Sunteți pe pagina 1din 12

21/12/2019 Dați testul online

Pagina principală / Cursurile mele / D27_2019

Început la sâmbătă, 21 decembrie 2019, 15:52


Status Terminat
Completat la sâmbătă, 21 decembrie 2019, 16:32
Timp luat 40 min 1 sec
Puncte 28,00/40,00
Notează 7,00 din maxim 10,00 (70%) posibil

1 întrebare Exemple de costuri indirecte sunt:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. onorarii cu specific tehnic, de arhitectură și alte onorarii profesionale;

b. onorarii administrative, contabile, de consultanță și juridice;

c. licențe, autorizații, taxe de instalare sau de construire;

d. toate cele de mai sus. 

2 întrebare Caracteristicile individuale ale unei mașini, care nu se analizează în cadrul microidentificării,
Corect sunt:
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. marca de fabrică;

b. consumul specific de carburant și energie electrică; 

c. seria;

d. codul modelului și dimensiunea.

3 întrebare Un echipament pus în funcțiune în urmă cu 15 ani, cu o durată de viață utilă estimată inițial
Corect la 20 de ani, aflat în condiții fizice normale, a fost reparat astfel că durata de viață utilă
Marcat 1 din 1 rămasă a crescut la 8 ani. Care este uzura fizică exprimată procentual?

Alegeți o opțiune:
a. 50%;

b. 60%; 

c. 66,6%;

d. niciun răspuns corect.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 1/12
21/12/2019 Dați testul online

4 întrebare Principiul fundamental de evaluare prin abordarea prin venit este:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. oferta și cererea;

b. substituția;

c. anticiparea; 

d. toate răspunsurile sunt corecte.

5 întrebare O instalație pusă în funcțiune în urmă cu 10 ani și cu o durată de viață utilă estimată atunci
Incorect la 20 ani a fost reparată capital în urmă cu 2 ani, restabilindu-se astfel 70% din această
Marcat 0 din 1 durată. Care este vârsta efectivă a instalației?

Alegeți o opțiune:
a. 10 ani;

b. 8 ani;

c. 12 ani; 

d. niciun răspuns corect.

6 întrebare Costul de înlocuire este definit ca fiind:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. costul de reproducere a unei copii exacte a bunului evaluat;

b. costul reparației bunului până la stadiul de „nou” și apoi deducerea oricărei


deprecieri observate;

c. costul curent al unui bun similar, care oferă o utilitate echivalentă cu bunul evaluat;

d. costul curent al unei copii identice a bunului evaluat.

7 întrebare Care este valoarea de piață a MEI, estimată prin metoda DCF?
Corect Datele de intrare ale evaluării sunt următoarele:
Marcat 1 din 1
valoarea totală a întreprinderii, calculată prin metoda DCF, este 15 mil. €
fondul de rulment net este 1,4 mil. €
valoarea construcțiilor și terenurilor este 1,2 mil. €

Valoarea de piață a MEI este:

Alegeți o opțiune:
a. 13,6 mil. €;

b. 12,4 mil. €; 

c. 13,8 mil. €;

d. 17,6 mil. €.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 2/12
21/12/2019 Dați testul online

8 întrebare Tehnicile incluse în abordarea prin piață sunt:


Incorect

Marcat 0 din 1 Alegeți o opțiune:


a. identificarea indirectă;

b. identificarea și procentajul din cost;

c. asimilarea și cuantificarea directă în bani; 

d. observația, asimilarea și procentajul din cost.

9 întrebare Fiind dată următoarea listă de indici, dacă 2009 este stabilit ca an de bază, atunci indicele
Corect pentru acest an va fi:
Marcat 1 din 1   An   Indice
2009 X
2010 145
2011 150
2012 175
2013 160
2014 165
2015 170

Alegeți o opțiune:
a. 100; 

b. 140;

c. 125 (170 - 145);

d. 118 (1993 - 1975 = 18 + 100).

10 întrebare Care din următoarele metode reprezintă o metodă de determinare a costului de înlocuire al
Corect unei MEI noi?
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. metoda indexării;

b. metoda costului de înlocuire net;

c. metoda cost-capacitate; 

d. toate cele de mai sus.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 3/12
21/12/2019 Dați testul online

11 întrebare Cheltuielile de capital excedentare reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. diferența dintre costul de pe piață și costul de înlocuire;

b. ceea ce trebuie să plătiți peste nivelul pieței;

c. costuri suplimentare speciale peste standard, cum ar fi instalațiile speciale;

d. diferența dintre costul de reproducere și costul de înlocuire. 

