Sunteți pe pagina 1din 18

MONEDA SI CREDIT

1. Care sunt circuitele monedei?

a) circuitul fluxurilor monetare internationale, circuitul national,

circuitul de mijlocire a actelor de vanzare cumparare, circuitul de la cei bogati la cei saraci

b) circuitul prelevarii la bugetul de stat, circuitul finantarii actelor de

combatere a terorismului, circuitul marfa bani

c) circuitul actelor de vanzare cumparare, transferul de la cei care

economisesc catre cei care realizeaza investitii, circuitul prelevarii la bugetul de stat a impozitelor si taxelor, circuitul fluxurilor monetare internationale Rc

2. Din punct de vedere al emitentului de moneda, moneda se clasifica

astfel:

Rc

a) moneda de metal, moneda de hartie, moneda de cont

b) moneda converti bila, moneda neconvertibila

c) moneda creata de banci, moneda creata de agentii economiCi,

moneda creata de trezorerie

3. Unul din instrumentele moderne utilizate de managementul bancar este

analiza:

a)

SOFT (strenghts, opportunities, futures, threats)

b)

SWOD (strenghts, weaknesses, opportunities, debts)

c)

SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats)

Rc

4. In analiza utilizata de managementul bancar, oportunitatile reprezinta:

a) factori interni care trebuie cuantificati

b) factori externi care trebuie luati in calcul

c) posibile segmente de piata cu profituri mari

Rb

5. Pe piata primara se tranzactioneaza urmatoarele titluri:

a) titluri nou emise

b) titluri deja emise

c) titluri nou emise si deja emise

Ra

6. Una din caracteristicile pietei reglementate este si faptul ca:

a) functioneaza regulat

b) volumul tranzactiilor se compenseaza

c) se inchide la o ora bine stabilita

Ra

7. Actiunile sunt valori mobiliare care confera detinatorului calitatea de:

a) actionar principal

b) proprietar

c) creditor

Rb

8. Interventia masiva a statului este sustinuta de catre urmatoarea teorie

monetara:

a) teoria realista

b) teoria metalista

c) teoria legalista

Rc

9. In cadrul incasso-ului, vanzatorul da dispozitie bancii sale sa elibereze

documentele in urmatoarele conditii:

a) contra plata

b) contra acceptarii unei trate sau a unui bilet la ordin

c) oricare din cele de mai sus

Rc 10. Monetarismul porneste de la urmatoarea ideie:

a) functia cererii de moneda este considerata intotdeauna declinata

b) functia cerem de moneda este considerata ca fiind

comportamentul cel mai stabil in economie

2

c)

functia cererii de moneda nu este considerata ca fiind

comportamentul cel mai stabil in economie Rb

Il. Ordinul de plata cuprinde in calitate de persoane participante la decontare:

a) trasul, tragatorul si beneficiarul

b) ordonatorul platii si beneficiarul platii

c) banca emitenta si banca trasa

Rb

12.

In conditiile etalonului aur, valoarea pari tara era data de:

a) valoarea nominala a bancnotelor

b) cantitatea de metal pretios impusa de legea monetara

c) puterea de cumparare a monedei

Rb

13.

Cursul de schimb reprezinta:

a) pretul de piata al unei monede exprimat intr-o alta moneda

b) cursul real al monedei pe o piata emergenta

c) valuta converti bila straina

Ra

14.

Precizati cum se obtine paritatea monetara:

a) prin raportarea valorilor paritare ale monedelor

b) prin raportarea cursurilor de schimb

c) prin raportarea unitatilor monetare

Ra

15.

Formarea cursului de schimb are la baza mai multe elemente. Precizati

care este cel vizat din urmatoarele:

a) puterea de cumparare a monedei in raport de puterea de cumparare

a altei monede

b) cash-flow-urile

c) tendinta de globalizare generala

Ra

3

16.

Daca cursul de schimb creste (pentru moneda straina se platesc mai

multe unitati din moneda nationala) situatia avantajaza urmatorii subiecti economICI:

a) exportatorii nationali

b) importatorii nationali

c )atat exportatorii nationali cat si importatorii nationali Ra

17. Emisiunea monetara este un atribut al:

a) pietei globale

b) fondului monetar international

c) sistemului monetar

Rc

18.

Precizati care din urmatoarele afirmatii este specifica conditiilor

punctelor aurului:

a) Importatorul urmarea plata datoriilor sale la un curs care

corespundea punctului inferior al aurului iar exportatorul urmarea

incasarea creantelor sale la un curs echivalent cu punctul superior al aurului

b) Importatorul urmarea plata datoriilor sale la un curs care

corespundea punctului superior al aurului iar exportatorul urmarea incasarea creantelor sale la un curs echivalent cu punctul inferior al aurului

c) Importatorul urmarea plata datoriilor sale la un curs care

corespundea punctului superior al aurului iar exportatorul urmarea incasarea creantelor sale la un curs echivalent cu tot punctul superior al aurului. Rb

Pagină 2 din 18

19. In care din urmatoarele active se include moneda?

a) activele financiare

b) activele reale

c) semnele inscriptionate.

Ra

20.

Pe piata de capital se tranzactioneaza instrumentele financiare pe

urmatoarele termene de timp:

a)

pe termen mediu si lung

b)

pe termen scurt

4

c)

pe tennen scurt si mediu

Ra

21.

Instrumentele cu care se opereaza pe piata de capital se mai numesc:

a) active reale

b) valori imobiliare

c) valori mobiliare

Rc

22.

