Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI”

FACULTATEA DE BUSINESS, MASTER AN I,

ALEXANDRU LILIANA
MIHAELA CASIAN
ADRIANA STURZA
IOANA NICOLAE
SABIN POP

MEDLIFE
ANALIZA AFACERII DE FAMILIE

ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROF. ÎNDRUMĂTOR: Conf.univ.dr. LARISSA BĂTRÂNCEA

AN UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL AL II-LEA


1. Prezentarea generală a entităţii economice catalogată drept afacere de
familie
1.1. Scurt istoric: anul înfiinţării; 1996;
Familie fondatoare: medicul pediatru Mihaela Cristescu, fondatoarea afacerii, cedează
conducerea fiului său, Mihail Marcu, în anul 2016. Afacerea ajunge astfel la a doua generatie
ca afacere de familie în acest domeniu de activitate.
1.2. Misiunea şi viziunea firmei
„Cea mai importantă misiune a companiei: să „Facem România bine”, pentru că doar
împreună atingem zi de zi acest țel. Complexitatea și calitatea actului medical, tehnologia de
ultimă generație din dotare, profesionalismul, dedicarea întregii echipe fac parte din misiunea
noastră de zi cu zi. Suntem compania în care pasiunea, creativitatea și perseverența te conduc
spre performanță.”
Viziunea firmei include: Responsabilitate: tot ceea ce facem este ghidat de ceea ce este
important pentru viața și sănătatea oamenilor. Inovație: avem o preocupare constantă pentru
metode, tehnologie și organizare care să aibă ca rezultat soluții medicale mai bune și mai
eficiente. Profesionalism: reunim peste 1.600 de medici, profesori, conferențiari, doctori în
medicină care își fac zi de zi meseria, cu dedicare și profesionalism. Grijă și respect: fiecare
pacient este important și respectat, iar nevoile fiecăruia sunt tratate cu grijă și atenție.

2. Evaluarea entităţii economice pe baza analizei SWOT (Strengths, Weaknesses,


Opportunities, Threats)
Puncte tari Puncte slabe
-Sistem integrat ce cuprinde: 22 hyperclinici, 56 -poziția de lider ar putea conduce î n
de clinici, 10 spitale, 36 de laboratoare, 200 viitor la reducerea ritmului de creștere a
puncte de recoltare, 12 clinici dentare și 10 veniturilor (prin stabilizarea cotei de
farmacii, maternități, bancă de celule STEM, piață), respectiv a profiturilor
parteneriate de colaborare cu 110 clinici din toată companiei;
țara; -încă nu se întrevede o alternativă pentru
-acțiuni cotate la BVB București, categoria a treia generație a familiei;
Premium, simbol tranzacționare „M”; -risc financiar de curs valutar;
-creșterea prin achiziții și investiții de capital în -risc de rată a dobănzii datorită
129 de unități medicale, locul 2 național, după împrumuturilor la bănci și a leasingului
Centrul Medical Unirea (Regina Maria) cu o cotă financiar;
de piață de 30,4% la sfârșitul anului 2019; -risc de credit limitat, creanțele (clienți și

-lider în sectorul serviciilor private de sănătate creanțe asimilate) fiind redus datorită
numărului mare de clienți corporatiști;
1
pentru segmentul corporate;
-echipă managerială tânără, competentă, stabilă,
cu experiență în firmă;
-management strategic creează valoare prin
reinvestirea profitului în achiziții de active, ce
permite continuarea strategiei de achizitii în
vederea dezvoltării liniilor de business;
-beneficiază de resurse financiare solide;
-brandul este binecunoscut și respectat pe piață;
-deține tehnologii de ultimă generație;
-resurse umane de înaltă calificare și specializare;
-aplică strategii de marketing individualizate,
având o secvențiere clară a categoriilor de clienți;
-rețea de distribuție foarte eficientă, adaptată
cerințelor geografice;
Oportunităţi Ameninţări
-Sistem privat de sănătate în plină ascensiune, -legislative;
alternativă a sistemului public de sănătate -o piață concurențială directă la nivel
restricționat de perioada de pandemie, o mare național și local;
parte a populației a apelat la serviciile medicale de -prosperitate scăzută a populației, care
investigare și tratament oferite de sistemul privat; preferă sistemul public gratuit;
-intenția legislativului de a dezvolta sistemul -pe piață pot apărea competitori
public prin investiții în parteneriat public-privat; străini, care să aducă înalte tehnologii;
-posibilitatea de extindere pe piețe străine care ar -fiscale, guvernul ar putea introduce
putea oferi facilități pentru investitori; taxe și impozite neprevăzute sau
-structura demografică (îmbătrânirea populației) penalități retroactive (dobânzi de
duce la un boom al pieței. întârziere semnificative);
-creșterea rapidă a cursului valutar
care ar putea influența politica de
investiții;
-apariția unor noi tehnologii, sectorul
având un grad de inovare foarte rapid.

