Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza structurii activului


întreprinderii MedLife

Conducător științific:
Student:

Grupa nr. 2.5

1
Cuprins

Introducere...............................................................................................................................3

Capitolul 1- Prezentarea generală a întreprinderii.............................................................3

1.1 Cadrul general de organizare a activității........................................................................4

1.1.1 Obiect de activitate....................................................................................................4

1.1.2 Structură acționariat...................................................................................................4

1.2 Piața și concurența...........................................................................................................5

Capitolul 2 – Structura surselor de finanțare......................................................................6

2.1 Descrierea surselor de finanțare ale companiei MedLife

pentru perioada 2014-2017..............................................................................................6

2.2 Evoluții în structura surselor de finanțare ale întreprinderii MedLife

în perioasa 2014-2017......................................................................................................8

Capitolul 3 – Analiza capitalului și a factorilor de influență...............................................9

3.1 Structura capitalurilor proprii ale comapniei MedLife

în perioada 2014-2017......................................................................................................9

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori

de influență........................................................................................................................12

Capitolul 4 – Analiza resurselor împrumutate.....................................................................13

4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei MedLife

în perioada 2014-2017.....................................................................................................13

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori

de influență........................................................................................................................17

Concluzii...................................................................................................................................18

Bibliografie...............................................................................................................................19

Introducere

2
Un rol important în sistemul sănătății este medicina, ele sunt acordate de instituții de stat și
de insituții private.

În această lucrare, cu numele „Analiza surselor de finanțare ale întrepinderii MedLife” se


va realiza un studiu de caz, cu informații oficiale de pe site-ul www.bvb.ro, cu scopul de a se
cerceta principalele surse de finanțare ale întreprinderii pe perioada anilor 2014-2017.

1.Prezentarea generală a întreprinderii MedLife

Compania MedLife a fost înființată în 1996, dedicânduși toate resursele pentru a asigura
fiecărui client servicii medicale profesioniste la cel mai înalt nivel, bazat pe un suport
tehnologic de ultimă generație, în condiții impecabile de siguranță și confort.

MedLife unul dintre cel mai mare furnizor de servicii de sănătate private din Romania.
Firma operează cea mai extinsă rețea de clinici, una din marele rețele de laboratoare medicale,
spitale generale și specializate și are cea mai mare bază de clienți pentru Pachete de Prevenție
în Sănătate din țară.

S-a dezvoltat din dorința de a satisface cele mai complexe solicitări din domeniul medical.

Atuurile companiei :

- RESPONSABILITATE. Tot ceea ce face este ghidat de ceea ce este important pentru
viața și sănătatea oamenilor.
- INOVAȚIE. Are o preocupare constantă pentru metode, tehnologie și organizare care
să aibă ca rezultat soluții medicale mai bune și mai eficiente.
- PROFESIONALISM. Are peste 1.600 de midici, profesori, conferențiari, doctori în
medicină care iși fac zi de zi meseria, cu deciare si profesionalism.
- GRIJĂ ȘI RESPECT. Fiecare pacient este important și respectat, iar nevoiile fiecăruia
sunt tratate cu grijă și atenție.

MedLife are un număr de angajați de peste 6.600 , o performanță zilnică de 36.000 de


analize medicale și o expertiză de peste 5 milioane de pacienți unici care le-au trecut
preagul.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare de activitate

3
1.1.1 Obiect de activitate

Domeniul de activitatet al societății este activități de asistență medicala ambulatorie și


stomatologică, iar obiectul principal constă în activități de asisteanță medicala apecializată și de a
îmbunătăți calitatea vieții fiecărui pacient.

Societatea poate desfășura următoarele activități secudare:

-activități de asistență spitalicească

-activități de asistență medicală generală

-activități de asistență stomatologică

-alte activități referitoare șa sănătatea umană

-activități ale centrelor de îngrijire medicală

-activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

-cercetare-dezvoltare în biotehnologie

-cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

-cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste.

1.1.2 Structură acționariat

Director General: Marcu Mihail


Director Sănătate și Operațiuni : Nicolae Marcu

ACȚIONAR ACȚIUNI PROCENT

Alți acționari 12.056.847 54,4448 %

Marcu Mihail 4.119.320 18,6015%

Cristescu Mihaela Gabriela 3.055.115 13,7959%

Marcu Nicolae 2.913.800 13,1578%

TOTAL 22.145.082 100%

4
Sursa informației: DEPOZITARUL CENTRAL  Din data:  30.06.2018

Alți acționari Marcu Mihail


Cristescu Mihaela Gabriela Marcu Nicolae

13%

14%

54%

19%

1.2. Piața și concurența


Sectorul medical privat din România este dominat de două companii care activează la nivel
național și câteva la nivel regional și local.

