Sunteți pe pagina 1din 46

RAPORT DE EVALUARE AL SOCIETATII ANTIBIOTICE S.A.

2012

CUPRINS

CAPITOLUL I GENERALITATI ........................................................................ 4


1.1 1.2 1.3 CERTIFICARE .................................................................................................................................. 4 PREZENTAREA EVALUATORULUI.................................................................................................... 4 OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII ...................................................................................... 4

CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC ............................................................ 5


2.1 2.2 SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A.......................................................... 5 DIAGNOSTIC JURIDIC .................................................................................................................... 6 Actul de constituire si forma juridica .................................................................................... 6 Statutul si contractul de societate ........................................................................................ 6 Capitalul social....................................................................................................................... 7 Dreptul de proprietate .......................................................................................................... 7 Salariati, drepturi sociale ....................................................................................................... 7 Registrele si evidentele contabile ......................................................................................... 7 Situatia datoriilor si creantelor.............................................................................................. 8 Aspecte comerciale .............................................................................................................. 8 Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc. .............................................................. 8 Litigii ...................................................................................................................................... 8 Autorizatii de functionare ..................................................................................................... 8 Analiza SWOT a diagnosticului juridic ................................................................................... 9

2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.3

DIAGNOSTIC OPERATIONAL ......................................................................................................... 9 Amplasamentul societatii, sucursale, filiale........................................................................... 9 Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere............................................................................ 9 Asigurare utilitati ................................................................................................................. 10 Investitii ............................................................................................................................... 10 Calitatea produselor si serviciilor oferite............................................................................. 11 Necesitatea de restructurare si investitii............................................................................. 12 Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational ................................................. 12

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.4

Diagnosticul comercial ................................................................................................................ 12 Mediul ................................................................................................................................. 12 Pagina 2 din 46

2.4.1

2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.5

Produsele si serviciile societatii .......................................................................................... 12 Piata si clientii ..................................................................................................................... 13 Furnizorii ............................................................................................................................. 17 Concurenta .......................................................................................................................... 19 Organizarea activitatii comerciale ...................................................................................... 19 Politica de preturi................................................................................................................ 21 Analiza SWOT a diagnosticului comercial ........................................................................... 22

Diagnosticul resurselor umane si al managementului:............................................................... 22 Organizarea societatii si structura ...................................................................................... 22 Conducerea societatii.......................................................................................................... 23 Personalul............................................................................................................................ 28 Analiza SWOT a diagnosticului de resurse umane .............................................................. 32

2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.6.

Diagnosticul financiar.................................................................................................................. 32 Analiza bilantului ................................................................................................................. 32 Analiza contului de profit si pierdere .................................................................................. 35 Analiza performantelor Intreprinderii pe baza ratelor financiare ...................................... 36 Analiza SWOT a diagnosticului financiar ............................................................................. 40

2.6.1. 2.6.2. 2.6.3. 2.6.3.

Capitolul III - Evaluarea intreprinderii .......................................................... 41


3.1. 3.2. 3.3. Evaluarea bazata pe metode patrimoniale ................................................................................. 41 Evaluarea bazata pe metode de randament............................................................................... 43 Sinteza rezultatelor ..................................................................................................................... 45

Bibliografie .................................................................................................. 46

Pagina 3 din 46

CAPITOLUL I GENERALITATI
1.1 CERTIFICARE

Afirmatiile sustinute In prezentul raport sunt reale si corecte. Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare din punct de vedere profesional; Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest raport; Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

1.2

PREZENTAREA EVALUATORULUI

Evaluatorul are fata de societatea comerciala " ANTIBIOTICE" SA pozitia de executant.

1.3

OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII

Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale " ANTIBIOTICE " SA Iasi, persoana juridica romna cu capital privat. Scopul prezentei lucrari este determinarea valorii de piata a unei actiuni in vederea vanzarii. Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 29 aprilie 2013.

Pagina 4 din 46

CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC


2.1 SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A.

Antibiotice S.A a fost Infiintata In luna decembrie a anului 1955 la Iasi sub denumirea de Fabrica Chimica nr. 2 Iasi si a reprezentat In acea perioada prima companie farmaceutica producatoare de penicilina din Romnia dar si din sud-estul Europei. Accentul In ceea ce priveste activitatea desfasurata a fost pus initial pe realizarea de substante active care constituiau componentele de baza pentru producerea unei game largi de medicamente att In tara noastra ct si In afara Romniei, jumatate din cifra de afaceri fiind data In anii 80 de exportul acestor substante. In anii 90 au avut loc transformari referitoare la activitatea Intreprinderii prin reorientarea acesteia catre productia de medicamente. Drept urmare, a fost redusa importanta acordata producerii de substante active si s-a conferit o atentie deosebita realizarii de produse finite. Investirea a peste 8 milioane de euro In aceasta perioada In achizitia de echipamente moderne si competitive a condus la clasarea companiei In topul primilor cinci producatori mondiali de penicilina si derivati de penicillina. Datorita evolutiei financiare ascendente Inregistrate, Antibiotice este cotata pe data de 16.04.1997 la Bursa de Valori Bucuresti. Totodata ca urmare a implementarii unui sistem performant de asigurare a calitatii prin controlul strict al proceselor de fabricatie aceasta devine In 1999 primul producator din tara noastra ce detine un certificat Good Manufacturig Practice (GMP) a fluxului de pulberi pentru medicamente injectabile. In perioada 2000-2005 au loc investitii majore In activitatea de cercetare, In calitatea produselor oferite, instruirea personalului si In modernizare. De asemenea, In ultimii cinci ani de activitate, nivelul profitului brut a ajuns la 5,2 milioane de euro, cu 173% mai mare decat nivelul atins in anul 2000. Transformarile semnificative la nivel organizational, tehnologic si cultural sunt puse In evidenta la sfrsitul anului 2005 prin lansarea unei noi identitati de brand corporatist. In prezent Antibiotice este unul dintre cei mai importanti exportatori romni de medicamente, produsele sale fiind distribuite In peste 40 de tari ale lumii. In 2008, compania numara peste 45 de parteneriate externe, fiind In continuare preocupata de extinderea pe noi piete de desfacere att din Europa, ct si din Statele Unite ale Americii, Africa, Asia, Rusia. In luna iunie a anului 2010 are loc prima livrare de produse finite (medicamente injectabile) pe piata Statelor Unite ale Amercii iar In decembrie, compania Antibiotice sarbatoreste 55 de ani de traditie si experienta pe piata farmaceutica. Pagina 5 din 46

Societatea comerciala "ANTIBIOTICE" S.A., organizata ca societate pe actiuni, persoana juridica romna, are un capital social de 56.800.710,00 lei divizat in 568.007.100 actiuni cu valoare nominala a 0,10 lei fiecare. Sediul societatii de la infiintare si pna la data evaluarii se gaseste In Romania, localitatea Iasi, strada Lupului nr.1, judet Iasi.

2.2

DIAGNOSTIC JURIDIC

Diagnosticul societatii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situatiei actuale privind riscurile care pot apare in conditiile in care drepturile societatii sunt lezate de terte persoane juridice sau fizice. In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de proprietate, drepturile sociale, comerciale, etc. 2.2.1 Actul de constituire si forma juridica Denumirea societatii este societatea comerciala ANTIBIOTICE S.A. Iasi. Societatea comerciala " ANTIBIOTICE " S.A. este persoana juridica romna, organizata ca societate pe actiuni. Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat integral. Societatea comerciala a fost Inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, pe langa tribunalul Iasi sub nr. J22 /285/1991. Societatea comerciala are Certificatul de inregistrare fiscala RO 1973096. 2.2.2 Statutul si contractul de societate Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului Intocmit conform reglementarilor legale si autentificate de DBO Conti Audit- Buicuresti, strada Valea Serban Voda nr. 90-92 din care rezulta urmatoarele: Forma juridica a societatii: persoana juridica romna avnd forma de societate pe actiuni. Aceasta Isi desfasoara activitatea In conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv. Durata societatii este nelimitata. Obiectul principal de activitate este fabricarea produselor farmaceutice de baza cod CAEN 2110. Alte activitati care fac parte din obiectul de activitate: cultivarea unor plante din culture nepermanente,prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor nca, fabricarea pinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete In patiserie, favricarea de mancaruri fabricate, fabricarea de articole tehnice si industrial din textile, fabricarea substantelor si produselor chimice,fabricarea produselor farmaceutice etc. Pagina 6 din 46

Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei In vigoare. Statutul cuprinde In structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor conform legii. 2.2.3 Capitalul social

Capitalul social la Infiintare era de 56.800.710 lei , subscris si varsat integral. La data prezentei evaluari capitalul social al societatii este de 568.007.100 lei divizat In 568.007.100 actiuni cu valoare nominala a 0,10 lei fiecare. Registrul actionarilor si al actiunilor este mentinut de catre SC Depozitarul Central S.A. Bucuresti. Actionarul majoritar este Ministerul Sanatatii care detine un procent de 53, 0173% din totalul actiunilor companiei. 2.2.4 Dreptul de proprietate Societatea comerciala nu detine In proprietate cladiri sau terenuri si nu are investitii In curs de realizare. Societatea Isi desfasoara activitatea In localitatea Iasi, strada Lupului nr.1, judet Iasi, In suprafata totala de 433.047,35 mp. Bunurile de patrimoniu ale societatii au fost obtinute prin achizitii directe. Bunurile societatii nu sunt grevate de garantii, ipoteci, gaj-uri, etc. 2.2.5 Salariati, drepturi sociale La data evaluarii 31.12.2012, societatea functioneaza cu un numar de 1440 salariati din care: personal cu studii superioare -536 (37,22% din total personal), In crestere cu 0,09% fata de 2011(36,3% din total personal) si 2,72% fata de 2010 (34,5% din personal) personal cu studii medii - 904 (62,78%, In scadere cu 0,9% fata de 2011(63,7% din total personal) si 2,72% fata de 2010( 65,5% din total personal). In societate nu este organizat un sindicat al salariatilor. Nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducere si salariati. Drepturile salariatilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale. Societatea este la zi cu plata obligatiilor catre bugetul statului referitoare la salariati. 2.2.6 Registrele si evidentele contabile Societatea tine evidenta contabila in lei, Intocmeste bilantul si contul de profit si pierderi, avnd In vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. Cu cel putin o luna Inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, administratorii prezinta cenzorilor bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, Insotit de raportul lor si de documentele justificative. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, partea a-IV-a. Pagina 7 din 46

Din verificarile facute prin sondaj si discutiile purtate cu responsabilii de compartimente, registrele si evidentele contabile ale societatii comerciale sunt tinute la zi.

2.2.7

Situatia datoriilor si creantelor

Apreciem ca atat debitele cat si creditele se pastreaza in limite normale, curente si nu sunt de semnalat probleme deosebite. Societatea este la zi cu obligatiile datorate catre bugetul statului. 2.2.8 Aspecte comerciale

Se constata ca att contractele obtinute ca urmare a csigarii de licitatii ct si lucrarile preluate prin Incredintare directa au avut incluse clauze corecte, care nu au dezavantajat firma, nu au condus la litigii si penalitati. 2.2.9 Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc. Pna la aceasta data firma a reusit ca pe baza unor relatii corecte sa-si atraga parteneri care iau Incredintat lucrari care includ importuri, multe indirecte, iar o parte din produse au fost fabricate cu Incredintarea si sub protectia de marca a unor firme din exterior. 2.2.10 Litigii Dosar nr.-19515/3/2010 cerere prin care se solicita plata de recompense pentru utilizarea unui brevet de inventie; valoarea pagubelor solicitate sunt in suma de 1.377.795lei. Primul termen este 26.03.2012 Dosar nr. 39211/245/2012- plangere formulata de catre Lux Company Iasi. Primul termen de judecata este 8.04.2013. 2.2.11 Autorizatii de functionare Societatea este autorizata sa functioneze prestnd activitati conform articolului 6 din capitolul II al Actului constitutiv al societatii. Activitatea SC ANTIBIOTICE SA Iasi este reglementata din punct de vedere al protectiei mediului prin Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/10.01.2011, valabila pna la 10.01.2021, emisa de catre Agentia Regionala de Protectia Mediului Bacau, precum si prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 303/20 decembrie 2010, emisa de Administratia Nationala Apele Romne Administratia Bazinala de Apa Prut - Brlad.