2.1 Managementul entităţii:


Managementul este organizat dupa principiile guvernantei corporatiste, avind un
sistem unitar de conducere. Organul de suprem de conducere al MedLife este adunarea
2
generala a actionarilor ("AGA"). Atributiile AGA ordinare si extraordinare sunt prevazute in
Actul Constitutiv si in Legislatia Aplicabila. Consiliul de Administratie ("CA") format din 7
membri numiti de AGA ordinara pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
C.A. este responsabil pentru conducerea MedLife, actionand in interesul societatii si protejand
interesele generale ale actionarilor acesteia, prin asigurarea unei dezvoltari sustenabile a
societatii.
C.A. numeste Comitetul Executiv format dintr-un numar de 10 directori pe o
perioada de 4 ani si decide prin regulament sau decizie asupra competentelor si atributiilor
directorilor. Directorii sunt in general responsabili pentru desfasurarea de zi cu zi a activitatii
MedLife in limitele stabilite de CA, Actul Constitutiv si Legislatia Aplicabilă.Echipa de
management executiv este condusă de dl. Mihail Marcu, membru al Consiliului de
Administrație și Director General, de dl. Nicolae Marcu, membru al Consiliului de
Administrație și Director de Sănătate și Operațiuni și de dl. Dorin Preda, membru al
Consiliului de Administrație și responsabil de Finanțe și Trezorerie.
C.A. a infiintat trei comitete consultative
1. Comitetul de audit este format din 3 membri,
2. Comitetul de investitii este format din 3 membri
3. Comitetul de renumerare este format din 3 membri
2.1.1. Proprietari: Marcu Mihail 21.557.520 acțiuni = 16,2245%
Cristescu Mihaela Gabriela 18.660.690 acțiuni = 14,0443%
Marcu Nicolae 14.204.400 acțiuni = 10,6904%. Familia nu deține pachetul majoritar, dar are
controlul asupra societății, deținând, la 15.02.2021, 40,9592% din acțiunile MedLife.
2.1.2. Manageri: Mihail Marcu – Director general, Președinte al Consiliului de
Administrație (7 membri) din 2016;
Ana Maria Mihăescu – membru în Consiliul de Administrație – membru independent,2017
Dimitrie Pelinescu-Onciul – membru în Consiliul de Administrație din 2008;
Nicolae Marcu – Director Sănătate și Operațiuni, membru al Consiliului de Administrație
2016;
Dorin Preda – Director Finanțe și Trezorerie, membru al Consiliului de Administrație din
2008;
Voicu Cheța - membru al Consiliului de Administrație din 2020;
Ovidiu Fer - membru al Consiliului de Administrație din 2020;
Directori Executivi (3): Mihail Marcu, Nicolae Marcu, Dorin Preda.
Adrian Lungu – Director Financiar, membru al Comitetului Executiv (10 membri) din 2016;
Radu Petrescu – Director Resurse Umane, membru al Comitetului Executiv din 2017;
3
Geanina Durigu – Director Vânzări Retail/Divizia de Laboratoare, membru al Comitetului
Executiv din 2016;
Mariana Ilea-Brates – Director de Aprovizionare, membru al Comitetului Executiv din 2016;
Mirela Dogaru – Director Corporate, membru al Comitetului Executiv din 2016;
Larisa Chiriac – Director Medical, membru al Comitetului Executiv din 2018;
Vera Firu – Director Economic, membru al Comitetului Executiv din 2016;
Comitet de audit (3 mamebri) – Ana Maria Mihăescu, Voicu Cheța, Ovidiu Fer.
Se poate observa că echipa managerială, formată din 10 membri, este tânără și stabilă,
preluând în 2016 atribuțiile de la vechea generație. Are experiență și competențe profesionale,
dobândite atât în cadrul MedLife, cât și în cadrul altor firme.
2.1.3. Acţionariat: persoane juridice 71.455.241 acțiuni = 53,7781%
persoane fizice 6.992.641 acțiuni = 5,2627%
Marcu Mihail 21.557.520 acțiuni = 16,2245%
Cristescu Mihaela Gabriela 18.660.690 acțiuni = 14,0443%
Marcu Nicolae 14.204.400 acțiuni = 10,6904%
2.1.4. Instituţii de guvernanţă în afacerea de familie (întâlnirea de familie, consiliul de
