Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ DIN IAȘI

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR


SPECIALIZAREA: MARKETING
DISCIPLINA: FINANȚE

Analiza structurii activului


firmei MECANICA CEAHLĂU SA

Profesor coordonator: Student:

Cărăușu Dumitru Nicușor

Iași – 2018
Cuprins

Capitolul 1 – Prezentarea generală a firmei ................................................................................................. 1


1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității .................................................................... 1
1.2 Piața și concurența .............................................................................................................................. 2
Capitolul 2 - Structura activului bilanțier ..................................................................................................... 3
2.1 Descrierea structurii activului la compania Mecanica Ceahlău pentru perioada 2014-2017 ............. 3
2.2 Evoluții în structura activului întreprinderii Mecanica Ceahlău pentru perioada 2014-2017 ............ 5
Capitolul 3 – Analiza structurii activelor imobilizate și a factorilor de influență ........................................ 7
3.1 Structura activelor imobilizate la compania Mecanica Ceahlău în perioada 2014-2017 ................... 7
3.2 Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor factori de influență ..................... 9
Capitolul 4 - Analiza activelor circulante și a factorilor de influență ........................................................ 11
4.1 Structura activelor circulante la compania Mecanica Ceahlău în perioada 2014 - 2017 .................. 11
4.2 Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor factori de influență ..................... 14
Concluzii .................................................................................................................................................... 14
Bibliografia.................................................................................................................................... 15
Anexe ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Capitolul 1 – Prezentarea generală a firmei

Mecanica Ceahlău a fost înființată în 1921 și este unul dintre principalii producători de
utilaje agricole, produsele sale regăsindu-se atât pe întreg teritoriul României cât și în țări din
Europa, Asia, America. După anul 1990 aceasta a devenit o societate pe acțiuni, iar după 9 ani s-a
transformat într-o companie cu capital integral privat. Timp de zeci de ani, compania a fost una
dintre principalii furnizori de utilaje agricole pe piața românească și un partener de încredere
pentru producătorii agricoli mici și mijlocii din Europa centrală și cea de Est.
Succesul producătorului Mecanica Ceahlău avea să vină începând cu anii 2000 când, ca
urmare a retehnologizării liniilor de producție şi regândirii politicii de marketing, compania avea
să se dezvolte pe piața românească şi să înceapă să exporte în țări precum Bulgaria, Ucraina, Rusia,
Ungaria, SUA, Argentina, Kazahstan, Suedia etc. Mașinile şi utilajele fabricate la Piatra-Neamț
acoperă, în prezent, întreaga gamă de lucrări agricole: de la pregătirea solului în vederea
însămânțării până la recoltare, uzina având capacitatea ca în viitor să își tripleze producția.
Compania are trei obiective strategice importante pentru următorii anii: retehnologizarea
proceselor de producție , modernizarea portofoliului de produse și orientarea mai puternică a
activității de vânzări către clienți prin strategii de marketing adecvate. Îmbunătățirea portofoliului
de produse înseamnă, de asemenea, accesarea unui nou segment de piață, neacoperit până acum și
anume acela al fermierilor cu mari suprafețe agricole în exploatare.

1.1 Cadrul general de organizare și desfășurare a activității

Obiectul de activitate: Producerea de mașini agricole şi forestiere


CUI: 2045262
Cod CAEN: 2830
Sediul social: PIATRA NEAMT, jud. Neamț str. Dumbravei nr.6, PIATRA NEAMT,
NEAMT, România
Domeniul principal de activitate: Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și
exploatări forestiere

1
Grafic nr. 1.1 - Tabel acționariat al firmei Mecanica Ceahlău

Acțiuni Procent

200,000,000 80.00%

180,000,000 73.30%
70.00%
160,000,000
60.00%
140,000,000
50.00%
120,000,000

100,000,000 40.00%

80,000,000
30.00%
60,000,000
20.21%
20.00%
40,000,000
6.49… 10.00%
20,000,000
175,857,653 48,477,938 15,572,869
0 0.00%
SIF MOLDOVA ROMANIAN INVESTMENT FUND Alți acționari

