Sunteți pe pagina 1din 55

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

BUCURESTI

EVALUAREA VALORII DE PIATA


A S.C. ANTIBIOTICE S.A.
Cuprins

1. Specificarea misiunii de evaluare


2. Diagnosticul pentru evaluarea firmei
2.1 Diagnosticul juridic
2.2 Diagnosticul operational
2.3 Diagnosticul resurselor umane
2.4 Diagnosticul comercial
2.5 Diagnosticul economico- financiar
3. Abordarea evaluarii
4. Reconcilierea valorii si estimarea valorii finale
1. Specificarea misiunii de evaluare

Datele de identificare ale societatii


Numele firmei: SC ANTIBIOTICE SA
Sediul firmei: Iasi, strada Valea Lupului nr.1 telefon 0232/220040
Cod fiscal: RO 1973096
Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J22/285/1991

Forma juridica de constituire : Societate comerciala cu capital de stat si privat


autohton

Tipul de activitati potrivit obiectului de activitate : Fabricarea de medicamente si


produse farmaceutice
Activitate principala: Cod CAEN 2441- Fabricarea produselor farmaceutice de baza

a) Scurt istoric
Compania Antibiotice este cel mai important producator roman de medicamente
generice. Misiunea Antibiotice este de a transforma tratamentele valoroase intr-un
mijloc mai accesibil de imbunatatire a calitatii vietii oamenilor. Portofoliul de peste 120
de medicamente acopera o gama larga de arii terapeutice, strategia de dezvoltare a
produselor fiind concentrata astazi pe medicamentele din clasele cardiovascular,
antiinfectioase, sistem nervos central si tract digestiv.
Pe piata interna, Antibiotice se diferentiaza ca principal producator de
medicamente antiinfectioase si singurul producator de substante active obtinute prin
biosinteza(Nistatina).
Calitatea produselor Antibiotice este atestata de principalele forme de certificare: Good
Manufacturing Practice pentru toate cele 8 fluxuri de fabricatie, Certificatul de
Conformitate cu Farmacopeea Europeana (COS) si autorizatia Food and Drug
Administration (FDA) pentru productia de Nistatina.
b) Modul de constituire a capitalului
Societate comerciala cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%). Conform
bilantului contabil capitalul subscris varsat a fost de 45.489.729lei

Actionarul majoritar al Antibiotice este Ministerul Sanatatii care detine un procent


de 53% din totul actiunilor companiei. Tabelul detaliat cu actionarii si procentele aferente
se poate urmari mai jos:

LA 06.10.2009:

Ponderea
Numele actionarului/asociatului detinuta din
capitalul social
Ministerul Sanatatii (*) 53,02%
S.I.F. OLTENIA (*) 10,10%
TOTAL 63,11%
Alti actionari 36,89%
TOTAL General 100,00%

Beneficiarul evaluarii: S.C. ANTIBIOTICE S.A.


Evaluatori: Dumitrascu Andreea, Dumitru Cristina-Daniela, Dragu Mariana-
Rodica, Ene Cristina, Farcas Coralia
Verificat: Daniela Tutui

Scopul evaluarii: Raportul de evaluare de fata vizeaza analiza societatii


Antibiotice S.A., si a oportunitatii adoptarii unui proiect de investii ce vizeaza infiintarea
unui centru de analie medicale.

Definirea tipului de valoare si conformitatea cu standardele de evaluare:


Valoare de piata. Suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata, la data
evaluarii, Intre un cumparator decis si un vanzator hotarat, Intr-o tranzactie cu pret
determinat obiectiv, dupa o activitate de marketing corespunzatoare, In care partile
implicate au actionat In cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere (IVS 1,
paragraful 3.1).
Evaluarea este realizata in conformitate cu Standardele internationale de evaluare in
vigoare, din care, tinand seama de scopul evaluarii, in principal cu IVS 1 – Valoarea de
piata si GN 6 – Evaluarea intreprinderii.
Data evaluarii: 25 martie 2010
Data raportului: 19 aprilie 2010

Rezultatul evaluarii: adoptarea unui proiect de investii ce vizeaza infiintarea unui


centru de analize medicale.
Ipoteze si conditii limitative:
Evaluatorii isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la opiniile exprimate in
prezentul raport de evaluare.

Pe parcursul elaborarii prezentului raport de evaluare au fost luate in considerare


urmatoarele ipoteze si conditii limitative:

 Se presupune de catre evaluatori ca nu exista conditii ascunse sau


neevidentiate ale proprietatii, care ar face ca proprietatea sa valoreze mai mult sau
mai putin, neasumandu-se nici o raspundere pentru astfel de conditii

 Se presupune ca toate datele si informatiile sunt autentice si corecte.

 Se presupune de catre evaluatori ca proprietatea este detinuta cu


responsabilitate si ca se aplica un management competent al acesteia.
 Evaluatorii, prin natura evaluarii, nu vor fi solicitati sa ofere consultata
ulterioara sau sa depuna marturie in instanta in legatura cu proprietatea in cauza
decat daca au fost facute initial aranjamente in aceasta privinta.

 Prezentul raport de evaluare nu va putea fi inclus in intregime sau partial


in documente, circulare sau declaratii, nici publicat sau mentionat in alt fel, fara
acordul scris al evaluatorului si respectiv al clientului acestuia, cu precizarea
expresa a formei si a contextului in care ar urma sa apara.

 Posesia acestui raport sau a unei copii nu confera dreptul de publicare.

 Nici una dintre partile raportului nu vor fi difuzate public prin reclama,
relatii publice, stiri, agentii de vanzare sau alte cai mediatice, fara acordul scris si
aprobarea evaluatorilor

 Ipoteze speciale: la stabilirea valorii juste a titlurilor financiare a fost


considerat costul de achizitie al acestora, in absenta unor alte informatii furnizate
de client pentru aplicarea altor metode de evaluare.

Declaratia de conformitate:
Prezentul raport de evaluare a fost elaborat de urmatorul colectiv :
- Dumitrascu Andreea
- Dumitru Cristina Daniela
- Dragu Mariana Rodica
- Ene Cristina Alexandra
- Farcas Coralia
 Evaluatorii declara ca se situeaza pe pozitia de evaluatori neutrii,
in acest sens declarand ca nu au nici un interes prezent sau viitor asupra
proprietatii evaluate
 Prin prezenta lucrare certificam ca toate datele si informatiile
prezentate in raport sunt corecte si adevarate si au fost verificate in limita
posibilitatilor evaluatorilor
 Opiniile, analizele si concluziile prezentate in cadrul lucrarii sunt
personale, limitate de ipotezele considerate si conditiile limitative
specifice, nefiind influentate de vreun factor generat de obligatii materiale
sau morale
 Prezentul raport a fost elaborat in conformitate cu Codul
Deontologic al profesiei de evaluator si cu Standardele Internationale de
Evaluare

Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor


putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor putea fi transmise unor terti fara
acordul scris si prealabil al evaluatorului

Autentificari,
stampila(e)
semnaturi ale tuturor membrilor echipei de evaluare
2. Diagnosticul pentru evaluarea firmei
2.1 Diagnosticul juridic

Actiunile Antibiotice Iasi au urmat un traseu relativ “ tumultos”. In 2002 se


transfera pachetul majoritar de actiuni de la APAPS la Ministerul Sanatatii. In iulie 2005
actiunile detinute de catre Ministerul Sanatatii la Antibiotice Iasi sunt transferate la
AVAS printr-o hotarare de guvern. In 2009 actiunile sunt din nou transferate la
Ministerul Sanatatii.
Antibiotice Iasi face parte din categoria “mari contribuabili” si este administrata de
Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.
In perioada 2005 – 2007 Antibiotice Iasi a beneficiat de ajutoare de stat pentru
mediu mai ales pentru reducerea efectelor negative asupra mediului inconjurator, lucru
reglementat prin legile aferente acordarii acestor ajutoare.
Angajatii Antibiotice Iasi sunt incadrati intr-un contract colectiv de munca si
beneficiaza de cateva privilegii notabile potrivit contractului colectiv de munca pe ramura
petrochimie elaborat de ministerul muncii. Printre altele, salariile se platesc inaintea
oricaror altor obligatii banesti ale angajatorilor; in cazul recomandarilor medicului de
medicina a muncii angajatorul va asigura trecerea angajatilor in alte locuri de munca/
recalificarea; se stabilesc coeficienti de ierarhizare a salariatilor la nivelul unitatii; se vor
acorda anumite sporuri minime si se va realiza o crestere minima a salariului de baza
dupa o formula predefinita.
Nu exista contracte de exclusivitate, dorim sa subliniem ca pentru anumite achizitii
trebuie organizata procedura de licitatie publica.
Analiza diagnosticului juridic presupune studierea urmatoarelor aspecte:
documentele de constituire ale societatii, de inregistrare fiscala, procesele verbale ale
AGA si ale CA, documentele privind litigiile in curs, actele care constata dreptul de
proprietate asupra terenurilor si cladirilor, planurile terenurilor, imobilizarile necorporale
(licente, marci), imobilizari financiare (titluri de participare), existenta unor prevederi
asupra transferului de proprietate, modul de exploatare al intreprinderii (prin locatie de
gestiune, etc.), actiuni juridice in curs, existenta contractelor colective si individuale de
munca, climatul de munca, relatiile cu sindicatul.
Concluziile diagnosticului juridic vor evidentia punctele tari (dreptul de
proprietate asupra terenurilor, lipsa datoriilor, absenta conflictelor de munca) si punctele
slabe (datorii, lipsa titlurilor de proprietate, conflicte).
SC Antibiotice SA funtioneaza ca persoana juridica, sub forma de societate pe
actiuni. Aceasta este o societate de capitaluri, asociatii raspund pentru pierderile societatii
doar In limita actiunilor detinute. Astfel spus, asociatii nu pot pierde mai mult decat au
investit, fapt ce este considerat un avantaj din punct de vedere al riscului asumat. Isi
desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane si in conformitate cu prevederile actului
constitutiv.
Firma ANTIBIOTICE SA a fost infiintata din anul 1990 conform Legii nr.15/1990
si a Hotararii Guvernului nr.1200/1990, prin preluarea intregului patrimoniului al
Intreprinderii de Antibiotice, intreprindere a carei piatra de temelie a fost pusa in anul
1952. Activitatea sa este autorizata, face parte din sectorul “Farmaceutice si servicii
medicale”, ramura “Medicamente”.

Din punct de vedere a naturii capitalului, este o socientate comerciala cu capital de


stat si privat autohton (stat>=50%). Actionarul majoritar al Antibiotice este Autoritatea
Nationala pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) care detine un procent de 53%
(241.174.148 actiuni) din totul actiunilor companiei. Tinand cont ca in Romania, pentru a
se putea constitui o societate pe actiuni sunt necesari minim doi actionari, constatam ca
Antibiotice SA indeplineste aceasta conditie. De asemenea limita capitalului social este
cu mult depasita, in prezent acesta inregsitrand valoarea de 45.489.729,10 lei impartit in
actiuni cu valoarea nominal de 0.1 lei/actiune.

