Sunteți pe pagina 1din 4

Conceptele de calitate si de management al calitatii au fost influentate de: toate raspunsurile Standartul care trateaza in principal calitatea si sistemul

de management al calit este: toate, mai putin Abordarile referitoare la calitate se fac din punctual de vedere al toate corecte Utilizarea standardelor internationale de calitate in practica oricarei organizatii are ca drept obiectiv toate corecte Documentele sistemului calitatii sunt o componenta a sistemului calitatii prin care se impune pastrarea unor mijloace de toate corecte Principalele tipuri de documente si documentatii utilizate in orice sistem de management al calitatii cuprind:toate corecte Manualul calitatii este un document care: - 2 corecte Natura si volumul documentatiei utilizate in managementul calitatii depind de toate corecte In ciclul PDCA conform standardelor de calitate etapele sunt: - planifica,efectueaza,verifica,act Rpdney Turner apreciaza ca un proiect are o calitate corespunzatoare daca toate corecte In procesul de management al calitatii managerii de proiect se pot confrunta cu urmatoarele probleme- toate corecte Managementul calitatii proiectelor se fundamenteaza pe- 8 principii Abordarea managementului calitatii drept sistem pentru ca proiectul sa fie condus ca un sistem inter-relationat cu sistemul general de management al organizatiei - este un principiu in man calitatii Imbunatatirea continua in ceea ce priveste standardele de calitate ISO 9000 este principiu in standardele de calitate Procesele managementului calitatii sunt in numar de: - 3 Procesele in managementul calitatii proiectelor sunt a,b,c sunt corecte Politica de calitate reprezinta - exprimate de conducerea acesteia Metodele si tehnicile utilizate in procesul de planificare a calitatii sunt toate corecte Tehnica lui turner se refera la toate corecte Informatiile utilizate in procesul de asigurare a calitatii pot fi preluate din urmatoare surse toate corecte Unul din principiile managementului calitatii este princ. Abordarii bazate pe proces Unul dintre procesele managementului calitatii proiectelor este- planificarea calitatii Rezultatele procesului de asigurare a calitatii sunt actiuni de corectare recomandate Unul din principiile de baza ale tqm este orientarea catre client Instrumentele integratoare utilizate in managementul calitatii proiectelor sunt met QFD si FMEA Auditurile de terta parte sunt realizate de organizatii de auditare externe independente Auditurile de secunda parte sunt realizate de - organizatii direct interesate...cel ami lung raspuns Asigurarea calitatii reprezinta evaluarea la intervale de timp stabilite....pt indeplinirea cerintelor Procesul de control al calitatii presupune monitorizarea rezultatelor proiectului Costurile controlului calitatii sunt reprezentate de - ansamblul cheltuielilor necesare Dintre sursele de informatii utilizate in planificarea calitatii proiectelor face parte politica in domeniul calitatii Planul de management al calitatii este documentul care descrie modul in care echipa de proiect... Dintre rezultatele procesului de planificare a calitatii proiectelor face parte planul de management al calitatii In conceptia promovata de standardele din familia ISO 9000 managementul calitatii totale reprezinta un sistem de management....cel ami lung raspuns Diagramele de control sunt reprezentari grafice ale rezultatelor inregistrate

Aplicarea metodei Ishilkawa si a construirii diagramei cauza efect presupune parcurgerea urmatoarelor etape:prezentarea problemei, expunerea principalelor cauze posibile Dintre sursele de informatii utilizate in procesul de asigurare a calitatii fac parte planul de management/definirea specificatiilor/rezultatele masuratorilor Controlul calitatii reprezinta - pe intreg parcursul existentei proiectului Dintre metodele si tehnicile utilizate in procesul de control al calitatii nu fac parte- planul de management al calitatii Dintre sursele de informatii utilizate in procesul de planificare a calitatii nu fac parte analiza cost beneficiu In standardul ISO 10006:2005 elementele de iesire ale evaluarii cuprind- raportarea rezultatelor La obiectivele proiectului Costurile noncalitatii sunt cele cauzate de inlaturarea nonconformitatilor Costurile planificarii calitatii sunt totalitatea costurilor necesare pentru studierea si prevenirea neconformitatilor Indicele costurilor de prevenire a defectelor este invers proportional cu valoarea proiectului Documentele care descriu cum se aplica sistemul de management al calitatii prentu un produs, proiect sau contract sunt: - planurile calitatii Dintre principiile sistemului de management al calitatii bazat pe standardul ISO 9001:2001 nu fac parte masurarea statistica a calitatii Potrivit standardului ISO 9000:2006 managementul calitatii reprezinta ansamblul activitatilor sistemului...cel mai lung raspuns In conceptia promovata de standardele din familia ISO 9000, TQM este - un sistem de management....cel ami lung raspuns Dintre rezultatele procesului de planificare a calitatii nu fac parte auditurile calitatii Principalul rezultat al procesului de asigurare a calitatii este Imbunatatirea calitatii

Resursele umane asociate unui proiect reprezinta totalitatea oamenilor implicati pe tot parcursul ciclului de viata Echipa de proiect se defineste ca fiind reuniune de persoane cu abilitati, cunostinte diverse si complementare ce desfasoara act. Specifice in baza unui scop comun si a unor standarde de performanta similare Planificarea echipei de proiect reprezinta- procesul ce are drept scop identificarea si definirea rolului....in cadrul viitorului proeict Elaborarea matricea alocarii responsabilitatilor se realizeaza in faza de planificarea Consturirea echipei de proiect reprezinta arta de a armoniza......scop comun Metoda echipei virtuale presupune consturirea echipei de proiect in baza unor resurse umane disponibile....sunt separate geografic Procesul de dezvoltare a echipei de proiect se concentreaza in cele mai multe cazuri pe dezvoltarea abilitatilor individuale si cresterea capacitatii de lucru in comun Succesiunea proceselor componente ale dezvolatarii echipei de proiect este formare, confruntare, armonizare