Pagina 8 din 46

2.2.12 Analiza SWOT a diagnosticului juridic


Puncte forte -Respectarea legislatiei In vigoare -Posibilitatea de reinvestire a profitului ca urmare a trecerii societatii In patrimoniul Ministerului Sanatatii -Detinerea de certificate care atesta calitatea produselor Antibiotice Oportunitati -Urcarea unor pozitii In Top 50 cele mai performante companii listate la bursa -Obtinerea de noi certificate de atestare a calitatii produselor Puncte slabe -Existenta litigiilor si a sumelor de recuperat de la clientii incerti

Riscuri -Nerecuperarea sumelor de la clientii incerti

2.3

DIAGNOSTIC OPERATIONAL

Obiectivul diagnosticului operational sau de exploatare este de a analiza in ce masura societatea comerciala este dotata din punct de vedere tehnic si material pentru a-si indeplini scopul propus prin obiectul de activitate. 2.3.1 Amplasamentul societatii, sucursale, filiale

Societatea Antibiotice SA Iasi cu sediul in Iasi Strada Valea Lupului nr. 1, cod de inregistrare fiscala RO 1973096 a fost infiintata in 1955 si a fost definita ca societate comerciala conform Legii nr.15/1990 si a a Hotararii Guvernului nr.l200/12.11.1990 este tranzactionata pe piata reglementata de capital Ia Bursa de Valori Bucuresti. 2.3.2 Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere

La data de 31.12.2012, constructiile si terenurile aflate in patrimoniul societatii au fost reevaluate de catre S.C. "CRIORAL" SRL IASI, membru asociat al Asociatiei Natioanale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR)avand certificatul nr. 72/2012prin reprezentant Craita Gramschi- evaluator proprietati imobiliare, membru titular ANEVAR, nr. legitimatie 12970. Raportul de reevaluare al constructiilor si terenurilor a fost valorificat in contabilitate la data de 31.12.2012. Rezuhatul reevaluarii acestora este prezentat in tabelul de mai jos:
Descriere Constructii Teren Total Valoare reevaluata 31.12.2010 77.262.370 111.635.000 188.897.370 Valoare reevaluata 31.12.2011 76.648.330 102.067.000 178.715.330 Valoare reevaluata 31.12.2012 77.875.720 96.674.000 174.549.720

Pagina 9 din 46

2.3.2.1

Amortizare mijloace fixe

Amortizarea contabila se calculeaza folosind metoda liniara. Pentru mijloacele fixe noi, intrate in 2012, de natura instalatiilor, masinilor si aparatelor de masura si control, duratele de viata utile au fost stabilite luand in considerare: nivelul estimat de utilizare pe baza folosirii capacitatii activului; programul de reparatii si intretinere practicat de ANTIBIOTICE SA asupra instalatiilor si utilajelor; uzura morala determinata de posibilele schimbari ale procesului de productie functie de structura portofoliului de produse furnizate de companie. 2.3.2.2 Casari mijloace fixe si provizioane constituite

In anul 2012 au fost propuse spre casare mijloace fixe cu valoare ramasa neamortizata la 31.12.2012 in valoare de 31.894,35 lei, suma pentru care nus-a constituit provizion in anul 2012. In cadrul imobilizarilor corporale 1.377.585 lei sunt imobilizari corporate complet amortizate si utilizate in continuare. Valoarea imobilizarilor corporale constituite dreptgajuri sau garantii este de 33.637.815 lei. 2.3.3 Asigurare utilitati

S.C. ANTIBIOTICES.A. are asigurate retele de apa, canalizare, telefonie, gaz metan, fax racordate la magistralele din zona ala orasului Iasi, instalatia de termoficare alimentandu-se din microcentrale termice proprii ce functioneaza cu gaz metan sau combustibil lichid. Alte utilitati cum sunt, telefoane, fax, telex, internet, etc. se asigura de societatile comerciale specializate, prin contracte Incheiate direct cu utilizatorul. Intretinerea tuturor utilitatilor se asigura de catre S.C. ANTIBIOTICE S.A. 2.3.4 Investitii

Referitor la anul 2012 reinvestirea dividendelor ar putea fi una din sursele necesare pentru sustinerea programului de investitii si a cresterii valorii firmei, asigurand realizarea unei Sectii de Unguente si Supozitoare si continuarea unor investitii importante si anume Achizitia de instalatii si echipamente pentru realizarea de capacitate de divizare pulberi sterile nonpeniciline, in flacoane". Investitiilor strategice in cercetare realizate de catre campania Antibiotice in ultimii ani, concretizate in realizarea unui Centru de Cercetare-Dezvolare modern, campania are posibilitatea de a dezvolta si finaliza anual peste 15 proiecte de cercetare. Aceste proiecte au ca obiect in principal cercetarea de produse noi, dar si imbunatatirea permanenta a calitatii medicamentelor traditionale, in vederea respectarii ultimelor cerinte Pagina 10 din 46

legislative din domeniu, cat si adaptarea permanenta a medicamentelor din portofoliu la cerintele de calitate necesare inregistrarii produselor pe diverse piete externe. Astfel, in 2012, in cadrul noului Centru de Cercetare-Dezvottare al companiei, au fost demarate 20 proiecte privind realizarea de noi produse farmaceutice din diferite clase terapeutice, respectiv: medicamente cardiovasculare (7 in 13 concentratii), sistem nervos central (1 in 2 concentratii), medicamente antibacteriene (1 in 2 concentratii), ginecologie (3), dermatologie (4), precum si suplimente alimentare (4). Dispunand de laboratoare de cercetare analitica dotate cu aparatura de ultima generatie precum si de un pilot nou de cercetare forme farmaceutice solide, colectivul de cercetatori a finalizat in 2012 documentatiile de punere pe piata pentru 17 medicamente noi, in diverse forme farmaceutice: comprimate cu eliberare imediata (10), comprimate cu eliberare prelungita (1), ovule (3), medicamente topice (3). De asemenea, s-au optimizat formulele si tehnologiile de fabricatie pentru 4 produse farmaceutice in vederea respectarii ultimelor cerinte de farmacopee si/sau inregistrarii pe pietele externe. Medicamentele generice realizate de catre colectivul de cercetatori specializati in formulare au fost testate din punct de vedere a efidentei si sigurantei in administrare prin efectuarea de studii clinice de bioechivalenta in cadrul centrului de studii clinice al companiei, reautorizat in 2012 de catre ANMDM de buna practica in domeniu. In cadrul cercetarii eUnice s-au realizat 10 studii in vivo si peste 50 de studii in vitro, cu respectarea ultimelor reglementari europene in domeniu. Colectivul de cercetare clinica a abordat pentru studiile de BE cele mai adecvate desig-uri, in complianta cu ultimele cerinte europene. 2.3.5 Calitatea produselor si serviciilor oferite

Calitatea produselor Antibiotice este atestata de prindpalele forme de certificare: Good Manufacturing Practice (GMP) pentru toate cele 8 fluxuri de fabricatie, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana (COS) si aprobarea Food and Drug Administration (FDA) pentru pietete Statetor Unite si Canadei. Obtinerea acestor certificari internationale au reprezentat pentru campania Antibiotice premizete unei dezvoltari solide pe piata exteRNA Monitorizarea permanenta a eficacitatii si sigurantei in administrarea medicamentelor marca Antibiotice este desfasurata prin propriul Departament de Farmacovigilenta si Consultanta Medicala conectat la reteaua europeana de procesare a datelor privind siguranta medicamentelor- EudraVigilance. Antibiotice a fost prima companie din Romania care s-a aliat la standardele europene in domeniul farmacovigilentei. De asemenea, Antibiotice este prima companie farmaceutica din Romania care a obtinut in februarie 2007 recunoasterea implementarii Sistemului de Management lntegrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca), fapt care atesta ca Antibiotice fabrica Pagina 11 din 46

medicamente de calitate, sigure si efidente protejand angajatilor. 2.3.6 Necesitatea de restructurare si investitii

mediul, sanatatea si securitatea

S.C. ANTIBIOTICE S.A. foloseste pentru desfasurarea activitatii spatiile pe care le ocupa, mijloacele fixe, din dotare si personalul angajat, nu are datorii la terti care sa o puna In pericol si are un portofoliu de contracte In derulare, ca si In perspectiva, care-i permit sa-si continue activitatea, necesitnd un volum minim de investitii si fara a fi nevoie de restructurari de personal . 2.3.7 Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational

Puncte forte Puncte slabe -Preocupare continua pentru modernizarea activitatii -Costurile pentru Intretinerea si reparatiile utilajelor la nivel tehnologic. pot fi ridicate. -Capacitati marite de productie. -Utilizarea unor tehnologii care nu fost reInoite In ultimii ani. Oportunitati Riscuri -Investitiile In utilaje conduc la cresterea -Intreruperea functionarii unei linii de productie ca productivitatii. urmare a defectiunii unei parti componente. -Prin modernizarea instalatiilor si utilajelor se va -Defectarea anumitor instalatii sau utilaje sau un reduce consumul de utilitati. anumit grad de uzura ar putea avea consecinte grave asupra productiei.

2.4

Diagnosticul comercial

2.4.1 Mediul Veniturile din vanzari sunt realizate in principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici din Romania si din 60 de tari din intreaga lume . Vanzarile la export in anul 2012 au fost in valoare de vanzarilor. 2.4.2 Produsele si serviciile societatii 70.298.986 lei, 23,12% din totalul

Societatea Antibiotice SA Iasi are toate capacitatile de productie, proprietatea firmei, sunt amplasate pe teritoriul situat la sediul social In Iasi, strada Valea Lupului. Pe cele 8 fluxuri de fabricatie, modernizate si certificate conform standardelor Good Manufacturing Practice (GMP) sunt produse medicamente in 5 forme farmaceutice: pulberi pentru solutii si suspensii injectabile (din clasa penicilinelor), capsule, comprimate, supozitoare si preparate de uz topic (unguente, geluri, creme). In total, acestea formeaza un portofoliu complex de peste 144 de medicamente de uz uman, destinate tratarii unei game largi de Pagina 12 din 46

afectiuni infectioase, dermatologice, cardiovasculare, ale tractului digestiv sau ale sistemului musculo-scheletic. Activitatiile societatii sunt prevazute si in Art.6 din Actul Constitutiv. 2.4.3 Piata si clientii

Cu o traditie de peste 57 de ani in industria farmaceutica si cu un portofoliu complex de produse, Antibiotice SA Iasi este cel mai important producator roman de medicamente generice. Pe piata interna, campania este prezenta cu medicamente din 13 clase terapeutice si se diferentiaza ca principalul producator de medicamente antiinfectioase si singurul producator de substante active obtinute prin biosinteza (Nistatina). Aceasta pozitionare, precum si parteneriatul cu Ministerul Sanatatii in Programe Nationale de Sanatate, precum cel de combatere a Tubercutozei au facut ca in prezent, medicamentete fabricate la Antibiotice sa reprezinte necesarul fiecarui spital din Romania. Calitatea produselor Antibiotice este atestata de principalele forme de certificare: Good Manufacturing Practice (GMP) pentru toate cele 8 fluxuri de fabricatie, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeana (COS) si aprobarea Food and Drug Administration (FDA) pentru pietete Statetor Unite si Canadei. Obtinerea acestor certificari internationale au reprezentat pentru campania Antibiotice premizele unei dezvoltari solide pe piata extema. Monitorizarea permanenta a eficacitatii si sigurantei in administrarea medicamentelor marca Antibiotice este desfasurata prin propriul Departament de Farmacovigilenta si Consultanta Medicala conectat la reteaua europeana de procesare a datelor privind siguranta medicamentelor- EudraVigilance. Antibiotice a fost prima companie din Romania care s-a aliat la standardele europene in domeniul farmacovigilentei. De asemenea, Antibiotice este prima companie farmaceutica din Romania care a obtinut in februarie 2007 recunoasterea implementarii Sistemului de Management lntegrat (calitate, mediu, sanatate si securitate in munca), fapt care atesta ca Antibiotice fabrica medicamente de calitate, sigure si eficente protejand mediul, sanatatea si securitatea angajatilor. In ceea ce priveste domeniul cercetarii si formularii de noi medicamente, incepand cu anul 2011, campania Antibiotice detine un modern Centru de Cercetare-Dezvoltare, care va putea creste ritmic gradul de innoire a produselor din portofoliu, pe masura ce expira patentele la produsele inovatoare. Piata farmaceutica din Romania a inregistrat in anul 2012 o crestere de 8,3%, atingand o valoare de 11,7 miliarde lei in comparatie cu anul 2011 cand a fost de 10,8 miliarde lei, potrivit companiei de analiza si studii de piata Cegedim (valori calculate pe baza pretului de intrare in farmacii).

