Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul 4

1.
a)
b)
c)
d)

Acordul de la basel din 1972 stabilea:


Crearea sarpelui monetar
Crearea sistemului Monetar European
Ecartul intre doua monede europene sa fie redus la 2,25 %
O marja de fluctuatie fata de paritate intre o moneda europeana din sistem si fiecare din celelalte monede
membre de 2,25%

2. Mecanismul sarpelui monetar avea in vedere urmatoarele aspecte:


a) Urmarirea ecartului dintre moneda cea mai puternica si cea mai slaba
b) Bancile centrale member isi asumau obligatia de a interveni in dolari la limitele tunelului si in una din
monedele comunitare,dupa caz, la limitele sarpelui
c) Acordarea reciproca in mod automat,de catre bancile central,de facilitate de creditare
3.
a)
b)
c)

Ansamblul cursurilor pivot bilateral era numit:


Grila de paritate
Cursuri centrale
Cursuri limta de interventie

4.
a)
b)
c)

Cursurile pivot bilateral din cadrul SME reprezinta:


Cursuri formate folosind metoda cursurilor incrucisate,plecind de la cursurile pivot fata de ECU
Cursurile centrale ale SME
Cursul oficial de referinta

5.
a)
b)
c)

Cursurile limita de interventie reprezinta:


Cursurile obtinute prin aplicarea marjei de fluctuatie de +/- 2,25% la cursul pivot bilateral
Cursurile pivot bilateral
Grila de paritate
Capitolul 5

1.
a)
b)
c)

In cazul biletului la ordin,dobinda:


Nu se percepe in general
Poate fi inclusa in suma totala de plata, impreuna cu valoarea marfurilor
Poate fi cuprinsa intr-un bilet la ordin emis separate

2.
a)
b)
c)

Domicilierea unei trate se refera la :


Locul unde se efectueaza plata
Domiciliul/sediul tragatorului
Locul unde a fost emisa trata

3.
a)
b)
c)
d)

Girul presupune :
Cedarea unui titlu de creanta unei alte persoane
Garantarea platii la scadenta ,solidar cu debitorul
Depunerea semnaturii pe dosul cambiei
Forma de circulatie a inscrisurilor cambiale

4.
a)
b)
c)
d)

In cazul cecului,trasul:
Poate fi orice agent economic
Poate fi o banca
Este obligatoriu o banca
Este obligatoriu agent economic si neabancar

5.
a)
b)
c)
d)

Scontul reprezinta:
Valoarea tratei in momentul prezentarii la scontare
Valoarea tratei la scadenta
Costul operatiunii de scontare
operatiune de transformare a creditului comercial in credit bancar

6.

Majorarea ratei oficiale a scontului:

a)
b)
c)
d)

Determina atragerea de capitaluri straine


Determina revenirea in tara a capitalurilor proprii
Reduce fluxul incasarilor valutare
Actioneaza ca un factor de sustinere a cursului monedei nationale

7.
a)
b)
c)
d)

Dintre criteriile de structurare a creditului amintim:


Natura economica si participant
Destinatia data creditului
Fermitatea scadentei
Performantele solicitantului de credite

8.
a)
b)
c)

Dintre cauzele care duc la ingradirea creditului commercial amenitm:


El este limitat prin proportiile capitalului de rezerva al producatorului
Accelereaza circuitul capitalului real
Proportiile creditului commercial depind de regularitatea incasarii contravalorii marfurilor vindute pe
credit,anterior
d) Restricitionarea lui prin insasi destinatia sa
9.

In cazul creditului comercial,motivatia aminarii termenelor de plata este data in urmatoarele


componente:
a) Componenta traditionala
b) Componenta comerciala
c) Componenta bancara
d) Componenta financiara
10.
a)
b)
c)
d)

Titlurile de credit la purtator se transmit prin:


Cesiune
Girare
Simpla predare
Andosare
Capitolul 6

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Operatiunile de pasiv ale bancilor de emisiune constau in:


Refinantarea celorlalte banci
Emisiunea monetara
Operatiuni de decontare inter si intrabancare
Constiruirea capitalului propriu
Creditarea directa a statului

2.
a)
b)
c)
d)

Creditarea creantelor de catre bancile comerciale include ca operatiuni specifice:


Imprumuturile pe gaj de efecte publice si actiuni
Scontarea cambiilor
Avansul in contul curent
Pensiunea

3.
a)
b)
c)
d)

Diversificarea portofoliului ca modalitate de optimizare a performantelor bancare vizeaza:


Minimizarea riscului lipsei de lichiditati
Minimizarea riscului de piata ce decurge din modificarea ratei dobinzii la credite
Mentinerea si cresterea profitului existent
Restabilirea starii de lichiditate pentru o banca

4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.
a)

Dintre dezavantajele finantarii indirecte,prin intermediului financiari,amintim:


Scumpirea resurselor
Ameliorarea calitativa a resurselor de finantare
Multiplica intremediarii
Poate intirzia finantarea
Sporeste volumul resurselor de finantare
Baca de emisiue apare in raporturile sale cu celelalte banci in calitate de autoritate,de for
monetary,care adopta masuri obligatorii de genul:
Nivelul minim al rezervelor pe care celelalte banci trebuie sa le detina la banca centrala

b) Nivelul minim al rezervelor legale ale interprinderilor


c) Nivelul minim al unor coeficienti de lichiditate
d) Coeficienti de dispersie a riscului
6.

