CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor. 27. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. persoanele fizice romane si straine. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. 5. c. b. potrivit legii. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. in limita a de 2. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 4. 6. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. controlul cronologic. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. c. 6) venituri neimpozabile. 5. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . 3) cheltuielile sociale. 28. in limita unei cote de 2%. 3. 4. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. 1. controlul prin sondaj. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . 1. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 3. 2. 7. in limita unei cote de pana de 2%. 6. 1. 3. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. b. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. care nu au la baza un document justificativ. 3. 6. introducerea. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor. 4. persoanele fizice independente. c. a sistemelor informatice. 6. 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. 5. 3. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. 5. d. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 4. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. controlul combinat sau mixt. 6. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a.c.1. 30. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 5. 7 . e. 26. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. 29. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. pe durata de viata stabilita de contribuabil. 2. b. 5. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana. 2. 2. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. 3. 5) venituri din cedarea activelor. 2. c. 4. 4) cheltuielile sociale. b. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a.

20. cheltuieli totale . Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091. intr-o anumita perioada de timp determinata. 80.inventarierii b.4000.intocmirea actelor de control financiar-contabil. 3.80.3. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .pregatirea actiunii de control financiar-contabil. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560.controlului faptic. b) 6580. 31. 2. ce consta in stabilirea existentei si miscarii.investigatiei.1000. 37. 33. 5.1. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792. cheltuieli de reclama si publicitate .1. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. 2.2000. 3.3.1. cheltuieli totale . realizeaza obiectivul principal al acestuia. Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a.3. c) 4952. la un moment dat' reprezinta definitia : a.160000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana .120000. 35. 2. Enuntul: „procedeul care.d.controlului de gestiune.5. 1. cheltuieli de protocol . venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . e. neasigurata si neimputabila .45000. 5. 2. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. c. b. 1.1000. d. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1.4.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). 4.a.2000.5. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . in patrimoniul unitatii economice.5.3. 36.programarea activitatii de control financiar-contabil. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. b.1.controlului documentar-contabil. cheltuieli pentru perfectionarea managementului . b) 6720. 2. 32.5000.4.1000. 38.5000. c) 6880.10000.4.controlului de gestiune.105000. c) 2704. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .10000.5. c) 7291. b. neimpozabile la sursa 3000.25000. cheltuieli de protocol .2.100000) .20.5000.2000. b) 1904. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.1000. e. echipamente asigurate salariatilor. marfa constatata lipsa in gestiune. prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. c. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. 1. 5. 4.inventarierii. cheltuieli cu amenzi. cheltuieli cu sponsorizarea . Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a. 34.4. c. Enuntul: „mijloc de proba.3.00.2.analizei contabile.calculului de control. solicitat in instanta.60000. e. cheltuieli totale . a tuturor elementelor de activ si pasiv. b) 4152.5000. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 .4. potrivit legii .80. d.3. c. reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila. majorari din relatiile cu statul.controlului financiar-contabil. efectuarea controlului financiar-contabil. cheltuieli totale .5. 2.

6 . c. c. 47. b. c.stiintei. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. 4. programarii activitatii de control financiar-contabil. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. e.observarii directe.investigatiei. 40. astfel : a. 6.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora. 2. din partea controlorului financiar.investigatiei. Enuntul: „tehnica prin care controlorul.analizei contabile.Ministerul Finantelor Publice. b. d. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a. 41. 7. 3. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. 3. 2) forma de proprietate. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 48.sesizarea organului de urmarire penala. c.inventarierii de control. Constatari fiscale.e. intocmirii actelor de control financiar-contabil.inspectiei fizice. 1. c.observarii directe. Alte constatari. in mod obligatoriu. 5. 42. c. 43. b.investigatiei. in urma efectuarii actiunii de verificare. inspectia partiala si periodica. d. Date despre contribuabil. d. b. c.expertizei tehnice. b.Parlamentul Romaniei. Programul de control se elaboreaza de catre : a.Curtea de Conturi a Romaniei. 2.d. el insusi. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale.Guvernul Romaniei.descarcarea de gestiune. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. stabileste. 1. 2. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. Anexe. 3) obiective minimale avute in vedere. c. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. 3. in scris. e. 1. 7. 45. 6. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii. 5. 6. inainte de inceperea inspectiei fiscale. Date despre inspectia fiscala. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. Formele inspectiei fiscale sunt : a.inspectiei fizice. b.inventarierii de control. programarii activitatii de control financiar-contabil. d.d. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a. intocmirii actelor de control financiar-contabil.analizei contabile. 2. 5. tehnicii. Discutia finala cu contribuabilul. c. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 7. e. 46.expertizei tehnice. c. si anume: 1. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. b. e. e. 7. efectuarii controlului financiar-contabil.inventarierii. b. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a.expertizei. 4. forma juridica a societatii. 6. b. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. 5. inspectia generala si permanenta. 39. d. 4) baza de impunere. 3. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. 4.fiecare entitate cu atributii de control financiar. 4. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili.acordarea vizei de control preventiv. b. efectuarii controlului financiar-contabil. de : a. 44. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil.

reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. 5) inchiderea unitatii. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. 1. 1. a avizului. 54. 1. mai putin: a. d. procesul -verbal. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. b. 3. in timpul inspectiei fiscale. procesul-verbal. Documentul prin care. 50. 6. incrucisat. 3. 5. 1. c. 1. nota unilaterala. in conditiile legii. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. c. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. 5)inchisoarea contraventionala. c. Ordonanta Guvernului nr. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. b. dupa caz. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. 6. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat.punctul de vedere al contribuabilului. in cazul efectuarii. c. 6) suspendarea sau anularea. 5. 7 . 2. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. c. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 2. 4. 4. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. 6. 55. 5. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. 51. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. 2. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. 4) blocarea contului bancar. d. Legea contabilitatii nr. b. b. 4. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. d. b. 1. 5. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 6. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. 3. 5. 5. 6. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 3. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. 2) suspendarea activitatii agentului economic.a. b. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 53. anagajamentul de plata scris. raportul de inspectie fiscala. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. temporar sau definitiv. 4)inchisoarea contraventionala. 3. c. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. Ordonanta Guvernului nr. c. 82/1991. 49. cheltuielile de protocol. 52. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. b. c. avizul de inspectie fiscala. nota explicativa. 6) avertismentul. 2. 6. b.

61. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. asociatii familiale. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat. indiferent de forma de organizare a acestora. 58. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. b. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. 60. c. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. dintr-un an fiscal. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a.00.00. dobanzile primite de la o banca romaneasca. c) 80. c.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii. toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. 59. b. 1. 64.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. dintr-un an fiscal. b. Guvernului. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. dividendele primite de la o persoana juridica. profitul impozabil se calculeaza ca : a. 2. 5. prin cercetare. Parlamentului. precum si al documentelor primare. Ca regula generala. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron.00. c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. din care se scad veniturile neimpozabile.ansamblul activitatilor.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. b. institutii ale statului. c. c. Curtea de Conturi este subordonata : a.56.un ansamblu de activitati interdependente care. In anul 2006. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. regii autonome. a) 0. 4. 57. indiferent de forma acestora. a. b. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. proceselor si operatiunilor. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. odata cu propriile tehnici. c. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. dintr-un an fiscal. b. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. c. 63. a modului concret de manifestare a subiectului analizat.verificarea modului de formare. b. 2. de obicei de un an. 62. 2. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 .totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa. Ministerului Finantelor Publice. b) 104.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. c. b. la care se adauga veniturile neimpozabile.

9 . b.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu. 66.refacerea. d. este : a. b. financiare si contabile sunt reale. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii. cat si de munca.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite.observarea directa. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv. b. cat si cu modul de rezolvare. Instrumentul practic. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite. c. c.inventarierea.c. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a. b. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a. 70. de catre alti operatori economici.actiunea de prevenire a abaterilor. Calculul de control. 71. in scopul stabilirii unor adevaruri. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora.ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. diferite sunt identice. 65. a problemelor care. inscrise in documente financiar-contabile. normele sau instructiunile prin care au fost definite.c. 69. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. atat materiale. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului.functia de control a acesteia. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte.investigatia de control. b. de catre controlorul financiar. 67. evitandu-se tratarea superficiala a acestora. au generat aceste abateri.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. c. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente.inspectia fizica.procedeul de control financiar.tehnica de control financiar.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. b.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. 72. c. 68.concret de manifestare a acestora la prevederile legale. c. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit.functia de sinteza a acesteia. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale. utilizat in procesul de verificare economica.inscrierea constatarilor in actele de control. ca tehnica a procedeului de control documentar.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala. c. In timpul controlului.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. presupune : a. e. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. b. b. care implica mult mai multe costuri.inscrierea constatarilor in procesele .functia de diagnosticare a acesteia. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati.

se intocmeste nota unilaterala.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. 00.00. b) 143. b. venituri din provizioane 500 ron.venituri din exploatare. dar importanta acestora este nesemnificativa. venituri din variatia stocurilor.se intocmeste un raport. c.IX. la un moment dat. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a. venituri din vanzarea marfurilor. venituri realizate din despagubiri. c. redevente.2007. 77. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500.IX. 75. venituri din variatia stocurilor 400 ron. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat. venituri din variatia stocurilor 3500. venituri din productia vanduta. venituri din exploatare.50. venituri financiare 200 ron. reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale.50. activitati in domeniul bancar . Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a.raport de inspectie fiscala. 79.IX. c. se procedeaza astfel : a. venituri din prestari servicii . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. de la societatile de asigurare.nota de constatare. venituri din vanzarea marfurilor. de la societatile de asigurare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. c) 135.2007 (exprimate in ron). (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000.73. Avem urmatoarele date la 30. prestarea de servicii si/sau comertul. venituri din subventii guvernamentale 800. In cazul in care. Avem urmatoarele date la 30. d. activitati privind productia de bunuri materiale. b) 210. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. redevente.nu se intocmeste act de control. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. venituri rezultate din anularea datoriilor. venituri din prestari servicii 2500 ron. venituri din variatia stocurilor 2500. Avem urmatoarele date la 30. b. veniturile din diferente de curs. din care venituri realizate din despagubiri. veniturile financiare. b. c) 202.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.activitati in domeniul jocurilor de noroc.00. din care venituri realizate din despagubiri. c. venituri din diferente de curs valutar 500. venituri financiare 125.2007 (exprimate in ron). venituri realizate din despagubiri. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . pentru a limita consecintele ulterioare.raport intermediar. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. de la societatile de asigurare. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. b. venituri din chirii. 74.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate. 78. venituri din prestari servicii . inspectorii fiscali intocmesc : a.nota unilaterala. venituri din provizioane . 80. e. c. de la societatile de asigurare.50. venituri financiare 200. d. e. b. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata. venituri din chirii. 76.

