CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

4. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. 29. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . b. 26. Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. 2. b. 1. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. e. 5. care nu au la baza un document justificativ. controlul prin sondaj. introducerea. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. d. 5. b. 3. 4. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. 5. c. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate.c. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. in limita a de 2. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 27. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 1. 2.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. 7 . 3. potrivit legii. 5. 6) venituri neimpozabile. pe durata de viata stabilita de contribuabil. 6. 3) cheltuielile sociale. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. persoanele fizice independente. 28. in limita unei cote de 2%. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. 5) venituri din cedarea activelor. c. 3. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. b. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. 3. controlul cronologic. 7. a sistemelor informatice. 4. controlul combinat sau mixt. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. c. 3. 3. 6. in limita unei cote de pana de 2%. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 6. 30. 2. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.1. 4. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. 2. 6. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. 5. 5. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. 4. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. c. persoanele fizice romane si straine. 4) cheltuielile sociale. 2. 1. 6. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului.

105000. 4.calculului de control.1.investigatiei. potrivit legii .5.1. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792.00.2.d.2000. cheltuieli totale . e. c. cheltuieli cu sponsorizarea . b) 1904. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil.controlului financiar-contabil. 36. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. 2.10000.5. b. ce consta in stabilirea existentei si miscarii. c) 2704. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. efectuarea controlului financiar-contabil.inventarierii b.4. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .2.160000.controlului documentar-contabil.analizei contabile.4. 5. c.2000.pregatirea actiunii de control financiar-contabil. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . cheltuieli totale .120000.25000. 3. 2. 34. Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091.5.20. solicitat in instanta. 5.inventarierii.5000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. neasigurata si neimputabila . c. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli de protocol .4. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . a tuturor elementelor de activ si pasiv. b. 1. a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a.100000) . cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .3. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.controlului de gestiune. cheltuieli de reclama si publicitate . Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei. 33. c) 4952. b. in patrimoniul unitatii economice. echipamente asigurate salariatilor.10000.5000.60000. c) 7291. cheltuieli totale . marfa constatata lipsa in gestiune. 80. 1.4. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . d.3. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 .1000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului . Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a.1. 2. neimpozabile la sursa 3000. 32. cheltuieli de protocol . cheltuieli totale . cheltuieli cu amenzi.1000. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). la un moment dat' reprezinta definitia : a.45000. realizeaza obiectivul principal al acestuia. c) 6880.3.intocmirea actelor de control financiar-contabil. 1.3.5000.5000.controlului de gestiune.5.4. Enuntul: „procedeul care.1000. intr-o anumita perioada de timp determinata. 2.1000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. b) 6580. 4.20. e. 5. prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. 37.3. 3. reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila.80. Enuntul: „mijloc de proba. 38.controlului faptic.a. d.1.4000. 35. b) 6720. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560.5. e.3. b) 4152. c.programarea activitatii de control financiar-contabil. 2.2000. 31. 2. majorari din relatiile cu statul. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.80.

stabileste. 3. b. e. inspectia partiala si periodica. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 6. Formele inspectiei fiscale sunt : a. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. inspectia generala si permanenta. 5. c. 7. d. din partea controlorului financiar. e.expertizei tehnice. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 6 .Parlamentul Romaniei. 43. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale. c. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului.descarcarea de gestiune. 3. 39. in scris.Ministerul Finantelor Publice. 5. 5. d. pregatirii actiunii de control financiar-contabil.inspectiei fizice. Programul de control se elaboreaza de catre : a. b. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. c.observarii directe. 44. programarii activitatii de control financiar-contabil. intocmirii actelor de control financiar-contabil. Anexe. 2. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. c. 2. d. 6. inainte de inceperea inspectiei fiscale. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului.observarii directe. b.fiecare entitate cu atributii de control financiar. 1. 42. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a. Date despre inspectia fiscala. Constatari fiscale. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a.inventarierii de control.investigatiei. Alte constatari. d. 7. efectuarii controlului financiar-contabil. programarii activitatii de control financiar-contabil. in mod obligatoriu.acordarea vizei de control preventiv. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. 40. c. c. Date despre contribuabil.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora. 1. c.inventarierii de control.analizei contabile. e.sesizarea organului de urmarire penala.expertizei. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a.expertizei tehnice.inventarierii. b. 2) forma de proprietate. 5.Curtea de Conturi a Romaniei. 4.d. el insusi. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a. 7. astfel : a. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. d. tehnicii. forma juridica a societatii. b. 4. 48. 45. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. 2. intocmirii actelor de control financiar-contabil. de : a. 6. 47. 4. 4. 4) baza de impunere. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. 3) obiective minimale avute in vedere. si anume: 1.analizei contabile. 2. 41. b. in urma efectuarii actiunii de verificare. c. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. c. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. c. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii.inspectiei fizice.Guvernul Romaniei.d. efectuarii controlului financiar-contabil. b. 6. e. Discutia finala cu contribuabilul. b. 46. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili.investigatiei. 1. 3. 3. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. b.investigatiei. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a. e.e. b. 7.stiintei.

