Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA “DANUBIUS” GALAȚI

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE


SPECIALIZAREA CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

NOILE BAZINE
TURISTICE

STUDENT
BURLACU
NICOLETA VERONICA
ANUL I IF
TURISMUL

În acest secol industria turismului şi a călătoriilor reprezintă, pe plan mondial, cel mai
dinamic sector de activitate şi, în acelaşi timp, cel mai important generator de locuri de muncă. Din
punct de vedere economic, turismul se constituie şi ca o sursă principală de redresare a economiilor
naţionale ale acelor ţări care dispun de importante resurse turistice şi le exploatează corespunzător.
Acţiunea sa se manifestă pe o multitudine de planuri, de la stimularea dezvoltării economice la
perfecţionarea structurii sociale, de la valorificarea superioară a resurselor la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă.
Însuşi fenomenul de turism (din francezul tour – primbare, voiaj) vorbeşte despre tendinţa
permanentă a omului de a călători, de a se deplasa în spaţiu, ce constituie nu un scop în sine, ci o
condiţie necesară şi un mijloc de a atinge anumite obiective (comerciale, de lărgire a cunoştinţelor,
pelerinaj etc.). Începând cu secolul XIX, când au loc transformări revoluţionare în sfera mijloacelor
de transport, şi anume: apariţia vapoarelor, trenurilor, extinderea reţelei de şosele, creşte calitatea şi
siguranţa transporturilor concomitent cu ieftenirea lor, se intensifică fluxurile de călători. Apare
necesitatea unor întreprinderi care să se ocupe de primirea şi deservirea călătorilor. La această
perioadă se atribuie şi primele birouri turistice, create de englezul T. Kuk.
În 1880 E-Guy Frenler preciza că “turismul, în sensul modern al cuvântului, este un fenomen
al timpurilor noastre, bazat pe cunoașterea necesității de refacere a sănătății și schimbarea mediului
înconjurător, cultivarea sentimentului pentru frumusețile naturii, ca rezultat al dezvoltării
comerțului, industriei, precum și al perfecționării mijloacelor de transport”.
Turismul a căpătat caracter de masă după cel de-al doilea război mondial, când s-a
transformat din obiect de lux într-o necesitate pentru majoritatea populaţiei din ţările dezvoltate.
După cum se spune în Declaraţia de la Manila privind turismul mondial, adoptată în luna octombrie
1980, „turismul contemporan a apărut în legătură cu promovarea politicii sociale, ce a condus la
acordarea pentru muncitori a concediilor anuale cu plată, ceea ce, concomitent, constituie
recunoaşterea dreptului principal al omului la odihnă şi agrement”.
În sensul actual, turismul a căpătat un conținut mult mai compex din punct de vedere
economic, social și spiritual. Turismul reprezintă ansamblul de măsuri puse în aplicare pentru
organizarea și desfășurarea unor călătorii de agrement sau în alte scopuri, realizate fie prin
intermediul unor organizații, societăți sau agenți specializați, fie pe cont propriu, pe o durată limitată
de timp, precum și industria care asigură satisfacerea nevoilor turistice.
Industria turistică s-a dezvoltat rapid în țări precum Grecia, Italia, Spania, Franța, Austria,
Israel, Egipt, Tunisia, Thailanda, SUA și în unele mici state insulare, devenind vitală pentru
economiile acestor țări. Beneficiile economice ale industriei turistice sunt multiple, aceasta generând
un număr semnificativ de locuri de muncă. Economia locală, în ansamblu, beneficiază ca urmare a
dezvoltării turismului. Turiștii crează o cerere suplimentară de servicii și bunuri de consum,
stimulând astfel sectorul terțiar al economiei: serviciile, comerțul, industriile artizanale, etc. Sectorul
transporturilor și sectorul imobiliar sunt alte două ramuri importante care au de câștigat din
dezvolarea turismului.
Potențialul turistic este influențat de o serie de factori:
- Factori naturali, care ramân în general neschimbați și care au un rol hotărâtor în practicarea
turismului. Resursele naturale ale unei tări pot diferenția turismul în: turism montan, turism
de litoral, turism de schi, turism de vânătoare, etc.
- Factori economici, demografici, politici, psihologici care sunt caracterizați prin dinamică
accentuată dar și cu posibilități de dirijare în sensul dorit. Creșterea populației globului,
creșterea veniturilor populației, creșterea timpului liber, modernizarea mijloacelor de
transport și comunicații sunt factori care influențează turismul pe perioade lungi de timp.
Potențialul turistic și fluxurile turiștilor înregistrează valori diferite de la o regiune la alta.
Potențialul turistic al Europei și Americii de Nord și Centrale este intens valorificat, aici
înregistrându-se un număr mare de turiști și încasări apreciabile de turism. În alte regiuni precum
sunt cele din Africa, Australia, America de Sud, potențialul natural nu este valorificat în
întregime.
În funcție de importanța ofertei turistice ( stabilite în general după numărul de turiști primiți
în spațiul turistic ), distingem mai multe categorii de localizări concentrate ale ofertei turistice.
Astfel, în funcție de criteriul formării și poziției lor ( după C. Cristureanu ), avem:
- Bazinele tradiționale: Europa Occidentală, Europa Orientală, Țările nord-americane,
localizări turistice ale lumii a treia;
- Bazinele turistice noi: localizare periferică, localizare îndepărtată, localizare de pionierat.