b) 7692. 00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. b) 3584.IX. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0.00. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. c) 390. 00. c) 6412. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. echipamente asigurate salariatilor. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. cheltuieli totale . venituri din diferente de curs valutar 5000.35000. 88. neimpozabile la sursa 3000.00.3000. venituri financiare 1200. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron.00.200000) .2007 (exprimate in ron). din care venituri realizate din despagubiri.80. c) 19080.00. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron.IX. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200.IX. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .20. venituri din subventii guvernamentale 8000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . Avem urmatoarele date la 30. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300. Avem urmatoarele date la 30.5000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400. c) 3560.20. cheltuieli de reclama si publicitate . 86. majorari datorate din relatiile cu statul . cheltuieli totale . c) 940.20000.80.2000. potrivit legii .00. c) 4411. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. venituri din variatia stocurilor 1400. b) 5351. venituri din prestari servicii 500. 20. venituri din provizioane 500. venituri din cedarea activelor 10000.00. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. din care venituri realizate din 11 .00.00. 81. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.2000. venituri din variatia stocurilor 35000. c) 5916.2007 (exprimate in ron).50000. b) 4796. cheltuieli cu sponsorizarea .200000.240000.00. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . marfa constatata lipsa in gestiune.40000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. neasigurata si neimputabila . cheltuieli totale . Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. 85. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). cheltuieli de protocol . c) 230.2007 (exprimate in ron). 84. 83.3000. b) 1100.7000.64. Avem urmatoarele date la 30.175000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. de la societatile de asigurare.00. cheltuieli cu amenzi.00.160000.2000. 87.4000.15000.00.00.00. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984. b) 358. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.a) 194. b) 210. 82.64.10000. b) 19680. cheltuieli totale .00. cheltuieli de protocol .

89. 3. 6. in toate elementele sale. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. 4. 2. a. este proprie persoanelor juridice. 5. isi are izvorul in contractul de munca. 1. confiscarea partiala a averii. 2. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. c) 2. 7. a. se intemeiaza exclusiv pe culpa. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. limitata numai la paguba efectiva. a indemnizatiei de conducere.despagubiri. 6. 1. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. 5. amenda contraventionala. 5. de la societatile de asigurare. 8. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. 8: b.50. suspendarea contractului individual de munca. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. c. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. c) 95. 2.50. 4.50. venituri din variatia stocurilor 2500. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. a) 1. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. 5. 3. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. b) 3. 6. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. de regula. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. reducerea salariului si/sau dupa caz. inchisoare. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. ca. 4. 5. individuala. venituri din discounturi 500. 3. 7. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. 4. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. 7. Sanctiunile disciplinare sunt : a. 92. 6. venituri financiare 125. 6. in principiu. b) 193. venituri din subventii guvernamentale 2400. este. 6. retrogradarea din functie. 3. 90. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. 5. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. 7. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. 2. 7. este proprie persoanelor incadrate in munca. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). este. de exemplu. 6. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. 3) neplata unor datorii comerciale. avertismentul. 12 . b. 6. 8. c. c. b. avertisment scris. 91. 3. este delimitata si descrisa in mod concret.

cu orice titlu. 97. 22/1969 ? a. in termenul prevazut de dispozitiile legale. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. 2. fara instiintarea prealabila a agentului economic. 96. 22/1969 ? a. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. c. precum si efectuarea de operatiuni economice. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. b. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. angajatul care primeste. numerar si alte drepturi si obligatii. de catre gestionar. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. 95.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. c. 1. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. (gestionar. 94. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. 22/1969 ? a. 4. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. 3. a unui agent economic. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. b. b. c. 13 . b. titluri de valoare. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. cheltuielilor. fara sa fie inregistrate in contabilitate. fara instiintarea prealabila a agentului economic. c. c. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara).activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). folosinta sau detinerea. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. 82/1991. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. nu a asigurat gestionarului. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. rezultatelor financiare. 5. 5. nedeclararea in scris. fara instiintarea prealabila a agentului economic. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. in cazurile prevazute de lege. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. urmatoarele fapte. potrivit legii. de bunuri materiale. 4. 1. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. chiar temporara. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. a. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. 22/1969? a. in intelesul prezentei legi. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 3. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. 98.93. b.

administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. Operatia de inventariere se organizeaza. b. divizarii sau incetarii activitatii. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a. in faza de angajare si de plata. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 . precum si a altor drepturi cuvenite acestuia. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. 100. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. oportune. direct sau indirect.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. b. angajamentele din care rezulta. 106. indiferent de capitalul social al acesteia. c. 103. c. c. c. obligatii de plata catre terti. 101. 105. 102. reale. respectiv de incasare. b. Documentele si activitatile intocmite. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat.verificarea modului de formare.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora.sa opreasca. daca: a. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. nu au primit viza de control financiar preventiv.cel putin o data pe luna. in mod obligatoriu. efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. dupa caz. in urmatoarele situatii: a. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. potrivit legii. eficace si eficiente. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe. cat si pentru structura fiscala competenta este : a. c. b. necesare. b. c. deschiderea. la finalul inspectiei fiscale. b. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. nu au primit viza de control financiar preventiv. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe.b. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. dar au fost aprobate de alte persoane competente. 107. Documentele si activitatile intocmite. 104. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. b. c. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe. 99. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. economicoase.in cazul fuzionarii. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. c. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. inainte de efectuare. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale. c. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. b.

declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. b. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. c.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. 111. controlul gestionar. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. preventiv delegat. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. 15 .sa nu dispuna.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. controlul bugetar. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a. in special. sunt : a. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. 115. nespecificate in ' lista de investitii'. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. in vederea intrarii in legalitate. o atestare emisa de catre o autoritate legala. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control.note de constatare. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii. c. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. controlul de regularitate.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a. controlul incrucisat. d. controlul de legalitate. 114. c. c. urmatoarele forme si tehnici: a. b.procese verbale de constatare.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. 113. c. b. este : a. 112. b. 110. b. utilizeaza. controlul anterior. c. structurile Ministerului Finantelor Publice. Pentru realizarea functiei de control financiar. controlul de legalitate. b. trecerea pe cheltuieli. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune. controlul mixt. b. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. in continuare. Viza de control financiar preventiv delegat. 109. c. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 108. b. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. c. in vederea acordarii vizei. actele si piesele justificative.

2. inutilizabile sau deteriorate. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. controlul de regularitate. semnatura. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice).stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. 2. in limitele aprobate). c. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. controlul bugetar. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. a. respectiv se pot angaja. b. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. 5. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. 119. stabilirea valorilor fara mis care. 121. preventiv delegat. 118. d. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. anagajament. de prisos. inclusiv prin virari de credite. 4. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. b. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. controlul bugetar. c. d. dupa caz reprezinta: a. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. respectiv se pot angaja. 5. d.b. 120. b. viza. reprezentand 16 . cu mis care lenta. b. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. greu vandabile. preventiv delegat. c. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente.reducerea. in limitele aprobate). 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. inregistrate in contabilitate. b. esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. 5. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 1. cu privire la : a. controlul de regularitate. 117. 116. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. 1. inregistrate in contabilitate. controlul de legalitate. c. 4. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. verificare. c. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. cu privire la : a. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. c.

b. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . 6. actele. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. cu miscare lenta. 4. b. 7. c. in lei si in valuta. 6. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. la solicitarea instantelor de judecata. in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. Care apartin acestuia ? 1. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. stabilirea valorilor fara miscare. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune. 3. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. 8. 1. 4. 7. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. urmatoarele fapte : 1. constiturea veniturilor publice. 4. 5. in numerar sau pe cont propriu. a. 123. in limitele aprobate). cu sau fara obiectiuni. 7. 8. inutilizabile sau deteriorate. numai cu obiectiuni. sa puna la dispozitie registrele. sesizarea organelor competente. La cererea organelor de control financiar de gestiune. 1. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). parchetului si politiei. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. refuzul de a semna. care intra sub incidenta controlului. 3. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. vanzarea. respectiv se pot angaja. a controlului 17 . 122. c. 3. 2. de orice natura. corespondenta. 5. 5. de prisos. 3. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. 7.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. sa semneze. b. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. 8. a incasarilor si platilor. 6. piesele justificative si alte documente necesare controlului. efectuarea. c.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. gajarea. 1. 5. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. mentinerea. greu vandabile. 124. angajarea. 2. 6. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. 2. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective.

1752/2005. 3.7. 2. 1. 5. 2. 3. stabilirea lipsurilor imputabile. 7. 3. Legea nr. 2. 4.total active. c. Care sunt etapele organizarii: 1. 4. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. total active. depozite. total venituri . 6. 126. 2. b. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. Legea nr. 5. Auditul public intern este reglementat de: a. c. b. 125. c. Ordonanta guvernului nr.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. 8. In functie de natura si complexitatea activitatilor. 3. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . total venituri . pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. c. 128. 2. aprobate prin OMFP nr. 7. 127.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. 1. 1.cifra de afaceri neta. a. 2. La inceperea inspectiei fiscale. 4. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. 571/2003.cifra de afaceri neta. a. 131. c. 3. 9. cifra de afaceri . 2. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. e. 1.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. inspectorul este obligat: a. Legea nr. d. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. 130. Care este ordinea lor? a. 6.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. total active.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 672/2002. d. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. 571/2003. 2. 1. 7. 241/2005. b. aplicarea scazamintelor legale. b. 4. 6. dotarea gestiunilor (magazine.4. e. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea. 3. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1.) cu doua randuri de incuietori diferite. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. 5. c. 7. 4. total cheltuieli. efectuarea faptica a inventarierii. 1. 22/1969. 129. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. b. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. 6. 2. confruntarea faptic . total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. 4. Legea nr. total venituri . b.scriptic. stabilirea perioadelor. etc. 3.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. c. total cheltuieli. care cuprind trei componente? a. b. Legea nr. 1. 92/2003. 2. 5. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 8. 9. 6. 4.activ net.

