Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

CATEDRA „FINANȚE”

STUDIU INDIVIDUAL NR.3

POLITICA DE MARKETING ÎN ASIGURĂRI

Eleva : Bogasieru Mirela

Grupa: FA1707G

Coordonator : Colța Angela

Chişinău – 2021
Cuprins
Introducere............................................................................................................................................3
1. Marketingul și elementul său în industria de asigurări..................................................................4
2. Strategii ale politicii de marketing.................................................................................................6
Concluzie...............................................................................................................................................8
BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................................9

2
Introducere
Economia modernă este caracterizată de piața liberă, ceea ce înseamnă că activitățile economie
sunt în general asociate exclusiv pieței. Pe piață există două mecanisme principale: cererea și oferta
pieței. Cerere pe piață este găsită pentru consumatori (persoane fizice, gospodărie, întreprindere), în
timp oferta se formează de către întreprindere, pentru a se îndeplini cerințele clienților. Cine
răspunde la cerere sau are nevoie, este clar: cererea satisface oferta.

Producția de bunuri și servicii a dat naștere la gradul de dezvoltare a forțelor productive ale
dezvoltării sociale. Anterior Marketingul avea doar o funcție de asistență, pe când în majoritatea
întreprinderilor de producție problema - cheie era incapacitatea de a vinde produse. În acest sens,
directorii întreprinderilor au îmbunătățit tehnicile de producție de, deoarece cea mai mare dificultate
a fost de a produce, ci nu alocația pe piață. Activități care astăzi sunt cunoscute sub numele de
marketing, până la sfârșitul secolul al XIX-lea au fost numite vânzări, tot după primul război
mondial vânzarea a fost principala preocupare a întreprinderilor, deoarece piața era bazată pe
societatea de consum formată, unde producătorii oferă cantități nelimitate de produse pe piață, în
timp ce le consumul a fost rar. Acest pas marchează nașterea publicității și a marketingului,
deoarece în 1950 a avut loc o abordare modernă pentru rezolvarea problemelor în un mod complex
în cadrul întreprinderii, unde aceste activitățile sunt realizabile și benefice.

Termenul de marketing rezumă filozofia întreprinderii de a se concentra asupra clientului,


exprimată prin efortul întreprinderii permanent și armonios în procesul de îndeplinire a nevoilor și
dorințelor clientului și implementarea obiectivelor sale de întreprindere.

Serviciul de marketing al societății de asigurare este conceput ca un centru important, ca sursă


de informație veridică și de recomandări, privind soluționarea unui vast spectru de probleme, ce
vizează activitatea curentă și de perspectivă a asigurătorului. Figura centrală a pieței asigurărilor
devine asiguratul, interesele și necesitățile în protejarea prin asigurare a căruia determină activitatea
asigurătorului.

Scopul acestei lucrări este de a evidenția caracteristicile, importanța și necesitatea politicii de


marketing în cadrul serviciilor de asigurare, în ceea ce vizează produsul, piața, promovarea și prețul.

Obiectivul lucrării este de a identifica oportunitățile și problemele apărute în cadrul politicilor


de marketing în domeniul de asigurări precum și soluționarea dificultăților identificate.

3
1. Marketingul și elementul său în industria de asigurări
Pentru piața asigurărilor, marketingul prezintă importanță și după felul în care contribuie la
înlăturarea unor aspecte negative, cum ar fi: majorarile nejustificate de prime, acoperirile anulate și
despăgubirile neplătite sau plătite incomplet.

Combinația dintre cerere și ofertă pentru aceste produse nu poate fi îndeplinită fără un mecanism de
reglementarem, un principal regulator de piață. Piața asigurărilor este una dintre cele mai dezvoltate
piețe și cea mai puternică din lume. Caracteristica acestei piețe este că creșterea numărului de
asigurați nu va afecta reducerea sau creșterea primelor.

"Marketingul poate fi definit ca procesul de planificare și realizare a conceptului, politica de prețuri,


promovare și distribuirea de idei și servicii pentru schimbul de active, care îndeplinesc obiectivele
individuale și organizaționale "

Strategia de marketing operaționează prin segmentare și selectarea piețelor dorite, ceea ce înseamnă
procesul deîmpărțirea pieței totale a asigurătorilor în grupuri omogene ale asiguraților, care se
disting între ei în funcție de nevoile lor, deci aleg segmente care vor oferi servicii sigure.

