Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: FINANȚE-BĂNCI
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza surselor de finanțare

Studiu de caz

Conducător științific

Florentina Ieșan-Muntean Student


Grupa 2223

IAȘI 2016

1
Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII ............................................3

1.1. Cadrul general de organizare si desfașurare a activitații ....................................................... 3

1.2. Piața și concurența ................................................................................................................. 5

2. STRUCTURA SURSELOR DE FINANȚARE IN PERIOADA 2012-2014 ...................5


2.1. Structura surselor de finanțare ............................................................................................... 5

2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a intreprinderii ..................................................... 8

3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a factorilor de influenţă ............11


3.1. Structura capitalurilor proprii in perioada 2012-2014 ......................................................... 11

3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a principalilor factori de influențaError! Bookma

4. Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate ........................................15

4.1. Structura resurselor împrumutate ........................................................................................ 15

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a principalilor factori de


influență ...........................................................................................Error! Bookmark not defined.

5. Concluzii Error! Bookmark not defined.

2
1. PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII
Sociatatea a fost înființată in 1991 la data de 13.02
1.1. Cadrul general de organizare și desfăsurare a activitații
A. Obiect de activitate
Obiectivul principal de activitate al societaților constă in producerea și
comercializarea de produse chimico-farmaceutice de bază , medicamente de uz uman,
dezinfecții și alte produse chimice , activitatea de cercertare și valorificare a acesteia ,
activitatea de import-export .

B . Structura acționarului

Numar deținători : 1.572

Tabel 1.1 Structura acționariatului (sursa: Raport anual 2014)

Denumire Detinator Procent Numar Detineri


Generalcom 27,99% 1.080.807
Interfinance capital investment 26% 1.014.184
Iberestate internantional SA LOC.luxembourg LUX 15,37% 593,59
S.I. F Muntenia loc , bucuresti jud . Sector 3 13,01% 502,18
Persoane fizice 10,13% 390,902
Persoane juritice 7,23% 279,301
Total 100% 3.860.764

3
Grafic 1.1 Structura acționarului (sursa: Calcule autor)

Procent
Generalcom

7% Interfinance capital
10% 28% investment
13%
Iberestate internantional
SA LOC.luxembourg LUX
16% 26% S.I. F Muntenia loc ,
bucuresti jud . Sector 3
Persoane fizice

Persoane juritice

Conducerea societații

Președintele Consiliului de administrație : Bonte Alain Louis Michel Emile

Vicepreședinte CA: Radulescu Catia Niculina

Membru : Uta Vasilica

Directorii societații sunt :

(I) Director General : Georgescu Mariana

(II) Director financiar : Taranu Elisabeta –Brândușa

Detalii privid angajații

-angajați cu funcții de conducere ( studii superioare) : 2 pers

- angajați cu funcții de execuție ( studii superioare ) : 4 pers

-angajați operaționali (studii superioare ) : 10 persoane

-angajați operaționali (studii medii) : 27 pers

4
1.2.Piața și concurența

Cota de piață in anul 2014 pentru toate produsele este de 0.074%

Principalii competitori pentru fabricație de medicamente : Antibiotice Iași , Terapia Cluj ,


Zentiva , Arena , Magistra , Laropharm , Labormedia , Biofarm

2. STRUCTURA SURSELOR DE
FINANȚARE IN PERIOADA 2012-2014

Prezentarea surselor de finanțare ale companiei:

2.1Structura surselor de finanțare


Finanțarea reflectă modalitatea de procurare a resurselor financiare necesare
înființării, funcționarii și dezvoltarii unei interprinderi.În funcție de proveniența
resurselor de finanțare, finanțarea poate fi realizată din resurse proprii fiind
denumită finanțare internă . In cazul în care o interprindere primeste credite de la
o bancă sau își procură resurse financiare de pe piețele de finanațare, se realizează
finanțarea externă

5
A. Principalele surse de finanțare

Schema 1.1 Principalele surse de finanate ( Sursa :Autor)

Capitalul social reprezintă principala componentă a capitalurilor proprii ale unei