b) 842. . de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000 ron. unul din urmatoarele criterii: . 75. 4.venituri din vanzarea titlurilor de participare . b. la data de 31 decembrie a exercitiului N. inclusiv accizele. d.650. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. practicand un adaos comercial de 15%.650.036.5%. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului.000.300.000 ron.doua din urmatoarele criterii: .479.total active: 3.600. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate. cota standard de 16 % .5. comisionul vamal de 0. . situatia modificarilor capitalului propriu. c) 726. c) 3.334/2002.cifra de afaceri neta: 7. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale.279.total active: 3.25%.000. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. c. potrivit legii. TVA aferenta marfii este de: a) 2. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18. b. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10.000 euro. c. potrivit prevederilor Legii nr. cheltuieli totale deductibile.000. Accizele sunt de 30%. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice.000 euro. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. Taxele vamale sunt de 25%. b. e. 136. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant.000 ron. b.cifra de afaceri neta: 7.a. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.500.900. discotecilor. confiscarile. cazinourilor sau pariurilor sportive. potrivit legii.000 ron. accizele sunt de 1.300. notele explicative la situatiile financiare anuale? a. 132. 134. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926.000 euro. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.096. 137. 19 . a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100. majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane.000.venituri din dobanzi. precum si acei care acorda burse private. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. 133.000 ron.000. d) 842. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. potrivit legii.000 euro. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri . cont de profit si pierdere. Sunt considerate cheltuieli deductibile. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500.venituri din sponsorizari. Legii bibliotecilor nr. c. potrivit prevederilor legale. cota standard de 16 %. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a.050.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. 33/1994 privind sponsorizarea. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250. plus o cota optionala de 22%.000.00.000 ron. d) 2. amenzile. 135.000.044. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul.625.500.500. b) 2.255. 0. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.000. iar comisionul vamal este de 0. cota standard de 16 %. altele decat cele prevazute in relatiile comerciale. situatia fluxurilor de trezorerie. c. b. cluburilor de noapte.

taxabila cu cota de 19%. si in special. opere de arta. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. 140.650. percepute pentru plati cu intarziere.c. impozitele si taxele.000 euro.4000. rabaturile. 141. 144. perisabilitatile. c. liniara. 147. obiecte de colectie si antichitati.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. 143. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA.000 euro. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. b. cheltuieli de protocol . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000.cifra de afaceri neta: 3. accelerata si degresiva.deductibile 10% din total venituri. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. c. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol.a-c.datoreaza TVA in cota redusa de 9%. acolo unde are sediul beneficiarul. La intrarea calculatoarelor in tara. b. c. remizele risturnurile.nu datoreaza TVA. c. 142.5000.70000. b. liniara si degresiva. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. b. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta.datoreaza TVA in cota de 19%. bunurile constatate lipsa in gestiune. b. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . in limitele prevazute de lege. c. b. c. b. alin (8). daca locul importului este in Romania. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 .integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. c. daca prin lege nu se prevede astfel.O banca din Romania. In acest caz. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. 146. 138.300. numai profitul amanat. persoana impozabila: a. cu exceptia celor de la art. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. O persoana impozabila cu sediul in Romania. scutit fara drept de deducere. lit. 145.1000. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. second-hand. deci persoana romana factureaza fara TVA. numai profitul realizat la data bilantului. dobanzile. achizitia intracomunitara de bunuri. banca: a. importa calculatoare din Germania. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. cheltuieli totale . 139. inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. c. poate fi inclus: a. . 128. b. cheltuieli de reclama si publicitate . sconturile si alte reduceri de pret. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. Cheltuielile cu dobanzile sunt: a. c. b.

c) 200. majorari din relatiile cu statul . cheltuieli totale . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . 00. venituri din variatia stocurilor 3500. cheltuieli cu amenzi.00.00. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180.50. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780.50.10000. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . potrivit legii .1000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.5000. b) 104.a) 2590. Avem urmatoarele date la 30. 153. c) 304. a) 0. 148. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .20. neimpozabile la sursa 3000.170000.00. c) 3520.00.5000.88. venituri din subventii guvernamentale 800.120000. b) 6080. neasigurata si neimputabila . cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182. marfa constatata lipsa in gestiune. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. venituri din prestari servicii 2500 ron. 150. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891. b) 1904. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli cu sponsorizarea . Avem urmatoarele date la 30.88 b) 2750. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron. venituri financiare 200. de la societatile de asigurare.IX. c) 94. c) 5760.2007. b) 4091.00. din care venituri realizate din despagubiri. cheltuieli totale .00. c) 3230.2000. venituri din variatia stocurilor 400 ron.20. c) 233. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. venituri din diferente de curs valutar 500. 149. cheltuieli totale .10000. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.1000.00.2000. din care venituri realizate din despagubiri. de la societatile de asigurare.00. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. cheltuieli de protocol . venituri din provizioane 500 ron.88. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0. echipamente asigurate salariatilor. Avem urmatoarele date la 30. 154.2007 (exprimate in ron).IX. b) 110. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500.2000.00.25. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825. c) 24. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron.20.110000.5000. 152. 21 . venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400.IX. venituri financiare -125.65000. venituri financiare 200 ron. 151.100000) . b) 285. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile.2007 (exprimate in ron). b) 275.25000. venituri din variatia stocurilor 2500.