Firma nu are litigii, fapt demostrat de numeroasele incercari de privatizare de catre


Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Singura problema inregistrata in acest
domeniu a fost in anul 2008, cand Tribunalul Bucuresti s-a pronuntat in favoarea
companiei Antibiotice in litigiul pe care aceasta il are cu producatorul indian Ranbaxy
Laboratories Ltd in dosarul marcilor Simcor (Antibiotice) versus Simvor (Ranbaxy).
Tribunalul a dispus ca marca Simcor a companiei Antibiotice este legal inregistrata la
Oficiul de Stat Pentru Inventii si Marci. Astfel, firma ieseana este singura indreptatita sa
utilizeze aceasta denumire pe teritoriul Romaniei. Antibiotice a intentat o actiune civila
pentru ca instanta de judecata sa se pronunte asupra acestui litigiu. Ranbaxy a ripostat
introducand, la randul sau, o actiune judecatoreasca in care sustinea ca marca companiei
Antibiotice a fost inregistrata cu “rea-credinta“ . Imaginea companiei nu a fost afectata, ci
din contra, este justificata de faptul ca ambele denumiri puteau crea confuzie in randul
clientilor, motiv pentru care veniturile inregistrate se puteau modifica. De mentionat ca in
acea perioada Terapia Ranbaxy detine o cota de piata de 4,7%, clasandu-se pe locul al
saptelea in topul celor mai mari companii farmaceutice din Romania, fiind urmata la
distanta de doua pozitii de producatorul iesean, cu o cota de 2,9%.

2.2 Diagnosticul operational


1. Informatii privind factorii tehnici de productie
An: 2006 Lei
Elemente Valoare
Instalatii tehnice si masini 71.252.046
Alte instalatii, utilaje si mobilier 2.717.704
Total mijloace fixe 73.969.750

An: 2007
Elemente Valoare
Instalatii tehnice si masini 80.383.071
Alte instalatii, utilaje si mobilier 3.286.376
Total Mf 83.669.447

An: 2008
Elemente Valoare
Instalatii tehnice si masini 87.178.501
Alte instalatii, utilaje si mobilier 3.707.248
Total Mf 90.885.749

2006:
Ponderea masinilor si utilajelor in total Mf = Masini si utilaje/ Total Mf * 100
= 71.252.046/73.969.750 * 100
= 96.33%
2007
Ponderea masinilor si utilajelor in total Mf = 80.383.071/83.669.447 * 100
= 96.72%

2008:
Ponderea masinilor si utilajelor in total Mf = 87.178.501/90.885.749 * 100
= 95.92%

2006:
Amortizare Valoare
Instalatii tehnice si masini 51.382.797
Alte instalatii, utilaje si mobilier 2.181.294
Total amortizare mijloace fixe 53.564.091

Gradul scriptic de uzura a mijloacelor fixe = Amortizare cumulata / Val bruta a


Mf * 100

Gradul scriptic de uzura a mijloacelor fixe = 53.564.091 / 73.969.750 * 100


= 72.41%

2007:
Amortizare Valoare
Instalatii tehnice si masini 58.052.352
Alte instalatii, utilaje si mobilier 2.461.080
Total amortizare mijloace fixe 60.513.432

Gradul scriptic de uzura a mijloacelor fixe = 60.513.432 / 83.669.447 * 100 = 42.32%


2008:
Amortizare Valoare
Instalatii tehnice si masini 67.189.176
Alte instalatii, utilaje si mobilier 2.794.966
Total amortizare mijloace fixe 68.984.142

Gradul scriptic de uzura a mijloacelor fixe = 68.984.142 / 90.885.749 * 100


= 75.90%
Anual se intocmeste si se aplica un plan de revizie si intretinere a instalatiilor:
plan de intretinere si plan de calibrare. Operatorul asigura un registru de evidenta a
reviziilor, interventiilor si reparatiilor efectuate in instalatii. Reviziile si reparatiile sunt
efectuate de personal calificat corespunzator.

2. Informatii privind productia si tehnologiile utilizate


De peste jumatate de secol, Antibiotice aduce romanilor increderea in insanatosire
fabricand medicamente valoroase, sigure si accesibile. Impartasind cu medicii si
farmacistii spiritul hipocratic care indruma dintotdeauna ingrijirea sanatatii, specialistii
companiei sunt preocupati in permanenta sa demonstreze ca un medicament mai bun nu e
neaparat unul mai scump. Se realizeaza acest lucru producand medicamente generice de
inalta valoare terapeutica, cu un raport calitate/ pret superior asigurat de o calitate
certificata si o eficienta doveditea stiintific. Portofoliul de produse al companiei
Antibiotice cuprinde peste 120 de medicamente de uz uman, medicamente de uz
veterinar, substante active si biofertilizatori.

Intre acestea se numara atat produse traditionale, precum Ranitidina, Piafen,


Clafen, Paracetamol, Hemorzon, precum si produse farmaceutice valoroase terapeutic,
introduse recent in portofoliu, precum Lisinopril Atb®, Cefort®, Ampiplus®, Bisotens®.
In prezent, compania Antibiotice detine 130 de marci inregistrate in sistemul
mational, la OSIM si 20 de marci internationale inregistrate in peste 45 de state ale lumii.

Principalele grupe de produse fabricate si productia maxima:


Instalatia/sectia Produse obtinute Capacitatea maxima
autorizata

Sectia BIOSINTEZA nistatina vrac 324 000 MUI


(55900 kg/an subst.activa)
Sectia Capsule capsule 35 000 000 blistere/an
Sectia Comprimate comprimate 37 000 000 blistere/an
Sectia Unguente si supozitoare unguente 19 000 000 tuburi/an
supozitoare 15 000 000 cutii
supozitoare/an
Sectia Produse parenterale flacoane 55 000 000 flacoane/an
Pilot biosinteza biofertilizatori 750 tone/an
agricoli

Regimul de lucru: activitatea se desfasoara 24 ore/zi, 7 zile/saptamana, 330


zile/an .
Tehnologiile utilizate sunt bine stapanite de personalul direct productiv, acestea
asigurand avanataje concurentiale. In productie se folosesc sisteme informatice ce ofera o
precizie mult mai mare in comparatie cu o productie care foloseste numai forta de munca
vie. Sunt respectate termenele de livrare, durata de fabricatie este optima pentru
finalizarea productiei in timp real si oportun. Sansele de suprastocaj sunt foarte mici,
firma realizeaza permanent o analiza a stocurilor.
Etapele ciclului de fabricatie pentru principalele grupe de produse si tehnologiile
folosite:
a) Obtinerea produselor parenterale : sterilizarea materialelor de ambalare primara,
divizarea aseptica si sterilizarea flacoanelor divizate, controlul macroscopic al
flacoanelor-sertizare, ambalare secundara, carantina produs, depozitare;
b) Obtinerea produselor divizate in capsule : compactarea si granularea substantei active,
omogenizarea fazei active cu ingredienti, divizarea amestecului de pulberi in capsule,
ambalarea primara in blistere, ambalarea colectiva in cutii si pliante ;
c) Obtinerea comprimatelor : se poate face prin trei metode : metoda granularii umede,
metoda granularii uscate, comprimare directa. Fazele procesului de obtinere a
comprimatelor sunt : cernere si cantarire materii prime, preparare solutie liant,
omogenizare materii prime, granulare-uscare, uniformizare granulat, omogenizare-
lubrifiere granulat, comprimare, ambalare primara, ambalare secundara.
d) Obtinerea unguentelor si supozitoarelor : cantarire materii prime, fluidificare
excipienti, Incorporarea substantelor active, ambalare primara(In tuburi sau folie
supozitoare), ambalare secundara.
Descrierea organizarii productiei
Materiile prime si materialele auxiliare utilizate in fazele procesului tehnologic
sunt achizitionate de la producatori din tara si import, vrac sau in ambalaje originale,
etichetate corespunzator. Acestea sunt stocate in conditii de siguranta, in spatii, depozite
si magazii special amenajate, manipulate cu respectarea stricta a instructiunilor pentru
fiecare loc de munca si faza a procesului de productie.
Alimentarea cu energie electrica
Se realizeaza din reteaua nationala, din zona amplasamentului, prin intermediul a
trei transformatoare apartinand SC Electrica Iasi. Centrala electrotermica proprie are in
dotare un turbogenerator cu puterea nominala de 6 MW, care debiteaza energie electrica
pe barele statiei CET de 6 KV. In prezent CET este declarata instalatie inchisa.
Alimentarea cu gaze naturale
Se realizeaza de la furnizorul local, pe baza de contract. Gazele naturale sunt
folosite drept combustibil pentru functionarea cazanelor CT si a incineratorului de
deseuri industriale.
Energia termica este produsa in centrala termica din dotare. Pentru respectarea
recomandarilor privind utilizarea eficienta a energiei, se aplica programe de intretinere a
instalatiilor si dotarilor, proceduri de functionare si de actiune in caz de avarii.
Principalele activitati desfasurate pe amplasament
Societatea antibiotice si-a structurat activitatea de productie pe doua sectoare majore,
din care, la data autorizarii, instalatiile de biosinteza sunt partial in functiune, astfel :
1. Fabricarea produselor finite vrac, de biosinteza si semisinteza, cu urmatoarele
sectii :
a. Penicilina INCHISA
b. Streptomicina INCHISA
c. Semisinteza INCHISA
d. Nistatina si vitamina B12 IN FUNCTIUNE fabricare Nistatina
e. Lizina INCHISA

2. Conditionarea produselor finite in forme farmaceutice dozate :


a. Produse parenterale IN FUNCTIUNE
b. Capsule operculate IN FUNCTIUNE
c. Comprimate IN FUNCTIUNE
d. Unguente si supozitoare IN FUNCTIUNE
3. Alte instalatii si activitati :
 Pilot biosinteza
 Centrul de Evaluare a Medicamentului

Activitatile auxiliare, legate tehnic de activitatea principala, desfasurate pe acelasi


amplasament sunt :
1. alimentare, tratare si demineralizare apa potabila ;
2. producere energie termica in CT ; CET este declarata inchisa ;
3. producere agenti de racire ;
4. producere aer comprimat ;
5. microproductie si piese de schimb ;
6. intretinere ( mecanica, electrica, automatizari ) ;
7. preepurare ape uzate ;
8. depozitare materii prime, materiale auxiliare, ambalaje si produse finite ;
9. transport intern si extern ;
10. comercializare produse farmaceutice ;
11. incinerare deseuri periculoase din productia proprie ;
12. cantina

3.Informatii privind calitatea productiei


In 1999 se obtin Certificate de Buna Practica de Fabricatie (GMP) pentru fluxurile de
fabricatie a produselor parenterale (pulberi de uz parenteral), societatea obtinand primul
certificat de acest gen emis de ANM, dupa care a urmat autorizarea GMP a fluxurilor de
fabricatie a capsulelor, a comprimatelor (inclusiv a celor filmate), a unguentelor si
supozitoarelor, precum si pentru sinteza Nistatinei - substanta activa. In iulie 2002 ca
urmare a inspectiei Food&Drug Administration (FDA - organismul american regulator In
domeniul medicamentului), Antibiotice este acceptata In mod oficial ca exportator de
substante active (Nistatina si Vitamina B12) pe pietele din SUA si Canada.
Dezvoltarea afacerii, dinamismul managementului si Increderea actionarilor si
partenerilor de afaceri, au facut ca rezultatul financiar net In anul 2002 sa fie de doua ori
mai mare decat In anul anterior.Rezultatele obtinute de S.C. “Antibiotice” S.A. In 2004
au propulsat compania pe locul II In Topul National al Firmelor - categoria firmelor
foarte mari din industria chimica, realizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
In prezent : Controlul de calitate este organizat intr-ul laborator special numit
Laboratorul Boanalitic din cadrul Centrului de Evaluare a Medicamentului al S.C.
ANTIBIOTICE S.A. Activitati de laborator certificate: testari chimice analitice pe
materiale biologice (metode HPLC/UV, HPLC/MS/MS, HPLC/FLD).

