Sunteți pe pagina 1din 6

GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR

1.Masura rentabilitatii unei intreprinderi este data de un sistem de rate de eficienta,


determinate ca:
a. raport intre efectele economice si financiare obtinute si eforturile depuse pentru
obtinerea lor;
b. suma a indicatorilor de echilibru financiar pe baza de bilant;
c. masura a gradului de indatorare a intreprinderii;

2.Rata rentabilitatii economice trebuie sa permita intreprinderii:


a. scaderea datoriilor financiare;
b. reinnoirea si cresterea activelor sale intr-o perioada cat mai scurta;
c. cresterea rezultatului reportat;

3.Ratele de rentabilitate financiara masoara:


a. fondul de rulment net al societatii;
b. valoarea adaugata neta a agentului economic;
c. randamentul sau rentabilitatea capitalurilor proprii;

4.Rata rentabilitatii financiare poate fi descompusa in doua sau mai multe rate componente:
a. rata de rentabilitate comerciala; rata excedentului brut de exploatare;
b. rata marjei nete; rata de rotatie a capitalurilor; rata de structura a capitalurilor;
c. fondul de rulment; nevoia de fond de rulment;

5.Rata de rentabilitate economica este dependenta de:


a. structura capitalurilor intreprinderii;
b. rata de rentabilitate comerciala;
c. nevoia de fond de rulment;

6.Cash-flow-ul de gestiune exprima:


a. eficienta activitatii departamentului de management;
b. gradul de lichiditate al agentului economic;
c. rezultatul tuturor operatiunilor de gestiune;

7.Analiza riscului de faliment se realizeaza:


a. in maniera relativa;
b. in maniera statica si dinamica;
c. in maniera absoluta;

8.Consumul de resurse este definit în plan valoric prin structura de:


a. cheltuieli
b. venituri
c. active circulante

9.Determinaţi formula corectă a valorii adăugate (VA):


a. VA = marja comercială (Mc);
b. VA = producţia exerciţiului (Pex) + marja comercială (Mc) - consumurile
intermediare (Ci);
c. VA = excedentul brut de exploatare (EBE) consumurile intermediare (Ci);

10.Rata excedentului brut de exploatare ofera:


a. o apreciere asupra gradului de indatorare a societatii;
b. o apreciere globala asupra rentabilitatii brute a capitalului investit;
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR

c. o imagine asupra activitatii financiare a societatii;

11.Cash-flow-ul de exploatare exprima rezultatul operatiunilor:


a. financiare pe piata de capital ale societatii;
b. financiare, respectiv al operatiunilor de imprumut de la institutiile bancare;
c. de exploatare avand semnificatia unei capacitati potentiale pentru autofinantarea
cresterii economice a intreprinderii si pentru remunerarea investitorilor de capital;

12.Pentru ca o intreprindere sa-si poata mentine substanta sa economica este necesar ca rata
rentabilitatii economice sa fie:
a. superioara ratei de inflatie;
b. inferioara ratei de inflatie;
c. egala cu rata dobanzii de referinta;

13.Ciclul financiar reprezinta:


a. totalitatea operatiunilor ce intervin in momentul transformarii banilor in bunuri si
servicii pana in momentul cand se recupereaza banii alocati;
b. totalitatea bunurilor si serviciilor detinute de o intreprindere
c. totalitatea veniturilor si cheltuielilor efectuate de o intreprindere

14.Creditele de trezorerie, denumite si credite cu caracter general, sunt:


a. credite pe termen lung ce se acorda in cazul deficitului de trezorerie, fara garantii
deosebite, in vederea acoperirii platilor curente
b. credite pe termen lung ce se acorda in cazul excedentului de trezorerie, fara
garantii deosebite, in vederea acoperirii platilor curente
c. credite pe termen scurt ce se acorda in cazul deficitului de trezorerie, fara garantii
deosebite, in vederea acoperirii platilor curente

15.Scontul comercial este o operatiune bancara care consta in cumpararea de catre o:


a. persoana fizica a unor inscrisuri de la beneficiarii lor, inainte ca acestea sa ajunga
la scadenta
b. persoana fizica a unor efecte de comert de la beneficiarii lor, inainte ca acestea sa
ajunga la scadenta
c. banca comerciala a unor efecte de comert de la beneficiarii lor, inainte ca acestea
sa ajunga la scadenta

