Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi Prenume Student: TRUFAS DANIEL IONUȚ

Specializare: CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE -IF

Întrebări studiu de caz Marketingul în economia colaborativă:

1. Plecând de la definiţia economiei colaborative şi a caracteristicilor sale, prezentaţi


într-un scurt paragraf o firmă prezentă şi în România care funcţionează după aceste
caracteristici (alta decât Uber). Apoi descrieţi cum se aplică cele 5 caracteristici
respectivei firme. (2,5p)

2. După părerea Dvs., care este motivaţia persoanelor care se implică în economia
colaborativă (ca utilizatori şi furnizori de oferte)? Ce doresc ele să obţină? (1,5p)

Poate este vorba de o evoluție firească a lucrurilor , intr-o era digitală unde
timpul este ,,marele dușman”, cei care aleg acest tip de servicii( al acestui nou tip de
economie) doresc s-a facă alegeri singuri după propriile criterii și in propriile condiții
utilizând tehnologii inovatoare și totodata prietenoase cu mediu.

3. Plecând de la informaţia din articol, comparaţi perspectiva de marketing în economia


tradiţională cu cea din economia colaborativă pe criteriile importante, folosind următorul
tabel : (7p)

Economia tradiţională Economia colaborativă


a. Care este rolul
consumatorilor?
b. În ce investesc cu
precădere firmele ?
c. Cum se asigură controlul
calităţii ofertei ?
d. Care este influenţa
entităţilor de reglementare ?
e. Cum este abordată
inovaţia?
f. Care este importanţa
mărcii?
g. Cine controlează
experienţa clientului?

4. Cum creează valoare economia colaborativă pentru individ şi pentru societate? (1,5p)

5. Analizând toate informaţiile din articol, dar ţinând cont şi de experienţa voastră
personală, prezentaţi 2-3 avantaje şi 2-3 dezavantaje ale economiei colaborative,
argumentând de ce le consideraţi astfel. (Pot fi avantaje sau dezavantaje fie din punctul de
vedere al consumatorilor, fie al firmelor de pe piaţă, fie al societăţii în general, dar să
evidenţiaţi clar din ce punct de vedere analizaţi acel avantaj sau dezavantaj) (2,5p)

AVANTAJE:

- utilizarea eficientă a resurselor și reducerea costurilor

-contribuția asupra protecției mediului

-potențial de dezvoltare

Economia colaborativă a reuşit, momentan, într-o măsură redusă, însă cu potenţial imens, să transforme viața
urbană din marile orașe și să contribuie la protecția mediului prin utilizarea eficientă a resurselor.

DEZAVANTAJE:

-existența unei legislații insufuciente care să reglementeze acest nou tip de economie;

-se adreseaza preponderent celor care au ,, inclinații “ digitale ( tineri , persoane pana la 40
de ani , corporatiști....)in detrimentul celor mai in vîrstă sau celor din mediul rural.... deci nu
se poate aplica tuturor categoriilor de persoane cum este o economie clasică;

S-ar putea să vă placă și