P. 1
Control financiar

Control financiar

|Views: 59|Likes:
Published by Alma Livia
Control financiar
Control financiar

More info:

Published by: Alma Livia on Jan 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

CONTROL FINANCIAR FISCAL – TEST GRILA TESTE GRILA 1.

Controlul care se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau de manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme este: a. controlul preventiv; b. controlul financiar-contabil; c. controlul ulterior; d. controlul intern. 2. Actele si operatiunile emise sau infaptuite de agentii economici, institutiile publice, precum si de alti participanti la viata economico-financiara a statului, profesionistilor domeniului revenindu-le sarcina sa urmareasca daca actele operatiunilor examinate, indeplinesc conditiile de legalitate, operativitate, eficienta, economicitate si realitate formeaza: a. obiectul controlului-financiar; b. scopul controlului-financiar; c. sfera activitatii controlului-financiar. 3. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. prevenirea angajarii si utilizarii resurselor materiale si financiare, altfel decat in concordanta cu programele stabilite si cu normele legale existente; b. intarirea institutiei controlului financiar; c. prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectii. 4. Sarcinile controlului financiar sunt urmatoarele: a. verificarea indeplinirii prevederilor actelor normative emise de organele legislative si executive pentru infaptuirea politicii economico-financiare; b. analizarea din punct de vedere calitativ a activitatii economice; c. reprezinta una din actiunile umane al carui rezultat ofera oricarui conducator posibilitatea utilizarii, in orice moment, a unui sistem de informatii in legatura cu starea unui fenomen sau a unei activitati. 5. Enuntul: „ actiunea de determinare a unor adevaruri in legatura cu starea unor proiecte de activitati economice sau cu a celor care au fost efectuate, prin compararea modului efectiv de prezentare sau manifestare al acestora cu prevederile si normele legale prin care au fost definite si institutionalizate, in vederea preintampinarii sau depistarii si remedierii abaterilor de la aceste prevederi si norme' defineste urmatoarea notiune: a.controlul documentar contabil; b.controlul financiar- contabil; c.controlul financiar preventiv; d.controlul financiar ulterior; e. controlul de gestiune. 6. Controlul financiar-contabil, ca functie a managementului unei structuri economice, actioneaza sistematic in vederea realizarii anumitor activitati: 1. prevenirii abaterilor si deficientelor, apararii patrimoniului si cresterii eficientei economice; 2. protejarii agentilor economici de monopolizarea unui segment de productie in vederea permiterii liberei concurente; 3. cunoasterii modului de respectare a legalitatii cu caracter financiar si economic; 4. stabilirii raspunderilor pentru pagube sau nerespectarea disciplinei de gestiune; 5. monopolizarii anumitor activitati cu scopul mentinerii unor preturi sub control, de obicei, in domeniile de interes general sau strategic. Care sunt ? a. 1, 3, 4; b. 2, 3, 5; c. 1, 4, 5; d. 2, 3, 4.

7. Dupa momentul efectuarii propriu-zise sau al intocmirii si utilizarii documentelor supuse verificarii fata de momentul efectuarii verificarii, controlul financiar-contabil se clasifica in urmatoarele forme : a. control anticipat si control ulterior; b.control preventiv si control concomitent; c.control al statului si control propriu al agentilor economici; d. control operativ curent, control financiar preventiv si control ulterior; e.control din sfera executivului si control din sfera legislativului. 8. Controlul operativ- curent se exercita : a.prin viza; b.prin compartimentul financiar de gestiune; c.pe parcursul desfasurarii intregului proces economic; d.pentru urmarirea modului de efectuare a cheltuielilor si realizare a veniturilor; e.inainte de inceperea operatiunilor de inchirieri si concesionari de bunuri publice. 9. Intre controlul financiar preventiv si cel ulterior exista relatii de : 1. completare; 2. interdependenta; 3. corelare; 4. conditionare; 5. influentare. Care sunt tipurile de relatii? a. 1, 2, 4; b. 1, 4, 5; c. 2, 3, 5. 10. Obiectivele controlului ulterior sunt : a.stabilirea existentei si utilizarii rationale a patrimoniului; b.aplicarea de sanctiuni contraventionale potrivit normelor legale; c.preintampinarea formelor de risipa inainte de a se produce efecte negative; 11. Stabilirea principalelor obiective ale controlului, tematica reprezinta o faza a etapei : a.programarii activitatii de control financiar - contabil; b.intocmirii actelor de control financiar - contabil; c.valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar - contabil; d.pregatirii actiunii de control financiar - contabil; e.efectuarii controlului financiar - contabil. 12. Sfera de actiune a controlului financiar- contabil este stabilita prin : a.prevederi legale in vigoare; b.Legea contabilitatii nr. 82/1991; c.Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei; d.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 13. Dupa structurile care il exercita, controlul financiar- contabil se clasifica in : a.controlul exercitat in sfera legislativului si controlul exercitat in sfera executivului; b. controlul exercitat de structurile statului si controlul exercitat de structuri ale agentilor economici; c. controlul exercitat de institutiile statului si controlul propriu al agentilor economici; d. controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei si controlul exercitat prin structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice; e.controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. 14. Controlul financiar propriu al agentilor economici este exercitat in urmatoarele forme : a.controlul de gestiune si controlul financiar preventiv propriu; b.auditul financiar si controlul de gestiune; c.controlul total si controlul prin sondaj; d. controlul continuu si controlul intermitent;e.controlul de gestiune si controlul total. 15. In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Ministerul Finantelor Publice; b. Gar da Financiara; c.Curtea de Conturi a Romaniei; d. Agentia Nationala de Administrare Fiscala; e.Directia Generala de Control a Activelor Statului.

2

16. In sfera de activitate a executivului, controlul financiar- contabil este exercitat de : a.Curtea de Conturi a Romaniei; b.Ministerul Finantelor Publice, prin structurile sale specializate; c.Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; d.Directia de Supraveghere si Control Vamal; e.Garda Financiara si Curtea de Conturi a Romaniei. 17. Controlul financiar de gestiune, ca forma a controlului propriu, este acela care urmareste respectarea dispozitiilor legale cu privire la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti pe baza documentelor inregistrate in evidenta tehnic-operativa si contabila. El este: a. un control ulterior; b. un control operativ; c.un control anticipat. 18. Din punctul de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta; c. necesitatea, economicitatea si oportunitatea. 19. Din punct de vedere al fondului (continutului), controlul documentelor are ca obiective: a. autenticitatea, exactitatea intocmirii si valabilitatea documentelor si efectuarea corecta a calculelor; b. legalitatea-justetea, realitatea-exactitatea si eficienta, respectiv necesitatea, economicitatea si oportunitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente; c. realitatea - exactitatea operatiilor economice si financiare consemnate in documente. 20. Enuntul : „ansamblul actiunilor interdependente care prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice are drept scop realizarea procesului de cunoastere a activitatilor economice prin raportarea modului concret de manifestare al acestora la prevederile legale prin care au fost definite' reprezinta definitia: a.procedeului de control financiar-contabil; b.controlului documentar-contabil; c.controlului financiar- contabil; d.metodologiei de exercitare a controlului financiar-contabil; e.tehnicii de control financiar-contabil. 21. Care dintre variantele de mai jos sunt momente ale activitatii de control? a.determinarea eventualelor abateri prin compararea situatiei faptice, reale cu cea stabilita prin prevederi si norme legale; b.stabilirea modalitatilor de finalizare si valorificare a constatarilor; c.stabilirea eficientei controlului. 22. Controlul faptic este : a.o tehnica de control financiar; b.o faza a metodologiei de control financiar-contabil; c.o tehnica a controlului documentar-contabil; d. un procedeu de control financiar-contabil; e.o forma de control financiar-contabil. 23. Controlul documentar-contabil reprezinta : a.o forma de control financiar-contabil; b.un procedeu de control financiar-contabil; c.un obiectiv al controlului evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; d.o sursa de informatii pentru controlul evidentei tehnico-operative si financiar-contabile; e.o tehnica de control financiar-contabil. 24. Care dintre tehnicile enumerate mai jos apartin procedeului de control documentar-contabil? a.controlul faptic; b.observarea; c.controlul continuu; d. controlul incrucisat; e. analiza financiar - contabila. 25. Controlul care se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor este: a. controlul ulterior; b. controlul reciproc;

3

1. 6. controlul combinat sau mixt. 4) cheltuielile cu provizioanele si rezervele . 2) veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere. 6. 6. prevazute expres in acorduri si memorandumuri aprobate prin acte normative. 4) cheltuielile inregistrate in contabilitate. c. persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane. care nu au la baza un document justificativ. pe durata de viata stabilita de contribuabil. Avem urmatoarele categorii de cheltuieli : 1) cheltuieli de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor.1. 6. 3. Enumeram urmatoarele categorii de venituri: 1) veniturile din vanzarea marfurilor.c. in limita unei cote de pana de 2%. daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa. b. d. 5) cheltuielile cu primele de asigurare private de sanatate. 2. 5. 2. 6) cheltuielile de reclama si publicitate. 5) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate. 5) cheltuielile de sponsorizarea si mecenat. Care dintre ele sunt venituri neimpozabile? a. 1. persoanele fizice romane si straine. 2) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate. c. controlul cronologic. 3) cheltuieli pentru perfectionarea managementului. 3. 4) cheltuielile sociale. 5. potrivit legii. in limita a de 2. Care cheltuieli se incadreaza in categoria celor cu deductibilitate limitata? 4 . 3. e. 2. 3. c. 4) veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile. 4. 2. 5. 30. 7 . c. 3) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducerea. 1. 5. in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. b. 7. 3. 2) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2%. 5) venituri din cedarea activelor.5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 5. Se dau urmatoarele categorii de cheltuieli: 1) cheltuieli pentru protejarea mediului si conservarea resurselor. b. persoanele fizice independente. 4. Care cheltuieli intra in categoria celor nedeductibile? a. 4. 6. 28. 27.Care din urmatorii contribuabili sunt obligati la plata impozitului pe profit ? a. Care cheltuieli intra in categoria celor efectuate in scopul realizarii de venituri? a. 3) cheltuielile sociale. 3) cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura. 2. pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. 4. 5. a sistemelor informatice. controlul prin sondaj. 26. 6) venituri neimpozabile. intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii. aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului. 3. 2) cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative. 29. b. introducerea. in limita unei cote de 2%. 4. 7) dividendele primite de la o persoana juridica romana.