Pagina 13 din 46

Continuand strategia companiei din ultimii ani axata pe consolidarea pozitiei ca principal producator de antiinfectioase, politicile comerciale si de promovare aplicate in 2012 au fost orientate spre valorificarea superioara a portofoliului de medicamente devenit traditional, cat si a medicamentelor valoroase terapeutic nou asimilate in portofoliu. Cresterea echilibrata a cifrei de afaceri si a profitului are in spate un plan de afaceri bine conturat, sustinut pe cinci piloni de dezvoltare care stabilesc jaloanele evolutiei companiei pana in anul 2016. Astfel, in contextul pietei farmaceutice din Romania, campania Antibiotice lasi a realizat vanzari nete pe piata intena de 234,5 milioane lei, in timp ce in distributie vanzarile s-au ridicat la valoarea de 252,2 milioane lei, iar in farmacii si spitale la 291,2 milioane lei (sursa datelor: Cegedim 2012). Milioane lei

Denumire indicator Vanzari ATB (brut) Vanzari ATB (net) lesiri Distribuitori lesiri Farmacie+Spital

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 2012/2011 2012/2010 213,4 186,5 234,5 222,2 256,0 226,2 248,2 273,3 286,6 234,5 252,2 291,2 12,0% 3,7% 1,6% 6,5% 34,3% 25,7% 7,5% 31,1%

Astfel, in anul 2012, compania Antibiotice si-a consolidat cota de piata (2,5%), ocupand locul 11 in clasamentul companiilor farmaceutice ce activeaza pe piata interna.

Milioane lei
Denumire indicator PlATA PHARMA Piata Generice + OTC Pondere Generice + OTC Cota de piata ANTIBIOTICE In piata pharma din Romania ANTIBIOTICE (iesire din farmacie) Anul 2010 9.622,9 3.336,5 34,7% 2,3% (locul 13) 222,2 Anul 2011 10.816,5 3.913,2 36,2% 2,5% (locul 11) 273,3 Anul 2012 11.714,4 4.422,8 37,8% 2,5% (locul 11) 291,2 2012/2011 8,3% 13,0% 2012/2010 21,7% 32,6%

6,5%

31,1%

Structura vanzarilor Antibiotice pe canale reprezentata astfel:

de consum in perioada

2010-2012 este

Pagina 14 din 46

Segment Spitale: Milioane lei

Denumire indicator

Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

2012/2011 2012/2010

Vanzari Spitale - sursa Cegedim


Cota de piata ANTIBIOTICE in piata pharma din Romania

79,9
7,9% (locul 3)

105,9
7,5% (locul 3)

110,4
7% (locul 3)

4,2%

38,2%

Segment Retail: Milioane lei

Denumire indicator Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 2012/2011 2012/2010 Vanzari Retail - sursa Cegedim 142,2 167,3 180,9 8,1% 27,2% Cota de piata ANTIBIOTICE in 1,7% (locul 17) 1,8% (locul 16) 1,8% (locul 16) piata pharma din Romania

Ponderea exportului in veniturile din vanzari in anul 2012 a fost de 24%. Avand in vedere proiectele de extindere a prezentei Antibiotice pe pietele internationale si intentia de a reduce gradul de dependenta al companiei de piata intena, obiectivul pe termen mediu este de a atinge un nivel procentual al ponderii exportului de aproximativ 30% din cifra de afaceri anuala. Veniturile din vanzari realizate pe pietele extene in anul 2012 a fost de 20.079.97 USD in crestere fata de anul 2011 cand s-a realizat un export total de 18.251.787 USD. Anul 2012 a continuat trendul ascendent al activitatii de export asa cum rezulta din graficul care sintetizeaza evolutia pe pietele exteme in perioada 2010 - 2012:

Pagina 15 din 46

Din punct de vedere al structurii exporturilor, 57% din valoarea exportului a fost reprezentata de exporturile de substanta activa Nistatina, diferenta de 43% fiind reprezentata de exporturile de produse finite. Exportul de Nistatina a inregistrat o crestere de 15% din punct de vedere valoric. In cursul anului 2012 a fost exportata o cantitate totala de 396.010 BOU Nistatina, cea mai mare cantitate anuala exportata de campania Antibiotice pana in prezent. Principalele piete de desfacere au fost cele din Europa (Germania, Elvetia, Belgia, Franta, Marea Britanie), America de Nord (SUA) si Asia (Vietnam, India, Siria, lrak, China, lordania). In cursul anului 2012 a fost continuata politica de promovare a produsului Nistatina substanta activa pe pietele puternic reglementate, in special pe piata S.U.A., care ofera posibilitati semnificative de crestere a volumelor exportate la preturi superioare celorlalte piete de desfacere la export. In acest sens au fost demarate procedurile de autorizare a produsului Antibiotice de catre cei mai importanti utilizatori finali de pe aceasta piata, urmand ca finalizarea procedrilor de autorizare estimata pentru anul 2014 sa genereze o cifra de afaceri suplimentara pentru acest produs de aproximativ 2 milioane USD. Valoarea totala a exportului de produse finite realizata in anul 2012 a fast de 8.694.022 USD. Principala pondere valorica in exportul de forme finite o detin produsele injectabile (68,43%) urmate de capsule (19,34%), unguente si supozitoare (6,8%) si comprimate (5,43%). Principalele zone geografice ale exportului de produse finite in anul 2012 au fost: Rusia C.S.I. cu un procent de 38,91% realizat in principal prin exportul de peniciline si cefalosporine injectabile in Azerbaijan, Africa cu un procent de 35,64%, in principal datorita exporturilor de forme injectabile penicilinice in Algeria, Asia 10,56%, Europa 10,4% si America de Nord 4,48%. Avand in vedere proiectele in derulare pe diferite piete exteme, estimarile pe termen mediu vizeaza realizarea unei cifre de afaceri de aproximativ 34 milioane USD in anul2016, crestere generata in principal de dezvoltarea exporturilor de forme finite si de autorizarea produsului Nistatina substanta activa de catre cei mai importanti utilizatori finali din S.U .A. Principalii clienti: Entitatile sistemului sanitar romanesc Sanavita Germania Tocelo Chemicals BV Olanda S&D Chemicals Anglia Lohmann LTH Germania Impextraco NV Belgia Farmalena Rusia Hubei Kangle China Selectchemie Elvetia ACIC FINE Chemicals Canada Agro Earmachem Malaezia Pagina 16 din 46

2.4.4

Furnizorii

Procesul de achizitii de pe piata interna este rezultanta unor eforturi interdepartamentale incepand de la planificarea productiei si ajungand pana la asigurarea transportului de materii prime si materiate necesare desfasurarii procesului de productie. O serie de caracteristici se impun ca fiind esentiale in desfasurarea procesului de achizitii: adaptabilitate, mobilitate, rapiditate in luarea deciziilor. Armonizarea conditiilor comerciale impuse de specificul activitatii cu tendintele existente pe piata interna este unul dintre dezideratele vizate de politica comerciata: Renegocierea contractelor productie; la materiile prime cu o pondere mare valorica in procesul de

Eliminarea reclamatiilor privind calitatea materiilor prime si materialelor care pot determina disfunctionalitati in procesul de productie; Asigurarea a minim 3 oferte pentru materiile prime si materiate necesare productiei pentru a asigura premisele obtineriicelui maicompetitiv pret existent pe piata; Cresterea creditului furnizor la 90 zile. O preocupare continua este cea pentru reducerea costurilor de operare in vederea cresterii randamentului activitatii din exploatare. In acest sens a fost lansat un plan de reorganizare si redimensionare a activitatilor acolo unde este posibil si de rentabilizare a activitatilor, urmarindu-se cu precadere cel mai competitiv pret, creditul furnizor cat mai mare corelat cu capacitatea de finantare si cea de recuperare a creantelor din piata dar fara a se face rabat de la standardele de calitate impuse pe piata farmaceutica nationala si intemationala. Pe parcursul anului 2012 au fost urmarite si alte facilitati asigurate de funizori precum: aspecte legate de asigurarea transportului materiilor prime si termenele esalonate de livrare pentru a evita supraincarcarea depozitetor si crearea de stocuri cu miscare lenta. Principalii furnizori interni:

Pagina 17 din 46

FURNIZOR S.C. Amylum S.A. Tg. Secuiesc S.C. Unirea S.A. Iasi S.C. Tehnica Textil S.A. Bucuresti S.C. Polirom S.A. Iasi S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti S.C. Utchim S.A. Rm. Valcea S.C. Alprom S.A. Slatina S.C. Progresul Ploiesti S.C. Oltchim S.A. Rm. Valcea S.C. Viromet S.A. Victoria S.C. Sofert S.A. Bacau S.C. Mal Product S.A. Miercurea Ciuc S.C. Moldoplast S.A. Iasi S.C. ABC Impex S.A. Odorheiu Secuiesc S.C. Netex S.A. Bistrita S.C. Anko S.R.L. Iasi Dextroza, Amidon

PRODUSE Ulei rafinat de floarea soarelui Panza metalurgica Pliante, Etichete, Banderole, Prospecte Clorura de calciu, Hipoclorit de sodium Carbonat de calciu Folie de aluminiu Tuburi de aluminiu Lesie, Acid clorhidric, Propilen glicol, Apaoxigenata, Izobutanol Metanol Acid sulfuric, Amoniac Rondele aluminiu Butoaie PVC, Regranulare granule polietilena Pliante Panza Bevatex, Pes Email, Lac, Diluanti pentru tubur

In ultimii ani activitatea de achizitii a trecut de la un demers administrativ la o misiune strategica. lntrucat competitia internationala s-a accentuat tot mai mutt, companiile au cautat sa devina tot mai efidente, organizand activitatea de achizitii in stransa corelatie cu vanzarile de produs finit, avand in vedere un circuit al informatiilor bine definit cu partenerii externi. Criza economica declansata in 2008, care a determinat companiile sa isi reevalueze activitatea si partenerii, coraborata cu noile reglemetari in domeniu farmaceutic, cu noile restrictii impuse in aprovizionarea cu materii prime si in calificarea surselor de aprovizionare, au impus continuarea actiunilor de consolidare a parteneriatelor existente prin: gestionarea relatiei cu fiecare fumizor de materii prime, dezvoltand o strategie comuna pentru a avea preturi competitive, termene de livrare convenabile si termene de plata adaptate pietei din Romania; orientarea spre diverse piete de aprovizionare, evitand dependenta de o zona geografica sau de o sursa de aprovizionare; orientarea intena cu scopul de a satisface nevoile interne ale intreprinderii, in acord cu strategia de dezvoltare a companiei, in ansamblu.