12 întrebare Conform GEV 620 Evaluarea bunurilor mobile de natura mașinilor, echipamentelor,
Corect instalațiilor și stocurilor, prin metoda DCF se pot evalua:
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. instalațiile complexe formate dintr-o combinație de active corporale și necorporale;

b. mobilierul de birou;

c. echipamentele de manipulare și cele auxiliare;

d. accesoriile și birotica.

13 întrebare Costul de reproducere al unei mașini este de 20.000 €, costul de înlocuire al acesteia este
Corect de 18.000 €, uzura fizică este de 10.000 €, iar vechimea este de 5 ani. Care este deprecierea
Marcat 1 din 1 funcțională a mașinii?

Alegeți o opțiune:
a. 10.000 €;

b. 2.000 €; 

c. 4.000 €;

d. niciun răspuns corect.

14 întrebare Dacă venitul net din exploatare generat de un echipament este de 1.000 $ și acesta crește
Incorect în următorii 4 ani cu o rată medie de 10%, rata de actualizare este de 24%, iar la sfârșitul
Marcat 0 din 1 anului patru, valoarea reziduală a echipamentului este zero, care este valoarea
echipamentului calculată prin metoda capitalizării venitului?

Alegeți o opțiune:
a. 3.450 $;

b. 2.914 $;

c. 7.143 $; 

d. 1.785 $.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 4/12
21/12/2019 Dați testul online

15 întrebare În timpul inspecției unei instalații aflate în funcțiune, evaluatorul a descoperit o depreciere
Incorect funcțională considerabilă. Modificarea tehnologiei și utilizarea comenzilor computerizate
Marcat 0 din 1 au avut ca rezultat reducerea cheltuielilor de manoperă pentru instalații similare moderne.
Un concurent tocmai a construit o instalație nouă, de aceeași capacitate și care
funcționează cu un număr mai mic de angajați, respectiv 350 de angajați, față de 500 de
angajați ca în cazul instalației evaluate. Să se cuantifice deprecierea funcțională cauzată de
modificările tehnologice, ținând cont și de următoarele informații:
Salariul mediu, inclusiv prime                      50.000 €/angajat/an
Cota impozitului pe profit                            16%
Rata de actualizare                                     12%
Durata de viață utilă rămasă a instalației    10 ani

Deprecierea funcțională este (rotunjit):

Alegeți o opțiune:
a. 3,0 milioane €;

b. 4,5 milioane €;

c. 7,5 milioane €; 

d. 35,6 milioane €.

16 întrebare Valoarea actualizată reprezintă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. valoarea în viitor a unei sume actuale;

b. valoarea prezentă a unei sume care poate fi obținută în viitor; 

c. o serie de plăți în sume egale sau constante, la intervale fixe de timp, pentru un
număr specificat de perioade;

d. valoarea banilor în timp.

17 întrebare Abordarea prin venit nu este aplicabilă:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. dacă activul nu este în funcțiune;

b. dacă activul este defect;

c. dacă venitul generat de activ nu poate fi identificat; 

d. toate variantele de mai sus sunt corecte.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 5/12
21/12/2019 Dați testul online

18 întrebare Deprecierea funcțională a unui utilaj poate fi cuantificată prin:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. cheltuieli de capital excedentare;

b. cheltuieli din exploatare excedentare;

c. „a” și „b”; 

d. niciunul de mai sus.

19 întrebare O modificare neașteptată pe piață, care reduce cererea pentru un produs este o formă de:
Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. depreciere fizică;

b. depreciere funcțională;

c. depreciere economică; 

d. planificare slabă din partea managementului.

20 întrebare Durata de viață economică este:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. perioada estimată în care o MEI, cu o anumită vârstă efectivă, poate fi utilizată
profitabil în scopul pentru care a fost realizată;

b. perioada de-a lungul căreia se preconizează ca un activ să genereze beneficii


economice pentru unul sau mai mulți utilizatori; 

c. numărul de ani estimat, în care o MEI nouă va fi utilizată, înainte de a fi retrasă din
funcțiune;

d. numărul de ani selectat la data punerii în funcțiune dintr-un interval stabilit prin
hotărâre de guvern.

21 întrebare Care dintre abordările în evaluare utilizează informații de pe piață?