Primii cinci furnizori privați de servicii medicale din Romaânia, după vânările realizate
sunt:

1. MedLife
2. Regina Maria
3. Medicover
4. Sanador
5. Gral Medical

Dintre acești furnizori doar MedLife și Regina Maria au acoperire națională, motiv pentru
care Regina Maria este principalul concurent al companiei MedLife.

MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă planurile de
extindere, în prezent având 155 pucte de recoltare, 33 de laboratoare, 50 de clinici, 20
hyperclinici, 10 spitale, 10 farmacii, 9 centre de stomatologie, 4 maternități și 1 banca de
celule stem.

5
2.Structura surselor de finanțare

2.1 Descrierea surselor de finanțare a companiei MedLife

Indiferent de activitatea pe care entitatea o desfășoară, aceasta este determinată de


achiiționare și folosirea unor mijloace de natură econimică idiferent de forma lor: materială
sau bănească.

Principalele surse de finanțare

Capitaluri
Surse de propii
finanțare Datorii pe
termen lung
6
Capitalurile proprii reprezintă resursele financiare atrase de la proprietari (acționari sau
asociați), precum si acelea constituite din profiturile obținute. În structura capitalurilor
proprii se regăsesc următoarele elemente:

-Capitalul individual sau social;

-Primele legate de capital;

-Rezervele de reevaluare

-Rezerve;

-Rezultatul exercițiului financiar

-Rezultatul reportat.

Datoriile pe termen lung sunt sursele de finanțare externe atrase de companie prin
emisiuni de obligațiuni, împrumuturi de la bănci și alte instituții financiare sau sume puse
la dispoziția societății de entități afiliate și furnizori și care trebuie returnate de regulă într-
un termen mai mare de 12 luni.

Principlele surse de finanțare a societății MedLife în mărime absolută

Indicatori (Ron) 2014 2015 2016 2017


Capitaluri
proprii 76.817.879 87.196.492 93.018.884 167.661.959
Datorii pe
termen lung
156.689.201 155.819.305 213.300.339 252.909.528
Total 233.507.080 243.015.797 306.319.283 420.571.487
Sursa: Prelucrarea datelor din rapoartele financiare anuale

Principalele surse de finanțare a societății MedLife în marime relativă

Indicatori (%) 2014 2015 2016 2017


Capitaluri 32,9 35,89 30,37 39,87
proprii
Datorii pe 67,1 64,11 69,63 60,13
termen lung
Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Interpretare: Din prelucrarea acestui tabel se pot observa următoarele: capitalurile proprii
cresc de la an la an, reprezentând în 32,9 % și ajungând în 2017 la un puct maxim de 39,87
% , iar datoriile pe termen lung scad si cresc în fiecare an studiat fiind în 2014 67,1%
ajung în 2017 sa fie de 60,13% .

7
2.2 Evoluția în structura surselor de finanțare a întreprinderii MedLife
S.A. în perioada 2014-2017

Evoluția în structura de finanțare a unității economice MedLife S.A.

300,000,000

250,000,000

200,000,000

2014
150,000,000 2015
2016
2017
100,000,000

50,000,000

0
Capitaluri proprii Datorii pe termen lung

Interpretare: Se observă din graficul de mai sus ca pe perioada anilor 2014,2015 și 2016
Capitalurile proprii raman aproximativ constante urmând ca în 2017 acestea sa crească
semnificativ. Despre datoriile pe termen lung se observă ca în anii 2014 respectiv 2015 ele
sunt constante , crescând în anul 2016 față de anii precedenți, iar în 2017 ele cresc
semnificativ față de ceilalți ani analizați.

8
3.Analiza capitalului propriu și a factorilor de influență

3.1 Structura capitalurilor proprii la compania MedLif S.A în perioada


2014-2017

Structura capitalurilor proprii între anii 2014-2017 ale întreprinderii MedLife S.A.

Capitaluri
proprii 2014 2015 2016 2017
Capital emis 13.932.034 13.932.034 13.932.034 81.495.470
Rezerve 83.128.282 86.504.066 91.961.424 93.181.880
Rezultatul
reportat 24.014.725 19.139.252 24.346.985 22.640.779
Capitaluri
atribuite
proprietarilor
grupului 73.045.591 81.296.848 81.546.473 152.036.571
Interese care
nu controlează 3.772.288 5.899.644 11.472.411 15.625.388
Total 197.892.920 206.772.044 223.259.327 364.980.088
Sursa: Prelucrarea în excel a datelor luate din rapoartele fianciare ale întreprinderii
MedLife S.A.

Structura capitalurilor proprii între anii 2014-2017 ale întreprinderii MedLife S.A.