Cum era stabilit raportul de schimb dintre aur SI argint In cadrul

sistemului bimetalist integral?

a) la un nivel optim

b) la un nivel mediu

c) la un nivel fix

Rc

23.

Cum era stabilit raportul de schimb dintre aur SI argint In cadrul

sistemului bimetalist paralel?

a) la un nivel fix

b) la un nivel optim

c) la un nivel mediu

Rb

24.

Care au fost formele sistemului monetar monometalist aur ?

a) aur-moneda, aur- argint, aur-valoare intrinseca

b) aur-argint, argint-lingouri, argint-bronz

c) aur-moneda, aur-lingouri, aur-devize

Rc

25 . Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate In conditiile demonetizarii ireversibile a aurului?

a) etalonul monedei devine paritate

b) etalonul monedei devine o abstractie

c) valoarea paritara se reduce substantial

Rb

26.

Disponibilitatile semimonetare sunt:

5

a)

mijloacele de plata cu lichiditate foarte mare precum :moneda

divizionara, moneda scripturala, cecurile la purtator

b) semimonete batute in perioada de dinaintea primului razboi

mondial.

c) instrumentele monetare care se transforma in lichiditati mai greu si

cu eventuale pierderi pentru detinatori Rc

27. In conformitate cu reglementarile Fondului Monetar International,

pentru ca o moneda sa poate fi convertibila trebuie indeplinite anumite cerinte printre care:

a) ecomonia sa aiba un puternic caracter emergent antiinflationist si

ireversibil

b) sa existe restrictii privind viramentele internationale curente

c) sa nu existe restrictii privind viramentele internationale curente

Rc

28.

Care sunt principalele caracteristici ale monedei?

a) acceptabilitatea, omogenitatea, divizibilitatea

b) universalitatea, acceptabilitatea, scadenta

c)

convertibilitatea, lichiditatea, manevrabilitatea

Ra

29.

De cate feluri poate fi convertibilitatea?

a) reversibila si ireversibila

b) interna si externa.

c) puternic antiinflationista si slab antiinflationista

Rb

30.

Masa monetara cuprinde:

a) numerarul aflat in circulatie, multiplicatorul monetar, depozitele la

termen, alte active in functie de gradul lor de lichiditate

b) depozitele overnight, nurnerarul in circulatie, sistemul multicash,

alte active in functie de gradul lor de lichiditate

c) moneda scripturala, numerarul aflat in circulatie, depozite le la

termen, alte active in functie de gradul lor de lichiditate Rc

6

31.

Ce reprezinta lichiditatea unui activ financiar?

a) capacitatea de absorbtie a caracteristicilor financiare de catre piata

b) capacitatea de a se transforma in numerar intr-un termen cat mai

scurt

c) capacitatea de a fi schimbat in moneda straina forte

Rb

32.

Ce reprezinta POS-urile ?

a) terminale cu ajutorul carora se efectueaza plati cu cardul

b) totalitatea cardurilor bancare in cadrul unei retele de comerciani

amplasate in supermarketuri

c) plati omogene scadente

Ra

33.

Care sunt principalele functii ale monedei?

a) functia de instrument de putere, functia de control, functia de

tezaurizare

b) functia de intermediar al schimbului, functia de tezaurizare si

functia de masura a valorii.

c) functia de convertibilitate, functia de masura a valorii, functia de

crestere economica Rb

34. Ce sunt agregatele monetare?

a) compartimentari succesive ale masei monetare

b) descompunerea bazei monetare prin sistemul de agregare

c) partile componente ale bazei monetare

Ra

35.

Al doilea agregat monetar (notat cu MI) cuprinde:

a) depozitele constituite la alte banci

b) numerarul in circulatie, moneda de cont la vedere si mijloacele de

plata aflate in decontare

c) activele lichide pe termen scurt

Rb

36.

In comformitate cu teoria metalista se pot face urmatoarele afirmatii:

a)

metalul nu are nici o valoare

b)

distribuirea monedei intre consum si investitii este esentiala

7

c)

banii se confunda cu metalele pretioase si reprezinta un instrument

al bogatiei

Rc

37.

Al cincilea agregat monetar notat cu L cuprinde:

a) elementele agregatelor 1, 2, 3 , 4 la care se adauga titlurile emise

pe termen mediu si lung

b) depozitele la termen constituite la banci

c) activele lichide pe termen scurt

Ra

38. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate in legatura cu functia de

masura a valorii exercitata de moneda?

a) moneda permite evaluarea si masurarea fiecarui bun sau serviciu

eterogen atat prezent cat si viitor

b) moneda masoara fluctuatiile pe piata privind inflatia si cresterea

accelerata a preturilor

c) masoara valoarea celorlalte monede convertibile in raport cu ea

.

.

 

lllsaSl

Ra

39.

Din ce este constituita baza monetara?

a) numerarul in circulatie si rezervele bancare

b) totalul componentelor masei monetare restranse

c) agregatele monetare

Ra

40.Contrapartile masei monetare se clasifica astfel:

a) totale si partiale

b) interne si exterene

c) de activ si de pasiv

Rb

41.

Care din urmatoarele caracteristici sunt specifice monedei?

a) etalon al platilor, lichiditate foarte mare, unitate de cont

b) etalon al platilor, transferuri in paradisuri fiscale, unitate de cont

c) putere nelimitata, inflatie tinuta sub control, lichiditate acceptabila

Ra

42.