cheltuieli de protocol .7000. c) 3802.2007 (exprimate in ron). neimpozabile la sursa 3000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere .2000. 00.00. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. b) 158. b) 1400. Care este impozitul pe profit datorat? a) 0.10000. 158. c) 130. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776.00. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. de la societatile de asigurare. venituri din variatia stocurilor 22 . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron.2000. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000.1000. c) 160. cheltuieli cu sponsorizarea . venituri financiare 125. venituri din variatia stocurilor 35000. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.185000.5000.00. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). cheltuieli totale . majorari datorate din relatiile cu statul . din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.20. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600.20000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000.15000.4000.IX. cheltuieli totale . cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000. 160. cheltuieli pentru perfectionarea managementului .00. 00. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .35000.00. venituri din provizioane 500. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000.40000. venituri din prestari servicii 500. venituri din variatia stocurilor 1400. 161. 156. cheltuieli cu amenzi.00.3000. b) 2507. b) 14880.00. de la societatile de asigurare.155.00. b) 251.00. Avem urmatoarele date la 30. din care venituri realizate din despagubiri. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .2007 (exprimate in ron). Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540.205000. b) 1800.24. Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716.240000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.IX.IX.70. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.84. c) 1960. venituri financiare 1200. venituri din diferente de curs valutar 5000. c) 3836. c) 700.24.200000) . c) 14400.20. venituri din subventii guvernamentale 8000.80.00. neasigurata si neimputabila .80000. cheltuieli totale . din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . Avem urmatoarele date la 30. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. din care venituri realizate din despagubiri.00.00. b) 0. venituri din cedarea activelor 10000. echipamente asigurate salariatilor. 159. marfa constatata lipsa in gestiune.220000.3000.2000.2007 (exprimate in ron). 162. cheltuieli de protocol . cheltuieli totale . potrivit legii . cheltuieli de reclama si publicitate . 157.

c. 3424000.036. c. comisionul vamal de 0. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a. 60. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa. 3324000. exprimati in ron: venituri impozabile 100. 171. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. Taxele vamale sunt de 25%. c. venituir din cedarea activelor fixe 70. 3%. 16000000. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. d)4. c. 164.5%.158.000.000 ron. 165. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. venituri din productia de imobilizari corporale 20.000 ron. b. e) 842.00. din care s-a scazut dupa caz. iar comisionul vamal este de 0. 163. accizele sunt de 2. b. discotecilor. b)3420000. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari. 2%. b. 2%. 168.000. 2%. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege.000. cheltuieli totale deductibile. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2.000.000. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.000.5%. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.387. c) 190. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980. practicand un adaos comercial de 15%. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.044. venituri din diferente de curs valutar 700. 3%.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007. venituri din discounturi 500. 166.2.000 ron.000. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a.000 ron. unelte. b.000. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a.000.000.000. b.5%. c) 4292100.000. echipamente tehnologice.000. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22. b) 140. instalatii.00. c.000.5%. din care s-a scazut dupa caz. cazinourilor sau pariurilor sportive.096. 6400000. cluburilor de noapte.000. c. c. 3%. venituri din provizioane 5. 170.2. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a. terenuri.00.25%. cladiri.000. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.2500.2. 169. venituri din dobanzi 500. g) 842. Accizele sunt de 30%. respectiv masini.000. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. 5000000.3464000. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora. b. b. 167. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210.000.100. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a. 23 .000. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500.000. f) 726. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a.

a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. obligatia de cooperare. obligatia de cooperare. c. In ce consta controlul inopinat ? a. activitatea de verificare faptica si documentara. prelucrate in mediu electronic . in corelatie cu cele detinute de alte persoane . dreptul de a fi ascultat. obligatia de cooperare. 174. urmeaza sa se ia masuri de executare silita. d. in care sunt reflectate modul de calcul. relevanta starilor de fapt fiscale. si sa adopte solutia admisa de lege. d. b. b. controlul prin sondaj. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. d. b. aplicarea unitara a legislatiei. Inaintea luarii unei decizii. in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. c. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . c. exercitarea dreptului de apreciere. dreptul de a fi ascultat. 24 . Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. inspectia fiscala partiala. c. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. c. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . 173. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. 175. d. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. obiectul inspectiei fiscale. dreptul de a fi ascultat. aplicarea unitara a legislatiei. d. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. obligatia de cooperare. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . controlul inopinat. inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. secretul fiscal. 177. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. secretul fiscal. b. b. rolul activ. c. d. 176.d. b. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. dreptul de a fi ascultat. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. inspectia fiscala generala. Verificarea bazelor de impunere. rolul inspectiei fiscale. in principal. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. 178. aplicarea unitara a legislatiei. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. aplicarea unitara a legislatiei. potrivit legii fiscale. c. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. rolul inspectiei fiscale. b. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat .

3. situatiile financiare. c. activitatea de verificare faptica si documentara. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . c. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. d. activitatea de verificare faptica si documentara. 25 . activitatea de verificare faptica si documentara. cuantumul obligatiilor accesorii. b. data inceperii activitatii. 184. in cazul persoanelor fizice. Care este acest termen: a. in principal. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. raportul de inspectie fiscala. in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. a. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. in principal. 1. in care sunt reflectate modul de calcul. relevante pentru aplicarea legii fiscale. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. la solicitarea organului fiscal competent. 2. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. obligatiile viitoare. 4. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . in vederea descoperirii de elemente noi. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . entitatilor non-profit. daca acest lucru este prevazut de lege. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . Inspectia fiscala se exercita asupra: a. 1. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . b.e. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. 185. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. c. b actul administrativ fiscal. c. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. 180. In ce consta controlul incrucisat ? a. b. in termenele stabilite de acesta: a. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. in cazul persoanelor juridice. 6 luni. cuantumul obligatiei fiscale. 5. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. 2. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. 10 zile. data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. dupa caz. prelucrate in mediu electronic . registrele contabile. 45 de zile b. avizul de inspectie fiscala. In vederea stabilirii preturilor de transfer. b. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. 179. e. c. dosarul preturilor de transfer. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. 5. in principal. sa intocmeasca si sa prezinte. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. 183. 181. c. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. c. 4. 186. 30 de zile. b. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. 182.

