Sunteți pe pagina 1din 8

Evaluarea intreprinderilor

TRUE/FALSE

1. Capacitatea de a genera venituri sau drepturi este conditia fundamentala pentru formarea valorii
patrimoniale la elementele de activ.
ANS:A

2. Un activ care nu poate fi utilizat de un subiect pentru scopuri economice are valoare de piata.
ANS:F

3. Valoarea unei intreprinderi este asigurata atat de activele componente, cat si de randamentul cu care
sunt folosite.
ANS:A

4. Valoarea se manifesta numai in cazul bunurilor care imbraca forma de marfa.


ANS:A

5. Proprietatea reprezinta puterea recunoscuta titularului de constitutie si de reglementarile legale, de a


poseda si de a folosi bunul care face obiectul dreptului, in limite legale.
ANS:A

6. Pretul nu se confunda cu valoarea bunurilor.

ANS:A
7. Valoarea este o estimare a unui pret probabil.
ANS:A

8. Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data
evaluarii.
ANS:A

9. Principiile fundamentale de evaluare sunt: anticiparea, schimbarea, cererea si oferta, cea mai buna
utilizare, substitutia, costul de oportunitate, contributia.
ANS: A

10. Abordarile in evaluare pot fi: patrimoniale, pe baza de venit si prin comparatie.
ANS: A

11. Abordarea pe baza de venit se bazeazã pe costul de inlocuire a activelor ce compun intreprinderea.
ANS: F

12. Capacitatea de a genera un venit constituie conditia obligatorie pentru formarea valorii patrimoniale la
o intreprindere.
ANS: A

13. In categoria metodelor de evaluare bazate pe venituri intalnim metoda activului net corectat si metoda
activului net de lichidare.
ANS: F

14. In grupa metodelor de evaluare pe baza de active sunt incluse: metoda de evaluare prin dividende, prin
profit, prin goowill, prin cash-flow.

ANS: F
15. Rata de actualizare poate fi rata medie a dobanzilor practicate de banci, rata medie de rentabilitate a
capitalului pe ramura, rata dobanzilor la obligatiunile emise pe piata financiara, la care se adauga un
coeficient de risc.
ANS: A

16. Relatia de calcul se utilizeaza cu determinarea valorii intreprinderii prin


metoda anglo-saxona.
ANS: F

17. Relatia de calcul: semnifica supraprofitul utilizat in determinarea valorii

intreprinderii, determinat prin metoda practicienilor.

ANS: A

18. Relatia de calcul: se utilizeaza in determinarea valorii intreprinderii prin

metoda disponibilitatilor totale.


ANS: F

19. Raportul curs-profit, cunoscut sub prescurtarea PER (Price Earning Ratio) arata de cate ori cotatia la
bursa depaseste profitul obtinut de intreprindere la o actiune.
ANS: A

20. Valoarea unei intreprinderi este o valoare economica si exprima, in sens subiectiv, importanta pe care
cumparatorul o atribuie contributiei pe care aceasta o poate avea la satisfacerea nevoilor sale, iar in
sens obiectiv, aptitudinea intreprinderii de a realiza obiectivul preconizat.
ANS:A

MULTIPLE CHOICE

1. Dintre definitiile date valorii intreprinderii, cea mai corecta:


a. este cea determinata de metodele de evaluare patrimoniale;
b. este cea determinata prin metodele bursiere;
c. este cea determinata prin metodele mixte de evaluare;
d. este cea determinata prin normele legale;
e. reprezinta doar o opinie, o parere la care a ajuns evaluatorul, punct de pornire in
negocierea dintre vanzator si cumparator.
ANS:E

2. Valoarea de piata reprezinta:


a. suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la data evaluarii intre un
cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie echilibrata;
b. valoarea unei proprietati conform unui contract de asigurare;
c. valoarea unei proprietati din punctul de vedere al unui utilizator;
d. valoarea unei proprietati conform definitiei oferite de o anumita reglementare legala;
e. valoarea rezultata din insumarea lichiditatilor rezultate din vanzarea activelor firmei.
ANS:A