Moneda a cunoscut in evolutia sa urmatoarele forme:

8

a)

moneda marfa, moneda troc si moneda electronica

b)

moneda marfa, moneda metalica, moneda electromagnetica

c)

moneda marfa, moneda metalica, bancnota, e-moneda

Rc

43.

Biletul la ordin este o cambie care are urmatoarele particularitati:

a) tragatorul si trasul sunt una si aceiasi persoana

b) tragatorul si beneficiarul sunt una si aceiasi persoana

c) trasul si beneficiarul sunt una si aceiasi persoana

Ra

44.

Modelele uni-ecuationale cuprind:

a) mai multe ecuatii endogene

b) o singura ecuatie

c) o singura ecuatie si o singura variabila

Rb

45.

Motivele care ii determina pe solicitantii de moneda sa solicite moneda

sunt:

a. finantarea schimburilor valutare, reducerea inflatiei

b. cresterea bazei monetare

c. tranzactiile curente, nevoile neprevazute si activitatile speculative

Rc

46.

Legatura dintre volumul total al schimburilor mijlocite de moneda si

viteza de rotatie a monedei poate fi pusa in evidenta cu ajutorul relatiei

a)M=Vx T /P

b)M = PxT/V

c)M=PxV/T

In

care:

M

= cantitatea de moneda necesara tuturor tranzactiilor pe piata

P

= pretul mediu al unei tranzactii

T

= volumul tranzactiilor

V

= viteza de rotatie a monedei exprimata in numar de rotatii

Rb

9

47.

Echilibrul monetar este acea stare de echilibru intre urmatoarele

Pagină 5 din 18

elemente:

a) cererea si oferta de bani

b) baza monetara si masa monetara

c) creatia monetara si emisiune monetara

Ra

48.

Care este prima forma de existenta a resurselor financiare?

a) transformarea

b) capitalizarea

c) economisirea

Rc

49.

Sistemul multicash asigura o serie de facilitati pentru utilizatori cum ar

fi:

a)

titularii pot detine moneda multipla

b)

titularii de cont pot sa ridice de la banca numai cash

c)

titularii conturilor pot sa faca viramente de la domiciliu

Rc

50.

Resursele proprii de finantare provin din:

a) casti gurile nete limitate

b) aporturile proprii ale persoanelor fizice nerezidente

c) aportul propriu de capital al actionarilor sau asociatilor, fie din

auto finantare prin re in vestirea unei parti din profitul net Rc

51. Efectul de parghie financaira pe care il exercita cresterea resurselor

imprumutate asupra activitatii economice impune urmatoarea regula:

a) rata dobanzii sa fie ma! mare decat costul mediu ponderat al

resurselor

b) rata dobanzii sa fie ma! mIca decat costul mediu ponderat al

resurselor

c) rata dobanzii sa fie egala cu costul mediu ponderat al resurselor

Rb

10

52.

Obtinerea de catre stat a anumitor profituri din diferenta dintre

valoarea aurului sau argintului din continutul monetelor si valoarea nominala poarta denumirea de:

a) senioraj

b) profit net

c) profit brut

Ra

53.

In sens larg investitiile reprezinta:

a) achizitionarea de terenuri

b) achizitionarea de mij loace fixe

c) achizitionarea de active financiare pe piata de capital

Re

54.

In sens restrans, investitiile reprezinta:

a) achizitionarea de obligatiuni de pe piata de capital

b) achizitionarea de active direct productive

c) achizitionarea de active financiare pe piata de capital

Rb

55.

Finantarea directa a economiei se realizeaza cand:

a) resursele sunt obtinute de la institutiile financiar bancare sub

forma de credite

b) agentii economici nu detin propriile resurse financiare sau cand nu

le procura prin intermediul pietei financiare de la subiecti economici

similari prin emisiunea de titluri de valoare

c) agentii economici detin propriile resurse financiare sau cand le

procura prin intermediul pietei financiare de la subiecti economici similari prin emisiunea de titluri de valoare Re

56. Termenul de valabilitate este specific urmatorului tip de instrument

financiar:

Pagină 6 din 18

a) biletului la ordin

b) ordinului de plata

c) scrisorii de garantie bancara

Re

Il

57.

Finantarea indirecta a economiei se realizeaza cand:

a) resursele sunt obtinute de la institutiile financiar bancare sub

forma de credite

b) agentii economici nu detin propriile resurse financiare sau cand nu

le procura prin intermediul pietei financiare de la subiecti economici similari prin emisiunea de titluri de valoare

c) agentii economici detin propriile resurse financiare sau cand le

procura prin intermediul pietei financiare de la subiecti economici similari

prin emisiunea de titluri de valoare Ra

58. Carui sistem monetar ii sunt caracteristice monetele?

a) sistemului bimetalic aur argint

b) sistemului monetar bazat pe moneda de cont

c) sistemului monetar hartie

Ra

59.

Piata financiara se imparte in doua piete si anume:

a) piata monetara si piata de capital

b) piata monetara si piata internationala

c) piata de capital si piata interna

Ra

60.

Pe piata monetara circula urmatoarele tipuri de produse financiare:

a) credite pe termen mediu si lung, obligatiuni, actiuni

b) moneda, certificate de depozit, titluri de stat, credite pe termen

scurt

c) numai credite pe termen mediu si lung

Rb

61.

Clasificarea modelelor in statice, cvasisitationare si dinamice se face

din punct de vedere al:

a) comportamentului temporar

b) scopului modelarii

c) caracterului interdependente lor

Ra

62.