c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal . b. accize. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. c. normative sau norme este: a. tuturor persoanelor. de regula. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. c. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale.analiza.acordul organului de inspectie fiscala . c. Inspectia fiscala se desfasoara. c. controlul faptic. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a.efectuarea unei inspectii partiale. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. cifra de afaceri.impozitul pe venitul microintreprinderilor. d. b. efectuarea unei inspectii generale. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor. efectuarea unei inspectii generale.b. indiferent de forma de organizare. Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. a situatiilor financiare defineste: a. 26 . b.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza. 194. d. 187. competenta revine: a. sinteza. c. studiul general prealabil. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. decizia de verificare . b. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a. organului vamal. b. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului. d. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. 191. b. controlul documentar-contabil. d. acordul contribuabilului . Curtea de Conturi . c. Comunicarea avizului nu este necesara: a. 195. Gar da Nationala de Mediu. c. 196. dar si in afara programului. informarea. Procedeul de stabilire a realitatii. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. Se emite numai: a. Ministerul Finantelor Publice . verbal.verificarea. c. institutiilor bugetare. cu : a. b. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. b. in cazul unui control inopinat. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. Comunicarea avizului nu este necesara: a. 190. 189. prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. b. impozitul pe venit. prin posta. analiza economico-financiara. aprobarea conducatorului organului fiscal. b. impozitul local. c.avizul de inspectie fiscala . pe cale electronica. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. 193. c. 192. in intregime sau cu preponderenta. 188. registrul unic de control. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala.efectuarea unei inspectii partiale. care au obligatii de stabilire. in forma scrisa. d. in timpul programului de lucru al contribuabilului. d.

nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. impozitul pe profit.accizele. d. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. art. 200. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a. 201. 202. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. c. conform Codului Muncii. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. 264. Pe baza carui document depus de contribuabil. d. 204.infractiunea. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. inspectia fizica. art. 203.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a. controlul invers cronologic. pe baza unei decizii de impunere. b. 199. controlul cronologic. c. b. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. controlul combinat sau mixt.controlul reciproc. Sanctiunile disciplinare.contraventia.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare. b. investigatia de control. b. e. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. controlul incrucisat. controlul incrucisat. pe baza unei declaratii fiscale. 206. 264. c. conform Codului Muncii. controlul prin sondaj.observarea. c.abaterea disciplinara.controlul reciproc. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. prin care acesta a incalcat normele legale. c.contributiile sociale.taxa pe valoarea adaugata. inventarierea. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a. controlul combinat sau mixt. b. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. e. d. c. b.avertisment scris. e.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%.197. 198.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Ce impozit. la autoritatea administratiei publice locale. pe baza unei notificari. controlul combinat sau mixt. b. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a.controlul reciproc. b. c. c. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. declarate eronat. taxa sau contributie.expertuza.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Sanctiunile disciplinare. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal. controlul cronologic. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie.raspunderea materiala. d. d. 207. d. 205. b. 27 . pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. a. d. c. c. d. regulamentul intern. b.

Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa. prin declaratia fiscala. pentru un contribuabil. 208. c. 3.2. 3. precizarea prevederilor din statutul de personal. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara. b. d. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. 209. taxelor si contributiilor. codul numeric personal.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. b. contributiile si taxele. Indicati varianta corecta: a. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. 4. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. b. c. c. certificatul de atestare fiscala. data debitarii contului platitorului. 211. d.blocarea contului bancar.retrogradarea din functie. 1. 5. b. e. din momentul in care este comunicat contribuabilului. impozite. b. c. 212. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. are obligatia stabilirii impozitelor. b.decizia de impunere. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. d. in termen de 15 zile de la data comunicarii. care au fost incalcate de salariat. 1 an. 216. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii. in termen de: a.avertismentul. declaratia de inregistrare fiscala. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 28 . c. in situatia in care contribuabilul. actul emis de organul de inspectie fiscala. 2. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. c. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. b. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. c. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. 1. c. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1. 4. 3 ani. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. 5. confiscarea bunurilor destinate. 1 luna. d. 6 luni. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. in termen de 45 de zile de la data emiterii. suspendarea activitatii agentului economic. In ce situatie. 210. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta.b. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. 215. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. 5. c. 3.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. 214. 4. b. 2 luni. c. b. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. 213. declaratia contribuabilului privind impozitele. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. folosite sau rezultate din contraventii.