3. cheltuieli cu amenzi.4.5000.25000. Metodologia de realizare a controlului financiar este structurata pe etape astfel :) 1. e.60000.controlului de gestiune. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). c) 4952. Indicati care este ordinea corecta a acestor etape in cadrul procesului metodologic de exercitare a controlului financiar-contabil: a. d.3. Enuntul: „procedeul care. 80. 3.controlului faptic.2. echipamente asigurate salariatilor. a tuturor mijloacelor materiale si banesti dintr-o unitate economica' reprezinta definitia: a.1000. b. solicitat in instanta.20.4000. 34. a tuturor elementelor de activ si pasiv.1. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .4.5.5000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului . 5. 1.5000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 6560. in vederea stabilirii unui adevar obiectiv necesar clarificarii unor stari de fapt care reclama pregatire de specialitate in domeniul 5 .1.4. 2.10000.1. 38.2000. c.5.2000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. in patrimoniul unitatii economice. 1. realizeaza obiectivul principal al acestuia. e. 4. e. majorari din relatiile cu statul. Impozitul pe profit datorat este de : a) 3504.analizei contabile.20. cheltuieli totale . 37.1. cheltuieli de protocol .programarea activitatii de control financiar-contabil.2.2000.controlului documentar-contabil. ce consta in stabilirea existentei si miscarii.3. marfa constatata lipsa in gestiune.45000. c) 7291.1000. b) 6580. la un moment dat' reprezinta definitia : a. reglementat prin prevederile Codului de Procedura Civila.4.80.5. 3.1000. neasigurata si neimputabila . cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.3. 2.80. b. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .10000. 5. c) 2704. b) 6720. 5.intocmirea actelor de control financiar-contabil. intr-o anumita perioada de timp determinata. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .investigatiei. 2. 4. 31.valorificarea constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. b) 1904. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . cheltuieli totale .00. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? a) 4792. 32. Care este impozitul pe profit datorat? a) 8091.inventarierii.100000) .5.a. cheltuieli totale . cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.120000. cheltuieli cu sponsorizarea . c. cheltuieli totale .pregatirea actiunii de control financiar-contabil.160000.controlului financiar-contabil. neimpozabile la sursa 3000. Enuntul: „un ansamblu de operatiuni care au drept scop constatarea existentei. potrivit legii .4.3.controlului de gestiune. Enuntul: „mijloc de proba. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .calculului de control. 2. 35.3. c. 2. prin utilizarea unei tehnici specifice controlului financiar-contabil. b. d. 33.d. cheltuieli de protocol . c. 1.inventarierii b. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . b) 4152.105000. cheltuieli de reclama si publicitate .1000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.5000. 36.5. c) 6880. 2. efectuarea controlului financiar-contabil.

45. b. d. b.analizei contabile. Formele inspectiei fiscale sunt : a. astfel : a. in cazul in care sunt constatate fapte ce aduc atingere legii penale. Ordinea corecta si obligatorie a acestora este urmatoarea : a.e. 6. 2) forma de proprietate.descarcarea de gestiune. c. din partea controlorului financiar. c. 1. c. c. Raportul de inspectie fiscala cuprinde mai multe capitole. artei sau alta specialitate pe care judecatorul nu o poseda' reprezinta definitia: a.expertizei. Date despre inspectia fiscala. e.investigatiei.d. Ce elemente trebuie sa cuprinda Capitolul III (Constatari fiscale) al Raportului de inspectie fiscala. b. stabileste. b. 7. 1.Parlamentul Romaniei. 3. Alte constatari.inspectiei fizice. intocmirii actelor de control financiar-contabil. 4. 5. Enuntul: „tehnica prin care controlorul. 4. inspectia generala si permanenta. 1. 47. Date despre contribuabil. b. 7.observarii directe. cu 30 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil. din urmatoarea insiruire de cerinte ? 1) denumirea obligatiei fiscale. 43. inspectia fiscala generala si inspectia fiscala partiala. 3) obiective minimale avute in vedere. 2. inainte de inceperea inspectiei fiscale. 4. 5. b. e.inventarierii. 7. Programul de control se elaboreaza de catre : a. valorificarii constatarilor rezultate din efectuarea controlului financiar-contabil.observarii directe. e.inventarierii de control. 4. 5. 41.Curtea de Conturi a Romaniei.expertizei tehnice. starea unui post de activ la un moment dat' reprezinta definitia: a. 6. b. d. efectuarii controlului financiar-contabil. Discutia finala cu contribuabilul. c. 44. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. Adaptarea obiectivelor tematice la conditiile specifice activitatii subiectului controlat este o faza a etapei : a.inventarierii de control.d. programarii activitatii de control financiar-contabil. Anexe.inscrierea abaterilor si deficientelor constatate in actele de control si valorificarea acestora.investigatiei.inspectiei fizice. 6. 5.stiintei. d. 7. tehnicii. Sinteza constatarilor inspectiei fiscale. deplasarea la fata locului pentru a constata el insusi modul de respectare a normelor si prevederilor legale care reglementeaza sarcinile personalului controlat pornind de la obiectivele tematice' reprezinta definitia : a.fiecare entitate cu atributii de control financiar. pregatirii actiunii de control financiar-contabil. 46. Elaborarea programului de control este o faza a etapei : a. d. programarii activitatii de control financiar-contabil. 40. d. in urma efectuarii actiunii de verificare. 3. 3.Ministerul Finantelor Publice.acordarea vizei de control preventiv. 5) mentiunea daca s-a efectuat inventarierea patrimoniului. 6) persoana care raspunde de conducerea contabilitatii. si anume: 1. Constatari fiscale. 42.analizei contabile. 4) baza de impunere. Enuntul: „ tehnica a carei realizare presupune. b.investigatiei. e. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 10 zile la ceilalti contribuabili. c. c. in scris. in mod obligatoriu. de : a. c. 6.Guvernul Romaniei. 48.expertizei tehnice. cu 20 de zile la marii contribuabili si cu 15 zile la ceilalti contribuabili. efectuarii controlului financiar-contabil. b. Activitatea de constatare a deficientelor si a abaterilor este urmata. 2. forma juridica a societatii. c. el insusi. c. inspectia partiala si periodica. 2. intocmirii actelor de control financiar-contabil.sesizarea organului de urmarire penala. Avizul de inspectie fiscala se comunica contribuabilului. b. 6 . 2. e. 3. 39.

Documentul prin care. 4)inchisoarea contraventionala. in conditiile legii. 5. 2) suspendarea activitatii agentului economic. 6. 3) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior. 6. 6) avertismentul. c. 6. Ordonanta Guvernului nr. nota explicativa. 3)obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 53. 2. in timpul inspectiei fiscale. 3. 5)inchisoarea contraventionala. 4. c. 5) inchiderea unitatii. Ordonanta Guvernului nr. 5. raportul de inspectie fiscala. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale : 1) amenda contraventionala. 1. c. 2. care sa contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului. c. 6.a. avizul de inspectie fiscala. 1. Care din urmatoarele cheltuieli sunt deductibile pentru determinarea profitului impozabil ? a. cheltuieli facute in favoarea actionarilor sau asociatilor. c. 5. 3. in cazul efectuarii. Care sunt sanctiunile contraventionale principale? a. 5. b. 4. c. a unei cercetari la fata locului sau pentru consemnarea unor fapte. d. Enumeram urmatoarele sanctiuni contraventionale: 1) avertismentul. 1. 4. b. 50. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. d. 51. 1. ce pot influenta inspectia fiscala este: a. b. 49. organele de inspectie fiscala pot solicita explicatii scrise. b. Pentru determinarea limitei maxime a cheltuielilor de protocol deductibile in cazul impozitului pe profit. 6) suspendarea sau anularea. cheltuielile cu impozitul pe profit si alte cheltuieli nedeductibile. cheltuielile de protocol. 5. 1. 3. Care sunt sanctiunile contraventionale complementare? a. b. anagajamentul de plata scris. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. reprezentantului sau oricarui angajat al contribuabilului. procesul -verbal. 5. mai putin: a.punctul de vedere al contribuabilului. 2. cheltuieli efectuate pentru popularizarea firmei. procesul-verbal. 2. Actul de control care se intocmeste de catre organele de inspectie fiscala numai in cazul controlului inopinat. nota unilaterala. 7 . incrucisat. 82/1991. 55. b. din totalul veniturilor se scad cheltuielile totale. 6. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. temporar sau definitiv. a avizului. c. 2) desfiintarea lucrarilor si aducerea lucrarilor in starea initiala. b. acordului sau aautorizatiei de exercitare a unei activitati. cheltuielile de protocol si cheltuielile nedeductibile. 3. Legea contabilitatii nr. d. b. 52. care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni il constituie: a. cheltuieli de asigurare care nu privesc activele corporale sau necorporale ale contribuabilului. 54. daca nu exista consimtamantul contravenientului pentru aplicarea sanctiunii prevazute la litera anterioara. 4) blocarea contului bancar. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se incheie in conformitate cu : a. 1. c. dupa caz. 6. 3.

