P. 1
Control financiar

Control financiar

|Views: 57|Likes:
Published by Alma Livia
Control financiar
Control financiar

More info:

Published by: Alma Livia on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

3. 2. controlul cronologic. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 4. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. 7 . c. 3. Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. introducerea. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. c. persoanele fizice romane si straine. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. 1. 2. b. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. 2. controlul combinat sau mixt.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. a sistemelor informatice. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. 3. 27. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 26. 4. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . 5. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. 5. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 6. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 5. persoanele fizice independente. controlul prin sondaj. 7. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. 5. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. 3. 4. 6. 6. e. b. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor.c. 2. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. 6) venituri neimpozabile. b. 6. 3. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. 3. 5) venituri din cedarea activelor. potrivit legii. 5. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . c. 4. care nu au la baza un document justificativ. 30. in limita unei cote de 2%. 3) cheltuielile sociale. 6. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. 29. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. pe durata de viata stabilita de contribuabil. in limita unei cote de pana de 2%. b. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. d. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 2. 1. in limita a de 2. 4.1. 1. 4) cheltuielile sociale.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 28. 5. c.

3. 3. d. 2. c.80.1000. 2. cheltuieli totale .5000. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. cheltuieli pentru perfectionarea managementului .1000.00.2000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. marfa constatata lipsa in gestiune. 5.1.intocmirea actelor de control financiar-contabil. c) 7291.3. reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila.inventarierii. Enuntul: „mijloc de proba.3.3. 3.1. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. a tuturor elementelor de activ si pasiv.5000.pregatirea actiunii de control financiar-contabil.2.1. 80. e. 37. cheltuieli de protocol .d. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 . 36.5. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . in patrimoniul unitatii economice. 1. cheltuieli totale . 33. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . cheltuieli totale .calculului de control.10000. 5.4.controlului faptic. Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a. intr-o anumita perioada de timp determinata.controlului documentar-contabil. e. neasigurata si neimputabila .3.80. Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091. 2. a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a. d.4.10000. b) 6580. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). c. e. 2.105000. c.3.1. b.5. 1.60000.analizei contabile.5000. cheltuieli cu amenzi.1000. b.controlului financiar-contabil.2000.2. c) 6880. ce consta in stabilirea existentei si miscarii.inventarierii b. realizeaza obiectivul principal al acestuia. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . c) 4952.5.1000.45000.20. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. la un moment dat' reprezinta definitia : a. b) 4152.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.controlului de gestiune.100000) . cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . b. 38. 4.2000. c) 2704. b) 1904.5. solicitat in instanta.160000.controlului de gestiune.4.4.20.investigatiei.4.120000.5.4000. 31. cheltuieli cu sponsorizarea . Enuntul: „procedeul care. 1. cheltuieli totale . 35. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560. 2. majorari din relatiile cu statul. efectuarea controlului financiar-contabil. 5. 32. echipamente asigurate salariatilor. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.a. c. cheltuieli de protocol . prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. 34. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.programarea activitatii de control financiar-contabil. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei. 2.5000. cheltuieli de reclama si publicitate . 4.25000. neimpozabile la sursa 3000. b) 6720. potrivit legii .

1. 40. Formele inspectiei fiscale sunt : a. Anexe. 5. c. tehnicii.Guvernul Romaniei. c. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. b. 4) baza de impunere.acordarea vizei de control preventiv. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. c. 6. c. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a. intocmirii actelor de control financiar-contabil. 2. e.expertizei tehnice. Date despre inspectia fiscala. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale. c. din partea controlorului financiar. 4. b. 6. stabileste. 4. 4.analizei contabile. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. 7.Ministerul Finantelor Publice. 4. programarii activitatii de control financiar-contabil. 42. e. b. 43. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. 46. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. 6. 2. 5. 47.observarii directe. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. b. e. b. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a. 7. 1.inventarierii de control. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. 2) forma de proprietate. e. c. 41. c.sesizarea organului de urmarire penala. d.inspectiei fizice.expertizei. Alte constatari. efectuarii controlului financiar-contabil. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. c. Constatari fiscale. astfel : a.investigatiei.stiintei. c. programarii activitatii de control financiar-contabil. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. efectuarii controlului financiar-contabil. 3. 3. Discutia finala cu contribuabilul. 44. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. b. 7. 6. 48. forma juridica a societatii. de : a. 3. inspectia generala si permanenta.descarcarea de gestiune. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a.Parlamentul Romaniei. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii.d. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. d.e.inventarierii de control.fiecare entitate cu atributii de control financiar. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil.inspectiei fizice. intocmirii actelor de control financiar-contabil. 2. d. b. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. b. in urma efectuarii actiunii de verificare. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 3) obiective minimale avute in vedere. Programul de control se elaboreaza de catre : a. e. d. 39. el insusi. 6 . 5. si anume: 1.d.investigatiei.inventarierii. d. Date despre contribuabil.observarii directe. 1. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. c.Curtea de Conturi a Romaniei. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a. 45. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. in scris.expertizei tehnice. 2. in mod obligatoriu.investigatiei. b. 7. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. 5. inspectia partiala si periodica.analizei contabile. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. 3. b. inainte de inceperea inspectiei fiscale.