16.Biletul la ordin este:


a. o operatiune bancara prin care o persoana, subscriptorul, se obliga sa plateasca
unei alte persoane denumita beneficiar sau la ordinul acesteia, o suma de bani, la o
data scadenta
b. o operatiune financiara prin care o persoana fizica se obliga sa plateasca unei alte
persoane, denumita subscriptorul sau la ordinul acesteia, o suma de bani, la o data
scadenta
c. un inscris prin care o persoana, subscriptorul (emitentul) se obliga sa plateasca
unei alte persoane denumita beneficiar sau la ordinul acesteia, o suma de bani, la o
data scadenta

17.In optimizarea marimii stocurilor se poate alege o anumita politica de gestiune:


a. de imprudenta fata de risc, o politica agresiva si o politica de asigurare a unui stoc
mediu de siguranta
b. de prudenta fata de risc, o politica de asigurare a unui stoc mediu de siguranta; o
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR

politica echilibrata
c. de imprudenta fata de risc, o politica regresiva si o politica de asigurare a unui stoc
mediu de siguranta

18.Din punct de vedere contabil, investitia reprezinta alocarea unei trezorerii disponibile
pentru procurarea unui activ:
a. circulant care va determina fluxul de venituri si cheltuieli
b. circulant care va determina fluxul de cheltuieli
c. fix care va determina fluxul de venituri si cheltuieli

19.Tipurile de bugete din sistemul planificarii financiare:


a. bugete de orientare relativa, bugete absolute si bugetul vanzarilor
b. bugete de orientare relativa, bugete anuale si balante de trezorerie
c. bugete de orientare generala, bugete anuale si bugete de trezorerie, bilantul
previzional si contul de rezultate

20.Pasivele financiare de trezorerie cuprind:


a. efecte comerciale de incasat
b. soldul creditor al contului curent
c. bilete de trezorerie si certificate de depozit in portofoliu

21. Activele financiare de trezorerie cuprind:


a. credite de trezorerie
b. credite de scont
c. bilete de trezorerie si certificate de depozit in portofoliu

22. Bugetul de trezorerie, functie de modalitatile de luare in calcul a incasarilor si platilor


poate fi:
a. buget net de incasari
b. buget net de plati
c. buget brut si net de trezorerie

23.In practica economica se intalnesc urmatoarele tipuri de leasing:


a. leasing economic si leasing bancar
b. leasing financiar, leasing operational, leaseback
c. leasing de gestiune, leasing disponibil

24.Investitiile, dupa natura lor sunt:


a. investitia economica, investitia bruta si investitia neta
b. investitia de exploatare, investitia financiara si investitia extraordinara
c. investitia tehnica, investitia umana, investitia sociala, investitia financiara,
investitia comerciala

25.Investitiile interne constau in alocarea de capital pentru achizitii de:


a. active materiale sau nemateriale, pentru dezvoltarea si perfectionarea aparatului
productiv si de distributie a bunurilor si serviciilor intreprinderii
b. pasive de trezorerie, pentru mentinerea la acelasi nivel de dezvoltare a aparatului
productiv
c. pasive materiale sau nemateriale, pentru achitarea la termen a creditelor bancare pe
termen lung
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR

26.Dreptul de subscriere este un titlu:


a. de valoare negociabil care poate fi vandut care noii actionari care doresc sa
subscrie la capital
b. de valoare certa ce poate fi vandut catre noii actionari care doresc sa subscrie la
capital
c. de valoare certa care nu poate fi vandut catre noii actionari care doresc sa subscrie
la capital

27. Determinaţi formula corectă a necesarului de fond de rulment (NFR):


a) NFR = (Creanțe + Lichidități) – (Datorii financiare)
b) NFR = (Stocuri + Creanţe) – (Datorii de exploatare pe termen scurt)
c) NFR = (Stocuri + Lichidități) – (Datorii de exploatare pe termen scurt)

28. In categoria veniturilor extraordinare se cuprind:


a. venituri din vânzarea produselor, mărfurilor, lucrări executate şi servicii prestate
b. venituri rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile
curente ale întreprinderii şi care se repetă în mod frecvent
e. venituri rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile
curente ale întreprinderii, care nu se repetă în mod frecvent şi sunt provocate de
calamităţi naturale

