Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE BOLYAI, CLUJ NAPOCA FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE STATISTICA PREVIZIUNI MATEMATICA AN UNIVERSITAR

R 2010 2011 PROGRAMA ANALITICA TEORIA JOCURILOR CU APLICATII Coninutul cursului 1. Jocuri statice de informatie completa 2. Joc pozitional 3. Jocuri statice de informatie incompleta Tematica de curs 1. Jocuri matriceale 2. Strategii mi te. Teorema minima !. Solutii "entru #ocurile matriceale 2 %. Solutii "entru #ocurile matriceale ! '. (e)initia #ocului necoo"erati* +. Punct de ec,ili-ru "entru #ocul -i.matriceal si antagonist /. A"licatii economice ale teoriei #ocurilor 0. Jocuri "o1itionale 12. Joc static de in)ormatie incom"leta 11. Re"re1entarea in )orma normala a unui #oc de ti" 3a4es 12. (e)initia ec,ili-rului de ti" 5as,.3a4es 1!. Princi"iul re*elatiei 1%. A"licatii economice 2$ 2 ! n si m 2

&. Jocuri matriceale si "rogramare liniara

3i-liogra)ie o-ligatorie6 1. Blaga, P., Muresan, A.S., Lupas, Al., Matematici aplicate, Vol. , !d. Promedia Plus, "lu#$%apoca, 2&&'

2. (ani, !., Metode numerice in teoria #ocurilor, !d. (acia, "lu#$%apoca, 2&&3 3. )i**ons, +., )ames t,eor- for applied economists, Princeton .ni/. Press, %e0 Jerse-, 2&&2 1. Muresan, A.S., "ercetari operationale, Lito. .ni/. Ba*es$Bol-ai, "lu#$%apoca, 2&&' 2. Muresan, A.S., %on$cooperati/e games, !d. Mediamira, "lu#$%apoca, 2&&3 '. Mure3an, A. S., Blaga, P., Matematici aplicate 4n economie, /ol. 2, !d. 5ransil/ania Press, "lu#$%apoca, 2&&'. 6. 7ang, J., 5,e t,eor- of games, "larendon Press, 89ford, 2&&:

TITULAR DE CURS! P"#$% &'()% D"% A'*#' S% MURESAN

DIRECTOR DE DEPARTAMENT P"#$% &'()% D"% A'*#' S% MURESAN