Sunteți pe pagina 1din 3

Să se rezolve problemele:

1. Un contribuabil realizează într-un an fiscal venituri în valoare de 3.500 euro.


Scala de impozitare este următoarea :
Tranşe de venit anual impozabil Cota de impozit

pana la 720 18%


721-1740 23%
1741-2790 28%
2791-3900 40%

Precizaţi care este impozitul plătit de contribuabil dacă :


a) se practică impunerea prin cote progresive simple de impunere ;
b) se practică impunerea prin cote progresive compuse.

2. Doi contribuabili realizează, pe parcursul unui exerciţiu financiar, venituri de mărimi


diferite:
- 7.560 u.m. primul contribuabil;
- 34.440 u.m. al doilea contribuabil.
Grila de impunere este prezentată în tabelul următor:
Nivelul venitului (u.m.) Cota de impunere
până la 700 0%
701 – 2.800 10%
2.801 – 7.000 14%
7.001 – 14.000 21%
14.001 – 21.000 28%
21.001 – 28.000 35%
28.001 – 42.000 42%
peste 42.000 49%

Ştiind că veniturile se impozitează potrivit sistemului de impunere în cote progresive simple,


se
cere să se determine impozitul suportat de fiecare dintre cei doi contribuabili.

3. Un contribuabil realizează un venit de 16.500 u.m. şi un al doilea venit de 11.000 u.m., cele
două categorii de venituri impozitându-se separat după următoarele cote progresive pe tranşe:
Nivelul venitului (u.m.) Cota de impunere
până la 3.300 scutit
3.301 – 7.700 11%
7.701 – 11.000 550 + 17% pentru ceea ce depăşeşte 7.700
11.001 – 16.500 880 + 22% pentru ceea ce depăşeşte 11.000
16.501 – 22.000 1.650 + 28% pentru ceea ce depăşeşte
16.500
peste 22.000 2.200 + 33% pentru ceea ce depăşeşte
22.000

Să se determine impozitul plătit de către contribuabil pentru aceste venituri.

4. Un contribuabil realizează un venit de 16.500 u.m. şi un al doilea venit de 11.000 u.m., iar
impozitarea este globală (se impune venitul global), utilizându-se cotele progresive simple.
Grila de impunere este următoarea:

Nivelul venitului (u.m.) Cota de impunere

până la 3.300 scutit


3.301 – 7.700 17%
7.701 – 11.000 22%
11.001 – 16.500 28%
16.501 – 22.000 33%
peste 22.000 39%

Să se calculeze impozitul plătit de către contribuabil.

5. Un rezident al statului roman desfăşoară o activitate în Germania în urma căreia obţine un


venit salarial în valoare de 20.000 euro. Pe lângă acesta, obţine şi un venit de 15.000 euro în
ţara de rezidenţă. Să se determine impozitul total plătit de rezident, având în vedere faptul că
România practică o cotă de impozitare de 16%, iar în Germania sistemul de impozitare
practicat este următorul:

Impozit % Cota EURO pe an


0 sub 7 834

14% 7 835 – 52 552

42% 52 553 – 250 400

45% peste 250 401

Să se determine impozitul total plătit de rezident în situația în care se aplică metoda scutirii
totale, metoda scutirii progresive, metoda creditării totale, metoda creditării ordinare.

6. Un român realizează într-un an următoarele venituri:


- În România: 50.000 u.m.
- în Canada: 2.000 u.m.
Să se determine impozitul total plătit de contribuabil, în fiecare din cele două cazuri, dacă
statele au încheiat convenţie de evitare a dublei impuneri internaţionale, care prevede că
metoda folosită este:
Cazul A. creditarea obişnuită;
Cazul B: scutirea progresivă.
Cotele anuale de impozitare sunt:
Tranşa de venit Cote progresive compuse Cote progresive simple
- u.m. - de impozit - % de impozit - %
Canada România
Până la 500 5 scutit
501-2.000 10 5
2.001-8.000 15 10
8.001-20.000 25 20
20.001-50.000 30 25
peste 50.000 40 30

7. Un francez realizează într-un an următoarele venituri:


- în Franţa: 800.000 u.m.
- în Germania: 200.000 u.m.
Să se determine impozitul total plătit de contribuabil, în fiecare din cele două cazuri, dacă
statele au încheiat convenţie de evitare a dublei impuneri internaţionale, care prevede că
metoda folosită este:
Cazul A. creditarea obişnuită;
Cazul B: scutirea totală.

Cotele progresive de impozitare sunt:


Tranşa de venit Cote progresive simple de Cote progresive compuse
- u.m. - impozit - % de impozit - %
Franţa Germania
Până la 50.000 Scutit 10
50.001-100.000 10 15
100.001-200.000 15 20
200.001-400.000 30 40
peste 400.000 40 45

8. Într-un an fiscal, un cetăţean grec realizează următoarele venituri:


- în Grecia: 400.000 u.m.
- în Italia: 200.000 u.m.
Să se determine impozitul total plătit de contribuabil, în fiecare din cele două cazuri, dacă
statele au încheiat convenţie de evitare a dublei impuneri internaţionale, care prevede că
metoda folosită este:
Cazul A. creditarea obişnuită;
Cazul B: scutirea progresivă.

Cotele anuale de impozitare sunt:

Tranşa de venit Cote progresive simple de Cote progresive compuse


impozit - % de impozit - %
Grecia Italia
Până la 50.000 5 4
50.001-200.000 8 10
200.001-300.000 10 15
300.001-400.000 20 25
400.001-500.000 25 30
peste 500.000 30 40