1. b. b. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 1. 5. c. c. 3. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 1. 50. 52. nota unilaterala. 6) suspendarea sau anularea. 4)inchisoarea contraventionala. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. 3. avizul de inspectie fiscala. 3. 2. nota explicativa. 1. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. 5. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. 2. d. 55. 7 . 6. 6. 54. 82/1991. in conditiile legii. 6. b. Legea contabilitatii nr. 6. b. in cazul efectuarii. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. Ordonanta Guvernului nr. in timpul inspectiei fiscale. Ordonanta Guvernului nr. 4. c. 5. 5) inchiderea unitatii. a avizului. 4. 1. mai putin: a. anagajamentul de plata scris. b. c. procesul-verbal. 4. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. c. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. 2. 53. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. 6. 6. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. b. 5. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. 1. procesul -verbal. 3. 2) suspendarea activitatii agentului economic.punctul de vedere al contribuabilului. c. cheltuielile de protocol. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. d. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. b. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. temporar sau definitiv. c. c. 4) blocarea contului bancar. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. dupa caz. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul.a. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. b. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. raportul de inspectie fiscala. 49. 2. d. 5)inchisoarea contraventionala. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. Documentul prin care. 5. incrucisat. 51. 6) avertismentul. 5. 3.

din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. 63. odata cu propriile tehnici. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. b. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a.verificarea modului de formare. prin cercetare. b. a. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. In anul 2006. indiferent de forma de organizare a acestora.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. 59. b. Curtea de Conturi este subordonata : a.ansamblul activitatilor. b. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. c. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. a) 0. 64.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii. c. 1. b.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. dintr-un an fiscal. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. 2. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. Guvernului. c. b. c. dobanzile primite de la o banca romaneasca. dividendele primite de la o persoana juridica. b. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. 4. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 .00. c) 80. institutii ale statului. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. 57. dintr-un an fiscal. c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile.un ansamblu de activitati interdependente care. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. indiferent de forma acestora. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. asociatii familiale. Parlamentului. profitul impozabil se calculeaza ca : a. 61. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. c. b. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri.56. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. Ca regula generala. 60. 2. la care se adauga veniturile neimpozabile. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. 58. b) 104.00. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. proceselor si operatiunilor. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. de obicei de un an. Ministerului Finantelor Publice. precum si al documentelor primare.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. 62. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. 2. 5. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. dintr-un an fiscal. c.00. din care se scad veniturile neimpozabile. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. c. regii autonome.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa.

respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit. d.c.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. b. c. au generat aceste abateri. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. 71.inscrierea constatarilor in procesele . fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. de catre controlorul financiar. financiare si contabile sunt reale. normele sau instructiunile prin care au fost definite.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. este : a.investigatia de control.functia de sinteza a acesteia. Calculul de control. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. inscrise in documente financiar-contabile.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut.observarea directa. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii.inspectia fizica.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. cat si cu modul de rezolvare. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara.procedeul de control financiar. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale. in scopul stabilirii unor adevaruri.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. 68. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. de catre alti operatori economici. Instrumentul practic. care implica mult mai multe costuri.concret de manifestare a acestora la prevederile legale. utilizat in procesul de verificare economica. 67. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. c. In timpul controlului. e. c.c. b. 65. 69. a problemelor care. evitandu-se tratarea superficiala a acestora.functia de control a acesteia. 9 . In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. c. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu.refacerea. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a.inventarierea. b.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala. b. cat si de munca. c.inscrierea constatarilor in actele de control. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului. diferite sunt identice. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a. b. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati. 70. b. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative. 66.actiunea de prevenire a abaterilor. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite. presupune : a. c. ca tehnica a procedeului de control documentar. 72. atat materiale.functia de diagnosticare a acesteia.tehnica de control financiar.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite. b. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. b.

venituri din variatia stocurilor 400 ron.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. 74. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. In cazul in care. venituri din diferente de curs valutar 500.venituri din exploatare.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.2007 (exprimate in ron). redevente. Avem urmatoarele date la 30. venituri din chirii. de la societatile de asigurare.nota de constatare. e. c. venituri din prestari servicii . c) 135.00. 75.IX.nota unilaterala. dar importanta acestora este nesemnificativa. venituri din variatia stocurilor 3500. redevente. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. venituri realizate din despagubiri. venituri din variatia stocurilor. venituri din productia vanduta.50. e.nu se intocmeste act de control. inspectorii fiscali intocmesc : a. venituri din variatia stocurilor 2500. venituri din subventii guvernamentale 800. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . 77. venituri din exploatare. c. din care venituri realizate din despagubiri. c. b. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a.se intocmeste nota unilaterala. veniturile financiare. activitati privind productia de bunuri materiale. c.50.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate. venituri realizate din despagubiri.00. se procedeaza astfel : a.IX. din care venituri realizate din despagubiri. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. pentru a limita consecintele ulterioare. venituri din provizioane 500 ron. d. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat. c. c) 202.raport de inspectie fiscala. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000. b) 210. veniturile din diferente de curs. 00. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. d. venituri financiare 200 ron. venituri financiare 200. 80. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a.raport intermediar. prestarea de servicii si/sau comertul. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. b. b.2007 (exprimate in ron).73. de la societatile de asigurare. venituri din prestari servicii . venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale.activitati in domeniul jocurilor de noroc.IX. la un moment dat. venituri din vanzarea marfurilor. Avem urmatoarele date la 30. 79. venituri rezultate din anularea datoriilor. venituri din provizioane . b) 143. venituri din vanzarea marfurilor. venituri din prestari servicii 2500 ron. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale. de la societatile de asigurare.se intocmeste un raport. 76. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825.2007. Avem urmatoarele date la 30. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale.50. de la societatile de asigurare. venituri financiare 125. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. venituri din chirii. b. activitati in domeniul bancar . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. 78. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. b. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata.