3. 82/1991. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. 3. in timpul inspectiei fiscale. 6. d. Ordonanta Guvernului nr. 4. c. in conditiile legii. b. dupa caz. 6) avertismentul. 6. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.punctul de vedere al contribuabilului. nota explicativa. a avizului. 5)inchisoarea contraventionala. 3. 4) blocarea contului bancar. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. mai putin: a. 51. Ordonanta Guvernului nr. b. raportul de inspectie fiscala. b. b. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. 2. 5. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. procesul -verbal. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte.a. 6. 2. 3. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. 5. temporar sau definitiv. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. 6. 1. 1. 1. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. 50. avizul de inspectie fiscala. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. c. c. cheltuielile de protocol. 1. c. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. 49. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. 2) suspendarea activitatii agentului economic. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 5. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 6) suspendarea sau anularea. 55. 53. 6. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. 7 . Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. 5. 3. c. anagajamentul de plata scris. 5. nota unilaterala. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. b. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. b. c. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. 1. 4. 2. 5) inchiderea unitatii. c. procesul-verbal. 54. d. incrucisat. b. 4)inchisoarea contraventionala. 5. c. 1. Documentul prin care. 52. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. in cazul efectuarii. 6. Legea contabilitatii nr. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. 2. b. 4. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. d.

57. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a. 64. b.56. c.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice. Guvernului. dintr-un an fiscal.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri.un ansamblu de activitati interdependente care.verificarea modului de formare. odata cu propriile tehnici. c. 2. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. prin cercetare.00.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. b. de obicei de un an. c. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. institutii ale statului. dintr-un an fiscal. b. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat. 2. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. b. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. 59. indiferent de forma acestora. c. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. 62. Parlamentului. dintr-un an fiscal. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri.00. proceselor si operatiunilor. indiferent de forma de organizare a acestora. b. a) 0. 2. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. asociatii familiale. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. Curtea de Conturi este subordonata : a. dividendele primite de la o persoana juridica. la care se adauga veniturile neimpozabile.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. c. 58. 60.00. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen.ansamblul activitatilor. b) 104. 1. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 .un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. c) 80. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. b. 5. Ministerului Finantelor Publice. profitul impozabil se calculeaza ca : a. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. c. b. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. din care se scad veniturile neimpozabile.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. In anul 2006. 4. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. Ca regula generala. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. precum si al documentelor primare. dobanzile primite de la o banca romaneasca. b. regii autonome. c. 63. 61. a. c.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa.

realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu. d.tehnica de control financiar. 71. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. 67.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. c. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale. 65.inspectia fizica. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada. atat materiale. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative.inscrierea constatarilor in actele de control. 68. b. in scopul stabilirii unor adevaruri. inscrise in documente financiar-contabile. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite.inventarierea. cat si cu modul de rezolvare.investigatia de control. Calculul de control. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte.c.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. b. b.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. au generat aceste abateri. In timpul controlului. c. a problemelor care.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. b. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate. 9 .functia de control a acesteia. c.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. b. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. c. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati. Instrumentul practic.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. cat si de munca. 72.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. este : a. c. presupune : a.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente.refacerea. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. utilizat in procesul de verificare economica. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit. financiare si contabile sunt reale. ca tehnica a procedeului de control documentar. b. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara.observarea directa. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. normele sau instructiunile prin care au fost definite. 66. e. diferite sunt identice.procedeul de control financiar. 70. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare.concret de manifestare a acestora la prevederile legale.c.inscrierea constatarilor in procesele . b. de catre alti operatori economici. 69.functia de diagnosticare a acesteia. care implica mult mai multe costuri. de catre controlorul financiar.functia de sinteza a acesteia. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora. c. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv. b. evitandu-se tratarea superficiala a acestora. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.actiunea de prevenire a abaterilor.

se intocmeste nota unilaterala. b) 143. venituri din exploatare. venituri din vanzarea marfurilor. Avem urmatoarele date la 30. Avem urmatoarele date la 30.IX. c) 202.50. de la societatile de asigurare. pentru a limita consecintele ulterioare. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata. venituri din variatia stocurilor 2500. de la societatile de asigurare. b. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . c. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. 80. activitati in domeniul bancar . venituri din vanzarea marfurilor. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. venituri din variatia stocurilor 400 ron. Avem urmatoarele date la 30. d. prestarea de servicii si/sau comertul. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825.00. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale. b) 210. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat. venituri financiare 200 ron. c. 77.se intocmeste un raport. d. c.2007.00. venituri realizate din despagubiri. 76. veniturile din diferente de curs. venituri rezultate din anularea datoriilor. dar importanta acestora este nesemnificativa.nota de constatare. venituri din variatia stocurilor 3500.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.nu se intocmeste act de control. e. venituri din provizioane .73. venituri din chirii. venituri din prestari servicii .50. venituri din chirii. inspectorii fiscali intocmesc : a. de la societatile de asigurare. venituri realizate din despagubiri. redevente. venituri din provizioane 500 ron. activitati privind productia de bunuri materiale. c. 75. venituri din diferente de curs valutar 500. e. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. b. 00. 74. redevente. b.IX. venituri din subventii guvernamentale 800.activitati in domeniul jocurilor de noroc. c. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. venituri din prestari servicii . din care venituri realizate din despagubiri. se procedeaza astfel : a.raport de inspectie fiscala. la un moment dat. b.raport intermediar. 79. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a. veniturile financiare. pentru pagubele produse la activele corporale proprii.2007 (exprimate in ron).IX.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate. venituri din variatia stocurilor. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000.nota unilaterala. 78. venituri financiare 125. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. c) 135.2007 (exprimate in ron). Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. din care venituri realizate din despagubiri. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000.50.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. b.venituri din exploatare. venituri din prestari servicii 2500 ron. venituri din productia vanduta. In cazul in care. venituri financiare 200. de la societatile de asigurare.