In anul 2012 campania Antibiotice a continuat programul de autorizare de surse alternative pentru fiecare materie prima necesara in procesul de fabricatie si pentru fiecare produs finit care contribuie la cifra de afaceri a companiei. S-au avut in vedere riscurite care pot aparea in urma colaborarii cu un singur fumizor: incapacitate de productie si de onorare a comenzilor la termenele solidtate, rigiditate in negocierea preturilor si a conditiilor de livrare, posibilitatea aparitiei unor evenimente speciale care conduc la discontinuitate in livrari sau productie, cu puternice consecinte relationate si financiare. In conditiile competitivitatii actuate de pe piata din Romania, a restrictiilor bugetare si a politicilor intenationale de stabilire a pretului, eficientizarea procesului operational care Pagina 18 din 46

include focalizarea continua asupra reducerii costurilor de achizitie, constanta a activitatii de gestionare a parteneriatelor.

este

deja o

Activitatea de achizitii exteme mai are un obiectiv major: corelarea balantei de plati externe cu balanta de incasari exteme. Avand in vedere ca in ultimii ani ponderea exportului in citra de afaceri a crescut, tinzand sa egaleze achizitiile exteme de materii prime si produse finite, se urmareste in permanenta ca platile catre furnizorii externi sa se realizeze cu preponderenta din incasarile de la partenerii exteni. Antibiotice achizitioneaza de la furnizorii extemi peste 200 de materii prime, din surse autorizate de catre ANMDM Romania (Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicate), recunoscute de catre Autoritatile Europene si inspectate de catre Persoane Calificate din cadrul Directiei Calitate a companiei Antibiotice, in urmatoarea structura: Europa: 53%; India: 24 %; China: 23%. 2.4.5 Concurenta

ANTIBIOTICE SA este liderul pe piata interna in productia de pulbere injectabila, din punct de vederea al consumului, in productia de unguente, creme, geluri si supozitoare. Lider pe domeniul medicamentelor generice cu prescriptie, destinate spitalelor, cu o cota de piata de 24% si locul 3 pe domeniul medicamentelor generice cu prescriptie din Romania cu o cota de piata de 9,98%. Este producatorul roman al gamei complete al antituberculose esentiale si pe piata internationala ANTIBIOTICE SA este al doilea producator de Nistatina. Pe segmentul retail accentul a fost pus pe promovare avnd drept scop marirea gradului de cunoastere a medicamentelor din portofoliul companiei de catre medicii prescriptori si totodata Imbunatatirea prezentei In farmacii a brandului Antibiotice. Principalii concurenti de pe piata PHARMA: GLAXO SMITH KLINE NOVARTIS PFIZER BIOFARM Bucuresti TERAPIA Cluj Napoca GSK EUROPHARMA VENTIS SEVIER HOFFMANN LA ROCHE ELI LILY 2.4.6 Organizarea activitatii comerciale Pagina 19 din 46

Logo-ul companiei comunica la nivel vizual domeniul sau de activitate sanatatea, si transmite determinarea de a face mai mult pentru Imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor, In concordanta cu misiunea sa cresterea gradului de accesibilizare a medicamentelor valoroase terapeutic. Sloganul Stiinta si suflet subliniaza dedicarea companiei catre stiinta, ca domeniu al cunoasterii, dar si cultura sa organizationalacaldura sufleteasca. Misiunea Antibiotice este de a produce medicamente valoroase mai accesibile ca mijloc de Ingrijire a sanatatii pentru pacienti, medici si farmacisti. Viziunea companiei este ca un medicament valoros nu este neaparat unul scump, ci unul pe care oamenii si-l pot permite si care Ii aduce un cstig rezonabil ce satisface actionarii si permite tintirea performantei, investind In oameni, tehnologie si parteneriate alese cu exigenta. Pentru companie este importanta eficienta, cunoasterea si spiritul de cooperare ce permit orientarea catre nevoile mereu In schimbare ale clientilor si consumatorilor. In paralel cu activitatea de comercializare-distributie si ca o consecinta directa a structurii portofoliului de produse, este dezvoltata in cadrul companiei Antibiotice o structura de marketing si promovare in care isi desfasoara activitatea aproximativ 170 de persoane. Aceasta echipa este structurata piramidal, la nivel teritorial, functie de ariile terapeutice principale (antiinfectioase, cardiovascular, sistem nervos si oncologie) in: product manager, specialist marketing, reprezentant medical, reprezentant comercial. Pornind de la activitatile desfasurate in prezent, de promovare directa (door-to-door) catre medicii prescriptori sau farmacii, campania a integrat in strategia sa de promovare incepand cu 2012 un sistem de management electronic integrat (CRM) concept in house. Acest sistem permite: controlul integrat asupra targetului, date de vanzare in timp real asupra activitatii Reprezentantilor de vanzari; managementul integrat al Clientilor Medici si Farmacisti; date de istoric privind activitatea Reprezentilor de vanzari; sincronizarea raportarii activitatii declarative a tuturor reprezentantilor medicali prin maparea electronica pe harti digitate care sa confirme prezenta acestora in zonele de interes; sistem electronic de management al campaniilor CAll CENTER; sistem de management al parcului auto; raportare, extragere, sintetizare si trimitere automata a rapoartelor catre managerii superiori. lmplementarea continua a acestor strategii, va permite companiei Antibiotice consolidarea pozitiei si imaginii detinute in prezent pe piata - lider in domeniul medicatiei antiinfectioase, precum si accesul cu medicamente generice pe noi arii terapeutice valoroase si de interes pentru sistemul sanitar din Romania (cardiovascular, sistem nervos, oncologie, osteoporoza). Campania Antibiotice a investit in ultimii ani in diversificarea portofoliului, atat in domeniile traditionale pentru companie (Antiinfectioase, Oermatologie si Sistem Musculo- Scheletic) cat si in arii terapeutice noi (Cardiovascular, Sistem Nervos Central, Oncologie). Prin innoirea portofoliutui si cresteri echilibrate, compania Antibiotice a reusit mentinerea in top pe piata prindpalelor clase terapeutice traditionale: Pagina 20 din 46

CLASE TERAPEUTICE ANTIINFECTIOASE DE UZ SISTEMIC Loc ocupat de Antibiotice in top producatori PREPARATE DERMATOLOGICE Loc ocupat de Antibiotice in top producatori SISTEM MUSCUlO-SCHElETIC Loc ocupat de Antibiotice in top producatori

Piata PHARMA 2011 2012

Compania ANTIBIOTICE 2011 2012 2 2 24,6 3 13,7 13

1.099,6 1.196,8 177,5 191,3 171,9 540,5 190 595,9 24,3 2 13,1 13

In anul 2012, activitatea diviziilor de promovare si comerciala a fost sustinuta cu actiuni de crestere a informarii medicale asupra rolului medicamentului generic sau a diverselor patologii, prin organizare de manifestari sau participarea la congresele stiintifice de profit. Structura vanzarilor companiei Antibiotice pe canate de consum in perioada 2011-2012 : Milioane lei
Canale de consum 2011 2012 Retail 167,3 180,9 Ritm de crestere (%) 8,1% Spital 105,9 110,4 Ritm de crestere (%) 4,2%

Atragerea de noi molecule in fabricatie va conferi un real potential de crestere a productiei fizice valorificate in special pentru formele farmaceutice: pulberi injectabile, comprimate si capsule. Riscurile specifice industriei de medicamente s-au manifestat in anul 2012 la nivelul urmatoarelor probleme: introducerea taxei de clawback; cresterea costurilor de fabricatie (utilitati, materii prime); insolvente distributie si farmacii; legislatie fluctuanta la nivelul spitalelor; sumele decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate se realizeaza la termene care depasesc cu mult termenele agreate in contractul cadru. In timp ce aceste riscuri s-au manifestat in piata medicamentelor din Romania prin programe de urmarire si masuri de realizare am reusit sa depasim neajunsurile pietei si sa realizam indicatorii propusi. 2.4.7 Politica de preturi Legislatia din domeniul medicamentului limiteaza posibilitatile companiitor farmaceutice de a folosi pretul ca un instrument strategic, de diferentiere intre producatori. Diferentierile in stabilirea pretului pentru aceeasi molecula, intre brandurile de pe piata se pot manifesta astfel: la nivelul medicamentelor fara prescriptie medicala (OTC): preturile medicamentelor se stabilesc liber de catre producatori, singura bariera fiind pretul psihologic acceptat de pacient; Pagina 21 din 46

pentru medicamentele cu prescriptie medicala (RX): un medicament generic poate fi pozitionat intr-o plaja de pret ce nu poate depasi 65% din pretul medicamentului inovator. Pretul mediu de producator in anul 2012 al companiei Antibiotice a fost de aproximativ 0,706 lei/unitate terapeutica, reprezentand 64% din pretul mediu al pietei (1,106 lei/unitate terapeutica). Pe segmentul Spitale, pretul mediu al produselor din portofotiul companiei Antibiotice a fost de aproximativ 1,66 lei/unitate terapeutica, reprezentand 28% din pretul mediu al pietei (6,03 lei/unitate terapeutica); pe Segmentul Retail, campania Antibiotice a inregistrat un pret mediu de aproximativ 0,52 lei/unitate terapeutica, reprezentand 53% din pretul mediu al pietei (0,98 lei/unitate terapeutica). Strategiile de pret atat pentru portofoliul actual de medicamente cat si pentru cel viitor va urmari in permanenta corelatia dintre nivelul maximal impus prin lege, acoperirea costurilor de fabricatie si asigurarea unei competitivitati fata de oferta concurentei (pozitionarea ca prim generic, pozitionare ca medicament de referinta, cel mai bun raport pret/calitate). 2.4.8 Analiza SWOT a diagnosticului comercial

Puncte forte -Lipsa dependentei de un anumit furnizor de materii prime -Reducerea consumului de resurse materiale -Producatorul roman cu cea mai complexa structura de fabricatie -Pozitionarea printre primi juctori de pe piata farmaceutica din Romania Oportunitati -Colaborarea pentru noi tipuri de medicamente si totodata distribuirea lor pe piata international -Cresterea vnzarilor pe segmentul retail - Privatizarea societatii

Puncte slabe -Campanii publicitare destul de slabe -Tehnologii ridicate pentru nivelul din Romania, dar slabe pentru nivelul occidental -Societatea se afla inca in propietatea statului

Amenintari -Concurenta puternica -Calamitati naturale si sociale -Criza din sistemul sanitar

2.5

Diagnosticul resurselor umane si al managementului:

2.5.1 Organizarea societatii si structura Politica de resurse umane a Antibiotice Iasi este orientata catre cresterea performantelor angajatilor si atragerea de noi angajati valorosi. In acest scop In anul 2005 a avut loc implementarea MBO (Managamentul prin Obiective) care face referire la stabilirea de obiective la toate nivelurile ierarhice, monitorizarea periodica a angajatilor si evaluarea performantelor acestora. Introducerea MBO a determinat necesitatea de a reactualiza fisele de post pentru personalul de conducere si executie, de a evalua periodic Pagina 22 din 46

gradul de realizare a obiectivelor angajatilor implicati In MBO precum si de a adopta un nou sistem de recompensare si motivare a salariatilor. 2.5.2 Conducerea societatii Structuri pe care se bazeaza sistemul de guvernanta din cadrul Antibiotice Iasi: Consiliul de Administratie Comitete consultative Conducere executiva Cod de etica

2.5.2.1 Consiliul de Administratie Conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare, Sectiunea I -Sistemul unitar, Art. 137, pct. 1 si 2 si al Statutului societatii, S.C. Antibiotice S.A. Iasi este administrata in sistem unitar si anume de un Consiliu de Administratie, care este responsabil cu indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor prevazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor. In cursul anului 2012, Consiliul de Administratie s-a intrunit in 8 sedinte, inregistrand de fiecare data o prezenta de 100% si a adoptat decizii care i-a permis sa isi indeplineasca atributiile de o maniera efectiva si eficienta. Astfel, la intrunirile trimestriale, Consiliul de Administratie a analizat in detaliu rezultatele fmanciare obtinute in perioada de raportare si cumulat de la inceputul anului, ca si performanta economica in raport cu bugetul si cu perioada similara a anului trecut. Consiliul a solicitat in functie de situatie explicatii amanuntite managementului executiv in legatura cu planurile de crestere a eficientei productiei, planurile de investitiprovizioanele constituite, administrarea lichiditatilor, profitabilitatea operationala si generala a activitatii. In urma analizei in detaliu a rezultatelor perioadei, Consiliul a decis aprobarea acestora in vederea publicarii si trimiterii catre Bursa de Valori Bucuresti, incadrandu-se de fiecare data in Calendarul de Comunicare Financiara. Membrii Consiliului au garantat eficienta capacitatii de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor, precum si tratamentul echitabil al actionarilor. Fata de sfarsitul anului trecut, pe parcursul anului 2012, componenta Consiliului de Administratie s-a schimbat, prin inlocuirea vechiului consiliu cu un nou consiliu constituit conform OUG 109/2011. Astfel, a incetat mandatul doamnei NEGRU Anamaria-Mihaela, doamnei DOBRA Vasilica-Rodica si a domnului BUZATU D. Florian-Teodor. A fost ales un nou membru in Consiliul de Administratie si anume domnul STOIAN Nicolae: 1. dr. ec. RADU Valentin - Presedinte al Consiliului de Administratie - ales in componenta Consiliului de Administratie in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe o perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca presedinte al acestuia