O clasificare generala a instrumentelor de finantare ale economiei le

imparte in trei mari categorii:

12

a)

creditul, scrisoarea de garantie bancara, biletul la ordin

b)

imprumutul, creditul, cecul

c)

creditul, acceptul bancar si garantia bancara

Rc

63.

Modelul lui Fisher pleaca de la ecuatia:

a) M=PxTIV

b) M=PxV/T

c) M=VxTIP

in care: M reprezinta masa monetara, T reprezinta volumul tranzactiilor, P

reprezinta nivelul general al preturilor si V viteza de circulatie a monedei Ra

64. Piata monetara cuprinde urmatoarele piete:

a) piata interbancara si piata monetara deschisa

b) piata monetara deschisa si piata de capital

c) piata de capital si piata financiara

Ra

65.

Valoarea intrinseca a monedei reprezinta:

a) valoarea cu care circula pe piata moneda de cont

b) valoarea monedei aur raportata la un etalon

c) valoarea cantitatii de metal pretios care intra 10 componenta

monedei.

Rc

66.

Care sunt operatorii pietei interbancare ?

a) bancile si agentii economici

b) bancile

c) bancile si persoanele fizice

Rb

67.

Piata monetara deschisa reprezinta:

a) piata pe care se efectueaza tranzactii monetare la cursul forward

deschis

b) piata deschisa publicului larg pentru tranzactii in ring

c) piata care pe langa institutiile ce credit participante cuprinde SI

agentii economici care au un excedent sau deficit de resurse

Rc

13

68.

Care din urmatoarele elemente sunt specifice sistemului monetar?

a) parafa monetara

b) etalonul monetar

c) semnatura electronica a monedei de cont

Rb

69.

Obtinerea de resurse pe piata monetara se face de regula pnn

intermediul:

a) populatiei care are un excedent de resurse

b) bancii nationale in calitate de trader

c) dealerilor care apar ca formatori de piata

Rc

70.

Sistemul monetar reprezinta:

a) totalitatea semnelor monetare care circula intr-o anumita afle

geografica

b) totalitatea sistemelor financiar bancare din fiecare regiune in

ansamblul lor

c) ansamblul normelor de drept, instrumentelor si tehnicilor care

reglementeaza circulatia monetara intr-o tara Rc

71. Bancile offshore sunt cele care:

a) impun cursul de schimb pe piata

b) cauta medii cu fiscalitate mai redusa

c) tranzactioneaza instrumente monetare offshore

Rb

72.

Prin contractul de hedging, un exportator se protejeaza impotriva

urmatoarelor riscuri:

a) evolutiei nefavorabile a cursului de schimb

b) cresterii ratei dobanzii pe piata

c) evolutiei nefavorabile a ratei de referinta

Ra

73.

Acordurile de rascumparare REPO reprezinta:

a) tranzacţii reversibile în cadrul carora clientul, persoana juridica,

poate cumpara/vinde bancii titluri de stat cu angajamentul bancii/persoanei

14

juridice de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara ai la un prea stabilit la data încheierii tranzactiei.

b) tranzactii reversibile in cadrul carora clientul, persoana juridica,

nu poate cumpara/vinde bancii titluri de stat cu angajamentul

bancii/persoanei juridice de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara ai la un pret stabilit la data încheierii tranzactiei.

c) tranzactii reversibile in cadrul carora clientul, persoana juridica,

poate cumpara/vinde bancii titluri de stat fara angajamentul bancii/persoanei juridice de a rascumpara respectivele active la o data ulterioara si la un pret stabilit la data incheierii tranzactiei. Ra

Pagină 8 din 18

74. In cadrul acordurilor de rascumparare REPO, angajamentul bancii de a

rascumpara titlurile la o data ulterioara se face la urmatorul pret:

a) pretul extern REPO

b) pretul stabilit la data incheierii tranzactiei

c) pretul de bursa

Rb

75.

Rezervele constituite de banci fac parte din clasa urmatoarelor conturi:

a) clasa conturilor extrabilantiere

b) clasa conturilor de capitaluri

c) clasa conturilor de creante

Rb

76.

Cate piete sunt individualizate in cadrul pietei de capital?

a) doua piete

b) zece piete

c) patru piete

Rc

77.

Constituirea capitalului social pnn intermediul valorilor mobiliare

prezinta urmatorul avantaj:

a)

capitalurile ramin la dispozitia intreprinderilor pe termen nelimitat

b

)se pot mobiliza importante sume de bani care prin aportul simplu al

fondatorilor nu ar fi fost posibilie

15

c)

actionarii nu vor pnma dividende decat daca se voteaza m

adunarea generala a actionarilor

Rb

78.

Considerarea faptului ca aparitia semnelor monetare este rezultatul

unor intelegeri intre oameni care au inventat instrumentul de schimb este

specifica urmatoarei teorii:

a) teoriei legaliste

b) teoriei operational-conventionalista

c) teoriei cantitative clasice,

Rb

79.

Atiunile autorizate reprezinta:

a)

numarul maxim de actiuni aprobate si specificate in statut, pe care

o

societate pe actiuni il poate emite

b)

numarul minim de actiuni aprobate si nespecificate in statut, pe

care o societate pe actiuni il poate emite

c)

numarul mediu de actiuni aprobate si specificate in statut, pe care

o

societate pe actiuni il poate emite

Ra

80.

Actiunile emise sunt:

a) actiuni care sunt emise strict in conformitate cu cerintele pietei

b) actiuni care se afla in procesul distributiei primare

c) viitoare actiuni tezaurizate

Rb

81.