întreprinderi ce include subscripţiile efectuate de participanţi la o societate comercială.1

Rezervele întreprinderilor private sunt formate, la rândul lor, din rezervele legale
(constituite potrivit legii), rezerve pentru acţiuni proprii, rezerve statutare şi rezerve
contractuale.2

Rezultatul exercitiului poate fi definit ca totalitatea resurselor bănesti investite intr-o afacere.3

Rezultatul raportat ține evidenta rezultatului exercițiului precedent a cărui repartizare a fost
amânată (pierdere sau profit nerepartizat).4

Datoriile fiscale sunt obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz,
impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate diferitelor componente ale sistemului
bugetar.5

1
Suport de curs, anul II , profil Științe economice , Învățământ de zi , anul universar 2016-2017
2
Idem
3
idem
4
idem

6
B. Prezentarea datelor dupa sursa de proveniență
Tabel 2.1 Structura surselor de finanțare in valori absolute (LEI) (Sursa: Raport anual 2012,2013,2014)

2012 2013 2014


Finantare prorie Capital social 9.651.910 9.651.910 9.651.910
Rezerve 1.025.972 1.025.972 1.025.972
Rezerve din reevaluare 924.223 983.285 1.011.275
Total 11.602.105 11.661.167 11.689.157
Finantare Straina Datorii pe termen scurt1.886.951 1.886.952 1.791.723
Datorii pe termen lung 0 0 0
Credit 0 0 1.098.628
Total 1.886.951 1.886.952 2.890.351
Grand Total 13.489.056 13.548.119 14.579.508

Tabel 2.2 Structura surselor de finanțare in valori relative (Sursa: calcule autor)

2012 2013 2014


Finantare proprie Capital social 71,55% 71,24% 66,20%
Rezerve 7,61% 7,57% 7,31%
Rezerve de reevaluare 6,85% 7,26% 6,94%
Total 86,01% 86,07% 80,44%
Finantare straina Datorii pe termen scurt 13,99% 13,92% 12,29%
Datorii pe termen lung 0% 0% 0%
Credit 0% 0% 7,53%
Total 13,99% 13,99% 19,82%

C.Prezentarea datelor din tabel


Din tabelul valorilor absolute putem observa o crește a totalului sumelor finanțate
de la 13.489.056 din anul 2012 pana la 14.579.508 in anul 2014

Din tabelul de valori relative indică faptul că ponderea finanațelor străine a rămas
constata in anii 2012 si 2013 ,13,99% iar in anul 2014 a crescut la 19,82%

5
idem

7
2.2. Evoluții în structura surselor de finanțare a intreprinderii
A. Prezentarea grafica:
Tabel 2.3 Evolutia resurselor in valori absolute (LEI) dupa sursa de proveniență (Sursa: Raport anual 2012,2013,2014)

2012 2013 2014


Finanțare proprie 11.602.105 11.661.167 11.689.157
Finanțare straina 1.886.951 1.886.952 2.890.351

8
Tabel 2.4 Valorile absolute (LEI) a resurselor împrumutate dupa durata lor (Sursa: Raport anual 2012,2013,2014)

2012 2013 2014


Datorii pe termen scurt 1.886.951 1.886.952 1.791.723
Datorii pe termen lung 0 0 0

9
B. Explicarea evoluțiilor:
Farmaceutica Sintofarm este într-o continua dezvoltare și încercare de acaparare a
pieței. Această dezvoltare continuă are ca urmare excluderea datoriilor pe termen
lung. Acest lucru arată că firma, extinzându-se, ajunge la maturitate și devine tot
mai stabilă din punct de vedere financiar.