Sursa: prelucrare a datelor a firmei Mecanica Ceahlău de pe site-ul www.bvb.ro

1.2 Piața și concurența


Clienții principali sunt fermierii și industriile agricole iar principalii furnizori ai firmei
Mecanica Ceahlău sunt Mittal Steel și Mechel Trading. Activitatea societății poate fi influențată
semnificativ în viitor de prețurile la materiile prime procurate de la acești furnizori cu poziție de
monopol în Romania.
Concurenții puternici ai societății sunt în momentul de față producătorii autohtoni printre
aceștia cei mai importanți fiind: S.C MAT SA Craiova, S.C Formă SA Botoșani, S.C Sembraz SA
Sibiu, S.C Premagro SA Oradea, Mecanică Marius SA Cluj Napoca, S.C Tehnofavorit Bontida,
SC Imum SA Medgidia. În ultimii ani concurență producătorilor străini și-a făcut apariția, aceștia
reușind să între pe piață românească chiar dacă produsele sunt mult mai scumpe decât cele
autohtone. Cei mai importanți concurenți externi sunt: Maschio – Gaspardo, Voogel&Noot, Kuhn,
Breviglieri, Rabe, Amazone, Horsch.
Compania are o parte importantă din echipamentelor agricole și piața mașinilor pentru
semănători plante păioase și prășitoare care au fost reînnoite pe desfășurarea anului 2017.
Cota de piață evaluată pentru respectivele produse se plasează între 20 și 30% ce
reprezintă unitățile vândute.
Cifra de afaceri a firmei a fost evaluată la 44.571.192 lei în anul 2017.

2
Capitolul 2 - Structura activului bilanțier

Activul reprezintă resursele economice pe care entitatea le deține sub diferite forme
pentru viitoare câștiguri.
2.1 Descrierea structurii activului la compania Mecanica Ceahlău pentru
perioada 2014-2017
Activele imobilizate reprezintă bunuri și valori ce au o durată de utilizare mai mare de un an.
Aceastea se prezintă sub trei categorii:
1. Imobilizări necorporale - sunt active intangibile, ce nu pot fi atinse (ex: brevete, mărci,
cheltuieli de publicitate);
2. Imobilizări corporale - sunt bunuri materiale, tangibile ce sunt utilizate de societate in
diferite procese comerciale (ex: terenuri, mașini, utilaje);
3. Imobilizări financiare - reprezintă sume pe care entitatea le-a investit pe o perioadă mai
lungă pentru a obține venituri (ex: acțiuni, împrumuturi acordate pe termen lung).
Activele circulate reprezintă valori și bunuri care acestea participă la un singur circuit
economic și sunt deținute pe un termen scurt de către companie. Se împart în:
1. Stocuri - bunuri economice aflate sub proprietatea companiei cu scopul de a fi vândute
(ex: produse finite, ambalaje);
2. Creanțe - sunt sume de bani pe care entitatea trebuie sa le primească de la persoane
fizice/juridice (ex. creanțe comerciale, creanțe în cadrul grupului);
3. Cheltuieli în avans - aceasta reprezintă cheltuieli efectuate în exercițiul financiar curent,
dar reflectă niște cheltuieli ce se vor realiza în exercițiile următoare;
4. Investiții pe termen scurt - sunt sume investite cu scopul de a obține un câștig pe termen
scurt (ex: obligațiuni, acțiuni);
5. Lichiditățile - aceasta cuprinde casa și conturile la bănci ce reprezintă bani pe care firma
îi deține.

În următorul tabel voi prezenta activele imobilizate și activele circulante ale companiei
Mecanica Ceahlău, în raport cu termenul de utilizare a acestora, care sunt exprimate în valori
absolute și valori relative. Aceste date au fost prelucrate și analizate în urma descărcări bilanțurilor
contabile din anii 2014, 2015, 2016 si 2017.