cheltuieli de reclama si publicitate . c) 4411.7000. cheltuieli cu sponsorizarea . b) 358.00.80. venituri din diferente de curs valutar 5000.00. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). b) 5351. c) 230. 00. 82. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. din care venituri realizate din despagubiri.80. b) 19680. cheltuieli totale . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. venituri din subventii guvernamentale 8000.2000. c) 940. c) 3560. 00.00. c) 6412.00. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. c) 19080.IX. neasigurata si neimputabila . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.4000.00.15000. 87.00. c) 5916. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .5000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000.3000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300.50000.2007 (exprimate in ron).00. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii).35000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . venituri din provizioane 500. neimpozabile la sursa 3000. 84. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.160000. 20. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.00. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron.64. echipamente asigurate salariatilor. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. b) 1100. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . marfa constatata lipsa in gestiune.2007 (exprimate in ron).20. 81. cheltuieli de protocol . cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .00.3000. majorari datorate din relatiile cu statul .20.175000. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984. Avem urmatoarele date la 30. c) 390.10000. venituri din variatia stocurilor 35000. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400. cheltuieli totale .IX. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000.200000) . cheltuieli totale . de la societatile de asigurare. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. b) 3584. venituri din cedarea activelor 10000.2007 (exprimate in ron). potrivit legii . b) 4796.40000. 86. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. venituri financiare 1200.240000.a) 194. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0.IX. 88. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. din care venituri realizate din 11 .00.00.00. Avem urmatoarele date la 30. b) 7692. Avem urmatoarele date la 30. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000.00. 83. cheltuieli de protocol . b) 210. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200. cheltuieli totale .2000.00. cheltuieli cu amenzi. 85. venituri din prestari servicii 500. venituri din variatia stocurilor 1400.20000.2000.00.64.200000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.

1. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale.50. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 3. 3. 6. 3. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. 4. amenda contraventionala.50. de regula. 7. avertisment scris. 4. a.50. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. b. venituri din discounturi 500. 5. 2. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. confiscarea partiala a averii.despagubiri. in principiu. c) 95. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. b. este delimitata si descrisa in mod concret. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. c) 2. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. 90. 2. Sanctiunile disciplinare sunt : a. reducerea salariului si/sau dupa caz. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. 7. 5. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. 4. retrogradarea din functie. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. 1. de exemplu. 8. 6. venituri din variatia stocurilor 2500. 6. individuala. 3. 5. 6. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. 5. 5. limitata numai la paguba efectiva. c. este proprie persoanelor incadrate in munca. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. 3) neplata unor datorii comerciale. 7. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. in toate elementele sale. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. avertismentul. suspendarea contractului individual de munca. este proprie persoanelor juridice. inchisoare. 7. 7. b) 3. 89. 5. 6. 92. 6. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. venituri din subventii guvernamentale 2400. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 8. 12 . Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. 6. 2. 2. 91. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. c. se intemeiaza exclusiv pe culpa. ca. 3. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. venituri financiare 125. 6. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. este. 4. 8: b. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. a indemnizatiei de conducere. este. isi are izvorul in contractul de munca. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. c. de la societatile de asigurare. b) 193. a) 1. a.

instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). in cazurile prevazute de lege. potrivit legii. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. c. precum si efectuarea de operatiuni economice. c. cheltuielilor. 13 . daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. urmatoarele fapte. 95. 22/1969 ? a. 22/1969 ? a. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. fara instiintarea prealabila a agentului economic. fara sa fie inregistrate in contabilitate. b. de catre gestionar. chiar temporara. in intelesul prezentei legi. 3. 1. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. b. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara).nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. fara instiintarea prealabila a agentului economic. 22/1969 ? a. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. 4. 97. nedeclararea in scris. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. 82/1991. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. angajatul care primeste. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. b.93. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. b. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. nu a asigurat gestionarului. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. rezultatelor financiare. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. cu orice titlu. 1. 96. c. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. (gestionar. 2. numerar si alte drepturi si obligatii. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. folosinta sau detinerea. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). de bunuri materiale. 5. b. 22/1969? a. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. fara instiintarea prealabila a agentului economic. 3. titluri de valoare. a. 94. a unui agent economic. c. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 4. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. c.activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. 5. in termenul prevazut de dispozitiile legale. 98.

divizarii sau incetarii activitatii. b. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 105. direct sau indirect. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. potrivit legii. 106. daca: a. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a.in cazul fuzionarii.sa opreasca. b. oportune. b. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. c. c. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. 99. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia. 104. c. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. c. respectiv de incasare. c.cel putin o data pe luna.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. necesare. eficace si eficiente. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. indiferent de capitalul social al acesteia.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. in urmatoarele situatii: a. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv. nu au primit viza de control financiar preventiv. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta.b. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare. 107. la finalul inspectiei fiscale.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. b. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. dupa caz.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. b. Operatia de inventariere se organizeaza. b. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta. in faza de angajare si de plata. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. 100. Documentele si activitatile intocmite. reale. 101.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. angajamentele din care rezulta. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. inainte de efectuare. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. Documentele si activitatile intocmite. in mod obligatoriu. b. c. 102. c. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. obligatii de plata catre terti. 103. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale. economicoase. c. nu au primit viza de control financiar preventiv. c. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. dar au fost aprobate de alte persoane competente. deschiderea.verificarea modului de formare. b.

b. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. 109. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. 108. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 114. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii. 110. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. in special.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. 113. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. actele si piesele justificative. controlul bugetar. controlul de regularitate. controlul anterior. b. controlul de legalitate. urmatoarele forme si tehnici: a. c. d. 112. este : a.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. c.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 115. nespecificate in ' lista de investitii'. b. b. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. trecerea pe cheltuieli. controlul incrucisat. in vederea acordarii vizei. 15 . o atestare emisa de catre o autoritate legala. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. b. c. b. structurile Ministerului Finantelor Publice. sunt : a. c. in continuare.procese verbale de constatare.sa nu dispuna. c. b.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. preventiv delegat. c. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu.note de constatare. utilizeaza. Viza de control financiar preventiv delegat. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. in vederea intrarii in legalitate. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. c. b. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. controlul gestionar. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. controlul mixt. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. c. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. controlul de legalitate. Pentru realizarea functiei de control financiar. 111. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice.

preventiv delegat. greu vandabile. c. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. d.reducerea. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. c. a. viza. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 4. semnatura. reprezentand 16 . 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. 4. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. dupa caz reprezinta: a. 119. verificare. respectiv se pot angaja. 117. in limitele aprobate). esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. b. in limitele aprobate). controlul de regularitate. inutilizabile sau deteriorate. 116. 1. c.b. b. preventiv delegat. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. b. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 118. 2. 5. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. 121.stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. anagajament. stabilirea valorilor fara mis care. b. controlul bugetar. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. 120. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. controlul de legalitate. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. de prisos. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. inclusiv prin virari de credite. inregistrate in contabilitate. 5. cu privire la : a.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. c. 5. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. b. 1. d. d. cu privire la : a. 2. controlul de regularitate. cu mis care lenta. controlul bugetar. c. respectiv se pot angaja. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). c. inregistrate in contabilitate.

6. La cererea organelor de control financiar de gestiune. a controlului 17 . 2. efectuarea. respectiv se pot angaja. cu sau fara obiectiuni. greu vandabile. 123. 1. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 7. Care apartin acestuia ? 1. numai cu obiectiuni. sesizarea organelor competente. in numerar sau pe cont propriu. 1. c. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. in lei si in valuta. refuzul de a semna. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. sa semneze. 7. 8. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. b. b. de orice natura. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati. urmatoarele fapte : 1. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. 1. 2. cu miscare lenta. c. 6. corespondenta. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . in limitele aprobate). stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. 7.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 4. 8. la solicitarea instantelor de judecata. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. 6. 5. a incasarilor si platilor. 8. vanzarea. 7. gajarea. 4. 4. constiturea veniturilor publice. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. 6. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. 2. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. 5. angajarea. c. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune. mentinerea. 3.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. inutilizabile sau deteriorate. 3. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. actele. parchetului si politiei. 5. de prisos. 3. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. 3. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. stabilirea valorilor fara miscare. 124. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. sa puna la dispozitie registrele. a. b. 5. 122.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. piesele justificative si alte documente necesare controlului. in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. care intra sub incidenta controlului. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila.

stabilirea lipsurilor imputabile. 5. Legea nr. La inceperea inspectiei fiscale. 6. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . c. 5. 2.) cu doua randuri de incuietori diferite.cifra de afaceri neta. 4. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale.activ net. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. 129. stabilirea perioadelor. efectuarea faptica a inventarierii. Ordonanta guvernului nr. 2.total active. 9. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea. aplicarea scazamintelor legale.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. e.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 1. Care este ordinea lor? a. 92/2003. 2. 126. c. c.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. 2. 3. c. 2.4. 571/2003. total venituri . 2. dotarea gestiunilor (magazine. total active. b. 7. 7. 6. 3. 241/2005. b. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. inspectorul este obligat: a. b. total active. b.cifra de afaceri neta. 3. 127. Legea nr. 1. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. 1. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.7. 2. 1752/2005. 4. Auditul public intern este reglementat de: a. In functie de natura si complexitatea activitatilor. Legea nr. depozite. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. 5. 8. 3. 125. 6. 672/2002. 571/2003. total venituri . 8. 6. 2. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . b. 2. c. 5. 4. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. 6. d. 1. 128. b. 1. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. aprobate prin OMFP nr. 4. 131. 22/1969. 2. 7. 4. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control .sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. 1. confruntarea faptic . c. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. 130. 4. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. cifra de afaceri . 4. 3. 3. etc. total cheltuieli. d. c. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. care cuprind trei componente? a. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. Legea nr. Care sunt etapele organizarii: 1. a. b. Legea nr. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. a. 7. e. 3. 9. total cheltuieli. total venituri .scriptic. 1.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie.

Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.036. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926.900. potrivit legii. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. .cifra de afaceri neta: 7. amenzile. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant.044. plus o cota optionala de 22%. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. d) 2. d) 842.00.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000 ron. precum si acei care acorda burse private.000 ron. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. cluburilor de noapte. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500. practicand un adaos comercial de 15%.cifra de afaceri neta: 7.total active: 3. unul din urmatoarele criterii: . b. b) 2. potrivit prevederilor Legii nr.300. c.5%. notele explicative la situatiile financiare anuale? a. b. Taxele vamale sunt de 25%. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. discotecilor. situatia modificarilor capitalului propriu.096. b. 4. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000 ron.000.050.a.600. Sunt considerate cheltuieli deductibile. 136.venituri din vanzarea titlurilor de participare . altele decat cele prevazute in relatiile comerciale. d.650.venituri din dobanzi. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.000. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. 135.000 euro. Accizele sunt de 30%. iar comisionul vamal este de 0. 0.000.500. b) 842.650. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice.000. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate.334/2002.000 ron. accizele sunt de 1. c) 726. cazinourilor sau pariurilor sportive.000 ron. potrivit legii.000.255.000. 19 . 75. 134.500. c. e.venituri din sponsorizari. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. TVA aferenta marfii este de: a) 2. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. 133. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.625. b.000.5. cota standard de 16 % . . inclusiv accizele.279. c) 3. c. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100. 137. cheltuieli totale deductibile. Legii bibliotecilor nr.25%. c. potrivit legii. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. situatia fluxurilor de trezorerie. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului.500. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a.300. 33/1994 privind sponsorizarea.479.doua din urmatoarele criterii: . la data de 31 decembrie a exercitiului N.total active: 3. cota standard de 16 %.000 euro. cota standard de 16 %. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri . mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul. 132.000 euro.000 euro.000.000 ron. confiscarile. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane. potrivit prevederilor legale. cont de profit si pierdere. comisionul vamal de 0. b.

Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. c. accelerata si degresiva. second-hand. obiecte de colectie si antichitati.70000. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare. 145.nu datoreaza TVA. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. 144. c. c. 143. b. deci persoana romana factureaza fara TVA. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta. numai profitul realizat la data bilantului. b. cheltuieli totale .datoreaza TVA in cota redusa de 9%. liniara. c.deductibile 10% din total venituri. bunurile constatate lipsa in gestiune. lit. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. daca prin lege nu se prevede astfel. cheltuieli de protocol . taxabila cu cota de 19%.O banca din Romania.300.5000. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. . banca: a. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. persoana impozabila: a. liniara si degresiva. 147. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 . Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a.c. 142. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. perisabilitatile.a-c. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei.datoreaza TVA in cota de 19%. remizele risturnurile. In acest caz.integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. c. dobanzile. daca locul importului este in Romania. 140. La intrarea calculatoarelor in tara. b. si in special. b. percepute pentru plati cu intarziere.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. rabaturile. O persoana impozabila cu sediul in Romania. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. in limitele prevazute de lege. b.650. b. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. scutit fara drept de deducere. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. 141. 138.000 euro. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). poate fi inclus: a. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. 146.000 euro. b. b. c. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. achizitia intracomunitara de bunuri. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. c. sconturile si alte reduceri de pret. 139. c. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta.cifra de afaceri neta: 3. numai profitul amanat. cheltuieli de reclama si publicitate . c. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. alin (8). 128.4000. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. importa calculatoare din Germania. cu exceptia celor de la art.1000. b. acolo unde are sediul beneficiarul. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. opere de arta. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. impozitele si taxele. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .

(exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. venituri din variatia stocurilor 3500. neasigurata si neimputabila .50. de la societatile de asigurare. b) 285.100000) .10000. venituri din prestari servicii 2500 ron. cheltuieli de protocol .00.00.2000.00. c) 233.20. venituri financiare 200 ron. 149.5000. venituri din provizioane 500 ron.25000.00. c) 200. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.2007 (exprimate in ron). Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182. 21 . cheltuieli cu amenzi.25.120000. b) 6080. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .1000. de la societatile de asigurare. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.20. b) 110. c) 304. potrivit legii . venituri din subventii guvernamentale 800.IX. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. b) 275. din care venituri realizate din despagubiri. 148. 152. venituri din diferente de curs valutar 500.2000. 150.65000.00.00. c) 24.a) 2590.170000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. Avem urmatoarele date la 30.10000. b) 1904. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. marfa constatata lipsa in gestiune.88 b) 2750.00. c) 3520.00. venituri din variatia stocurilor 400 ron. cheltuieli totale .00. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. c) 5760. c) 94. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180. 151. venituri din variatia stocurilor 2500. majorari din relatiile cu statul . cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile.IX. cheltuieli totale .5000. venituri financiare 200.IX.88. a) 0. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. b) 4091. neimpozabile la sursa 3000.50.2007. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.20. cheltuieli cu sponsorizarea .88. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891.1000. Avem urmatoarele date la 30.110000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780.5000. cheltuieli totale . 153.2007 (exprimate in ron). cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. din care venituri realizate din despagubiri. b) 104. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron. 00. c) 3230. echipamente asigurate salariatilor. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175. venituri financiare -125. 154. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .2000.

