Sunteți pe pagina 1din 41

1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor


adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau
cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de
prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale
prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii
sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este:

a. controlul preventiv;

b. controlul financiar-contabil;

c. controlul ulterior;

d. controlul intern.

ANS: B

2. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele:


a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele
stabilite si cu normele legale existente;

b. intarirea institutiei controlului financiar;

c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii.

ANS: A

3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele:


a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru
infaptuirea politicii economico-financiare;

b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice;

c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice
moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati.

ANS: A

4. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei


structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor
activitati:

1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii


eficientei economice;

2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie


in vederea permiterii liberei concurente;

3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si


economic;
4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de
gestiune;

5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub


control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic.

Care sunt ?
a. 1, 3, 4;

b. 2, 3, 5;

c. 1, 4, 5;

d. 2, 3, 4.

ANS: A

5. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii


documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii,
controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme :
a. control anticipat si control ulterior;

b. control preventiv si control concomitent;

c. control al statului si control propriu al agentilor economici;

d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior;

e. control din sfera executivului si control din sfera legislativului.

ANS: D

6. Controlul operativ- curent se exercita :


a. prin viza;

b. prin compartimentul financiar de gestiune;

c. pe parcursul desfasurarii intregului proces economic;

d. pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor;

e. inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice.

ANS: C

7. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de :

1. completare;

2. interdependenta;

3. corelare;
4. conditionare;

5. influentare.

Care sunt tipurile de relatii?


a. 1, 2, 4;

b. 1, 4, 5;

c. 2, 3, 5.

ANS: B

8. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin :


a. legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b. legea contabilitatii nr. 82/1991;

c. legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei;

d. prevederile legale in vigoare.

ANS: D

9. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se


clasifica in:
a. controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului;

b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici;

c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici;

d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale
Ministerului Finantelor Publice;

e. controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune.

ANS: B

10. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in


urmatoarele forme :
a. controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu;

b. auditul financiar si controlul de gestiune;

c. controlul total si controlul prin sondaj;

d. controlul continuu si controlul intermitent;

e. controlul de gestiune si controlul total.

ANS: A
11. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil
este exercitat de :
a. Ministerul Finantelor Publice;

b. Garda Financiara;

c. Curtea de Conturi a Romaniei;

d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

e. Directia Generala de Control a Activelor Statului.

ANS: C

12. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este


exercitat de :
a. Curtea de Conturi a Romaniei;

b. Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate;

c. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

d. Directia de Supraveghere si Control Vamal;

e. Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei.

ANS: B

13.

Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela


care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si
gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor
inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este:
a. un control ulterior;

b. un control operativ;

c. un control anticipat.

ANS: A

14. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca


obiective:
a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor;

b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta;

c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea.

ANS: A
15. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor
are ca obiective:
a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor;

b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea


operatiilor economice si financiare consemnate in documente;

c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente.

ANS: B

16. Controlul faptic este :


a. o tehnica de control financiar;

b. o faza a metodologiei de control financiar-contabil;

c. o tehnica a controlului documentar-contabil;

d. un procedeu de control financiar-contabil;

e. o forma de control financiar-contabil.

ANS: D

17. Controlul documentar-contabil reprezinta :


a. o forma de control financiar-contabil;

b. un procedeu de control financiar-contabil;

c. un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile;

d. o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile;

e. o tehnica de control financiar-contabil.

ANS: B

18. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de


control documentar-contabil?
a. controlul faptic;

b. observarea;

c. controlul continuu;

d. controlul incrucisat;

e. analiza financiar - contabila.

ANS: D
19. Enumeram urmatoarele categorii de venituri:
1) veniturile din vanzarea marfurilor;
2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat
deducere;

3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a


acordat deducerea;

4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

5) venituri din cedarea activelor;

6) venituri neimpozabile, prevazute expres in acorduri si memorandumuri


aprobate prin acte normative;

7) dividendele primite de la o persoana juridica romana.

Care dintre ele sunt venituri neimpozabile?


a. 1, 2, 3, 5, 6;

b. 3, 4, 5, 6, 7 ;

c. 2, 3, 4, 6, 7.

ANS: C
20. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli :
1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii
firmei;

2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%;

3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului, a sistemelor


informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de
management al calitatii;

4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele ;

5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor


neincasate;

Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de


venituri?
a. 1, 3, 4;

b. 2, 4, 5;

c. 1, 3, 5.

ANS: C
21. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli:
1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;
2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu
sunt reglementate prin acte normative;

3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate


salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost
impozitata prin retinere la sursa;

4) cheltuielile sociale, in limita unei cote de 2%, aplicata asupra valorii


cheltuielilor cu salariile personalului;

5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat;

6) cheltuielile de reclama si publicitate.

Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile?


a. 1, 5, 6;

b. 2, 4, 6;

c. 2, 3, 5.

ANS: C
22. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli:
1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita
de contribuabil;

2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor


pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal
stabilit pentru institutiile publice;

3) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana de 2%, aplicata asupra


valorii cheltuielilor cu salariile personalului;

4) cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un


document justificativ, potrivit legii;

5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate, in limita unei


sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru
fiecare participant.

Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate


limitata?
a. 1, 2, 5;

b. 2, 3, 5;

c. 1, 3, 4.

ANS: B
23. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata,
in mod obligatoriu, de :
a. acordarea vizei de control preventiv;

b. inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora;

c. sesizarea organului de urmarire penala, in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale;

d. descarcarea de gestiune.

ANS: B

24. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii


subiectului controlat este o faza a etapei :
a. programarii activitatii de control financiar-contabil;

b. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil;

c. efectuarii controlului financiar-contabil;

d. pregatirii actiunii de control financiar-contabil;

e. intocmirii actelor de control financiar-contabil.

ANS: C
25. Formele inspectiei fiscale sunt :
a. inspectia generala si permanenta;

b. inspectia partiala si periodica;

c. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala.

ANS: C

26. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului, in scris,


inainte de inceperea inspectiei fiscale, astfel :
a. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili;

b. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili;

c. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili.

ANS: B

27. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole, si anume:


1. Date despre contribuabil; 2. Anexe; 3. Sinteza constatarilor inspectiei
fiscale; 4. Discutia finala cu contribuabilul; 5. Constatari fiscale; 6. Date
despre inspectia fiscala; 7. Alte constatari. Ordinea corecta si obligatorie a
acestora este urmatoarea :
a. 1, 3, 2, 7, 5, 4, 6;
b. 6, 1, 5, 7, 4, 3, 2;

c. 1, 6, 3, 7, 2, 4, 5.

ANS: B

28. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al


Raportului de inspectie fiscala, din urmatoarea insiruire de cerinte ?

1) denumirea obligatiei fiscale;

2) forma de proprietate, forma juridica a societatii;

3) obiective minimale avute in vedere;

4) baza de impunere;

5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului;

6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii.


a. 2, 5, 6;

b. 1, 4, 6;

c. 2, 3, 5;

d. 1, 3, 4.

ANS: D

29. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se


incheie in conformitate cu :
a. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

b. Legea contabilitatii nr. 82/1991;

c. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

ANS: A
30. Documentul prin care, organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii
scrise, reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului, care sa
contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea
contribuabilului, ce pot influenta inspectia fiscala este:
a. procesul –verbal;

b. nota explicativa;

c. nota unilaterala;

d. avizul de inspectie fiscala.

ANS: B
31. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala
numai in cazul controlului inopinat, incrucisat, in cazul efectuarii, in
conditiile legii, a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea
unor fapte, in timpul inspectiei fiscale, care pot intruni elementele
constitutive ale unei infractiuni il constituie:
a. raportul de inspectie fiscala;

b. punctul de vedere al contribuabilului;

c. procesul-verbal;

d. anagajamentul de plata scris.

ANS: C
32. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale:
1) avertismentul;

2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala;


3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul
comunitatii;
4) blocarea contului bancar;
5)inchisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamantul
contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera
anterioara;
6) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a
autorizatiei de exercitare a unei activitati.

Care sunt sanctiunile contraventionale principale?


a. 1, 3, 5;

b. 2, 5, 6;

c. 1, 5, 6.

ANS: A
33. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale :
1) amenda contraventionala;

2) suspendarea activitatii agentului economic;


3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru
activitati de comert exterior, temporar sau definitiv;
4)inchisoarea contraventionala, daca nu exista consimtamantul
contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera
anterioara;
5) inchiderea unitatii;
6) avertismentul.

Care sunt sanctiunile contraventionale complementare?


a. 1, 3, 6;

b. 2, 3, 5;

c. 1, 4, 6.

ANS: B

34. Ca regula generala, profitul impozabil se calculeaza ca :


a. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-
un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile;

b. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile, dintr-un an fiscal, din care se
scad veniturile neimpozabile;

c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile, dintr-un an fiscal, la care se
adauga veniturile neimpozabile.

ANS: A

35. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului


impozabil :
a. dividendele primite de la o persoana juridica;

b. dobanzile primite de la o banca romaneasca;

c. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere.

ANS: A

36. In anul 2008, sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat


din impozitul pe profit datorat, daca se respectau cumulativ doua conditii :

1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri;

2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat;

4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri;

5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri.


a. 2, 5;

b. 1, 2;

c. 2, 4.

ANS: A
Curtea de Conturi este subordonata :
a. Ministerului Finantelor Publice;

b. Guvernului;

c. Parlamentului.

ANS: C

38. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in :

a. verificarea modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului
public;

b. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor;

c. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor.

ANS: C

39. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din :


a. ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa, de obicei de un an;

b. ansamblul activitatilor, proceselor si operatiunilor, precum si al documentelor primare, centralizatoare si de


sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice;

c. totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale, indiferent de forma
acestora.

ANS: B

40. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind


existenta elementelor de activ si pasiv, inscrise in documentele primare
sau in evidentele tehnico-operative, financiare si contabile sunt reale,
poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control :
a. observarea directa;

b. inventarierea;

c. inspectia fizica.

ANS: B

41. Controlul cronologic este tehnica de control financiar :


a. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii, in ordinea emiterii si inregistrarii in
evidente, fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora;

b. ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut, inscrise in
documente financiar-contabile, diferite sunt identice;

c. utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice
ce vizeaza activitati diferite, dar realizate in cadrul aceleeasi unitati.