2.3 Diagnosticul resurselor umane


Echipa manageriala:
Ec. Ioan Nani- Director General - Presedintele AGA, Ing. Cornelia Moraru - Director
Executiv Tehnic si Productie, Ec. Constantin Nicuta - Director Executiv Financiar
Contabil, Ing. Lavinia Dimitriu - Director Calitate, Dr. Ing. Eugen Diaconu - Director
Dezvoltare Afaceri, Ec. Vasile Chebac - Director Comercial si Logistica, Ing. Florin
Osadet -Director Inginerie si Investitii, Ec. Gica Rusu -Director Resurse Umane &
Consiliul de administratie.

Consiliul de Administratie:  Ioan Nani, Voicu VICTOR, Alexandru RAFILA, Geza B.


Molnar, Radu Valentin, Ing. Gabriela ILIE, Florian Teodor BUZATU

Conducerea executiva: Dr. ing. Coca CASCAVAL – Director de Marketing si Relatii


Internationale; Ec. Constantin NICUTA – Director Financiar; Ing. Cornelia MORARU –
Director Tehnic si Productie; Ing. Lavinia DIMITRIU – Director Calitate; Ec. Vasile
CHEBAC – Director Comercial; Dr. ing. Eugen DIACONU – Director Dezvoltare
Afaceri; Ing. Florin OSADET – Director Investitii; Ec. Gica RUSU – Director Resurse
Umane.

Dimensiunea potentialului uman

Numarul maxim de personal stabilit in functie de volumul efectiv de activitate si


productivitatea previzionata
2006 : Nr max 2006 = ( CA aferenta anului 2006 / Wa previzionata aferenta anului 2006)
* 100 = 195678945 / 102256 = 1.859 de salariati

Wa 2006 = Qex/ Ns = 191702869 / 1556 = 123202

Qex 2006 = Q vanduta + Q stocata + Q imobilizata = 195677945 – 4412706 + 437630 =


191702869 lei

r
Wa2006 = Wa 2006 / Iq 2005 = 123202/117,05 % = 105256

Iq 2005 = (Q 2006/ Q2005 ) * 100 = 117,05 %

2007 : Nr max 2007 = 1.873 de salariati

Wa 2007 = 148419

Qex 2007 = 232276118 lei

r
Wa2007 = 122498

Iq 2006 = 121,16 %

2008: Nr max 2008 = 1.415 de salariati

Wa 2008 = 126632

Qex 2008 = 192860050lei

r
Wa2008 = 152514

Iq 2007 = 83,03 %

Comportamentul personalului
Indicatorii de circulatie a fortei de munca :

Coeficientul intrarilor = I /Ns

Coeficientul plecarilor = E/ Ns

Coeficientul miscarii totale = (I+E) / Ns

Rata generala a absenteismului = Nr de zile absente/ Timp maxim disponibil

2006: Coeficientul plecarilor = 94/ 1552 = 0.0604

Coeficientul miscarii totale = 0.0604

2007: Coeficientul intrarilor = 0,0058

Coeficientul miscarii totale = 0,0058

2008: Coeficientul plecarilor = 0,0276

Coeficientul miscarii totale = 0,0276

Rata generala a absenteismului = (3/330) * 100 = 0,91%

Eficienta utilizarii fortei de munca

Indicatori 2006 2007 2008

Productivitatea anuala 123202 148419 126632

Productivitatea zilnica 384 456 384


Productivitatea orara 16 19 16

In anul 2006 politica de resurse umane a avut ca principal obiectiv cresterea


performantelor salariatilor in vederea realizarii obiectivelor pentru anul 2006, atat la
nivelul directiilor executive cat si a obiectivelor generale a societatii, pentru realizarea
carora au fost stabilite doua strategii de actiune:

1.implicarea angajatilor – incluzand strategii de atragere a personalului si de retinere in


organizatie prin sisteme de salarizare si motivare adecvate;

2.eficientizarea activitati personalului – incluzand strategii de instruire si dezvoltare


pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite, eveluarea posturilor, reactualizarea
fiselor de post si eveluarea performantelor

Structura personalului societatii la data de 31.12.2006 este urmatoarea :


Total salariati 1552, din care:
- personal cu studii superioare - 425 (27,40 %) in crestere cu 8,76% comparativ
cu 2005
- personal cu studii medii - 1127 (72,6 %) in scadere cu 9,5% comparativ cu
2005

Structura personalului cu studii superioare:


% din total personal cu studii
Profesii Numar superioare
personal
medici, farmacisti 113 26.6
ingineri chimisti, chimisti, fizicieni 126 29.6
economisti 70 16.5
ingineri diverse specializari 53 12.5
biologi 34 8.0
specialisti I.T. 14 3.3
alte domenii de specialitate 15 3.5
Total 425 100

Structura personalului cu studii medii:

Profesii Numar personal


operatori produse farmaceutice 435
laboranti 100
operatori biosinteza 120
personal mentenanta echipamente si service 220
personal administrativ 68
personal servicii generale 184
Total personal cu studii medii 1127

Distributia personalului pe intervale de varsta:

Varsta (ani) 20 – 30 31 - 40 41 – 50 51 - 55 > 55 ani Total


Femei 93 285 219 168 14 779
Barbati 58 200 178 248 89 773
Total 151 485 397 416 103 1552

Distributia personalului dupa vechimea in societate:


Personal ≤ 1 an 1 – 5 ani 5 – 10 ani 10 – 15 ani 15 – 20 ani peste 20 ani Total
Cu studii medii 42 108 86 59 236 248 779
Cu studii superioare 51 65 40 98 177 342 773
Total 93 173 126 157 413 590 1552

Sistemul de evaluare a performantelor salariatilor s-a concretizat prin aplicarea


fiselor de evaluare a personalului cu functii de conducere si de executie. Rezultatele
evaluarii performantelor au constituit, alaturi de gradul de realizare a obiectivelor pentru
anul 2007, baza de calcul pentru motivarea personalului.

Structura personalului societatii la data de 31.12.2007 este urmatoarea :


Total salariati 1623, din care:
- personal cu studii superioare - 480 (29,6 %) crestere cu 13,4% comparativ cu
sfarsitul anului 2006
- personal cu studii medii - 1143 (70,4 %) crestere cu 1,68% comparativ cu
sfarsitul anului 2006

Structura personalului cu studii superioare:


% din total personal cu studii
Profesii Numar superioare
personal
medici, farmacisti 115 24
ingineri chimisti, chimisti, fizicieni 140 29,2
personal specializat 26 5,4
economisti 86 17,9
ingineri diverse specializari 52 10,8
biologi 36 7,5
specialisti I.T. 15 3,1
alte domenii de specialitate 10 2,1
Total 480 100
Structura personalului cu studii medii:

Profesii Numar
personal
operatori produse farmaceutice 450
laboranti 120
personal mentenanta echipamente si service 214
personal administrativ 79
personal servicii generale 180
Total personal cu studii medii 1143

Distributia personalului pe intervale de varsta:


Varsta (ani) 20 – 30 31 - 40 41 – 50 51 - 55 > 55 ani Total
Femei 97 273 255 178 22 826
Barbati 59 205 162 249 123 797
Total 156 478 417 427 145 1623

Distributia personalului dupa vechimea in societate:


Personal ≤ 1 an 1 – 5 ani 5 – 10 ani 10 – 15 ani 15 – 20 ani peste 20 ani Total
Cu studii superioare 75 146 89 17 74 80 480
Cu studii medii 69 28 66 115 345 522 1143
Total 144 174 155 132 419 602 1623

Structura personalului societatii la data de 31.12.2008 este urmatoarea :


Total salariati 1516, din care:
- personal cu studii superioare - 470 (31,00 %) in scadere cu 2,1% comparativ cu
2007
- personal cu studii medii - 1046 (69,00 %) in scadere cu 8,5% comparativ cu
2007

Structura personalului cu studii superioare:


% din total personal cu studii
Profesii Numar superioare
personal
medici, farmacisti 95 20.2
ingineri chimisti, chimisti, fizicieni 141 30.0
economisti 97 20.6
ingineri diverse specializari 53 11.3
biologi 38 8.1
specialisti I.T. 15 3.2
alte domenii de specialitate 31 6.6
Total 470

Structura personalului cu studii medii:

Profesii Numar
personal
operatori produse farmaceutice 483
laboranti 66
operator productie utilitati 24
personal mentenanta echipamente si service 214
personal administrativ 74
personal servicii generale 185
Total personal cu studii medii 1046
Distributia personalului pe intervale de varsta:

Varsta (ani) 20 – 30 31 - 40 41 – 50 51 - 55 > 55 ani Total


Femei 72 244 270 155 30 771
Barbati 37 188 145 228 147 745
Total 139 448 415 426 172 1516
Distributia personalului dupa vechimea in societate:
Personal ≤ 1 an 1 – 5 ani 5 – 10 ani 10 – 15 ani 15 – 20 ani peste 20 ani Total
Cu studii superioare 23 156 85 45 73 88 470
Cu studii medii 21 74 55 98 328 470 1046
Total 44 230 140 143 401 558 1516

O prioritate pentru cresterea perfomantelor si a eficientei angajatilor a constituit-


o pregatirea si specializarea personalului prin organizarea si monitorizarea unor sesiuni
de instruire cu lectori interni in care au fost inclusi toti salariatii conform procedurii de
sistem elaborata de Asigurarea Calitatii si cu lectori externi pentru un numar de 165
angajati, pe domenii ca: sisteme de managementul calitatii, sanatatii si securitatii muncii,
protectia mediului; instruiri GMP, GLP; farmacovigilenta si siguranta medicamentului;
fiscalitate europeana si legislatie financiar contabila; analiza de piata si marketing; limba
engleza. Costurile acestor sesiuni de instruire au fost de 300.000 lei.
Echipa Departamentului Dezvoltare Farmaceutica cu personal specializat in
formulare farmaceutica si analize fizico-chimice, a fost implicata pe parcursul anului
2008 in urmatoarele tipuri de activitati:
1.Dezvoltarea de medicamente noi prin cercetare proprie

2.Continuarea procedurilor de inregistrare a medicamentelor injectabile pe piata


SUA si Canadei

3.Actualizarea documentatiei pentru medicamentelor la care expira APP-ul in


vederea reautorizarii

4.Reformularea unor medicamente din portofoliul companiei


5. Achizitie de licente pentru piata interna

2.4 Diagnosticul comercial

Cifra de afaceri in valori comparabile prin deflatare:

Ip2005 = 106.56%
Ip 2006= 104,84%
CA recalculata = CAN/IpN-1
CA recalculata 2006 = CA2006/Ip 2005 = 195677945/106,56=183631705
CA recalculata 2006 = CA2007/Ip 2006= 229415602/104,84= 218824496
CA 2008 = 215805947

Modificarea CA

ΔCA = CA2007 – CA2006 = 33737657 lei

CA = Ns * (Mf/Ns)*(Mf’/Mf)*(Qe/Mf’)*(CA/Qe)
= G*η*S

G0 = 73969750/1556 = 47583
η0 = 191702869/73969750= 2,59
S0 = 195677945/191702869 = 1,02
G1 = 53463
η1 = 2,78
S0 = 0,99
ΔNs = (Ns1-Ns0)*G0* η0*S0 = 1130273 lei
ΔG = Ns1(G1-G0) η0*S0 = 24496421 lei

Δη = Ns1*G1*( η1- η0)S0 = 16215168 lei

ΔS = Ns1*G1*η1*(S1-S0) = - 6978044 lei

Datorita cresterii numarului de salariati cu 9 angajati in anul 2007 fata de 2006


CA creste cu 1130273 lei.