familie)
MedLife a fost cotată la BVB București în 2016. Astfel, documente ale guvernanţei în
afacerile de familie (i.e., constituţia familiei), planul strategic, soluţionarea conflictelor etc.
sunt înlocuite de Statutul de guvernanță corporativă „stabilit prin Legea Societăților, cu
următoarele excepții:
• Din cauza faptului că unii membri ai Consiliului de Administrație și unii directori
executivi dețin diverse funcții în organele de administrație, conducere sau control în filialele
Societății, orice acordare de împrumut de către Societate filialelor respective poate fi
considerată o creditare de către Societate a administratorilor acesteia, ceea ce este interzis
potrivit Legii Societăților;
• Din cauza faptului că unii membri ai Consiliului de Administrație și unii directori
executivi dețin diverse funcții în organele de administrație, conducere sau control în filialele
Societății, precum și alte funcții în cadrul Societății (e.g. directori executivi, consultanți
juridici, angajați), există posibilitatea apariției unor conflicte de interese.”
2.1.5. Poziţionarea în ierarhii internaţionale (ex., Family Capital 750, EY & University of
St. Gallen Family Business Index, S&P 500, Fortune 500); - Nu am găsit informații.
Grupul MedLife a primit titlul de "Most Trusted Brand" (marca cea mai de încredere)
din partea publicației Reader's Digest, la categoria Clinici Private din România, pentru șase
ani consecutivi, în perioada 2009-2015, cinci distincții Superbrand (inclusiv în 2019) acordate
4
de către BVB București, distincția Qudal în 2016 și 2017 și certificarea ICERTIAS pentru
„Superior Excellence” în urma unui studiu realizat de către aceștia în 2018. Grupul realizează
săptămânal sondaje în rândul pacienților pentru a obține părerea lor privind serviciile
medicale furnizate, iar bianual se organizează Mystery Shopper la nivelul grupului.
2.1.6. Nivelul încrederii între membrii familiei implicaţi în afacere este ridicat, fiind dublat și
de o încredere mare a investitorilor, MedLife având un rating VEKTOR pe BVB în creștere,
de 9 puncte, în decembrie 2020. Aceasta se datorează și politicii manageriale active, deoarece
din 2010 MedLife a achiziționat 53 de companii (dacă reprezentanții Consiliului Concurenței
vor aproba tranzacția Onco Card – ultima achiziție anunțată de către MedLife), obținând astfel
expertiză și cunoștințe valoroase pentru Grup, care îi vor permite să găsească cea mai bună
metodă de extindere continuă și eficientă.
2.1.7. Implicare în activităţi filantropice şi de caritate
2.1.7.1. Antreprenoriat:
 susținerea a 40 de proiecte de antreprenoriat cu 166.000 EUR prin Fundația
Romanian Business Leaders;
 50 de relații de mentorat – platforma MENTORIA;
 200 de gospodari, tineri și antreprenori în mediul rural -
ANTREPRENOREȘTI;
 600 de ore de antreprenoriat pentru elevi și studenți – program „Vreau să fiu
antreprenor”.
Comunitate: 110 l de sânge colectați prin programul de donare în 4 orașe;
 6 pacienți investigați și diagnosticați pro bono;
 500 de cadre didactice și 4000 de preșcolari pregătiți să acorde primul ajutor.
Mediul înconjurător: „Facem România verde” – Fundația Conservation Carpathia - 40.000
puieți de fag, brad și molid plantați în trei etape de împădurire.
Educație: „Facem România bine” - 520 articole medicale publicate;
 1500 de profesori participanți la Conferințele SuperTeach din 5 orașe;
 42 de profesori premiați prin proiectul MERITO;
 140 de tineri participanți la programul LEADERS Explore;
 150 de părinți și profesori – programul pentru copii supradotați „Papuci mici, Papuci
mari”.
2.1.7.2. Revista InfoLine și Platforma MEDLIVE
2.2 Personal:
2.2.1. Numărul de angajaţi la 30 iunie 2020 = 2.016, în scădere cu 248 față de 2019.

