Sunteți pe pagina 1din 24

Analiza surselor de finantare

ale SC MedLife SRL

Profesor coordonator: Student:


Dr.

Cuprins
1|Page
CAPITOLUL I.
Prezentare generala a intreprinderii SC MedLife SRL
...........................................................................................4
1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii............................................................4
A. Obiect de activitate......................................................................................................................4
B. Structura actionariat.....................................................................................................................4
1.2. Piata si concurenta..........................................................................................................................5

CAPITOLUL II. Structura surselor de finantare........9


2.1 Descrierea sursei de finantare companiei MedLife pentru perioada 2014-2016.........................9
A. Principalele surse de finantare ale companiei..............................................................................9
B. Sursele de finantare ale companie SC MedLife SRL in marime absoluta si relativa..................10
C. Prezentarea datelor din table......................................................................................................12
2.2. Evolutia in structura surselor de finantare a intreprinderii SC MedLife SRL in perioada
2014 – 2016...........................................................................................................................................13
A. Grafic de tip 100% stacket – colums pentru principalele categorii de surse de finantare...........13
1. In marime absoluta.................................................................................................................13
2. In marime relative..................................................................................................................13
B. Explicarea evolutiilor surselor de finantare a intreprinderii.......................................................14

CAPITOLUL III. Analiza mutatiilor in structura


capitalului propriu si a factorilor de influenta pentru
perioada 2014 – 2016.....................................................15
3.1. Structura capitalurilor proprii a companiei SC MedLife SRL in perioada 2014 – 2016........15
A. Capitalurile proprii ale firmei SC MedLife SRL, exprimate in marimi absolute........................15
B. Modificare nominal relative pentru fiecare component a capitalului propriu.............................15
C. Prezentarea grafica acapitalurilor proprii exprimate procentual.................................................16
3.2. Analiza evolutiei structurii capitalurilor proprii si a principalilor factori de influenta..........17
A. Grafic privind evolutia principalilor component ale capitalurilor proprii in valori procentuale. 18
B. Explicarea evolutiilor principalelor component ale capitalurilor proprii....................................18

2|Page
CAPITOLUL IV. Analiza
mutatiilor in structura resurselor imprumutate in
perioada 2014 - 2016......................................................19
4.1. structura resurselor imprumutate la compania SC MedLife SRL in perioada 2014 – 2016...19
A. Tabel ce contine resursele imprumutate ale firmei SC MedLife SRL in perioada 2014 – 2015.19
B. Tabel cu modificarile nominale relatine pentru fiecare component a resurselor imprumutate...19
C. Prezentarea structurii resurselor datorate prin grafice de tip “placinta”, exprimate procentual. .20
4.2. Analiza evolutiei structurii resurselor imprumitate si a principalilor factori de influenta.....22
A. Grafic privind evolutia principalelor component ale resurselor imprumutate in valori
procentuale........................................................................................................................................22
B. Explicarea evolutiilor principalelor component ale capitalurilor proprii....................................22

CAPITOLUL V. Concluzii...........................................23
Bibliografie:...................................................................24

3|Page
CAPITOLUL I. Prezentare generala a intreprinderii SC MedLife SRL

1.1. Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii

A. Obiect de activitate

MedLife este o companie ce ofera servicii medicale la standardele cele mai inalte, avand
sediul pe Calea Grivitei, nr. 365, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul
Comertului cu numarul J40/3709/1993 si codul de indentificare fiscal 8422035. Capitalul
subscris si varsat la data de 21 decembrie 2016 era de 5.023.000.00 RON cu un numar de
20.092.000 actiuni, valoarea nominal pe actiune fiind de 0.2500 RON.

Obiectul de activitate al acestei firme este furnizarea de servicii medicale, destinata


tuturor persoanelor.