Modificarea gradului de inzestrare tehnica a muncii in sensul cresterii in anul


current fata de anul perecedent, adica de la 47538 la 53463 a determinat cresterea CA cu
24496421 lei, situatie favorabila din punct de vedere ecnomic.

Modificarea randamentului utilajelor a determinat cresterea CA cu 16215168 in


anul curent fata de anul precedent pe seama cresterii randamentului de la 2,59 la 2,78
lei/utilaj.

Modificarea gradului de valorificare a productiei determina scadere vanzarilor


cu 978044 lei, datorita scaderii gradului de valorificare in anul curent fata de anul
precedent cu 0,03 lei, situatie nefavorabila economic.

Pe total intreprindere situatia este favorabila economic, CA nefiind afectata de


scaderea gradului de valorificare al productiei pe piata.

ΔCA = CA2008 – CA2007 = 13609655 lei

Qex = 192860050 lei

CA= 215805947 lei

G0= 83669447/1565 = 53463 lei

G1= 90615581/1523 = 59498 lei

ΔNs = (Ns1-Ns0)*G0* η0*S0 = - 6179916 lei

ΔG = Ns1(G1-G0) η0*S0 = 25296659 lei

Δη = Ns1*G1*( η1- η0)S0 = - 59208138 lei

ΔS = Ns1*G1*η1*(S1-S0) = 24973619 lei


Scaderea numarului de salariati in anul curent cu 42 salariati determina scaderea
CA cu 6179916 lei.

Cresterea gradului de inzestrare tehnica a muncii de la 53463 la 59498


determina cresterea CA cu 25296659.

Scaderea randamentului utilajelor de la 2,78 la 2,12 in anul curent fata de anul


precedent determina scaderea CA cu 59208138.

Cresterea gradului de valorificare a productiei in anul curent fata de anul


precedent, respectiv de la 0,99 la 1,12 determina cresterea CA cu 24973619 lei.

Produse si servicii oferite:


Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde peste 120 de medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, substante active si biofertilizatori.Intre acestea
se numara atat produse traditionale, precum Ranitidina, Piafen, Clafen, Paracetamol,
Hemorzon, precum si produse farmaceutice valoroase terapeutic, introduse recent in
portofoliu, precum Lisinopril Atb®, Cefort®, Ampiplus®, Bisotens®.In prezent,
compania Antibiotice detine 130 de marci inregistrate in sistemul national, la OSIM si 20
de marci internationale inregistrate in peste 45 de state ale lumii.

Clasificarea portofoliului de produse:

 Medicamente de uz uman
Compania Antibiotice este lider incontestabil pe segmentul de antiinfectioase de
uz sistemic din Romania. Principalele subclase terapeutice abordate, prin prisma
medicatiei parenterale si orale (capsule, comprimate) sunt: penicilinele si
cefalosporinele : Ampicilina, Amoxicilina, Oxacilina, Cefort® (ceftriaxonum),
Ceftamil® (ceftazidimum), Cefalexina, Ceforan® (cefadroxilum) si Eficef®
(cefiximum).La acestea se alatura inca trei mari grupe de produse: tuberculostatice,
fluorochinolone - Ciproquin® (ciprofloxacinum), Norfloxacin, Ofloxacin si macrolide
(Eritromicina) cu – 12%, respectiv 32% din consumul fizic din Romania.
Urmatoarea clasa terapeutica este cea a medicamentelor destinate tractului
digestiv. Ranitidina fabricata de Antibiotice ramane cel mai cunoscut si solicitat
antiulceros din Romania, cu o cota de piata de cca 35%.  
Produse destinate asigurarii aportului suplimentar de vitamine si
minerale:Fezivit®, Equilibra®.
Compania Antibiotice se afla pe pozitia de lider pentru doua mari clase
terapeutice: sistemul musculo-scheletic si preparate dermatologice, cu aproximativ 60%,
respectiv 55% din consumul fizic national.
Antibiotice a fost compania romaneasca care a adus in atentia specialistilor
produsul cunoscut sub brandul Lisinopril Antibiotice, acest medicament oferind
cardiacilor o alternativa superioara terapeutic . In ultimii doi ani, segmentul cardio a fost
dezvoltat prin produse noi: Rutoven®, Rompirin®, Simcor®.
Initial abordat doar prin prisma OTC-urilor – analgezice si antipiretice –
medicamentele destinate tratarii afectiunilor sistemului nervos central sunt unul dintre
domeniile de perspectiva pentru compania Antibiotice, primul pas in acest sens fiind
reprezentat de inregistrarea K-alma® .
 Medicamente de uz veterinar

Antibiotice detine in prezent un portofoliu de circa 10 produse de uz veterinar.Antibiotice


produce injectabile pentru uz veterinary. In activitatea de cercetare si de promovare,
Antibiotice colaboreaza cu specialisti din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara Iasi, ai
Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Iasi, precum si cu cabinete si
laboratoare specializate din zona Iasului.

 Biofertilizatori

Azotofertil - Antibiotice fabrica de cativa ani un produs biologic inovator, un inlocuitor


natural al ingrasamintelor chimice, care imbunatateste calitatea produselor si creste
productivitatea cu un procent cuprins intre 10-30 %. Azotofertilul inlocuieste total sau
partial ingrasamintele chimice si nu polueaza solul, apa ori mediul inconjurator. Alte
avantaje includ faptul ca produsul nu necesita masuri speciale de protectie a muncii, nu
necesita precautie la transport si administrare, solubilizeaza nitritii si nitratii din sol,
contribuind la formarea structurii solului.Ecofertil P - Biofertilizatorul Ecofertil P este un
produs intrat recent in fabricatie, fiind destinat fertilizarii solului cu fosfor.

 Produse noi

Cefuroxima Antibiotice, o cefalosporina orala de generatia a doua, intregeste din


februarie 2009 portofoliul de produse Antibiotice.. Alaturi de cefalosporinele orale de
prima generatie (Cefalexina Antibiotice, Cefadroxil ®) si de generatia a treia (Eficef ®),
Cefuroxima Antibiotice reprezinta solutia terapeutica pentru o paleta larga de infectii.

A) Dupa clasele terapeutice

COMPANIA
PIATA TOTALA*
Clase terapeutice ANTIBIOTICE**
2007 2008 2007 2008
ANTIINFECTIOASE DE UZ
868.5 943.3 101.9 118.1
SISTEMIC
cota de piata 14,30% 13,20% 11,70% 12,50%
SISTEM CARDIOVASCULAR 1223,4 1440,3 10,2 9,1
cota de piata 20,10% 20,10% 0,80% 0,60%
TRACT DIGESTIV 875,6 991,1 27,3 23,6
cota de piata 14,40% 13,80% 3,10% 2,40%
SISTEM NERVOS CENTRAL 846,5 981,8 14,9 12,1
cota de piata 13,90% 13,70% 1,80% 1,20%
SISTEM MUSCULO-SCHELETIC 385,8 496,8 13,7 10,7
cota de piata 6,30% 6,40% 3,60% 2,30%
PREPARATE DERMATOLOGICE 121,9 126,6 17,5 15,6
cota de piata 2,00% 1,80% 14,40% 14,40%
SURSA:CEGEDIM 2008
*-COTA DE PIATA A CLASEI TERAPEUTICE IN PIATA
FARMACEUTICA DIN ROMANIA
**-COTA DE PIATA DETINUTA DE COMPANIA ANTIBIOTICE IN
CADRUL CLASEI TERAPEUTICE DIN ROMANIA
B) Dupa forma farmaceutica:

COMPANIA
FORMA PIATA TOTALA*
ANTIBIOTICE**
FARMACEUTICA
2007 2008 2007 2008
Pulberi injectabile 331,7 410,2 61,7 73,6
Cota de piata 5,50% 5,70% 18,60% 18,60%
Capsule 709,2 800,4 30,3 33,2
Cota de piata 11,70% 11,20% 4,30% 4,20%
Comprimate 3180,9 3723,3 37,3 36,2
Cota de piata 52,40% 52% 1,20% 1%
Unguente,creme,geluri 169,3 176,8 29,6 25,5
Cota de piata 2,80% 2,50% 17,50% 14,40%
Supozitoare 61,6 58,7 29,8 23,5
Cota de piata 1,00% 0,80% 48,30% 40,10%
SURSA:CEGEDIM2008
*-COTA DE PIATA A CLASEI TERAPEUTICE IN PIATA
FARMACEUTICA DIN ROMANIA
**-COTA DE PIATA DETINUTA DE COMPANIA ANTIBIOTICE IN CADRUL
CLASEI TERAPEUTICE DIN ROMANIA

Piata interna

Cu peste 50 de ani de traditie in industria farmaceutica, Antibiotice este


principalul producator de medicamente antiinfectioase (singurul producator de
cefalosporine injectabile). Compania este lider in productia fizica de pulberi sterile pentru
solutii si suspensii injectabile si cel mai important producator de unguente, creme, geluri
si supozitoare.In ultimii ani compania si-a dezvoltat segmentul de produse
cardiovasculare, preparate dermatologice si sistem nervos central, completandu-si
portofoliul complex ce contine peste 120 de medicamente din 11 clase terapeutice.In
noiembrie 2008 - conform ultimului raport Cegedim, Antibiotice ocupa locul 9  in randul
producatorilor autohtoni de medicamente, cu o cota de piata de 2,8 % din punct de vedere
valoric.
Principalii factori macroeconomici care au influentat evolutia companiilor de
generice din Romania au fost: prescriptie pe brand (denumire comerciala); diferentierea
marjei de adaos comercial de distributie pentru medicamentele din import(16%),fata de
medicamentele fabricate in Romania(7,5%); neactualizarea preturilor la medicamente
romanesti in functie de modificarea cursului valutar ceea ce releva o sensibilitate a
acestora fata de exterior; modificarea listei medicamentelor compensate si gratuite
avizata de Ministerul Sanatatii.

In anul 2008 Antibiotice a ocupat locul al treilea la nivel national pentru vanzarile
catre spitale, in crestere valorica cu 34% fata de anul precedent. Acest rezultat pozitiv
mult superior trendului general al pietei HOSPITAL(6,6%) provine dintr-un management
orientat pe gama penicilinelor in combinatie cefalosporinelor ,medicatiei TBC si a
solventilor pentru antibiotice sub forma de pulberi injectabile.