Pentru asi proteja anumite interese cum ar fi fuziunea sau preluarea

ostila o societate cumpara actiuni de pe piata, cu scopul de a le revinde cand pretul lor va fi mai mare. Aceste actiuni sunt cunoscute sub denumirea de :

a) actiuni comerciale

b) actiuni de fuziune

c) actiuni tezaurizate

Rc

82.

In cadrul cambiei intalnim trei participanti:

a)

trasul, banca emitenta, banca beneficiara

b)

emitentul, ordonatorul, avalistul

16

c)

tragatorul, trasul si beneficiarul

Rc

83.

Reducerea valorii nominale a actiunilor si a pretului lor concomitent cu

Pagină 9 din 18

marirea numarului de actiuni se numeste:

a) reducerea divizarii

b) redresarea actiunilor pe piata

c) diviziunea valorii nominale a actiunilor

Rc

84.

Din punct de vedere al scopului modelarii, modelele se impart in:

a) modele cvasistationare si modele dinamice

b) modele descriptiv-explicative, explorative si normative

c) modele lineare sau nelineare

Rb

85.

O societate recurge la procedeul consolidarii actiunilor prin diviziune

inversa. Ce puteti spune despre valoarea totala capitalizata ? Rb

a)

se schimba

b)

ramane aceiasi

d)

se micsoreaza

86. Una din cerintele gestionarii optime a unui portofoliu de hartii de

valoare este :

a) plasarea capitalurilor disponibile in mai multe tipuri de valori

mobiliare de la mai multi emitenti si in mai multe sectoare economice

b) plasarea capitalurilor disponibile in cat mai putine tipuri de valori

mobiliare de la cat mai putini emitenti si in mai putine sectoare economice

c) plasarea capitalurilor numai in actiuni, obligatiuni si titluri de

 

valoare

Ra

87.

Una din cerintele gestionarii optime a unUl portofoliu de hartii de

valoare este:

a) cresterea continua a cursului actiunilor

b) obtinerea unei rentabilitati minime sub forma de dobanzi SI

dividende

17

c)

raportul valorii nominale

Rb

88.

Dupa forma acreditivelor documentare acestea pot fi:

a) transferabile si externe

b) interne si internationale

c) revocabile si irevocabile

Rc

89.

Decapitalizarea bancara reprezinta:

a) reducerea capitalului bancar cu valoarea provizioanelor constituite

b) reducerea capitalului bancar dupa o perioada de recesiune

c) reducerea capitalului bancar ca urmare a inregistrarii de pierderi

Rc

90.

Capitalul bancar propriu cuprinde pe langa capitalul social bancar si

alte elemente printre care:

a) pierderile nerepartizate

b) rezervele

c) cresterile de capital social

Rb

91 . Constituirea capitalului social SI a fondurilor de rezerva intra m categoria operatiunilor:

a) active

b) duble

c) pasive

Rc

92.

In categoria operatiunilor pasive intra:

a) operatiuni de achizitionare a titlurilor de valoare de pe pietele

financiare in vederea asigurarii unei mai bune lichiditati

b) operatiuni de reescont, prin intermediul carora bancile se

refinanteaza cedand biletele la ordin si cambiile pe care le-au primit initial

de la clientii lor in vederea scontarii

c) operatiuni de acordare de credite

Rb

18

93.

In categoria operatiunilor active bancare intra:

Rc

a) operatiuni de refinantare de la alte banci

b) emisiunea de obligatiuni si titluri de credit

a) operatiuni de achizitionare a titlurilor de valoare de pe pietele

financiare in vederea asigurarii unei mai bune lichiditati

94. Cand controlul exercitat de societatea mama este exclusiv, se

recomanda folosirea urmatoarei metode de consolidare a bilantului bancar

a) metoda triplului multiplu

b) metoda ponderilor

c) metoda de integrare globala

Rc

95.

Prin consolidare, contul de profit si pierderi si bilantul societatilor sunt

prezentate ca si cum ar forma:

a) o singura entitate

b) doua entitati distincte

c) un grup de relatii stranse

Ra

96.

In cazul consolidarii contului de profit si pierderi , metoda de integrare

globala presupune:

a) cumularea tuturor veniturilor si cheltuielilor, eliminarea conturilor

reciproce si includerea rezultatului consolidat

b) cumularea partiala a veniturilor si cheltuielilor, eliminarea

conturilor reciproce si includerea rezultatului consolidat

c) cumularea tuturor veniturilor si cheltuielilor, eliminarea partiala a

conturilor reciproce si includerea partiala a rezultatului consolidat Ra

97. In situatia in care societatea mama exercita un control comun cu o alta

societate din afara grupului asupra unei societati, se recomanda utilizarea unei metode de integrare proportionala, in procent de

a)

50%

b)

60%

c)

100%

19

Ra

98.

Minimizarea costurilor de procurare a resurselor este specifica

urmatorului tip de management:

a) managementului riscurilor bancare

b) managementului pasivelor,

c) managementului activelor

Rb

99.

Unul din principiile managementului activelor il constituie:

a) cresterea portofoliului de active cu orice pret

b) reducerea portofoliului de active

c) diversificarea portofoliului de active

Rc

100.

Ordinul de plata, cambia, biletul la ordin si cecul reprezinta:

a) angajamente bancare ferme

b) tehnici de plata

c) instrumente de plata

Rc

101.

Care din urmatoarele pnnclpn reprezinta un prInCIpIU al

managementului bancar?

a) maximizarea cu orice pret a profitului

b) principiul ne afectarii veniturilor

c) principiul prudentei bancare

Rc

102.