58. din care se scad veniturile neimpozabile. In anul 2006. prin cercetare. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunilor supuse verificarilor. prin utilizarea unor procedee si tehnici specifice. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar se defineste ca : a. 4. c. a modului concret de manifestare a subiectului analizat. centralizatoare si de sinteza aferente cu care opereaza structurile unei institutii publice.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. un ansamblu de proceduri utilizate in scopul cunoasterii unui domeniu care reuneste deobicei. odata cu propriile tehnici.verificarea modului de formare. are drept scop realizarea procesului de cunoastere a unui fenomen. b. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. daca se respectau cumulativ doua conditii: 1) sunt in limita a 5% din cifra de afaceri.totatitatea contractelor sau a comenzilor interne sau externe de aprovizionare sau a celor care au ca obiect executarea de lucrari sau prestari de servicii.ansamblul gestiunilor supuse verificarii pe o anumita perioada de timp fixa. precum si al documentelor primare. 1. Ca regula generala. institutii ale statului. si pe cele ale altor discipline cu care se inrudeste sau nu. indiferent de forma acestora. b) 104. de obicei de un an. profitul impozabil se calculeaza ca : a. a. asociatii familiale. veniturile obtinute din anularea provizioanelor pentru care s-a acordat deducere. 2) nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. b. dintr-un an fiscal.totalitatea activitatilor economice realizate de catre diferitele unitati economice. c. 63. c.un proces de cunoastere a realitatii faptice in legatura cu starea la un moment dat a unor fenomene si activitati economice. la care se adauga veniturile neimpozabile.00.00. Guvernului. 5. 62. 3) nu depasesc mai mult de 2% din impozitul pe profit datorat. 2. 60. b. Sfera de actiune a controlului financiar intern este formata din : a. 2.56.un ansamblu de activitati interdependente care. proceselor si operatiunilor. c. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4500 ron. regii autonome. 5) sunt in limita a trei la mie din cifra de afaceri. dobanzile primite de la o banca romaneasca.ansamblul activitatilor. 59. c) 80. c. Sfera de actiune a controlului financiar ulterior este formata din : a. a) 0. indiferent de forma de organizare a acestora. b. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. b. b. Parlamentului.00. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. societati comerciale si bancare cu capital de stat sau privat. sponsorizarile efectuate de contribuabil s-au suportat din impozitul pe profit datorat. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. 61. dintr-un an fiscal. c. 57. dintr-un an fiscal. 4) sunt in limita a 2% din cifra de afaceri.cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. Curtea de Conturi este subordonata : a. b. 2. dividendele primite de la o persoana juridica. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile nedeductibile. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. b. 64. c. diferenta dintre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri. din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile.totalitatea documentelor si activitatilor intocmite si realizate in cadrul unitatilor patrimoniale. c. Sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil : a. a unui proces sau a unei activitati economice prin raportarea modului 8 . toate avand insa ca principal obiectiv determinarea. Ministerului Finantelor Publice.

b. au generat aceste abateri. 70.verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. in scopul stabilirii unor adevaruri.investigatia de control. Caracterul postoperativ al functiei de cunoastere-evaluare a controlului financiar se manifesta prin : a. mult mai benefica desfasurarii in regim de eficienta a unei activitati economice decat actiunea de corectie ulterioara. Calculul de control. primare sau centralizatoare si a procedurilor legal stabilite. pe care aceasta activitate le poate furniza si care constituie sursele principale de informatii pentru fundamentarea si aplicarea deciziilor necesare remedierii abaterilor si intrarii in regimul de legalitate. in legatura atat cu unele abateri constatate care pot fi remediate chiar in aceasta perioada. Instrumentul practic.respectarea stricta a duratei afectate fiecarei grupe de documente supuse verificarii. c. b. cat si de munca. 69. poate fi utilizata urmatoarea tehnica de control : a. utilizat in procesul de verificare economica. b.activitatea de indrumare pe care controlul financiar o desfasoara concomitent cu activitatea de verificare. In timpul controlului.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. pe baza datelor inregistrate in documentele oficiale.procedeul de control financiar.functia de control a acesteia.ale carei obiective constau in a stabili daca unele din informatiile comune si cu acelasi continut. 65. diferite sunt identice. b. financiare si contabile sunt reale. prin raportarea modului de efectuare a unor operatiuni economice la un sistem de conventii aprioric stabilit.inscrierea constatarilor in raportul de inspectie fiscala.concret de manifestare a acestora la prevederile legale. d.inspectia fizica. inscrise in documentele primare sau in evidentele tehnico-operative. Realizarea activitatii de inregistrare a operatiunilor economice in evidenta contabila pune in evidenta : a. atat materiale.refacerea. a tuturor calculelor din care rezulta o informatie ce face obiectul controlului.emiterea de catre conducatorul unitatii cu sarcini de control financiar a unor dispozitii obligatorii. dupa momentul efectuarii in cadrul sistemelor din care fac parte. de catre alti operatori economici. care implica mult mai multe costuri. Controlul cronologic este tehnica de control financiar : a.inscrierea constatarilor in actele de control.inscrierea constatarilor in procesele . c. 67. presupune : a. c. b. 68. In situatia in care nu se poate stabili direct daca informatiile privind existenta elementelor de activ si pasiv. c. inscrise in documente financiar-contabile. b.activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea ulterioara a modului de manifestare a acestora la prevederile si normele legale prin care au fost definite. fara grupari sau sistematizari prealabile pe diverse criterii sau activitati ale acestora. la prevederile si normele legale prin care au fost definite.c. 66.inventarierea. normele sau instructiunile prin care au fost definite. b.tehnica de control financiar.determinarea starii unor operatiuni economice reprezentate in evidentele financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora. realizat de catre personalul cu atributii in acest domeniu. e.dispunerea de catre controlor a unor masuri operative al caror efect este intrarea in legalitate. ca tehnica a procedeului de control documentar.verificarea tuturor documentelor financiar-contabile primare. a problemelor care.observarea directa. c. dar realizate in cadrul aceleeasi unitati.c. evitandu-se tratarea superficiala a acestora. la prevederile si normele legale prin care au fost definite. valorificarea unora dintre constatari se face prin : a. centralizatoare care contin informatii comune diferitelor exemplare apartinand aceluiasi document. 9 .ansamblul informatiilor referitoare la activitatile economice supuse analizei. 71.utilizata cu foarte bune rezultate in cazul in care actiunea de verificare cuprinde mai multe obiective tematice ce vizeaza activitati diferite. de catre controlorul financiar. Controlul financiar operativ curent se defineste ca fiind : a.functia de sinteza a acesteia. in momentul efectuarii sau pe masura derularii in cadrul sistemelor din care fac parte. in ordinea emiterii si inregistrarii in evidente. b. care are ca obiectiv analizarea documentelor ce fac obiectul verificarii.actiunea de prevenire a abaterilor.functia de diagnosticare a acesteia. 72. c. cat si cu modul de rezolvare. este : a.

reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale. prestarea de servicii si/sau comertul. b) 143. venituri din prestari servicii 2500 ron. c. venituri din variatia stocurilor 3500. veniturile din diferente de curs. venituri din diferente de curs valutar 500. venituri din provizioane 500 ron. se procedeaza astfel : a. venituri din vanzarea marfurilor.2007 (exprimate in ron). b. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. b) 210. Avem urmatoarele date la 30. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. de la societatile de asigurare.nota unilaterala.73.IX.se intocmeste o nota comuna de catre controlori si conducatorul unitatii controlate. venituri rezultate din anularea datoriilor. 80. b.venituri din exploatare. activitati privind productia de bunuri materiale. venituri din productia vanduta. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? 10 . 00.raport intermediar. de la societatile de asigurare.IX. venituri din variatia stocurilor 2500. veniturile financiare.nota de constatare. venituri din chirii. Microintreprinderea este o persoana juridica romana care desfasoara : a. d. 79.raport de inspectie fiscala. c. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 230. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor ? a. venituri din vanzarea marfurilor. 78. c) 202. In cazul in care. c. 74. In cazul in care din controlul documentelor si activitatilor ce fac obiectivul actiunii de verificare nu se constata abateri cu caracter economic sau se constata.2007.se intocmeste un raport. la un moment dat. venituri financiare 200. 77. venituri realizate din despagubiri. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. pentru a limita consecintele ulterioare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 193.50. redevente. venituri financiare 200 ron. c) 135. se constata o abatere a carei valorificare trebuie facuta imediat.2007 (exprimate in ron). 76. venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale. venituri din subventii guvernamentale 800. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. venituri din prestari servicii . venituri din prestari servicii . din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1000. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. venituri din provizioane . inspectorii fiscali intocmesc : a. venituri din exploatare.se intocmeste proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. pentru pagubele produse la activele corporale proprii. d. b. din care venituri realizate din despagubiri. Avem urmatoarele date la 30.se intocmeste nota unilaterala. venituri realizate din despagubiri. din care venituri realizate din despagubiri.IX. Care din urmatoarele venituri nu intra in baza impozabila pe veniturile microintreprinderilor? a. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 15000. e. venituri din variatia stocurilor.00.activitati in domeniul jocurilor de noroc.00. de la societatile de asigurare. venituri din discounturi 500 venituri din subventii guvernamentale 400. c. b. venituri financiare 125. c. venituri din chirii. b. Avem urmatoarele date la 30.50. redevente.proces -verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. e. 75.nu se intocmeste act de control.50. venituri din variatia stocurilor 400 ron. de la societatile de asigurare. activitati in domeniul bancar . dar importanta acestora este nesemnificativa.

00. Avem urmatoarele date la 30.200000) . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000.00. cheltuieli totale . cheltuieli de protocol . venituri din subventii guvernamentale 8000. 85. Avem urmatoarele date la 30. echipamente asigurate salariatilor. Care este impozitul pe profit datorat? a) 19200.00.IX.175000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. b) 4796. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 330. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). 82.20. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile. neimpozabile la sursa 3000.10000. 00.2007 (exprimate in ron). venituri din variatia stocurilor 1400. cheltuieli de reclama si publicitate . cheltuieli de protocol . c) 19080.IX. b) 3584.00. 81. venituri financiare 1200.2000.IX.2000. din care venituri realizate din despagubiri.40000. b) 19680. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 30000 ron.4000. Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli totale . din care venituri realizate din 11 . 86. cheltuieli cu sponsorizarea . 83. venituri din diferente de curs valutar 5000. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.a) 194. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.240000.00.7000.3000.15000. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. majorari datorate din relatiile cu statul .00.00. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 20000. c) 390.00.00.80.00. 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). c) 940.64. 20.3000. Impozitul pe profit datorat este de: a) 0.00. c) 6412. cheltuieli totale .2007 (exprimate in ron).80. c) 230. venituri din cedarea activelor 10000. 00. c) 4411. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . b) 7692. 87. 88. b) 358. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 100000. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 5984.00. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale .50000. marfa constatata lipsa in gestiune. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 3400.160000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 1300.00.20. venituri din variatia stocurilor 35000. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. cheltuieli cu amenzi.200000. b) 1100. potrivit legii . venituri din provizioane 500.20000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5051. c) 5916.5000. neasigurata si neimputabila .00.35000. cheltuieli totale .2007 (exprimate in ron).00.2000.64. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri . b) 5351. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . c) 3560. venituri din prestari servicii 500. de la societatile de asigurare. b) 210. 84.