Pentru segmentul retail (farmacii independente, lanturi si minilanturi


farmaceutice), compania si-a dezvoltat in ultimii doi ani o echipa de promovare
dedicata(peste 100 de reprezentanti medicali si comerciali) a carei obiectiv comun este pe
de o parte cresterea gradului de cunoastere a medicamentelor din portofoliu de catre
medicii prescriptori, iar pe de alta parte ,imbunatatirea prezentei in farmacie si la pacient
a brandului ANTIBIOTICE. .

TOP BRANDURI MARCA ANTIBIOTICE

NR.CRT. BRAND COTA DE PIATA VALORICA-


LEI
1 AMPIPLUS 100%
2 AMOXIPLUS 76,20%
3 CEFORT 85%
4 CEFTAMIL 76,50%
5 EFICEF 100%
LISINOPRIL
6 17,50%
ANTIBIOTICE
7 SIMCOR 1,50%
8 BISOTENS 6,60%
RANITIDINA
9 78,30%
ANTIBIOTICE
10 CLAFEN 23%

SURSA:RAPORTUL ANUAL 2008 ,ANTIBIOTICE IASI

Piata externa

Cei mai importanti jucatori de pe piata farmaceutica din Romania in 2006-2008 :

COMPANIE 2006 2007 2008


Hoffman la Roche 6,9 % 6,6 % 7,6 %
Sanofi Aventis 6,4 % 6,6 % 7,1 %
GlaxoSmithKline 8,1 % 7,5 % 6,8 %
Novartis 6,2 % 6,5 % 6,4 %
Servier 5,2 % 6, % 5,9 %
Pfizer 5,6 % 5, % 5,2 %
Ranbaxy 5,2 % 5, % 4,5 %
Zentiva 5,2 % 4,8 % 3,7 %
Astrazeneca 1,4 % 1,8 % 2,8 %
Antibiotice Iasi 3,2 % 3,1 % 2,7 %
Sursa-Ziarul financiar-ed.2009

Antibiotice Iasi are deci o pozitie puternica pe piata, situandu-se in primii 10


competitori internationali pe piata roamaneasca, ceea ce zice cate ceva si despre puterea
ei pe piata externa. Antibiotice este unul dintre cei mai importanti exportatori romani de
medicamente, produsele sale fiind distribuite in peste 40 de tari ale lumii. In 2008,
compania numara peste 45 de parteneriate externe, fiind in continuare preocupata de
extinderea pe noi piete de desfacere din Europa, Statele Unite ale Americii, Africa, Asia
si Statele CSI. Existenta autorizarilor si certificarilor de calitate recunoscute pe plan
international au permis  inregistrarea a peste 40 de produse marca Antibiotice pe aproape
toate continentele lumii.

Detinerea Certificatului de Conformitate cu Farmacopeea Europeana pentru


substanta activa Nistatina precum si autorizarea Food and Drug Administration (FDA)
pentru acelasi produs au facut ca Antibiotice sa-si pastreze pozitia a doua ocupata la nivel
mondial pentru productie de Nistatina.

Din punct de vedere al prezentei pe piata internationala anul 2008 a fost pentru
Antibiotice un an al cresterii, atat din punct de vedere al valorii exportului realizat si al
prezentei si al prezentei geografice, cat si al rentabilitatii produselor livrate pe pietele
externe.

Valoarea cumulata a operatiunilor de export realizate pe parcursul anului 2008 s-a


ridicat la 10.345.969 USD, inregistrand o crestere de aproximativ 41% fata de cifra de
afaceri la export pentru anul 2007.

Exporturile substantei active Nistatina detin in continuare ponderea principala


ridicandu-se la 55% din total export. Principalele piete de desfacere au fost cele din
Europa (GERMANIA, ELVETIA, BELGIA, FRANTA, MAREA BRITANIE), America
de Nord (S.U.A.) si Asia (Vietnam, India, Siria, Irak, China).

Pe piata din Europa, directiile de dezvoltare privind exporturile de produse


conditonate au vizat in primul rand mentinerea proiectelor de productiei de productiei sub
contract existente si identificarea de noi oportunitati in acest sens,precum si distributia
directa a produselor marca Antibiotice. Ca urmare, la sfarsitul anului 2008 au fost
obtinute certificatele de inregistrare in Ungaria pentru 4 produse.

In ceea ce priveste zona Rusia, anul 2008 a adus o crestere de 13% a valorii
exporturilor de produse conditionate, care a atins nivelul de 860.000 USD. Aceasta
crestere vine ca rezultat al extinderii numarului de produse inregistrate sau trimise spre
inregistrare in tari precum Republica Moldova , Azerbaijan, Georgia, Mongolia,
Armenia, Afghanistan si Uzbekistan , precum si identificarea de noi parteneri pentru
distributia produselor in zona.

Exporturile de produse conditionate destinate pietelor din zona Asia , Africa si


America de Sud au crescut cu 20% comparativ cu anul precedent. Evolutia pozitiva a fost
posibila atat datorita dezvoltarii activitatii pe pietele devenite traditionale din Vietnam si
Tunisia precum si concretizarea proiectelor noi in tari precum Algeria, Arabia Saudita,
Yemen sau Sri Lanka.

In vederea extinderii exporturilor cu noi produse pe piata SUA si Canada, in anul


2008 a fost depusa la Autoritatea Americana in domeniul medicamentului(FDA) ,
documentatia de inregistrare a patru produse din clasa peniciline injectabile . Finalizarea
acestui proiect va permite accesul companiei pe o piata premium cum este cea a Statelor
Unite, recunoscuta ca extrem de exigenta in ceea ce priveste calitatea produselor ce pot fi
comercializate.

Clienti

Principalii clienti:

Entitatile sistemului sanitar romanesc


Sanavita Germania
Tocelo Chemicals BV Olanda
S&D Chemicals Anglia
Lohmann LTH Germania
Impextraco NV Belgia
Farmalena Rusia
Hubei Kangle China
Selectchemie Elvetia
ACIC FINE Chemicals Canada
Agro Earmachem Malaezia

Furnizori
In legaturile cu furnizorii Antibiotice se afla pe o pozitie privilegiata, atat datorita
dezvoltarii companiei, cat si datorita faptului ca, apartinand statului, este obligata sa faca
o serie de proceduri specifice pentru achizitia unor produse sau lucrari care depasesc
anumite valori. Ea are deci o putere mare de negociere precum sio anumita protectie
impotriva riscurilor.

Principalii furnizori interni:

S.C. Amylum S.A. Tg. Secuiesc   Dextroza, Amidon


S.C. Unirea S.A. Iasi   Ulei rafinat de floarea soarelui
S.C. Tehnica Textil S.A. Bucuresti   Panza metalurgica
S.C. Polirom S.A. Iasi   Pliante, Etichete, Banderole, Prospecte
S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti   Clorura de calciu, Hipoclorit de sodiu
S.C. Utchim S.A. Rm. Valcea   Carbonat de calciu
S.C. Alprom S.A. Slatina   Folie de aluminiu
S.C. Progresul Ploiesti   Tuburi de aluminiu
S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea   Lesie, Acid clorhidric, Propilen glicol, Apa
oxigenata, Izobutanol
S.C. Viromet S.A. Victoria   Metanol
S.C. Sofert S.A. Bacau   Acid sulfuric, Amoniac
S.C. Mal Product S.A. Miercurea   Rondele aluminiu
Ciuc
S.C. Moldoplast S.A. Iasi   Butoaie PVC, Regranulare granule polietilena
S.C. ABC Impex S.A. Odorheiu   Pliante
Secuiesc
S.C. Netex S.A. Bistrita   Panza Bevatex, Pes
S.C. Anko S.R.L. Iasi   Email, Lac, Diluanti pentru tuburi

Concurenti:
Principalii concurenti de pe piata FARMA:
GLAXO SMITH KLINE
NOVARTIS
PFIZER
BIOFARM Bucuresti
TERAPIA Cluj Napoca
GSK EUROPHARM
AVENTIS
SEVIER
HOFFMANN LA ROCHE
ELI LILY

Analiza SWOT

Analiza SWOT reliefa urmatoarele punct tari, puncte slabe, oportunitati si amenintari:

Puncte tari: Puncte slabe:

societatea Inregistreaza profit de la an la campanii publicitare destul de slabe;


an, chiar daca Intr-un ritm de crestere
redus;
intrarea cu succes pe noi piete de tehnologii ridicate pentru nivelul din
desfacere; Romania, dar slabe pentru nivelul
occidental;
politica stabila de dividend; lipsa de aprovizionare ritmica cu materii
prime cauzata de cererea alinierii la
standardele europene a furnizorilor
autorizati;
sectorul In care activeaza este cu fabricarea unor medicamente sezoniere;
profitabilitate mare;
extinderea certificarilor GMP; stagnarea fabricii o data pe an, timp de o
luna;
tendinta continua de adaptare la cerintele pret ridicat la medicamentele destinate
pietei interne si externe; afectiunilor foarte grave;
folosirea celor mai bune materii prime; societatea se afla Inca In propietatea
statului
calitatea medicamentelor este In
conformitate cu cerintele Agentiei
Nationale a Medicamentului.

Oportunitati: Amenintari:

colaborarea pentru noi tipuri de concurenta straina si autohtona;


medicamente si totodata
distribuirea lor pe piata
internationala;
construirea unui centru de calamitati naturale si sociale;
perfectionare;
posibila valorificare integrala supraproductie de medicamente
sau partiala a creantelor; care nu mai poate fi utilizata;
privatizarea societatii. criza din sistemul sanitar.

2.5 Diagnosticul economico- financiar


Unul din cele mai complexe demersuri vizeaza abordarea diagnosticului financiar
pentru evaluare, aceasta componenta de diagnostic avand un rol cheie in procesul de
evaluare a intreprinderii din cauza rolului major jucat In cadrul raportului, si anume:
- rolul de sintetizare a concluziilor rezultate din celelalte piese de diagnostic;
- rolul de asigurare a coerentei In cadrul relatiei diagnostic - metode de evaluare
(Indeosebi metode de bazate pe venit).
Diagnosticul financiar urmareste trei obiective majore:
• Sa asigure Intelegerea performantelor realizate de firma evaluata In ultimii
3-5 ani, precum si evidentierea riscurilor activitatii Intreprinderii. In acest sens, gandirea
perspectivelor viitoare de performanta se sustine pe analiza tendintelor care s-au
manifestat de-a lungul perioadei diagnosticate.

• Sa permita ajustarea situatiilor financiare istorice pentru:

- a dezvolta abordarea pe baza de active, implicit corectiile asupra elementelor de


activ si datorii;

- a pregati aplicarea abordarii pe baza de venit, prin estimarea abilitatii


Intreprinderii de a genera fluxuri de venit pentru furnizorii de capital.

• Sa asigure compararea cu Intreprinderi similare, pentru a stabili parametrii


de risc, rentabilitate si de valoare, aspecte fundamentale In:

- abordarea prin comparatie In evaluarea firmei;

- estimarea costului capitalului (ratei de actualizare).