2007 (exprimate in ron). venituri din variatia stocurilor 35000. venituri din prestari servicii 500. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190.00.00. echipamente asigurate salariatilor.2000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. cheltuieli cu sponsorizarea . cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. venituri din diferente de curs valutar 5000. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010.00. b) 0. cheltuieli cu amenzi. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .00. neimpozabile la sursa 3000. potrivit legii .205000.20.2007 (exprimate in ron). din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.84. c) 3802.00. 00. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .00. 161.3000. de la societatile de asigurare. venituri din variatia stocurilor 1400. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . 157.IX. 00. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.00. 159. c) 700. 158. Avem urmatoarele date la 30. din care venituri realizate din despagubiri.155.200000) . cheltuieli totale .24. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.00. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. marfa constatata lipsa in gestiune. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. venituri din subventii guvernamentale 8000. majorari datorate din relatiile cu statul .24.2000. cheltuieli totale .220000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. din care venituri realizate din despagubiri. c) 3836. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776.00.00.00. venituri financiare 125.20000. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. venituri din variatia stocurilor 22 .40000.20. cheltuieli totale .7000. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000).2007 (exprimate in ron). cheltuieli de protocol . c) 160. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. 162.240000. b) 14880.1000.35000. Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716.IX.15000. venituri din cedarea activelor 10000.80. b) 1800.80000.IX. cheltuieli de reclama si publicitate . Avem urmatoarele date la 30.3000. b) 251.2000.185000. c) 14400. de la societatile de asigurare. c) 130. cheltuieli totale . 156. Care este impozitul pe profit datorat? a) 0.5000. b) 158. c) 1960. 160. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.10000. venituri din provizioane 500. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). b) 2507. cheltuieli de protocol .70. b) 1400.4000. venituri financiare 1200. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. neasigurata si neimputabila . cheltuieli pentru perfectionarea managementului .00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000.

3%. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a. c. c.036. 165. b. discotecilor.000 ron.5%. b.2.000. comisionul vamal de 0. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a.00. 3%. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a. f) 726. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210. 3%. cluburilor de noapte. 164.2500.000. b. practicand un adaos comercial de 15%.000.5%. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. 167. 2%.000.5%. 23 .044. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. 6400000.000. iar comisionul vamal este de 0. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 171. 16000000. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500. 168.000 ron.2. 163. 3424000. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.000. cazinourilor sau pariurilor sportive.000. 2%. 5000000. venituri din diferente de curs valutar 700.000. 2%. g) 842. din care s-a scazut dupa caz. venituri din discounturi 500. cheltuieli totale deductibile.00. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2. c.000.000. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. terenuri.000. Accizele sunt de 30%.000. b)3420000.25%. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22.158.00. accizele sunt de 2. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. e) 842.3464000.387. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a.000. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. c. unelte.000.2. d)4.000. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a. c. Taxele vamale sunt de 25%. c) 4292100. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18.000 ron. 60. la data de 31 decembrie a exercitiului N. 3324000. echipamente tehnologice. venituri din productia de imobilizari corporale 20. 169.5%. 170.000 ron. c.000. respectiv masini. b. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. instalatii.000. c) 190. exprimati in ron: venituri impozabile 100. venituri din dobanzi 500.096. b. b) 140. venituir din cedarea activelor fixe 70. b. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. 166. c.000. din care s-a scazut dupa caz. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege.000. venituri din provizioane 5. b. cladiri.100.000.000.

c. aplicarea unitara a legislatiei. b. exercitarea dreptului de apreciere. obligatia de cooperare. c. obligatia de cooperare. aplicarea unitara a legislatiei. inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. d. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. rolul activ. inspectia fiscala partiala. d. c. c. b. b. 176. d. b. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata.d. Inaintea luarii unei decizii. dreptul de a fi ascultat. dreptul de a fi ascultat. b. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. in principal. obligatia de cooperare. obiectul inspectiei fiscale. prelucrate in mediu electronic . b. aplicarea unitara a legislatiei. d. 178. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . Functionarii publici din cadrul organului fiscal. potrivit legii fiscale. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. rolul inspectiei fiscale. In ce consta controlul inopinat ? a. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 173. secretul fiscal. si sa adopte solutia admisa de lege. activitatea de verificare faptica si documentara. inspectia fiscala generala. rolul inspectiei fiscale. relevanta starilor de fapt fiscale. 177. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . urmeaza sa se ia masuri de executare silita. controlul prin sondaj. in care sunt reflectate modul de calcul. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. controlul inopinat. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. c. in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. b. aplicarea unitara a legislatiei. Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. dreptul de a fi ascultat. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . 174. d. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. 175. secretul fiscal. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . c. obligatia de cooperare. Verificarea bazelor de impunere. 24 . dreptul de a fi ascultat. c. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. d. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale.

b. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . cuantumul obligatiilor accesorii. in principal. c. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 2. data inceperii activitatii. 30 de zile. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 184. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. b actul administrativ fiscal. entitatilor non-profit. daca acest lucru este prevazut de lege. in cazul persoanelor fizice. 4. dupa caz. la solicitarea organului fiscal competent. 3. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. 183. prelucrate in mediu electronic . 186. c. 182. 180. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. cuantumul obligatiei fiscale. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. 6 luni. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . relevante pentru aplicarea legii fiscale. activitatea de verificare faptica si documentara. in principal. d. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. registrele contabile. c. in care sunt reflectate modul de calcul. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. 185. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . dosarul preturilor de transfer. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. c. e. b. 1. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. c. b. 10 zile. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. in principal. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. b. In ce consta controlul incrucisat ? a. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. c. raportul de inspectie fiscala. activitatea de verificare faptica si documentara. 179. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. obligatiile viitoare. Care este acest termen: a. b. 25 .e. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. c. activitatea de verificare faptica si documentara. situatiile financiare. in termenele stabilite de acesta: a. 5. 181. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. 1. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . a. 5. 4. in cazul persoanelor juridice. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. In vederea stabilirii preturilor de transfer. sa intocmeasca si sa prezinte. in vederea descoperirii de elemente noi. 2. avizul de inspectie fiscala. 45 de zile b.

