Sunteți pe pagina 1din 10

3.

Creanţele sunt:

a) sume de încasat pe termen scurt;

b) sume ce se încasează pe termen mediu şi lung;

a. sume ce se încasează pe termen mediu;


b. sume ce se încasează pe termen lung;

c. sume de plătit pe termen scurt.

d.

e. Bilanţul contabil este un procedeu specific contabilităţii care reflectă:


a) starea şi mişcarea patrimoniului; c) starea patrimoniului la un moment dat şi rezultatul
exerciţiului;

b) modificările din patrimoniu; d) starea patrimoniului

f. A Dividendele primite de către o persoană juridică română de la o altă persoană


juridică română sunt considerate venituri neimpozabile.
g. F Contul 404 ”Furnizori de imobilizări” evidențiază datoriile din cumpărări de
bunuri și servicii.

h. A Contul 413 "Efecte de primit" ţine evidenţa drepturilor de creanţă stabilite pe bază
de efecte comerciale.

a. De regula, realizarea fluxului de informatii contabile curente presupune parcurgerea mai


multor etape.
b. Contabilizarea constituie prima etapa de realizare a fluxului curent de informatii contabile.

c. . Documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea


persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat ori inregistrat in contabilitate.

d. Registrul jurnal se poate prezenta sub forma unui registru jurnal general, iar pentru
detaliere registre jurnal auxiliare.

e.Registrul cartea mare sta la baza intocmirii balantei de verificare si se pastreaza la


compartimentul financiar-contabil.

f. Elementele patrimoniale inscrise in registrul inventar au la baza listele de inventariere.

A Factura fiscală se întocmeşte de unităţile plătitoare de TVA;


A Chitanţa serveşte ca document semnificativ pentru încasarea unei sume în numerar de către
casier;
F. Registrul numerelor de inventar se întocmeşte pentru utilaje care necesită montaj;
A. Avizul de însoţire a mărfii însoţeşte marfa pe timpul transportului.

1.Care element patrimonial nu a fost incadrat corect?


a) materii prime ( stocuri )
b) debitorii diversi ( creante )
c) actiuni proprii ( investitii financiare pe termen scurt )
d) acreditivele ( creante comerciale )

. Creantele generate de acordarea unor sume de bani furnizorilor inainte de livrarea marfurilor ( in
avans ) reprezinta:
a) clienti;
b) furnizori - debitori;
c) acreditive;

d) sume in curs de decontare

1. Patrimoniul reprezinta:
a. totalitatea bunurilor si valorilor economice gestionate de o firma
b. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei firme
c. totalitatea bunurilor si valorilor economice gestionate de o firma, cat si totalitatea
drepturilor si obligatiilor sale

2. Corectarea documentelor contabile (mai putin cele referitoare la mijloace banesti sau
facturi/avize) se efectueaza:
a. prin taierea cu o linie a datelor gresite si scrierea celor corecte
b. prin stergere

3. Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza


raspunderea :
a. numai a persoanei care le-a intocmit
b. numai a persoanei care le-a inregistrat
c. a persoanelor care le-au intocmit, avizat,aprobat, inregistrat

4. Pentru plata unui furnizor - persoana juridica se utilizeaza ca document:


a. dispozitia de plata
b. chitanta sau ordinul de plata
c. avizul de insotire a marfii

5. Pentru intrarea in gestiune a bunurilor, se utilizeaza :


a. nota de receptie
b. bonul de consum
c. fisa de magazie

6. Se poate inregistra o operatiune in contabilitate daca nu exista un document


justificativ ?
a . da
b. nu
c. uneori da, uneori nu :-)

7. Corectarea erorilor din facturi cand acestea nu au fost transmise cumparatorului se


efectueaza :
a. prin anulare
b. prin stergere
c. prin oricare din metodele anterioare

8. Pentru iesirea din gestiune a bunurilor se poate utiliza :


a. bonul de consum
b. fisa de magazie
c. nota de receptie

9. Ordinul de plata se intocmeste:


a. pentru plata unei sume prin transfer bancar
b. pentru plata unei sume in numerar
c. sunt corecte variantele a) si b)