Bilantul contabil al SC ANTIBIOTICE SA IASI

ACTIV 2006 2007 2008

Active imobilizate 106,793221 164,097,678 165,354,612


necorporale  936819 1,773,383 1,716,786
corporale 105,848,204 162,316,097 163,556,872
financiare 8,198 8,198 80,954
Active circulante 153,595,074 180,770,364 202,524,995
stocuri 18,333,107 21,753,839 35,954,431
creante 106,591,713 122,326,101 124,449,445
investitii fin pe tm scurt 0 0 0
disponibilitati 28,670,254 36,690,424 42,121,119
Cheltuieli in avans  248653  422,739  307,795
Total activ 260,636,948 345,290,781 368,187,402
       
Datorii pe o perioada < 1 an 68,662,036 84,281,535 111,575,824
Datorii pe o perioada > 1 an 2,547,890 3,807,056 1,452,827
Provizioane pt. riscuri si chelt. 3,494,019 2,400,000 1,000,000
Venituri in avans 8,873,349 8,552,429 7,453,778
CAPITAL SI REZERVE     
Capital 45,489,729 45,489,729 45,489,729
Prime de capital 0 0 0
Rezerve din reevaluare 46419363 92,774,229 102,639,441
Rezerve (legale, statutare, din conversie
ect) 75,048,082 78,796,565 90,936,764
Rezultat reportat -10,102,480 1,422,451 2,064,785
Rezultatul exercitiului -23,839,146 -32,456,007 -10,572,756
Repartizarea profitului 23,839,146 1,844,318 
Total capitaluri proprii 177,059,554 246,249,761 246,904,973
Capitaluri total 177,059,554 246,249,761 246,904,973
PASIV 260,639,948 345,290,781 368,187,402

A. Diagnosticul situatiei patrimoniului


1. Corelatia de fond de rulment- necesar de fond de rulment si trezorerie neta

Fondul de rulment propriu (FR) = capitalul propriu - activele imobilizate.

FR Propriu:
Elemente ale FRPropriu 2006 2007 2008
Capitaluri proprii 176.122.835 244.476.378 244.791.358
Active imobilizate 105.856.402 162.324.295 163.637.826
Fondul de rulment propriu 70.266.433 82.152.083 81.153.532

Existenta fondurilor de rulment permanente pozitive certifica o stare de echilibru


financiar pe termen lung realizat pe baza capitalurilor proprii. Astfel, daca vor fi
rambursate datoriile bancare pe termen lung, activle imobilizate vor putea fi finantate pe
seama capitalurilor proprii.

Nevoia de fond de rulment (NFR) = activele circulante (exclusiv


disponibilitatile) - obligatiile pe termen scurt (nu se includ creditele pe termen
scurt).

NFR:
Elemente ale NFR 2006 2007 2008
Stocuri 18.333.107 21.753.839 35.863.294
Creante 106.591.713 122.326.101 123.752.942
Cheltuieli in avans 248.653 422.739 493.419
Datorii curente 68.662.036 84.281.535 109.742.045
Venituri in avans 8.873.349 8.552.429 7.222.459
Necesarul de fond de rulment 47.638.088 51.668.715 43.145.151

Cu ajutorul acestui indicator putem urmari daca firma poate sa isi acopere deficitul
de resurse rezultat din diferenta existenta intre volumul mai mare dea ctive pe termen
scurt si pasivele pe termen scurt, excluse fiind activele si pasivele de trezorerie.
Indicatorii fiind pozitivi in toti acesti 3 ani, inseamna ca firma este capabila sa isi acopere
necesarul de finantare.

Trezoreria neta se poate stabili ca diferenta Intre fondul de rulment si necesarul


de fond de rulment, sau ca diferenta Intre trezoreria de activ si trezoreria de pasiv.
Tn = FR – NFR

Tn = Ta - Tp
In care:
Ta = trezoreria de activ, respectiv soldurile debitoare ale conturilor de
disponibilitati si investitii financiare;
Tp = trezoreria de pasiv, respectiv soldurile creditoare ale conturilor de credite pe
termen scurt (inclusiv soldul creditor al contului 512 "Conturi curente la banci").

TN:
Elemente ale TN 2006 2007 2008
Active de trezorerie 28.670.254 36.690.424 42.121.119
Pasive de trezorerie 0 0 0
Trezoreria neta 28.670.254 36.690.424 42.121.119

Existenta unei trezorerii nete pozitive semnifica faptul ca intreprinderea detine un


echilibru financiar la nivelul intregii firme.

Analiza de ansamblu:
Intr-o interpetare de ansamblu a acestor indicatori, existent unui FR>0, NFR>0 si a
unei TN >0 reprezinta o situatie tipica pentrut societati industriale, iar daca aceste
excedent este plasat pe termen scurt poate perpetua situatia buna.

In estimarea unor elemente necesare In cazul aplicarii metodei de evaluare


bazate pe fluxul de lichiditati este necesar si indicatorul viteza de rotatie a NFR sau
marimea relativa a acestuia.

Relatiile de calcul sunt:


NFR
Viteza de rotatie a NFR  T
CA
NFR NFR
Marimea relativa a NFR  100 sau  100
V exp l. CA

In care:
T = numarul de zile al perioadei;
Vexpl.= venituri din exploatare.

2006 : Viteza de rotatie a NFR = NFR 2006/ CA 2006 * 30 =


= (47638088/195677945) * 30 = 7,3035
Marimea relativa a NFR = 47638083/195677945 * 100 = 24,345

2007 : Viteza de rotatie a NFR = 6,7565


Marimea relativa a NFR = 22,521
2008 : Viteza de rotatie a NFR = 5,9977
Marimea relativa a NFR = 19,992

2. Diagnosticul corelatiei creante-obligatii


Pentru activitatea financiara a firmei este importanta cunoasterea evolutiei
corelatiei dintre creante si obligatii, Intrucat aceasta influenteaza In mod direct
capacitatea de plata.
In cadrul diagnosticului se cerceteaza In primul rand evolutia creantelor si
obligatiilor, In raport cu cifra de afaceri pentru a pune In evidenta raportul dintre
imobilizarea capitalului firmei si cel care priveste folosirea surselor atrase.
Asemenea aspecte pot fi puse In evidenta si cu ajutorul indicatorilor:

• Durata de imobilizare a creantelor (Di):


Sd x T
Di 
Rd sau CA

In care:
Sd = soldul mediu debitor al creantelor;
Rd = rulajul debitor al conturilor de creante;
CA = cifra de afaceri;
T = perioada de timp considerata.

• Durata de folosire a surselor atrase (Df):


Sc x T
Df 
Rc sau CA

In care:
Sc = soldul mediu creditor al conturilor de obligatii;
Rc = rulajul creditor al conturilor respective

2006: Di = (115821939/195677945) * 365 = 216 zile


Df = (20614556/129032696) * 365 = 58 zile

2007 : Di= 213 zile


Df = 53 zile
2008 : Di = 253 zile
Df = 68 zile
Indicatori 2006 2007 2008
Durata de imobilizare a creantelor (zile) 216 213 253
Durata de folosire a surselor atrase (zile) 58 53 68
Durata de imobilizare a creantelor pe parcursul perioadei analizate, 2006-1008, este
superioara duratei de folosire a surselor atrase, situatie nefavorbila ce contribuie la
consumarea de numerar, deci inrautatirea fluxului de numerar. Diferenta de zile este atat
de mare incat intreprinderea trebuie sa gaseasca o solutie cat mai curand. In 2008 Di
creste devine si mai critica, numarul zilelor de imobilizare a creantelor crescand cu 40 de
zile.

3.Diagnosticul lichiditatii si solvabilitatii firmei


Lichiditatea unei firme poate fi definita ca fiind capacitatea de a face fata
obligatiilor la scadenta, pe seama activelor sale curente.
Solvabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a face fata datoriilor sale totale (In
caz de lichidare).
Pentru a caracteriza lichiditatea unei Intreprinderi, In studiile de bonitate realizate
de banci, In cazul solicitarii de credite, precum si In studiile de evaluare se folosesc
urmatorii indicatori:

• Rata lichiditatii curente:


Active curente
Lg
Datorii curente

Se apreciaza ca situatia lichiditatii curente este satisfacatoare In conditiile


Incadrarii In intervalul 1,2 si 1,8.
Rata curenta reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se
transforma intr-un timp scurt in lichiditati pentru a achita datoriile curente. Lichiditatea
curenta se recomanda a fi mai mare de 1, indicator respectat pentru toti anii.
• Rata lichiditatii rapide (testul acid):
Active circulante  Stocuri
Lc 
Datorii curente

Intervalul care poate fi considerat ca satisfacator este cuprins Intre 0,65 - 1.


Lichiditatea rapida reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe
seama numerarului si disponibilitatilor. Pentru a fi considerat favorabil, indicatorul
trebuie sa tinda spre o marime unitara. In conditiile date, el reprezinta o valoare mai mica
de 0,5, ceea ce sugereaza ca numai jumatate din datoriile pe termen scurt pot fi achitate
imediat.
• Rata lichiditatii imediate:
Disponiblitati
Li 
Datorii curente

Lichiditatea imediata reflecta masura in care creantele si trezoreria pot acopri


datoriile pe termen scurt. Faptul ca este supraunitar indica ca acestea pot fi acoperite din
creante si trezorerie.

• Rata solvabilitatii patrimoniale:


Capital popriu
Sp 
Capital propriu  Datorii totale

Valoarea minima a ratei solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca trebuie sa se


Incadreze In limitele 0,3 - 0,5, iar peste 0,5 situatia poate fi considerata normala.
• Rata solvabilitatii generale:
Active totale
Sg 
Datorii totale

Aceasta rata indica In ce masura datoriile totale sunt acoperite cu active


imobilizate si active circulante. Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare
decat 1, cu atat situatia financiara de ansamblu a Intreprinderii este mai buna.

Indicatori 2006 2007 2008


Lichiditate curenta 2,24 2,15 1,84
Lichiditatea rapida 0,41 0,43 0,38
Lichiditatea imediata 1,96 1,88 1,51
Solvabilitatea patrimoniala 0,71 0,74 0,69
Solvabilitatea generala 3,8 4,1 3,35
4. Diagnosticul pe baza ratelor de echilibru financiar
Echilibrul financiar al firmei reprezinta un sistem de corelatii prin care se
stabilesc anumite proportionalitati In cadrul, si Intre diferite fluxuri financiare. El
reprezinta o premisa dar si o consecinta a desfasurarii normale a activitatii firmei, In
conformitate cu obiectul sau.
In practica se utilizeaza cu precadere urmatorii indicatori:
• Rata autonomiei financiare:

Capital propriu
Raf 
Capital propriu  imprumutat

• Rata de finantare a stocurilor:

Fond de rulment
Rfs 
Stocuri

• Rata de autofinantare a activelor:

Capital propriu
Raa 
Active fixe Active circulante

• Rata de Indatorare a capitalului propriu:

Datorii
RiK pr 
Capital propriu

Indicatori 2006 2007 2008


Rata autonomiei financiare Aprox 100 Aprox 100 Aprox 100
Rata de finantare a stocurilor 39,7 39,5 23
Rata de autofinantare a activelor 0,67 0,71 0,67
Rata de indatorare a capitalului 0,4 0,35 0,05
propriu
Analizand ratele autonomiei financiare pe perioada celor trei ani se constata ca
societatea nu este dependent de capitalul strain decat intr-o foarte mica masura, situatia
prezentandu-se favorabila economic, aceasta fiind in capacitate de autofinantare in cea
mai mare parte a activitatii.
Rata de finantare a stocurilor nu are valori supraunitare, situatia fiind
nefavorabila, intreprinderea aflandu-se intr-o situatie dificila, nevoita sa apeleze la credite
de trezorerie intr-o masura mai mare.
Rata de autofinantare a activelor se prezinta bine, valorile fiind de la medii la
mari, ceea ce inseamna ca activele sunt finantate intr-o buna masura pe seama datoriilor
pe termen scurt.
Inprivinta raportului datorii totale/capitaluri proprii, adica rata de indatorare a
capitalului propriu arata un grad satisfacator al al indatorarii societatii, valorile acestuia
fiind in cei trei ani de activitate de 0,4, 0,35 si 0,05, valori aflate mult sub limita de
saturatie care este 2.