Functia de antrenare a managementului bancar presupune:

a) antrenarea unor venituri cat mai mari si cu riscuri cat mai mici

b) pregatirea temeinica a personalului bancar pentru a face fata noilor

cerinte impuse pe piata

c) motivarea personalului bancar in realizarea profiturilor bancare

Rc

103.

Functia de organizare a managementului bancar vizeaza:

a) organizarea de ansamblu a bancii cat si organizarea principalelor

compartimente

20

b)

numai organizarea de ansamblu a bancii

c)

organizarea filialelor si agentiilor

Ra

lO4. Modelul economic reprezinta:

a) o cuantificare empirica a datelor in concordanta cu evolutia

fenomenelor economice la scara nationala

b) o modelare a realitatii care are intotdeauna o finalitate reversibile

c) o simplificare orientata a realitatii, abstractizarea asigurand

concordanta cu realitatea a proprietatilor si structurilor selectate Rc

105. Evalurea activelor financiare presupune existenta catorva cerinte SI

anume:

a) dispersarea datelor, determinarea realatiei biunivoce SI

consolidarea bilanturilor

b) agregarea datelor, compensarea sumelor si cuantificarea marjelor

c) agregarea datelor, consolidarea bilanturilor si compensarea

sumelor

Rc

106.

Unul din criteriile managementului activelor il constituie:

a) efectuarea de plasamnete numai in activitati emergente

b) efectuarea plasamentelor sub forma creditelor pe termene cat mai

diferite de timp si care au cat mai multe destinatii

c) efectuarea plasamentelor sub forma creditelor pe termen ovemight

Rb

107.

Diversificarea achizitionarii de titluri de valoare care genereaza

venituri mari si au riscuri cat mai scazute, este un criteriu al urmatorului

management:

a) managementul activelor

b) managementul pasivelor

c) managementul resurselor umane

Ra

108.

Capitalul bancar, depozitele atrase pe termen scurt, mediu si lung,

imprumuturile obtinute de la alte banci intra in categoria urmatoarelor elemente de bilant:

21

a)

activelor bancare

b)

plasamentelor bancare

c)

pasivelor bancare

Rc

109.

Printre situatiile in care se poate afla o societate mama se numara:

a) detine peste 85% din capitalul social

b) este actionar sau asociat al unei entitati, si controleaza singur in

baza unui acord incheiat cu ceilalti actionari sau asociati, majoritatea drepturilor de vot

c) detine minimum 15% din capitalul social in baza unui acord

incheiat cu ceilalti actionari sau asociati Rb

110. Legea bancara din Romania stipuleaza ca fiind legaturi stranse acele

relatii in care:

a)

una din persoane exercita controlul asupra celeilalte persoane

b)

exista grade de rudenie intre persoane

b)

exista o stransa colaborare in domeniul obtinerii profitului bancar

Ra

 

111.

In activitatea bancara relatia rezultat-risc este urmatoarea:

a) cu cat profitul este mai mare cu atat riscul este mai mic

b) cu cat profitul este mai mare cu atat riscul este mai mare

c) la rezultate mari optimul economic se realizeaza prin distribuirea

si repartizarea costurilor Rb

112. Una din modalitatile de reducere a efectelor riscurilor bancare o

constituie:

a) constituirea de provizioane

b) utilizarea provizioanelor numai pentru riscul generator

c) utilizarea provizioanelor in scopul cresterii profitului

Ra

113.

Printre instrumentele folosite de managementul bancar in activitatea

de reducere a riscurilor se numara si:

a)

bilantul contabil

22

b)

cash-flow-ul

c)

planul financiar

Rc

114.

Pregatirea personalului bancar se face in sistem propriu cu ajutorul

urmatoarelor categorii de personal:

a) trainerilor

b) traderilor

c) sefilor de serviciu

Ra

115.

Unul din instrumentele moderne de analiza folosit de managementul

bancar il reprezinta analiza bazata pe urmatoarele elemente:

a) puncte tari, datorii, oportunitati, amenintari

b) puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari

c) puncte tari, puncte slabe, oportunitati, pierderi

Rb

116.

Principiul respectarii destinatiei creditului consta in faptul ca:

a) dupa aprobare creditul isi poate schimba destinatia in caZUrI

justificate economic

b) destinatia creditului este multipla SI permite dezvoltarea

economIca

c) dupa aprobare, creditul nu poate fi tras decat pentru platile care

corespund obiectului creditarii

Rc

117.

Care din afirmatiile de mai jos sunt specifice acreditivelor revocabile:

a) emitentul revoca contractul prin intermediul bancii

b) banca emitenta le poate modifica in orice moment fara nici un

preaviz al beneficiarului

c) banca emitenta nu le mai poate modifica

Rb

118.

Stilul investigativ este specific analizei:

a) SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats)

b) SOFT (strenghts, opportunities, futures, threats)

c) SWOD (strenghts, weaknesses, opportunities, debts)

Ra

23

119.

Care din enunturile de mai jos sunt specifice functiei de emisiune a

creditului:

a) creditul este folosit in anumite cazuri pentru rambursarea altor

credite

b) creditul creaza mijloace de plata noi in economie si duce la

cresterea masei monetare

c) creditul nu permite emisiunea de moneda decat daca corespunde

cerintelor dezvoltarii durabile

Rb

120.