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. abordarea prin cost;

b. abordarea prin venit;

c. abordarea prin piaţă;

d. toate cele de mai sus. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 6/12
21/12/2019 Dați testul online

22 întrebare Vârsta efectivă este:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. vârsta estimată a unui bun în comparație cu un bun nou, de același tip; 

b. numărul de ani estimați în care un bun nou se preconizează să fie utilizat;

c. numărul de ani estimați în care un bun cu o anumită vechime se așteaptă să mai fie
utilizat;

d. numărul de ani care au trecut de la data construirii MEI sau de la data punerii în
funcțiune.

23 întrebare Costul de reproducere este definit ca fiind:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. cel mai ridicat cost/preț la care o MEI trece de la un vânzător la un cumpărător;

b. costul curent de înlocuire a unei MEI cu echivalentul care are cea mai apropiată
utilitate;

c. valoarea unei MEI care este instalată și operațională, ca parte a unei întreprinderi în
funcțiune;

d. costul curent de producere a unei copii identice a unei MEI. 

24 întrebare Să se estimeze valoarea de piață a unui utilaj prin abordarea prin piață, pe ipoteza
Incorect „demontat”, pe baza informațiilor colectate de evaluator și redate sintetic în tabelul
Marcat 0 din 1 următor. Informațiile necesare pentru efectuarea ajustărilor sunt:
prețurile de vânzare au crescut cu 5% pe an, în ultimii doi ani;
ajustarea pentru diferențele de capacitate este 9% pentru fiecare diferență de 200 de
unități de capacitate;
ajustarea pentru fiecare diferență de stare tehnică este de 10%; deci între starea „medie”
și „bună”, ajustarea este de +/-10%.

Elemente de comparație Subiect Vânzarea 1 Vânzarea 2 Vânzarea 3


Preț de vânzare   15.000 € 12.000 € 10.000 €
Data vânzării   acum 3 luni acum 5 luni acum 2 ani
Vechime (ani) 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani
Stare tehnică medie foarte bună medie medie
Capacitate (unități/oră) 1.000 unități 800 unități 800 unități 600 unități
Accesorii standard standard standard standard

Valoarea de piață a utilajului este:

Alegeți o opțiune:
a. 13.350 €; 

b. 13.080 €;

c. 12.980 €;

d. 11.000 €.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 7/12
21/12/2019 Dați testul online

25 întrebare Analiza vârstă / durată de viață se poate utiliza pentru:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. estimarea deteriorării fizice;

b. estimarea deprecierii totale;

c. estimarea deprecierii funcționale;

d. răspunsurile de la a. și b. sunt corecte. 

26 întrebare Care din următoarele principii de evaluare sunt aplicabile în abordarea prin cost?
Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. substituția; 

b. raritatea;

c. contribuția;

d. niciunul de mai sus.

27 întrebare Estimarea costului capitalului propriu prin metoda construirii în trepte are în vedere:
Incorect

Marcat 0 din 1 Alegeți o opțiune:


a. rata fără risc și prime de risc care reflectă riscurile inerente ale investiției;

b. coeficientul β și prima de risc suplimentar;

c. rata fără risc și rentabilitatea excedentară așteptată a pieței bursiere peste rata fără
risc;

d. a. și b. sunt corecte. 

28 întrebare În cadrul macroidentificării sunt culese informații despre:


Incorect

Marcat 0 din 1 Alegeți o opțiune:


a. denumirea companiei și adresa;

b. amplasarea MEI pe fluxul de producție; 

c. piața de desfacere a produselor finite sau intermediare;

d. toate cele de mai sus.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 8/12
21/12/2019 Dați testul online

29 întrebare Indicați care din următoarele nu reprezintă o metodă de evaluare a MEI, inclusă în
Corect abordarea prin cost:
Marcat 1 din 1
Alegeți o opțiune:
a. metoda devizului;

b. metoda vârstă / durată de viață; 

c. metoda indexării;

d. metoda cost – capacitate.

30 întrebare Calculați costul de înlocuire al unui motor de 300 CP, având următoarele informații:
Corect costul istoric, din anul 2005, al unui motor de 200 CP a fost 225.000 $
Marcat 1 din 1 indicele costului curent - 170
indicele costului în anul 2005 - 115
factorul exponent = 0,6

Alegeți o opțiune:
a. 352.566 $;

b. 332.609 $;

c. 424.142 $; 

d. 199.565 $.