Utilizarea conceptului de marketing pe piața asigurărilor reprezintă cercetarea pieței asigurărilor,


care se mai numește ”cacercetare de marketing”. În astfel de cercetări se atrage atenția îndeosebi la:

 Capacitatea pieței
 Gama de tipuri de asigurări;
 Oportunități de dezvoltare a pieței;
 Distribuție;
 Prețurile pieței.

Participanții la industria asigurărilor sunt:

1. Asiguratul (persoane fizice, familii, întreprinderi, societate etc.);

2. Intermediari de asigurări (agenții, brokeri etc);

3. Asigurătorul (furnizorul de acoperire);

4. Utilizator (despăgubire compensată).

4
Specificul pieței asigurărilor constă în faptul că produsul de asigurare s-a creat singur prin
furnizarea contractului, ceea ce înseamnă vânzarea acestui produs. Acesta este domeniul specific al
asigurărilor atunci luându-se în considerare activitatea lor economică și produselor (serviciilor)
oferite de piața asigurărilor asigurătorului (companiei de asigurare). Compania de asigurări -
asigurător, în acest caz vinde "siguranță", la care asiguratul în timpul activității sale realizează
îndeplinirea obligațiilor asumate asupra entităților economice respective de care se realizează
asiguratul. Spre deosebire de alți producători de bunuri, în asigurări nu există posibilitatea stabilirii
inventării produselor.

În domeniul asigurărilor, marketingul constă în primul rând în identificarea persoanelor


interesate să achiziționeze produsele oferite de companiile și agenții de asigurări, iar în al doilea
rând, marketingul înseamnă, din punct de vedere al brokerilor, respectiv, al diferitelor tipuri de
agenți, găsirea acelor companii de asigurări, dispuse să le accepte ofertele.
Imaginea publică a unei companii de asigurări se bazează îndeosebi pe acțiunile sale în
domeniul reclamei și al relațiilor publice, fiind legată de mixul de marketing al companiei.
Acesta cuprinde ansamblul activităților necesare furnizării unui produs de asigurare
cumpărătorului, având patru componente majore: produsul, prețul, piața și promovarea.
Mixul de marketing reprezintă o serie de acțiuni menite să sporească vânzările companiei,
care pot ajuta să ocupe o poziție mai bună pe piață și să promoveze imaginea companiei.
Mixul de marketing înseamnă prognozarea strategiilor pentru următoarele aspecte: Produs,
Preț, Promovare, Plasament.
1. Produse și servicii. În acest caz este studiată varietatea, calitatea, caracteristicile și aspectul
produselor. Sunt analizate nevoile și opiniile clienților. Se fac niște observații cu ce produse vin
concurenţii pe piaţa locală şi ce caracteristici au acestea? Produsele sau serviciile concurenților sunt
de calitate mai  bună sau mai proastă? Care este preţul oferit de concurenţi pentru produse, servicii
similare? Managerul trebuie să concluzioneze și ce avantaje are el în comparație cu concurenții săi.
2. Prețul.  Managerul urmează să-și răspundă la întrebarea care este concurentul cu preţul cel
mai mare și preţul cel mai mic la produsul similar?  Ce cotă de piaţă au concurenţii? Cine are cota
cea mai mare şi cum i-a reușit acest lucru?
3 Promovarea. Presupune elaborarea ofertelor, tehnicilor de promovare a mărcii, companiei.
Promovarea presupune și realizarea spoturilor publicitare, organizarea acţiunilor promoţionale și
analiza cum își vând concurenţii produsele?  Sunt elaborate strategii pentru a atrage noi clienţi.

5
Cel care a inițiat o afacere trebuie să se întrebe ce ar comunica    cumpărătorului pe parcursul a
30 secunde ca să-l convingă pe acesta să cumpere produsul/serviciul lui?
4. Plasamentul. Presupune alegerea căilor de aducere a produsului/serviciului la client,
oferirea produsului/serviciului la momentul oportun, selectarea rețelor de distribuție. Totodată este
analizată starea drumurilor și dacă este accesibil sau ba transportul public.