Pagina 23 din 46

2. ec. NANI loan - Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Director General - ales in componenta Consiliului de Administratie in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe o perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca vicepresedinte al acestuia si Director General ai firmei 3. dr. MOLNAR Gheza-Gheorghe - Membru al Consiliului AGAO din 26.04.2012, pe o perioada de patru ani de Administratie- ales in

4. ec. STOIAN Nicolae - Membru al Consiliului de Administratie- ales in AGAO din 26.04.2012, pe o perioada de patru ani 5. biolog ILIE Gabriela - Membru al Consiliului de Administratie (reconfirmat in AGAO din 21.04.2008, pe o perioada de patru ani) 2.5.2.2 Comitete Consultative

Consiliul de Administratie a infiintat urmatoarele comitete consultative specializate: - Comitetul de audit; - Comitetul de remunerare, selectie si infiintare posturi; - Comitetul de stabilirea dezvoltarii investitionale si calitate; - Comitetul pentru marketing si analiza pietii. Comitetele Consultative au desfasurat investigatii, analize si au elaborat recomandari pentru Consiliu, in domeniile specifice, si au inaintat acestuia periodic, rapoarte asupra activitatii lor. 2.5.2.3 Conducere Executiva

Antibiotice Iasi este reprezentata de catre Directorul General, care semneaza actele de angajare fata de terti si in justitie (conform Art. 17, Cap. V, Statutul Societatii Comerciale Antibiotice - S.A. Iasi). Consiliul de Administratie pastreaza atributia de reprezentare a Companiei in raporturile cu directorii pe care i-a numit. Fata de sfarsitul anului trecut, pe parcursul anului 2012, componenta Conducerii executive s-a schimbat prin infiintarea Directiei de specialitate - Dezvoltare Afaceri, aceasta fiind condusa de domnul economist Stoian Mihai. Conducerea executiva Antibiotice Iasi este asigurata de zece directori, dintre care unul este Directorul General, acesta fiind si vicepresedintele Consiliului de Administratie, si noua directori de specialitate: 1. ec. NANI loan - Director General si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie - ales in componenta Consiliului de Administratie in Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara (AGAO) din 26.04.2012, pe o perioada de patru ani; ales de catre Consiliul de Administratie ca vicepresedinte al acestuia din anul2012 si Director General al firmei din anul2009 2. ing. MORARU Cornelia - Director de specialitate-Directia Tehnic si Productie din anul 2005 Pagina 24 din 46

3. ec. COMAN Paula-Luminita - Director de specialitate- Directia Economica din anul 2011 4. ec. CHEBAC Vasile - Director de specialitate- Directia Comerciala si Logistica din anul 2005 5. ing. OSADET Eugen-Florin - Director de specialitate- Directia Inginerie si Investitii din anul 2000 6. ing. DIMITRIU Cristina-Lavinia - Director de specialitate - Directia Calitate din anul 2004 7. ec. RUSU Gica - Director de specialitate- Directia Managementul Resurselor Umane din anul 2006 8. ec. BATAGA Ovidiu - Director de specialitate - Directia Marketing si Vanzari Piata Intema din anul 2011 9. dr. MOSNEGUTU Mihaela - Director de specialitate- Directia Medicala din anul 2011 10. ec. STOIAN Mihai - Director de specialitate- Directia Dezvoltare Afaceri din anul 2012 2.5.2.4 Codul de Etica

Codul de Etica al societatii comerciale "Antibiotice" S.A Iasi prezinta normele etice de conduita care stabilesc si reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile, conduita si obligatiile in afaceri ale organizatiei si modul in care functioneaza aceasta. Codul de Etica este un ghid pentru angajatii din cadrul Companiei si ofera informatii privind modul in care acestia pot rezolva problemele de etica in afaceri. Acesta furnizeaza reguli in domeniile cheie referitoare Ia angajati" drepturile omului, managementul mediului, responsabilitatea sociala si guvemanta corporativa, contine liniile directoare care ajuta compania sa-si urmeze valorile. Valorile noastre si punctul de etica sunt puncte de referinta pentru cultura corporativa. Codul prezinta setul de reguli pe baza carora s-a dezvoltat Compania, reguli de comportament etic in afaceri si modul de prevenire a actiunilor ilegale care ar putea sa apara pe parcursul derularii afacerilor in cadrul Companiei. Codu1 are caracter obligatoriu si se aplica in toate structurile si activitatile companiei. Toti angajatii Companiei se vor conforma in litera si spiritul acestor reglementari. Codul de etica constituie un angajament fundamental de a depune eforturi pentru conformarea cu standarde etice ridicate si cu cerintele legale aplicabileoriunde Antibiotice isi desfasoara activitatea. Principiile si valorile care ne calauzesc prin Codul de etica sunt prezentate pe larg, pe site-ul societatii la sectiunea companie (www.antibiotice.ro/companie- cod de etica). Drepturile detinatorilor de instrumente financiare Cadrul de guvernanta corporativa adoptat si partial aplicat : protejeaza drepturile actionarilor, asigura tratamentul echitabil al tuturor actionarilor, recunoaste rolul tertilor cu interese in societate, garanteaza informarea si transparenta, asigura raspunderea Consiliului de Administratie fata de societate si actionari. Antibiotice Iasi detine pe website-ul propriu (www.antibiotice.ro), o sectiune dedicata actionarilor sai, in cadrul careia se pot accesa si descarca documente referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor: proceduri privind accesul si participarea Ia adunari, Convocatorul, completarile ordinii de zi, Materialele informative, Procurile speciale de reprezentare, Pagina 25 din 46

Formularele de vot prin corespondenta, Proiectele de hotarari, Hotararile, rezultatele voturilor etc. Campania pune Ia dispozitia tuturor celor interesati situatiile financiare periodice si anuale, intocmite conform legislatiei in vigoare. Deasemenea, firma respecta toate cerintele de publicare conform legislatiei societatilor comerciale si a pietei de capital. In cadrul Antibiotice Iasi exista o structura specializata in relatia cu investitorii existenti si potentiali, denumita Relatii cu lnvestitorii, a carei rol principal consta in asigurarea unei bune comunicari cu actionarii companiei. Persoanele desemnate sa mentina legatura cu investitorii trateaza cu maxima operativitate, solicitarile actionarilor si faciliteaza dialogul cu managementul firmei. Campania creeaza si dezvolta o politica adecvata pentru a promova o comunicare eficienta cu investitorii si actionarii. 2.5.2.5 Adunarea Generala

Adunarea Generala a Actionarilor reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Printre alte atributii, aceasta decide cu privire la repartizarea profitului, alege Consiliul de Administratie, numeste auditoriisi stabileste remuneratia Consiliului de Administratie. Pe parcursul anului 2012, Consiliul de Administratie a convocat doua Adunari Generale Ordinare (26 aprilie si 9 august) si doua Adunari Generale Extraordinare (26 aprilie si 9 august). Toate documentele necesare, legate de buna desfasurare a Adunarilor Generale au fost publicate la timp si conform legislatiei in vigoare. In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din 26 aprilie s-au aprobat rezultatele financiare ale societatii pentru anul 2011, rezultate care au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata. In aceeasi adunare s-au mai luat unnatoarele hotarari: Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2011 in valoare de 20.298.909 lei, fixarea dividendului brut pe actiune de 0 015191574 lei, plata dividendelor intr-un termen de maxim 6 luni de la data adunarii generale, conform prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004 republicata, in cazul in care urmatoarea adunare generala nu va hotari investirea dividendelor anului 2011 prin capitalizare; Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 20II, in baza rapoartelor prezentate; Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul20I2; Aprobarea gradului de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru Directorul General; Aprobarea implementarii OUG 109/201lla nivelul societatii; Aprobarea inlocuirii actualului Consiliu de Administratie cu un nou Consiliu de Administratie constituit conform OUG 109/2011; Aprobarea stabilirii planului de administrare, a obiectivelor si a criteriilor de perfomanta pentru Consiliul de Administratie; Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie; Aprobarea imputernicirii reprezentantului Ministerului Sanatatii, sa semneze contractele de mandat cu noii administratori. Pagina 26 din 46

In Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara din 9 august s-au aprobat rezultatele financiare ale societatii pentru semestrul I 2012, rezultate care au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor cantabile conforme cu directivele europene si Legea contabilitatii nr. 82/1991 actualizata. In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara din 26 aprilie, actionarii au hotarat: Aprobarea modificarii Statutului societatii ca urmare a implementarii OUG 109/2011. In Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara din 9 august, actionarii au hotarat urmatoarele: "Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie al SC Antibiotice din data de 26.04.2011 privind incheierea contractului de facilitate de credit cu ING Bank Amsterdam N.N., Sucursala Bucuresti, astfel: A. Linie de credit neangajata pentru finantarea capitalului circulant disponibila sub forma de descoperit de cont si pentru emiterea de angajamente potentiate cu scadenta de maxim 1 an. B. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000, din care: sub-limita descoperit de cont: EUR 9.500.000 sub-limita emitere de angajamente potentiate: EUR 500.000 avand garantie creanta neincasata. Garantarea acestuia cu bunurile imobile, proprietatea societatii inscrise in CF 133201 a Municipiului Iasi si in CF 133207 a Municipiului Iasi"; suplimentarea ipotecii creditului de la ING Bank Amsterdam N.N. Sucursala Bucuresti, cu cladirea Centrului de Cercetare avand numar de inventar 10114, in valoare contabila ramasa la 31 mai 2012, de 7.750.35l,93lei; facilitarea liniei de credit multioptionala de Ia Banca Alpha Bank Romania astfel: sub limita de 8.000.000 lei; sub limita de 100.000 EURO avand garantie creanta neincasata; modificarea statului SC Antibiotice SA, respectiv completarea art 18 "Atributiile Consiliului de Administratie". In anul 2012, capitalul social al fmnei subscris si varsat a fost de 56.800.710 lei reprezentat de 568.007.100 actiuni cu o valoare nominala de 0,1000 l e i . Antibiotice Iasi beneficiaza de o structura puternica a actionariatului, avand ca actionar majoritar Ministerul Sanatatii. Structura actionariatului firmei la data de 20 iulie 2012 (ultima baza de date din anul 2012, pe care o detine Antibiotice Iasi): Investitorii: Ministerul Sanatatii- 53,0173% S.I.F. Oltenia-10,0954% Broadhurst Investments Limited- 4,1977% S.I.F. Transilvania-4.0356% Fondul de Pensii Administrat Privat Ingling pensii S.A.F.P.P.- 2,1104% Romanian Oportunities Fund-1,9189% S.I.F. Banat-Crisana S.A 1,3148% A-Invest- 0,6179% Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi/Generali S.A.F.P.P.- 0,6514% Pagina 27 din 46

Polunin Discovery Funds-Frontier Markets Fund- 0,6514% Alte persoane juridice si persoane fizice- 21,3893%