din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. c) 4411. b) 19680. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . Avem urmatoarele date la 30.15000. cheltuieli totale . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. venituri din subventii guvernamentale 8000.20000.00. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. c) 5916.240000.2000.00.3000.200000. b) 358. 83. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0.IX.00. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984. venituri financiare 1200. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .5000. b) 7692.200000) .20. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. venituri din variatia stocurilor 35000.64.3000. venituri din cedarea activelor 10000.00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300.20. 00.80. c) 6412.40000.7000.10000. potrivit legii .00. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000.IX. venituri din provizioane 500.160000. din care venituri realizate din despagubiri. c) 230. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.4000. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000).2000.2000. b) 210. marfa constatata lipsa in gestiune. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . 20. b) 1100.IX. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000.2007 (exprimate in ron).00. venituri din prestari servicii 500. echipamente asigurate salariatilor. 84. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . 82. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. 85. venituri din variatia stocurilor 1400. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere .00.00.00.64. neasigurata si neimputabila .80. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. b) 3584. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400.00. c) 3560. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii).2007 (exprimate in ron). c) 940. cheltuieli totale .00. 86.2007 (exprimate in ron). cheltuieli cu sponsorizarea .00. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron. b) 4796. 81. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200. venituri din diferente de curs valutar 5000. c) 390. cheltuieli de protocol .175000. b) 5351. cheltuieli totale . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli cu amenzi.00. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli de reclama si publicitate . 00. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.00.35000. neimpozabile la sursa 3000.50000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. c) 19080. 87. majorari datorate din relatiile cu statul . cheltuieli totale .00. cheltuieli de protocol .a) 194. de la societatile de asigurare. 88. din care venituri realizate din 11 .

de exemplu. 5. reducerea salariului si/sau dupa caz. a indemnizatiei de conducere. 2. 6. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. venituri din discounturi 500. 3. 4. c) 95. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. venituri financiare 125. este. avertisment scris. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. b. 92. 7. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. inchisoare. b. 8: b. a) 1. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. 5. este. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. 12 . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. 3) neplata unor datorii comerciale. 6. 4. 2. b) 193. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.50. 3. 3. este proprie persoanelor incadrate in munca. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. 6. 8. 7. 2. 7. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. 5. de la societatile de asigurare. a. Sanctiunile disciplinare sunt : a. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 1. c. limitata numai la paguba efectiva. 91. 6. de regula. isi are izvorul in contractul de munca. 2. individuala.50. venituri din subventii guvernamentale 2400. 1. suspendarea contractului individual de munca. 6. amenda contraventionala. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. retrogradarea din functie. a. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. este proprie persoanelor juridice. 89. 5. in principiu. 4. 6. 8. se intemeiaza exclusiv pe culpa. 5. in toate elementele sale. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. este delimitata si descrisa in mod concret. c. 4. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale.despagubiri.50. ca. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. c) 2. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. 6. avertismentul. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. 5. confiscarea partiala a averii. c. 6. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. venituri din variatia stocurilor 2500. 7. 7. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). b) 3. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. 3. 3. 90.

22/1969? a. b. b. 1. 97. c. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. cu orice titlu. 3. a. b. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). potrivit legii. 22/1969 ? a. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. folosinta sau detinerea. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. 2. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. fara instiintarea prealabila a agentului economic. titluri de valoare. b. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. fara instiintarea prealabila a agentului economic. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. 95. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. precum si efectuarea de operatiuni economice. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. 5. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. 4. c. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. fara sa fie inregistrate in contabilitate. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. a unui agent economic. 3. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. in intelesul prezentei legi. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. de bunuri materiale. numerar si alte drepturi si obligatii.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. c. 94. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). 98. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. (gestionar. chiar temporara. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. c. 13 . Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a.activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. 22/1969 ? a. cheltuielilor. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. b. urmatoarele fapte. in cazurile prevazute de lege. 22/1969 ? a. de catre gestionar. 96. rezultatelor financiare. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). c. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. 1.93. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. 82/1991. in termenul prevazut de dispozitiile legale. nedeclararea in scris. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. nu a asigurat gestionarului. 5. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. angajatul care primeste. fara instiintarea prealabila a agentului economic. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. 4. avand drept consecinta denaturarea veniturilor.

c. respectiv de incasare. 103. daca: a. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. 102. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. economicoase.sa opreasca. c. c. necesare. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe. direct sau indirect. 105. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. 99.in cazul fuzionarii. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. inainte de efectuare. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade.b.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. nu au primit viza de control financiar preventiv. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. c. Documentele si activitatile intocmite. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. nu au primit viza de control financiar preventiv. obligatii de plata catre terti. Operatia de inventariere se organizeaza. b. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. 107. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. 106. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. in urmatoarele situatii: a. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe. 101. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu.verificarea modului de formare. dar au fost aprobate de alte persoane competente. b. b. divizarii sau incetarii activitatii. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta. b. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare. dupa caz. b. oportune. c. in faza de angajare si de plata. b. la finalul inspectiei fiscale.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. b. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv. c. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. deschiderea. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. potrivit legii.cel putin o data pe luna. c.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. in mod obligatoriu. 100. b. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia. reale. eficace si eficiente. indiferent de capitalul social al acesteia. 104. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. c. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. angajamentele din care rezulta. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. Documentele si activitatile intocmite. c. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare.