3. Valoarea care se aplica pentru evaluarea unei intreprinderi cu continuitate in activitate, ale carei active
nu se constituie ca valoare de piata, constituie definitia valorii:
a. de piata;
b. de utilizare;
c. de lichidare;
d. lichiditative;
e. afacerii.
ANS:E

4. Aprecierea valorii care se acorda celei mai bune dintre variantele sacrificate prin decizia de cumparare
a unei proprietati, a unui bun sau a unui serviciu reprezinta continutul principiului:
a. anticiparii;
b. schimbarii;
c. celei mai bune utilizari;
d. conformitatii;
e. costului de oportunitate.
ANS:E

5. Abordarea patrimoniala pentru stabilirea plajei de valori posibile se bazeaza pe:


a. determinarea valorii actualizate;
b. determinarea valorii in analogie cu alte intreprinderi asemanatoare;
c. determinarea valorii insumate a veniturilor previzionate;
d. determinarea cash flow-ului;
e. determinarea costului de inlocuire a activelor care compun intreprinderea.
ANS:E

6. Evaluarea intreprinderilor in Romania se realizeaza pe baza unor metode:


a. patrimoniale;
b. bazate pe actualizarea fluxurilor viitoare de venituri;
c. bursiere;
d. mixte;
e. o combinatie intre metodele de la punctele a, b, c, d.
ANS:E
7. Pentru o firma in pierdere, goodwill-ul este:
a. pozitiv;
b. negativ;
c. zero;
d. egal cu valoarea de rentabilitate;
e. egal cu valoarea de randament.
ANS:B

8. Enumerati elementele intangibile care sunt luate in calculul valorii intreprinderii, determinata pe baza
supraprofitului:
a. vadul comercial;
b. calitatea produselor;
c. clientela;
d. solvabilitatea si competenta echipei manageriale;
e. toate elementele de la punctele a, b, c, d.
ANS:E

9. Evaluarea intreprinderii pe baza goodwill-ului are la baza urmatoarele elemente:


a. valorile corporale;
b. valorile financiare;
c. elementele intangibile;
d. competenta echipei manageriale;
e. elementele enumerate la punctele a, b si c.
ANS: E

10. Goodwill-ul poate fi determinat prin metoda:


a. anglo-saxona;
b. practicienilor;
c. capitalizarii activului net contabil;
d. evaluarii tuturor elementelor componente ale acestuia;
e. toate metodele de la punctele a, b, c, d.
ANS: E

11. Metodele bursiere de evaluare au avantajul ca:


a. utilizeaza cursul bursier in evaluare, in calitatea sa de pret efectiv de pe piata;
b. utilizeaza cursul bursier in evaluare, in calitatea sa de indicator de prognoza;
c. se bazeaza pe cursul bursier, indicator caracterizat printr-o mare stabilitate in timp;
d. se poate aplica si in cazul evaluarii societatilor cu raspundere limitata;
e. valoarea intreprinderii rezulta pe baza logicii plasamentului si nu pe cea a achizitiilor.
ANS: A
12. Indicatorul PER relativ la piata este definit ca raport intre:
a. cursul cu care se vinde o actiune la bursa si profitul net pe actiune;
b. cursul bursier si dividendul net pe actiune;
c. cursul bursier exprimat in procente din valoarea nominala si rata rentabilitatii financiare;
d. cursul bursier din anul curent si profitul net din anul trecut;
e. PER a valorii mobiliare si PER a pietei in care actioneaza.
ANS: A

13. Valoarea de randament este determinata prin actualizarea:


a. profitul net;
b. dividendelor;
c. cash-flow-urilor;
d. randamentului financiar al firmei;
e. toate elementele de la punctele a, b si c.

ANS: E

14. Relatia de calcul: sau reprezinta calculul valorii intreprinderii

pe baza:
a. profitului intreprinderii;
b. goodwill-ului;
c. cash-flow-ului;
d. capitalizarii activului net contabil;
e. dividendelor actualizate.
ANS: E

15. Relatia de calcul: ANC = ACC - dt reprezinta calculul valorii intreprinderii pe baza:
a. abordarii patrimoniale;
b. abordarii pe baza de venit;
c. abordarii prin comparatie;
d. abordarii mixte;
e. dividendelor.