b. 45 zile. 6. 5. c. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. 3. 2. data de incheiere a inspectiei fiscale. d. 5. 5. c. 6. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. taxelor. 2. au fost puse la dispozitie toate documentele. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. pe propria raspundere. 2. c. 2.217. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. 1. 3. 5. b. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . 3. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. 15 zile. Indicati varianta corecta: a. 219. 4. 2. 1. Cu exceptia marilor contribuabili. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. 221. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. 3. b. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. data de incepere a inspectiei fiscale. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. semnatura contravenientului. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 4. nota de constatare. 1. exista indicii privind diminuarea impozitelor. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. 2. 6. c. din care sa rezulte urmatoarele: 1. raport de inspectie fiscala. 60 zile. d. 90 zile c. temeiul juridic al inspectiei fiscale. 3. 2. c. 5. 223. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. d. 220. b. 4. 4. 2. 3. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. 4. 5. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. 3. 3. 1. proces-verbal. 5. data comiterii faptei. 5. d. b. locul desfasurarii inspectiei fiscale. fapta savarsita. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. 222. Indicati varianta corecta: a. d. 2. 2. 5. 3. 1. 3. taxelor. 4. 218. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. 2. 2. b. 3. 1. La finalizarea inspectiei fiscale. deciz de impunere. b. d. 4. exista indicii de evaziune fiscala. 4. Indicati varianta corecta: a. indiferent daca se stabilesc sau nu. 2. 1.

angajamentul de plata scris. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. date despre contribuabil. c . b. raspunderea solidara. 30 . angajamentul de plata scris. raspunderea subsidiara. d. existenta pagubei. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. procesul-verbal. 231. sau al organului ierarhic superior. e. dispozitia de retinere. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. constatari fiscale. constatari fiscale. e. date despre contribuabil. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. 230. d. b. date despre inspectia fiscala. raspunderea comuna. c. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. dispozitia de retinere. date despre inspectia fiscala. d. d. titlul executoriu judecatoresc. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. 226. constatari fiscale. date despre inspectia fiscala. a inlesnit-o. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. b. c.existenta unor raporturi juridice de munca. b. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. decizia de impunere. raspunderea comuna. date despre contribuabil. Care raspundere nu se prezuma. 227. b. 224.raportul de inspectie fiscala. auditul performantei. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. discutia finala cu contribuabilul. 233. raspunderea individuala. discutia finala cu contribuabilul. restituirea sumelor incasate nejustificat. fapata ilicita. c. c. c. 228. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. b.a. d. b. ea este precedata. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. raspunderea subsidiara. c. d. c. 229. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. c. d. auditul de sistem. auditul de sistem. discutia finala cu contribuabilul. c. titlul executoriu judecatoresc. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. 225. b. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. e. b. audit de regularitate. 232. decizia de impunere. raspunderea individuala. eficace si eficient. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. raspunderea solidara. b. singure sau impreuna cu alte persoane? a. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite.

existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. respectiv de la constituirea entitatii publice. 241. b. 235. 38/2003. 242. 238. b. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. 239. directorilor. Comitetul pentru Audit Public Intern . b. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. . b. si ei pot fi realesi. 1/4 din garantia ceruta pentru administratori. respectiv de la constituirea entitatii publice . presedintilor. patru ani. 236. c. b. c. si ei nu pot fi realesi. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori. si ei pot fi realesi. 243. 237. volumul actelor controlate . b. gajarea. completarea corecta a datelor. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. audit de regularitate.000 euro. concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. conform normelor legale este: a. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. structurile care il exercita . sa execute ori sa controleze operatiile 31 . Controlul care urmareste intocmirea documentelor. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. patru ani. Compartimentul de Audit Public Intern . institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. corecturi nesemnate. cu respectarea conditiilor legale. trei ani. 240. administratorilor. Durata mandatului lor este de: a. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. o perioada de doi ani consecutivi.000 euro. respectiv de la constituirea entitatii publice . concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ.000 euro. c. in termen de : a. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. d. Raspunderea cenzorilor este similara. vanzarea. Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. b. auditul performantei. b. Sfera auditului public intern cuprinde : a. audit de regularitate. durata si intensitatea controlului.teritoriale. c. c. c. regulilor procedurale si metodologice. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. c. adaugirile in text. c. o perioada de patru ani consecutivi. momentul efectuarii controlului . auditul de sistem. Care institutii bugetare. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. Clasificare controlului pe formele : preventiv. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa .b. c. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. auditul performantei. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. 234. o perioada de trei ani consecutivi. c. Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. b.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare.

ordonante de guvern. reprezinta: a.justetei documentelor. controlul autenticitatii documentelor. b. controlul legalitatii . controlul realitatii . precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. d. controlul oportunitatii unei operatii. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. scop. e. b. c. e.justetei documentelor. d. controlul realitatii . Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative. continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a. 32 . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. c.controlul eficientei documentelor.respective. lege sau decret. banesti. c. cheltuieli integral deductibile. conditiile si la locul indicat in ele este: a. in fapt. controlul oportunitatii unei operatii.exactitatii operatiilor economice. e. 244. controlul legalitatii . b.justetei documentelor.justetei documentelor. controlul efectuarii corecte a calculelor. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. controlul realitatii . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a. 249. c. 248. b. constituie: a. b. c.exactitatii operatiilor economice. d. care stabileste daca. in natura si banesti. controlul realitatii . b. c. hotarari guvernamentale. in care.controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a.exactitatii operatiilor economice. b. controlul oportunitatii unei operatii. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente. a normelor legale privind disciplina financiara. c. controlul legalitatii . controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. 246. controlul oportunitatii unei operatii.exactitatii operatiilor economice . acestea s-au produs in limitele. 245. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. 247. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. d. 250. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. controlul legalitatii . in natura. c. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. e. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. acte ale administratiei locale. b.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. cheltuieli nedeductibile. d.