actele si piesele justificative. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. o atestare emisa de catre o autoritate legala.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. controlul de legalitate. controlul gestionar. utilizeaza. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu. structurile Ministerului Finantelor Publice. trecerea pe cheltuieli. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. 111. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. nespecificate in ' lista de investitii'. c. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. in special. b. controlul de regularitate. 114. urmatoarele forme si tehnici: a. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. c. c. controlul de legalitate. in vederea intrarii in legalitate. controlul incrucisat. 15 . controlul anterior. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. sunt : a. b.sa nu dispuna. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. Pentru realizarea functiei de control financiar. 109. 108. preventiv delegat. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. b.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. 110. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. b. b. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. 115. 112.procese verbale de constatare. in vederea acordarii vizei. in continuare.note de constatare. Viza de control financiar preventiv delegat.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. c. c. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. d. controlul bugetar. c. c. b. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. c. este : a. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. b. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. b. 113. controlul mixt. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale.

Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. a. b. cu privire la : a. b. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. c. inregistrate in contabilitate. c. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. 116. 4. 2. 1. controlul de regularitate. respectiv se pot angaja. de prisos. in limitele aprobate). inregistrate in contabilitate. viza. 2. 5. 121. controlul de legalitate. d. controlul bugetar. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. semnatura. d. stabilirea valorilor fara mis care. dupa caz reprezinta: a. controlul de regularitate. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. c. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget.b. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. preventiv delegat. anagajament. preventiv delegat. 119. 117. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. inclusiv prin virari de credite. d. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora.reducerea.stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. respectiv se pot angaja. inutilizabile sau deteriorate. controlul bugetar. b. in limitele aprobate). Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. c. 120. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. verificare. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 1. 4. reprezentand 16 . cu mis care lenta. b. greu vandabile.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. 118. 5. c. esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. b. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 5. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. c. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. cu privire la : a. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare.

inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). vanzarea. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. piesele justificative si alte documente necesare controlului. de orice natura. 3. 7. 5. a controlului 17 . nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. c. sa semneze.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. numai cu obiectiuni. 8. greu vandabile. 123. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. b. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. 122. refuzul de a semna. 1. a incasarilor si platilor. mentinerea. cu miscare lenta. La cererea organelor de control financiar de gestiune. 2. b. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. efectuarea. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. 6. b. in numerar sau pe cont propriu. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. stabilirea valorilor fara miscare. 3. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 4. corespondenta. de prisos. 8. 4. parchetului si politiei. in lei si in valuta. sesizarea organelor competente. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. 5. 6. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . la solicitarea instantelor de judecata. 8. urmatoarele fapte : 1. 5. constiturea veniturilor publice. 1. a. inutilizabile sau deteriorate. 2. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. c. 6. 4. sa puna la dispozitie registrele. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. cu sau fara obiectiuni. 1. Care apartin acestuia ? 1.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. respectiv se pot angaja. angajarea. 2. in limitele aprobate). 6. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. 3.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. actele. c. 7. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. 124. 5. care intra sub incidenta controlului. gajarea. 3. 7. 7.

Care sunt etapele organizarii: 1. 2. 5. 6. 7. 2.cifra de afaceri neta. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 1. 672/2002. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . 127. 2. efectuarea faptica a inventarierii. aplicarea scazamintelor legale.scriptic. c.7. 3. 6. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. Legea nr. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. total active. inspectorul este obligat: a. 4. 2. 125. stabilirea lipsurilor imputabile. 128. 2. 4. 3.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. 8. 4. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. 7. 8. c. Legea nr. 4. c. 6. 4. care cuprind trei componente? a. cifra de afaceri . total cheltuieli. Care este ordinea lor? a.) cu doua randuri de incuietori diferite. 241/2005. total venituri . b. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar .sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. 126. 6.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. 129. Legea nr. total venituri . c.4. a. 2. 2. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. 5. 130. 1. 3. b. confruntarea faptic . b. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. 1. total venituri . e. 3. 3. b. depozite. Ordonanta guvernului nr. 92/2003. a. 1. aprobate prin OMFP nr. 22/1969.total active. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. e. 4. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. 6. b. 2. Legea nr. 571/2003. stabilirea perioadelor.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 571/2003. etc.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. 3. d. d. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. Legea nr. 5. 2. 1. 7. 3. 9.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. 2. total active. c. 1752/2005. c. 9. b. 7. dotarea gestiunilor (magazine. 1. 4. La inceperea inspectiei fiscale. b. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea.cifra de afaceri neta. total cheltuieli. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora.activ net. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. 131. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. In functie de natura si complexitatea activitatilor. 5. 1. Auditul public intern este reglementat de: a. c.