29. Creşterea necesarului de fond de rulment poate avea loc prin:


a. reducerea creanţelor faţă de clienţi sau prin reducerea datoriilor către furnizori
b. scăderea creanţelor faţă de clienţi sau prin creşterea datoriilor către furnizori
c. creşterea creanţelor faţă de clienţi sau prin reducerea datoriilor către furnizori

30. Echilibrul financiar este respectat atunci când resursele stabile acoperă:
a. imobilizările nete şi fondul de rulment
b. imobilizările nete şi nevoia de fond de rulment din exploatare
c. imobilizările brute şi nevoia de fond de rulment globală

31.Din contul de rezultate se cunosc următoarele date: producţia vândută = 15.000 lei;
producţia stocată = 12.200 lei; cheltuieli materiale = 4.000 lei; servicii prestate la terţi =
6.400 lei; cheltuieli cu personalul = 3.200 lei; impozite, taxe şi vărsăminte asimilate = 800
lei; cheltuieli cu amortizarea = 800 lei; provizioane de exploatare constituite = 400 lei;
cheltuieli cu dobânzile = 1.200 lei; veniturile din dobânzi = 400 lei; impozitul pe profit =
16%. Precizaţi valorile corecte ale excedentului brut de exploatare.
a. 9.200;
b. 8.400;
c. 12.800;
32.Se cunosc urmatoarele date (in lei): valoarea adaugata = 85.000; marja comerciala =
15.000; cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti =12.900; cheltuieli cu personalul
= 16.000; cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe = 1.400; cheltuieli cu dobanzile =12.000;
productia stocata (sold debitor)= 4.500; productia imobilizata = 1.800; costul de cumparare al
marfurilor vandute = 3.600; datorii fata de furnizori = 22.000; creante fata de clienti =
18.000; subventii de exploatare = 11.600; alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 7.500.
Sa se calculeze valoarea corecta a rezultatului de exploatare.
a. 85.000;
b. 67.600;
c. 71.700;
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR

33.Cifra de afaceri realizată de o societate la sfâşitul unui exerciţiul este 52300 lei, iar
bilanţul exprimat în solduri medii se prezintă astfel:
Nevoi Sold mediu Resurse Sold mediu
Imobilizări 32380 Capital propriu 27900
Stocuri 5770 Datorii financiare 5340
Creanţe clienţi 2115 Datorii de exploatare 7135
Lichidităţi 110
Total 40375 Total 40375
Să se determine indicatorul nevoia de fond de rulment:
a. 750 lei
b. 5340 lei
c. -430 lei

34.Bilantul si contul de profit si pierdere ale unui exercitiu prezinta urmatoarele date:
NEVOI Sume RESURSE Sume
Imobilizari 3.400Capitaluri proprii 1.200
Active circulante 1.000Datorii financiare 2.000
Datorii care furnizori 800
TOTAL 4.400 TOTAL 4.400

Cifra de afaceri = 8.200; consumuri provenind de la terti = 4.400; impozite si taxe =


800; cheltuieli cu personalul = 400; subventii de exploatare = 620; alte cheltuieli de
exploatare = 200; alte venituri de exploatare = 360; cheltuieli financiare = 220. Sa se
determine numarul de rotatii a activelor circulante.
a.102,15
b. 8,20
c.15,50

35.Capitalul social al unei societati pe actiuni este compus din 350.000 titluri, a caror
valoare bursiera este de 15 lei inainte de majorare. S-a decis majorarea capitalului
printr-o emisiune de 40.000 de actiuni noi la o valoare de emisiune de 12 lei/actiune. Sa
se determine valoarea teoretica a actiunilor dupa majorarea capitalului.
a. 14,69
b. 15,00
c. 20,31

36.Cifra de afaceri estimata a fi realizata de o societate in anul de plan este de 24.000


lei. Valoarea creantelor-clienti este de 5.200 lei, iar valoarea furnizorilor de plata este de
8.000 lei. In anul de baza durata de incasare a clientilor a fost de 60 zile, iar durata de
achitare a furnizorilor in aceeasi perioada a fost de 150 zile. Cu cate zile s-a modifica
durata de incasare a clientilor in perioada de plan fata de perioada de baza?
a. scăzut cu 10 zile
b. a crescut cu 18 zile
c.a crescut cu 60 zile
GESTIUNEA FINANCIARĂ A AFACERILOR

S-ar putea să vă placă și