ANS: A
42. Instrumentul practic, utilizat in procesul de verificare economica,
realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu, in scopul stabilirii
unor adevaruri, prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni
economice la un sistem de conventii aprioric stabilit, este :
a. tehnica de control financiar;

b. procedeul de control financiar;

c. investigatia de control.

ANS: B

43. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a


controlului financiar se manifesta prin :
a. ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei, pe care aceasta activitate le poate
furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare
remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate;

b. actiunea de prevenire a abaterilor, mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati
economice decat actiunea de corectie ulterioara, care implica mult mai multe costuri, atat materiale, cat si de
munca;

c. activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare, in


legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada, cat si cu modul de
rezolvare, de catre alti operatori economici, a problemelor care, au generat aceste abateri.

ANS: A

44. In timpul controlului, valorificarea unora dintre constatari se face


prin :
a. inscrierea constatarilor in actele de control;

b. dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate;

c. emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii;

d. inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala;

e. inscrierea constatarilor in procesele - verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

ANS: B

45. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac


obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic
sau se constata, dar importanta acestora este nesemnificativa, se
procedeaza astfel :
a. se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei;

b. se intocmeste nota unilaterala;

c. nu se intocmeste act de control;


d. se intocmeste un raport;

e. se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate.

ANS: B

46. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe


veniturile microintreprinderilor ?
a. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din productia vanduta, venituri din prestari servicii ;

b. venituri din variatia stocurilor, venituri realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele
produse la activele corporale proprii, venituri din provizioane ;

c. venituri din exploatare, venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri din chirii,
redevente. 

ANS: B

47. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe


veniturile microintreprinderilor?
a. venituri din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale, venituri din chirii, redevente,
venituri din prestari servicii ;

b. veniturile financiare, veniturile din diferente de curs, venituri din vanzarea marfurilor. 

c. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale, venituri realizate din despagubiri, de la societatile
de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale proprii, venituri rezultate din anularea datoriilor.

ANS: C
48. Care din trasaturile de
mai jos sunt proprii raspunderii materiale?
1. este proprie persoanelor juridice;

2. este proprie persoanelor incadrate in munca;

3. se intemeiaza exclusiv pe culpa;

4. isi are izvorul in contractul de munca;

5. este, de regula, limitata numai la paguba efectiva, neincluzand foloasele


nerealizate de unitate;

6. este, in principiu, individuala, reparatia are loc prin echivalentul


banesc si nu in natura;
7. este delimitata si descrisa in mod concret, in toate elementele sale;
8. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic.
a. 1, 3, 6, 8;

b. 2, 3, 5, 6;
c. 3, 6, 7, 8.

ANS: B

49. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila, impun


stabilirea raspunderii materiale ?

1) constituirea garantiilor gestionare;

2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor


insolvabili;

3) neplata unor datorii comerciale;

4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor;

5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal, alte plati facute


persoanelor fizice sau juridice);

6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a


stimulentelor materiale.
a. 1, 2, 5;

b. 2, 4, 6;

c. 3, 5, 6.

ANS: B

50. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara, impun


stabilirea raspunderii materiale ?

1) neplata unor datorii comerciale;

2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau


din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari;

3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din


contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere;

4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru


inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa, desi a
fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod
corespunzator;

5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor


in gestiune;

6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor


insolvabili;
7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, in
situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei.
a. 1, 5, 6, 7;

b. 3, 4, 6, 7;

c. 2, 4, 5, 7.

ANS: C

51. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii


unei contraventii la Legea nr. 22/1969 ?
a. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani;

b. nu a asigurat gestionarului, in cazurile prevazute de lege, asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea
calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare;

c. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara), fara instiintarea
prealabila a agentului economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an.

ANS: B

52. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei
infractiuni la Legea nr. 22/1969 ?
a. nedeclararea in scris, in termenul prevazut de dispozitiile legale, de catre gestionar, a plusurilor din gestiunea
sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta, se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an;

b. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune;

c. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, in situatia in care prin aceasta a contribuit la
cauzarea pagubei.

ANS: A

53. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei
infractiuni la Legea nr. 22/1969?
a. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii, in situatia in care prin aceasta a contribuit la
cauzarea pagubei;

b. nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu, daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita;

c. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara), fara instiintarea
prealabila a agentului economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an.

ANS: C

54. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii


unei contraventii la Legea nr. 22/1969 ?
a. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani;

b. angajatul care primeste, pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii, (gestionar,
in intelesul prezentei legi, este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu
primirea, pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea, folosinta sau detinerea, chiar temporara, a
unui agent economic, indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral,
aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol;

c. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara), fara instiintarea
prealabila a agentului economic, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an.

ANS: B

55. Constituie contraventii la


prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991, urmatoarele fapte, daca nu sunt
savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate
infractiuni :

1) detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare,


numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni
economice, fara sa fie inregistrate in contabilitate;

2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte;

3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice


cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice


cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau
necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate, avand drept


consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare,
precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant.
a. 1, 4, 5;

b. 1, 3, 4;

c. 2, 3, 5.