BAZINELE TURISTICE NOI

Bazinele turistice noi au apărut în apropierea regiunilor emițătoare clasice, dar și în zone mai
îndepărtate, ca urmare a lărgirii fenomenului de turism în masă.
1. Localizarea periferică:
In apropierea bazinelor clasice s-au format prin creșterea bazinelor din lumea a treia, la
distanțe destul de mici față de țările industrializate, noi bazine turistice. Acestea sunt concentrate în
trei arii geografice:
- Litoralul nord african care are o ofertă diversificată și de bună calitate în primul rând în
Maroc ( Tangier, Al Hoceima, Agadir, Cato Negro ), Tunisia ( Tunis ), cu împrejurimile cu
vestigii romane, feniciene și islamice. Tot în acest sector se înscriu Algeria, cu stațiunile sale
balneare ( Tipassa, Cote Turquoise ) și orașe cu trecut istoric încărcat ( Alger, Bejaia) și
Libia ( Tripoli );
- Partea sud-estica a bazinului mediteranian, care este o zona încă afectată de evenimente
politice ce au stopat pentru un timp turismul internațional;
- Zonele recent incluse în acest tip de bazine turistice sunt reprezentate de bazele turistice
rezervate pentru turismul de shoping, turismul pentru participarea la congrese, conferințe, de
cunoaștere a valorilor culturale și a obiceiurilor tradiționale.

2. Localizarea îndepărtată:
Este caracterizată de zone turistice aflate în zone din ce în ce mai îndepărtate, dar care
practică prețuri mici, la standarde de confort ridicate. Aici sunt incluse următoarele arii turistice:
- Africa Centrală și de Sud care se remarcă prin potențialul natural (safari ) și tradițiile
africane. Principalele zone turistice sunt: Golful Guineii, Africa de Sud, Bazinul fluviului
Zair, Lacurile Africane, Litoralul Estic;
- Australia și Noua Zeelandă sunt vizitate cel mai mult de europeni, mai ales britanici.
Zonele cele mai vizitate sunt în Australia: marile orașe ( Canberra, Sydney, Melbourne ),
zonele litorale, barierele de corali, iar în Noua Zeelandă: orașele Auckland, Christchurch,
Wellington, stațiunile pentru cure balneare cu ape termale ( Rotorua, Taupo ) sau stațiuni
pentru practicarea sporturilor de iarnă;
- Asia este o zonă turistică care s-a remarcat mai ales prin turismul cultural generat de
mulțimea mărturiilor istorice, la care se adaugă turismul religios ( islamism, budhism,
hinduism ), turismul montan și cel maritim-balnear. Turiștii sunt atrași aici de monumentele
istorice și arhitectonice, mărturii ale civilizațiilor antice. Se remarcă astfel : Ninive, Ur,
Eridu, Babilon
( Irak ), Persepolis, Hamedan, Kermanshah ( Iran ), Mecca ( Arabia Saudită ), Delhi,
Bombay, Madras, Hyderabad ( India ), Anuradhapura, Colombo ( Sri Lanka ), Dacca
( Bangladesh ), iar în estul continentului asiatic principalele zone turistice apreciate pentru
trecutul istoric sunt cele din China, Coreea, Filipine, Japonia, Indonezia.
Sunt de asemenea apreciate și stațiunile montane amenajate la poalele Munților Himalaya
sau în Japonia ( Sapporo ) pentru turismul montan și practicarea sporturilor de iarnă. Din ce în ce
mai mulți turiști se îndreaptă spre stațiunile litorale, balneo-climaterice din India ( Golful Bengal ),
Filipine sau către exoticele insule Hawaii, Samoa, Fiji și Tahiti.
3. Localizarea de pionierat este reprezentată de zonele arctice și antarctice, unde expedițiile
cu scop științific au avut ca efect popularizarea acestora. Intre timp a căpătat amploare și turismul
din regiuni cum ar fi: deșertul Sahara, Nepal sau Amazonia.
Apariția noilor bazine turistice a fost determinată de trei factori și anume:
- dezvoltarea economică a țărilor în dezvoltare care, din rațiuni politice, economice și de
identitate națională, și-au dezvoltat și specializat oferta turistică în raport cu specificul
resurselor turistice;
- internaționalizarea turismului, sub impactul turismului de masă și democratizarea turismului,
prin constituirea rețelelor integrate ( pe plan mondial ) de hoteluri, agenții de turism,
companii de transport ( aerian, feroviar, rutier și naval);
- conștientizarea a tot mai multor țări, vis-à-vis, de rolul economic, politic și social al
turismului, ceea ce le-a scos dintr-o anumită autoizolare tradițională.