Prin rescontare ,baca de depozit inregistreaza un profit chiar in aceeasi zi in care a efectuat
scontarea ,ca diferenta dintre:
a) Taxa scotului privat si taxa oficiala a scontului practicata de banca de emisiune
b) Taxa oficiala a scontului si taxa scontului privat
c) Taxa oficiala a scontului si dobinda la conturile ATS
7.

In situatia cind o banca nu poate sa-si asigure in mod curent starea de lichiditate ,urmare a faptului
ca relatiile sale cu clientii nu genereaza o crestere a resurselor:
a) Va trebui sa apeleze la recreditare,adresindu-se bancii de emisiune
b) Angajeaza credite pe piata interbancara
c) Apeleaza la supracreditare
8.
a)
b)
c)
d)

Pe linie monetara,despre aparitia bancii se poate vorbi o data cu:


Punerea in circulatie a banilor cu valoare intrinseca
Crearea monedei fiduciare
Preschimbarea monedelor de catre zarafi
Acordarea creditelor de catre camatari

9.
a)
b)
c)
d)
e)

Adevaratapiatra de hotar pentru aparitia bancilor modern este marcata de infiintarea:


Bancii de Amsterdam
Bancii de Hamburg
Bancii Angliei
Bancii de Stockholm
Sistemul Federal de Rezerve

10.
a)
b)
c)
d)
e)

Prin legea bancara din 1934 s-a instituit:


Consiliul Guvernatorilor
Asociatia Romana a Bancilor
Societatea Nationala de Credit Industrial
Consiliul Superior Bancar
Creditul Industrial

Capitolul 7
1.
a)
b)
c)

Masa monetara:
Exprima angajamentele de plata ale institutiilor abilitate sa creeze sis a gestioneze moneda
Se reflecta in activul bilantului consolidate al institutiilor financiar monetare
Exprima ansamblul mijloacelor de plata existente la un moment dat in cadrul economiei unei tari sau a
unei zone monetare

2.
a)
b)
c)

Moneda propriu zisa:


Este activul financiar cel ai lichid,dar cu randament zero
Cuprinde numerarul si depozitele la termen
Se vizeaza mijloacele de plata care permit detinatorului achizitionarea imediata de bunuri,servicii si
efecturarea de plati directe

3.
a)
b)
c)

Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate cu privire la moneda primara:


Se mai numeste si baza monetara
Reprezinta mijloacele de plata create de banca centrala si de celelalte institutii bancare
Constitue suportul pentru crearea monedei scripturale de catre bancile comerciale

4. Contrapartidele masei monetare :


a) Se reflecta in pasivul bilantului consolidate al institutiilor financiar-monetare
b) Reflecta operatiuni prin care se creaza moneda

c)

Exprima ansamblul finantarilor realizate de institutiile financiar-monetare pe seama resurselor cu


character monetar

5.
a)

Creditul neguvernamental:
Exprima creante detinute de institutiile financiar-monetare asupra societatilor nefinanciare si
gospodariilor populatie
b) Reflecta impactul relatiilor international asupra masei monetare interne
c) Rezulta din achizitionarea de titluri publice de catre institutiile financiar-monetare
d) Se reflecta in pasivul bilantului consolidate al institutiilor financiar-monetare
6.
a)
b)
c)
d)

Moneda creata de o banca comerciala:


Se reflecta in activul bilantului bancar
Exprima creante asupra clientilor sai
Este utilizata in calitate de mijloc de plata de catre clientii sai
Se concretizeaza intr-o inscriere in contul clientului ei

7.
a)
b)
c)
d)

Bancile creaza moneda prin:


Vinzare de active nemonetare(reale si financiare)
Cumparare de devize
Recuperarea la scadenta a creditelor acordate
Operatiuni de rescontare a cambiilor

8. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate cu privire la oferta de moneda:


a) Exprima cantitatea de moneda justificata a se gasi in circulatie
b) Exprima ansamblul creantelor detinute asupra institutiilor emitente de active ce se cuprind in structura
masei monetare
c) Reprezinta masa monetara existent in circulatie
9.
a)
b)
c)
d)
10.
a)
b)
c)
d)

Banca centrala creeaza moneda prin:


Vinzare de devize
Cumparare de titluri publice pe piata monetara,in cadrul operatiunilor de open-market
Imprumuturi acordate celorlalte banci din sistemul bancar
Vinzare de active reale
Multiplicatorul creditului:
Reflecta marimea masei monetare
Arata volumul maximum de moneda ce poate fi creat de catre banci
Arata potentialul de creditare al bancilor
Exprima numarul de unitati de masa monetara noua creata pe baza unei unitati de rezerve excedentare
Capitolul 8

S-ar putea să vă placă și