Publicitatea ca formă de marketing:

Publicitatea este un mod eficient de a vă promova produsele și serviciile. Când faceți publicitate
potențialilor clienți, știți cine ești, unde ești și ce poți face pentru ei. Un câmp publicitar de succes va răspândi
cuvântul în jurul dvs. produse și servicii, atrage clienți și generează vânzări. Dacă încercați să încurajați
clienții noi să cumpere un existent produs sau un serviciu nou, există multe opțiuni din care să alegeți

O publicitate bună ar trebui să:

1. Construiască imaginea de afaceri;

2. Explice avantajele produsului dvs. și serviciile oferite;

3. Crească gradul de conștientizare pentru noi produse și servicii, în timpul și după lansare;

4. Genereze interes pentru piața care vizează, precum și un nou public de potențiali clienți;

5. Încurajeze clienții să întrebe despre afacerea dvs., crescând cererea clienților pentru produsele dvs.

Publicitatea este o parte vitală a oricărei operațiuni de afaceri, care în realitate reprezintă vârful
aisbergului în procesul de vânzare. Poate aduce mai mult decât un succes temporar pentru un produs inferior,
ci un rezultat foarte pozitiv pentru vânzarea de produse.

Publicitatea ar trebui făcută în mod regulat prin diferite forme, în format electronic, tipărit sau media.
Există, de asemenea, alte forme de marketing care afectează practic creșterea vânzărilor de produse către
întreprinderile de pe piața de asigurări, iar pentru a vedea impactul pozitiv al marketingului în realizarea
obiectivelor firmelor și creșterea satisfacția clienților, treubuie de implementat anumite strategii.

2. Strategii ale politicii de marketing


Marketingul include nu doar comunicare și cercetare de piață, dar și marketingul strategic. De
fapt, marketingul strategic trebuie să fie primul. Trebuie să luăm deciziile esenţiale privind direcția
și orientarea întreprinderii pe piață înainte de a ajunge la detalii despre mesaje, promovare și
vânzare.

6
Marketingul strategic trebuie să fie aliniat complet la planificarea strategică a întreprinderii. Acesta
începe prin clarificarea misiunii, viziunii și valorilor întreprinderii. Apoi aceste elemente
fundamentale oferă o bază solidă pentru decizii privind strategia de marketing.
Mai departe, trebuie să confirmăm că piața este foarte competitivă. Unii rivali sunt mai buni
decât noi la producerea unor bunuri sau la prestarea anumitor servicii, sau la acoperirea unor nişe de
piaţă. Am putea decide să concurăm direct cu ei. Sau, mai strategic, îi putem evita și ne putem
concentra doar pe lucrurile pe care le facem mai bine decât ei. Întrebarea nu este ”ce putem face cel
mai bine?”, ci ”ce putem face cel mai bine în raport cu concurenţii?”. Este vorba despre identificarea
și utilizarea avantajului competitiv pe care îl avem. Apoi ar trebui să ne axăm pe ceea ce excelăm în
comparație cu rivalii.
După aceea trebuie să găsim segmentele sau nișele de piaţă care caută lucrurile la care suntem
foarte buni. Succesul nostru constă în găsirea și deservirea clientelei care are nevoie și dorește ceea
ce avem. Asta nu înseamnă să încercăm să vindem tuturor - este o greșeală fatală. În schimb, trebuie
să ne concentrăm doar pe clienții potriviți, ignorând deliberat piețele și segmentele în care nu putem
reuși. 
Astfel, o strategie de marketing reușită întrunește trei elemente esenţiale într-o formulă de succes.
Primul - misiunea noastră; al doilea - avantajul competitiv; al treilea - segmentele de piaţă selectate
care vor absorbi produsele la care noi excelăm.
Termenul cercetare de piaţă este asociat în mintea oamenilor cu acţiuni costisitoare și
complexe întreprinse de companii mari. În consecință, multe întreprinderi mici din sectorul creativ
consideră că nu au timp sau bani pentru a face o cercetare de piață. 