OBIECTIVE TURISTICE DIN AUSTRALIA

Australia este una dintre cele mai populare destinații de călătorie din lume. Este genul de loc
în care găsești tot ce vrei. De la plaje superbe și peisaje exotice la orașe animate cu o viață de noapte
interesantă, comorile ascunse din Australia sunt foarte atrăgătoare. Cu un relief variat, atât zona de
câmpie, podiș și deșert, cât și obiective inedite precum Marea Bariera de Corali, o călătorie în
Australia promite multe aventuri și atracții turistice ce merită descoperite, numărul turiștilor veniți în
acest scop mărindu-se semnificativ în ultimii ani. 

Canberra şi Australian Capital Territory

Capitala Australiei, Canberra, se află la 290 km sud de Sydney în regiunea numită Australian
Capital Territory. Australian Capital Territory măsoară 80 km în lungime şi 30 km în lăţime şi a luat
naştere în urma unei dispute între oraşele Sydney şi Melbourne, ambele dorind să devină capitale ale
Australiei. Pentru că nici un oraş nu a cedat în favoarea celuilalt s-a ajuns la un compromis
formându-se acest mic teritoriu, iar Canberra a fost construită cu destinaţia specifică de a deveni
capitala Australiei.
Canberra este centrul politic şi cultural al Australiei. Toţi cei ce vor să-şi formeze o imagine
asupra spiritului naţional al Australiei nu trebuie să ocolească acest oraş. Aici se poate vizita vechea
şi noua Casă a Parlamentului (Old Parliament House şi Parliament House). Old Parliament House a
fost sediul guvernului australian din 1920 şi până în 1988 iar în prezent este un muzeu deschis
vizitatorilor. Parliament House este actualul sediu al guvernului, cu o arhitectura impresionantă,
uneori fiind deschis vizitatorilor.

Old Parliament House şi Parliament House

Oraşul este o destinaţie excelentă pentru pasionaţii de muzee. Australian War Memorial,
muzeul comemorativ al războiului, este unul dintre cele mai cunoscute muzee din Canbera
cuprinzând istoria militară a Australiei în multiple exponate. Mai pot fi vizitate şi muzee de artă şi
film, iar la National Capital Exhibition sunt expuse materiale ce documentează modul în care a fost
planificată şi construită capitala Australiei.
La 5 km de oraş se află Turnul Black Mountain, înalt de 195 m, din vârful căruia se poate
vedea întregul oraş Canberra şi împrejurimile sale. De asemenea, în Canberra nu te afli departe de
natură. Oraşul este construit în jurul unor lacuri antropice şi este înconjurat de dealuri şi munţi unde
se pot face căţărări, camping şi plimbări cu bicicleta.

Turnul Black Mountain

Queensland

Queensland este unul dintre cele 6 state ale Australiei, aflat în estul ţării, supranumit "statul
însorit" (sunshine state) datorită vremii frumoase de care se bucură şi nenumăratelor atracţii
tropicale ce se găsesc pe coasta pacifică a acestuia.
Brisbane este cel mai mare oraş din Queensland şi capitala sa, al treilea cel mai mare oraş
din Australia. Oraşul a fost fondat în 1824 ca şi locaţie a unei închisori pentru deţinuţii periculoşi,
dar a devenit mai târziu un loc important pentru industria agricolă din Queensland. În prezent
Brisbane este un oraş cosmopolit care a înflorint în ultimii ani, din ce în ce mai mulţi turiști fiind
atraşi de acesta. Cei interesaţi de istorie pot vizita The Old Windmill (Vechea Moară de Vânt),
construită în perioada când oraşul încă mai era un loc pentru condamnaţi şi The Old Commissariat
Store (Vechiul magazin al comisariatului), care aparţine aceleiaşi perioade. Pe strada William se află
The Mansion, o vilă elegantă în stil victorian. Newstead House este o casă muzeu deschisă
vizitatorilor care păstrează atmosfera şi stilul de viaţă de la mijlocul secolului al XIX-lea.
Centrul Cultural Queensland este un complex artistic ce cuprinde mai multe muzee şi galerii
de artă. Alte două obiective importante în Brisbane sunt Alma Park, prima grădină zoologică
înfiinţată aici şi Lone Pine Koala Sanctuary unde se află peste 130 de urşi koala, canguri şi alte
animale specifice continentului australian.
Aflată la sud de Brisbane, Gold Coast este staţiunea emblemă a statului Queensland şi
probabil chiar a întregii Australii. Oraşul Gold Coast cuprinde 30 de plaje ce se întind pe lungimea a
40 km, dintre care cea mai cunoscută este Surfers Paradise, "paradisul surferilor".
În oraş şi în apropiere se află terenuri de golf, parcuri tematice şi parcuri naturale ce
adăpostesc plante şi animale sălbatice. Dreamworld este varianta australiană a cunoscutului parc
Disneyland iar Seaworld este cel mai mare parc acvatic din Australia. Gold Coast este cunoscut şi
pentru clădirile sale înalte. Q1 este unul dintre cele mai înalte turnuri rezidenţiale din lume.