10. Registrul de casa se intocmeste :


a. zilnic
b. lunar
c. anual

11. Care dintre urmtoarele afirmatii este adevarata referitor la termenul de pastrare a
documentelor contabile?
a. toate documentele contabile se pastreaza 5 ani
b. toate documentele contabile se pastreaza 10 ani
c. toate documentele contabile se pastreaza 50 ani
d. nici o varianta anterioara nu e corecta

12. Pentru transferul bunurilor dintr-o gestiune in alta in cadrul aceleiasi unitati se
poate utiliza ca document :
a. numai bonul de predare-transfer
b. NIR-ul
c. numai avizul de insotire a marfii
d. bonul de transfer sau avizul de insotire a marfii

13. Fisa de magazie se intocmeste :


a. in doua exemplare
b. intr-un exemplar

14. Corectarea erorilor din facturi cand acestea au parasit unitatea se efectueaza astfel :

a. prin taierea cu o linie si scrierea deasupra a datelor corecte


b. prin stergere
c. prin anulare
d. nici o varianta anterioara nu e corecta
15. Care din urmatoarele documente se inscriu in registrul de casa :
a. dispozitiile de plata, chitantele emise, chitantele primite de la furnizori
b. facturile, ordinele de plata
c. bonurile de consum, avizele de insotire a marfii

16. Patrimoniul unei firme reprezinta:


a. totalitatea bunurilor si valorilor economice gestionate de aceasta, mai putin datoriile catre
bugetul de stat
b. totalitatea bunurilor si valorilor economice gestionate de aceasta, cat si totalitatea
drepturilor si obligatiilor firmei
c. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei firme, mai putin bunurile si valorile pe care le
detine firma in cauza

17. Pentru a plati o suma catre un furnizor persoana juridica, documentul primar care
se utilizeaza poate fi :
a. chitanta sau ordinul de plata
b. dispozitia de plata sau factura
c. dispozitia de incasare

18. Factura se intocmeste:


a. in doua exemplare
b. intr-un exemplar

19. Corectarea erorilor dintr-o dispozitie de plata se poate efectua :


a. prin taierea cu o linie si scrierea deasupra a datelor corecte
b. prin stergere
c. nici o varianta anterioara nu e corecta

20. Chitanta se intocmeste :


a. in doua exemplare
b. intr-un exemplar

21. Pentru plata catre un salariat a unui avans pentru deplasare se utilizeaza :
a. factura
b. dispozitia de plata
c. chitanta

22. Pentru plata unei sume de 6000 lei catre un furnizor (persoana juridica) cu
efectuarea unei singure tranzactii putem utiliza ca document :
a. chitanta sau ordinul de plata
b. dispozitia de plata
c. numai ordinul de plata
d. factura

23. Corectarea erorilor din facturi cand acestea au fost transmise cumparatorului se
efectueaza :
a. prin taierea cu o linie si scrierea deasupra a datelor corecte
b. prin stergere
c. prin stornare
d. prin anulare

24. Pentru plata unei sume de 7500 lei catre un furnizor (persoana juridica) cu
efectuarea unei singure tranzactii putem utiliza ca document :
a. dispozitia de plata
b. factura
c. chitanta
d. nici una dintre variantele anterioare

25. Care dintre urmatoarele rubrici sunt necesare intr-un aviz de insotire a marfii?
a . denumirea si CIF-ul furnizorului (expeditorului) , denumirea si CIF-ul cumparatorului ,
numele delegatului, ora livrarii bunurilor, semnatura delegatului, numarul si data
documentului
b. suma de plata
c. termenul de plata

26. Se negociaza cu un client pretul unui serviciu prestat acestuia in valoare de 1000
RON, cu TVA inclus. Care este valoarea TVA aferenta acestui pret?
a. 1000 RON x 19%, adica TVA-ul este 190 RON
b. 1000 x 19/119, adica TVA-ul este 159,66 RON

27. Ce document este obligatoriu atunci cand se efectueaza livrari de bunuri cu


amanuntul si/sau prestari de servicii direct catre populatie?
a. chitanta
b. bonul fiscal
c. dispozitia de incasare