6.50. 7. este.despagubiri. reparatia are loc prin echivalentul banesc si nu in natura. 3) neplata unor datorii comerciale. limitata numai la paguba efectiva. Care dintre faptele in legatura cu activitatea contabila. 8: b. este proprie persoanelor incadrate in munca. 3. 12 . 7. 89. Care dintre faptele in legatura cu activitatea gestionara. 5. b. 1. 92.50. a. ca. de la societatile de asigurare. 3. 5) neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. avertisment scris. 6. c. 5. 3) intocmirea neconforma cu realitatea a documentelor pentru scaderea din contabilitate a lipsurilor constatate la inventariere. 2. in principiu. 2) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. alte plati facute persoanelor fizice sau juridice). avertismentul. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) constituirea garantiilor gestionare. amenda contraventionala. 3. 6) depasirea termenelor de trecere in evidenta separata a debitorilor insolvabili. 8. 4) neluarea sau luarea cu intarziere a masurilor necesare pentru inlocuirea gestionarului sau a angajatilor aflati in subordinea sa. 5. venituri din subventii guvernamentale 2400. 90. b. c) 2. 2. desi a fost avertizat in scris si motivat ca nu-si indeplinesc atributiile in mod corespunzator. 5. se intemeiaza exclusiv pe culpa. 6. de exemplu. de regula. isi are izvorul in contractul de munca. cu amenda sau cu inchisoare si amenda. a) 1. 3. este. Care din trasaturile de mai jos sunt proprii raspunderii materiale? 1. 6. 7) neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. inchisoare. 4. venituri financiare 125. b) 193. suspendarea contractului individual de munca. 7. neincluzand foloasele nerealizate de unitate. a. 7. c) 95. 2. 6.50. c. este delimitata si descrisa in mod concret. 6. venituri din variatia stocurilor 2500. 4. impun stabilirea raspunderii materiale ? 1) neplata unor datorii comerciale. 6. a indemnizatiei de conducere. 6. 4. reducerea salariului si/sau dupa caz. 8. desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. 6) inregistrarea eronata a operatiilor generatoare de plati nelegale si a stimulentelor materiale. alaturi de care se pot aplica si alte pedepse. 4) incheierea nereala a proceselor-verbale de insolvabilitate a debitorilor. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. Sanctiunile disciplinare sunt : a. retrogradarea din functie. 1. 2) angajarea sau trecerea unei persoane intr-o functie de gestionar sau din subordinea gestionarului fara avizul scris al celorlalti gestionari. 3. c. individuala. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 825. in toate elementele sale. obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii. 91. confiscarea partiala a averii. 5. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 143. venituri din discounturi 500. este proprie persoanelor juridice. 5. 5) plata unor sume nedatorate (dreptul de personal. b) 3. poate functiona in comun cu raspunderea agentului economic. 4. 7. 2.

se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. b. 82/1991. pastrarea si eliberarea de bunuri aflate in administrarea. 22/1969 ? a. de bunuri materiale. avand drept consecinta denaturarea veniturilor. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. asistenta tehnica de specialitate pentru verificarea calitativa a bunurilor ori a prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare. pastreaza si elibereaza fara a avea calitatea de gestionar in intelesul legii. daca fara incalcarea acesteia paguba s-ar fi putut evita. precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflecta in bilant. b. fara instiintarea prealabila a agentului economic. cu orice titlu. c. potrivit legii. c. 5) omisiunea cu stiinta a inregistrarilor in contabilitate. a. se pedepseste cu inchisoare de la 1 luna la 1 an. c. 3. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. este acel angajat al unui agent economic care are ca atributii principale de serviciu primirea. chiar temporara. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. nu a asigurat gestionarului. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii. fara sa fie inregistrate in contabilitate. precum si efectuarea de operatiuni economice. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. Constituie contraventii la prevederile legii contabilitatii nr. urmatoarele fapte. neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor in gestiune. cheltuielilor. 4) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate. de catre gestionar. 5. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. (gestionar. fara instiintarea prealabila a agentului economic. 95. in situatia in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubei. 13 . numerar si alte drepturi si obligatii. in intelesul prezentei legi. in cazurile prevazute de lege. in termenul prevazut de dispozitiile legale. c. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. a plusurilor din gestiunea sa despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta. sa fie considerate infractiuni: 1) detinerea. 94. nedeclararea in scris.nerespectarea oricarei alte indatoriri de serviciu. 1. 3. b. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara).activitatea de determinare a starii unor proiecte de operatiuni economice reprezentate in documente financiar-contabile prin compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite. a unui agent economic. 1. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1an. 5. rezultatelor financiare. indiferent de modul de dobandire si de locul unde se afla bunurile) raspunde integral. 98. 97. 4. titluri de valoare. b. angajatul care primeste. b. daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat. 4. 3) nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate. 22/1969? a. fara instiintarea prealabila a agentului economic.93. 22/1969 ? a. 22/1969 ? a. 2. Controlul financiar preventiv se defineste ca fiind : a. se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei contraventii la Legea nr. instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit legii (garantie suplimentara). Care din urmatoarele fapte intrunesc elementele necesare savarsirii unei infractiuni la Legea nr. crearea de plusuri in gestiune prin mijloace frauduloase. 2) efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte. aplicandu-se in mod corespunzator prevederile prezentului articol. c. folosinta sau detinerea. 96. neefectuarea inventarierilor la termenele si in conditiile legii.

efectuarea de plati pentru activitatea desfasurata in cadrul unei unitati de catre personalul propriu. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse verificarii. nu au primit viza de control financiar preventiv. precum si a altor drepturi cuvenite acestuia.contractele si / sau comenzile interne si externe de aprovizionare. Documentele si operatiunile supuse controlului financiar preventiv nu pot fi inregistrate in diferite evidente operative financiare. cresterea raspunderii factorilor de decizie in angajarea si efectuarea cheltuielilor. declaratia scrisa pe proprie raspundere a contribuabilului. respectiv derulate in cadrul unei institutii publice. contabile sau de sinteza respectiv efectuate. b. in faza de angajare si de plata. daca: a. direct sau indirect. cu ocazia intocmirii raportarilor contabile semestriale.totalitatea operatiunilor financiar-contabile desfasurate in cadrul compartimentelor de specialitate dintr-o unitate economica. administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. b. examinarea situatiei fiscale a unui contribuabil se face prin : a. verificarea tuturor documentelor justificative si a evidentelor financiar-contabile si fiscale care pot constitui si probe. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a. 107. 106.totalitatea operatiunilor economice privind drepturile unei unitati economice. In vederea stabilirii bazei reale de impunere. din care rezulta ca toate documentele si informatiile relevante pentru 14 .in cazul fuzionarii. inchirierea si schimbul bunurilor ce formeaza patrimoniul institutiilor publice. c. 103. inainte de efectuare. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv este formata din : a. b. in urmatoarele situatii: a. 101. c. 105. documentul care constituie mijloc de proba atat pentru acesta. oportune. Documentele si activitatile intocmite. c.ansamblul documentelor si operatiunilor din care deriva drepturile si obligatiile patrimoniale pe care o unitate economica le are fata de o persoana fizica si / sau juridica sau fata de institutiile statului. economicoase. respectiv de incasare. necesare.sa identifice operatiunile si documentele care nu indeplinesc conditiile legale stabilite prin prevederi si norme legale. cat si pentru structura fiscala competenta este : a.sa stabileasca toate cazurile de posibile abateri financiare inainte ca acestea sa se produca. au fost vizate de persoanele desemnate cu efectuarea controlului financiar preventiv. 100.verificarea modului de formare. reale. de regula o data cu intocmirea balantei de verificare. nu au primit viza de control financiar preventiv.activitatea de verificare a unor operatiuni sau documente economice in vederea stabilirii legalitatii acestora. b. dupa caz. potrivit legii. c. c. obligatii de plata catre terti. Documentele si activitatile intocmite. b. indiferent de natura si felul capitalului social al acesteia. Obiectivul principal al controlului financiar preventiv este : a.b. divizarii sau incetarii activitatii. c. b. toate documentele privind operatiunile care nu sunt legale. angajamentele din care rezulta. 104. 102. concesionarea si transferul bunurilor ce formeaza patrimoniul unitatii economice. Operatia de inventariere se organizeaza.sa opreasca. In cazul in care un contribuabil contesta decizia de reverificare a unei anumite perioade. Principalul obiectiv al controlului financiar de gestiune consta in : a. verificarea tuturor evidentelor care se intocmesc in cadrul unei unitati economice si care pot constitui si probe. repartizarea si modificarea creditelor bugetare. verificare prin sondaj a documentelor justificative si a evidentelor administrative care pot constitui si probe.cel putin o data pe luna. eficace si eficiente. c. in mod obligatoriu. c. fata de alte unitati cu care este in relatii de colaborare. deschiderea. b. respectiv derulate in cadrul unei societati comerciale cu capital privat. 99. c. la finalul inspectiei fiscale. b. activitatea de control a tuturor documentelor financiar-contabile inaintea intocmirii bilantului si anexelor la acesta. indiferent de capitalul social al acesteia. dar au fost aprobate de alte persoane competente. supuse activitatii de control financiar preventiv sunt : a.