Taxele vamale sunt de 25%.479.000 ron. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri . altele decat cele prevazute in relatiile comerciale.625. d) 842. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a. potrivit legii. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000 ron. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. situatia modificarilor capitalului propriu. d) 2. 4. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.500.000. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926.total active: 3. cluburilor de noapte.000 euro. Legii bibliotecilor nr.000. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.300. b. TVA aferenta marfii este de: a) 2. c. cota standard de 16 %. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. c) 726.096. cota standard de 16 % . d. amenzile.doua din urmatoarele criterii: . b) 842. Sunt considerate cheltuieli deductibile.900. 0.600.300. c.venituri din sponsorizari. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.044.000. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere.cifra de afaceri neta: 7. b. 33/1994 privind sponsorizarea.000.000. 133.500. cont de profit si pierdere.255.000 ron. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale.334/2002. 135.venituri din vanzarea titlurilor de participare . 137. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10.000 ron. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului. precum si acei care acorda burse private. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. practicand un adaos comercial de 15%.650.venituri din dobanzi. b.050. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. potrivit legii. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%. comisionul vamal de 0.279. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. la data de 31 decembrie a exercitiului N. . 134.036.650. 136. iar comisionul vamal este de 0. inclusiv accizele.000.000.000. b. notele explicative la situatiile financiare anuale? a.00. c) 3.cifra de afaceri neta: 7. c.000 euro. discotecilor.500.total active: 3. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. 132. potrivit prevederilor legale. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. potrivit prevederilor Legii nr.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice. 19 . Accizele sunt de 30%. cazinourilor sau pariurilor sportive. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a.25%.000 ron. b) 2. b.000 euro. situatia fluxurilor de trezorerie. potrivit legii.000 euro.000 ron. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. cheltuieli totale deductibile. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul. 75. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane.5%. unul din urmatoarele criterii: . O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. plus o cota optionala de 22%. e.a.5. c. cota standard de 16 %. . accizele sunt de 1. confiscarile.

datoreaza TVA in cota de 19%. cheltuieli totale .integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 . b. b. c. 145.a-c. alin (8). Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. lit. deci persoana romana factureaza fara TVA. opere de arta.cifra de afaceri neta: 3. In acest caz. 143. b. si in special. taxabila cu cota de 19%. c.O banca din Romania.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. b. bunurile constatate lipsa in gestiune. c. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta. percepute pentru plati cu intarziere. liniara si degresiva. poate fi inclus: a.nu datoreaza TVA. banca: a.650. acolo unde are sediul beneficiarul. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. c.datoreaza TVA in cota redusa de 9%. obiecte de colectie si antichitati.300. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. 139. achizitia intracomunitara de bunuri. scutit fara drept de deducere. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. in limitele prevazute de lege. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. importa calculatoare din Germania. c. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. numai profitul realizat la data bilantului. perisabilitatile. 140. c. O persoana impozabila cu sediul in Romania. c.deductibile 10% din total venituri. b. remizele risturnurile. cheltuieli de reclama si publicitate . bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. La intrarea calculatoarelor in tara. . Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta. accelerata si degresiva. b. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . 147. c. c.c. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. 141.5000.000 euro. persoana impozabila: a. sconturile si alte reduceri de pret. dobanzile. b. b.1000.4000. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. cheltuieli de protocol . 144. impozitele si taxele. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). 138. numai profitul amanat. b. daca prin lege nu se prevede astfel. liniara. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare. second-hand. 142. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. 128. rabaturile. daca locul importului este in Romania. 146. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a.000 euro.70000. cu exceptia celor de la art.

20.00.20. venituri financiare 200 ron. c) 5760. c) 3230.00. venituri din prestari servicii 2500 ron.2007 (exprimate in ron). 21 .00. b) 285. c) 233. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . 149.00.IX. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . Impozitul pe profit datorat este de : a) 0.1000. 153. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron. cheltuieli cu amenzi. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891.00.10000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. venituri financiare -125.00. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400. cheltuieli totale . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. cheltuieli totale . cheltuieli de protocol . c) 304. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica.88 b) 2750.88.IX. 151. din care venituri realizate din despagubiri.2007 (exprimate in ron). cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . b) 1904.170000. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. de la societatile de asigurare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182. b) 110. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. de la societatile de asigurare. Avem urmatoarele date la 30. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175. c) 94.2000. majorari din relatiile cu statul . cheltuieli totale . marfa constatata lipsa in gestiune. venituri financiare 200. venituri din variatia stocurilor 3500. 152.10000. Avem urmatoarele date la 30. 148. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780. b) 275.110000.5000.20.5000. neimpozabile la sursa 3000. c) 24. 154.25. din care venituri realizate din despagubiri. neasigurata si neimputabila . c) 200.88. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500.a) 2590. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.5000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180.50. venituri din provizioane 500 ron. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. venituri din subventii guvernamentale 800.00.00. 00. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. b) 104. cheltuieli cu sponsorizarea .IX.100000) . venituri din variatia stocurilor 400 ron.120000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. 150.2000.00. potrivit legii . b) 4091.50.25000.2007. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. venituri din diferente de curs valutar 500. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .1000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825.2000.65000. b) 6080. echipamente asigurate salariatilor. c) 3520. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . venituri din variatia stocurilor 2500. a) 0.