d. de regula. sinteza. d. c. Se emite numai: a. d. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. in cazul unui control inopinat. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. 189. b. acordul contribuabilului . informarea. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. 195. c. c.impozitul pe venitul microintreprinderilor.efectuarea unei inspectii partiale. efectuarea unei inspectii generale. tuturor persoanelor. d. normative sau norme este: a. c. analiza economico-financiara. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. c. c. 192. Curtea de Conturi .b. 190. verbal. impozitul pe venit. indiferent de forma de organizare. controlul faptic. pe cale electronica. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . impozitul local. 187. Gar da Nationala de Mediu. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. Inspectia fiscala se desfasoara. b. d. Ministerul Finantelor Publice . b. accize. 193. institutiilor bugetare. in timpul programului de lucru al contribuabilului. c. 26 . aprobarea conducatorului organului fiscal. c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal .verificarea. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. b. care au obligatii de stabilire. b. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. 196. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. Procedeul de stabilire a realitatii. Comunicarea avizului nu este necesara: a. d. b. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. 194. registrul unic de control. 191. a situatiilor financiare defineste: a.analiza. b. cifra de afaceri. cu : a. Comunicarea avizului nu este necesara: a. decizia de verificare . c. 188. c. b. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. competenta revine: a. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor.avizul de inspectie fiscala . proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe.acordul organului de inspectie fiscala . efectuarea unei inspectii generale. studiul general prealabil. prin posta. organului vamal. dar si in afara programului. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. c. in intregime sau cu preponderenta.efectuarea unei inspectii partiale. controlul documentar-contabil.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. b. b. in forma scrisa.

controlul incrucisat. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a.infractiunea. 201. c. b. taxa sau contributie. controlul cronologic. a. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. 205. d. impozitul pe profit. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. 202. art. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. controlul cronologic. 264. b.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. 207. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. c. Ce impozit. d. 206. b. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare.contraventia. nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa.expertuza. controlul combinat sau mixt.observarea. pe baza unei declaratii fiscale. c. e. 200. declarate eronat. Sanctiunile disciplinare. d. b.abaterea disciplinara.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. conform Codului Muncii. b. pe baza unei notificari. 204. c. 203. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. d. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative. d.taxa pe valoarea adaugata.contributiile sociale.controlul reciproc. controlul combinat sau mixt. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. b. b. d. Sanctiunile disciplinare. regulamentul intern. art. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. inventarierea. la autoritatea administratiei publice locale. e.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a.controlul reciproc. 264. 198. investigatia de control. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. b. d. c.avertisment scris. controlul prin sondaj. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. c. b.raspunderea materiala. conform Codului Muncii.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. c. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie.197. c. 27 . Pe baza carui document depus de contribuabil. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. controlul incrucisat. inspectia fizica. controlul combinat sau mixt. pe baza unei decizii de impunere. c.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare.controlul reciproc. e.accizele. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. b. c.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a. controlul invers cronologic. prin care acesta a incalcat normele legale. 199. d.

certificatul de atestare fiscala. 3. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa. 213. codul numeric personal.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. b. c. d. in termen de 15 zile de la data comunicarii.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. in termen de 45 de zile de la data emiterii. c. 1. 3. 1 an. contributiile si taxele. 1. impozite. 2 luni. 3 ani. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. 4.2. b. 216. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. precizarea prevederilor din statutul de personal. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare.b. b. b. d. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. 211. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. 6 luni. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. declaratia de inregistrare fiscala. din momentul in care este comunicat contribuabilului. Indicati varianta corecta: a. taxelor si contributiilor. 4. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. 1 luna. folosite sau rezultate din contraventii. d. in situatia in care contribuabilul. 3. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. are obligatia stabilirii impozitelor. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil.decizia de impunere. actul emis de organul de inspectie fiscala. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. 208. 28 .blocarea contului bancar. care au fost incalcate de salariat. suspendarea activitatii agentului economic. c. c. pentru un contribuabil. 212. 215. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. e. c.retrogradarea din functie. c. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. declaratia contribuabilului privind impozitele. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. 4. 209. b.avertismentul. in termen de: a. c. c. c. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. confiscarea bunurilor destinate. b. data debitarii contului platitorului. b. d. 5. In ce situatie. 5. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 5. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. 2. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. b. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. 214. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. prin declaratia fiscala. c. 210. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. b.