ANS: B

56.Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind :

a. activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-
contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite;

b. activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora;

c. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la


acesta.

ANS: A

57. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este :


a. sa opreasca, inainte de efectuare, toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale, reale, necesare,
oportune, economicoase, eficace si eficiente, in faza de angajare si de plata, respectiv de incasare, dupa caz;
b. sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme
legale;

c. sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca.

ANS: A

58. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din :


a. totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o
unitate economica, indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia;

b. totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice, indiferent de capitalul social al
acesteia, fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare;

c. ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate
economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului.

ANS: C

59. Documentele si activitatile intocmite, respectiv derulate in cadrul


unei societati comerciale cu capital privat, supuse activitatii de control
financiar preventiv sunt :
a. contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare;

b. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice;

c. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu, precum si a
altor drepturi cuvenite acestuia.

ANS: C

60. Documentele si activitatile intocmite, respectiv derulate in cadrul unei


institutii publice, supuse activitatii de control financiar preventiv sunt :
a. angajamentele din care rezulta, direct sau indirect, obligatii de plata catre terti;

b. deschiderea, repartizarea si modificarea creditelor bugetare;

c. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice.

ANS: A

61. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv


nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare, contabile sau
de sinteza respectiv efectuate, daca :
a. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv;

b. nu au primit viza de control financiar preventiv;

c. nu au primit viza de control financiar preventiv, dar au fost aprobate de alte persoane competente, potrivit legii.

ANS: B
62. Operatia de inventariere se organizeaza, in mod obligatoriu, in
urmatoarele situatii :
a. cel putin o data pe luna, de regula o data cu intocmirea balantei de verificare;

b. in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii;

c. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale.

ANS: B

63. In vederea stabilirii bazei reale de impunere, examinarea situatiei


fiscale a unui contribuabil se face prin :
a. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe;

b. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si
probe;

c. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe.

ANS: B

64. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a


unei anumite perioade, documentul care constituie mijloc de proba atat
pentru acesta, cat si pentru structura fiscala competenta este :
a. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului, la finalul inspectiei fiscale, din care rezulta ca toate
documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului
fiscal;

b. declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru
efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal;

c. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru
efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal.

ANS: A

65. Viza de control financiar preventiv delegat, organizat de catre


Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru
efectuarea acestei activitati, este :
a. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate
in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

b. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica, prin care se confirma ca proiectele de operatiuni
supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale;

c. o atestare emisa de catre o autoritate legala, prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse
controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite.

ANS: C

66. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul


financiar preventiv propriu, in vederea acordarii vizei, sunt :
a. trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social;

b. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii, in continuare, nespecificate in “ lista de
investitii”;

c. controlul gestionar.

ANS: A

67. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune


are obligatia :
a. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele, actele si piesele justificative, corespondenta si oricare alte
documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune;

b. sa nu dispuna, prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale, masuri care sa produca prejudicii de
orice natura unitatii economice;

c. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in
actele de control, in vederea intrarii in legalitate.

ANS: C

68. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii


controlului financiar de gestiune se consemneaza in :
a. procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor;

b. procese verbale de constatare;

c. note de constatare.

ANS: B

69. Pentru realizarea functiei de control financiar, structurile Ministerului


Finantelor Publice, utilizeaza, in special, urmatoarele forme si tehnici:
a. controlul incrucisat;

b. controlul anterior;

c. controlul mixt.

ANS: A

70. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul


compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre
conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin:
a. semnatura;

b. viza;

c. anagajament;

d. verificare.
ANS: B

71. Obiectivele controlului


financiar preventiv au in vedere:
a. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a
valorilor materiale si banesti, stabilirea exactitatii soldurilor scriptice);

b. angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama
fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget, reprezentand limita
maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele
contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se
pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a
cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate);

c. stabilirea valorilor fara miscare, de prisos, cu miscare lenta, greu vandabile, inutilizabile sau deteriorate.

ANS: B

72. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe
obiective. Care apartin acestuia?

1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar
putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget, reprezentand
limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul
anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului
bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale,
respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru
celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot
fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate);

2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de


constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora;

3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate


in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile
mentionate in acestea;

4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei


bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite.
a. 1, 2. 5;

b. 2, 4, 5;

c. 1, 4, 5.

ANS: C
73. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta
momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente,
inregistrate in contabilitate, care se verifica din punctul de vedere al
respectarii dispozitiilor legale in vigoare, cu privire la :
a. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ
teritoriale;

b. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila;

c. reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare.

ANS: B

74. Obiectivele supuse


controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii
economice sau sociale prevazute in documente, inregistrate in
contabilitate, care se verifica din punctul de vedere al respectarii
dispozitiilor legale in vigoare, cu privire la :
a. constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand contributia viitoare a Romaniei la
acest organism;

b. stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile


referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea;

c. recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite.

ANS: B

75. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe
obiective. Care apartin acestuia ?

1. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse


controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti,
stabilirea exactitatii soldurilor scriptice);

2. constiturea veniturilor publice, in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor


de incasare;

3. stabilirea valorilor fara miscare, de prisos, cu miscare lenta, greu


vandabile, inutilizabile sau deteriorate;

4. vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand


domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale;

5. efectuarea, in numerar sau pe cont propriu, a incasarilor si platilor, in


lei si in valuta, de orice natura, inclusiv a salariilor si a retinerilor din
acestea si a altor obligatii fata de salariati;

6. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-


operativa si contabila;
7. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar
putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului
public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget, reprezentand
limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul
anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului
bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale,
respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru
celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot
fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate);

8. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce


fac obiectul controlului.
a. 1, 4, 5, 6, 7;

b. 1, 2, 3, 7, 8;

c. 1, 3, 5, 6, 8.

ANS: C

76. La cererea organelor de


control financiar de gestiune, conducerile si salariatii unitatilor supuse
controlului au obligatia :
a. sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare
controlului;

b. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care
intra sub incidenta controlului;

c. sa semneze, numai cu obiectiuni, actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a
masurilor stabilite in urma controlului.

ANS: A

77. In legatura cu
organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie
contraventie, urmatoarele fapte :

1. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de


organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;

2. angajarea, mentinerea, trecerea in functia de organ de control


financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la
organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale
acesteia;

3. sesizarea organelor competente, de catre seful compartimentului


financiar de gestiune, in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea
pagubelor;
4. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a
documentelor si datelor necesare controlului;

5. refuzul de a semna, cu sau fara obiectiuni, actele de control intocmite


de organele de control financiar de gestiune, precum si de a da explicatii
scrise la cererea organelor de control;

6. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a


controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau
comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor ;

7. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate, la


solicitarea instantelor de judecata, parchetului si politiei, a controlului
financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la
savarsirea unor fapte de natura penala.
a. 1, 3, 4, 6;

b. 1, 2, 5, 7;

c. 2, 4, 6, 7.

ANS: B

78. In functie de natura si


complexitatea activitatilor, unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure
organizarea inventarierii. Care sunt etapele organizarii :

1. stabilirea perioadelor, organizarea si numirea persoanelor imputernicite


sa efectueze inventarierea;

2. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii;

3. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de


sigilare a spatiilor de inventariere;

4. dotarea gestiunilor (magazine, depozite, etc.) cu doua randuri de


incuietori diferite;

5. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului


financiar;

6. efectuarea faptica a inventarierii;

7. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori


materiale ce urmeaza a fi inventariate;

8. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale, cu exceptia


locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul
in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea;
9. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.
a. 1, 2, 4, 8, 9;

b. 2, 3, 5, 6,7;

c. 1, 2, 5, 6, 7.

ANS: C

79. Stabilirea rezultatelor


inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

1. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate;

2. aplicarea scazamintelor legale.

3. stabilirea lipsurilor imputabile;

4. confruntarea faptic – scriptic;

Care este ordinea lor?


a. 1, 4, 3, 2;

b. 4, 3, 1, 2;

c. 2, 4. 3, 1.

ANS: B

Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul


profitului impozabil ?
a. venituri din dobanzi ;

b. venituri din sponsorizari ;

c. venituri din vanzarea titlurilor de participare ;

d. venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere;

e. venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice.

ANS: D

84. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care


desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor?
a. cota standard de 16 % ;

b. cota standard de 16 %, plus o cota optionala de 22%;

c. cota standard de 16 %, dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate.

ANS: C
85. Sunt considerate cheltuieli deductibile, conform Codului fiscal privind
impozitului pe profit:
a. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 33/1994 privind
sponsorizarea, Legii bibliotecilor nr.334/2002, precum si acei care acorda burse private, daca totalul acestor
cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri ; nu
depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat; perisabilitatile in limitele stabilite de organele de
specialitate ale administratiei centrale;

b. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit legii, in limita de 5% aplicata asupra diferentei
dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor, inclusiv accizele, mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si
cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul; perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin
hotarare a Guvernului;

c. amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane,
potrivit prevederilor legale, altele decat cele prevazute in relatiile comerciale; cheltuielile de sponsorizare
si/sau mecenat efectuate, potrivit legii, in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si
totalul cheltuielilor, de sponsorizare si/sau mecenat efectuate, potrivit legii, in limita de 5% aplicata asupra
diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.

ANS: A

86. In cazul constructiilor se aplica amortizarea:


a. accelerata si degresiva;

b. liniara si degresiva;

c. liniara.

ANS: C

87. Cheltuielile cu dobanzile sunt:


a. deductibile 10% din total venituri, in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu
unu;

b. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei.

c. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu.

ANS: B

88. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere
al taxei pe valoarea adaugata?
a. operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari
de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;

b. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana, daca locul importului este in Romania;

c. achizitia intracomunitara de bunuri, second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, atunci cand
vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare.

ANS: B

89. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita


din:
a. impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede astfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;

b. rabaturile, remizele risturnurile, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data
exigibilitatii taxei;

c. dobanzile, percepute pentru plati cu intarziere.