2.5.3 Personalul In 2012, atentia directiei de Resurse Umane s-a indreptat spre recrutarea, selectia, perefctionarea continua si motivarea personalului. Acest lucru a condus la o productivitate a muncii de 194.378 lei/ persoana, in crestere cu 15 % fata de aceeasi perioada in 2011 cand a fost inregistrata o productivitate de 169.067 lei/ persoana. Stabilirea numarului si structurii de personal necesare realizarii planului de afaceri a fost realizata in colaborare cu managerii tuturor structurilor implicate. In acest sens activitatea de resurse umane a fost orientata spre completarea structurilor cu personalul necesar prin: redistribuirea din structurile cu excedent de personal catre cele cu posturi vacante, in functie de posibilitatite de adaptare la cerintele spedfice acestora; atragerea si angajarea pentru intocuirea personalului iesit la pensie si completarea echipelor existente a unui numar de: 47 persoane cu studii superioare in urmatoarete domenii prindpale de activitate: dezvoltare farmaceutica, regulatory affairs, studii bioechivalenta, promovare, vanzari, managementu\ riscului, productie; 38 persoane cu studii medii in directiile Tehnic si Productie, Calitate si Comerciala si Logistica. Structura personalului la data de 31.12.2012: Total salariati 1440, din care: personal cu studii superioare = 536 (37,22 % din total personal), in crestere cu 0,9% fata de 31.12.2011 (36,3% din total personal) si 2,72% fata de 31.12.2010 (34,5% din total personal); personal cu studii medii = 904 (62,78% din total personal) in scadere cu 0,9% fata de 31.12.2011 (63,7% din total personal) si 2,72% fata de 31.12..2010 (65,5% din total personal); Repartizati conform structurii organizatorice aprobate de Consiliul de Administratie al SC Antibiotice SA astfel: Structura personalului in functie de pregatirea profesionala

37.22% 62.78%

personal cu studii superioare personal cu studii medii

Pagina 28 din 46

Structura personalului cu studii superioare, urmatoarea:

pe profesii, la 31.12.2012 este

% din total personal cu Profesii medici, farmacisti ingineri chimisti, chimisti, fizicieni reprez medicali alte profesii Economisti ingineri diverse specializari Biologi specialisti I.T. alte domenii de specialitate Total Numar 84 152 62 104 51 34 17 32 536 studii superioare 15.7% 28.4% 11.6% 19.4% 9.5% 6.3% 3.2% 6.0% 100.0%

Structura personalului cu studii superioare

medici, farmacisti ingineri chimisti, chimisti, fizicieni 15.70% 9.50% 19.40% 11.60% 28.40% economisti ingineri divesre specializari biologi specialisti I.T alte domenii de specialitate reprez medicali alte profesii

6.30%

3.20% 6.00%

In ceea ce priveste distributia personalului pe sexe si intervale de vrsta, se poate observa din urmatorul tabel faptul ca exista un numar aproximativ egal de femei si barbati, si chiar persoane tinere angajate:

Pagina 29 din 46

Vrsta(ani) Femei Barbati Total

20-30 72 37 109

31-40 158 198 356

41-50 270 145 415

51-55 155 228 383

>55 50 127 177

Total 705 735 1440

Avnd In vedere evolutia numarului de personal In ultimii 10 ani se poate observa o tendinta de scadere, ca urmare a progresului tehnologic si a reorganizarii functionale cu scopul de eficientizare a activitatii.

Evolutia numarului de salariati intre anii 2002-2012


2000 1500 1000 500 0 2002 1801 1791 1698 1552 1516 1624 1623 1482 1449 1431 1440 Nr. Salariati

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

In ceea ce priveste politica de recrutare si selectie Antibiotice colaboreaza cu institutii de Invatamnt universitar si pre-universitar din Iasi, aplica un sistem de evaluare echitabil a angajatilor care recunoaste meritele si stimuleaza potentialul individual, Insa firma da dovada de exigenta In selectarea noilor angajati pentru ca acestia sa fie competenti, perfectionisti pentru a aduce un plus de valoare companiei. Rata fluctuatiei personalului in 2012 a fost de 5,34%, in scadere in comparatie cu a a nul anterior cand a fost de 7,58%. Un procent de 58% din incetarile contractelor de munca au fost datorate indeplinirii conditiilor de pensionare pentru 45 persoane. Coordonarea activitatii de instruire a resurselor umane: In anul 2012 cresterea performantelor si a eficientei angajatilor a fost de asemenea o prioritate. Pregatirea si specializarea personalului s-a realizat prin organizarea si monitorizarea unor sesiuni de instruire cu lectori interni pentru toti salariatii si cu lectori externi pentru 500 de angajati,(cu 15% mai mult fata de anul precedent) pe urmatoarele domenii: sisteme de management al calitatii, sanatatii si securitatii muncii, protectia mediului, instruiri GMP (Good Manufacturing Practice), GLP (Good Laboratory Practice), farmacovigilenta si siguranta Pagina 30 din 46

medicamentului, fiscalitate europeana si legislatie financiar contabila, analiza de piata si marketing, limba engleza. Si in ultimul an a continuat aplicarea sistemului de evaluare a personalului cu functii de conducere si cu functii de executie avnd ca scop motivarea si promovarea angajatilor. Programul de instruire Scoala de vara a+: Continuandu-se traditia, in anul 2012 s-a derulat a 111-a editie a proiectului "Scoala de Vara a+" destinat atat dezvoltarii profesionale a propriilor angajati, cat si atragerii de tineri spedalisti in domeniile cercetarii, dezvoltarii de medicamente, productiei si controlului calitatii. a) Componenta interna: Astfel, circa 500 de salariati de la nivel de top management, lideri de sindicat, middle management si pana la personal de executie (cu studii medii si studii superioare), au urmat module de dezvoltare a competentelor si aptitudinilor profesionale. Temele au acoperit subiecte precum: creativitate, inovare, ameliorare de procese, comportament organizational, dezvoltarea abilitatilor manageriale, legislatie specifica. Sesiunile de instruire au fost sustiunute de profesori de marca din cadrul Universitatii ,Al. I. Cuza" lasi, in cadrul unei colaborari educatie-business devenita traditionala. b) Componenta externa: In cadrul componentei exteme a Scolii de vara a+ au partidpat 35 de studenti si absolventi ai facultatilor de medidna si farmacie, chimie si inginerie chimica din la i, care au dorit sa isi compeleteze bagajul informational cu o serie de concepte si reglementari specifice industriei farmaceutice. Astfel, spedalisti din cadrul Antibiotioce, in domeniile asigurarii calitatii, cercetarii si dezvoltarii de medicamente, farmacovigilentei, productiei farmaceutice etc au oferit viitorilor specialisti o pregatire teoretica si practica cu privire la particularitatile industriei de medicamente generice. Din randurile participantilor la Scoala de Vara a+ (editiile I, II si III ) au fost angajati circa 20 de tineri absolventi in domeniile dezvoltare farmaceutica, Regulatory Affairs si studii de Bioechivalenta. Scoala de vara a+, este un proiect ce dovedeste importanta pe care compania Antibiotice o acorda formarii si dezvoltarii profesionale a angajatilor, mentinandu-i in prima linie a competentei profesionale.

Pagina 31 din 46

2.5.4

Analiza SWOT a diagnosticului de resurse umane

Puncte forte -Dedicarea si profesionalismul angajatilor transforma o viziune de afaceri si un management performant In succese concrete, mentinnd compania In topul producatorilor de medicamente din Romnia.

Puncte slabe -Angajarile au fost Inghetate -Varsta medie a conducerii este foarte ridicata, experienta acestora neputand inlocui in totalitate dinamismul si imaginatia unui personal tanar si nici continuitatea activitatii societatii.

Oportunitati -Colaborarea cu institutii de Invatamnt aduce un avantaj companiei In recrutarea de personal cu studii In domeniile cerute. -Programele de instruire a angajatilor organizate anual conduc la o continuitate a cresterii eficientei si a performantelor.

Riscuri -Perioada de recesiune prelungita ar putea constrnge firma spre reducerea costurilor, ceea ce ar Insemna fie micsorarea salariilor, fie disponibilizari de personal.

2.6.

Diagnosticul financiar

Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori si indici de structura, evolutie si eficienta pe perioada 2010 2012. 2.6.1. Analiza bilantului Elemente de activ Ponderea imobilizarilor totale la sfarsitul anului 2012 este de 39,54 %, din total active, din care 38.59 imobilizari corporale si 0,95 % imobilizari necorporale. Acestea cuprind licente pentru produse noi si licente system operare calculatoare si prezinta o crestere fata de anul precedent cu 3,24 milioane, crescand de 3 ori in cursul anului 2012. Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere in anul 2012 pe fondul incetinirii investitiilor si al cresterii gradului de uzura al mijloacelor fixe. Ponderea stocurilor in total active este de 9,33% in anul 2012 si este constanta in timp, societatea inregistrand o crestere a stocurilor de 6 milioane fata de perioada precedenta.

Pagina 32 din 46

Ponderea cea mai mare in totalul activelor revine creantelor, astfel ca de la 41,41% in 2010, aceastea au ajuns in 2011 la 46,58%, iar apoi au crescut pana la 49,97% in 2012. Valoarea disponibilitatilor a crescut in ultimii ani, astfel de la 0,85% in 2010 a crescut la 1,10% in 2011 iar in 2012 societatea prezina o valoarea a disponibiliatilor de 6 mil RON, reprezentand 1,17% din totalul activelor. Elemente de pasiv Se observa faptul ca mai multe de jumatate din capitalul utilizat este din surse proprii, capitalurile proprii avand o pondere de 67,38% in totalul surselor atrase. Confom rezultatelor publicate pe bursa de valori Bucuresti profitul societatii afferent anului 2012 este de 27 milioane, aceasta avand un capital social de 56 milioane insa situatiile financiare publicate in data de 25 aprilie prezinta informatiile putin distorsionate cum se vede in tabelul de mai jos. De asemenea si rezultatul reportat este prezentat gresit acesta avand o valoare pozitiva si nu una negativa care influenteaza imaginea societatii pe piata. La nivel total valoarea capitalurilor proprii se mentine in ambele raportari insa exista diferente serioase in ceea ce priveste structura capitalurilor proprii. La nivelul datoriilor atrase putem spune ca societatea prezinta o pondere de 30.74% a datoriilor curente, concluzionand ca societatea isi acopera nevoile curente din datoriile curente. Ponderea datoriilor pe termen lung este foarte nesmenificativa, respective de 1,88% din totalul surselor, ca urmare a faptului ca societatea nu a realizat investitii in anul current.