2. 3. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. c. 3. 2. raport de inspectie fiscala. data de incheiere a inspectiei fiscale. 5. 2. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. 6. 3. d. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. 3. fapta savarsita. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . 5. 4. 2. 5. b. 2. 6. 3. b. 3. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. 5. 4. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. 3. 2. 221. 4. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. d. b. 1. deciz de impunere. d. 2. 2. exista indicii de evaziune fiscala. d. taxelor. temeiul juridic al inspectiei fiscale. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. 2. La finalizarea inspectiei fiscale. 1. data de incepere a inspectiei fiscale. 1. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. 4. 15 zile. 1. exista indicii privind diminuarea impozitelor. 4. pe propria raspundere. taxelor. 223. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. b. locul desfasurarii inspectiei fiscale. 90 zile c. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. semnatura contravenientului. 3. din care sa rezulte urmatoarele: 1. 1. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. 218. b. 45 zile. 6. 4. c. 2. nota de constatare. b. Indicati varianta corecta: a. 60 zile. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a.217. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. b. 4. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. proces-verbal. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. 5. 5. Cu exceptia marilor contribuabili. 5. 219. 3. 2. c. 4. 222. Indicati varianta corecta: a. d. 5. 2. 3. au fost puse la dispozitie toate documentele. data comiterii faptei. c. 1. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. Indicati varianta corecta: a. 1. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. 5. 2. 220. 3. d. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. c. indiferent daca se stabilesc sau nu.

constatari fiscale. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. discutia finala cu contribuabilul. auditul performantei.a. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. e. c. b. c. date despre inspectia fiscala. decizia de impunere. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. raspunderea comuna. date despre contribuabil. angajamentul de plata scris. d. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. 226. dispozitia de retinere. b. d. date despre inspectia fiscala. raspunderea comuna. date despre contribuabil. b. 225. e. d. c . ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. date despre contribuabil. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. c. b. e. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. b. 224. c. b. raspunderea subsidiara. 227. a inlesnit-o. b. titlul executoriu judecatoresc. d. ea este precedata. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. decizia de impunere. c. audit de regularitate. 228.existenta unor raporturi juridice de munca.raportul de inspectie fiscala. existenta pagubei. auditul de sistem. c. c. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. restituirea sumelor incasate nejustificat. raspunderea solidara. raspunderea subsidiara. auditul de sistem. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. angajamentul de plata scris. 232. 229. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. eficace si eficient. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. titlul executoriu judecatoresc. raspunderea individuala. date despre inspectia fiscala. c. Care raspundere nu se prezuma. fapata ilicita. d. sau al organului ierarhic superior. dispozitia de retinere. raspunderea solidara. d. 30 . conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. discutia finala cu contribuabilul. b. procesul-verbal. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. raspunderea individuala. discutia finala cu contribuabilul. constatari fiscale. 231. b. d. b. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. 230. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. c. singure sau impreuna cu alte persoane? a. 233. constatari fiscale. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. sinteza constatarilor inspectiei fiscale.

1/4 din garantia ceruta pentru administratori. momentul efectuarii controlului . au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. cu respectarea conditiilor legale. si ei pot fi realesi. regulilor procedurale si metodologice. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. c. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. 237. o perioada de doi ani consecutivi. vanzarea. c. in termen de : a. 38/2003. d. existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna.b. auditul performantei.teritoriale. 239. 240. b. 238. b. Clasificare controlului pe formele : preventiv. presedintilor. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. b. si ei pot fi realesi. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. gajarea. Durata mandatului lor este de: a.000 euro. adaugirile in text. c. patru ani. c. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . trei ani. Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. c. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. o perioada de trei ani consecutivi. audit de regularitate. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. b. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. patru ani. Compartimentul de Audit Public Intern . respectiv de la constituirea entitatii publice . conform normelor legale este: a. c. c. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial.000 euro. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa . b. 236. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. respectiv de la constituirea entitatii publice. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a.000 euro. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. b. completarea corecta a datelor. . 234. Controlul care urmareste intocmirea documentelor. o perioada de patru ani consecutivi. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. Raspunderea cenzorilor este similara. Care institutii bugetare. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. respectiv de la constituirea entitatii publice . concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. c. si ei nu pot fi realesi. Sfera auditului public intern cuprinde : a. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. Comitetul pentru Audit Public Intern . 242. audit de regularitate. 241. b.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. c. corecturi nesemnate. c. structurile care il exercita . administratorilor. 235. volumul actelor controlate . 243. directorilor. auditul performantei. b. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. auditul de sistem. durata si intensitatea controlului. Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. b.

hotarari guvernamentale. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. e. acte ale administratiei locale. 244. cheltuieli nedeductibile. controlul oportunitatii unei operatii.justetei documentelor. conditiile si la locul indicat in ele este: a. controlul realitatii . controlul legalitatii . in fapt.controlul eficientei documentelor. controlul realitatii . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. b. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. 32 . b. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. 246. in natura. banesti.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. lege sau decret. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile. c. b.exactitatii operatiilor economice. b. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. controlul realitatii . a normelor legale privind disciplina financiara. d. c.respective. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. controlul legalitatii . controlul efectuarii corecte a calculelor. c.justetei documentelor. c.exactitatii operatiilor economice . in natura si banesti. controlul oportunitatii unei operatii. d. controlul oportunitatii unei operatii.justetei documentelor. c. c. care stabileste daca. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. b. controlul realitatii . controlul legalitatii . In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a.exactitatii operatiilor economice.controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 249.exactitatii operatiilor economice. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. controlul autenticitatii documentelor. d. reprezinta: a. constituie: a. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a.justetei documentelor. d. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. scop. controlul legalitatii . 250. controlul oportunitatii unei operatii. acestea s-au produs in limitele.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. b. c. c. b. 248. 245. e. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a. e. in care. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. d. b. 247. e. ordonante de guvern. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. cheltuieli integral deductibile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful