Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat la şedinţa Departamentului

“Econometrie si Statistica Economică”

TEST – II
V–I
1. Variaţia unei caracteristici tinde la zero dacă colectivitatea analizată este (0,5):
a) de volum normal;
b) eterogenă;
c) omogenă;
d) asimetrică;
e) distribuită în grupe neomogene.

2. Creşterea unui fenomen economic este prezentată de (1):


a) indicele de dinamică supraunitar, modificarea absolută negativă, ritmul de dinamică pozitiv;
b) indicele de dinamică supraunitar, modificarea absolută pozitivă, ritmul de dinamică negativ;
c) indicele de dinamică subunitar, modificarea absolută negativă, ritmul de dinamică negativ;
d) indicele de dinamică supraunitar, modificarea absolută pozitivă, ritmul de dinamică pozitiv;
e) indicele de dinamică egal cu 100, modificarea absolută egală cu 0, ritmul de dinamică egal cu 0;

3. Pentru o serie de distribuţie de frecvenţă cu tendinţă de normalitate, abaterea medie liniară ( d x ) faţă de abaterea medie

pătratică (  x ) este: (1)


2
a) dx  x ; b) d x   x ; c) d x   x ; d) d x =  x ; e) dx   x
3
4. Problemă (7)

Folosind legătura reciprocă a indicatorilor seriilor cronologice determinaţi indicatorii care lipsesc în table.
Prezentati detaliat toate calculele.

Anii Volumul productiei Indicatori cu bază în lanţ


(mii tone)
Modificarea Indicele de Ritmul de Modificarea absolută a
absolută dinamică, % dinamică, % 1% din ritmul de
dinamică
2010 400.0 - - -
2011 101.2
2012 +27
2013
2014 4.7 5.0

Aprobat la şedinţa Departamentului


“Econometrie si Statistica Economică”
Examinator: Verejan Oleg
TEST – II
V - II
1. Într-o populaţie statistică s-au cules date despre două variabile numerice distincte. Seriile formate în urma sistematizării
sunt: x i i =1, 7 = 2;2;2;10;18;18;18 şi y i i =1, 7 = 9;9;9;10;11;11;11. Observând variantele celor două serii se constată
că (0,5):
a) seria formată după Y este mai omogenă decât cea formată după X;
b) seria formată după X este mai omogenă decât cea formată după Y;
c) cele două serii prezintă aceeaşi omogenitate, deoarece au aceeaşi medie şi mediană egală cu 10;
d) seria formată după X este mai omogenă deoarece abaterile individuale faţă de valoarea medie sunt mai mari.

2. Mulţimea valorilor coeficientului de corelaţie calculat în cazul dependenţelor liniare directe este:

a) [-1,1];
b) [-1,0);
c) mulţimea numerelor reale;
d) (0,1];
e) [-3,3]

3. Pentru o serie de distribuţie de frecvenţă cu tendinţă de normalitate, abaterea medie liniară ( d x ) faţă de abaterea medie

pătratică (  x ) este: (1)


2
b) dx  x ; b) d x =  x ; c) d x   x ; d) d x   x ; e) dx   x
3
4. Problemă (7)

Se dau datele unei societăţi comerciale:

Repartiţia salariaţilor după Repartiţia salariaţilor după salariile lunare


valoarea desfacerii
Grupe după Numărul
Grupe după Numărul salarii salariaţilor
valoarea salariaţilo (lei)
desfacer. r Sub 150 12
(lei) 150-160 15
Sub 500 10 160-170 30
500-600 15 170-180 33
600-700 25 180 şi peste 10
700-800 30 Total
800 şi peste 18
Total

Se cere:
1. Să se reprezinte grafic cele 2 serii
2. Care din cele două serii este mai omogenă

Examinator: Verejan Oleg