ANS: A
16. Valoarea intreprinderii pe baza supraprofitului se determina pe baza relatiei de calcul:
a.
;

b. ;
c.
;

d. ACC = AC + R;
e. ANC = ACC - dt.
ANS: B
17. Intreprinderile necotate la bursa se evalueaza pe baza comparatiei cu intreprinderi similare cotate la
bursa. Comparabilitatea se refera la:
a. profilul de activitate;
b. cifra de afaceri;
c. rentabilitate;
d. conditii interne de desfasurare a activitatii;
e. toate elementele de la punctele a, b, c si d.
ANS: E

18. Supraprofitul se determina pe baza relatiei de calcul: GW = s(Ph - a' × ANC), in cazul aplicarii
metodei de evaluare:
a. anglo-saxone;
b. a practicienilor;
c. pe baza capitalizarii ANC;
d. pe baza cash-flow-ului;
e. pe baza dividendelor.
ANS: A

19. Metoda practicienilor, utilizata in calculul goodwill-ului, se aplica pe baza relatiei de calcul:
a.
;

b. ;
c. ;
d. ;
e.

ANS: A
20. Relatia de calcul: semnifica determinarea supraprofitului pe baza:
a. metodei de evaluare pe baza capitalizarii ANC;
b. metodei practicienilor;
c. metodei anglo-saxone;
d. metodei bursiere;
e. metodei patrimoniale.
ANS: A
21. Raportul de evaluare a intreprinderii este format din:
a. descrierea misiunii de evaluare;
b. diagnosticul intreprinderii;
c. aplicarea metodelor de evaluare;
d. valoarea estimata propusa, opinia si concluziile evaluatorului;
e. toate elementele de la punctele a, b, c si d.
ANS: E

22. Sursele de informare utilizate in diagnosticarea activitatii financiar-contabile sunt:


a. bilantul contabil;
b. bugetul de venituri si cheltuieli;
c. contul de profit si pierderi;
d. organigrama;
e. toate elementele de la punctele a, b si c.
ANS: E
23. Indicatorii de rezultate utilizati in diagnosticarea activitatii financiar-contabile sunt:
a. fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta;
b. ratele de lichiditate, solvabilitate, de autonomie financiara si de indatorare;
c. rentabilitatea economica, comerciala, financiara si a resurselor consumate;
d. cifra de afaceri, valoarea adaugata, marja bruta, excedentul brut din exploatare, profitul
net;
e. nici unul din indicatorii enuntati la punctele a, b, c si d.
ANS: D

24. Evidentierea situatiei economico-financiare a intreprinderii, modul de respectare a prevederilor legale


privind intocmirea, inregistrarea si arhivarea evidentei financiar-contabile reprezinta obiectivele:
a. diagnosticarii situatiei juridice;
b. diagnosticarii activitatii financiar-contabile;
c. diagnosticarii situatiei comerciale;
d. diagnosticarii activitatii de cercetare-dezvoltare;
e. diagnosticarii activitatii de productie.
ANS: B
25. Valoarea este rezultatul interactiunii mai multor factori. Acestia sunt:
a. utilitatea;
b. raritatea;
c. dorinta de a vinde si de a cumpara;
d. puterea de cumparare;
e. toate elementele de la punctele a, b, c si d.
ANS: E

26. Principalele procese specifice economiei de piata care fac necesara reevaluarea intreprinderilor sunt:
a. schimbarea proprietatii;
b. divizarea si fuziunea intreprinderilor;
c. cresterea capitalului prin investitii sau aport in natura;
d. cotarea la bursa si angajarea unui credit bancar;
e. toate elementele de la punctele a, b, c si d.
ANS:E

27. Se dau urmatoarele date: imobilizari nete 1.000 u.m.; stocuri 700 u.m.; creante exigibile 460 u.m.;
disponibilitati banesti 240 u.m.; capital si rezerve 760 u.m.; profitul exercitiului 240 u.m.; datorii
financiare 900 u.m.; datorii curente 500 u.m.
Valoarea activului net contabil este:
a) 1.800 u.m.
b) 1.500 u.m.
c) 1.000 u.m.
d) 900 u.m.
e) 2.000 u.m.
ANS:C

28. Se dau urmatoarele date: total active 30.000 u.m.; datorii financiare 11.250 u.m.; datorii curente 6.250
u.m.; rezerve din reevaluarea activelor (+) 10.000 u.m..
Valoarea activului net contabil este:
a) 22.500 u.m.
b) 11.250 u.m.
c) 33.750 u.m.
d) 5.600 u.m.
e) 10.800 u.m.