Plaja Surfers Paradise

Marea Barieră de Corali este “pădurea tropicală” a oceanului. Una dintre cele mai
frumoase ornamente ale Terrei, un giuvaier colorat al imensității oceanului planetar. Cel mai mare
sistem de recif de corali din lume se întinde de-a lungul a peste 2.600 km în Marea de Coral, din
largul coastei regiunii Queensland din nord-estul Australiei. El este compus din peste 2.900 de recife
distincte și circa 900 de insule coraligene, suprafața acoperită fiind de aproximativ 344.400 km
pătrați. Acest recif este areal al unei bogate diversități de faună marină tipică de recif și a fost inclus
în Patrimoniul UNESCO în anul 1981. Marea Barieră de Corali este principala atracție a zonei,
turismul fiind cea mai importantă activitate economică ce generează venituri substanțiale. Pe lângă
snorkeling și scufundări, aici sunt o mulțime de alte activități din care poți alege: zborul cu
elicopterul deasupra barierei de corali, plimbare cu submarinul sau plimbare cu barca cu podeaua de
sticlă. Pe lângă activitățile de mai sus, se mai fac excursii spre insulele din apropiere: Fitzroy Island
și Green Island, doua insule deosebit de frumoase, unde plaja, pădurea tropicală și reciful de corali
se îmbină într-o armonie perfectă.

Oraşul Cairns este cel mai cunoscut oraş care face legătura cu Marea Barieră de Corali.
Oraşul este unul turistic unde vizitatorii se află cel mai aproape de recife, insule de corali şi activităţi
specifice. În apropiere de Cairns se află şi Daintree Rainforest, cea mai veche pădure tropicală din
lume, datând de acum 135 milioane de ani.
Unele dintre cele mai cunoscute insule din zona Marii Bariere de Corali sunt Insulele
Whitsundays, un grup de 74 de insule cu plaje întinse cu nisip alb şi ape limpezi. Plaja Whitehaven
este probabil cea mai fotografiată plajă din Australia şi preferată pentru lunile de miere şi cererile în
căsătorie.

New South Wales

New South Wales este cel mai populat stat al Australiei, locul aşezării primilor europeni în
Australia.
Orașul Sydney, capitala statului New South Wales este situat pe țărmul unuia dintre cele
mai frumoase golfuri din lume, beneficiind de avantajele unui port natural, fiind cel mai mare oraș
de pe continentul australian. Când a fost descoperit de navigatorul britanic James Cook în 1770,
portul a fost botezat Port Jackson. Sydney deține recordul superlativelor între orașele australiene: cel
mai mare oraș, cel mai mare port, cel mai mare centru industrial, financiar și cultural. El este
recunoscut pe plan mondial ca un reputat centru internațional al comerțului, modei, artei, culturii și
educației. Oraș cosmopolit, Sydney se evidențiază prin forme arhitectonice frapante precum Podul
Harbour sau Opera. Moștenirea aborigenă a avut impact vizibil asupra artei, în Sydney existând
numeroase galerii care promovează cultura indigenă. Cladirea Operei din Sydney, construită în
extremitatea Promontoriului Bennelong, a devenit simbol al orașului și al Australiei, fiind vizitată de
mii de turiști chiar dacă nu sunt amatori ai artei interpretative lirice. Proiectată de arhitectul danez
Jorn Utzon, clădirea se impune prin trei aspecte originale, unicat în lume la data construirii: stilul
arhitectural, sistemul de construire și sistemul de ventilație, cărora li se adaugă designul și acustica
cu totul speciale și originale. Clădirea adapostește în fapt șase săli de spectacole, concepute pentru
reprezentații de operă, teatru și balet, având și un amfitatru în aer liber. Clădirea propriu zisă a fost
ridicată între anii 1956-1973 și este inclusă în Lista de Patrimoniu UNESCO din anul 2007.

Opera din Sydney

Podul Harbour traversează peste port făcând legătura între zona cunoscută ca şi The Rocks şi
nordul oraşului Sydney. The Rocks este o arie în prezent cosmopolită a oraşului dar care cuprinde şi
prima aşezare colonială a Australiei. Cadman's Cottage este o căsuţă din gresie ce aparţine acelei
perioade coloniale, fiind construită în anii 1815-1816. Observatorul din Sydney este cel mai vechi
observator din Australia iar Muzeul Colonial House cuprinde o casă colonială restaurată unde se află
multe artefacte şi fotografii datând din acea perioadă.
Podul Harbour