31 întrebare În abordarea prin piață se analizează:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. tranzacții recente;

b. oferte de vânzare recente;

c. bunuri comparabile;

d. toate cele de mai sus. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 9/12
21/12/2019 Dați testul online

32 întrebare Utilizând informațiile redate sintetic în tabelul următor, estimați costul de înlocuire net al
Incorect unei mașini de producție de serie. Mașina este depreciată fizic în proporție de 25%,
Marcat 0 din 1 deprecierea funcțională este estimată la 200 $, iar cea economică este estimată la 300 $.
Specificație Preț unitar
300 kg de rame de oțel 1 $/kg
1 primă pentru livrare de oțel înainte de termen 140 $
10 cleme 2 $/buc
4 monturi 5 $/buc
2 întrerupătoare electrice 20 $/buc
20 m liniari de trasee cu cabluri 1 $/m
12 ore de manoperă pentru montare 30 $/h
20 de ore de inginerie 40 $/h

Alegeți o opțiune:
a. 670 $;

b. 970 $;

c. 975 $; 

d. niciuna dintre variantele de mai sus.

33 întrebare Indicați ce activ nu este inclus în categoria MEI, conform SEV 220:
Incorect

Marcat 0 din 1 Alegeți o opțiune:


a. o instalație tehnologică;

b. un stoc de materii prime;

c. un autocamion;

d. un lift. 

34 întrebare Un echipament a fost cumpărat recent cu 15.000 € direct din depozitul producătorului.
Incorect Cheltuielile de transport și instalare au fost 2.500 €, TVA a fost 3.000 €, alte taxe de vânzare
Marcat 0 din 1 au fost 500 €. Care este costul de înregistrare în contabilitate al echipamentului?

Alegeți o opțiune:
a. 21.000 €;

b. 20.500 €;

c. 17.500 €;

d. 18.000 €. 

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 10/12
21/12/2019 Dați testul online

35 întrebare Ce element nu va fi luat în considerare în descrierea unei mașini?


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. localizarea fabricii proprietare; 

b. capacitatea mașinii;

c. numărul modelului;

d. numărul de serie.

36 întrebare În evaluarea MEI, nu se pot utiliza ca surse de informații de piață:


Corect

Marcat 1 din 1 Alegeți o opțiune:


a. cataloagele cu mijloace fixe ale clientului;

b. firmele de leasing;

c. alți evaluatori;

d. situațiile financiare ale clientului. 

37 întrebare O firmă trebuie să economisească bani pentru a înlocui o mașină peste 5 ani. Presupunând
Incorect că firma câștigă 10% din investițiile sale, câți bani trebuie să investească în prezent pentru a
Marcat 0 din 1 dispune de 100.000 € după 5 ani? (Rezultatul va fi rotunjit)

Alegeți o opțiune:
a. 6.200 €;

b. 10.000 €;

c. 62.090 €;

d. 78.240 €. 

38 întrebare Deprecierea economică poate fi cauzată de:


Incorect

Marcat 0 din 1 Alegeți o opțiune:


a. lipsa forței de muncă necesară;

b. restricții ale legislației; 

c. concepte de management;

d. toate punctele de mai sus.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 11/12
21/12/2019 Dați testul online

39 întrebare Un motor de avion are 40.000 de ore de funcționare. Motorul a fost reparat capital recent,
Corect rezultând o durată de viață utilă rămasă de 50.000 de ore de funcționare. Care este uzura
Marcat 1 din 1 fizică procentuală?

Alegeți o opțiune:
a. 44,4%; 

b. 100%;

c. 80%;

d. 50%.

40 întrebare Să se estimeze valoarea de piață a unui utilaj, pe ipoteza „demontat”, prin abordarea prin
Corect piață, pe baza informațiilor colectate de evaluator și redate sintetic în tabelul de mai jos.
Marcat 1 din 1 Ajustările sunt: ±10% pentru o diferența de vechime de 1 an, de ±10% pentru diferența de
stare tehnică și ±10% pentru diferența de capacitate.
Element de comparabila comparabila comparabila comparabila
Subiect
comparație 1 2 3 4
Vechimea (ani) 3 5 2 8 8
foarte
Starea tehnică bună foarte bună satisfăcătoare bună
bună
Capacitatea (buc/oră) 2.000 1.600 1.600 1.600 1.600
Preț de vânzare   17.000 € 24.000 € 13.000 € 13.200 €

Valoarea de piață este:

Alegeți o opțiune:
a. 23.800 €;

b. 24.000 €; 

c. 23.400 €;

d. 22.240 €.

https://teste2019.site2.anevar.ro/mod/quiz/review.php?attempt=4695&cmid=5 12/12