B.Diagnosticul rentabilitatii
In teoria si practica evaluarii diagnosticul rentabilitatii prezinta o deosebita
importanta, Intrucat ofera informatii asupra situatiei trecute si prezente, realizand
premise utile pentru prefigurarea viitorului afacerii care formeaza obiectul evaluarii.
Principala sursa de informare In realizarea diagnosticului rentabilitatii o reprezinta
"Contul de profit si pierdere" care arata modul In care s-a atins o anumita stare, un anumit
rezultat, care au fost fluxurile de venituri si cheltuieli.

1.Situatia generala a rezultatului pe baza Contului de profit si pierdere

Indicatori 2006 2007 2008


Cifra de afaceri netă 195,677,945 229,415,602 215,805,947
Costul bunurilor vândute şi al serviciilor 195,677,945 229,415,602
prestate (2.1+2.2+2.3) 215,805,947
Cheltuielile activităţii de bază 164,311,849 193,771,003 201,499,977
Cheltuielile activităţilor auxiliare 3,362,907 6,869,401 16,345,697
Cheltuielile indirecte de producţie 3,548,658 1,841,978 1,740,880
Marja bruta fata de costul bunurilor 52,908,446 42,566,992
vandute (1-2) 28,034,804
Cheltuieli de desfacere 0 0 0
Cheltuielile generale de administraţie 6,950,340 6,735,681 6,538,909
Alte venituri din exploatare 1,689,844 2,407,816 1,719,289
Rezultatul din exploatare (3-4-5+6) 29,080,864 42,077,062 25,345,164
Rezultatul financiar 992,696 -5,190,712 -11,967,531
Rezultatul extraordinar 0  0   0
Rezultatul brut(7+8+9) 30,073,560 36,886,350 13,378,633
Impozit pe profit 6,234,414 4,430,343 2,805,877
Profit net ( 10-11) 23,839,146 32,456,007 10,572,758

Analizand situatia generala a rezultatului pe baza Contului de profit si pierdere s-a


observat o crestere buna de 22,6% a Pb in anul 2007, insa si o scadere uriasa de 63,7% in
urmatorul an.
Diferentele au drept cauza cresterea Rezultatului din exploatare in anul 2007 fata de anul
2006 cu 44,6% si scaderea Rezultatului din exploatare in anul 2008 fata de anul 2007 cu
39,7%. De asemenea Rezultatul financiar a suferit mari schimbari, respectiv in anul 2006
exista un profit, iar in anii urmatori numai pierderi, pierderi care au depasit cu mult
procentul profitului si anume: in anul 2007 fata de 2006 s-a inregistrat o pierdere de 5 ori
mai mare decat profitul anterior, iar in anul urmator o pierdere de 2 ori mai mare decat
pierderea din anul precedent.
Trendul descrescator al Rezultatului din exploatare in anul 2008 fata de anul 2007 s-a
datorat scaderii Rezultatului brut in anul 2008 fata de anul 2007 si a fost temperat cu
cresterea altor venituri din exploatare cu 1,719,289 lei.
Trendul crescator al profitului din exploatare in 2007 fata de 2006 s-a datorat cresterii cu
22,6% a rezultatului brut aferent cifrei de afaceri si cresterii cu 14,2% a altor venituri din
exploatare.
In 2008 fata de 2007 rezultatul operational a inregistrat cresterea mai sus
mentionata (22,6%) si datorita egalitatii ritmului de crestere a costului bunurilor vandute
de catre ritmul de crestere al cifrei de afaceri nete.
In 2007 fata de 2006 cheltuielile generale de administratie au inregistrat o scadere
de 0,03%, iar in 2008 fata de 2007 au inregistrat o alta scadere de 0,02% . Rezulta deci o
dinamica superioara fata de cifra de afaceri si deci un aspect nefavorabil al activitatii
intreprinderii care a dus la scaderea sensibila a rezultatului din exploatare.
Cheltuielile generale de administratie la 100 lei cifra de afaceri au inregistrat o
scadere treptata (0,03% in 2007 si 0,02% in 2008 ) ceea ce reprezinta o reflectare a
eficientei activitatii de administratie a intreprinderii.
Totusi se constata o sporire a eficientei functiei de productie.

2.Diagnosticul factorial al Rezultatului exploatarii

Indicatori 2006 2007 2008


Cifra de afaceri netă 195,677,945 229,415,602 215,805,947
Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate 195,677,945 229,415,602 215,805,947

Indicele preturilor de vanzare Ip   1.0860 1.0487


Indicele costurilor de productie Ic   0.933 0.972
 qv p
  1 0
211,248,252 205,784,253
 q v1  c p 245,890,248
  0

222,022,579
Marja bruta fata de costul bunurilor vandute 52,908,446 42,566,992
28,034,804
Rata marjei brute 27,03 18,55 12,99

2007-2006 2008-2007
 MbMb  Mb
1 0
-10,341,454 -14,532,188

1.Influenta modificarii cifrei de afaceri nete


1

CA  CA  CA  mb
0 0

-252,459,100 911,928,868

2 Influenta modificarii ratei marjei brute

 mb CA  mb  mb
1 1 0
 
dn care: -1,945,444,305 -1,199,881,065

2.1. Influenta modificarii structurii productiei vandute


 
  q v1  c p 0    q v0  c p 0 
  CA 1    1 
  
g 1   qv1  p 0  qv 0  p 
  
 0 

17,234,102 18,343,505

2.2. Influenta modificarii preturilor medii de vanzare


   
  qv1  c p 0    qv1  c p 0 
  CA 1    1  
p 1  qv1  p1  qv1  p
   

    0 
29,232,100 34,162,081
2.3. Influenta modificarii costurilor de productie
  
  qv1  c p1 
   qv1  c p 0 
  CA 1    1  
c 1  qv1  p1    qv1  p 

   1 
15,123,222 -24,429,233

Pe baza rezultatelor obtinute se obsera o scadere a marjei brute cu 16,11%


2007 fata de 2006 si o scadere de 51,83% in anul 2008 fata de anul 2007.
Scaderea marjei brute aferente cifrei de afaceri nete in 2007 fata de 2006
genereaza efecte defav.asupra profitului din exploatare , a profitului curent si a
profitului net ( scaderea acestora), va determina o scadere a surselor proprii de
finantare a cresterii economice a intreprinderii respectiv o scadere a remunerarii
actionarilor prin dividende.
Modificarea volumului vanzarilor a avut o influenta defavorabila asupra
marjei brute in sensul diminuarii -10,341,454 lei fata de anul 2006, dif.
Defav.asupra marjeibrute acesta scazand constant de-a lungul celor 3
ani.Influenta volumului productiei vandute a avut un efect poziyiv in anul 2007
fata de anul 2006 – 33,737,657 lei fata de anul 2006 si un efect negativ in anul
2008 fata de anul 2007 cu o scadere usoara de -13,609,655 lei, considerabila
totusi la nivel general. Aceasta arata o valorificare insuficienta a oportunutatilor
mediului ului de afaceri al intreprinderii si impune o analiza detaliata a
volumului vanzarilor in corelatie cu cererea de produse si servicii pe piata si a
tendintei generale a cotei de piata a intreprinderii.
Rata marjei brute scade -27,03la 18,55 in2006 fata de 2007 cu 45,71% si
cu 42,8% in anul 2008 fata de anul 2007.
Scaderea preturilor de vanzare cu 3,5% in 2008 fata de anul 2007 a avuto
influenta pozitiva asupra cifrei de afaceri nete. Dinamica preturilor de vanzare
practicate de firma comparate cu evolutia preturilor la nivel national arata ca
scaderea preturilor a fost determinata de efectul combinat al inflatiei in sensul
ajustarii preturilor in concordanta cu costurile cumparaturilor de la furnizori.
Analiza detaliata a influentai majorarii preturilor pe cauze distincte arata
un impact dublu al acestui factor asupra marjei brute atat prin intermedilul cifrei
de afaceri nete (+33,737,657 in 2007 fatade 2006 si -13,609,655 in 2008fata de
2007) cat si prin intermediul ratei marjei brute (-8,48 in 2007fata de 2006 si -5,56
in 2008 fata de 2007).
Modificarea costurilor de productie pe seama factorilor specifici
acestora( consumuri specifice de materii prime si materiale directe ,
productivitate fizica a muncii, preturi de aprovizionare , tarife de salarizare) a
condus la cresterea marjei brute cu -10,341,454 in 2007 fata de 2006 si cu
-14,532,188 in 2008fata de 2007.
Modificarea structurii cifrei de afaceri are o influenta pozitiva asupra
profitului de +8,616,8611 in 2007fata de 2006 si de+21,883,251 in 2008fata
de 2007 ceea ce se explica prin cresterea ponderii produselor si serviciilor
vandute la care s-au prevazut rate comerciale mai mici decat rata medie com
prevazuta pe total intreprindere si o scaderee a ponderii produselor si serviciilor
la care s-au programat rate de rentabilitate mai mici decat rata progremata pe
intreprindere.
Influenta pozitiva este imputernicita de influenta pozitiva costurilor si a
preturilor.

