Sunteți pe pagina 1din 8

ntrebri gril Management financiar

ntrebri cu un singur rspuns corect


1. Care este modul actual de finanare a spitalelor?: a) integral de la bugetul de stat b) integral din bugetul asigurrilor sociale de sntate c) din venituri proprii si subvenii de la bugetul de stat d) integral din venituri proprii e) finanare bazat pe caz rezolvat, DRG. 2. Ce este managerul spitalului public?: a) ordonator principal de credite b) ordonator secundar de credite c) ordonator teriar de credite d) ndeplinete atribuiile ordonatorului teriar de credite e) nici una dintre cele de mai sus. 3. Cine aprob bugetul spitalului public?: a) Ministerul Sntii Publice b) Managerul spitalului c) Ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului d) Ministerul Finanelor Publice e) Casa Judeean de Asigurri de Sntate. 4. Cine aprob modificarea bugetului?: a) Ministerul Sntii Publice b) Managerul spitalului c) Ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului d) Ministerul Finanelor Publice e) Casa Judeean de Asigurri de Sntate. 5. Managementul financiar opereaz: a) exclusiv retrospectiv b) prospectiv c) operaional d) operaional i retrospectiv e) prospectiv, operaional i retrospectiv. 6. Managementul financiar presupune gestiunea eficient a mijloacelor bneti conform destinaiilor prevzute n: a) contul de rezultat patrimonial b) situaia fluxurilor de trezorerie

c) bilan d) bugetul de venituri i cheltuieli e) bugetul de venituri. 7. n cadrul managementului financiar, domeniul de aciune operaional presupune: a) estimarea veniturilor i a cheltuielilor exerciiului bugetar viitor, n cadrul bugetului de venituri i cheltuieli b) evaluarea monetar a intrrilor (resurselor) i a ieirilor (alocri de resurse) pe o perioad de cel puin 3 exerciii bugetare succesive ncheiate c) monitorizarea i nregistrarea fluxurilor de venituri i cheltuieli ale perioadei curente generate din activitatea operaional, financiar i extraordinar d) evaluarea monetar a intrrilor i a ieirilor de resurse generate prin punerea n funciune a proiectelor de investiii viitoare e) nregistrarea tuturor fluxurilor financiare. 8. Starea de lichiditate a instituiei publice este reflectat de: a) nsuirea activelor de a se transforma, ntr-un anumit termen, n disponibiliti bneti b) nsuirea datoriilor de a deveni scadente la un anumit termen c) existena unor active financiare d) gradul de exigibilitate a activelor curente e) gradul de lichiditate al datoriilor curente. 9. n legtur cu ordonatorii de credite, care dintre urmtoarele afirmaii nu este corect?: a) au responsabilitatea bunei gestiuni financiare n angajarea i utilizarea creditelor bugetare b) sunt autorizai s angajeze, s lichideze i s ordonaneze cheltuielile pe parcursul exerciiului bugetar n limita creditelor bugetare aprobate c) monitorizeaz utilizarea creditelor bugetare angajate d) sunt autorizai s efectueze plata cheltuielilor pe parcursul exerciiului bugetar e) au obligaia de a angaja i de a utiliza credite bugetare n limita prevederilor i potrivit destinaiilor aprobate, pentru cheltuielile strict legate de activitatea instituiilor publice. 10. Care din urmtoarele exemple nu reprezint un obiectiv de management financiar n sine: a) planificarea veniturilor i cheltuielilor spitalului b) calcularea costurilor spitaliceti la nivel de pacient c) inerea bilanului contabil d) msurarea performanei financiare e) economisiri de resurse i eficientizare a activitii.

11. Principiile contabile general acceptate sunt: a. continuitii activitii, permanenei metodelor, prudenei, contabilitii pe baz de angajamente, evalurii separate a elementelor de activ i datorii, intangibilitii, necompensrii, comparabilitii, pragului de semnificaie; b. continuitii activitii, permanenei metodelor, prudenei, evalurii separate a elementelor de activ i datorii, intangibilitii, necompensrii, comparabilitii, pragului de semnificaie; c. continuitii, prudenei, intangibilitii, necompensrii, comparabilitii; d. continuitii activitii, prudenei, contabilitii pe baz de angajamente, evalurii separate a elementelor de activ i datorii, intangibilitii, necompensrii, comparabilitii, pragului de semnificaie; e. continuitii i comparabilitii. 12. Registrele contabile specifice formei de nregistrare maestru-ah sunt: a. registrul-jurnal, registrul - inventar, registrul cartea-mare; b. registrul-jurnal, registrul cartea-mare, balana de verificare; c. registrul-jurnal, registrul - inventar, registrul cartea-mare, balana de verificare d. registrul cartea-mare e. registrul cartea-mare i registrul inventar. 13. Setul complet de situaii financiare ale unitii cuprinde: a. bilan contabil i situaia fluxurilor de trezorerie; b. bilan, situaia fluxurilor de trezorerie, contul de execuie a bugetului, cont de rezultate patrimonial; c. bilan, cont de rezultate patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie; d. bilan, cont de rezultate patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie, contul de execuie a bugetului de venituri i cheltuieli, pli restante, situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din administraia central, situaia modificrii n structura activelor, anexe la situaiile financiare; e. bilan, cont de rezultate patrimonial, situaia fluxurilor de trezorerie, pli restante, situaia activelor i datoriilor instituiilor publice din administraia central. 14. Bilanul este documentul de sintez care, la sfritul perioadei de raportare, prezint: a. veniturile instituiei b. activele, datoriile, capitalurile proprii, cheltuielile, veniturile; c. activele, datoriile, capitalurile proprii; d. cheltuielile i veniturile; e. situaia fluxurilor de numerar. 15. Contul de rezultate patrimonial reflect performana financiar a organizaiei la sfritul perioadei de raportare, prin intermediul: a. cheltuielilor, veniturilor i rezultatelor; b. activelor i pasivelor;

