Sunteți pe pagina 1din 2

CUPRINS

CAP.1. ELEMENTE DE TEORIE A ÎNTREPRINDERII……………………...2


1.1.Întreprinderea, organizaţie instituţională……………………………2
1.2.Întreprinderea şi importanţa capitalului………………………….….4
1.2.1.Fluxurile întreprinderii şi capitalul……………………………4
1.2.2.Capitalul întreprinderii………………………………….……..6
1.3.Principalele surse de finanţare a investiţiilor întreprinderii………..11
CAP. 2. STRUCTURA CAPITALULUI ÎNTREPRINDERII………….……..14
2.1.Conceptul de structură a capitalului……………………………….14
2.2.Conţinutul structurii capitalurilor………………………………….16
2.3.Factorii determinanţi ai structurii………………………………….22
CAP.3. OPTIMIZAREA STRUCTURII CAPITALULUI…………………....25
3.1.Strutura financiară a întreprinderii şi criterii de
optimizare a acesteia……………………………………………….25
3.1.1.Analiza riscului în procesul de stabilire a
structurii financiare…………………………………………...25
3.1.1.1.Riscul afacerilor……………………………….……..26
3.1.1.2.Riscul financiar………………………………………27
3.1.2.Gradul de îndatorare şi efectele îndatorării………….……….30
3.1.3.Criteriul destinaţiei resurselor în alegerea structurii
financiare…………………………………………………….34
3.2.Structura optimă a capitalului……………………………………...34
3.2.1.Teorii privind structura capitalului………………………..…35
3.2.1.1.Teoria clasică sau tradiţională……………………….36
3.2.1.2.Teoria lui Franco Modigliani şi Merton Miller……...37
3.2.1.3.Teoria Modernă…………………………….………..38
3.2.2.Costul capitalului şi structura optimă a capitalului…………..39
3.2.3.Costurile falimentului………………………………………..40
3.2.4.Costurile aferente acordurilor………………………………..41
3.3.Costul capitalului…………………………………………………..43
3.3.1.Costul capitalurilor împrumutate…………………………....44
3.3.2.Costul capitalurilor proprii…………………………………..46
3.3.3.Costul mediu ponderat al capitalului………………………...49
CAP.4. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE ŞI A COSTULUI
CAPITALURILOR LA S.C. „DENIMAR” S.A. ORADEA.………52
4.1.Analiza structurii financiare……………………………………….52
4.2.Analiza rentabilităţii……………………………………………….55
4.3.Analiza riscurilor…………………………………………………..56
4.4.Analiza costului capitalului………………………………………..58
ANEXE..............................................................................................................60
CONCLUZII………………………….……………………………………….63
BIBLIOGRAFIE................................................................................................65