c) 1960.240000.10000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000.2007 (exprimate in ron). neasigurata si neimputabila . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron.00. cheltuieli cu sponsorizarea . Care este impozitul pe profit datorat? a) 0. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.40000. c) 130. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . venituri financiare 1200.00.80000. echipamente asigurate salariatilor. potrivit legii . Avem urmatoarele date la 30. b) 0. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .24. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii).00. c) 14400. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. b) 1800. Avem urmatoarele date la 30. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . cheltuieli totale . marfa constatata lipsa in gestiune.70. 157. neimpozabile la sursa 3000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190. 158.24. cheltuieli totale .00. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.IX. majorari datorate din relatiile cu statul . b) 251. din care venituri realizate din despagubiri.200000) . Avem urmatoarele date la 30.00. Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.35000.7000.3000.IX. c) 3802. cheltuieli de protocol .2000.1000.20000.00. b) 14880. b) 1400. 00. c) 160. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000.5000. de la societatile de asigurare. de la societatile de asigurare. cheltuieli de reclama si publicitate . 159. b) 2507. cheltuieli totale . Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. venituri din subventii guvernamentale 8000. c) 3836. 161. cheltuieli de protocol . venituri din diferente de curs valutar 5000.00. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .2000.205000.155. venituri din variatia stocurilor 22 .00.2007 (exprimate in ron).80.00. venituri din cedarea activelor 10000. venituri din variatia stocurilor 35000.84.220000.15000. venituri financiare 125.00. cheltuieli cu amenzi. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. venituri din provizioane 500. din care venituri realizate din despagubiri.2007 (exprimate in ron).00. 00. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). venituri din prestari servicii 500. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. 160. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . cheltuieli pentru perfectionarea managementului . b) 158.185000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.20. 162. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776.4000.00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. c) 700. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.20. venituri din variatia stocurilor 1400.3000. cheltuieli totale .IX. 156.2000.

Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a.044. 169. 164.2. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a.000. cluburilor de noapte. 167. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.000.000. 16000000.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007. c. 168. 166. c. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. 165.000. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a. b)3420000. b.5%.000.5%.000. venituir din cedarea activelor fixe 70. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.000.000.000 ron.387. 3424000. 171. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora. 23 . O societate comerciala importa marfa in valoare de 22. iar comisionul vamal este de 0. 2%. cheltuieli totale deductibile.100.000.000. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. b. b. cladiri. venituri din provizioane 5.000. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a. e) 842.000. din care s-a scazut dupa caz.2500.00. la data de 31 decembrie a exercitiului N. 2%. 5000000. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a. b.5%. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5.000. venituri din discounturi 500. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 170. 3324000. 163.5%. d)4.2. c) 190. c.3464000.000.036. unelte.158.000.000. c.000 ron.000 ron. 3%. venituri din diferente de curs valutar 700. venituri din dobanzi 500. c. Accizele sunt de 30%.000. f) 726.000.2. 3%. 60. c. b. c) 4292100.00. c.25%.000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a.000.00. instalatii. 6400000. venituri din productia de imobilizari corporale 20.000. respectiv masini. b. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari. 2%. comisionul vamal de 0. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. b) 140. 3%. echipamente tehnologice.096. din care s-a scazut dupa caz. Taxele vamale sunt de 25%. terenuri. accizele sunt de 2. exprimati in ron: venituri impozabile 100. discotecilor. practicand un adaos comercial de 15%. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18. g) 842. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2.000 ron. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. cazinourilor sau pariurilor sportive. b. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte.

in care sunt reflectate modul de calcul. exercitarea dreptului de apreciere. d. c. dreptul de a fi ascultat. c. b. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. c. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. aplicarea unitara a legislatiei. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. prelucrate in mediu electronic . in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin.d. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. urmeaza sa se ia masuri de executare silita. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. aplicarea unitara a legislatiei. 173. d. inspectia fiscala partiala. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. dreptul de a fi ascultat. obligatia de cooperare. obligatia de cooperare. 178. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. b. 175. b. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . 176. inspectia fiscala generala. b. Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . d. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. c. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. rolul activ. relevanta starilor de fapt fiscale. obiectul inspectiei fiscale. controlul prin sondaj. secretul fiscal. secretul fiscal. d. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. 24 . inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. 177. aplicarea unitara a legislatiei. obligatia de cooperare. b. Verificarea bazelor de impunere. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. c. d. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. potrivit legii fiscale. controlul inopinat. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. si sa adopte solutia admisa de lege. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. dreptul de a fi ascultat. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . 174. obligatia de cooperare. b. In ce consta controlul inopinat ? a. in principal. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . aplicarea unitara a legislatiei. c. dreptul de a fi ascultat. Inaintea luarii unei decizii. rolul inspectiei fiscale. activitatea de verificare faptica si documentara. d. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. b. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. c. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. rolul inspectiei fiscale. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale.

5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 2. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. activitatea de verificare faptica si documentara. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. c. d. 6 luni. raportul de inspectie fiscala. a. situatiile financiare. 180. b actul administrativ fiscal. c. 184. in principal. cuantumul obligatiilor accesorii. obligatiile viitoare. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. activitatea de verificare faptica si documentara. la solicitarea organului fiscal competent. relevante pentru aplicarea legii fiscale. data inceperii activitatii. 4. In vederea stabilirii preturilor de transfer. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . c. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. 5. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. Care este acest termen: a. e. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. 5. daca acest lucru este prevazut de lege. 186. b. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . 183. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. in care sunt reflectate modul de calcul. in principal. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. in vederea descoperirii de elemente noi. in cazul persoanelor juridice. 4. c. avizul de inspectie fiscala. prelucrate in mediu electronic . In ce consta controlul incrucisat ? a. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. dupa caz. sa intocmeasca si sa prezinte. b. c. b.e. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. 182. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . 3. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. b. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. 181. 185. activitatea de verificare faptica si documentara. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. dosarul preturilor de transfer. 25 . activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. in principal. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. c. in cazul persoanelor fizice. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . registrele contabile. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. 1. 179. c. 2. in termenele stabilite de acesta: a. 30 de zile. 1. entitatilor non-profit. 45 de zile b. 10 zile. b. cuantumul obligatiei fiscale.

exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. registrul unic de control. c. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. informarea. efectuarea unei inspectii generale. cu : a. 190. acordul contribuabilului . b.analiza. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor. impozitul local. 192. 194. in timpul programului de lucru al contribuabilului. c. 193. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. 195. d. 189. in cazul unui control inopinat.impozitul pe venitul microintreprinderilor. de regula.efectuarea unei inspectii partiale. pe cale electronica. c. c. d.efectuarea unei inspectii partiale. prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. b. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . c. c. tuturor persoanelor. Ministerul Finantelor Publice . c. Comunicarea avizului nu este necesara: a. Se emite numai: a. cifra de afaceri. 188. controlul documentar-contabil. studiul general prealabil.b.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. competenta revine: a. 191. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. d. indiferent de forma de organizare.verificarea. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. d. Inspectia fiscala se desfasoara. c. a situatiilor financiare defineste: a. b.avizul de inspectie fiscala . prin posta. in intregime sau cu preponderenta. sinteza. 187. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a. impozitul pe venit. b. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. 26 . Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. 196. b. controlul faptic. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. accize. efectuarea unei inspectii generale. b. b. c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal . b. verbal. aprobarea conducatorului organului fiscal. d. decizia de verificare . Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. in forma scrisa. Curtea de Conturi . a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. normative sau norme este: a. d.acordul organului de inspectie fiscala . b. c. dar si in afara programului. proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. c. institutiilor bugetare. Gar da Nationala de Mediu. care au obligatii de stabilire. b. Comunicarea avizului nu este necesara: a. organului vamal. analiza economico-financiara. Procedeul de stabilire a realitatii.

contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. controlul combinat sau mixt. Sanctiunile disciplinare. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. conform Codului Muncii. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat.contraventia. b. c.controlul reciproc. c. Sanctiunile disciplinare.contributiile sociale. art.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. inspectia fizica. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. 201. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. Ce impozit. inventarierea. controlul cronologic.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a. art. d. controlul incrucisat.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. c. b. Pe baza carui document depus de contribuabil. investigatia de control. nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. 206. b. declarate eronat. controlul cronologic. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. controlul prin sondaj.controlul reciproc. c. c. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. 207. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative.raspunderea materiala. a. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. 264. e. c. impozitul pe profit.expertuza. d. controlul invers cronologic. 199.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare. d. controlul incrucisat. 264.197. b.observarea. la autoritatea administratiei publice locale. conform Codului Muncii.avertisment scris. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. 200. controlul combinat sau mixt. d.infractiunea. b. pe baza unei declaratii fiscale.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. b. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a.controlul reciproc. 202. b. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. 204. prin care acesta a incalcat normele legale. regulamentul intern. b. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a.accizele. c.abaterea disciplinara. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a. c. d. 27 . 198. taxa sau contributie. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. d. b. controlul combinat sau mixt. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie. d. d. pe baza unei decizii de impunere. b. pe baza unei notificari. c. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare.taxa pe valoarea adaugata. e. c. 203. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. 205. e.

procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. 215. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. e. 5. 4. 1. 2 luni. 3 ani. 4. 211. declaratia contribuabilului privind impozitele. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. folosite sau rezultate din contraventii. actul emis de organul de inspectie fiscala. Indicati varianta corecta: a. 209. are obligatia stabilirii impozitelor. confiscarea bunurilor destinate.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. 216. b. c. b. in termen de: a. d. d. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a.b.blocarea contului bancar. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale.retrogradarea din functie. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. c. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. d. b. 213. c.avertismentul. din momentul in care este comunicat contribuabilului. codul numeric personal. 1 luna. 5. b. taxelor si contributiilor. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. suspendarea activitatii agentului economic. c. b. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. in termen de 45 de zile de la data emiterii. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. 1. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. 3. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. 28 . declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. data debitarii contului platitorului. declaratia de inregistrare fiscala. impozite. 210. pentru un contribuabil. in termen de 15 zile de la data comunicarii. b. 5. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. prin declaratia fiscala. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. 4. 1 an. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. contributiile si taxele. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil.2. b. care au fost incalcate de salariat. c. 212. in situatia in care contribuabilul. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. precizarea prevederilor din statutul de personal. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. b.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. c. c. 6 luni. 208. 2. 3. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. certificatul de atestare fiscala. c. 3. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. c. In ce situatie.decizia de impunere. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. d. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. b. 214. c. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a.

