Sunteți pe pagina 1din 4

Problema 1

Se dau următoarele date referitoare la cheltuielile publice

INDICATORI VALOARE U.M.


Cheltuieli de personal (Cp) 8959 Mii Ron
Bunuri si servicii (Cbs) 3992 Mii ron
Subvenții (S) 4337 Mii Ron
Dobânzi (Dob) 3118 Mii ron
Fonduri de rezervă (Fr) 345 Mii Ron
Transferuri între unități ale 4790 Mii ron
administrației publice (Tap)
Alte transferuri (At) 4942 Mii Ron
Asistență socială (As) 7032 Mii ron
Alte cheltuieli (Ac) 684 Mii Ron
Cheltuieli de capital (Ck) 3002 Mii ron
Imprumuturi acordate (Im) 6228 Mii Ron
Rambursări de credite externe 2440 Mii ron
(Rcext)
Rambursări de credite interne 8619 Mii Ron
(Rcint)
Indicele prețurilor constante 115,6 %
(Ip)

1. Să se determine valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate conform clasificației


economice, respectiv volumul cheltuielilor publice în expresie nominală
2. Să se determine volumul cheltuielilor publice în expresie reală.

Problema 2

Se dau următoarele date:

INDICATORI VALOARE U.M.


Cheltuieli finanțate din 285 Mii Ron
bugetul de stat (Cp1)
Cheltuieli finanțate din intrări 45 Mii ron
anuale de credite interne (Cp2)
Cheltuieli finanțate din 205 Mii Ron
venituri proprii ale instituțiilor
publice (Cp3)
Cheltuieli finanțate din 80 Mii ron
fonduri externe
nerambursabile (Cp4)
Transferuri între bugete (T) 35 Mii Ron
Intrări anuale de credite 15 Mii ron
externe (Crex)
Rambursări anuale de credite 5 Mii Ron
externe (Ri)
Indicele prețurilor constante 118 %
(Ip)

Să se determine:

1. Valoarea cheltuielile publice totale neconsolidate în expresie nominală și reală


2. Valoarea cheltuielilor publice totale consolidate în expresie nominală și reală.

Problema 3

Se dau următoarele date:

INDICATORI VALOARE N VALOARE N+1 U.M.


Cheltuieli ale 1019,68 1161,65 Mii Ron
administrației publice
centrale (Cpc)
Cheltuieli publice 607,44 698,56 Mii ron
intermediare (Cpi)
Cheltuielile 998,07 1147,78 Mii Ron
colectivităților locale
(Ccl)
Produsul Intern brut 6850 7877,5 Mii ron
(PIB)
Curs de schimb (Cs) 4,4 4,5 RON/USD
Populație (N) 22,9 22,8 Mil loc.
Indicele prețurilor 115 120 %
constante (Ipc)
Să se determine:
Ponderea cheltuielilor publice totale neconsolidate în PIB
1. Cheltuielile publice medii pe locuitor în unitate monetară națională
2. Cheltuielile publice medii pe locuitor în USD
3. Structura cheltuielilor publice totale (greutatea specifică a fiecărei categorii de cheltuieli
publice în totalul acestora).
4. Modificarea nominală și reală absolută a cheltuielilor publice
5. Modificarea nominală și reală relativă a cheltuielilor publice
6. Modificarea ponderii cheltuielilor publice în prețuri curente în produsul intern brut
7. Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice ce revin pe un locuitor în unitate
monetară națională
8. Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice ce revin pe un locuitor în USD
9. Modificarea structurii cheltuielilor publice
10. Indicatorul privind corespondența dintre creșterea cheltuielilor publice și creșterea
produsului intern brut.
11. Elasticitatea cheltuielilor publice fata de produsul intern brut.

Problema 4

Se consideră următoarele date economico-financiare înregistrate la nivelul unui stat:


Mil. U.m.
Nr. crt. Indicatori Valori Valori
2018 2019
1 Cheltuielile bugetului de stat 37000 39000
2 Cheltuielile asigurărilor sociale de stat 15000 17000
3 Cheltuieli bugete locale 21000 28000
4 Transferări între bugete 13000 14000
5 Produsul intern brut 200000 240000

Să se determine şi să se interpreteze:
A. Cheltuielile publice totale consolidate efectuate în fiecare an, exprimate în mil. u.m.
B. Coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice totale consolidate în raport cu PIB.
C. Coeficientul de concordanţă a cheltuielilor publice totale consolidate în raport cu PIB.
D. Creşterea absolută a cheltuielilor publice totale consolidate, exprimate în $ pe locuitor,
dacă se cunosc
- cursul de schimb mediu a fost în 2018: 4,0 u.m/$
2019: 4,2 u.m./$
populaţia în 2018: 20,0 mil. locuitori
populaţia în 2019 20,4 mil. loc.

Problema 5
Cheltuielile bugetare ale unei ţări pe anii 2018 şi 2019 înregistrează următoarele valori:
Mil. U.m.
Nr. INDICATORI VALORI VALORI
crt. 2018 2019
1 Cheltuieli de personal 5000 6200
2 Cheltuieli materiale şi servicii 4000 4800
3 Subvenţii 2000 3000
4 Transferuri 12000 15000
5 Dobânzi aferente datoriei publice 4100 3000
6 Rezerve 100 300
7 Cheltuieli de capital 3000 2850
8 Împrumuturi acordate 270 150
9 Rambursări de credite, plăţi de 3730 3600
dobânzi şi comisioane
Să se determine şi să se interpreteze:
A. Valoarea cheltuielilor publice totale neconsolidate.
B. Creşterea nominală absolută şi relativă a cheltuielilor totale neconsolidate
Problema 6

Se dau următoarele date:

INDICATORI VALOARE N VALOARE N+1 U.M.


Venituri totale 156625 168598 Mii Ron
Cheltuieli totale, din 193025 201904 Mii ron
care
- Cheltuieli de 46711 42807 Mii Ron
personal
- Cheltuieli cu bunuri 28835 29801 Mii ron
și servicii
- Transferuri 81428 94575 Mii ron
- Alte cheltuieli 15367 15802 Mii Ron
curente
- Cheltuieli de 20684 18919 Mii ron
investiții, operațiuni
financiare si
restituiri
Populație (N) 22,9 22,8 Mil loc.
Indicele prețurilor de 106,09 112,02 %
consum
PIB 505503 511581 Mil Ron
Curs de schimb euro 4,5 4,6 RON/EUR

Să se determine:

1. Ponderea cheltuielilor totale în PIB în anul N și N+1


2. Ponderea cheltuielilor de personal în total cheltuieli pentru anul N și N+1
3. Modificarea absolută și relativă nominală și reală a cheltuielilor cu bunurile și servicii.
4. Modificarea ponderii cheltuielilor de personal în total cheltuieli
5. Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice ce revin pe un locuitor în unitate
monetară națională
6. Modificarea volumului mediu al cheltuielilor publice ce revin pe un locuitor în EUR
7. Modificarea structurii cheltuielilor publice
8. Indicatorul privind corespondența dintre creșterea cheltuielilor publice și creșterea
produsului intern brut.
9. Elasticitatea cheltuielilor publice totale în raport cu PIB

S-ar putea să vă placă și