3
Tabelul nr. 2.1: Principalele active ale companiei Mecanica Ceahlău

2014 2015 2016 2017

Principalele active ale companiei


Mecanica Ceahlău Mărime Mărime Mărime Mărime Mărime Mărime Mărime
Mărime absolută
absolută relativă absolută relativă absolută relativă relativă
(RON)
(RON) (%) (RON) (%) (RON) (%) (%)

0,23 0,32 2,50 0,58


Imobilizări necorporale 54.119 72.968 571.122 140.392
Active imobilizate

99,77 99,68 97,50 99,42


Imobilizări corporale 23.811.351 22.693.891 22.244.141 24.135.514

Imobilizări financiare - 0 - 0 - 0 - 0

Total 23.865.470 100 22.766.859 100 22.815.263 100 24.275.906 100

1. Stocuri 10.076.848 30,27 14.820.397 41,68 14.789.473 41,23 15.908.598 39,92

2. Creanțe 13.348.794 15.407.331 13.035.801 15.028.780

2.1 Creanțe
Active circulante

13.322.122 40,01 15.378.137 43,25 12.994.022 36,22 14.813.015 37,17

2.2 Cheltuieli în avans 26.672 0,08 29.194 0,08 41.779 0,12 215.765 0,54
3. Active de trezorerie 9.867.557 5.325.785 8.049.525 8.911.683

3.1 Investiții pe termen scurt 5.516.405 16,57 2.989.888 8,41 3.068.621 8,55 4.237.421 10,63

3.2 Lichidități 4.351.152 13,07 2.335.897 6,57 4.980.904 13,88 4.674.262 11,73
Total 33.293.199 100 35.553.513 100 35.874.799 100 39.849.061 100
Sursa: Prelucrare după situațiile financiare ale firmei Mecanica Ceahlău SA (2014-2017)

Analizând tabelul anterior, putem observa o evoluție pozitiva a activelor circulante pe


când activele imobilizate scad pe perioada 2014 - 2015 și în anii 2016-2017 revine cu o creștere.

Imobilizările corporale în anul 2014 au o mărime relativ bună față de anii 2015 si 2016
în care scad și abia în anul 2017 cresc radical.

În anul 2016 în cadrul activelor necorporale putem observa un punct de maxim de


571.122 RON față de restul anilor și de asemenea un punct de minim la lichidități în anul 2015 în
valoare de 2.335.897 RON.

Putem observa totodată ca firma preferă să nu investească în capitalul altor societăți


comerciale sau executarea a diferite operațiuni. Această concluzie o reflectăm din cadrul tabelului
unde avem pe toata perioada 2014-2017 valoarea 0 în cadrul imobilizărilor financiare.

În cadrul stocurilor au creșteri radicale față de anul 2014, care are valoarea de 10.076.848
RON și ajung pana la 15.908.598 RON în anul 2017.

Stocurile cresc treptat și scad cu o valoare mai mica in anul 2016, în schimb la creanțe
avem o creștere in anul 2015, dar nu durează prea mult deoarece în anul 2016 scade iarăși în
schimb în anul 2017 au o creștere mai mare.

4
Activele de trezorerie a înregistrat în anul 2015 un punct de minim în valoare de 5.325.785
(RON) spre deosebire de anul precedent unde au avut valoarea de 9.867.557 (RON) dar în anii
următori se observa o creștere semnificativă.

2.2 Evoluții în structura activului întreprinderii Mecanica Ceahlău


pentru perioada 2014-2017

Grafic nr. 2.1 - Evoluția activelor imobilizate în perioada 2014-2017

2014 2015 2016 2017

100%

140,392
90%
24,135,514

80%

70%

22,244,141
60%

50% 571,122

40%
22,693,891

30%

20%

23,811,351
10% 72,968

54,119
0%
Imobilizări necorporale Imobilizări corporale

Sursa: Prelucrare după tabelul 2.1

Uitându-ne la imobilizările necorporale putem vedea o creștere radicală de 571.112 RON


în anul 2016. Aceste creșteri se datorează investițiilor asupra software-lor de proiectare și creșterea
performanței și mobilității echipei de service prin dotarea interfeței de diagnoză pentru Steyr.