În contrast cu The Rocks, Portul Darling este o zonă modernă, turistică cu restaurante,
muzee, parcuri şi centre comerciale. De asemenea, în Sydney se mai poate vizita parcul olimpic.
Oraşul a fost gazda jocurilor olimpice de vară în anul 2000. Acum aici există o serie de parcuri şi
locaţii unde se practică numeroase sporturi. Turnul Sydney este cea mai înaltă clădire din oraş. Aici
se află şi o cafenea şi un restaurant ce atrag mulţi vizitatori. Grădina Botanică Regală a fost
înfiinţată în 1816 şi se întinde pe 30 ha cuprinzând o mulţime de specii de plante. În Sydney există
de asemenea şi o serie de plaje populare printre vizitatori.
Aflaţi la două ore distanţă de Sydney, Blue Mountains sunt o destinaţie obligatorie pentru
toţi cei ce vizitează New Sout Wales. Nu sunt un grup de munţi înalţi dar sunt recunoscuţi pentru
peisajele pe care le prezintă şi pentru atracţiile culturale. Munţii sunt preferaţi ca destinaţie de
vacanţă de către familii şi de către cei ce iubesc natura şi sunt aventurieri. Cea mai populară atracţie
în Blue Mountains este Echo Point, lângă oraşul Katoomba, zonă recunoscută pentru priveliştea pe
care o oferă asupra Văii Jamison şi asupra grupului de stânci supranumit Cele trei surori. Aici se află
de asemenea unul dintre cele mai rare specii de arbori din lume, pinul Wollemi, ce a supravieţuit din
timpuri preistorice. De asemenea, zona nu duce lipsă de activităţi culturale, sportive, muzicale şi
festivaluri diverse ce au loc de-a lungul anului.
Vf. Kosciusko, parte din Alpii Australiei, este cel mai înalt vârf montan din ţară, măsurând
2.230 m. În apropiere se află cele mai cunoscute pârtii de ski iar în vârf se află o Rezervaţie a
Biosferei recunoscută de UNESCO unde cresc 20 de specii de plante nemaiîntâlnite în altă parte a
lumii.
Insula Lord Howe, aflată la 660 de km distanţă de coasta nordică a statului, este un loc
protejat de UNESCO din 1982 datorită frumuseţii sale şi biodiversiţii regăsite aici. Insula este o
destinaţie preferată de cei pasionaţi de activităţi în aer liber. Pe insulă este permisă vizita a doar
maxim 400 de vizitatori şi nu există semnal pentru telefoanele mobile. Aici te poţi plimba cu
bicicleta sau pe jos, poți înota, practica surf, scufundări, diverse sporturi precum golf sau tenis şi
poţi admira fauna sau flora specifică.
Departe de regiunea de coastă, în ţinuturile sălbatice şi mai puţin populate, există regiuni la
fel de frumoase şi demne de vizitat. Aici urmele populaţiei aborigene sunt mai evidente. În Parcul
Naţional Mungo se află îngropate rămăşițele unui bărbat şi ale unei femei datând de acum 40000 de
ani iar în Parcul Naţional Mutawintji se află picturi rupestre aborigene vechi de 30000 de ani. Se pot
admira deasemenea dunele de nisip roşu din Parcul Naţional Sturt sau căile navigabile şi păsările ce
trăiesc în Parcul Naţional Paroo-Darling.

Victoria

Despărţit de New South Wales prin fluviul Murray, Victoria este un stat ce poate oferi
turiştilor atât frumuseţi naturale cât şi bogăţii culturale.
Capitala statului este Melbourne, al doilea cel mai mare oraş după Sydney. Melbourne este
capitala culturală a Australiei cu o arhitectură datând din epoca victoriană, muzee, galerii de artă,
teatre, restaurante şi diverse locaţii pentru shopping. În centrul oraşului turiştii pot fi atraşi de
străduţele înguste ce se află în spatele străzilor principale, presărate cu buticuri, baruri, cafenele în
stil european şi restaurante unde se servesc mâncăruri din diverse colţuri ale lumii.
Câteva locuri importante în Melbourne sunt Gara Flinders Street datând din perioada
colonială şi cu arhitectură impresionantă, turnul Eureka, cea mai înaltă clădire rezidenţială din
emisfera sudică, Muzeul din Melbourne, cel mai mare muzeu al Australiei, ce găzduieşte 7 galerii şi
plaja Brighton, cea mai populară plajă din Melbourne. Pe lângă acestea, Melbourne este şi oraşul
unde sunt găzduite unele dintre cele mai importante competiţii şi activităţi de natura sportivă.
Melbourne

Great Ocean Road este un drum ce se întinde de-a lungul coastei sudice a statului Victoria,
de la Geelong şi până în Portland, în apropiere de graniţa cu Australia de Sud. 
O călătorie de-a lungul acestui drum poate oferi peisaje diverse, de la plaje însorite, porturi
istorice, formaţiuni montane, păduri tropicale şi parcuri naţionale. Cele mai importante puncte aflate
de-a lungul drumului sunt: plaja Bells Beach, preferată de surferi, plaja însorită cu nisipuri aurii de
la Lorne, vechiul sat pescăresc din Port Fairy, Golful Apollo, Shipwreck Coast şi Cei 12 Apostoli
(Twelve Apostles), nişte formaţiuni abrupte calcaroase ce răsar din apă ca nişte stâlpi. În parcurile
naţionale aflate de-a lungul şoselei se află cascade, peşteri, defilee, păduri tropicale şi plante exotice.
În Warrnambool pot fi admirate balenele în timpul migraţiei lor anuale iar în Rezervaţia Tower Hill
State pot fi admiraţi canguri, urşi koala şi păsări emu.
La sud de Melbourne se află Peninsula Mornington, locul a câtorva plaje pentru surf, sate
istorice şi a două golfuri, Port Phillip şi Western Port, cu coaste abrupte, stânci şi faruri. Peninsula
este preferată de scufundătorii aventurieri iar de-a lungul coastei se află mai mult de 60 de epave de
corăbii devenite acum recife artificiale ce atrag vieţuitoarele marine.
Great Ocean Road