c. cheltuielilor; d. activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, cheltuielilor, veniturilor; e. activelor, datoriilor, capitalurilor proprii. 16. La sfritul perioadei de raportare, situaia fluxurilor de numerar reflect: a. existena i micrile de numerar ale organizaiei; b. existena i micrile activelor; c. existena datoriilor; d. existena i micarea capitalurilor proprii; e. existena i micrile activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, cheltuielilor, veniturilor i finanrilor. 17. Conform principiului contabilitii de angajamente : a. efectele tranzaciilor i evenimentelor sunt recunoscute atunci cnd numerarul sau echivalentul de numerar este ncasat sau pltit; b. efectele tranzaciilor i evenimentelor sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc i se ncaseaz sau se pltesc; c. efectele tranzaciilor i evenimentelor sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc i nu pe msur ce numerarul sau echivalentul de numerar este ncasat sau pltit. d. efectele tranzaciilor i evenimentelor sunt recunoscute nainte de ncheierea acestora; e. efectele tranzaciilor i evenimentelor sunt recunoscute atunci cnd dispune managerul financiar. 18. Rezultatul patrimonial se determin ca diferen ntre : a. veniturile ncasate i cheltuielile pltite; b. veniturile i cheltuielile aferente perioadei, indiferent dac au fost ncasate, respectiv pltite; c. veniturile i cheltuielile ncasate din activitatea operaional; d. veniturile i cheltuielile extraordinare; e. activele totale i datoriile totale aferente perioadei. 19. Bunurile primite cu titlu gratuit de organizaie sunt evaluate la: a. valoarea just; b. cost de achiziie; c. cost de producie; d. cost estimat e. preul pieei. 20. Situaia fluxurilor de trezorerie cuprinde fluxuri de trezorerie generate de activitile : a. operaional, financiar, extraordinar; b. operaional, de investiii, extraordinar; c. operaional i extraordinar; d. de investiii;

e. operaional, de investiii, de finanare. 21. Costurile spitalului cu medicamente sunt a) costuri indirecte b) costuri directe c) costuri intangibile d) costuri fixe e) costuri administrative. 22. Costurile spitalului cu analizele i explorrile funcionale efectuate unui pacient reprezint: a) consumuri mari de resurse b) costuri paraclinice, care intr n componena costului total pe pacient c) costuri fixe d) costuri indirecte e) cheltuieli generale. 23. Pentru a obine un cost realist pe pacient, pentru spital este recomandabil ca urmtoarele consumuri i cheltuieli s fie colectate direct pe pacient (i nu alocate): a) costurile hoteliere b) costurile cu salariile personalului medical al seciei de pe care s-a externat pacientul c) costurile efective cu medicamente i materiale sanitare d) costurile cu energia electric e) costurile de nclzire. 24. Care sunt seciile / departamentele spitalului care ar trebui s in evidena detaliat a consumurilor i costurilor la nivel de pacient? a) Departamentele de suport b) Seciile clinice cu paturi ce externeaz pacieni c) Seciile paraclinice d) Serviciul contabilitate e) Toate seciile i departamentele spitalului.

ntrebri cu dou sau mai multe rspunsuri corecte


25. Care sunt, n ordine, fazele execuiei bugetare a cheltuielilor? (numerotnd n dreptul fazelor): a) Angajarea 1 b) Lichidarea 3 c) Ordonanarea 2 d) Plata 4 e) Aprobarea. 26. Care dintre urmtoarele sunt cheltuieli curente?: a) cheltuieli de personal

b) c) d) e)

cheltuieli cu aparatura medical cheltuieli pentru medicamente cheltuieli cu reparaii capitale cheltuieli de capital.