B. Structura actionariat

Structura actionariatului din prezent cu un capital social de cel putin 5% este prezentata
astfel:

Table 1: Structura detinatorilor de actiuni1

Actionar Numar actiuni Procent (%)

Marcu Mihail 4.219.320 21

Marcu Nicolae 3.013.800 15

Cristescu Mihaela Gabriela 3.013.800 15

1
Actiunile Medlife, https://bvb.ro/infocont/infocont17/M_20170428092953_Raport-anual-2016-MedLife-
Group.pdf

4|Page
IFC
1.004.600 5
Altii 8.840.480 44

Total 20.092.000 100

Figura 1. Structura
actionarilor MedLife
Structura actionarilor MedLife

1.2. Piata si
concurenta
21%
44% Sistemul medical
15%
MedLife detine
5% 15% un numar
semnificativ de
clinici,
laboratoare si
unitati
spitalicesti. La
sfarsitul lunii martie 2015, conform forbes.ro, MedLife detinea in Romania un numar de
28 de clinici, 18 laboratoare si circa 8 unitati spitalicesti2.
Printre serviciile oferite MedLife se numara:
 Imagistica
 Laborator de analize medicale
 Maternitati
 Pediatrie
 Centre de excelenta

2
http://www.forbes.ro/articles/mihaela-marcu-loc-24-top-50-cele-mai-influente-editia-2015-34558

5|Page
MedLife ofera pacientilor
servicii de imagistica, acestea cuprinzand radiologie, ecografie, endoscopie la RMN,
Ecografie 4D E8, mamografie etc. 3

Laboratorul de analize medicale, acopera toata gama de analize medicale spre


exemplu biochimie, hematologie, anatomie, microbiologie, toxicologie.4

MedLife are deschise in Romania trei mari maternitati si anume in Arad, Brasov
si Bucuresti. In maternitatile MedLife s-a ajuns la un numar de 16.000 de nou-nascuti,
inclusive gemeni si tripleti.5

Prin serviciile de pediatrie, MedLife a fost declarata drept primul spital privat
din Europa Centrala si de Est. In cadrul acestui service se regasesc si alte servicii
medicale precum cardiologie, chirurgie, oftalmologiie, Orl, Psihoterapie copii,
logopedie s.a.6

Centrele de excelenta pot fi: Centrul de Fiziokinetoterapie si Recuperare


Medicala, Centrul de Excelenta in Gastroenterologie MedLife Favorit, Centrul de
excelenta in Patologia Vasculara Cerebrala etc. 7

In sistemul medical gradul concurentei este foarte ridicat, astfel ca MedLife


incearca tot mai mult sa ofere pacientilor cele mai bune servicii. Printre concurentii
MedLife se pot numara urmatoarele clinici private: Medicover, Arcadia, Medcenter,
Regina Maria.

Medicover este o firma de servicii


medicale ce detine un lant de clinici private
atat in tara noastra, cat si pe plan
international, ca de exemplu in Polonia,
3
https://www.medlife.ro/imagistica-medlife

4
https://www.medlife.ro/servicii-laborator

5
https://www.medlife.ro/maternitati

6
https://www.medlife.ro/pediatrie-medlife

7
https://www.medlife.ro/centre-de-excelenta

6|Page
Ungaria, Estonia si Republica Ceha.
Medicover a luat nastere in octombrie 1997, iar prima clinica de pediatrie deschisa pe
teritoriul Romaniei a fost la Bucuresti.8

Arcadia – Spitale si Centre Medicale


este o retea private de sanatate din Moldova ce
ofera servicii in aproape 40 de specialitati
medicale. Activitatea retelei Medicale Arcadia
se desfasoara in present in 4 centre medicale.
In medie numarul pacientilor a ajung in
present la 350.000 de pacienti.9

Medcenter a fost infiintata in anul 1998


si a fost primul centru medical deschis la Iasi.
Medcenter cuprinde o retea nationala de
centre medicale deschise in Bucuresti, Iasi,
Cluj, Maramures, Vrancea, Galati, Buzau,
Braila si Ialomita. In prezent numarul maxim
de angajati a ajuns la 800 si peste 70.000 de
abonamente private de sanatate. 10