Pagina 33 din 46

Elemente bilantiere
ACTIVE IMOBILIZATE Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Alte active imobilizate TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE ACTIVE CIRCULANTE Stocuri Creante comerciale si similare Active financiare detinute pentru vanzare Numerar si echivalente numerar TOTAL ACTIVE CIRCULANTE TOTAL ACTIVE DATORII CURENTE Datorii comerciale si similare Credite Datorii privind impozitul pe profit Taxe de platit Provizioane TOTAL DATORII CURENTE DATORII PE TERMEN LUNG Subventii pentru investitii Impozit amanat Provizioane TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG TOTAL DATORll ACTIVE NETE CAPITAL SI REZERVE Capital social Rezerve din reevaluare Rezerve legale Alte rezerve Rezultat reportat TOTAL CAPITALURI PROPRII TOTAL CAPITALURI SI DATORII

2012
198.463.669 4.887.455 0 203.351.125 47.973.857 256.986.254 140 6.006.554 310.966.804 514.317.929 58.963.493 92.290.294 1.139.461 2.812.412 2.900.000 158.105.660 4.431.688 918.436 4.313.611 9.663.735 167.769.395 346.548.531 254.502.062 135.933.818 11.341.443 101.607.532 -156.836.324 346.548.531 514.317.929

%
38,59% 0,95% 0,00% 39,54% 9,33% 49,97% 0,00% 1,17% 60,46% 100,00% 11,46% 17,94% 0,22% 0,55% 0,56% 30,74% 0,86% 0,18% 0,84% 1,88% 32,62% 63,52% 49,48% 26,43% 2,21% 19,76% -30,49% 67,38% 100,00%

2011
211.206.357 1.652.572 0 212.858.929 41.943.038 226.845.657 140 5.339.857 274.128.692 486.987.621 57.479.626 82.416.576 1.080.877 1.745.012 2.090.000 144.812.091 4.938.038 6.027.912 4.521.574 15.487.524 160.299.615 326.688.006 249.129.629 142.267.991 10.021.560 91.900.555 -166.631.730 326.688.006 486.987.621

%
43,37% 0,34% 0,00% 43,71% 8,61% 46,58% 0,00% 1,10% 56,29% 100,00% 11,80% 16,92% 0,22% 0,36% 0,43% 29,74% 1,01% 1,24% 0,93% 3,18% 32,92% 67,08% 51,16% 29,21% 2,06% 18,87% -34,22% 67,08% 100,00%

2010
210.983.245 1.989.253 0 212.972.497 40.289.331 181.673.656 60.140 3.723.380 225.746.507 438.719.004 40.103.069 69.335.186 1.166.680 47.533 1.400.000 112.052.468 5.582.049 7.354.785 4.318.049 17.254.883 129.307.351 309.411.653 238.748.469 150.477.382 9.097.946 89.341.613 -178.253.757 309.411.653 438.719.004

%
48,09% 0,45% 0,00% 48,54% 9,18% 41,41% 0,01% 0,85% 51,46% 100,00% 9,14% 15,80% 0,27% 0,01% 0,32% 25,54% 1,27% 1,68% 0,98% 3,93% 29,47% 70,53% 54,42% 34,30% 2,07% 20,36% -40,63% 70,53% 100,00%

Structura actiivului si pasivului este prezentat pe scurt in graficele de mai jos

Pagina 34 din 46

Structura activului 514.317.929 RON 6,006,554


140 0% 1% 198,463,6 69 39%

Imobilizari corporale

256,986,2 54 50%

47,973,85 4,887,455 7 1% 9%

2.6.2. Analiza contului de profit si pierdere Contul de profit si pierdere simplificat


Elemente
Venituri din vanzari Alte venituri din exploatare Venituri aferente costurilor stocurilor de produse Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata Venituri din exploatare Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Venituri financiare nete Profit inainte de impozitare Cheltuieli cu impozitul pe profit curent si impozitul pe profit amanat Profit Alte elemente ale rezultatului global Castiguri/pierderi din reevaluarea imobilizarilor corporate Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global (reevaluare) Total rezultat global Rezultat pe actiune

2012
304.086.833 27.279.538 520.299 2.346.621 334.233.291 -102.129.986 -68.929.460 -18.124.209 -103.271.107 -292.454.762 41.778.527 -9.319.490 32.459.037 -5.348.201 27.110.836 -1.507.013 -1.794.063 287.050 25.603.824 0,0477

2011
281.847.455 31.162.111 870.962 567.689 314.448.217 -87.002.398 -68.426.642 -15.902.068 -110.623.830 -281.954.938 30.666.747 -4.352.336 26.314.410 -6.117.994 20.196.416 -3.623.057 -4.313.163 690.106 16.573.359 0,0357

Analizand contul de profit si pierdere simplificat (situatia rezultatului global), constatam faptul ca cifra de afaceri a crescut cu 7% in anul current in termini relativi, respectiv cu 22,2 milioane lei in termini absoluti. Pagina 35 din 46

Profitul brut este de 32 milioane lei, cu 6 milioane mai mult decat anul trecut, inregistrand o crestere de 23% fata de anul trecut cand a fost 26 milioane lei. Dupa deducerea din profitul brut a cheltuielilor reprezentand impozitul pe profit in valoare de 5 milioane lei, cu 13% mai mici decat cele inregistrate cu un an inainte, obtinem un profit net de 27 milioane lei cu aproape 7 milioane mai mare decat cel inregistrat in 2011, avand o crestere de 34% in termini relativi. 2.6.3. Analiza performantelor Intreprinderii pe baza ratelor financiare

Ratele financiare reprezinta indicatori de sinteza ai situatiilor financiare cu putere de explicatie foarte ridicata. Ratele de rotatie arata ct de mare este rotatia unui element de activ sau de pasiv prin cifra de afaceri.
Viteza de rotatie =

Viteza de rotatie semnifica de de cate ori se cuprind elementele bilantiere in cifra de afaceri.

Durata de rotatie =

Durata de rotatie arata de cate zile din cifra de afaceri avem nevoie pentru a finanta un element de activ sau pasiv.
Durata de rotatie | Numar rotatii
TOTAL ACTIVE TOTAL ACTIVE CIRCULANTE Creante comerciale si similare Stocuri Datorii comerciale si similare TOTAL DATORll 608,89 368,15 304,24 56,79 69,81 198,62

2012
0,59 0,98 1,18 6,34 5,16 1,81 622,02 350,14 289,75 53,57 73,42 204,75

2011
0,58 1,03 1,24 6,72 4,90 1,76 648,28 333,58 268,45 59,53 59,26 191,07

2010
0,56 1,08 1,34 6,05 6,07 1,88

Din tabelul de mai sus putem concluziona urmatoarele: In 2012 durata de rotatie a activului total a scazut fata de anii anteriori, in prezent avand nevoie de 608 zile din CA pentru a finanta activul total al companiei A crescut durata de rotatie pentru activul circulant cu 18 zile fata de anul precedent Din analiza duratei de rotatie a creantelor, constatam ca societatea are o durata de incasare a creantelor de 304 zile in crestere fara de anul trecut Compania are o durata de rotatie a furnizorilor de aproximativ 70 zile; comparand nivelul duratei de achitare al obligatiilor cu cel al incasarii creantelor se constata o situatie nefavorabila a companiei Pagina 36 din 46

In prinicipal cresterea duratelor de rotatiei se datoreaza si cresterii cifrei de afaceri de la 243.626.062 lei in 2010, la 281.847.455 in 2011, respective 304.086.833 lei in 2012. Indicatorul numarul de rotatii arata de cate ori se cuprinde un element in cifra de afaceri. Analiza corelatiei creante obligatii Indicatori
Cifra de afaceri Creante comerciale si similare Datorii comerciale si similare Raportul creante/obligatii

2012 lei
304.086.833 256.986.254 58.963.493 4,36

2011 lei
281.847.455 226.845.657 57.479.626 3,95

2010 lei
243.626.062 181.673.656 40.103.069 4,53

In anul 2012 se observa o crestere a cifrei de afaceri , precum si a creantelor si a datoriilor. Raportul creante obligatii arata faptul ca valoarea creantelor este de 4 ori madi mare decat cea a datoriilor in special si din cauza faptului ca durata de incasare a creantelor este de aproape 5 ori mai mare decat durata de achitare a obligatiilor dupa cum se vede din tabelul de mai jos. Indicatori Durata de imobilizare a creantelor Durata de folosire a surselor atrase 2012 304,24 69,81 2011 289,75 73,42 2010 268,45 59,26

Analiza corelatiei fond de rulment-necesar fond de rulment In realizarea corelatiei fond de rulment-necesar fond de rulment este folosit bilantul. Anii luati In considerare pentru aceasta analiza sunt 2010, 2011, 2012 pentru care calculam fondul de rulment permanent, nevoia de fond de rulment si trezoreria neta. Formule de calcul pentru principalii indicatori, sintetizati In tabelul de mai jos: Fondul de rulment permanent FRP = Resurse permanente Alocari permanente = Capitaluri proprii + Datorii financiare + Provizioane - Active imobilizate Nevoia de fond de rulment NFR= Active de exploatare - Datorii de exploatare =Stocuri + Creante+ Cheltuieli In avans Datorii de exploatare - Venituri In avans Trezoreria neta TN=Disponibilitati Credite de trezorerie

Pagina 37 din 46

Indicatori
Fond de rulment (FR) Necesar de fond de rulment (NFR) Trezoreria neta (TN) Cifra de afaceri Viteza de rotatie a FR (zile) Viteza de rotatie a NFR (zile)

2012
152.861.141 146.854.451 6.006.690 304.086.833 181 174

2011
129.316.600 123.976.604 5.339.996 281.847.455 165 158

2010
113.694.039 109.910.519 3.783.520 243.626.062 168 162

In fiecare an analizat fondul de rulment permanent a fost pozitiv ceea ce semnifica faptul ca Intreprinderea dispune de suficiente resurse permanente pentru acoperirea imobilizarilor. Nevoia de fond de rulment este si aceasta pozitiva pentru fiecare an In parte din 2010 pna In 2012, ea semnifica un surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporale posibile de mobilizat. Aceasta situatie evidentiaza decalajul nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe de-o parte, si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor. Acest lucru semnifica o iesire a numerarului din companie iar daca aceasta tendinta este constanta, firma se va confrunta cu probleme de lichiditate. Trezoreria neta pozitiva e rezultatul intregului echilibru financiar al intreprinderii. In urma analizelor realizate pe indicatorii fond de rulment, respective nevoie de fond de rulment, constatam ca societatea respecta echilibrul financiar, respective fondul de rulment financiar permite finantarea integrala a nevoii de fond de rulment.

Evolutia indicatorilor de analiza a pozitiei financiare 2010 - 2012


160,000,000 150,000,000 140,000,000 130,000,000 120,000,000 110,000,000 100,000,000 2012 2011 2010 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Fond de rulment (FR) Necesar de fond de rulment (NFR) Trezoreria neta (TN)

Indicatori
Rata autonomiei financiare Rata de finantare a stocurilor Rata de autofinantare a activelor Rata datoriilor

2012
97,29% 3,1863 67,38% 0,4841

2011
95,47% 3,0831 67,08% 0,4907

2010
94,72% 2,8219 70,53% 0,4179

Pagina 38 din 46

In urma analizei indicatorilor din tabelul de mai sus constatm ca societatea nu apeleaza la datorii, finantandu-se in majoritatea cazurilor din surse proprii. Rata de finantarea a stocurilor indica viabilitatea intreprinderii pe toti anii analizati ca urmare a raportului supraunitar dintre fond de rulment si stocuri. Rata de autofinantare a activelor este una favorabila iar rata datoriilor (levierul financiar) ne indica o situatie favorabila, societatea fiind una fara datorii mari. Analiza lichiditatii si solvabilitatii Ratele de lichiditate arata capacitatea Intreprinderii de a face fata platilor scadente pe termen scurt. Sunt folosite urmatoarele rate:
Indicatori
Rata lichiditatii generale Rata lichiditatii curente (intermediara) Rata lichiditatii imediate Rata solvabilitatii patrimoniale (rata de finantare a activelor) Rata solvabilitatii generale
Lichiditatea generala =

2012
1,9668 1,6634 0,0380 67,38% 3,0656

2011
1,8930 1,6034 0,0369 67,08% 3,0380

2010
2,0141 1,6546 0,0332 70,53% 3,3928

Aceasta rata trebuie sa fie mai mare dect 1, ceea ce se respecta In cei trei ani analizati, deci Intreprinderea dispune de suficiente lichiditati pentru achitarea platilor scadente pe termen scurt
Rata de lichiditate curenta sau redusa =

Aceasta rata demostreaza capacitatea Intreprinderii de a face fata datoriilor scadente pe termen scurt, prin intermediul creantelor si disponibilitatilor sale. Rata de lichiditate curenta este In crestere in 2011 fata de 2010, scaznd ulterior In 2012 pna aproape de nivelul din 2010.
Rata de lichiditate imediata sau testul acid =

Aceasta rata evidentiaza partea din datoriile scadente pe termen scurt ce poate fi acoperita prin intermediul disponibilitatilor Intreprinderii. Rata prezinta un trend usor crescator din 2010 pna In 2012, dar valorile sunt mult sub valoarea unitara ceea ce demonstreaza ca Antibiotice Iasi nu poate sa acopere datoriile pe termen scurt din disponibilitati. Solvabilitatea patrimoniala reprezinta ponderea capitalurilor proprii in pasivul total. Este echivalentul ratei de finantare a activelor si inversul gradului de indatorare. Antibiotice Iasi prezinta in toti cei 3 ani analizati o situatie buna.