Capitaluri
proprii (%) 2014 2015 2016 2017
Capital emis 7,04 6,74 6,24 22,33
Rezerve 42,01 41,83 41,2 25,53

9
Rezultatul
reportat 12,13 9,26 10,9 6,2
Capitaluri
atribuite
proprietarilor
grupului 36,91 39,32 36,52 41,66
Interese care nu
contează 1,91 2,85 5,14 4,28
Total 100 100 100 100
Sursa: Prelucrarea în excel a datelor luate din rapoartele financiare ale întreprinderii
MedLife S.A.

Structura capitalurilor proprii în anul 2014


2%
7%

Capital emis
Rezerve
37% Rezultatul reportat
Capitaluri atribuite propietarilor
grupului
42% Interese care nu controlează

12%

10
Structura capitalurilor proprii în anul 2015
7%

Capital emis
Rezerve
40% Rezultatul reportat
Capitaluri atribuite
proprietarilor grupului
43% Interese care nu contează

10%

Structura capitalurilor proprii în anul 2016


7%

Capital emis
39% Rezerve
Rezultatul reportat
Capitaluri atribuite
proprietarilor grupului
43% Interese care nu controlează

11%

11
Structura capitalurilor proprii în anul 2017
4%

22%
Capital emis
Rezerve
Rezultatul reportat
Capitaluri atribuite
42% proprietarilor grupului
Interese care nu controlează

26%

6%

Interpretare: Cea mai importantă componentă o constituie capitalurile atribuite


proprietarilor grupului. Acesta fiind in anul 2014 -37% urmând ca în următorii 2 ani să
scadă și să crească ajugând în 2017 sa fie 42%. Rezervele reprezintă următoarea
componentă cu cea mai mare pondere în formarea capitalului propriu al companiei.
Această oscilând în fiecare an astfel încât punctul maxim îl atinge în anii 2015 și 2016
fiind 43% iar cel minim în anul 2017 fiind 26%.

3.2 Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor


factori de influență
Evoluția principalelor componente ale capitalurilor proprii exprimate în valori
procentuale

12
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0 2014
2015
is rv
e
rta
t ui az
ă
em
ze o pul te 2016
l e p u n
p ita R l re gr co 2017
Ca tu or nu
tl a aril re
zu iet ca
Re r
es
e
op
pr ter
ite In
bu
tri
r ia
lu
ita
p
Ca

Interpretare: Variația capitalului propriu al companiei MedLife S.A. este datorată unor
factori precum: nivelul ratelor dobânzii și ratele de impozitare pe care entitatea nu îi poate
controla. Alți factori ce au influențat capitalul propriu au fost: miscărilor acționarilor,
profiturile pe care firma le-a înregistrat, modificarile legislative și concurența.

4. Analiza resureselor împrumutate


13
4.1 Structura resurselor împrumutate ale companiei MedLife S.A. în
perioada 2014-2017
Structura resurselor împrumutate ale companiei MedLife S.A. explrimate în mărimi
absolute

Resurse
împrumutate 2014 2015 2016 2017
Datorii
comerciale
64.808.736 73.170.998 98.432.380 103.839.523
Descoperire de
cont 15.582.209 15.513.594 1.267.442 2.013.469
Porțiunea
curentă a
datoriei din
leasing 1.255.341 7.032.056 7.031.122 3.177.961
financiar
Porțiunea
curentă a
datoriilor pe
termen lung 13.918.290 17.907.388 19.127.593 36.642.740
Datorii cu
impozitul pe
profit curent 84.649 919.814 1.099.391 1.112.707
Alte datorii 9.262.150 11.673.569 17.713.204 20.232.973
Datorii
asociate cu
active destinate
vânzării 745.267 690.640 629.207 558.370
Datorii din
leasing
financiar 1.666.461 12.294.667 10.382.639 10.111.452
Datorii pe
termen lung 155.022.740 143.524.638 202.761.616 242.797.699
Datorii cu
impozitul 15.059.481 14.809.109 14.655.982 15.196.634
amânt
Total 277.405.324 297.536.473 373.100.576 435.683.528
Sursa: Prelucrarea în excel a datelor luate din rapoartele fianciare ale întreprinderii
MedLife S.A.

14
Modificarea nominală relativă anuală pentru fiecare componentă în parte, a resurselor
împrumutate ale companiei MedLife S.A.

Resurse
împrumutate(%) 2014 2015 2016 2017
Datorii
comerciale 23,37 24,59 26,38 23,83
Descoperire de
cont 5,62 5,21 0,34 0,46
Porțiunea
curentă a
datoriei din 0,45 2,36 1,88 0,73
leasing financiar
Porțiunea
curentă a
datoriilor pe 5,01 6,02 5,13 8,41
termen lung
Datorii cu
impozitul pe
profit curent 0,03 0,31 0,29 0,23
Alte datorii 3,33 3,92 4,75 4,64
Datorii asociate
cu active
destinate 0,27 0,23 0,17 0,13
vânzării
Datorii din
leasing financiar 0,6 4,13 2,78 2,32
Datorii pe
termen lung 55,89 48,24 54,35 55,73
Datorii cu
impozitul amânt 5,43 4,98 3,93 3,49
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Sursa: Prelucrarea în excel a datelor luate din rapoartele fianciare ale întreprinderii
MedLife S.A.