Riscul de credit presupune:

Rc

a) riscul investirii in sectoare emergente

b) riscul nerambursarii datoriei publice contractata de pe pietele

internationale

c) posibila nerambursare a creditelor si dobanzilor la scadenta

121. Cand se acorda credite unor sectoare de activitate din ce in ce mai

limitate sau unor societati care fac parte dintr-un grup de societati controlate de aceleasi persoane, avem de a face cu urmatorul tip de risc:

a) risc operational

b) risc valutar

c) risc de concentrare

Rc

122.

Creditul de investitii se acorda pe urmatorul interval de timp:

a) pe termen scurt

b) pe termen mediu si lung

c) pe termen lung

Rb

123.

Prin emiterea unei scrisori de garantie de catre o banca, aceasta isi

asuma un angajament. Ce fel de angajament?

a) irevocabil si neconditionat

b) revocabil si neconditionat

c) irevocabil si conditionat

Ra

24

124.

Analiza acordarii de credite cuprinde:

a) analiza economico-financiara si analiza aspectelor nefinanciare

b) analiza SWOT si analiza aspectelor nefinanciare

c) analiza economico-financiara si analiza probabilitatilor

Ra

125.

Rentabilitatea capitalului utilizat se determina ca raport intre:

a) capitalul utilizat si profitul obtinut

b) profitul obtinut si capitalul utilizat

c) profitul obtinut si costul productiei

Rb

126.

Lichiditatea se determina ca raport intre:

a) activele viitoare si datoriile lichide

b) active le totale si datoriile totale

c) activele circulante si datoriile cu scadenta mai mica de un an

Rc

127.

Solvabilitatea se determina ca raport intre:

a) activele totale si datoriile totale

b) activele circulante si datoriile cu scadenta mai mica de un an

c) activele viitoare si datoriile lichide

Ra

128.

Gradul de indatorare generala se determina ca raport intre:

a) acti vele totale si datoriile totale

b) datoriile totale si capital urile proprii

c) datoriile financiare si capital urile permanente

Rb

129.

Una din legile nescrise ale activitatii de creditare este:

a) "o firma solvabila este in pragul falimentului "

b) "o firma solvabila nu este in pragul falimentului "

c) "o firma insolvabila este de necreditat "

Ra

25

130. Una din modalitatile moderne de determinare a performantelor

financiare ale unui agent economic este:

a) standingul

b) time-out-ul

c) ratingul

Rc

131.

Obiectivul fundamental al unei banci centrale consta in:

a) controlul, reglarea ofertei de moneda si a ratelor de dobanda

b) supravegherea sistemului bancar si prevenirea falimentelor

bancare

c) politica fiscala a guvernelor

Ra

132.

Obiectivul conditional al unei banci centrale consta in:

a) politica financiar valutara

b) supravegherea sistemului bancar si prevenirea falimentelor

bancare

c) reglarea ratelor de do banda

Rb

133.

Refinantarea bancilor comerciale de la banca centrala este specifica

urmatoarei functii ce vizeaza banca centrala:

a) functiei de emisiune a bancii centrale

b) functiei de banca a bancilor

c) functiei de banca a statului

Rb

134.

Functia bancii centrale- de banca a statului- se manifesta prin aceea

ca:

a) emite moneda suplimentara pentru finantarea de razboaie si crize

economIce

b) finanteaza numai activitatea statului in conditii de recesiune

economIca

c) banca centrala joaca rol de casier al statului, imprumuta statul si

plaseaza emisiuni de titluri de stat

Rc

26

135.

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate m legatura cu

devalorizarea monedei nationale:

a) stimuleaza exorturile si franeaza importurile

b) stimuleaza si exporturile si importurile

c) stimuleaza numai importurile

Ra

136.

Revalorizarea reprezinta:

a) un proces economic de actiune in situatii de criza accentuata

b) o crestere sustinuta si continua a pretului monedei nationale m

raport cu alte monede

c) o scumpire oficiala stabilita de banca centrala a monedei nationale

fata de moneda altei tari Rc

137. Modalitatile de plata se grupeaza in doua mari categori:

a) platile cu cardul si platile prin POS

b) platile in numerar si platile externe

c) platile prin virament si platile in numerar

Rc

138.

Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate m legatura cu

revalorizarea monedei nationale:

a) stimuleaza exorturile si franeaza importurile

b) stimuleaza si exporturile si importurile

c) franeaza exporturile si stimuleaza importurile

Rc

139.

In ce consta functia prudentiala a Bancii centrale:

a) aplica acele masuri care sa duca la diminuarea riscurilor m

activitatea bancara

b) acorda subventii pentru redresarea bancilor,

c) acorda credite nerambursabile cu maximum de prudenta

Ra

140.

In cadrul operatiunilor pasive desfasurate de Banca centrala intra si:

a)

operatiunile comerciale

27

b)

constituirea capitalului propriu

c)

acordarea de credite celorlalte banci

Rb

141.

Ce fel de operatiune este emlSlUnea baneasca realizata de Banca

centrala?

a) revocabila

 

b) activa

c) pasiva

Rc

142.

Acordarea de credite celorlalte banci de catre Banca centrala este o

operatiune:

a) activa

b) temporara

c) pasiva

Ra

143.

Printre operatiunile active efectuate de Banca centrala se numara si:

a) constituirea capitalului propriu

b) operatiuni de vazare si cumparare de aur si devize

c) emisiunea baneasca

Rb

144.

Care dintre afirmatiile urmatoare caracterizeaza norma Cooke:

a) bancile trebuie sa respecte un raport minim intre fondurile proprii

si activele ponderate in functie de risc

b) raportul dintre lichiditatea activelor si exigibilitatea pasivelor sa

fie 60%

c) coeficientul fondurilor proprii este subunitar

Ra

145.