În Parcul Naţional Dandenong Ranges vizitatorii pot face o plimbare prin satele Belgrave,
Gembrook şi Emerald cu Puffing Billy Steam Railway, un tren cu locomotivă pe aburi. Insula
Phillip este un loc potrivit pentru iubitorii de natură. Aici se pot vedea urşi koala, păsări acvatice,
foci sau pot fi admiraţi pinguinii ce se întorc spre casă la căderea serii. De asemenea, pe insulă poate
fi vizitat circuitul pentru Grand Prix, unde are loc Grand Prix-ul australian pentru motociclete.

Teritoriul de Nord

Aflat în partea central-nordică a Australiei, aşa cum îi spune şi numele, Teritoriul de Nord
este cel mai puţin populat teritoriu al Australiei, fiind în mare parte acoperit de deşert. Cu toate
acesea rămâne locul unde se păstrează cele mai multe legături cu istoria şi cultura aborigenă iar
frumuseţea naturală a peisajului rămâne neatinsă. Aici se află cele mai faimoase obiective turistice
naturale din Australia.
Darwin, aflat în partea extrem nordică, este oraşul capitală al Teritoriului de Nord. Darwin
este un oraş tropical, mic, multicultural, care este preferat de cei în căutarea unei atmosfere relaxante
şi care doresc să petreacă cât mai mult timp în aer liber. Oraşul a fost devastat de două ori în trecut.
A fost bombardat în timpul celui de-al II-lea Război Mondial, fiind singurul oraş din Australia ce a
avut cel mai mult de suferit de pe urma războiului iar în 1974 a fost devastat de ciclonul Tracy.
Oraşul este acum refăcut după cele două evenimente iar rămăşiţe ale acestora rămân în muzee.
De asemenea, în oraş şi în jurul oraşului există câteva aşezăminte aborigene sacre ce vorbesc
despre această cultură. Pe strada Mitchell se află cele mai bune restaurante, plaja Mindil şi Darwin
Waterfront Precinct oferă cele mai bune oportunităţi de divertisment iar în suburbia Parap se află
cele mai impresionante colecţii de artă indigenă din Australia.
La 171 km est de Darwin se află Parcul Naţional Kakadu, cel mai mare parc naţional din
Australia, parte a patrimoniului mondial UNESCO. Parcul se întinde pe 20.000 km pătraţi neatinşi
de prezenţa omului modern. Parcul este atât de întins încât fiecare dintre cele şase regiuni ale sale
are şase anotimpuri diferite. Aici se găsesc terenuri accidentate, păduri tropicale bogate şi întinse şi
picturi rupestre vechi de 50000 de ani. În acest parc se regăsesc cele mai multe picturi rupestre
aborigene din lume, concentrate în acelaşi loc. Cele mai faimoase locuri din acest punct de vedere
sunt Nourlangie Rock unde se află crevase săpate în piatră, galeria Anbangang unde este pictat
Lightning Man, strămoşul care controlează furtunile şi Ubirr Rock unde este pictat Rainbow Serpent
(Şarpele Curcubeu). Aici trăiesc o mulţime de specii de animale, păsări şi plante, unele dintre ele
foarte rare sau pe cale de dispariţie.
Între Parcul Naţional Kakadu, Golful Carpentaria şi Marea Arafura, se află Arnhem Land,
un teritoriu ce se întinde pe 94.000 km pătraţi şi care aparţine populaţiei aborigene. Este un loc sacru
bogat în dovezi ale culturii şi istoriei populaţiei aborigene.
În partea sudică a Teritoriului de Nord, în regiunea supranumită Red Center (Centrul Roşu)
al continentului,  se află Parcul Naţional Uluru-Kata Tjuta. Atât Uluru cât şi Kata-Tjuta sunt
locuri sacre pentru aborigeni.  Uluru sau Ayers Rock este cel mai cunoscut obiectiv turistic al
parcului, o stâncă uriaşă, de culoare roşie, cel mai mare monolit din lume. Zona este una de o
importanţă religioasă şi culturală uriaşă pentru aborigeni, a căror strămoşi au trăit aici pentru mai
bine de 10000 de ani.
Monolitul de la Uluru sau Ayers Rock

Kata Tjuta, cunoscută şi sub numele de Olgas este o aglomerare de domuri de piatră aflată la
36 de km distanţă de Uluru.
Cel mai apropiat oraş de Uluru este Alice Springs. Alice Springs este cunoscut de mulţi ca şi
oraşul ce se află în centrul continentului Astralian. Oraşul este înconjurat de mii de kilometri de
deşert cu nisip roşu şi ilustrează cel mai bine viaţa din outback-ul australian.
Trebuie ţinut cont de faptul că multe din obiectivele turistice aflate în această regiune a
Australiei sunt deţinute de comunităţi aborigene şi este nevoie de obţinerea unui permis pentru a
avea acces la acestea.