28. Pentru transferul bunurilor cedate cu titlu gratuit (mostre, materiale promotionale,
etc) se utilizeaza ca document :
a. factura
b. NIR-ul
c. bonul de consum
d. avizul de insotire a marfii

29. Platile fragmentate în numerar catre furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile
a caror valoare este mai mare de 5.000 lei :
a. nu sunt reglementate legal
b. sunt permise
c. sunt interzise

30. Efectuam o livrare si emitem o factura pe data de 17.05.2012, in valoare de 1000


RON +TVA 24% (cota valabila la momentul livrarii). Daca s-ar storna factura in
momentul actual, in factura de stornare se va inscrie cota de TVA:
a. de 24%
b. fie de 24 %, fie de 19%, in functie de optiunea noastra si a clientului
c. de 24%

31. Sumele gasite la punctele de vânzare care nu pot fi justificate prin bonuri fiscale sau
prin facturi:
a. raman la dispozitia companiei care le-a incasat
b. se confisca, facându-se venit la bugetul de stat
c. raman la dispozitia inspectorilor fiscali care au constatat existenta sumelor

32. Statele de salarii se pastreaza timp de:


a. 2 ani
b. 5 ani
c. 10 ani
d. 50 ani

33. Raportul fiscal de închidere zilnica (raportul Z) se pastreaza timp de:


a. 2 ani
b. 5 ani
c. 10 ani
d. 50 ani

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant pe capitole. Precizati care capitol dintre cele
enumerate mai jos nu face parte din grupa activelor imobilizate:

a. imobilizari necorporale;
b.
c. imobilizari corporale;
d.
investitii financiare pe termen lung;

investitii pe termen scurt.

Acreditivele sunt:

Alegeti varianta corecta.

a. sume aflate in casieria intreprinderii;


b. disponibilitati rezervate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia
unui furnizor;
c. valori achizitionate si detinute de intreprindere;
d. sume acordate unor salariati ai intreprinderii;
e. valori economice care sunt echivalente de numerar.

Analiza contabila consta in:

Identificati afirmatia gresita.


a. cercetarea pe baza de documente, a fiecarei operatii economice si
financiare in parte;
b. descompunerea operatiei in elementele componente;
c. stabilirea conturilor corespondente;
d. stabilirea partii conturilor - activ sau pasiv -in care urmeaza sa se
inregistreze operatia respectiva;
e. concomitent si cu aceeasi suma.

Balanta de verificare contine conturile utilizate de o intreprindere, avand inscrise in coloanele


sale, pentru fiecare cont, o serie de elemente. Unul din elementele ce urmeaza a fi prezentate
este gresit. Care este acesta?

a. soldurile initiale;
b. rulajele perioadei anterioare;
c. totalul sumelor;
d. soldurile finale debitoare de la sfarsitul lunii pentru care se
intocmeste balanta;
e. soldurile finale creditoare de la sfarsitul lunii pentru care se
intocmeste balanta

Balanta de verificare ofera posibilitatea descoperirii erorilor de inregistrare in conturi. Unele


dintre erorile de mai jos nu pot fi depistate cu ajutorul balantei de verificare. Care sunt
acestea?

a. erorile de intocmire a balantei de verificare ;


b. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale;
c. omisiunile de inregistrare;
d. erorile de inregistrare in Cartea-mare;
e. erorile in stabilirea sumelor din formulele contabile compuse.

Balanta de verificare nu indeplineste functia de:

a. verificare a exactitatii inregistrarilor efectuate in conturi;


b. realizare a concordantei dintre conturile analitice si conturile
sintetice;
c. instrument de analiza a activitatii economice;
d. realizare a concordantei dintre elementele de activ si de pasiv;
e. centralizare a activitatii economice.

Ca trasatura de baza a metodei contabilitatii, dubla inregistrare:

O singura afirmatie este adevarata. Identificati-o!

a. se intaneste la toate formele evidentei economice;


b. se intalneste la toate componentele sistemului informational
economic;
c. nu ofera posibilitatea verificarii exactitatii inregistrarilor efectuate;
d. asigura existenta permanenta a egalitatii bilantiere;
e. nu creeaza posibilitatea reflectarii obiectului de studiu al
contabilitatii.