ANS: A

90. O persoana impozabila cu sediul in Romania, inregistrata ca platitor


de taxa pe valoarea adaugata, presteaza servicii de consultanta pentru o
persoana impozabila cu sediul in Franta. Cum este considerat serviciul de
consultanta pentru persoana impozabila romana?
a. taxabila cu cota de 19%;

b. scutit fara drept de deducere;

c. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta, acolo unde are sediul beneficiarul, deci persoana
romana factureaza fara TVA.

ANS: C

91. O banca din Romania, persoana impozabila neinregistrata ca platitor


de TVA, importa calculatoare din Germania. La intrarea calculatoarelor in
tara, banca:
a. datoreaza TVA in cota de 19%;

b. nu datoreaza TVA;

c. datoreaza TVA in cota redusa de 9%.

ANS: A

92. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa


pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun
destinate actiunilor de protocol. In acest caz, persoana impozabila:
a. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei;

b. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei;

c. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei, intrucat bauturile alcoolice si produsele
din tutun sunt destinate actiunilor de protocol.

ANS: C

93. Care va fi cota de


impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008?
a. 2%;

b. 2,5%;

c. 3%.
ANS: B

94. Care este cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in


anul 2009?
a. 2%;

b. 2,5%;

c. 3%.

ANS: C

95. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor in


anul 2008?
a. prin aplicarea unei cote de 2,5% asupra veniturilor obtinute din orice sursa;

b. prin aplicarea unei cote de 2,5% asupra veniturilor obtinute din orice sursa, din care s-a scazut dupa caz,
valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege;

c. prin aplicarea unei cote de 2,5% asupra veniturilor obtinute din orice sursa, din care s-a scazut dupa caz,
valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege.

ANS: B

96. Pentru care mijloace fixe


amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate?
a. terenuri;

b. cladiri;

c. echipamente tehnologice, respectiv masini, unelte, instalatii, precum si pentru computere si echipamente
periferice acestora;

d. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere.

ANS: C

97. Organul fiscal instiinteaza


contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea
procedurii, potrivit legii fiscale. Ce principiu general de conduita in
administrarea impozitelor si taxelor se aplica?
a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. rolul activ;

d. obligatia de cooperare.

ANS: C
98. Functionarii publici din
cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta
calitate, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le
detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. Ce principiu general de
conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica?
a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. secretul fiscal;

d. obligatia de cooperare.

ANS: C
99. Inaintea luarii unei decizii, organul fiscal este obligat sa asigure
contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire
la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei, neavand aceasta
obligatie in urmatoarele cazuri :
 intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea
situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru
luarea altor masuri prevazute de lege ;

 situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu


privire la cuantumul creantelor fiscale ;

urmeaza sa se ia masuri de executare silita. Ce principiu general de conduita in


administrarea impozitelor si taxelor se aplica?
a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. secretul fiscal;

d. obligatia de cooperare.

ANS: A

100. Organul fiscal este


indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin,
relevanta starilor de fapt fiscale, si sa adopte solutia admisa de lege,
intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor
edificatoare in cauza. Ce principiu general de conduita in administrarea
impozitelor si taxelor se aplica?
a. dreptul de a fi ascultat;

b. aplicarea unitara a legislatiei;

c. exercitarea dreptului de apreciere;


d. obligatia de cooperare.

ANS: C
101. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru
o perioada de timp determinata reprezinta:
a. inspectia fiscala generala;

b. controlul inopinat;

c. controlul prin sondaj;

d. inspectia fiscala partiala.

ANS: D

102. In ce consta controlul


inopinat ?
a. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de
calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic;

c. activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor
fapte a legislatiei fiscale;

d. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte
persoane;

e. activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta
unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului.

ANS: E

103. In ce consta controlul


incrucisat ?
a. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in care sunt reflectate modul de
calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat;

b. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic ;

c. activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor
fapte a legislatiei fiscale;

d. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte
persoane;

e. activitatea de verificare faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta
unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului.

ANS: D
104. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze:
a. cuantumul obligatiei fiscale, daca acest lucru este prevazut de lege;

b. cuantumul obligatiilor accesorii;


c. obligatiile viitoare.

ANS: A
105. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a
dreptului de a stabili obligatii, astfel : la contribuabilii mari perioada
supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului
anterior ; la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se
efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii :
a. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale;

b. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale;

c. 6 luni.

ANS: B
106. Atributiile inspectiei fiscale sunt:
1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor
rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane
privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si
exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente
noi, relevante pentru aplicarea legii fiscale;

2) solutionarea contestatiilor ulterioare;

3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii


declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;

4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de


masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale;

5) urmarirea activitatii de management al firmei.


a. 1, 2, 5;

b. 1, 3, 4;

c. 2, 4, 5.

ANS: B
107. Inspectia fiscala se exercita asupra:
a. entitatilor non-profit;

b. tuturor persoanelor, indiferent de forma de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a
impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege;

c. institutiilor bugetare.

ANS: B
108. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin:
a. Curtea de Conturi ;
b. Ministerul Finantelor Publice ;

c. Agentia Nationala de Administrare Fiscala ;

d. Garda Nationala de Mediu.