Australia de sud

Australia de Sud este statul suprafeţelor deşertice şi al lacurilor sărate. Spre deosebire de
celelalte state ale Australiei, Australia de Sud a fost ocupată exclusiv de colonişti liberi veniţi din
Anglia la începutul secolului al XIX-lea, urmaţi apoi de alţi europeni.
Adelaide, capitala Australiei de Sud, este cunoscută pentru bisericile sale, arhitectura stilată,
grădinile publice, muzeele, galeriile de artă şi festivalurile sale culturale. În luna martie oraşul
găzduieşte o mulţime de festivaluri şi evenimente, ceea ce face această lună una propice pentru
vizitatori. În apropiere se află Dealurile Adelaide ce oferă o privelişte spectaculoasă asupra
câmpiilor înconjurătoare, zona metropolitană a oraşului şi asupra orăşelului învecinat Glenelg. De
asemenea spre Glenelg se poate călători din Adelaide cu un tren de epocă.
Insula Kangaroo, aflată la 45 de minute de mers cu feribotul, a treia cea mai mare insulă a
Australiei, este un teritoriu unde animalele şi plantele sălbatice trăiesc în habitatul lor natural, fără a
fi influenţaţi de prezenţa umană. Insula este presărată cu plaje neatinse şi peisaje deşertice. Aici
trăiesc lei de mare, pinguini, foci, canguri, urşi koala, wallaby, ornitorinci şi pelicani. În Golful
Vivionne se poate face surfing, pescui sau înota cu delfinii.
De asemenea se pot admira dunele de nisip din Mica Sahara sau stâncile Remarkable Rocks
ce îşi schimbă culoarea de-a lungul zilei.

Remarkable Rocks

În partea nord-estică a Australiei de Sud se află Munţii Flinders, un lanţ muntos maiestuos


atrăgător pentru turiştii cu gust de aventură ce preferă drumeţiile, campingul şi ce vor să viziteze
zonele sălbatice şi slab populate ale Australiei. Cel mai cunoscut şi mai frecventat obiectiv turistic
din Munţii Finders este Wilpena Pound, un amfiteatru natural uriaş.
Australia de Sud este cunoscută şi pentru producţia de vin de aici. Cele mai importante
regiuni din acest punct de vedere sunt Valea Barossa, Valea Clare, Valea McLaren şi Coonawarra.

Australia de vest

Australia de Vest este cel mai întins stat al Australiei, încorporând o diversitate de peisaje şi
climate de la nord la sud. Statul a adăpostit întotdeauna o mare parte a populaţiei aborigene. Astăzi
aceştia locuiesc mai mult în partea de nord.
Perth este oraşul capitală al Australiei de Vest, cel mai izolat oraş capitală din lume, cu o
populaţie de peste 1 milion de locuitori. Perth este un oraş sofisticat, presărat cu baruri, restaurante
şi cu o mulţime de activităţi culturale dar şi cu parcuri de distracţie, parcuri naturale şi plaje unde
vizitatorii se pot relaxa. Printre locurile ce se pot vizita în Perth se numără Bell Tower, un turn înalt
de 82,5 m special contruit pentru a adăposti cele 18 clopote supranumite "swan bells". 12 dintre
aceste clopote au fost aduse de la biserica St. Martin-in-the-Fields din Londra.
Închisoarea Fremantle este singura clădire protejată de UNESCO din Australia de Vest iar
aici se poate face un tur al închisorii şi al labirintului de tunele subterane aflate la 20 m sub
închisoare. La monetăria The Perth Mint se află cea mai mare monedă de aur din lume făcută dintr-o
tonă de aur pur. Alte obiective turistice pot fi parcul natural Kings Park, Grădina Botanică Araluen
şi Muzeul Maritim al Australiei de Vest.
The Kimberly este o zonă izolată, sălbatică aflată în partea de N-V a regiunii unde pe o
suprafaţă de 421.000 de km pătraţi trăiesc numai 25.000 de oameni. E un loc aspru şi dur dar
frumos, crestat de lanţuri muntoase, cu chei spectaculoase, cascade şi zone vaste dominate de
sălbăticie. Cel mai popular oraş printre turişti în această zonă este Broome.
Coasta Coral este o zonă însorită a Australiei de vest ce atrage turişti în fiecare an. Aceasta
se întinde din nord de la Capul Nord-Vest, cea mai vestică extremitate a Australiei şi până în sud, în
apropiere de Perth. Aceasta cuprinde o mulţime de atracţii turistice printre care se numără şi Reciful
Ningaloo. Acesta cuprinde 250 de specii de corali şi 500 de specii de peşti şi este unul dintre
puţinele locuri din lume unde se poate înota cu rechinii balenă. Shark Bay Marine Park este un
parc natural inclus în patrimoniul mondial UNESCO, cu ape limpezi, albastre, specii de peşti
specifice apelor australiene dar şi delfini şi broaşte ţestoase. Tot în Shark Bay se află şi o plajă
formată din scoici şi cochilii. În partea sudică a Coastei Coral se află deşertul Pinacles, un deşert
acoperit cu stânci calcaroase înalte ca nişte ace.