5
2.2.1.1. Politicile de personal La data de 31 decembrie 2020, Grupul colabora cu un număr de
aproximativ 3.000 de medici și 2.000 asistenți calificați în toate liniile de afaceri, incluzând atât
angajați care lucrează exclusiv pentru Grup, cât și colaboratori, care oferă servicii în regim de
profesioniști independenți. De asemenea, la data de 31 decembrie 2020, mai mult de 1.700 de
angajați cu normă întreagă își desfășurau activitatea în funcții de personal suport și personal
administrativ.
Evoluția numărului de angajați:
Anul 2015 2016 2017 2018 2019
Nr.Angajati 1404 1629 1745 2193 2200

Se observă o scădere a numărului de salariați în 2020 cu 248 față de perioada


anterioară, deoarece firma cumpără în timpul anului multe societăți pe care le adaptează
principiilor guvernanței corporatiste. Există o politică pe termen mediu și lung în dezvoltarea
profesională a personalului prin politica de specializare și perfecționare descrisă în continuare.
2.2.1.2. Competenţa personalului – firma investește în personal cu înaltă calificare, tocmai
de aceea este capabilă de inovație și de asigurarea unei oferte specializate pentru mediul
corporatist. Susține anul, începând cu 2017 Conferința Națională Medlife, ocazie cu care au
loc și instruiri ale medicilor și personalului angajat, pe diferite teme de interes medical.
Stabilitatea forţei de muncă se înregistrează atât la nivelul echipei manageriale, cât și
la nivelul specialiștilor din domeniul medical, fluctuațiile provenind din reorganizarea
firmelor achiziționate. Firma are o politică prietenoasă față de angajați, aceștia beneficiind și
de alte facilități: fructe la birou, zi scurtă în fiecare vineri și masaj la birou (MedLife-
RelaxLife) pentru cei din sediul central, club și evenimente sportive.
2.2.2. Productivitatea muncii
Am calculat productivitatea muncii prin raportarea cifrei de afaceri nete la numărul de
angajați.
2016 2017 2018 2019 2020
Productivitate 209.779,96 217.572,89 191.450,34 207.347,74 534.857,91
în raport cu
CA netă
Se observă că în anul 2020 Medlife a avut o creștere de 258% a productivității muncii.
Aceasta se datorează atât creșterii cifrei de afaceri nete față de anul anterior, cât și scăderii
numărului de angajați prin reorganizarea firmelor concurente achiziționate.
2.2.3. Participarea la training-uri şi cursuri de specializare
- programul LIFEACADEMY (24 de LIDERI CUM LAUDE);