8
https://www.medicover.com/

9
https://www.arcadiamedical.ro/noi/prezentare/

10
https://medcenter.ro/despre-noi

7|Page
Centrul Medical Unirea a fost infiint in
anul 1995 de doctorul cardiolog Wargha
Enayati si este o companie romaneasca
privata ce furnizeaza servicii medicale. In
anul 2011, prin fuziunea cu Euroclinic,
Centrul Medical Unirea devine Regina
Maria, cunoscut si astazi sub acest nume.
Clinica Regina Maria isi desfasoara activitatea in 33 de localitati si cu peste 180 de
clinici partenere.11

11
https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/despre-noi-si-stima-de-sine

8|Page
CAPITOLUL II. Structura
surselor de finantare

2.1 Descrierea sursei de finantare ale companiei MedLife pentru perioada 2014-
2016

Sursele de finantare ale MedLife SA pot fi impartite in surse proprii, adica capital propriu si surse
straine, capital strain. Sursele proprii sunt nerambursabile deoarece ele asigura finantarea intreprinderii
permanent, pe cand sursele straine au caracter rambursabil si sunt purtatoare de dobanda.

A. Principalele surse de finantare ale companiei

Capitaluri – capital emis

- Reserve
- Rezultat reportat
- Capitaluri atribuite
proprietarilor grupului
- Interese care nu
controleaza

Total capitaluri
Surse de
finantare

Datorii pe termen lung

- Datorii din leasing financiar


- Datorii pe termen lung

Datorii cu impozitul amanat

Total datorii

Total capitaluri si datorii

Figura 2. Prelucrare proprie

9|Page
Capitalul social reprezinta valoarea
nominal a actiunilor unei firme in schimbul aporturilor lasate de actionari la dispozitia
intreprinderii.
Rezultatul reportat reprezinta, atat profitul, cat si pierderea firmei la sfarsitul fiecarui
exercitiu financiar. In cazul in care rezultatul reportat inregistreaza profit, castigul se va adauga
capitalului propriu, iar daca rezultatul reportat este pierdere, el va aparea la capitalul propriu cu
semnul minus.
Alte rezerve. Acestea sunt costituite de cele mai multe ori pe baza hotararilor AGA. Drept
alte rezerve putem enumera: rezerva legala, rezerva cu privire la facilitatea cotei geologice, dar
si alte rezerve din facilitati fiscale.
Actiunile proprii sunt reprezentate de activele imobilizate ale firmei si pot fi caracterizate
de actiunile detinute de o entitate.
Interesul minoritar face referire la sursele proprii aduse ca aport de o firma pentru o alta
firma.
Datoriile fata de institutiile de credit sunt pe termen lung si termen scurt, reprezentand
creditele contractate de societatea MedLife SRL, fie pe o perioada de un an sau pe o perioada
mai mare de un an.
Provizioanele reprezinta suma de bani acordata altei parti pentru stingerea unor datorii.
Impozitul de profit amanat reprezinta datoria pe termen lung ce se calculeaza la data
raportarii, ca diferenta dintre valorile fiscale si valorile contabile nete.

B. Sursele de finantare ale companie SC MedLife SRL in marime absoluta si relativa

Table 2. Sursele de finantare ale companiei SC MedLife SRL in marime absoluta 12

Denumire indicator 2014 2015 2016


Surse proprii de dinantare
Capital social 13.932.034 13.932.034 13.932.034
Rezultat reportat 240.147.25 19.139.252 2.122.0013
Rezerve din diferente 83.128.282 86.504.066 86.504.066
de curs valutar
Alte rezerve 1344125 256.414 2.102.532
Actiuni proprii 122.419.166 119.831.775 123.758.654
Interes minoritar 3.772.288 5.899.644 12.041.521
Total capitaluri proprii 126.191.454 125.731.410 135.800.166
12
Sursa: Situatia consolidata a pozitiei financiare,
https://bvb.ro/infocont/infocont17/M_20170428092953_Raport-anual-2016-MedLife-Group.pdf