este : a. urmatoarele forme si tehnici: a. din punct de vedere al respectarii tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile. actele si piesele justificative. prin interpretare sau aplicare eronata a dispozitiilor legale. in special. fonduri sau rezultate a unor sume care duc la diminuarea profitului sau capitalului social. solicitarile de credite pentru finantarea unor obiective de investitii. b. sa puna la dispozitia controlorilor toate registrele. o atestare a unei autoritati legale prin care se confirma ca operatiunile supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale in vigoare. b. din punct de vedere al respectarii indeplinirii sub toate aspectele a principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operatiuni din care fac parte operatiunile supuse controlului reprezinta: a. structurile Ministerului Finantelor Publice. controlul bugetar. b. c. o atestare emisa de catre o persoana fizica sau juridica. Pentru realizarea functiei de control financiar. controlul de legalitate. Abaterile de la prevederile legale constatate ca urmare a exercitarii controlului financiar de gestiune se consemneaza in : a. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale prin care au fost definite. preventiv delegat. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. 114. 110. masuri care sa produca prejudicii de orice natura unitatii economice. corespondenta si oricare alte documente necesare realizarii controlului financiar de gestiune.procese verbale de constatare si sanctionare a abaterilor. c. b. c. Principalele caracteristici ale activitatii de control financiar preventiv sunt : a.declaratia contribuabilului data la inceputul verificarii din care rezulta ca toate documentele relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. 113. c.efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. sunt : a. in vigoare la data efectuarii operatiunilor reprezinta: a. b. controlul incrucisat. o atestare emisa de catre o autoritate legala. c.note de constatare. controlul mixt. Principalele activitati asupra carora se poate exercita controlul financiar preventiv propriu. c. controlul anterior.procese verbale de constatare.se urmareste de catre conducatorul unitatii economice in cadrul careia se efectueaza. utilizeaza. organizat de catre Ministerul Finantelor Publice prin personal special desemnat pentru efectuarea acestei activitati. c. 115. in continuare. nespecificate in ' lista de investitii'. c. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. b. 112. controlul de legalitate. se exercita inainte de efectuarea operatiunii supuse verificarii sau inainte de lansarea unui document in circuitul economic. prin care se confirma ca proiectele de operatiuni supuse controlului sau au fost constituite in baza prevederilor legale. Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar de gestiune are obligatia: a.se organizeaza in cadrul compartimentului financiar de gestiune.sa nu dispuna. Viza de control financiar preventiv delegat. trecerea pe cheltuieli. controlul gestionar. 111. 15 . in vederea acordarii vizei. controlul de regularitate. declaratie verbala a contribuabilului prin care a confirmat ca toate documentele si informatiile relevante pentru efectuarea inspectiei fiscale au fost puse la dispozitia inspectorului fiscal. d. 108. b. 109. sa propuna sau sa dispuna masurile necesare de inlaturare a lipsurilor si abaterilor constate si consemnate in actele de control. b. in vederea intrarii in legalitate.

cu mis care lenta. c. Care apartin acestuia? 1) Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. 117. cu privire la : a. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. respectiv se pot angaja.reducerea. b. verificare. c. inclusiv prin virari de credite. cu privire la : a. 3) stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 2) verificarea conditiilor de angajare a gestionarilor si a modului de constituire si depunere a garantiilor materiale ale acestora. stabilirea valorilor fara mis care. a. 2. inutilizabile sau deteriorate. Controlul financiar preventiv se exercita de persoanele din cadrul compartimentului de specialitate desemnate in acest sens de catre conducatorul entitatii publice printr-un act de numire prin: a. 4. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale. respectiv se pot angaja. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. in limitele aprobate). 121. viza. Obiectivele controlului financiar preventiv au in vedere: a. inregistrate in contabilitate. d.b. 120. preventiv delegat.constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. Sfera de actiune a controlului financiar preventiv are in vedere mai multe obiective. semnatura. greu vandabile. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnic-operativa si contabila. 1. esalonarea sau anularea titlurilor de incasare. Controlul financiar preventiv care consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac obiectul acestuia. din punct de vedere al respectarii incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare si/ sau de angajament. dupa caz reprezinta: a. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. controlul de legalitate. c. reprezentand 16 . 5.stabilirea integritatii valorilor materiale si banes ti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. controlul bugetar. 118. 2. preventiv delegat. 1. d. 119. d. inregistrate in contabilitate. c. b. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget. in limitele aprobate). anagajament. b. b. 5. 4. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. 5) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni a clasificatiei bugetare a creditelor aprobate. b. c. care se verifica din punctul de vedere al respectarii dispozitiilor legale in vigoare. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. 116. Obiectivele supuse controlului financiar de gestiune reprezinta momentele activitatii economice sau sociale prevazute in documente. c. controlul de regularitate. controlul bugetar. controlul de regularitate. de prisos. 4) deschiderea si repartizarea de credite bugetare. 5.

2. a controlului 17 . c. greu vandabile. in lei si in valuta. in cazul neluarii masurilor referitoare la recuperarea pagubelor. intocmirea si circulatia documentelor primare si de evidenta tehnicoperativa si contabila. inutilizabile sau deteriorate. piesele justificative si alte documente necesare controlului. Angajamentele legale (orice act cu efect juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public) si credite bugetare (suma aprobata prin buget.stabilirea realitatii si legalitatii inregistrarilor operatiunilor consemnate in documentele primare si contabile referitoare la cantitatile si valorile mentionate in acestea. 1. 6. refuzul de a semna. corespondenta. sesizarea organelor competente. 4. 3. In legatura cu organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune constituie contraventie. b. sa semneze. ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni) sau credite bugetare (limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar. Care apartin acestuia ? 1. de prisos. sa nu prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare. actele de control intocmite de organele de control financiar de gestiune.contributia viitoare a Romaniei la acest organism. de orice natura. cu miscare lenta. 5. 8. 3. 1. actele. la solicitarea instantelor de judecata. 124. respectiv se pot angaja. a incasarilor si platilor. 2. c. inclusiv a salariilor si a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati. Sfera de actiune a controlului financiar de gestiune are in vedere mai multe obiective. in privinta autorizarii si stabilirii titlurilor de incasare. in numerar sau pe cont propriu. 4. nedispunerea masurilor necesare pentru efectuarea cu prioritate. cu sau fara obiectiuni. stabilirea integritatii valorilor materiale si banesti din gestiunile supuse controlului (stabilirea existentei faptice a valorilor materiale si banesti. numai cu obiectiuni. La cererea organelor de control financiar de gestiune. 6. vanzarea. 4. b. gajarea. 5. a. b. 7. neemiterea in termen a actelor administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune. 1. trecerea in functia de organ de control financiar de gestiune a unei persoane fara a se fi obtinut in prealabil de la organele de politie relatii scrise cu privire la antecedentele penale ale acesteia. 3. constiturea veniturilor publice. 8. 3. care intra sub incidenta controlului. stabilirea exactitatii soldurilor scriptice). angajarea. 122. mentinerea. 6. 7. de catre seful compartimentului financiar de gestiune. 5. verificarea exactitatii preturilor luate in calculul valorilor materiale ce fac obiectul controlului. sa puna la dispozitie registrele. efectuarea. 5. executarea in termenele stabilite a dispozitiilor date ca urmare a controlului efectuat de organele de control financiar de gestiune sau comunicarea din culpa a unor date eronate in legatura cu executarea lor . concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale. conducerile si salariatii unitatilor supuse controlului au obligatia : a. 6. 7. in limitele aprobate). 8. punerea la dispozitia organelor de control financiar de gestiune a documentelor si datelor necesare controlului. 2. 7. reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale.Recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite. c. precum si de a da explicatii scrise la cererea organelor de control. parchetului si politiei. urmatoarele fapte : 1. actele de control si sa comunice la termenele fixate modul de aplicare a masurilor stabilite in urma controlului. stabilirea valorilor fara miscare. 123.

4. sigilarea tuturor locurilor in care exista valori materiale. 3. 4. 2. c. 5.4. 126. 4. 571/2003. 6. b.cifra de afaceri neta. 2. 1.sa stabileasca locul de desfasurare a inspectiei si impozitele si taxele supuse verificarii. unitatile patrimoniale au obligatia sa asigure organizarea inventarierii. 6. 4. 9. dotarea gestiunilor (magazine. c. total venituri . 127. 241/2005. b. 8. 2. depozite. Legea nr. b. La inceperea inspectiei fiscale.total active.7. 6. 8. care cuprind trei componente? a. 2. c. 3. Care sunt criteriile de marime prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene. total venituri .activ net. 7.sa prezinte tematica de control si avizul de inspectie fiscala. total cheltuieli. 9. 7. c. e. 1.) cu doua randuri de incuietori diferite. 2. c. Auditul public intern este reglementat de: a. 571/2003. a.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . b. Legea nr. 1. stabilirea lipsurilor imputabile. 1. c. 2.financiar de gestiune necesar stabilirii prejudiciilor care au condus la savarsirea unor fapte de natura penala. 1. 6. 672/2002. 131. total active si numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar . total cheltuieli. 3. Legea nr. 5. 3. 4. b. Care este ordinea lor? a. inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exercitiului financiar. pregatirea conditiilor necesare efectuarii inventarierii. 7. compensarea lipsurilor cu plusurile constatate. total venituri . 1. e. in functie de care entitatile intocmesc situatii financiare anuale care cuprind cinci componente si situatii financiare anuale simplificate. efectuarea faptica a inventarierii. Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil ? 18 . 2. In functie de natura si complexitatea activitatilor.cifra de afaceri neta. d. 2. 6. dotarea comisiei de inventariere cu mijloacele tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor de inventariere. 3.scriptic. organizarea si numirea persoanelor imputernicite sa efectueze inventarierea. Ordonanta guvernului nr. 1. inspectorul este obligat: a. 2. 130. 4. aprobate prin OMFP nr. 2. Stabilirea rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1. 5. 3. Legea nr. Legea nr. d. 5. 1752/2005. 22/1969. 92/2003. 7.sa precizeze obiectul actiunii de control si sa stabileasca durata actiunii. aplicarea scazamintelor legale. stabilirea perioadelor. 129. Care sunt etapele organizarii: 1. 3. 128.sa prezinte contribuabilului legitimatia de inspectie. cifra de afaceri . a. avizul de inspectie fiscala si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de control . 4. b. determinarea rezultatelor inventarierii si valorificarea acestora. confruntarea faptic . etc. 125. Impozitul pe profit si impozitul pe veniturile microintreprinderilor sunt reglementate de : a. identificarea tuturor locurilor (incaperilor) in care exista valori materiale ce urmeaza a fi inventariate. cu exceptia locului in care a inceput inventarierea si care se sigileaza numai in cazul in care se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. b. total active. c. total active.