10
3. Analiza mutaţiilor în structura capitalului propriu şi a
factorilor de influenţă
Finanțarea internă se realizează prin apelarea surselor din interiorul intreprinderii.
Aceasta cuprinde fluxurile numerare din profitul rezervat pentru dezvoltare dar și
cheltuielile cu amortizarea suportate de firmă.
3.1. Structura capitalurilor proprii in perioada 2012-2014
A. Capitalurile proprii
Tabel 3.1 Valorile absolute (LEI) a capitalurilor proprii (Sursa: Raport anual 2012,2013,2014)

2012 2013 2014


Capital social 9.651.910 9.651.910 9.651.910
Rezerve de reevaluare 1.025.972 1.025.972 1.025.972
Rezerve 924.223 983.385 1.011.375
Rezultat reportat -2.909.165 -1.892.519 -949.451
Rezultat an curent 1.080.475 1.002.230 470.041
Repartizarea profitului -63.828 -59.162 -27.990
Total Capitaluri proprii 9.709.587 10.711.816 11.181.857
B. Modificările relative ale capitalului propriu
Tabel 3.2 Modificarile relative a capitalurilor proprii (Sursa: calcule autor)

2012-2013 2013-2014
Capital Social 0% 0%
Rezerve de reevaluare 0% 0%
Rezerve 5,90% 5,95%
Rezultat reportat -479,10% -604,61%
Rezultat an curent -7,80% -113,22%
Repartizarea profitului -12,27% -0,18%
In tabel sunt prezentate variațiile procentuale ale componentelor capitalului
propriu in perioada 2012-2014.

11
C. Structura capitalurilor proprii

12
D . Înterpretarea datelor
2012-2013 2013-2014
Capital Social 0% 0%
Rezerve de reevaluare 0% 0%

În intervalul de timp studiat aceste componente ale capitalului propriu au rămas


neschimbate, având valorile de 9.651.910 respectiv 1.025.972

2012-2013 2013-2014
Rezerve 5,90% 5,95%

Variația rezervelor din capitalul propriu a crescut de la 5,90% in intervalul 2012-


2013 la 5,95%in intervalul 2013-2014. Acest lucru este făcut atât pentru protecția
acționarilor cât și pentru acoperirea potențialelor pierderi.

2012-2013 2013-2014
Rezultat reportat -479,10% -604,61%

In tabelul valorilor absolute putem observa că rezultatul reportat are valori


negative pe intreg parcursul celor 3 ani studiați. Aceste valori indică o pierdere
constată la inchiderea exercițiilor, neacoperită încă din punct de vedere financiar.
In tabelul de mai sus putem observa totusi ca valoarea acestor pierderi a scăzut in
proporții destul de mari: 479,10% respectiv 604,61% in 2014 față de anii anteriori.

2012-2013 2013-2014
Rezultat an curent -7,80% -113,22%

Rezultatul financiar al companiei a suferit o scădere drastică in anul 2014 în


comparație cu 2013. Acesta a scăzut de la 1.002.230 lei la 470.041 reprezentând o
modificare cu aproximativ 50 de procente. Acest lucru poate fi explicat prin
prisma faptului că vânzările la export dar și cifra de afaceri a companiei au scăzut
in anul 2014.

13
3.2. Analiza evoluției structurii capitalurilor proprii și a
principalilor factori de influență
A. Evoluția principalelor componente ale capitalului propriu:
2012 2013 2014
Capital social 9.651.910 9.651.910 9.651.910
Rezerve 924.224 983.385 1.011.375
Rezultat an curent 1.080.475 1.002.230 470.041

B. Explicarea evoluțiilor:
Putem observa faptul ca proporțiile rezultatului curent au scăzut dramatic in anul
2014 față de anul 2013, ceea ce indică o schimbare drastică a diferenței dintre
veniturile și cheltuielile firmei.
Capitalul social a rămas la același nivel al valorii absolute ceea ce arată faptul că,
compania nu a mai emis acțiuni pe piața financiară.
Putem observa că deși s-a modificat proporția fondului de rezerve, valoarea sa
absolută a crescut foarte puțin. Această creștere a fost introdusă ca masură pentru
combaterea eventualelor riscuri ce ar putea apărea in urma instabilitații financiare
raportate de companie prin rezultatul financiar al anului 2013.