6
- modul demo Lideri în Echilibru (manageri de clinici, asistente-șefi, manageri de
departamente),
- modul demo Comunicarea cu pacienții (medici, asistente, persoane de la recepție);
- Program Bazele fiscalității – pentru manageri de clinici și spitale.
2.3 Producţie: Firma nu deține activități de producție, dar pot fi evidențiate următoarele
particularități referitoare la calitatea tehnologiei utilizate:
 ISO 9001:2015 (Sistemul de management al calității) prin care organizatia
demonstreaza ca a identificat riscurile și acționează în vederea eliminării sau limitării
efectelor acestora, ce pot avea un impact 14 negativ asupra capacității sistemului de
management al calității de a obtine rezultatele dorite, cât și un impact negativ asupra
gradului de satisfacție al clienților.
• ISO 14001:2015 (Sistemul de management de mediu) Implementarea acestui standard
asigură managementul companiei și angajații acesteia, cât și părțile implicate externe
(acționari, investitori, instituții, autorități), că impactul organizației asupra mediului este
măsurat și îmbunătățit constant.
• OHSAS 18001:2007 (Sistem de management privind medicina și securitatea muncii)
reprezintă un model de lucru pentru organizațiile care doresc un control mai bun asupra
riscurilor profesionale.
Toate laboratoarele Grupului sunt acreditate de Asociația de Acreditare din România cu
standardul ISO 15189 pentru Sistemul de management al calității.; problemele ecologice
(tehnologii poluante; reciclare);
2.4 Produse/servicii: Domeniul de activitate al societății este reprezentat de activități de
asistență medicală ambulatorie și stomatologică (Cod CAEN 862), iar obiectul principal
constă în activități de asistență medicală specializată (Cod CAEN 8622).
2.4.1. Gama de produse/servicii se încadrează în activitățile secundare ale firmei, conform:
Cod CAEN 8610 – activități de asistență spitalicească
Cod CAEN 8621 – activități de asistență medicală generală
Cod CAEN 8623 – activități de asistență stomatologică
Cod CAEN 8690 – alte activități referitoare la sănătatea umană
Cod CAEN 8710 – activități ale centrelor de îngrijire medicală
Cod CAEN 8720 - activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv
spitale
Cod CAEN 8730 – activități ale căminelor de bătrâni și ale căminelor aflate în incapacitatede
a se îngriji singure
Cod CAEN 7211 – cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7
Cod CAEN 7219 – cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Cod CAEN 7220 – cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
2.4.2. brevetele – compania deține mai multe brevete și inovații, realizând operații pentru
prima dată în România.
2.4.3. potenţialul inovativ - Dotări: sisteme tomograf în coerență optică, echipamente pentru
investigaţii prin rezonanţă magnetică, echipamente pentru realizarea tomografiilor
computerizate, instrumente de măsurare a densității osoase, sisteme de fotografiere și
identificare utilizate în realizarea dermatoscopiilor, echipamente de măsurare a rigidității
hepatice, laser, sisteme cu vacuum pentru reducerea depozitelor de grăsime prin crioliză
(LipoCryo), sisteme de endoscopie cu videocapsulă. Linia automată Abbot Accelerator a3600
din laboratorul MedLife Grivița, primul din România și din Europa de Est.
2.4.4. Puncte de desfacere:
La sfârșitul anului 2019, unitățile Grupului numărau: 22 hyperclinici, 56 de clinici, 10
spitale, 36 de laboratoare, aproximativ 200 puncte de recoltare, 12 clinici dentare și 10
farmacii.
2.5 Comercial:
2.5.1.Clientela națională localizată în: București, Brașov, Brăila, Sibiu, Cluj, Timișoara, Iași,
Galați, Constanța și localitățile limitrofe.
Clientela internațională localizată în: .; furnizorii importanţi; canalele de distribuţie; service-
ul;
2.6 Marketing:
2.6.1. strategiile de promovare şi vânzare (campanii media, reduceri acordate clienţilor)
Având la data de 31 decembrie 2019 peste 700.000 de abonați care beneficiază de
pachete de prevenție, Grupul are acces la o bază extinsă de posibili clienți pentru activitățile
sale care implică o plată pentru serviciu (PPS). Această bază se extinde și mai mult atunci
când abonații care beneficiază de pachete de prevenție aduc membri ai familiei la clinicile
Grupului sau recomandă altor persoane servicii medicale care implică o plată pentru serviciu
(PPS). Baza de clienți PPM oferă de asemenea oportunități de creștere a vânzărilor deoarece
numeroși clienți PPM aleg la început un pachet de servicii medicale de bază și optează treptat
pentru pachete care includ mai multe servicii medicale. Investițiile constante ale Grupului în
dezvoltarea unor unități medicale noi creează condițiile necesare pentru atragerea unor noi
clienți PPM, dat fiind că abilitatea Grupului de a asista pacientii PPM în propriile unități
medicale reprezintă, adesea, un element esențial în funcție de care clienții iau decizia de a
alege serviciile Grupului. În opinia Grupului, piața din afara Bucureștiului rămâne
subdezvoltată din perspectiva clienților PPM și, ca atare, oferă oportunități de creștere prin
8
achiziționarea și integrarea furnizorilor locali și regionali, extinzându-și astfel influența la
nivel regional și făcând mai atractivă oferta sa pentru clienții PPM. În plus, numai 18% din
venituri provin de la persoane care au contract cu CNAS, restul din domeniul corporatist, fapt
ce oferă firmei independență în modul de abordare a marketingului.
2.6.2. Expunerea pe pieţe naţionale şi/sau internaţionale;
Grupul MedLife deține în totalitate sau în diferite participații 53 de subsidiare, dintre
care 3 (51%) în Budapesta, Ungaria: RMC Dentart (indirect), RMC Medical (indirect) prin
intermediul holdingului RMC Medlife.
2.7 Cercetare-dezvoltare: know-how-ul; cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare; aportul
cercetare-dezvoltare la reînnoirea producţiei au fost detaliate anterior, la 2.4.3.
2.8 Piaţă şi concurenţă: piaţa internă; piaţa externă; tendinţele pieţei; structura concurenţei;
poziţia pe piaţă (ex., lider, challenger etc.).
Pe piața internă grupul Medlife este vicelider de piață în funcție de cifra de afaceri și
challenger pe piața din Ungaria. Din cauza situației generate de pandemia de Coronavirus,
produsele grupului sunt tot mai căutate, mai ales din cauza accesibilității tot mai restrânse la
spitalele naționale publice.
Concurența în domeniu este relevată de topul realizat de Jurnalul de Afaceri, al celor
mai mari companii după cifra de afaceri și rămâne neschimbat în ultimii ani. Toți cei 3
jucători și-au majorat însă cota de piață, astfel că CENTRUL MEDICAL UNIREA SRL,
cunoscut publicului sub numele REGINA MARIA, se află pe primul loc, cu o cifră de afaceri
de 565 de milioane de lei și 4,1% din total, MED LIFE SA ocupă locul secund, cu venituri
anuale de 465 milioane de lei și 3,3% din total, iar SANADOR SRL este ocupanta locului 3,
cu 357,5 milioane de lei și 2,2% din total în 2019.
3. Analiza financiară pentru 5 exerciţii financiare: evoluţia vânzărilor (cifra de afaceri) şi a
profitului; indicatorii specifici echilibrului financiar pe termen scurt/lichidității (RLC, RLI,
RLE, WK) și echilibrului financiar pe termen lung/solvabilității (RS, DER, DAR, EAR, CE);
rentabilitatea activelor (ROA), rentabilitatea resurselor proprii (ROE), eficiența vânzărilor
(ROS); politica de dividende (dacă este cazul).