27. Care sunt subdiviziunile unui titlu de cheltuieli?: a) articol b) aliniat c) capitol d) subcapitol e) paragraf. 28. Cum se grupeaz veniturile si cheltuielile in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli?: a) pe total venituri b) pe total cheltuieli c) pe trimestre d) pe clasificaia economic e) pe clasificaia funcional. 29. Care sunt etapele execuiei bugetare la care se acord viza de control financiar preventiv?: a) Aprobarea b) Angajarea 1 c) Lichidarea d) Ordonanarea 2 e) Plata. 30. Dintre obiectivele i funciile specifice managementului financiar, reinem: a) fundamentarea bugetului de venituri i cheltuieli b) fundamentarea tarifelor pe tipuri de servicii i/sau pacieni c) documentarea i finanarea investiiilor d) raportrile financiare periodice obligatorii prevzute de lege e) evaluarea performanelor financiare ale spitalului public 31.Analiza financiar, ca aciune a managementului financiar, urmrete s pun n eviden: a) poziia financiar a instituiei publice la un moment dat reflectat n Bilanul ntocmit la sfritul perioadei bugetare supuse analizei b) starea de performan financiar, reflectat n Contul de rezultat patrimonial pe perioada bugetar supus analizei c) poziia financiar a instituiei publice la un moment dat reflectat n Contul de rezultat patrimonial d) fluxurile nete de trezorerie sintetizate de Situaia fluxurilor de trezorerie e) planificarea bugetului de venituri i cheltuieli pe secii.

32. Rentabilitatea activitii desfurate de instituia public este reflectat de indicatori exprimai n valoare absolut sau relativ cum sunt, de exemplu: a) excedentul din activitatea operaional b) excedentul din activitatea curent c) rata de rentabilitate a capitalului total investit, alocat n activitatea instituiei d) rezultatul patrimonial al exerciiului reprezentnd excedent e) rata de rentabilitate a capitalului propriu. 33. n legtur cu analiza fluxurilor de trezorerie se pot formula urmtoarele afirmaii: a) Numerarul net din activitatea operaional reprezint diferena dintre ncasrile din activitatea operaional i plile pentru activitatea operaional b) Documentul de execuie i sintez contabil Situaia fluxurilor de trezorerie explic variaia (creterea sau descreterea) net de numerar i echivalent de numerar de la nceputul pn la sfritul perioadei bugetare, respectiv cash-flow-ul perioadei bugetare. c) Rezultatul din activitatea operaional evideniat n Contul de rezultat patrimonial este egal totdeauna cu numerarul net din activitatea operaional evideniat n Situaia fluxurilor de trezorerie. d) Numerarul net din activitatea de investiii i din activitatea de finanare evideniate n Situaia fluxurilor de trezorerie se determin pe baza datelor coninute n Contul de rezultat patrimonial. e) Nu prezint importan pentru bunul management al unitii publice. 34. Bilanul contabil prezint situaia: a) Activelor fixe b) Datoriilor c) Alocrilor d) Capitalurilor proprii e) Contractelor de servicii. 35. Bifai ce nu reprezint indicatori de performan economico-financiar a spitalului: a) Costul hotelier mediu pe zi de spitalizare, pe seciile clinice b) Costul mediu pe tip de caz rezolvat (DRG) c) Indicele de complexitate a cazurilor general d) Proporia (%) cheltuielilor de personal n total buget spital e) Durata medie de spitalizare pe tipuri de cazuri. 36. Un bun management financiar nseamn: a) Buget echilibrat b) Performan clinic c) Atragere i utilizare eficient a fondurilor, cu respectarea prevederilor bugetare d) nregistrarea tuturor intrrilor i ieirilor n bani e) Atragere i motivare de resurse umane.

37. n bilan, la pasive se nregistreaz: a) Datorii curente b) Stocurile de medicamente c) mprumuturi pe termen lung d) Terenuri i cldiri e) Datorii necurente. 38. Un plan de mbuntire a managementului spitalului ar trebui s conin: a) caracteristici ale populaiei deservite relevante pentru serviciile acordate de spital b) situaia bolilor netransmisibile la nivelul judeului i naional c) structura bugetului de venituri (pe surse) i cheltuieli (pe titluri) d) analiza SWOT e) propuneri de mbuntire a unor rezultate i indicatori ai spitalului, pe baza problemelor identificate. 39. Un plan de mbuntire a managementului unui spital conine msuri i aciuni care vizeaz ameliorarea unor indicatori ai spitalului, cum ar fi: a) numrul de externri i durata medie de spitalizare pe unele secii, specialiti sau tipuri de cazuri b) raportrile ctre autoriti c) costul mediu pe zi de spitalizare, pe unele secii d) accesul populaiei la servicii e) indicele de complexitate a cazurilor externate dintr-o secie sau pe spital. 40. Principalele tipurile de indicatori la care v referii n cadrul unui plan de mbuntire a managementului spitalului sunt: a) Indicatori de structur, capacitate b) Indicatori ai activitii clinice i de utilizare a serviciilor c) Indicatori economico-financiari d) Indicatori de management al resurselor umane e) Indicatori ai calitii serviciilor.

S-ar putea să vă placă și