10 | P a g e
Datorii curente

Credit bancar pe 9.262.156 11.673.589 18.342.462


termen scurt
Datorii fata de furnizori 64808736 7.3170.998 93.116.315
Povizioane si alte datorii 745.267 693.640 629.207
Total datorii curente 74.816.159 85.538.227 112.087.984
Datorii pe termen lung
Datorii din leasing financiar 1.666.461 12.294.667 11.792.822
Datorii pe termen lung 155.022.740 1.435.224.63 184.807.028
8
Total datorii pe termen 156.689.201 155.819.305 196.599.850
lung
Total capitaluri proprii 357.696.81 36.7088.94 444.488.00
si datorii 4 2 0

Tabel 3. Sursele de finantare ale companiei SC MedLife SRL in marime relativa

Denumire indicator 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%)


Surse proprii de finantare
Capital social 11 11 10
Rezultat reportat 19 15 16
Rezerve din diferente 66 69 64
de curs valutar
Alte rezerve 1 0 2
Actiuni proprii 97 95 91
Interes minoritar 3 5 9
Total capitaluri proprii 38 34 31
Surse straine de finantare
Datorii curente
Credit bancar pe 12 14 16
termen scurt
Datorii fata de furnizori 87 86 83
Povizioane si alte datorii 1 1 1
Total datorii curente 21 23 25
Datorii pe termen lung
Datorii din leasing financiar 1 8 6
Datorii pe termen lung 99 921 94
Total datorii pe termen 44 42 44
lung
Total capitaluri proprii 100 100 100
11 | P a g e
si datorii

C. Prezentarea datelor din table


Din tabelul prezentat mai sus, se observa ca in anul 2014, ponderea capitalului propriu este de 38% si
a resurselor imprumutate este de 65%. Se remarca o scadere, In anul 2015, a surselor proprii de finantare
ce a ajuns la o pondere de 34%, diferenta de 4%. In anul 2016, se constata o scadere si mai mare fata de
anii 2014 si 2015, pondere ajunsa la 31%, diferenta de 7% fata de anul 2014, iar fata de anul 2015 o
pondere de 3%.

Cea mai importanta sursa de finantare este capitalul propriu, valoarea maxima atinsa in anul 2016
fiind de 135.800.166, iar cea mai mica valoare a surselor de finantare este cea a datoriilor curente
din anul 2014 cu o suma de 74.816.159.

Figura 3. Ponderea capitalui propriu si a capitalului imprumutat in perioada 2014 – 2016

Ponderea capitalui propriu si a capitalului imprumutat in


perioada 2014 – 2016
50
45
44 44
42
40 38
35
34
31
30
25
20
15
10
5
0
2014 2015 2016

Capital propriu Capital imprumutat

2.2. Evolutia in structura surselor de finantare a intreprinderii SC MedLife SRL in


perioada 2014 – 2016

12 | P a g e
A. Grafic de tip 100% stacket – colums
pentru principalele categorii de surse de finantare
1. In marime absoluta

Figura 4. Principalele categorii de surse de finantare in perioada 2014 – 2016, in marime absoluta

Principalele categorii de surse de finantare in perioada 2014 –


2016

450000000

400000000
196599850
350000000
156689201 155819305
300000000

250000000
112087984
200000000 74816159 85538227

150000000

100000000 126191454 125731410 135800166

50000000

0
2014 2015 2016

Total capitaluri proprii Total datorii curente Total datorii pe termen lung

2. In marime relative
Figura 5. Principalele categorii de surse de finantare in perioada 2014 – 2016, in marime relative

13 | P a g e
Principalele categorii de surse de finantare in perioada
2014 – 2016

100%
44 42 44
80%
60% 21 23 25
40%
38 34 31
20%
0%
1 2 3

Total capitaluri proprii Total datorii curente


Total datorii pe termen lung

B. Explicarea evolutiilor surselor de finantare a intreprinderii

Potrivit graficului anterior, se observa ca firma SC MedLife SRL nu are capacitatea de


autofinantare, deoarece capitalurile proprii de predomina, avand o medie relative in perioada 2014-2016
doar de 34.33%.
Gradul de indatorare reprezinta calcularea proportiei activului total finantat si din alte surse, nu doar din
surse proprii, ca spre exemplu creditele, furnizorii, datoriile la stat. In anul 2014 gradul de indatorare a
societatii MedLife SRL a fost de 1.2%, in anul 2014 creste pana la 3.3, in anul 2015 acesta atingand
pragul de 5%..