000 euro. b. b. Taxele vamale sunt de 25%. c. de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. 134. cota standard de 16 %. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte. potrivit prevederilor Legii nr.cifra de afaceri neta: 7.000.000 ron.600. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 926. c) 3. notele explicative la situatiile financiare anuale? a.334/2002.479. 133. c.total active: 3.000 ron.000. Accizele sunt de 30%.300.000 ron. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.625. TVA aferenta marfii este de: a) 2. cazinourilor sau pariurilor sportive. 33/1994 privind sponsorizarea.000. potrivit legii. dar nu mai putin de 5 % din veniturile realizate. comisionul vamal de 0.000 ron. c. plus o cota optionala de 22%. 136. cluburilor de noapte. 132. la data de 31 decembrie a exercitiului N.000 euro. cota standard de 16 %. potrivit legii. d) 842. perisabilitatile in limitele prevazute in normele aprobate prin hotarare a Guvernului.096.050. Un importator primeste din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 10.000.650. Sunt considerate cheltuieli deductibile. . potrivit legii. d. confiscarile. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari: venituri impozabile 100. perisabilitatile in limitele stabilite de organele de specialitate ale administratiei centrale. discotecilor.650.900. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist.25%. Care este cota de impozitare a profitului in cazul contribuabililor care desfasoara activitati de natura discotecilor si cazinourilor? a. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate.000 ron. 0. b. Care sunt criteriile ce trebuiesc indeplinite pentru persoanele juridice ce intocmesc situatii financiare anuale care cuprind bilant. cont de profit si pierdere. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.500.000. b. c. b.000 euro.total active: 3. situatia modificarilor capitalului propriu. inclusiv accizele.000 ron. practicand un adaos comercial de 15%.venituri din vanzarea titlurilor de participare .doua din urmatoarele criterii: .5.cifra de afaceri neta: 7.036.500. Legii bibliotecilor nr. accizele sunt de 1. potrivit prevederilor legale. unul din urmatoarele criterii: . 135.venituri din dobanzi/majorari de intarziere potrivit contractelor economice. situatia fluxurilor de trezorerie. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor. b) 2.255. 4.000. . cota standard de 16 % . altele decat cele prevazute in relatiile comerciale.5%. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.00. mai putin cheltuiala cu impozitul pe profit si cheltuielile cu sponsorizarea si /sau mecenatul.venituri din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere. cheltuieli totale deductibile. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 500. b) 842. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat. 75. d) 2. 137.venituri din dobanzi. precum si acei care acorda burse private.000.a. amenzile. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.000 euro. O societate comerciala importa marfa in valoare de 18.044.500.279. cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat efectuate. c) 726. 19 . majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane. conform Codului fiscal privind impozitului pe profit: a. daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: este in limita a 3 la mie din cifra de afaceri . iar comisionul vamal este de 0.venituri din sponsorizari. e.300. in limita de 5% aplicata asupra diferentei dintre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.000.

Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. numar mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. b. b. obiecte de colectie si antichitati. In cazul constructiilor se aplica amortizarea: a. intrucat bauturile alcoolice si produsele din tutun sunt destinate actiunilor de protocol.a-c. Cheltuielile cu dobanzile sunt: a.datoreaza TVA in cota de 19%.deductibile 10% din total venituri. taxabila cu cota de 19%. Care din urmatoarele operatiuni sunt impozabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata? a. 144.4000. In acest caz. percepute pentru plati cu intarziere. daca prin lege nu se prevede astfel.1000. cu exceptia taxei pe valoarea adaugata. toate din urmatoarele criterii: total active: 7. locul prestarile serviciului de consultanta este Franta.datoreaza TVA in cota redusa de 9%. importa calculatoare din Germania.integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu trei. lit. c. b. numai profitul realizat la nivelul trimestrului III. b. dobanzile. persoana impozabila: a.c. perisabilitatile. 139. Principiul prudentei presupune ca evaluarea sa fie realizata pe o baza prudenta. c. alin (8). inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata. in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit ? 20 . daca locul importului este in Romania. Cum este considerat serviciul de consultanta pentru persoana impozabila romana? a. 145. opere de arta. Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din: a. 143. acolo unde are sediul beneficiarul. liniara. atunci cand vanzatorul este o persoana impozabila revanzatoare. acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei. cheltuieli de reclama si publicitate . c. presteaza servicii de consultanta pentru o persoana impozabila cu sediul in Franta. second-hand. c. rabaturile. Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a. c.000 euro.70000. 141. 128. cheltuieli de protocol . c. b. bunurile distruse ca urmare a unor calamitati. banca: a. cheltuieli totale . achizitia intracomunitara de bunuri.300. are dreptul sa deduca partial taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. b.O banca din Romania. remizele risturnurile. bunurile constatate lipsa in gestiune. cheltuieli sociale 5000 (fond de salarii 20000). c.5000. b. O persoana impozabila din Romania inregistrata ca platitor de taxa pe valoarea adaugata achizitioneaza bauturi alcoolice si produse din tutun destinate actiunilor de protocol. in limitele prevazute de lege.000 euro. are dreptul sa deduca integral taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei. b.650. deci persoana romana factureaza fara TVA. c. La intrarea calculatoarelor in tara.operatiunile care sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila. c. numai profitul realizat la data bilantului. numai profitul amanat. cu exceptia celor de la art. persoana impozabila neinregistrata ca platitor de TVA. 142. sconturile si alte reduceri de pret.nu datoreaza TVA. liniara si degresiva. . si in special. impozitele si taxele. importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana. integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a capitalului este mau mic sau egal cu unu. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . nu are dreptul sa deduca taxa pe valoare adaugata aferenta achizitiei.cifra de afaceri neta: 3. 146. 140. O persoana impozabila cu sediul in Romania. 138. poate fi inclus: a. accelerata si degresiva. scutit fara drept de deducere. 147. b.

10000.2007 (exprimate in ron). venituri financiare -125. b) 4091. venituri din variatia stocurilor 400 ron.1000. 151. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 2000. venituri din prestari servicii 2500 ron. cheltuieli totale . 154. cheltuieli pentru perfectionarea managementului 1000. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite . b) 104.120000. 153.00. b) 1904. venituri din variatia stocurilor 2500. a) 0. b) 285.IX. 00. venituri din discounturi -500 venituri din subventii guvernamentale -400. Avem urmatoarele date la 30. venituri din variatia stocurilor 3500.110000.00. Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 5000 ron. cheltuieli cu sponsorizarea . Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 150000.5000.00.65000. neasigurata si neimputabila .88. Avem urmatoarele date la 30. Care este impozitul pe profit datorat? a) 4891.5000. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .a) 2590.1000. (exprimate in ron) realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 12000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 5780. venituri financiare 200.25000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii -825. b) 6080. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 175. venituri din subventii guvernamentale 800. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 180. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ. 149. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000.20.2007.88 b) 2750. 21 . Avem urmatoarele date la 30. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.88. c) 200. 152. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. cheltuieli totale . c) 3520.170000.20. din care 150 ron reprezinta cheltuieli nedeductibile. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana.2000. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000. majorari din relatiile cu statul .20. de la societatile de asigurare. neimpozabile la sursa 3000. cheltuieli totale . c) 24. cheltuieli de protocol .10000.50. venituri din dividende primite de la o persoana juridica romana . b) 275.2000.5000.25. c) 304. c) 5760. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . potrivit legii .00. venituri financiare 200 ron. Impozitul pe profit datorat este de : a) 0. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 4000 ron. c) 94. cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului .50. echipamente asigurate salariatilor. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri -12500. c) 3230. cheltuieli cu amenzi. venituri din diferente de curs valutar 500. 148. din care venituri realizate din despagubiri.00.00.IX.00.00. de la societatile de asigurare. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor ? a) 182.2000.IX.00.2007 (exprimate in ron). c) 233. marfa constatata lipsa in gestiune. din care venituri realizate din despagubiri. venituri din provizioane 500 ron. Sa se determine care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica. b) 110. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 80000. 150.100000) .

marfa constatata lipsa in gestiune.00.1000. de la societatile de asigurare. 157. 159. venituri financiare 1200. veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere . cheltuieli pentru formarea si perfectionarea personalului . de la societatile de asigurare. venituri din provizioane 500. Avem urmatoarele date la 30.00. c) 700. 162. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare.155. b) 2507. cheltuieli de protocol . din care 150 ron reprezinta cheltuieli cu amenzile.5000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 0. cheltuieli totale . cheltuieli de reclama si publicitate .00.220000.200000) . pentru pagubele produse la activele corporale proprii 1000.24.35000.2007 (exprimate in ron). venituri din diferente de curs valutar 5000. Care este impozitul pe profit datorat? a) 14280. venituri din subventii guvernamentale 8000.2000. venituri din variatia stocurilor 35000.2007 (exprimate in ron). Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale (cifra de afaceri .80000. b) 251. cheltuielile cu contributiile ce depasesc limitele stabilite .00.IX.00. neasigurata si neimputabila .24. Avem urmatoarele date la 30. 158. venituri din variatia stocurilor 1400. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10000. b) 14880. Care este cheltuiala cu impozitul pe profit? a) 4010.20. Cheltuielile aferente desfasurarii activitatii sunt in suma de 40000 ron. pentru pagubele produse la activele corporale proprii 10000. cheltuieli cu amenzi.2007 (exprimate in ron).4000.00.3000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 190.00.80. cheltuieli cu impozitul pe profit inainte de impozitare. venituri financiare 125. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 10500. b) 1800. din care venituri din productia de imobilizari corporale si necorporale 1600. b) 0. 00. majorari datorate din relatiile cu statul . Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 70000. realizate de microintreprinderea „X' : total venituri 800000. b) 158.84.00. cheltuieli cu majorarile datorate din relatiile comerciale . b) 1400. Se dau urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 190000.185000. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 540. cheltuieli totale .00. c) 14400. 160.00. din care venituri realizate din despagubiri. cheltuieli totale . Un agent economic realizeaza venituri totale in suma de 50000 ron.10000.70.240000. 156.205000. din care venituri realizate din despagubiri.15000. echipamente asigurate salariatilor. cheltuieli cu sponsorizarea . 00.40000. potrivit legii . cheltuieli de protocol .IX. cheltuieli care nu au la baza un document justificativ.7000. Avem urmatoarele date la 30.00.20000. c) 160. c) 3802. din care 1000 ron reprezinta dividende de la o persoana juridica romana. cheltuieli totale . c) 1960. Avem urmatoarele date (exprimate in ron) la 30 IX 2007: venituri totale 180000. venituri din variatia stocurilor 22 .IX.3000. cheltuieli sociale 2500 (fond de salarii 60000). neimpozabile la sursa 3000. 161. Care este impozitul pe profit datorat de persoana juridica? a) 1776. venituri din prestari servicii 500.2000. venituri din cedarea activelor 10000.2000.20. c) 3836.00. Impozitul pe profit datorat este de: a) 2716. cheltuieli pentru perfectionarea managementului . 2300 cheltuieli sociale (10000 fond salarii). c) 130. veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile8000.

venituri din productia de imobilizari corporale 20. 3%.000.000 ron. c. a inregistrat urmatorii indicatori-economico financiari.000. b. g) 842.3464000. practicand un adaos comercial de 15%. Care este impozitul pe veniturile micro intreprinderilor? a.2. 23 . 167.5%. e) 842.000.158. 3424000. b. exprimati in ron: venituri impozabile 100.000 ron. unelte. In luna octombrie 2007 societatea comerciala achizitioneaza si pune in functiune o casa de marcat in valoare de 5. exprimata in ron: venituri din vanzarea marfurilor 100. venituir din cedarea activelor fixe 70. din care s-a scazut dupa caz. cheltuieli totale deductibile. 16000000. venituri din provizioane 5. c. valoarea caselor de marcat achizitionate si veniturile expres mentionate de lege. 3%.000. b) 140. Taxele vamale sunt de 25%. TVA platita ca urmare a vanzarii marfii este de: a) 980. Impozitul pe profit pentru execitiului N este de: a. c) 4292100.00. terenuri. instalatii. c. Care a fost cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2007? a.000. 6400000. 60. O societate comerciala importa marfa in valoare de 22. 169.2. Pentru depozitarea marfii in vama se plateste o taxa de magazinaj de 1500.096. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2009? a. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.5%. Importatorul vinde marfa unui agent angrosist. venituri din diferente de curs valutar 700. b. 170.000 ron.2500. venituri din discounturi 500. 165. Un importator primes te din afara Uniunii Europene o marfa in valoare de 18. valoarea activelor corporale si necorporale achizitionate si veniturile expres mentionate de lege.000. 2%.000. c. b)3420000. c. b.000 ron.000. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.00. accizele sunt de 2.5%. c.5%. din care s-a scazut dupa caz. cladiri.000.000. 171. 164. venituri din despagubiri acordate de societatile de asigurare pentru pagubele la activele corporale proprii 2.000. TVA aferenta marfii este de: a) 4672100. 5000000. discotecilor.000. Care va fi cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor in anul 2008? a.000. precum si pentru computere si echipamente periferice acestora. b. Cum se determina impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a.000. Taxele vamale sunt stabilite intr-o cota procentuala 20%.100. comisionul vamal de 0. c) 190. 3%. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte.O societate incadrata in categoria microintreprinderilor realizeaza urmatoarea situatie a veniturilor la sfarsitul anului 2007. 2%. f) 726.387. Care este impozitul pe veniturile microintreprinderilor? a) 210.000. d)4. respectiv masini.25%.000. b.2.00. Accizele sunt de 30%. b.044. venituri din dobanzi 500.036. c.000.000. 168. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor obtinute din orice sursa.000. echipamente tehnologice. 166.000.000. iar comisionul vamal este de 0. 3324000. 163. cazinourilor sau pariurilor sportive. 2%. cluburilor de noapte. Pentru care mijloace fixe amortizabile se aplica regimul amortizarii accelerate? a. la data de 31 decembrie a exercitiului N.

potrivit legii fiscale. activitatea de verificare faptica si documentara. Verificarea bazelor de impunere. investitii mijloace fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere 172. Activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale. corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili. 176. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. dreptul de a fi ascultat. precum si a accesoriilor aferente acestora constituie: a. 175. c. In ce consta controlul inopinat ? a. b. obligatia de cooperare. c. b. c. inspectia fiscala generala. dreptul de a fi ascultat. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . obiectul inspectiei fiscale. obligatia de cooperare. rolul inspectiei fiscale. b. inspectia fiscala partiala. => situatia de fapt prezentata urmeaza sa se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale . c. rolul inspectiei fiscale. Organul fiscal instiinteaza contribuabilul asupra drepturilor si obligatiilor ce ii revin in desfasurarea procedurii. 173. d. obligatia de cooperare. dreptul de a fi ascultat. respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile. organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei. in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin. b. d. aplicarea unitara a legislatiei. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. Inaintea luarii unei decizii. controlul inopinat. aplicarea unitara a legislatiei. d. 177. obligatia de cooperare. Organul fiscal este indreptatit sa aprecieze. pentru o perioada de timp determinata reprezinta: a. stabilirea diferentelor obligatiilor de plata. a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale. d. inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. 178. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. aplicarea unitara a legislatiei. neavand aceasta obligatie in urmatoarele cazuri : => intarzierea in luarea deciziei determina un pericol pentru constatarea situatiei fiscale reale privind executarea obligatiilor contribuabilului sau pentru luarea altor masuri prevazute de lege . c. controlul prin sondaj. secretul fiscal. in principal. intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza. sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu. exercitarea dreptului de apreciere. verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. b. c. c.d. si sa adopte solutia admisa de lege. 174. d. Functionarii publici din cadrul organului fiscal. 24 . in care sunt reflectate modul de calcul. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. relevanta starilor de fapt fiscale. secretul fiscal. dreptul de a fi ascultat. d. prelucrate in mediu electronic . b. Ce principiu general de conduita in administrarea impozitelor si taxelor se aplica? a. aplicarea unitara a legislatiei. rolul activ. b. urmeaza sa se ia masuri de executare silita. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale .

3. b. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. activitatea de verificare faptica si documentara. in corelatie cu cele detinute de alte persoane . a. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative. 5 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 30 de zile. Atributiile inspectiei fiscale sunt: 1) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale. activitatea de verificare a contibilitatii si a surselor acesteia. raportul de inspectie fiscala. data obtinerii primului venit sau dobandirii calitatii de angajator. b. de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului general consolidat . dosarul preturilor de transfer. Actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. c. c. in termenele stabilite de acesta: a. 4. 4) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale. data inceperii activitatii. c. 6 luni. in vederea descoperirii de elemente noi. dupa caz. 5. c. la celelalte categorii de contribuabili inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii : a. 45 de zile b. 5) urmarirea activitatii de management al firmei. in principal. c. b actul administrativ fiscal. fara anuntarea in prealabil a contribuabilului. daca acest lucru este prevazut de lege. In declaratia fiscala contribuabilul trebuie sa calculeze: a. 185. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. Inspectia fiscala se exercita asupra: a. 10 zile. c. sa intocmeasca si sa prezinte. registrele contabile. ca urmare a unei sesizari cu privire la exitenta unor fapte a legislatiei fiscale . 25 . verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului. cuantumul obligatiilor accesorii. avizul de inspectie fiscala. d. ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. b. in principal. b. Care este acest termen: a. Inspectia fiscala se realizeaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii. cuantumul obligatiei fiscale. Declaratia de inregistrare fiscala se depune intr-un anumit termen de la data infiintarii potrivit legii. 3) analiza si evaluarea informatiilor fiscale. 1. 179. 184. 2) solutionarea contestatiilor ulterioare. 1. contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca. in cazul persoanelor fizice. in principal. situatiile financiare. 2. c. 181. 3 ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale . 4. in care sunt reflectate modul de calcul. relevante pentru aplicarea legii fiscale. 183. activitatea de verificare faptica si documentara. la solicitarea organului fiscal competent. In ce consta controlul incrucisat ? a. 5. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale reprezinta: a. 186.e. 180. asocierilor si altor entitati fara personalitate juridica sau de la data eliberarii actului legal de functionare. activitatea de verificare faptica si documentara. In vederea stabilirii preturilor de transfer. 2. 182. entitatilor non-profit. astfel : la contribuabilii mari perioada supusa inspectiei fiscale incepe de la momentul finalizarii controlului anterior . in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse. obligatiile viitoare. prelucrate in mediu electronic . e. b. in cazul persoanelor juridice.