5
Grafic nr. 2.2 - Evoluția activelor circulante în perioada 2014-2017

2014 2015 2016 2017

100%

90%
14,813,015 4,237,421
15,908,598 4,674,262

80%

70%

215,765
3,068,621
12,994,022
60%
14,789,473
4,980,904

50%

2,989,888

40%
15,378,137
2,335,897
14,820,397
30%

41,779

20%
5,516,405

29,194 4,351,152
13,322,122
10%
10,076,848

26,672

0%
Stocuri Creanțe Cheltuieli în avans Investiții pe termen Lichidități
scurt

Sursa: Prelucrare după tabelul 2.1

În cadrul lichidităților putem vedea ca au scăzut radical în anul 2015 în valoare de


2.335.897 RON, acesta se datorează îmbogățirii portofoliului cu încă 17 utilaje noi și 5 utilaje
modernizate în cadrul întreprinderii.

6
Capitolul 3 – Analiza structurii activelor imobilizate și a
factorilor de influență

Structura activelor imobilizate a unei întreprinderi are ca factori de influență mai multe
forme precum conjuncturali, tehnici, strategici și economici.

3.1 Structura activelor imobilizate la compania Mecanica Ceahlău în


perioada 2014-2017

Tabel nr. 3.1 - Structura activelor imobilizate exprimate în mărimi absolute și relative

2014 2015 2016 2017

Structura activelor
imobilizate ale
companiei Mecanica Mărim Mărim Mărim
Mărim
Ceahlău Mărime e Mărime e Mărime e Mărime
e
absolută relativ absolută relativ absolută relativ absolută
relativă
(RON) ă (RON) ă (RON) ă (RON)
(%)
(%) (%) (%)

Imobilizări
54.119 0,23 72.968 0,32 571.122 2,50 140.392 0,58
necorporale
Active imobilizate

Imobilizări 23.811.35 22.693.89 22.244.14 24.135.51


99,77 99,68 97,50 99,42
corporale 1 1 1 4

Imobilizări
- 0 - 0 - 0 - 0
financiare

23.865.47 22.766.85 22.815.26 24.275.90


Total 100 100 100 100
0 9 3 6

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 2.1

Tabelul 3.1 evidențiează structura activelor imobilizate din cadrul companiei pentru
perioada analizată. Imobilizările necorporale capătă o mărime relativă considerabil de mare față
de ceilalți ani, acesta avand de 2,50% iar în restul anilor au sub 0,60%.

Imobilizările corporale dupa cum se prezintă în tabel nu au schimbări foarte mari pe


parcursul anilor.
7
Tabel nr. 3.2 - Modificarea nominală relativă anuală pe ani ale activelor imobilizate

Modificarea nominală relativ anuală pe Imobilizări Imobilizări Imobilizări


ani necorporale corporale financiare

2015 - 2014 34,83% -4,69% 0

2016 - 2015 682,70% -1,98% 0

2017 - 2016 -75,42% 8,50% 0

2017 - 2014 159,41% 1,36% 0


Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 2.1

În urma analizării tabelului de mai sus, putem spune că în anul 2016 comparativ cu 2016
se regăseste o modificare foarte mare de 682,70% iar în anul 2017 comparativ cu anul 2016 vedem
o modificare negativă de -75,42%.

În ciuda acestor destabilizări ale imobilizărilor necorporale se regaseste și în


imobilizările financiare o modificare de -4,69% în anul 2015 comparativ cu 2014 și de asemenea
o modificare pozitivă în anul 2017 față de anul 2016 de 8,50%.