3.Diagnosticul pe baza ratelor de rentabilitate

Indicatori   2006 2007 2008


Cifra de afaceri netă   195,677,945 229,415,602 215,805,947
Cheltuieli aferente cifrei de afaceri   91,435,440 108,525,867 126,643,309
Indicele preturilor de vanzare Ip   1.0860 1.0487
Indicele costurilor de productie Ic   0.933 0.972
 qv  p
1 0
211,248,252 205,784,253
 q v1  c p
0
245,890,248 222,022,579
Rezultatul exploatarii RE 3,906,968 2,343,741 2,409,335
Profit net Pn 23,839,146 32,456,007 10,572,756
Valoarea activelor imobilizate Ai 106,793,221 164,097,678 165,354,612
Valoarea activelor circulante Ac 153,595,074 180,770,364 202,524,995
Valoarea
At activului total 260,636,948 345,290,781 368,187,402
Venituri totale Vt 197,748,316 237,526,754 231,224,307
Viteza de rotatie a activului total CA/At 216 213 253
Viteza de rotatie a activelor totale Vt/At 217 215 156
Factorul de multiplicare a Kp At/Kp 1,47 1,40 1,49
Rentabilitatea neta a veniturilor totale Pn*100/Vt 12,05% 13,66% 4,57%
Rata rentabilitatii financiare Rf= Pn*100/Kpr 13,46% 13,18% 4,28%
Rata rentabilitatii comerciale Rc = RE/CA*100 14,86% 18,34% 11,74%
Rata rentabilitatii resurselor 17,69% 21,71%
consumate Rrc = RE/Ch *100 12,57%
Rata rentabilitatii economice Re = RE/At *100 11,15% 12,18% 6,88%
4.Analiza factoriala a ratei rentabilitatii comerciale
RE
*100
CA

Δ Rc = Rc1-Rc0 3.48%  -6,6%


1.Influenta modificarii structurii productiei vandute

  qv1c0    qv0 c0 
g  1   * 100  1   * 100 
  qv p    qv p 
 1 0   0 0 
11,230 -10.348
2. Influenta modificarii preturilor de vanzare
  qv c0    qv1c0 
p  1  1  * 100  1   * 100 
  qv p1    qv p 
 1   1 0 

4,31 3,83
3. Influenta modificarii costurilor de productie
  qv1c1    qv1c0 
cp  1   * 100  1   * 100 
  qv p    qv p1 
 1 1  1 

5,1 4,52

Rata rentabilitatii comerciale a inregistrat o crestere in 2007 fata de 2006


cu 3,48% ,datorita cresterii cifrei de afaceri si in ciuda scaderii rezultatului din
exploatare in perioadele analizate, dar scaderea rezultatului din exploatare a fost
mai mare (66,69%) decat cea a cifrei de afaceri(17,24%). O cauza a acestei
cresteri ar putea fi si scaderea cheltuielilor generale de administratie.
In 2008 fata de 2007 s-a inregistrat o scadere a ratei de rentabilitate
comerciale cu 6,6% , dupa cum si cifra de afaceri cat si rezultatul din exploatare
au inregistrat scaderi , la rezultatul din exploatare existand totusi o usoara
crestere. Totusi cheltuielile generale de administratie au inregistrat o scadere de
0,02%.
Din analiza factoriala a ratei rentabilitatii comerciale se pot deduce
urmatoarele
- modificarea structurii productiei a influentat negativ rata rentailitatii
comerciale cu -10,348% ( 2008 fata de 2007 ;
- modificarea preturilor de vanzare a determinat o influenta pozitiva de
+3,8% (2008 fata de 2008);
- influenta modificarii costurilor de productie a fost pozitiva de +4,52%
( 2008 fata de 2007).
Putem aprecia ca profitul brut aferent cifrei de afaceri s-a diminuat ca urmare a
diminuarii cifrei de afaceri si a modificarii structurii productiei in favoarea
produselor cu o marja bruta mai mica.

5. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii economice

CA RE
Re   * 100
At CA

2007-2006 2008-2007

Δ Re = Re1-Re0   1,03% -5,3%


1.Infuenta vitezei de rotatie a activului total:
CA  CA CA  Pr
   1  0  0 
-0,1051
At  At At  CA
 1 0  0
-0,0110
 
2.Influenta ratei rentabilitatii comerciale:
P CA  Pr Pr 
  1  1  0  0,0130
CA At  CA CA 
1  1 0 0,1014
 

In perioada 2007-2006 rata rentabiliatii economice a crescut cu 1,03


puncte datorita maximizarii eficientei utilizarii activelor totale (in acest caz cifra
de afaceri a crescut cu 17,24% in conditiile cresterii activelor totale cu
32,47,55%). Aceasta a influentat cresterea ratei rentabiliatii economice. In
urmatoarea perioada a scazut rata rentabilitatii comerciale conducand la
scaderea ratei rentabiliatii economice cu 5,3 procente.
In anul 2008, observam ca rata rentabiliatii economice nu se mentine la
acelais nivel cu anul 2007. Aceasta mare diferenta (5,3 puncte) s-a datorat
diminuarii eficientei utilizarii activelor totale care a condus la scaderea ratei
rentabiliatii economice cu 5,3 puncte. Reducerea ratei rentabilitatii comerciale de
la 18,34% la 11,74% a condus la reducerea ratei rentabiliatii economice.
6.Analiza factoriala a ratei rentabilitatii resurselor consumate
RE
Rrc  *100
Ch

2007-2006 2008-2007
ΔRrc = Rrc1- Rrc0   4,02% -9,14%
1.Influenta modificarii structurii productiei vandute
  qv p   qv p 
g   1 0  1 *100    0 0  1 *100
  qv c    qv c 
 10   0 0 
7,25 6,76
2.Influenta modificarii costurilor complete

  qv p   qv p 
c   1 0 1 *100  1 0 1 *100
  qv c    qv c 
 11   10 

-8,77 -7,31
3.Influenta modificarii preturilor de vanzare

  qv p1    qv p 
p   1 1 *100  1 0 1 *100
99,8
  qv c    qv c 
 11   11  -0,002

Analizand comparativ anul 2006 fata de 2007 se observa ca rata


rentabilitatii resurselor consumate a scazut cu 4,02 puncte, scadere bazata pe
influenta negativa a modificarii preturilor de vanzare si modificarii costurilor
complete.
Cea mai mare influenta pozitiva o are evolutia preturilor de vanzare care a
condus la scaderea ratei resurselor consumate cu 9,14 puncte. Cresterea
preturilor de vanzare nu a fost influentata de cresterea calitatii serviciilor si
lucrarilor efectuate, ci datorita cresterii ratei inflatiei. Scaderea ratei
rentabilitatii resurselor consumate a fost influentata (cu 9,14 puncte) si de
cresterea costurilor complete ca urmare a cresterii costurilor de achizitie a
resurselor materiale.
Aceste influente negative au fost maximizate de modificarea structurii
productiei vandute.
In anul 2007 fata de 2006 rata rentabilitatii resurselor consumate a scazut
cu 4,02 puncte datorita modificarii structurii productiei vandute. Chiar daca
aceasta s-a inbunatatit foarte putin fata de perioada analizata anterior nu a putut
fi atenuata de influentele pozitive ale cresterii preturilor de vanzare si scaderii
costurilor complete. Acestea au condus la scaderea ratei rentabilitatii resurselor
consumate cu 4,02 puncte, respectiv 9,14 puncte.
7. Analiza factoriala a ratei rentabilitatii financiare
Pn
* 100
Kp

2006-2007 2007-2008
Δ Rf = Rf 1-Rf 0   -0,28% -8,9%
1. Influenta vitezei de rotatie a activelor totale

V Vt At Pn At Pn
 t  1 0  0  Vt0  0  0
A At Cp Vt At Cp Vt
t 1 0 0 0 0 0
-2,384,325 -2,016,241
2. Influenta factorului de multiplicare a capitalului popriu

A Vt At Pn Vt At Pn
 t  1 1 0 1 0  0
K At Cp Vt At Cp Vt
p 1 1 0 1 0 0
-20,088,449 9,091,136
3. Influenta profitului net la 1 leu venituri totale:
P Vt At Pn Vt At Pn
 n  1 1 1 1 1 0 
V At Cp Vt At Cp Vt
t 1 1 1 1 1 0
3,477,565 -26,123,817

Scaderea ratei rentabilitatii financiare in 2007 fata de 2006 cu 0,28


puncte, respectiv cu aproximativ 0,21% s-a datorat in exclusivitate scaderii
eficientei utilizarii activelor totale cu 0,14% care a determinat o scadere a ratei
rentabilitatii financiare de 0,28 puncte. Aceasta influenta negativa a fost
atenuata de influenta pozitiva a cresterii factorului de multiplicare a capitalului,
care a contribuit cu x puncte la cresterea ratei rentabilitatii financiare, respectiv
de cresterea profitului net la 1 leu venituri totale cu 36.14 puncte.
De remarcat ca factorui de multiplicare a crescut pe seama cresterii
activelor totale si intr-o foarte mica masura pe baza cresterii capitalului propriu
ceea ce inseamna ca gradul de indatorare nu s-a schimbat. Cresterea profitului
net la 1 leu venituri totale evidentiaza cresterea eficientei exploatarii activitatii.
In 2008 fata de 2007 putem spune ca rata rentabilitatii financiare a scazut
dramatic (cu 8,9%). Aceasta scadere nu s-a datorat cresterii eficientei utilizarii
activelor totale (18,77%). Influenta pozitiva a vitezei de rotatie a activelor totale
a fost afectata de scaderea profitului net la 1 leu venituri totale cu 67,42% si de
efectul negativ al factorului de multiplicare a capitalului 1,49.
Sumele fiind foarte mari, putem concluziona ca rata rentabilitatii
financiare aferenta anului 2008 s-a situat la mult sub nivelul anului 2007
inregistrand o modificare substantiala.

PUNCTE TARI

Trezoreria Neta este pozitiva, inregistrand valori mari pe parcursul celor


trei ani.
Aceasta situatie denota un excedent monetar al exercitiilor financiare pe perioada
analizata.
Durata de imobilizare a creantelor este insuperioara duratei de folosire a
surselor atrase, situatie nefavorabila ce contribuie la consumarea de numerar
suplimentar, deci inrautatirea fluxului de numerar.
Ratele de lichiditate, solvabilitate, autonomie financiara sunt apreciate ca
fiind bune, ceea ce reflecta faptul ca societatea este solvabila, are capacitatea de
a-si onora datoriile.
Societatea nu este dependenta de capitalul strain decat intr-o mica masura,
ea fiind capabila sa se autofinanteze in cea mai mare parte a activitatii.
Diminuarea treptata a marjei brute aferente cifrei de afaceri nete in 2007
fata de 2006 genereaza efecte sensibil nefavorabile asupra cresterii economice si
remunerarii actionarilor, totusi nu recupereaza scaderea inregistrata in 2007 fata
de 2006.
Rata rentabilitatii resurselor consumate a crescut, crestere bazata pe
influenta pozitiva a modificarii preturilor de vanzare si modificarii costurilor
complete.

PUNCTE SLABE

Scaderea profitului brut al exercitiului in 2008-2007 ca urmare a


reducerii cifrei de afaceri dar si a cresterii cheltuielilor ( cheltuielile generale de
administratie au inregistrat o scadere foarte mica - 0,02% in 2008 fata de
2007) , ceea ce reflecta o utilizare eficienta a resurselor, cheltuieli neproductive
mici proportional cu productia obtinuta.
Modificarea structurii cifrei de afaceri are o influenta negativa asupra
profitului ceea ce se explica prin diminuarea vanzarii marfurilor la care s-au
prevazut rate comerciale mai mari decat rata medie comerciala prevazuta pe total
intreprindere si o crestere a ponderii marfurilor la care s-au programat rate de
rentabilitate mai mici decat rata progremata pe intreprindere.
Reducerea eficientei utilizarii activelor totale ale intreprinderii
influenteaza in sens negativ rata rentabilitatii economice si financiare.
Scaderea ratei de rentabilitate comerciale s-a datorat cresterii intr-o
masura mai mica a rezultatului din exploatare fata de cresterea cifrei de afaceri.

S-ar putea să vă placă și