Coeficientullichiditatii potentiale exprima:

a) raportul dintre lichiditatea potentiala si lichiditatea reala

b) raportul dintre lichiditatea activelor si exigibilitatea pasivelor mai

mari de o luna

b)

raportul dintre capitaluri si active

28

\

Rb

146.

In conformitate cu coeficientul fondurilor proprii si al resurselor

permanente, intre resursele bancare pe termen lung si utilizarea lor trebuie sa existe un raport de minim

a) 50%

b) 60%

c) 80%

Rb

147.Transferurile interbancare se efectueaza in cadrul:

a) aceleiasi banci dar intre unitati diferite

b) unor banci diferite

c) aceleiasi banci si intre banci diferite

Ra

148.

Cum se determina multiplicatorul monetar?

a) ca raport intre fluxurile de numerar

b) ca raport intre baza monetara si masa monetara

c) ca raport intre masa monetara si baza monetara

Rc

149.

Cand participantii la schimburile comerciale au conturi deschise la

aceiasi banca dar la unitati diferite, transferurile dintre acestia se numesc:

a) interbancare

b) intrabancare

c) financiar bancare

Rb

150.

Cum poate fi definita inflatia?

a) degradarea continua a sistemului financiar bancar

b) cresterea cumulativa, regulata si sustinuta a preturilor in cadrul

uneI economll

d) scaderea si cresterea cererii de bani

Rb

151.

Ce reprezinta economisirea?

a)

o scurgere de lichiditati din circuitul fluxurilor financaire

b)

o intrare de lichiditati in circuitul fluxurilor financiare

29

\

c)

o forma de investire

Ra

152.

In functie de sursa de provenienta, resursele financiare se impart in:

a) resurse conditionale, resurse adiacente, resurse aliniate

b) resurse provizorii, resurse acumutale, resurse prorpii

c) resurse proprii, resurse imprumutate, resurse conditionale

Rc

153.

In functie de perioada de timp pentru care se afla la dispozitia

investitorului, resursele financiare se impart in:

a) resurse atipice si resurse temporare

b) resurse pe termen scurt si resurse permanente

c) resurse permanente si resurse din auto finantare

Rb

154.

Pe piata primara se tranzactioneaza urmatoarele tipuri de instrumente

financiare:

a) instrumente financiare pentru viitor (futures, options)

b) instrumente financiare deja emise

c) instrumente financiare nou emise

Rc

155.

In cazul cumpararilor/vanzarilor reversibile repo/reverse repo

proprietatea asupra titlurilor pe perioada derularii tranzactiei se transfera catre:

a) cumparator

b) intermediar

c) vanzator

Ra

156.

Constituirea surselor pe piata monetara este influentata de :

a) comportamentul populatiei, comportamentul bancilor si politica

monetara promovata de banca centrala

b) fluctuatiile pietei de capital referitoare la tranzactiile REPO

c) agregatele monetare

Ra

157.

Pe piata secundara se tranzactioneaza:

30

a)

instrumente financiare deja emise

b)

numai instrumentele secundare

c)

instrumente financiare nou emise

Ra

158.

Piata interbancara se imparte in urmatoarele piete:

a) piata interna si europiata

b) piata de capital interbancara si piata interna

c) europiata si piata de fi uxuri

Ra

159. Depozitele bancare pe termen scurt sunt instrumente aferente

urmatoarei piete:

a) pietei de capital

b) pietei valutare

c) pietei monetare

Rc

160.

Certificatele de depozit reprezinta:

a) titluri financiare depozitate pe baza de certificat

b) titluri financiare negociabile care atesta existenta unui depozit intro

banca

c) titluri financiare care dau dreptul detinatorului sa obtina dividende

Rb

161.

Care afirmatii sunt adevarate in legatura cu depozitul overnight:

a) lichiditatea depozitului este determinata de sistemul interbancar de

operare overnight

b) depozitul se constituie pe o singura zi iar dobanda este mai mare

ca do banda la vedere

c) dobanda este de tip over si comisioanete le tip night

Rb

162.

Transformarea dobanzii la depozitele la termen in capital reprezinta:

a) centralizarea si acumularea dobanzii

b) capitalizarea bancara

c) capitalizarea dobanzii

Rc

31

163.

Una din conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un actionar

pentru a putea fi considerat actionar semnificativ este:

a) sa dispuna de o situatie financiara stabila, care sa justifice in mod

satisfacator provenienta fondurilor destinate obtinerii participatiei la

capitalul social al bancii si care sa creeze premise pentru o eventuala sustinere financiara a bancii

b) sa detina 90% din capitalul bancar

c) sa detina 75% din capitalul bancar SI sa aiba drepturi de vot

suplimentare

Ra

164.

Prin punerea la dispozitia agentilor economici de moneda de cont si

numerar in procesul de creditare, bancile creaza:

a) putere de cumparare aditional a

b) putere de cumparare aleatorie

c) putere de cumparare involuntara

Ra

165.

Slaba monitorizare a utilizarii creditului precum SI deficientele de

inregistrare contabila apartin urmatorului tip de risc:

a) riscului de concentrare

b) riscului de credit

c) riscului operational

Re

166.

Linia de credit finanteaza urmatoarele tipuri de activitati:

a) activitatea curenta a agentilor economici

b) activitatea sezoniera

c) activitatea financiara si exceptionala

Ra

32