Deşertul Pinacles
Parcul Naţional Purnululu, de asemenea recunoscut de UNESCO, cuprinde neobişnuitele
domuri brăzdate de dungi gri şi roşii alternante cunoscute sub numele de Bungle Bungle.
În regiunea Pilbara, cunoscută pentru minele sale de fier se află Parcul Naţional
Karijini unde pe sute de metri se întind canioane adânci formate în solul de culoare roşie.
În Australia există mai multe lacuri roz, cel mai cunoscut dintre ele fiind Lake Hilier aflat
pe Middle Island din sudul Australiei de Vest. Ceea ce este fascinant la Lake Hillier este că nu există
nici o cauză confirmată a culorii sale ciudate. Există alte câteva lacuri în întreaga lume care
împărtășesc această culoare, dar niciunul nu își păstrează strălucirea roz tot timpul anului, ca Lacul
Hillier. Apa sa rămâne roz chiar și atunci când este îmbuteliată. Din păcate, nu te poți apropia de lac,
acesta fiind accesibil publicului doar prin plimbări cu elicopterul. Un alt lac de aceeși culoare este și
lacul Hutt Lagoon care se află tot în Australia de Vest, lângă orașul Port Gregory, la o distanța de
doar șase ore Perth.

Lacul Hilier

Tasmania

Tasmania este statul insular al Australiei, despărţit de continent prin Strâmtoarea Bass. Este
cel mai sudic stat al Australiei cu o atmosferă total diferită de celelalte. Aici clima este temperată,
bucurându-se de patru anotimpuri de-a lungul anului, iar peisajul este dominat de munţi, dealuri
înverzite, plaje şi golfuri. 40% din suprafaţa insulei este protejată de parcuri naţionale şi rezervaţii.
Tasmania mai este cunoscută şi pentru diavolul tasmanian, un carnivor marsupial de dimensiuni
mici care azi este pe cale de dispariţie.
Hobart este cel mai mare oraş al Tasmaniei şi a doua colonie europeană înfiinţată în
Australia, după Sydney. Oraşul a fost fondat în 1804 ca şi colonie penală. În Hobart se află o
mulţime de clădiri istorice ce amintesc de perioada sa colonială mai ales de-a lungul Râului
Derwent. Arhitectura de aici aminteşte de perioadele georgiană şi victoriană, câteva exemple fiind
Salamanca Place, Battery Point şi Strada Davey. Alte atracţii turistice în Hobart sunt Piaţa
Salamanca, deschisă localnicilor şi turiştilor în dimineţile de sâmbătă şi presărată cu ateliere,
magazine pentru suveniruri şi obiecte artizanale şi restaurante, Grădina Botanică unde o atracţie
unică o reprezintă grădina arctică şi Cazinoul Wrest Point. În apropiere se află Muntele Wellington,
la poalele căruia este localizat oraşul Hobart. Îm vârful muntelui temperatura este de 4°C chiar şi în
timpul verii.

Muntele Wellington

Peninsula Freycinet se află în partea de est a insulei şi este formată din grupuri şi lanţuri de
munţi de granit înconjuraţi de golfuri de azur şi plaje cu nisip alb. Aici se pot face plimbări cu barca,
scufundări, snorkeling, se poate înota sau pescui.
Rezervaţia Cataract Gorge se află în apropiere de oraşul Lanceston şi este faimoasă pentru
un grup de repezişuri ce pot fi cel mai bine admirate de pe un pod suspendat construit în 1904.
Pentru cei pasionaţi de istorie în Port Arthur se află ruinele unei închisori construite acum
200 de ani iar în Richmond se află cel mai vechi pod din Australia, datând din secolul al XIX-lea.
Australia este plină de surprize și fiecare zonă ce poate fi vizitată are un farmec aparte,
frumusețea acestui continent depășind cu mult așteptările turiștilor. Este un loc fascinant și acesta
este motivul pentru care am ales o prezentare a acestui nou bazin turistic, deși așa cum am arătat,
mai sunt și alte noi bazine turistice cu frumuseți la fel de neașteptate.

Bibliografie:
- Conf.Univ.Dr. Anca Gabriela Turtureanu, “Geografie economică”, Editura Universitară
Danubius, Galați, 2010;
- Silviu Neguț, Gheorghe Vlăsceanu, Florina Bran, “ Geografie economică mondială”, Editura
Meteor Press, 2008;
- www.australiatravel.com;
- www.lonelyplanet.com;
- australia.gov.au;
- traveltailor.ro/obiective-turistice-australia.

S-ar putea să vă placă și