14 | P a g e
CAPITOLUL III. Analiza
mutatiilor in structura capitalului propriu si a factorilor de
influenta pentru perioada 2014 – 2016

3.1. Structura capitalurilor proprii a companiei SC MedLife SRL in perioada 2014 –


2016

A. Capitalurile proprii ale firmei SC MedLife SRL, exprimate in marimi absolute

Table 4. Componentele capitalurilor proprii ale societatii MedLife SRL exprimate in marimi absolute in
perioada 2014 – 2016

Denumire indicator 2014 2015 2016


Capital social 13.932.034 13.932.034 13.932.034
Rezultat reportat 240.147.25 19.139.252 2.122.0013
Rezerva din diferente 83.128.282 86.504.066 86.504.066
de curs valutar
Alte rezerve 1344125 256.414 2.102.532
Actiuni proprii 122.419.166 119.831.775 123.758.654
Interes minoritar 3.772.288 5.899.644 12.041.521
Total capitaluri
proprii 126.191.454 125.731.410 135.800.166
Sursa proprie. Date preluate de pe site-ul oficial al Bursei de Valori Bucuresti.

B. Modificare nominal relative pentru fiecare component a capitalului propriu

Table 5. Modificare nominal relative pentru fiecare component a capitalului propriu.

Denumire 2014 Modificare 2015 Modificare 2016


indicator nominala nominal4
relativa relativa
(2014 – 2015) (2015 – 2016)
Capital 13.932.034 0% 13.932.034 0% 13.932.034
social
Rezultat 240.147.25 Scadere cu 20.30% 19.139.252 Creste cu 10.87% 2.122.0013
reportat
Reserva din 83.128.282 Crestere cu 4.06% 86.504.066 0% 86.504.066
diferenta de
curs valutar
Alte rezerve 1344125 Scadere cu 80.29% 256.414 Creste cu 719.9% 2.102.532
Actiuni 122.419.16 Scade cu 2.11% 119.831.775 Creste cu 3.28% 123.758.654

15 | P a g e
proprii 6
Interes 3.772.288 Creste cu 56.39% 5.899.644 Creste cu 104.1% 12.041.521
minoritar
Sursa. Prelucrare proprie

C. Prezentarea grafica acapitalurilor proprii exprimate procentual

Figura 6. Structura capitalurilor proprii in anul 2014

Interes minoritar
Capital social
2% 6% Rezultat reportat
10%

Actiuni proprii
49%

Rezerve din diferente


34%

Alte rezerve
1%

Figura 7. Structura capitalurilor proprii in anul 2015

Interes minoritar
Capital social
3% 6% Rezultat reportat
8%

Actiuni proprii
49%
Rezerve din
diferente
35%

In anul 2015 se observa o crestere cu 2% a rezervelor din diferente de curs fata de anul
precedent. Actiunile proprii, capitalul social si interesul minoritar raman constante.

16 | P a g e
Figura 8. Structura capitalurilor proprii in anul
2016

Interes minoritar
Capital social
5% 5% Rezultat reportat
8%

Actiuni proprii
47% Rezerve din diferente
33%

Alte rezerve
1%

In anul 2016 se observa o scadere a capitalului cu un procent, si o crestere a interesului minoritar


cu 9%. Din punct de vedere al actiunilor, in anul 2016, se inregistreaza cel mai mic procent dintre cei trei
ani, un procent de 91%.

3.2. Analiza evolutiei structurii capitalurilor proprii si a principalilor factori de


influenta

A. Grafic privind evolutia principalilor component ale capitalurilor proprii in valori


procentuale.