ANS:A
29. Se dau urmatoarele date: imobilizari nete 40.000 u.m.; stocuri 22.500 u.m.; creante exigibile 11.500
u.m.; disponibilitati banesti 6.000 u.m.; datorii financiare 22.500 u.m.; datorii curente 12.500 u.m. In
urma reevaluarii activelor s-au obtinut urmatoarele rezultate: la active imobillizate: +80.000 u.m.; la
stocuri -12.500 u.m.
Valoarea activului net contabil este:
a) 85.900 u.m.
b) 112.500 u.m.
c) 130.000 u.m.
d) 147.500 u.m.
e) 187.500 u.m.

ANS:B
30. Se dau urmatoarele date: dividendele estimate in urmatorii ani sunt: 5.000 u.m.; 6.500 u.m.; rata de
actualizare este de 0,5 majorata cu un coeficient de risc de 0,05.
Valoarea intreprinderii determinata pe baza dividendelor actualizate este:
a) 8.680 u.m.
b) 4.340 u.m.
c) 2.170 u.m.
d) 13.020 u.m.
e) 11.550 u.m.
ANS:B

31. Se dau urmatoarele date: profitul net anual al intreprinderii evaluate este previzionat pentru urmatorii
trei ani la: 10.000; 20.000; 15.000 iar rata de actualizare este de 10%, la care se adauga un coeficient
de risc de 0,05.
Valoarea intreprinderii determinata pe baza profitului este:
a) 31.380 u.m.
b) 15.450 u.m.
c) 18.200 u.m.
d) 17.500 u.m.
e) 25.000 u.m.

ANS:A
32. Se dau urmatoarele date: activul net contabil 90.000 u.m.; profitul mediu anual 18.000 u.m.; factorul
global de discontare (s): 3,127; rata de actualizare fara coeficientul de risc (a'): 0,15.
Valoarea intreprinderii determinata prin metoda anglo-saxona este:
a) 104.071 u.m.
b) 75.100 u.m.
c) 85.000 u.m.
d) 90.000 u.m.
e) 204.071 u.m.
ANS:A

33. Se dau urmatoarele date: activul net contabil 100.000 u.m.; profitul mediu anual 20.000 u.m.; rata de
actualizare 10%; coeficientul de risc 0,05.
Valoarea intreprinderii determinata prin metoda practicienilor este:
a) 72.915 u.m.
b) 145.830 u.m.
c) 29.166 u.m.
d) 58.333 u.m.
e) 116.666 u.m.
ANS:A

34. Se dau urmatoarele date: activul net contabil 50.000 u.m.; profitul mediu anual 10.000 u.m.; rata
dobanzii 25%; orizontul de timp de 5 ani..
Valoarea intreprinderii determinata pe baza capitalizarii activului net contabil este:
a) 55.500 u.m.
b) 42.500u.m.
c) 62.500 u.m.
d) 82.500 u.m.
e) 72.500 u.m.
ANS:C

35. Se dau urmatoarele date: PER-ul intreprinderii evaluate: 9; valoarea nominala a actiunii este de 2,5 lei
si profitul net estimat pe actiune este de 0,30 lei. Presupunand ca intreprinderea a emis 50.000 de
actiuni, care va fi valoarea bursiera a intreprinderii:
a) 115.000 u.m.
b) 135.000 u.m.
c) 175.000 u.m.
d) 150.000 u.m.
e) 108.000 u.m.
ANS: B

36. Profitul pe actiune al unei intreprinderi este de 0,40 lei, iar intreprinderea anunta o crestere constanta
de 10% a profiturilor viitoare previzionate. In aceste conditii PER-ul actiunilor cotate de intreprinderea
respectiva la bursa este de 10. Care este valoarea teoretica a actiunilor respectivei firme?
a) 4 u.m.
b) 5 u.m.
c) 10 u.m.
d) 14 u.m.
e) 11 u.m.
ANS: B