9
Rata lichidității curente
30.06.2020 110.90%
2019 96.42%
2018 140.29%
2017 144.67%
2016 82.41%
2015 62.67%
0% 50% 100% 150% 200% 250%
RLC 2015 57,14%
RLC 2016 75,72%
RLC 2017 138,17%
RLC 2018 134,44%
ü Rata lichidității curente: ACR/DCR*100 = RLC 2019 92,70%
RLC 107,39%
62,67% (2015) şi 82,41% (2016); 144,67%
30.06.2020
(2017); 140,29% (2018); 96,42% (2019);
110,90% (30.06.2020)
Conform datelor de mai sus se observă că firma prezintă o lichiditate curentă cu un
trend crescător deși în anul 2015 și 2016 firma se află în zona roșie, fapt ce denotă o evoluţie
pozitivă în ceea ce priveşte capacitatea firmei de a face faţă obligaţiilor curente pe baza
capitalului circulant. În ceea ce priveşte valoarea lichidităţii curente în Sursa: Calcule proprii
anul 2017 și 2018 aceasta se afla în zona verde, deci în zona de siguranță, urmând ca în prima
jumatate a anului 2020 să se afle în zona maro, ceea ce arată o evoluție pozitivă până la
sfârșitul anului.
 Capitalul de lucru: ACR-DCR = -37,062,802 (2015); -16,810,992 (2016); 45,766,065
(2017); 44,949,030 (2018); -6,631,922 (2019); 21,400,296 (30.06.2020)
WK 2015 -37,062,802
WK 2016 -16,810,992
WK 2017 45,766,065
WK 2018 44,949,030
WK 2019 -6,631,922
WK 30.06.2020 21,400,296

10
Capitalul de lucru pentru compania Medlife fluctuează în cei 5 ani de zile, având
valori negative în 2015, 2016 și 2019 ceea ce înseamnă că datoriile curente depășesc activele
curente, deci compania nu poate față datoriilor pe termen scurt. Chiar dacă valorile sunt
negative se poate observa că firma încearcă să se redreseze de la un an la altul.

Sursa: Calcule proprii

Rata lichidității imediate


30.06.2020 107.39%
2019 92.70%
2018 134.44%
2017 138.17%
2016 75.72%
2015 57.14%
0% 50% 100% 150% 200%

ü Rata lichiditații intermediare: (AC-S)/DC*100= 57,14% (2015); 75,72% (2016);


138,17% (2017); 134,44% (2018); 92,70% (2019); 107,39% (30.06.2020).
Pentru rata lichidității intermediare se observă o tendință inversă față de valorile
obţinute la calculul lichidităţii curente. Se observă o diferenţă valorică între lichiditatea
generală şi lichiditatea imediată, de unde putem să deducem că firma are un volum de stocuri

11
destul de mare, mai cu sema în anul 2017 și 2018. Acest aspect este unul negativ întrucât
odată cu creşterea stocurilor cresc şi costurile legate de stocare.
Dacă privim în ansamblu pe toți cei 5 ani și jumătatea anului 2020 observăm că
societatea încearca să se redreseze dar în special în anul 2017 și 2018 comparativ cu 2019.
 Rata lichidității efective: TR/DCR*100 = 1,35% (2015); 14,60% (2016); 68,34%
(2017); 19,50% (2018); 6,94% (2019); 19,98% (30.06.2020).