Figura 9. Evolutia principalelor component ale capitalurilor proprii

Sursa: Prelucrare proprie


120
97 95
100 91
80
66 69 64
60
40
19 15 16
20 11 11 10 9
1 0 2 3 5
0
Capital Rezultat Rezerve de curs Alte Actiuni Interes
social reportat din valutar rezerve proprii minoritar
diferente

2014 2015 2016

17 | P a g e
B. Explicarea evolutiilor principalelor
component ale capitalurilor proprii

In figura 9 se observa un echilibru intre anii 2014 – 2015 a capitalului social, urmand ca in anul
2016 sa se inrergistreze o scadere cu un procent a acestuia.
Cea mai mare pondere a rezultatului reportat a fost inregistrat in anul 2014, cu un procent de
19%, in anul 2015 se remarca o scadere cu 4%, iar in anul 2016 creste cu un procent.

18 | P a g e
CAPITOLUL IV. Analiza
mutatiilor in structura resurselor imprumutate in perioada 2014 -
2016

4.1. structura resurselor imprumutate la compania SC MedLife SRL in perioada


2014 – 2016

A. Tabel ce contine resursele imprumutate ale firmei SC MedLife SRL in perioada 2014 –
2015
Table 6. Resurse imprumutate ale firmei SC MedLife SRL, in valoare absoluta

Denumire indicator 2014 2015 2016


Datorii curente
Credit bancar pe 9.262.156 11.673.589 18.342.462
termen scurt
Datorii fata de furnizori 64808736 7.3170.998 93.116.315
Povizioane si alte datorii 745.267 693.640 629.207
Datorii din leasing financiar 1.666.461 12.294.667 11.792.822
Datorii pe termen lung 155.022.740 1.435.224.638 184.807.028
Sursa:Prelucrare proprie

B. Tabel cu modificarile nominale relatine pentru fiecare component a resurselor


imprumutate

Table 7. modificarea nominal relative anuala a resurselor imprumutate

Denumire Marimi Marime nominal Marimi Marime Marimi


indicator absolute relative anuala absolute nominal absolute
(2014) (2014-2015) (2015) relative anuala (2016)
(2015-2016)
Datorii
curente
Credit 9.262.156 Creste cu 26% 11.673.589 Creste cu 57% 18.342.462
bancar pe
termen
scurt
Datorii 64808736 Creste cu 13% 7.3170.998 Creste cu 27% 93.116.315
fata de
furnizori
Povizioane 745.267 Scade cu 91% 693.640 Scade cu 99% 629.207
si alte
datorii
19 | P a g e
Datorii din 1.666.461 Creste cu 638%
leasing 12.294.667 Scade cu 4% 11.792.822
financiar
Datorii pe 155.022.74 Creste cu 826% 1.435.224.638 Scade cu 87% 184.807.028
termen 0
lung
Sursa: Prelucrare proprie
In tabelul 7 se poate observa evolutia capitalului imprumutat ce inregistreaza cresteri de pana la
826% si scaderi de pana la 87%. Cea mai mare crestere s-a inregistrat intre anii 2014-2015, in cadrul
Datoriilor pe termen lung, iar cea mai mica crestere s-a inregistrat intre aceeasi ani, 2014-2015, tot in
cadrul Datoriilor pe termn lung.
In ceea ce privesc scaderile, cel mai mic procentaj s-a inregistrat intre 2015-2016, in proportie de
4%, in cadrul Datoriilor din leasing financiar, iar cel mai mare procentaj, de 99%, Provizioane si alte
datorii. Perioada 2015-2016.

C. Prezentarea structurii resurselor datorate prin grafice de tip “placinta”, exprimate


procentual

Figura 10. Structura resurselor imprumutate in anul 2014

Datorii din si Credit bancar


Povizioane
leasing financiarpe
alte datorii
1%
1% 12%

Datorii fata de
furnizori
86%

In anul 2014, poderea cea mai mare este ocupata de Datoriile fata de furnizori, cu un procent de 86%,
ceea ce inseamna o cheltuiala relative de durata pentru societate.