au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. 2. 3. b. 5. taxelor. 1. 1. 3. fapta savarsita. temeiul juridic al inspectiei fiscale. 2. 2. 2. c. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. exista indicii privind diminuarea impozitelor. 5. 5. 3. 222. b. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. 5. 4. c. 1. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. exista indicii de evaziune fiscala. b. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. 5. 5. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. 219. 3. d. data de incepere a inspectiei fiscale. 5. d. 218. 1. b. locul desfasurarii inspectiei fiscale. 6. b. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. 3. 2. semnatura contravenientului. 3. 4. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. 221. 4. 223. nota de constatare. c. 6. 3. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. 4. 2. La finalizarea inspectiei fiscale. deciz de impunere. 2. 2. c. 4.217. data de incheiere a inspectiei fiscale. d. Cu exceptia marilor contribuabili. indiferent daca se stabilesc sau nu. 1. au fost puse la dispozitie toate documentele. d. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. 4. data comiterii faptei. din care sa rezulte urmatoarele: 1. 220. 3. raport de inspectie fiscala. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. 4. 2. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. 3. 4. d. 60 zile. 5. 6. b. d. 3. 45 zile. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. 2. 15 zile. 2. 3. proces-verbal. taxelor. Indicati varianta corecta: a. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. Indicati varianta corecta: a. 1. 90 zile c. c. pe propria raspundere. 5. b. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 1. Indicati varianta corecta: a. 2. 2.

cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. titlul executoriu judecatoresc. d. 232. raspunderea individuala. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. date despre inspectia fiscala. singure sau impreuna cu alte persoane? a. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. c. b. date despre contribuabil. discutia finala cu contribuabilul. auditul performantei. e. decizia de impunere. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. date despre inspectia fiscala. d. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. constatari fiscale. 230. c. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. audit de regularitate. d. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. restituirea sumelor incasate nejustificat. d. b. 30 . 231. fapata ilicita. 227. d. constatari fiscale. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. existenta pagubei.raportul de inspectie fiscala.a. c. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. angajamentul de plata scris. c. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. c. b. e. b. 226. b. 224. eficace si eficient. discutia finala cu contribuabilul. d. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. b. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. raspunderea solidara. raspunderea comuna. 225.existenta unor raporturi juridice de munca. raspunderea solidara. b. raspunderea individuala. b. auditul de sistem. d. c. titlul executoriu judecatoresc. a inlesnit-o. sau al organului ierarhic superior. Care raspundere nu se prezuma. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. dispozitia de retinere. raspunderea comuna. decizia de impunere. discutia finala cu contribuabilul. b. 229. date despre contribuabil. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. c . procesul-verbal. angajamentul de plata scris. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. e. dispozitia de retinere. c. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. c. date despre inspectia fiscala. date despre contribuabil. auditul de sistem. ea este precedata. raspunderea subsidiara. b. 228. c. constatari fiscale. 233. raspunderea subsidiara.

d. Compartimentul de Audit Public Intern . avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. 239. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. administratorilor. Care institutii bugetare. momentul efectuarii controlului . Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. patru ani.000 euro. Sfera auditului public intern cuprinde : a. o perioada de patru ani consecutivi. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. 238. c. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. c. Raspunderea cenzorilor este similara. existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. volumul actelor controlate . 234. c. corecturi nesemnate. trei ani. auditul performantei. b.000 euro. structurile care il exercita . 236. b. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . b. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. Durata mandatului lor este de: a. 38/2003. c.000 euro.b. c. directorilor. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. 235. auditul performantei. conform normelor legale este: a. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a.teritoriale. adaugirile in text. regulilor procedurale si metodologice. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. 242. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. c. b. vanzarea. b. 241. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. c. Controlul care urmareste intocmirea documentelor. respectiv de la constituirea entitatii publice. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. si ei nu pot fi realesi. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. Comitetul pentru Audit Public Intern . 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. completarea corecta a datelor. c. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. respectiv de la constituirea entitatii publice . 237. o perioada de trei ani consecutivi. patru ani. audit de regularitate. gajarea. si ei pot fi realesi. Clasificare controlului pe formele : preventiv. b. c. o perioada de doi ani consecutivi. presedintilor. c. cu respectarea conditiilor legale. durata si intensitatea controlului. respectiv de la constituirea entitatii publice . .justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. 240. b. si ei pot fi realesi. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa . 243. in termen de : a. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. auditul de sistem. audit de regularitate. concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. b. b.

Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. b. b. controlul legalitatii . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. e. c. in natura. e. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. e. controlul realitatii .exactitatii operatiilor economice. controlul oportunitatii unei operatii. controlul realitatii . banesti. b. b. controlul oportunitatii unei operatii. in natura si banesti. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. c. d. controlul oportunitatii unei operatii. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. acestea s-au produs in limitele. c. care stabileste daca. ordonante de guvern. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. c. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. c. lege sau decret. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. controlul realitatii . cheltuieli nedeductibile. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a. a normelor legale privind disciplina financiara. reprezinta: a. Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative. c. b. controlul legalitatii .controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente.justetei documentelor. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii.justetei documentelor. conditiile si la locul indicat in ele este: a. 245.exactitatii operatiilor economice. controlul legalitatii . c. cheltuieli integral deductibile. 250. 249. d.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. controlul legalitatii . b. 247. 32 . constituie: a. scop. d. c. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. b.controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. controlul efectuarii corecte a calculelor.exactitatii operatiilor economice . hotarari guvernamentale.exactitatii operatiilor economice. in fapt. d. d. 246. b. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente.justetei documentelor.controlul eficientei documentelor. in care. controlul oportunitatii unei operatii.respective. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile.justetei documentelor. e. 244. acte ale administratiei locale. 248. controlul autenticitatii documentelor. controlul realitatii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->