Totuși principalul obstacol pentru o cercetare de piață nu este timpul sau banii, ci aroganța.
Dacă credem că știm totul despre afacerea noastră și nu avem nimic de învăţat de la clienți, atunci
nu-i vom asculta niciodată. Dacă credem că știm deja totul despre ceea ce apreciază clienții noștri,
despre prețurile pe care le vor plăti ei și îmbunătăţirile pe care le-ar dori ei, nu are sens să îi
ascultăm.

Pe de altă parte, dacă îi privim ca parteneri pe clienţii noștri selectaţi și evaluați, vom dori să
aflăm ce gândesc. Dacă înţelegem că ei pot privi produsele noastre altfel decât noi, vom fi curioși să
cunoaștem diversele lor perspective. Dacă considerăm că clienţii noştri pot avea idei bune pe care le
putem utiliza, ar fi absurd să nu-i întrebăm.

7
Ne putem folosi creativitatea pentru a găsi metode inteligente, simple și accesibile de a asculta
sistematic clienții și a utiliza ideile și opiniile lor.

Putem cere clienților părerea despre produsele noastre, îi putem ruga să propună îmbunătățiri,
putem întreba ce le place cel mai mult. Putem folosi chestionare online sau putem discuta cu ei;
putem organiza un grup tematic informal al clienților sau un forum al utilizatorilor. Există multe
metode pe care le putem aplica dacă ne folosim imaginația.

Pe scurt, putem dezvolta întreprinderile creative ascultând segmentele de piaţă selectate și


considerându-i drept parteneri pe cei mai valoroși clienți ai noștri.

Concluzie
Cercetarea și promovarea vânzărilor de produse de asigurare ca element de marketing în
asigurări, reprezintă unul dintre cele mai importante segmente din domeniul cercetării de marketing
în domeniul asigurărilor. Exercitarea unei astfel de cercetări necesită construirea a unor astfel de
canale de vânzare a serviciilor de asigurare prin care vor fi acceptabile pentru utilizator sau asigurat.
Produsele de asigurare sunt produse de vânzare, de când aceste produse nu sunt produse și,
prin urmare, nu are depozit de stocuri ale acestor produse. O cerere pentru astfel de produse poartă
pe baza informațiilor disponibile pentru asigurat cu privire la riscuri la care se poate supune.
Vânzările pe piața asigurărilor joacă un rol cheie pentru a satisface cererea și oferta, deoarece
produsele de asigurare sunt produse care nu se văd, nu se ating, ci există doar sub formă de gajuri.
Vânzarea unei promisiuni necesită încredere, o convingere că furnizorul de servicii va fi realizat
dacă apare o pierdere. Către orice altă entitate economică dacă nu producem sau reparăm o astfel de
entitate felul produsului.
Mass-media reprezintă un element foarte important în promovarea produselor de asigurare. În
țările cu o dezvoltare ridicată a marketingul asigurărilor este un cost foarte ridicat în comparație cu
alte sectoare ale unei companii de asigurări.
Marketingul în asigurări joacă un rol de mai multe ori, de o parte, promovează produsele de
asigurare, apoi crește conștientizarea cetățenilor cu privire la modelele de protecție împotriva
riscurilor, creșterea fiabilității consumatorilor, costul plății pentru promisiunea dată de asigurător în
cazul în care se produce pierderea, aceasta se va întâmpla. Publicitatea joacă un rol important al
produselor de asigurare introduse pe piață. În ceea ce privește o piață modernă funcțională a
întreprinderii, este aproape imposibil fără un marketing puternic, știind că în orice zi acum
marketingul se schimbă și se perfecționează grație tehnologiilor informative, mijloacelor vizive,
8
electronice, tipărite etc. în acest sens, putem spune că companiile de asigurări este imposibil să
existe fără un marketing de succes.

BIBLIOGRAFIE
Manuale:
1. PETRESCU, E. Marketing în asigurări. București: Ed. Uranus, 2012

Surse webografice:
2. http://journals.euser.org/files/articles/ejms_may_aug_16/Besnik.pdf
3. https://www.rasfoiesc.com/business/marketing/POLITICI-DE-MARKETING95.php
4. https://graduo.ro/referate/asigurari/politica-de-marketing-in-activitatea-de-asigurare-409151

S-ar putea să vă placă și