Structura resurselor împrumutate în anul de referință 2014

15
5% 23% Datorii comarciale
Descoperire de conturi
Porțiunea curentă a datoriei din
leasing financiar
Porțiunea curentă a datoriilor
6% pe termen lung
Datorii cu impozitul pe profit
Alte datorii
5% 0% Datorii asociate cu active
56% destinate vânzării
3%
0%0% Datorii din leasing financiar
1% Datorii pe termen lung
Datorii cu impozitul amânt

Structua resurselor împrumutate în anul de referință 2015

Datorii comerciale
5% 25%
Descoperire de cont
Porțiunea cirentă a datoriei din
leasing financiar
Porțiunea curentă a datoriilor
pe termen lung
5% Datorii cu impozitul pe profit
48% curent
2% Alte datorii
Datorii asociate cu active
6% destinate vânzării
4%
0% Datorii din leasing financiar
Datorii pe termen lung
4% 0%
Datorii cu impozitul amânt

Structura resurselor împrumutate în anul de referință 2016

16
Datorii comerciale
27%
Descoperire de cont
Poțiunea curentă a datoriei din
leasing financiar
Porțiunea curentă a datoriilor
pe termen lung
Datorii cu impozitul pe
57% 2% profitcurent
0% Alte datorii
5% Datorii asociate cu actice
5% 0% destinate vânzării
Datorii din leasing financiar
0% Datorii pe termen lung
3%
Datorii cu impozitul amânt

Structura resurselor împrumutate în anul de referință 2017

Datorii comerciale
Descoperire de cont

3% Porțiunea curentă a datoriei din


24% leasing financiar
Porțiunea curentă a datoriilor pe
0% termen lung
1% Datorii cu impozitul pe profit
8% curent
56% Alte datorii
5% 0%
0% Datorii asociate cu active
destinate vânzării
2%
Datorii din leasing financiar
Datorii pe termen lung
Datorii cu impozitul amânt

Interpretare: Cea mai mare pondere de acoperire a resurselor împrumutate o constituie


datoriile pe termen lung care in anul 2014 este 56%, urmând ca în 2014 sa scada până la 48%,
iar în 2016 și 2017 să crească ajungând în 2017 la aceași pondere din anul 2014 și anume
56%. Următoarea componentă în funțtie de ponderea de acoperire a resurselor împrumutate
ale întreprinderii sunt datoriile pe termen lung fiind în 2014-23% și crescând în 2015 și 2016

17
cu 2% respectiv 5% ajugând ca în 2017 sa scadă la 24%. Celelalte componente care alcatuiesc
resursele împrumutate sunt aproximativ contante pe tot parcusul anilor analizați.

4.2 Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor


factori de influență
Evoluția principalelor componente ale resurselor împrumutate în valori procentuale

250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
0
le t 2016 2014
cia con ciar ng ent 2015
e r e n lu rii ii r
2014
o m e d n a
e n cur
a to z ăr cia lung itul 2016
i c i r fi t d n n
ri r g rm fi te vâ a z
a to ope asin e te pro Al te g fin men po 2017
D c le p a r i m
s
De din iilor pe tin asin e te cu
i i tul des le ii p rii
ir e o r z e in o
o t
da imp
o tiv d or Dat
at a ac rii D at
d o
a tă cu cu Dat
n tă r en orii ia te
re cu Dat so
c
a cu ea i a
n ri
ne țiu to
r țiu Por D a
Po

Interpretare: Variația resurselor împrumutate al firmei MedLife S.A este influențată de un


factor importat și anume, riscul financiar. Îndatorarea reprezintă două caracteristici: apelarea
la credite care ar putea determina un plus de rantabilitate și plata obligatorie în mod regulat a
dobânzilor ceea ce înseamnă cheltuieli financiare.

Concluzii

18
În concluzie, analizând societatea MedLife S.A pe perioada anilor 2014-2017, a rezultat ca
este cea mai importantă companie din Sectorul Medical Privat, fiind unul dintre cei mai mari
distribuitor medical.

Dupa analiza efectuată am aflat ca entitatea are un capial propriu de 364.980.088 și datorii pe
termen lung în valoare de 435.683.528.

Bibliografie :

19
www.medlife.ro

www.bvb.ro

www.wikipedia.org

20