Rata lichidității efective


30.06.2020 19.98%
20196.94%
2018 19.50%
2017 68.34%
201614.60%
2015
1.35%
0.00% 50.00% 100.00% 150.00%

Rata lichidității efective reflectă capacitatea societăţii de a-şi onora obligaţiile pe


termen scurt pe baza disponibilităţilor băneşti şi a investiţiilor financiare pe termen scurt, iar
după cum putem observa în toți anii exceptând anul 2017 unde compania se află în zona de
siguranță, valorile sunt mai mici de 50% astfel că putem spune că firma are câteva probleme
în acoperirea cheltuielilor pe termen scurt.
 Rata solvabilității: RS=AR/DTL*100 = 193,39% (2015); 155,84% (2016); 176,53%
(2017); 165,64% (2018); 148,89% (2019); 148,99% (30.06.2020).
Observăm că ratele pentru anii 2016-2020 se încadrează în zona de siguranță,
exceptând anul 2015 unde limita a fost depășită, fapt care ne arată că în firmă există un exces
de lichiditate, ceea ce reclamă atenție la urmatorul aspect: ritmul de creștere al stocurilor și al
creanțelor trebuie să fie devansat de cel al cifrei de afaceri.

12
Rata solvabilității

30.06.2020 148.99%
2019 148.89%
2018 165.64%
2017 176.53%
2016 155.84%
2015 193.39%
0% 30% 60% 90% 120% 150% 180% 210% 240% 270%

 Levierul financiar/ gradul de îndatorare: DT/CPR*100 = 216,61% (2015); 286,62%


(2016); 197,22% (2017); 225,74% (2018); 317,21% (2019); 319,20% (30.06.2020).
Acesta reprezintă o altă expresie a stării de solvabilitate a firmei și putem de asemenea
observa că este cu mult mai mare decât intervalul recomandat și anume mai mic de 35%, ceea
ce arată un esxces de că Medlife a accesatalte surse de finanțare decât cele proprii.

Gradul de finanțare
30.06.2020 319.20%
2019 317.21%
2018 225.74%
2017 197.22%
2016 286.62%
2015 216.61%
0% 65% 130% 195% 260% 325%

 Rata de finanțare a activelor din surse externe: DT/AT*100 = 68,42% (2015); 74,13%
(2016); 66,35% (2017); 69,30% (2018); 76,03% (2019); 76,15% (30.06.2020).
Observăm ca în toți anii avem rate care depășesc nivelul de siguranță, încadrându-se în
zona neagră ceea ce arată un grad de îndatorare ridicat.

13
Rata de finanțare a activelor din surse externe

30.06.2020 76.15%
2019 76.03%
2018 69.30%
2017 66.35%
2016 74.13%
2015 68.42%
0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 105% 120%

 Rata de finanțare a activelor din surse proprii: CPR/AT*100 = 31,58% (2015); 25,87%
(2016); 33,65% (2017); 30,70% (2018); 23,97% (2019); 23,85% (30.06.2020).
O rată sub 65% pune firma în pericol iar în cazul nostru observăm că în fiecare an
această rată a fost sub 65%, aflându-se chiar în zona neagră, ceea ce înseamnă că firma are
probleme în legătură cu finanţarea activelor din surse proprii.