Pagina 39 din 46

Solvabilitatea generala ne arata posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active. Valoric este egala cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Societatea analizata prezinta o valoare mare a indicatorului, activele totale finantand de 3 ori datoriile totale ale acesteia. Analiza ratelor de rentabilitate
Indicatori
Rentabilitatea comerciala (bruta) Rentabilitatea financiara Rentabilitatea economica
Rata de rentabilitate comerciala =

2012
8,92% 8,30% 7,61%

2011
7,17% 6,53% 5,90%

2010
7,58% 5,65% 5,65%

Prin rata de rentabilitate comerciala se observa ce parte din cifra de afaceri reprezinta profitul net si anume 7.58% din CA este profitul net In 2010, In 2011 7.17% iar In 2012 8,92%. Raportul creste In 2012 cu 1,75%
Rata de rentabilitate financiara =

Aceasta rata reprezinta rata de remunerare a capitalului actionarilor. Rentabilitatea financiara este randamentul societatii raportat la capitalurile proprii, aceasta avand o tendinta crescatoare.

Rata de rentabilitate economica =

Rentabilitatea economica exprima eficienta utilizarii activelor, adica gradul In care societatea este rentabila In raport cu resursele alocate. ROA a crescut la 7,61% in 2012, ceea ce denota o crestere a eficientei utilizarii activelor. 2.6.3. Analiza SWOT a diagnosticului financiar

Puncte forte

Puncte slabe

Activitatea societatii comerciale nu depinde de credite Tendinta ascendenta a cifrei de afaceri si a profitului Viteza mare de rotatie a activelor Solvabilitatea si lichiditatea intreprinderii este buna
Oportunitati

Testul acid prezinta o valore mica Termen lung de incasare a creantelor Taxa clawback

Amenintari

Trend pozitiv al ratei de crestere al pietei farmaceutice romanesti Imbatranirea populatiei Risc crescut de imbolnavire cauzat de urbanizare Fonduri europene pentru cercetare dezvoltare

Presiune asupra guvernului pentru reducerea cheltuielilor de sanatate Cresterea cotei de piata pentru produsele originale in detrimentelor medicamentelor generice

Pagina 40 din 46

Capitolul III - Evaluarea intreprinderii


3.1. Evaluarea bazata pe metode patrimoniale

Abordarea prin comparatie in evaluarea cladirilor si echipamentelor tehnologice solicita evaluatorului sa urmareasca proprietati comparabile si care s-au tranzactionat pe cat posibil la o data apropiata cu data evaluarii. Printre factorii importanti retinuti pentru eventualele ajustari se au in vedere: data tranzactiei, rata de ocupare a terenului, localizarea, varsta proprietatii, topografia terenului, conditii de finantare etc. Informatii privind comparatii comparabile I. Se va evalua o cladire, cu o suprafata desfasurata de 400 mp prin metoda comparatiei, pornind de la informatiile privind patru proprietati similare. Specificatie Pret Data tranzactiei Dimensiunea Vechime Localizare Proprietate evaluata ? Curenta 400 mp 4 ani Similara 1 225.000 Curenta 400 mp 4 ani Similara 2 3 4 220.000 Curenta 400 mp 4 ani Superioara

200.000 220.000 Cu un an in Curenta urma 400 350 4 ani 4 ani Similara Similara

Pornind de la analiza pe perechi de date se vor stabili ajustarile adecvate pentru fiecare dintre variabilele care diferentiaza proprietatea evaluata de cele patru proprietati similare folosite in comparatie. 1. Conditiile pietei Pentru a cuantifica ajustarea aferenta acestei variabile retinem comparatia intre proprietatea 1 si 2, care sunt diferite exclusiv prin data tranzactiei. Proprietatea Proprietatea 1 Proprietatea 2 Ajustare(1-2) 2. Dimensiunea Pentru a cuantifica ajustarea aferenta acestei variabile retinem comparatia intre proprietatea 1 si 3, care sunt diferite exclusiv prin dimensiune. Proprietatea Proprietatea 1 Proprietatea 3 Ajustare(1-2) Dimensiune 400 350 Pret de vanzare 225.000 220.000 5.000 Data tranzactiei curenta Cu un an in urma Pret de vanzare 225.000 200.000 25.000

Pagina 41 din 46

3. Localizarea Pentru a cuantifica ajustarea aferenta acestei variabile retinem comparatia intre proprietatea 1 si 4, care sunt diferite exclusiv prin localizare. Proprietatea Proprietatea 1 Proprietatea 4 Ajustare(1-2) Localizare similara superioara Pret de vanzare 225.000 220.000 5.000

In sinteza, rezulta urmatoarea situatie a corectiilor stabilite, corectii care vor orienta estimarea valorii cladirii evaluate la circa 225.000 Sinteza corectiilor Specificatie Pret Conditiile pietei Dimensiunea Localizare Pret corectat 1 225.000 0 0 0 225.000 2 200.000 25.000 0 225.000 3 220.000 5.000 225.000 5000 225.000 4 220.000

Metoda abordarii pe baza de active II. Un echipament principal este o statie de epurare, proiectata la o capacitate de 20.000 unitati/an. Valoarea PIF (2006) a fost de 15.000 mii lei.Pe baza datelor producatorilor, o noua statie costa 40.000 mii lei(capacitate similara). Din diagnosticul tehnic a rezultat ca statia este utilizata de companie la o capacitate de 11.000 unitati/an (uzura economica). Durata economica ramasa este de 4 ani. Deprecierea tehnica este determinata de durata de utilizare ramasa si deprecierea economica ia in calcul capacitatea uzinei. Depreciere tehnica = 1 - 6/10=1 0,6 = 0,4 Depreciere economica = 1- 11.000/20.000 = 0,55 Valoare de piata = 40.000 lei*(1-6/10)(1-11/20)= 7.200 lei Valoarea contabila= 15.000 - 15.000/10*6=6.000 lei Corectie=7.200 6.000 = 1.200 lei Elemente Active imobilizate Active circulante TOTAL ACTIVE TOTAL DATORII Activ net contabil Valori contabile 203.351.125 310.966.804 514.317.929 167.769.395 Corectii 25.000+1.200=26.200 Valori corectate 203.324.925 310.966.804 514.291.729 167.769.395 346.522.334

Pagina 42 din 46

3.2.

Evaluarea bazata pe metode de randament

Metoda fluxurilor financiare actualizate Metoda de evaluare prin capitalizarea fluxurilor financiare actualizate (discounted cash-flowDCF) se bazeaza pe capacitatea intreprinderii de a genera fluxuri pozitive de disponibilitati, care in final raman la dispozitia proprietarilor. Fiind o metoda de randament si avand in vedere particularitatile acesteia, argumentele care sustin aplicarea metodei sunt urmatoarele: - viabilitatea societatii, capacitatea ei de a genera profit si in continuare; - continuitatea activitatii prezente. Premisele aplicarii metodei DCF sunt: - definirea conditiilor normale de exploatare si functionare pe baza tendintelor extrase din rezultatele analizei diagnostic; - deducerea din profitul net degajat din exploatare a cheltuielilor de investitii (ca imobilizari sau fond de rulment), necesare sustinerii capacitatii beneficiare considerate; - valoarea rezultata exprima rezultatul utilizarii acelor elemente de patrimoniu care participa la desfasurarea activitatii, excluzand activele in afara exploatarii si incluzand valoarea elementelor intangibile, de good - will; - continuitatea managementului, a sistemului de organizare, a structurii si activitatii societatii. Metoda se aplica sub rezerva certitudinii informatiilor si estimarilor puse la dispozitie de conducerea societatii, si anume: - estimarile privind evolutia capacitatii de absorbtie a pietei si veniturilor in perioada de previziune; - estimarile privind structura costurilor si a programului de investitii pentru a sustine evolutia vanzarilor si a cheltuielilor . Rata de actualizare Determinarea ratei de actualizare utilizata in calculele aferente metodei, s-a facut utilizand modelul CAPM. a= Rf+(Rm-Rf) x = 9.69% Rf- rata rentabilitatii fara risc = 6.5% Rm rata de rentabilitate a pietei = 11% = 0,71 Pagina 43 din 46

Durata previziunii este de 5 ani (2013-2018) iar ca previziuni avem: Cifra de afaceri va inregistra in medie o crestere de 5% annual Cheltuielile reprezinta 90% din cifra de afaceri Durata de rotatie NFR se mentine constanta

Valoarea reziduala Valoarea reziduala este data de profitul net din anul al cincilea (2018). Valoarea reziduala = Pn2018/(9.69%-5%) V reziduala = 862.021.466 V reziduala actualizata = 1.368.841.814 Evolutia societatii pe urmatorii 5 ani este prezentata mai jos:
Elemente
Cifra afaceri Cheltuieli din exploatare Profit din exploatare Rezultat financiar Profit inainte de impozitare Impozitul pe profit Profit net

2013
319.291.175 287.362.057 31.929.117 -9.319.490 41.248.607 6.599.777 34.648.830

2014
335.255.733 301.730.160 33.525.573 -9.319.490 42.845.063 6.855.210 35.989.853

2015
352.018.520 316.816.668 35.201.852 -9.319.490 44.521.342 7.123.415 37.397.927

2016

2017

369.619.446 388.100.418 332.657.501 349.290.377 36.961.945 38.810.042 -9.319.490 -9.319.490 46.281.435 48.129.532 7.405.030 7.700.725 38.876.405 40.428.807

Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati

Indicatori Profit net Amortizare NFR CF exploatare Vanzari active Achizitii active CF investitii Intrari credite Rambursari credite CF financiar CF total Fa CF actualizat

2013
34.648.830

2014
35.989.853

2015
37.397.927

2016
38.876.405

2017
40.428.807

18.124.209 7.348.765 45.424.274 0 10.111.528 -10.111.528 10.000.000 8.771.395 1.228.605 36.541.351 0,9117 11.356.756

15.902.068 7.716.203 44.175.718 0 10.617.105 -10.617.105 10.200.000 10.000.000 200.000 33.758.613 0,8311 8.327.528

18.124.209 8.102.014 47.420.123 0 11.147.960 -11.147.960 10.404.000 10.200.000 204.000 36.476.163 0,7577 13.453.663

15.902.068 8.507.114 46.271.359 0 11.705.358 -11.705.358 10.612.080 10.404.000 208.080 34.774.081 0,6908 11.484.502

18.124.209 8.932.470 49.620.546 0 12.290.626 -12.290.626 10.824.322 10.612.080 212.242 37.542.161 0,6297 12.632.156

Calcul valoare intreprindere

Pagina 44 din 46

Valoare intreprindere = 57.254.605 + 1.368.841.814 = 919.276.070 RON.

3.3.

Sinteza rezultatelor

Valoare contabila neta = 346.548.531 RON Valoare calculate prin metoda activului net corectat = 346.522.334 RON Valoare calculata prin metoda fluxurilor financiare actualizate = 919.276.070 RON Determinarea valorii minime a societatii comerciale Pentru determinarea valorii minime a societatii, pornim de la premisa ca aceasta nu poate fi mai mica decat valoarea activului net corectat, respectiv: Vmin = 17,3 milioane lei Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale Valoarea unei actiuni este valoarea care rezulta din raportarea valorii totale a societatii din raportarea valorii totale a societatii la numarul de actiuni, deci: Vact = 0.46lei Valoarea unei actiuni pentru achizitionarea pachetului de control este valoarea care rezulta din raportarea activului net corectat la numarul de actiuni V act = 0.61 lei Valoarea minima a unei actiuni este raportul intre capitalul social si numarul de actiuni, deci evident este valoarea actuala. Vact = 0.1 lei

Pagina 45 din 46

Bibliografie
1. Evaluarea intreprinderii Prof.univ.dr.Vasile ROBU; Lect.univ.dr.Ion Lect.univ.drd.Claudia SERBAN; Lect.univ.drd.Daniela TUTUI 2. http://www.antibiotice.ro/ ANGHEL;

Pagina 46 din 46