Grafic nr. 3.1 - Modificarea nominală relativă a imobilizărilor necorporale

2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 2017-2014


800.00%
682.70%
700.00%

600.00%

500.00%

400.00%

300.00%

200.00% 159.41%

100.00%
34.83%
0.00%

-100.00%
-75.42%
-200.00%

Sursa:Prelucrarea datelor din tabelul 3.2

8
Grafic nr. 3.2 - Modificarea nominală relativă a imobilizărilor corporale

2015 - 2014 2016 - 2015 2017 - 2016 2017-2014

10.00% 8.50%
8.00%

6.00%

4.00%

2.00% 1.36%

0.00%

-2.00%
-1.98%
-4.00%

-6.00% -4.69%

Sursa:Prelucrarea datelor din tabelul 3.2

3.2 Analiza evoluției structurii activelor imobilizate și a principalilor


factori de influență
Grafic nr. 3.3 - Evoluții asupra imobilizărilor corporale

100

99.5

99

98.5

98

97.5

97

96.5

96
2014 2015 2016 2017

Sursa: Prelucarea datelor din tabelul 3.1

Factorii de influență acestor evoluții negative în anul 2016 asupra imobilizărilor corporale
se datorează vanzarea unor utilaje uzate din punct de vedere fizic și moral. Acestea au fost scoase
la vanzare ca deșeu rezultat din dezmembrări și casări.
9
Grafic nr. 3.4 - Evoluții asupra imobilizărilor necorporale

2.5

1.5

0.5

0
2014 2015 2016 2017

Sursa: Prelucarea datelor din tabelul 3.1

După cum am specificat și în subcapitolul 2.1 aceste creșteri în cadrul imobilizărilor


necorporale sunt pe baza îmbunătățirilor echipamentelor de software și interfața de diagnoză
pentru Steyr.

10
Capitolul 4 - Analiza activelor circulante

și a factorilor de influență

Factorii de influență ale activelor circulante se stabilesc după fazele ciclului de exploatare.
Acesta transmite ideea de ansamblu al operațiunilor realizate de firmă pentru a-și atinge scopurile
și obiectivele cu speranța de a produce bunuri și servicii pentru a le schimba.

4.1 Structura activelor circulante la compania Mecanica Ceahlău în


perioada 2014 - 2017

Tabel nr. 4.1 - Activele circulante ale firmei Mecanica Ceahlău exprimate în mărimi absolute

Active circulante 2014 2015 2016 2017


1. Stocuri 10.076.848 14.820.397 14.789.473 15.908.598
2. Creanțe 13.348.794 15.407.331 13035801 15.028.780
2.1 Creanțe 13.322.122 15.378.137 12.994.022 14.813.015
2.2 Cheltuieli în avans 26.672 29.194 41.779 215.765
3. Active de trezorerie 9.867.557 5.325.785 8049525 8911683
3.1 Investiții pe
5.516.405 2.989.888 3.068.621 4.237.421
termen scurt
3.2 Lichidități 4.351.152 2.335.897 4.980.904 4.674.262
Total (RON) 33.293.199 35.553.513 35.874.799 39.849.061
Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 2.1

Tabel nr. 4.2 - Modificarea relativ anuală pentru activele circulante

2015-2014 2016-2015 2017-2016 2017-2014

Stocuri 47,07% -0,21% 7,57% 57,87%

Creanțe 15,43% -15,50% 14,00% 11,19%

Cheltuieli în avans 9,46% 43,11% 416,44% 708,96%

Investiții pe termen
-45,80% 2,63% 38,09% -23,19%
scurt

Lichidități -46,32% 113,23% -6,16% 7,43%

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 4.1


11
Grafic nr. 4.1 - Exprimarea stocurilor în valoare procentuala pe ani

2014 2015 2016 2017

18%
29%

27%

26%

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 4.1


În cadrul acestor creșteri ale stocurilor în anul 2017 se datorează activității de achiziții
care aceasta a incercat să cumpere stocuri la un preț nemajorat, în schimb a intervenit o creștere
considerabilă a prețurilor de achiziție la produsele din fontă și oțel. În schimb aceste majorări de
prețuri au fost reduse în primele 6 luni ale anului.

Grafic nr. 4.2 - Exprimarea creanțelor în valoare procentuală pe ani

2014 2015 2016 2017

26% 24%

23% 27%

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 4.1


În diagrama de mai sus se observăm o scădere de 4% din anul anterior 2015, această
scăderea se datorează produselor finite facturate și care sunt neîncasate, iar pentru rezolvarea
acestei probleme cei din consiliul companiei au decis sa constituie ajustări.

12
Grafic nr. 4.3 - Exprimarea cheltuielilor în avans sub forma de valoare procentuală pe ani

2014 2015 2016 2017

9%

9%

13%

69%

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 4.1


Cheltuielile de avans au crescut foarte mult în anul 2017 deoarece compania dorește să
constituie ajustări pentru deprecierea creanțelor comerciale chiar daca aceasta nu este sigură de
recuperarea lor.