20 | P a g e
Figura 11. Structura resurselor imprumutate in anul

Credit bancarDatorii fata de


pe Povizioane
Datorii din si
furnizori
alte datorii
leasing financiar
1% 8% 0%1%

Datorii pe
termen lung
89%

2015
In anul 2015 se observa o diminuare a datoriilor fata de furnizori, ajungand la un procent de 8%, dar cresc
datoriile pe termen lung.
Figura 12. Structura resurselor imprumutate in anul 2016

Credit bancar pe
8%

Datorii pe termen
lung
47%
Datorii fata de
furnizori
42%

Datorii din leasing


Povizioane si alte
financiar
datorii
3% 1%

21 | P a g e
4.2. Analiza evolutiei structurii resurselor
imprumitate si a principalilor factori de influenta

A. Grafic privind evolutia principalelor component ale resurselor imprumutate in valori


procentuale
Figura 13. Evolutia structurii resurselor imprumutate ale comapaniei SC MedLife SRL, in
perioada 2014 - 2016

1000 921
900
800
700
600
500
400
300
200 87 86 99
100 12 14 1 1 1 1 8
0
Credit bancar termen scurt Datorii fata Povizioane si Datorii din Datorii pe
pe de furnizori alte datorii leasing termen lung
financiar

2014 2015 2016

B. Explicarea evolutiilor principalelor component ale capitalurilor proprii

In figura 13 se remarca un dezechilibru a datoriilor in toti cei trei ani, 2014, 2015, 2016.
In anul 2016 se ajunge la un procent al creditoelor bancare pe termen scurt, in timp ce datoriile fata de
furnizori sunt 0%. Anul 2015, putem spune ca este anul de varf, in sensul ca datoriile pe termen lung
ajung la un procent destul de mare, 921%.
Provizioanele societatii MedLife in anii 2014 si 2015 raman constant, de doar 1%, datoriile din leasing pe
termen lung avand o diferenta de 7% intre cei doi ani.

22 | P a g e
CAPITOLUL V. Concluzii

Prin aceasta lucrare s-a dorit analizarea si prezentarea surselor de finantare a societatii SC
MedLife SRL.
In primul capitol s-a analizat cadrul organizatoric al firmei, dar si principalii competitor.
In al doilea capitol au fost prezentate principalele surse de finantare ale intreprinderii, atat
capitalurile proprii, cat si cele imprumutate, ajungadu-se la concluzia ca sursele proprii.
In cel de-al treilea capitol, au fost detaliate capitalurile proprii, analizand pe larg
componentele acestora, observandu-se, atat cresteri, cat si descresteri ale acestora.
Resursele imprumutate au fost detaliate de asemenea in al patrulea capitol, la fel ca si la
capitalurile proprii, datorii cu cresteri si descresteri.

23 | P a g e
Bibliografie:
 http://www.forbes.ro/articles/mihaela-marcu-loc-24-top-50-cele-mai-influente-editia-2015-34558

 https://www.medlife.ro/imagistica-medlife

 https://www.medlife.ro/servicii-laborator

 https://www.medlife.ro/maternitati

 https://www.medlife.ro/pediatrie-medlife

 https://www.medlife.ro/centre-de-excelenta

 https://www.medicover.com/

 https://www.arcadiamedical.ro/noi/prezentare/

 https://medcenter.ro/despre-noi

 https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/despre-noi-si-stima-de-sine

 Sursa: Situatia consolidata a pozitiei financiare,


https://bvb.ro/infocont/infocont17/M_20170428092953_Raport-anual-2016-MedLife-
Group.pdf
 Emil Horomnea, Dorina Budugan s.a.; Introducere in contabilitate, Concepte si aplicatii; Editura
Tipo Moldova 2016
 http://www.bvb.ro/offers/medlife/toprospectmedlife
 Bistriceanu, GH., Finantele agentilor economici; Editura Didactica si Pedagogie, Bucuresti, 2014

24 | P a g e