14
4.Analiza mutaţiilor în structura resurselor împrumutate

4.1Structura resurselor împrumutate


Tabel 4.1 Valorile absolute (LEI) a resurselor împrumutate (Sursa: Raport anual 2012,2013,2014)

2012 2013 2014


Imprumuturi bancare 1.172.414 895.943 1.098.628
Furnizori si alte datorii asimilate 0 766.102 467.031
Provizioane 0 0 0
Datorii curente nete 4.629.259 5.372.845 5.642.217
Alte datorii pe termen scurt 1.912.425 1.886.952 1.791.723
TOTAL Datorii curente 7.714.098 8.921.842 8.999.599
Datorii din leasing financiar pe termen lung 0 0 0
Provizioane 0 0 0
TOTAL Datorii pe termen lung 0 0 0
Total resure imprumutate 7.714.098 8.921.842 8.999.599

Tabel 4.2 Modificarile relative a resurselor imprumutate ( Sursa: calcule autor)

2012-2013 2013-2014
Imprumuturi bancare -22,89% 260,66%
Furnizori si alte datorii asimilate 0% 384,62%
Provizioane 0% 0%
Datorii curente nete 61,55% 346,42%
Alte datorii pe termen scurt -2,10% -122,47%
TOTAL Datorii curente 36,56% 869,23%
Datorii din leasing financiar pe termen lung 0% 0%
Provizioane 0% 0%
TOTAL Datorii pe termen lung 0% 0%

15
16
Observăm faptul ca pana la finalul anului 2013 compania a reușit să anihileze
împrumuturile bancare care in anul 2012 aveau o valoare 1.172.414 lei.

Datoriile încadrate la “alte datorii” nu sufera modificari considerabile. Cuantumul lor


de la începutul perioadei studiate (2012) este aproximativ egal cu cel de la sfarsitul perioadei
(2014).

4.2. Analiza evoluției structurii resurselor împrumutate și a


principalilor factori de influență

Cuantumul datoriilor pe termen scurt rămâne aproximativ la aceeași valoare in


perioada de timp studiată, lucru inevitabil pentru o companie ce dorește să reziste
pe piață, asumându-și anumite riscuri.
Împrumuturile bancare au inregistrat cea mai spectaculoasa schimbare in perioada
studiata. Desi la finalul anului 2012 compania avea de acoperit un credit in valoare
de 1.172.414 lei (suma deloc neglijabilă), a reușit ca in anul 2013 sa mai achite
din el pana la valoarea creditului de 895.943 , iar in anul 2014 creditului a crescut
iar la valoarea 1.098.628 .

17
Concluzie

Sintofarm SA Bucuresti are ca obiect de activitate fabricarea preparatelor


farmaceutice. Istoria societații începe in anul 1969 odata cu înființarea Fabricii
Chimice “Sintofarm” prin comasarea a patru intreprinderi: Fabrica de
Medicamente “Sintofarm”, Uzina Chimica “Getica”, Fabrica “Reactivul” si
Fabrica “Sin”. In anul 1973 s-a constituit pe profilul fabricii, Intreprinderea de
Medicamente si Coloranti “Sintofarm”. Intre anii 1971-1975 aceasta cunoaste o
perioada de modernizare si de creștere a capacitatii de producție. In perioada 1986-
1990 scopul principal la reprezentat perfecționarea organizării si modernizării
proceselor de producție, care au asigurat îndeplinirea principalilor indicatori
tehnico - economici și a planului de producție. Incepând cu anul 1999 devine
societate cu capital majoritar privat.6

6
https://www.tradeville.eu/actiuni/actiuni-SINT

18
Biografie

www.bvb.ro

http://www.intercapital.ro

http://portal.feaa.uaic.ro/licenta/comuneAn2/Finante/Documents/suport%20curs%20Finante%
20zi%20economic%202016_2017%20vol%201.pdf

Adochiţei, M., Finanţele Întreprinderii,ed. Fundaţiei România de mâine,Bucureşti 2006.

Bucataru Dumitre,Finantele inteprinderii,Editura TIPMoldivamIasi, 2014

Marin Dumitru, Finanţele Întreprinderii , ed.fundaţiei România de mâine, Bucureşti 2006

19

S-ar putea să vă placă și