Grafic nr. 4.4 - Exprimarea investițiilor pe termen scurt în valoare procentuală pe ani

2014 2015 2016 2017

27%
35%

19%
19%

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 4.1


Cu privire la anul 2014 avem un punct de maxim al investițiilor ceea ce reflectă investițiile
pe care le-a efectuat entitatea cu scopul de a moderniza clădirile și spațiile de producție,
achiziționarea de echipamente de sudură și dotări în aparatura birotică.

13
Grafic nr. 4.5 - Exprimarea lichidităților în valoare procentuala pe ani

2014 2015 2016 2017

29% 27%

14%

30%

Sursa: Prelucrarea datelor din tabelul 4.1


Lichiditățile au ajuns la o valoare foarte mica în anul 2015 datorită investițiilor pe care
le-a facut entitatea în modernizarea și retehnologizarea fluxurilor de producție, investiții specific
procesului de vânzare și distribuire.

4.2 Analiza evoluției structurii activelor circulante și a principalilor


factori de influență

Grafic nr. 4.6 - Evoluția principalelor componente ale activelor circulante


1. Stocuri 2.1 Creanțe 2.2 Cheltuieli în avans
3.1 Investiții pe termen scurt 3.2 Lichidități
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2014 2015 2016 2017

Sursa: Prelucrare a datelor din tabelul 4.1

Concluzii

14
Prin intermediul acestei lucrări am avut de analizat structura activului firmei
MECANICA CEAHLĂU SA care are sediu stabilit în Piatra Neamț.

În prima parte a proiectului am realizat o descriere generală a firmei unde am specificat


cadrul de organizare și desfășurare a activității fiind producerea de mașini agricole și forestiere .

Tot în acest capitol am descris piața pe care se află firma și concurenți ei. Din respectivele
date pe care le-am interpretat am aflat clienții principali ai firmei, concurenții puternici ai societății
fiind producători autohtoni pe piață și principalii furnizori.

În capitolul doi am descris structura activului bilanțier în perioada anilor 2014 - 2017 și
totodată am descris formele de activ care se regăsesc la firmă.

Analizând datele firmei am observat o evoluție pozitivă a activelor circulante față de


activele imobilizate care au o scădere în perioada anilor 2014 - 2015 și în anii 2016 - 2017 revine
cu o creștere.

În cel de-al treilea capitol am avut de analizat structura activelor imobilizate și a factorilor
de influență a acesteia. Din datele respective reies diferiți factori conjuncturali, tehnici, strategici
și economici care aduc o schimbare în structură.

Prin intermediul analizei am descoperit o scădere a imobilizărilor corporale datorită


factorilor tehnici prin care acestea din punct de vedere fizic și moral s-au deteriorat și au fost
scoase la vânzare.

În capitolul patru au fost prezentate activele circulante și factori de influență ale firmei
care se stabilesc după fazele ciclului de exploatare. Pot spune din perspectiva datelor pe care le-
am analizat că în anul 2014 firma a avut un punct maxim al investițiilor efectuând investiții cu
scopul de modernizare a clădirilor și spațiilor de producție. Chiar dacă aceasta a avut un declin în
anii 2015-2016 aceasta a revenit în forță în următorul an, respectiv 2017.

Așadar, în urma analizelor efectuate asupra activului firmei Mecanica Ceahlău am


descoperit evoluții și scăderi pe parcursul celor 4 ani de activitate ale firmei din prisma activului
bilanțier și este o întreprindere cu experiență și cu dorință de dezvoltare.

Bibliografia
15
 Bistriceanu, Gh., ş.a., Finanțele agenților economici, Editura Didactică și Pedagogică,

București, 2004

 HOANŢĂ, Nicolaie. Gestiunea financiară a întreprinderii.

 Suport de curs Finanțe, anul II, anul universitar 2018-2019

 www.bvb.ro

 www.mecanicaceahlau.ro

 www.tradeville.eu/tradepedia/active-circulante-imobilizate

16
Anexe
Structura activului bilanțier pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017.

17