ANS: C
109. Comunicarea avizului nu este necesara:
a. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului;

b. efectuarea unei inspectii partiale;

c. efectuarea unei inspectii generale.

ANS: A

110. Comunicarea avizului nu este necesara:


a. efectuarea unei inspectii partiale;

b. efectuarea unei inspectii generale.

c. in cazul unui control inopinat.

ANS: C
111. Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in timpul programului
de lucru al contribuabilului, dar si in afara programului, cu :
a. acordul contribuabilului ;

b. acordul organului de inspectie fiscala ;

c. acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal ;

d. aprobarea conducatorului organului fiscal.

ANS: C
112. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in :
avizul de inspectie fiscala ;
a.
decizia de verificare ;
b.
registrul unic de control.
c.

ANS: C

113. Organele fiscale au


competenta generala privind administrarea creantelor fiscale, exercitarea
controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in
materie fiscala; in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte
competente speciale de administrare:
a. impozitul local;

b. impozitul pe venitul microintreprinderilor;

c. impozitul pe venit;

d. accize.

ANS: C
114. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei
printr-un sediu permanent, competenta revine:
a. organului vamal;

b. organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza, in intregime sau cu preponderenta, cifra de afaceri;

c. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate;

d. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale.

ANS: B
115. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor, proceselor sau
fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal
confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate
si situatiile ideale continute in programe, normative sau norme este:
a. analiza;

b. sinteza;

c. verificarea;

d. informarea.

ANS: C
116. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in
documente si evidente este:
a. controlul cronologic;

b. controlul reciproc;

c. controlul incrucisat;

d. controlul combinat sau mixt.

ANS: B

117. Pe baza carui document


depus de contribuabil, organul fiscal elibereaza certificatul de inregistrare
fiscala?
a. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala;

b. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze
fiscal;

c. pe baza unei notificari;

d. pe baza unei decizii de impunere;

e. pe baza unei declaratii fiscale.

ANS: A

118. Ce impozit, taxa sau


contributie, declarate eronat, nu pot fi corectate de contribuabii din proprie
initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative?
a. taxa pe valoarea adaugata;

b. impozitul pe profit;

c. accizele;

d. contributiile sociale;

e. impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

ANS: A
119. Fapta in legatura cu
munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie
de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul
colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale
conducatorilor ierarhici constituie:
a. contraventia;

b. raspunderea materiala;

c. abaterea disciplinara;

d. infractiunea.

ANS: C
120. Sanctiunile disciplinare,
conform Codului Muncii, art. 264, pe care le poate aplica angajatorul in
cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a. avertisment scris;

b. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare;


c. reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%;

ANS: A
121. Sanctiunile disciplinare,
conform Codului Muncii, art. 264, pe care le poate aplica angajatorul in
cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
a. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare;

b. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea,
pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

c. reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni.

ANS: B

122. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii


contraventionale?
a. 6 luni;

b. 1 luna;

c. 2 luni;

d. 3 ani;

e. 1 an.

ANS: A

123. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal
competent?
a. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal;

b. in termen de 15 zile de la data comunicarii;

c. in termen de 45 de zile de la data emiterii;

d. din momentul in care este comunicat contribuabilului.

ANS: D

124. In ce situatie, declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de


plata?
a. in situatia in care contribuabilul, prin declaratia fiscala, are obligatia stabilirii impozitelor, taxelor si contributiilor;

b. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta;

c. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale;

d. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte.

ANS: A
125. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal
competent stabileste, pentru un contribuabil, impozite, taxe si contributii
datorate bugetului general consolidat?
a. certificatul de atestare fiscala;

b. decizia de impunere;

c. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

ANS: B

126. Ce reprezinta actul administrativ fiscal?


a. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea,
modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale;

b. actul emis de organul de inspectie fiscala;

c. declaratia de inregistrare fiscala;

d. declaratia contribuabilului privind impozitele, contributiile si taxele.

ANS: A

127. Avizul de inspectie fiscala cuprinde:

1. temeiul juridic al inspectiei fiscale;

2. data de incepere a inspectiei fiscale;

3. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale;

4. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale;

5. locul desfasurarii inspectiei fiscale;

6. data de incheiere a inspectiei fiscale.

Indicati varianta corecta:


a. 1, 2, 3, 6;

b. 2, 3, 5, 6.

c. 1, 2, 3, 4.

ANS: C
128. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala
pentru consemnarea rezultatelor, indiferent daca se stabilesc sau nu,
diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale
generale sau partiale este:
a. procesul-verbal;

b. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor;


c. raportul de inspectie fiscala.

ANS: C

129. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale?


a. fapta ilicita;

b. existenta pagubei;

c. existenta unor raporturi juridice de munca.

ANS: B

130. Care raspundere nu se prezuma, ea fiind rezultatul vointelor


partilor?
a. raspunderea individuala;

b. raspunderea comuna;

c. raspunderea solidara;

d. raspunderea subsidiara.

ANS: C
131. Raspunderea materiala
in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect, a inlesnit-o,
prin nerespectarea unor obligatii de serviciu; ea este precedata,
conditionata de raspunderea directa (principala) este:
a. raspunderea individuala;

b. raspunderea comuna;

c. raspunderea solidara;

d. raspunderea subsidiara.