Formarea, ca proces specific dezvoltarii echipei de proiect presupune conoasterea reciproca si stabilirea .... Directiile principale de analiza ale procesului de control in cadrul unui proiect vizeaza analiza a ceea ce a fost planificat, analiza a ceea ce s eintampla, analiza informatiilor necesare... In functie de sursa cauzei declansatoare, conflictele pot fi grupate in urmatoarele categorii: conflicte declansate din activitati si conflicte declansate de persoane Calitatile informationale ale managerului de proiect vizeaza capacitatea de programare si conducere Calitatile iterpersonale ale managerului de proiect vizeaza- capacitatea de a rezolva dispute Delegarea ca proces specific managementului echipei de proiect presupne- incredintarea unor sarcini, autorizarea modului in care acestea sunt efectuatesi evaluarea... In ansamblul unui proiect, managerul de proiect este reprezentat depersoana desemnata sau aleasa...raspuns mai lung Tipul de manager este determinat de ansamblul de cunostinte, calitati si aptitudini pe care le poseda un grup de manageri Stilul de manager este reprezentat demodul de utilizare a cunostintelor in relatiile cu subord. Criteriul principal de construire a echipei de proiect este orientat pe competenta profesionala in raport cu obiectivele propuse Intre greselile cele mai frecvente intalnite in selectia echipei de proiect putem identifica toate, in afara de selectia echipei in baza competentelor Analiza stadiului lucrarilor realizate in raport cu cele planificate este o activitate specifica managerului de proiect in faza: control pe durata de implementare a proiectului Managementul echipei de proiect defineste ansamblul tuturor proceselor prin care se planifica. O echipa ideala de proiect se caracterizeaza prin aceea ca termina munca la timp, se incadreaza in buget si are nevoie de putine indicatii din partea managerului de proiect Grupul de lucru se diferentiaza ca echipa de proiect prin aceea ca responsabilitatea si rezult..... Din perspectiva cuantificarii rezultatelor in cadrul unui grup de lucru distingem evaluarea directa a fiecarui rezultat Caracterul iterativ al managementului echipei de proiect este asigurat de evolutia unui proiect.. cel mai lung raspuns Networkingul in contextul planificarii resurselor umane defineste ansamblul relatiilor interpersonale ale unei persoane sau grup.... oportunitatile de construire/dezvoltare Delocalizarea ca proces utilizat in dezvoltarea echipei de proiect presupune - cel mai lung rasp. Instrumentele specifice utilizate in faza de planificare a resurselor umane sunt: graficele schemele, matricele si networkingul Punctele de plecare in procesul de construire a echipei de proiecte sunt urmatoarele - planificarea resurselor umane, sistemul de re responsabilitati definit, politica de resurse umane a organizatiei si lista de personal Rezultatul direct al etapei de constructie din managementul echipei de proiect este: echipa de proiect insotita de documentatia specifica Recompensarea membrilor echipei de proiect, propusa in faza de constructie a echipei face referire la prezentarea succinta a beneficiilor Rolul principal in etapa de dezvoltare a echipei de proiect ii revine Managerului de proiect Armonizarea ca etapa specifica a dezvoltarii echipei de proiect presupune adoptarea de catre toti membrii a unei viziuni comune

Transformarea ca etapa specifica dezvoltarii echipei de proiect presupune demonstrarea capacitatilor de adaptabilitate si flexibilitate a echipei de proiect in raport cu modificarile reale sau potentiale Formarea ca etapa distincta a dezvoltarii echipei de proiect presupune cunoasterea reciproca...fiecare membru are propria idee Rezultatele etaei de conducere a proiectului se materializeaza pe urmatoarele directii identificarea, imlementarea actualziarea Managementul conflictelor in cadrul proiectelor face referire la modul in care diferentele de opinie si idei sunt armonizate cu minimul de pierderi pentru membrii echipei Fenomenul de polarizaree a membrilor echipei de proiect se refera la ...pentru o idee sau actiune Conflictele declansate de activitatile proiectului au ca puncte de plecare relevanteplanul de activitati, procedurile de munca sau cele administrative Etapele evolutiei unui conflict sunt urmatoarele- anticiparea,diferentele latente,discutii,dispute,stare de conflict Cele mai utilizate strategii de rezolvare a conflictelor in practica proiectelor sunt- rezolvarea problemei prin confruntare si colaborare, compromisul, netezirea si fortarea(impunerea) In procesul de rezolvare a conflictelor, negocierea distributiva are in vedere: castig-pierdere, opinia unui expert In procesul de rezolvare a conflictelor, negocierea integrativa are in vedere castig-castig, ambele opinii Certificarea in managementul proiectelor se realizeaza ...teoretice si practice desfasurate in cadru formal Eliberarea resurselor disponibile pentru alte actiuni sau proiecte, constituie o activitate specifica managerului de proiect, desfasurata la finalul proiectului Ccapacitatea de a rezolva disputele intr-o echipa constituie o calitate a managerului de proiect inclusa in categoria calitatilor interpersonale Capacitatea de programare si conducere a intalnirilor de proiect constituie o calitate a managerului de proiect inclusa in categoria calitatilor informationale