Ca disciplina stiintifica, contabilitatii ii revin o serie de sarcini. Precizati care din sarcinile
enumerate mai jos ii revin contabilitatii, in aceasta calitate:

a. furnizarea datelor si informatiilor necesare elaborarii


programelor financiare;
b. inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare,
preluarea si pastrarea informatiilor;
c. elaborarea mijloacelor pentru aplicarea in practica a
contabilitatii;
d. controlul operatiilor efectuate si a exactitatii datelor contabile;
e. furnizarea datelor si informatiilor necesare intocmirii situatiilor
financiare anuale.

Care dintre erorile de mai jos nu poate fi depistata cu ajutorul balantei de verificare?

a. erorile de intocmire a balantei de verificare


b. erorile in calculul sumelor din formulele contabile compuse
c. erorile de compensatie
d. erorile de intocmire a conturilor pentru stabilirea soldurilor finale
e. erorile de inregistrare in Cartea-mare

Clasificarea conturilor in conturi de activ, pasiv si bifunctionale are la baza unul din
urmatoarele criterii de clasificare:

a. dupa continutul economico-financiar;


b. dupa functia contabila;
c. dupa sfera de cuprindere;
d. dupa legatura dintre conturile sintetice si analitice;
e. in functie de analiza activitatii economice.

Conform Legii Contabilitatii, nu sunt obligate la tinerea contabilitatii :


a.Regiile autonome
b.Societatile cooperatistec.
Persoanele fizice neinregistrate
d.Persoanele fizice independente

Prin patrimoniul unei societati comerciale se intelege:


a.drepturile de proprietate si de creanta ale societatii
bdatoriile societatii
c.aportul actionarilor
d.totalitatea drepturilor si obligatiilor societati

Prin bilant contabil se intelege:


a.totalitatea activelor societatii
b.totalitatea pasivelor societatii
c.totalitatea drepturilor si obligatiilor
d.reprezentare patrimoniala sub forma de activ si de pasiv

Prin activul unei societati comerciale se intelege:


a.drepturile de proprietate si de creanta ale societatii
b.datoriile societatii
c.aportul actionarilor
d.totalitatea drepturilor si obligatiilor societati

Prin pasivul unei societati comerciale se intelege :


a.drepturile de proprietate si de creanta
b.totalitatea obligatiilor
c.aportul actionarilor
d.totalitatea drepturilor si obligatiilor societati
Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor este constituit din:
a) cost de achizitie si adaos comercial;
b) cost de productie si adaos comercial;
c) cost de achizitie si TVA colectat;
d) cost de productie, adaos comercial si TVA;
e) cost de achizitii, adaos comercial si TVA.

Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si


plarilor fara numerar?
a) registrul de casa;
b) extrasul de cont;
c) registrul jurnal;
d) ordinul de plata;
e) nici un raspuns nu este corect;

Care este documentul cu care se asigura evidenta operativa a incasarilor si


platilor in numerar prin casierie?
a) registrul de casa;
b) registrul jurnal;
c) extrasul de cont;
d) dispozitia de plata / incasare catre casierie;
e) nici un raspuns nu este corect.
2. Datoriile curente sunt:
a. datorii pe termen scurt
b. datorii pe termen lung
c. datorii pentru majorarea capitalului social

3. Rezultatul exercițiului poate fi utilizat pentru:


a. creșterea disponibilului în bancă
b. amortizarea activelor imobilizate
c. majorare capital social

Etapele de desfăşurare a inventarierii sunt :

a. măsurile organizatorice;
b. pregătirea inventarierii;
c. inventarierea stocurilor şi a disponibilităţilor;
d. stabilirea rezultatelor inventarierii;
e. inventarierea propriu – zisă.

Rezultatul fiscal se determină pe baza relaţiei:

a. rezultat net + impozit pe profit – rezerve legale


b. rezultat contabil + elemente nedeductibile fiscal – elemente deductibile fiscal
c. rezultat fiscal – rezerve legale
d. rezultatul contabil – elemente nedeductibile fiscal + elemente deductibile fisca