Rata de finanțare a activelor din surse proprii


30.06.2020 23.85%
2019 23.97%
2018 30.70%
2017 33.65%
2016 25.87%
2015 31.58%
-5.00% 5.00% 15.00% 25.00% 35.00% 45.00% 55.00% 65.00%

 Capitalul angajat
Exprimă capacitatea entității de a face faţă CE 2015 187,699,954
datoriilor pe termen mediu și lung, iar după cum se CE 2016 248,107,263
observă în cazul nostru compania are un trend ascendent CE 2017 355,104,007
CE 2018 383,570,028
în ceea ce privește acest indicator. CE 2019 500,977,794
CE 30.06.2020 519,166,939

14
 Rata rentabilității activelor (ROA)
Această rată ne arată profitabilitatea activelor, dar şi eficienţa cu care managerii le
utilizează pentru a genera profit. De altfel aceasta exprimă câți lei profit se obțin la fiecare leu
de activ, în cazul nostru cea mai mare rată a fost înregistrată în 2015 de 4,07%, urmând ca în
2016 să aibă o scădere bruscă de -2,26%. În următorii ani compania a încercat să se redreseze
ajungând în luna iunie 2020 la o rată de 0,65%.

Rata rentabilității activelor


5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%
2015 2016 2017 2018 2019 30.06.2020
-1.00%

-2.00%

-3.00%

 Rata rentabilității surselor proprii de finanțare (ROE)


Această rată exprimă rentabilitatea surselor proprii de finanţare; dacă ROE creşte, preţul
acţiunilor creşte o data cu ea. Spre exemplu în 2015 la 100 lei capital investit în firmă se obțin
12,88 lei profit. În anul 2016 se observă o scădere considerabilă a ratei de 8,72%, ceea ce
reprezintă că profitul restectiv prețul actiunilor a scăzut considerabil.

Rata rentabilității surselor proprii de finanțare


2

201 201 201 201 201 30.06...

-1

 Rata eficienței vânzărilor (ROS)


Această rată ne arată câţi lei profit poate obţine firma la 100 lei vânzari. De exemplu
dacă aruncăm o privire asupra anului 2015 putem afirma că la 100 lei vânzari se obţin 4,01 lei
profit. În anul 2016 aceasta ajunge la la -2,27% cee ace arată că vânzările companiei au
scăzut, ajungându-se la pierdere. Compania începe să se redreseze după acest an ajungând la

15
jumatatea anului 2020 să aibă o rată de 2,17% care cel mai probabil se datorează situației
pandemice actuale.

4. Concluzii
Grupul administrează riscul de lichidități prin menținerea de rezerve, monitorizarea continuă a
fluxurilor de numerar estimate și efective și reconcilierea scadențelor activelor și pasivelor
financiare.
Tranzacțiile cu părțile afiliate și societățile din grup se desfășoară pe baza principiului valorii
de piață.
Operatorul local de servicii medicale private MedLife (simbol bursier M) a anunţat vineri la
Bursa de Valori Bucureşti că acţiunile gratuite în raport de 5 la 1 aferente majorării de capital
social aprobată de acţionari pe 15 decembrie vor fi alocate acestora începând de luni, 15
februarie 2021.
De la începutul anului, acţiunile M se tranzacţionează în scădere cu 5,4%, pe fondul unui rulaj
de 27,7 milioane de lei, arată datele BVB.
5. Bibliografie
https://www.medlife.ro/cariere/#misiune, 8.04,2021, ora 6,10
https://www.medlife.ro/sites/default/files/2020-09/Sistemul%20Medical%20MedLife_profil
%20de%20companie%202020.pdf
https://www.bvb.ro/financialinstruments/details/financialinstrumentsdetails.aspx?s=m
https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/comitetul-executiv
https://www.medlife.ro/sites/default/files/2020-
09/statutul_de_guvernanta_corporativa_medlife.pdf
https://www.bvb.ro/financialinstruments/details/financialinstrumentsdetails.aspx?s=m
www.Risco.ro

www.goldring.ro
https://jurnaluldeafaceri.ro/top-companii-servicii-medicale/
https://www.medlife.ro/sites/default/files/2021-03/Conso%20RO%202020_0.pdf
https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii/rapoarte-investitori
https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/de-luni-15-februarie-medlife-va-aloca-actionarilor-
cate-5-actiuni-19915963
https://bvb.ro/Infocont/RaportariActionari/BSE/M_20200312150329_RC-77-RO-Report-
detineri-vot-NN-annex.pdf
16
https://bvb.ro/infocont/infocont21/M_20210226074515_RO-CONSO-nesemnat-final.pdf
https://www.bvb.ro/Bilanturi/M/M_S_2020.pdf
https://www.bvb.ro/financialinstruments/details/financialinstrumentsdetails.aspx?s=m
https://www.medlife.ro/sites/default/files/2020-12/CSR%20Report_interior.pdf

17