ANS: D
132. Compartimentul de
Audit Public Intern  din entitatile publice se organizeaza in mod
obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice, in termen de :
a. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, respectiv de la constituirea entitatii publice ;

b. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial, respectiv de la constituirea entitatii publice ;

c. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial, respectiv de la constituirea entitatii publice.

ANS: B
133. Care organism din
structura auditului public intern are caracter consultativ :
a. Compartimentul de Audit Public Intern ;

b. Comitetul pentru Audit Public Intern ;

c. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern.

ANS: B
134. Care institutii bugetare,
in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003, au obligatia
de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul
primului trimestru al anului urmator:
a. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100.000 euro, o perioada de
trei ani consecutivi;

b. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200.000 euro, o perioada de
doi ani consecutivi;

c. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100.000 euro, o perioada de
patru ani consecutivi.

ANS: A

135. Sfera auditului public intern cuprinde :


a. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-
teritoriale;

b. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii
angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din
asistenta externa ;

c. vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al
unitatilor administrativ- teritoriale.

ANS: B

136. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile


tuturor actelor normative, a normelor legale privind disciplina financiara,
scop, in care, continutul documentelor justificative se confrunta cu
prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele
defineste:
a. controlul realitatii – exactitatii operatiilor economice ;

b. controlul legalitatii – justetei documentelor;

c. controlul oportunitatii unei operatii;

d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente;

e. controlul eficientei operatiilor consemnate in documente.

ANS: B
137. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in
documente, care stabileste daca, in fapt, acestea s-au produs in limitele,
conditiile si la locul indicat in ele este:
a. controlul realitatii – exactitatii operatiilor economice;

b. controlul legalitatii – justetei documentelor;

c. controlul oportunitatii unei operatii;

d. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente;

e. controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente.

COMPLETION

1. Impotriva procesului -verbal de constatare si sanctionare a


contraventiilor se poate depune, in termen de 30 zile : (1 cuvant)

ANS: plangere

2. Impotriva raportului de inspectie fiscala se poate depune, in termen


de 30 zile .: (1 cuvant)

ANS: contestatie

3. In cazul in care, la un moment dat, se constata o abatere a carei


valorificare trebuie facuta imediat, pentru a limita consecintele ulterioare,
inspectorii fiscali intocmesc (3 cuvinte):

ANS: nota de constatare

4. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a


operatiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al respectarii
tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, in vigoare la data
efectuarii operatiunilor reprezinta controlul de.. (1 cuvant)
ANS:

legalitate

5. Controlul financiar
preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac
obiectul acestuia, din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate
aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt
aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse
controlului reprezinta controlul . .(1 cuvant)

ANS: regularitate
6. Controlul financiar
preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac
obiectul acestuia, din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele
si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament, dupa caz
reprezinta controlul. . (1 cuvant)

ANS: bugetar
7. Auditul care reprezinta
o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu
scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic, eficace si
eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari
pentru corectarea acestora este auditul de . . (1 cuvant)
ANS: sistem

8. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru


implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte
pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme
cu obiectivele este auditul . . (1 cuvant)

ANS: performantei
9. Auditul care reprezinta
o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor
publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectarii ansamblului
principiilor, regulilor procedurale si metodologice, conform normelor
legale este auditul de. .(1 cuvant)
ANS: regularitate
10. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea
costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea
in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia, daca operatia
economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii, daca
s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile, daca prin
efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar constituie
controlul operatiilor consemnate in documente. (1 cuvant)
ANS: economicitatii
11. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de
indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre
impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta
controlul operatiilor consemnate in documente. (1 cuvant)
ANS: eficacitatii

12. Sectia de control ulterior este formata din .. consilieri e conturi.

ANS: 9
13. Sectia de control ulterior este structurata in . . (1 cuvant)

ANS: divizii

14. Membrii Curtii de Conturi sunt in numar de . .

ANS: 18

15. Actul prin care se declanseaza procedura de executare silita


este .. . : (1 cuvant)

ANS: somatia

16. Executarea silita a creantelor fiscale se efectueaza numai in baza


unui . (2 cuvinte)

ANS: titlu executoriu

17. Nivelul majorarii de intarziere pentru fiecare zi de intarziere este


de .. . (x,xx%)

ANS: 0,10%
18. Persoanele din cadrul organelor de executare abilitate sa aduca la
indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare
silita sunt denumite .. . (2 cuvinte)
ANS: executori fiscali

19. La calculul profitului impozabil cheltuielile cu primele de asigurare


pentru riscul profesional, efectuate potrivit legislatiei specifice sunt .
(1cuvant)

ANS: deductibile

20.
Controlul organizat si efectuat de catre managementul agentilor economici
examineaza daca se respecta normele legale cu privire la. privind programele
informatice utilizate in activitatea financiara si contabila. (2cuvinte)
ANS: criteriile minimale

21.

Controlul organizat si efectuat de catre managementul agentilor


economici examineaza daca se respecta normele legale cu privire la conditiile
in care se pot intocmi, edita si . registrele, jurnalele si alte documente
financiar-contabile. (2 cuvinte)

ANS: arhiva electronic