Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat la şedinţa Departamentului

„Econometrie și statistică economică”

Disciplina: Econometrie
TEST – I

V-I
1. Problemele pe care le ridicã etapa de specificare a modelului sunt legate de (0,5):
a) alegerea variabilelor explicative care urmeazã sã fie incluse în model;
b) ajustarea parametrilor;
c) testarea veridicitãţii modelului;
d) formarea matematicã a relaţiei funcţionale existentã între variabile endogene şi variabile predeterminate;
e) identificarea multiplicatorilor de impact;

2. Verificarea similitudinii modelului econometric se efectuează pe baza testului (0,5):

а) F -testul Fisher;
b) t -testul Student;

c) rxy coeficientului de corelaţie .

3. Pe baza unei cercetări de sondaj a 50 de familii s-a obţinut următoarea regresie: y  284,56  0,672 x ,
unde y – cheltuieli pentru produse alimentare(lei), x – venitul(lei). Care situaţie de mai jos este adevărată (1)?
a) dacă veniturile vor creşte cu 1 lei, cheltuielile vor creste cu 672 lei
b) dacă veniturile vor creşte cu 100 lei, cheltuielile vor creste cu 248,56 lei
c) dacă veniturile vor scădea cu 1000 lei, cheltuielile vor scădea cu 67,2 lei
d) dacă veniturile vor scădea cu 100 lei, cheltuielile se vor reduce cu 67,2 lei
e) dacă veniturile vor creste cu 200 lei, cheltuielile vor creste cu 67,2 lei

4. Precizaţi variabilele endogene şi exogene din cadrul urmãtorului model de regresie şi interpretaţi semnificaţia
variabilei u (1)
:
M = α + βy + γr + u,

unde: M-cererea de bani, y-venitul naţional, r-rata dobânzii ?

5. Problema (7).

Opt agenţi economici din acelaşi domeniu de activitate au înregistrat următoarele realizări:

Cifra de afaceri (mii 5,40 5,80 6,00 6,40 7,00 6,20 6,10 4,70
lei)
Profit (mii lei) 0,50 0,62 0,55 0,59 0,67 0,61 0,53 0,43

Se cere:
a) Specificarea, identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele două variabile;
b) Să se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei endogene;
c) Să se verifice semnificaţiile estimatorilor modelului econometric, daca nivelul de semnificatie este de 5%.

Examinator: Verejan Oleg


Aprobat la şedinţa catedrei
„Econometrie și statistică economică”

Disciplina: Econometrie
TEST – I

V-II
1. O cercetare a identificãrii modelului econometric presupune studierea (0,5):
a) rezolvabilitãţii sistemului;
b) numãrului de soluţii rezultat în urma estimãrii paramerilor βj ;
c) unicitãţii soluţiei sistemului;
d) existenţei unor ecuaţii asemãnãtoare în ce priveşte construcţia modelului;
e) testarea semnificatiei estimatorilor modelului.

2. Verificarea semnificatiei estimatorilor parametrilor modelului econometric se efectuează pe baza (0,5):

а) F -testul Fisher;
b) t -testul Student;

c) rxy coeficientului de corelaţie .


3. Pe baza unei cercetări de sondaj a 50 de familii s-a obţinut următoarea regresie: y  248.56  0,672 x ,
unde y – cheltuieli pentru produse nealimentare(lei), x – venitul(lei). Care situaţie de mai jos este adevărată (1)?
f) dacă veniturile vor creşte cu 1 lei, cheltuielile vor creste cu 672 lei
g) dacă veniturile vor creşte cu 1000 lei, cheltuielile vor creste cu 248,56 lei
h) dacă veniturile vor scădea cu 100 lei, cheltuielile vor creste cu 67,2 lei
i) dacă veniturile vor scădea cu 100 lei, cheltuielile se vor reduce cu 67,2 lei
j) dacă veniturile vor creste cu 200 lei, cheltuielile vor creste cu 67,2 lei

4. Precizaţi variabilele endogene şi exogene din cadrul urmãtorului model de regresie şi interpretaţi semnificaţia
variabilei u (1).
:
M = α + βy + Zr + u,

unde: M-volumul depositelor bancare, y-venitul anual pe o familie, r-rata dobânzii ?

5. Problema (7).

Pentru cei 8 muncitori dintr-o secţie a unei unităţi economice s-au înregistrat următoarele date:

Vechimea în 4 7 5 6 3 6 5 2
muncă (ani)
Producţie 22 30 20 25 18 26 22 19
(buc.)

Se cere:
a) Specificarea, identificarea modelului econometric ce descrie legătura dintre cele două variabile;
b) Să se estimeze parametrii modelului şi să se calculeze valorile teoretice ale variabilei endogene;
c) Să se verifice similitudinea modelului econometric, daca nivelul de semnificatie este de 5%.

Examinator: Verejan Oleg