Sunteți pe pagina 1din 5

Tebelul 1.

Numrul de uniti potale i numrul de colete livrate (mii buci) la nivel de


judee,n Romnia,n anul 2014.

Judeul Numrul unitilor de Colete potale livrate


pot (mii buci)
Bihor 203 63

Bistria-Nsud 104 15

Cluj 175 113

Maramure 126 37

Satu Mare 105 20

Slaj 125 18

Alba 163 25

Braov 122 69

Covasna 70 11

Harghita 114 23

Mure 173 35

Sibiu 138 36

Bacu 163 38

Botoani 139 31

Iai 181 75

Neam 142 30

Suceava 195 66

Vaslui 174 19

Brila 91 25

Buzu 137 24

Surs date:insse.ro
Tabelul 2. Statistica descriptiv pentru cele 2 variabile
Numrul unitilor de pot Colete potale livrate
Mean 142 Mean 38.15

Standard Error 8.0105194 Standard Error 5.838292378

Median 138.5 Median 30.5

Mode 163 Mode 15

Standard Deviation 35.82413183 Standard Deviation 26.10963726

Sample Variance 1283.368421 Sample Variance 681.7131579

Kurtosis -0.639182866 Kurtosis 2.177409407

Skewness -0.125169479 Skewness 1.511829996

Range 133 Range 102

Minimum 70 Minimum 11

Maximum 203 Maximum 113

Sum 2840 Sum 763

Count 20 Count 20

Confidence 16.76620979 Confidence 12.21968638


Level(95.0%) Level(95.0%)
Tabelul 3. Rezumatul modelului de regresie liniar simpl
Regression Statistics
Multiple R 0.611363655
R Square 0.373765519
Adjusted R Square 0.338974715
Standard Error 29.12625923
Observations 20

Tebelul 4. Tabelul ANOVA de regresie


df SS MS F Significance F

Regression 1 9113.898422 9113.898422 10.74322726 0.004182227


Residual 18 15270.10158 848.3389766
Total 19 24384

Tabelul 5. Tabelul coeficienilor de regresie


Coefficients Standard t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Error
Intercept 109.9985987 11.73631807 9.372496392 2.3981E-08 85.34150943 134.655688

Colete 0.838830964 0.255921676 3.277686267 0.004182227 0.301159473 1.37650245


potale
livrate

Tabelul 6. Tabelul corelaiilor


Numrul unitilor de pot Colete potale livrate
Numrul unitilor de pot 1

Colete potale livrate 0.611363655 1


Figura 1. Legtura dintre numrul de colete potale livrate i numrul unitilor de pot

y = 0.4456x - 25.122
R = 0.3738
120
Colete potale livrate(mii buci)

100

80

60

40

20

0
0 50 100 150 200 250
Numrul unitilor de pot
PROIECT LA ECONOMETRIE

-2016-

S-ar putea să vă placă și