b. 195. c. Ministerul Finantelor Publice . efectuarea unei inspectii generale. c. tuturor persoanelor. b. b. acordul contribuabilului . registrul unic de control. Inspectia fiscala se exercita nemijlocit si neingradit prin: a. 196. d. normative sau norme este: a. b. sinteza. 188. informarea.impozitul pe venitul microintreprinderilor. c. verbal. c. c. 189. indiferent de forma de organizare. Se emite numai: a. Organele fiscale au competenta generala privind administrarea creantelor fiscale. efectuarea unei inspectii generale. in cazul carei obligatii fiscale se pot stabili si alte competente speciale de administrare: a. pentru solutionarea unor cereri ale contribuabilului.avizul de inspectie fiscala . controlul faptic. a inregistrarilor in evidenta tehnico-operativa si contabila. b. b. c. Inceperea inspectiei fiscale trebuie consemnata in : a. in timpul programului de lucru al contribuabilului. care au obligatii de stabilire. organului fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale. Agentia Nationala de Administrare Fiscala . Contribuabilii care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei printr-un sediu permanent. impozitul pe venit. in intregime sau cu preponderenta. aprobarea conducatorului organului fiscal. d. proceselor sau fenomenelor supuse controlului si care are ca element principal confruntarea sau comparatia ce trebuie facuta intre realitatile constatate si situatiile ideale continute in programe. prin posta. cifra de afaceri.analiza. in forma scrisa. d. 187. pe cale electronica.efectuarea unei inspectii partiale. c.verificarea. institutiilor bugetare. analiza economico-financiara. impozitul local. in cazul unui control inopinat.organului fiscal pe teritoriul caruia se realizeaza.acordul organului de inspectie fiscala . 192. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. Curtea de Conturi . 191. Procedeul de stabilire a realitatii. Gar da Nationala de Mediu. Treapta de baza in cercetarea operatiunilor. organului fiscal in a carui raza teritoriala acestea se afla situate. accize. studiul general prealabil. 26 . 190. d. c. Actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. b. d. controlul documentar-contabil.b. Comunicarea avizului nu este necesara: a. de regula. 193. retinere si plata a impozitelor si taxelor si a altor obligatii fiscale prevazute de lege. d. c. b. prin examinarea documentelor primare si centralizatoare. c acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului fiscal . competenta revine: a. 194. organului vamal. Inspectia fiscala se desfasoara. legalitatii si a eficientei operatiilor si activitatilor economice si financiare. exercitarea controlului si emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale in materie fiscala. Comunicarea avizului nu este necesara: a. dar si in afara programului.efectuarea unei inspectii partiale. a situatiilor financiare defineste: a. cu : a. c. b. b. decizia de verificare .

controlul invers cronologic. Care activitati evidentiaza rolul activ al organului fiscal? a. 200. c. c. inspectia fizica. controlul prin sondaj. 27 . investigatia de control. pe baza declaratiei de inregistrare fiscala. Pe baza carui document depus de contribuabil. Sanctiunile disciplinare. Ce impozit. d.contraventia. d. b. d. conform Codului Muncii.la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul anterior celui fiscal.impozitul pe veniturile microintreprinderilor. e. controlul cronologic. c. suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 30 zile lucratoare. e. 207. Sanctiunile disciplinare. pe baza unei decizii de impunere.controlul reciproc. b. c. contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil. pe baza unei notificari. 198. art. taxa sau contributie.controlul reciproc.197. prescriptia dreptului de a stabili impozite si taxe. controlul incrucisat. b. d. controlul combinat sau mixt. regulamentul intern. Controlul ce reprezinta o confirmare interna a datelor inscrise in documente si evidente este: a. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. prin depunerea unei declaratii rectificative? a. la autoritatea administratiei publice locale. 203. Fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat. comunicarea catre contribuabil a actelor administrative.avertisment scris.observarea. controlul combinat sau mixt. d. c.Modalitatea prin care organul de control obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza reprezinta: a. 204. transmiterea catre contribuabil a somatiilor. prin care acesta a incalcat normele legale. Unde se depune cererea de inregistrare a domiciliului fiscal. 201. a. in cayul in care acesta este diferit de domiciliul sau sediul social? a.controlul reciproc. Controlul ce reprezinta o confirmare externa a datelor inscrise in documente si evidente este: a. ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici constituie. e. c. b. b.infractiunea.contributiile sociale. d. impozitul pe profit.raspunderea materiala. inventarierea. 264. organul fiscal elibereaya certificatul de inregistrare fiscala? a. controlul combinat sau mixt. nu pot fi corectate de contribuabii din proprie initiativa. c. 264. b. declarate eronat. 205. 199.la organul fiscal in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. b. controlul cronologic.abaterea disciplinara. c. 202. conform Codului Muncii. b. controlul incrucisat. pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care angajatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a. pe baza unei declaratii fiscale. d. instiintarea contribuabililor asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin. 206. b.taxa pe valoarea adaugata.accizele.suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada de 30 zile lucratoare. c. b. pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa reiasa activitatea prin care doreste sa se inregistreze fiscal. Examinarea activelor si a altor resurse constituie: a. c. d.expertuza.reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni cu 5-10%. art.

dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 5. precizarea prevederilor din statutul de personal. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa. Lipsa carui element din decizia emisa de angajator in cazul raspunderii disciplinare atrage nulitatea acesteia? a. c. d. actul administrativ fiscal este actul emis de organul fiscal competent in aplicarea legislatiei privind stabilirea. pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile. Precizati care este actul administrativ prin care organul fiscal competent stabileste. 6 luni. d. adresa celui care a savarsit abaterea disciplinara.b. in termen de: a. certificatul de atestare fiscala. 5. 1 luna. prin declaratia fiscala. In ce situatie. dar nu mai tarziu de 12 luni de la data savarsirii abaterii.prestarea unei activitati in folosul comunitatii. Care sanctiuni contraventionale sunt sanctiuni contraventionale complementare? 1.avertismentul. confiscarea bunurilor destinate. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. d. c. data depunerii ordinului de plata la banca de catre contribuabil. taxe si contributii datorate bugetului general consolidat? a. taxelor si contributiilor. c. c. procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. 15 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare.retrogradarea din functie. 4. impozite. c. din momentul in care este comunicat contribuabilului. in termen de 45 de zile de la data emiterii. 209. e. in situatia in care obligatia fiscala nu a fost achitata la termenul de scadenta. in termen de 15 zile de la data comunicarii. declaratia fiscala nu produce astfel de efecte. 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare. 3 ani. 214. Indicati varianta corecta: a. declaratia de inregistrare fiscala. 212. folosite sau rezultate din contraventii. b.2. 3. c. 216. Care este considerata a fi data depunerii declaratiilor fiscale prin sistemul electronic de plati? a. 2. b. b. 1 an. actul emis de organul de inspectie fiscala. data creditarii contului de trezorerie corespunzator impozitului platit. 3. b. 208. modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale. c. 4. cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea. 5. in situatia in care contribuabilul. dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii abaterii. 211. d. 210. in termen de 5 zile de la depunerea declaratiei fiscale. Cand produce efect actul administrativ fiscal emis de organul fiscal competent? a. 4. b. 2 luni. b. c. declaratia contribuabilului privind impozitele. Care este termenul de prescriptie al aplicarii amenzii contraventionale? a. suspendarea activitatii agentului economic. c. 3. 1. 28 . c. contributiile si taxele. Ce reprezinta actul administrativ fiscal? a. are obligatia stabilirii impozitelor. declaratia fiscala produce efectele unei instiintari de plata? a. din momentul din care este emis si inregistrat de organul fiscal. care au fost incalcate de salariat. regulamentul intern sau contractul colectiv de munca aplicabil. data debitarii contului platitorului.reducerea salariului de baza pe o durata de 3 luni. 1. b.blocarea contului bancar. 213. b. pentru un contribuabil. b. 215. codul numeric personal.decizia de impunere.

contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. 3. nota de constatare. d. posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale. 2. b. d. 4. deciz de impunere. 3. 5. 2.217. Care sunt elementele care nu atrag nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei? a. diferente de obligatii fiscale suplimentare in cadrul unei inspectii fiscale generale sau partiale este: 29 . b. 4. 5. 222. d. organele de inspectie fiscala au respectat programul de lucru al contribuabilului. 219. 1. 3. 6. 5. 2. 5. 2. 1. 220. b. 45 zile. fapta savarsita. nu au fost depuse bilanturile contabile si raportarile semestriale obligatorii. indiferent daca se stabilesc sau nu. 4. 3. b. obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza afi supuse inspectiei fiscale. contribuabilul este obligat sa dea o declaratie scrisa. Inspectia fiscala se poate extinde pe perioada de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale. 3. 1. 4. 6. 2. contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. b. 1. 4. Indicati varianta corecta: a. 3. 2. 3. 5. 3. taxelor. La finalizarea inspectiei fiscale. c. lipsa mentiunilor privind numele si calitatea agentului constatator. b. 5. 5. Care acte pot fi incheiate la finaliyarea controlului inopinat sau incrucisat? a. nu au fost depuse declaratii fiscale in interiorul termenului de prescriptie. 4. data de incheiere a inspectiei fiscale. din care sa rezulte urmatoarele: 1. inspectia fiscala se efectueaza asupra creantelor nascute in ultimii trei ani fiscali pentru care exista obligatia depunerii declaratiilor fiscale. c. 4. c. 90 zile c. 2. 2. 2. Indicati varianta corecta: a. 2. 2. 3. c. au fost puse la dispozitie informatiile solicitate pentru inspectia fiscal. d. 5. 5. Cu exceptia marilor contribuabili. pe propria raspundere. 223. b. 60 zile. 15 zile. Avizul de inspectie fiscala cuprinde: 1. 3. data comiterii faptei. locul desfasurarii inspectiei fiscale. raport de inspectie fiscala. Care este termenul de depunere a plangerii formulate impotriva procesuluiverbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii? a. proces-verbal. 1. Documentul care se intocmeste de echipa de inspectie fiscala pentru consemnarea rezultatelor. d. 1. exista indicii de evaziune fiscala. 3. au fost puse la dispozitie toate elementele necesare identificarii realitatii fiscale a contribuabilului. 6. semnatura contravenientului. data de incepere a inspectiei fiscale. 2. 2. au fost puse la dispozitie toate documentele. daca este identificata cel putin una dintre urmatoarele situatii: 1. nu au fost indeplinite obligatiile de plata a impozitelor. 1. c. 218. Indicati varianta corecta: a. au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. taxelor. 221. d. temeiul juridic al inspectiei fiscale. 4. exista indicii privind diminuarea impozitelor.

d. 232. raspunderea individuala. Ce cuprinde capitolul II al raportului de inspectie fiscala? a. Auditul care reprezinta o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern. audit de regularitate. eficace si eficient. discutia finala cu contribuabilul. Care este documentul care se emite de managerul unitatii pagubite. existenta pagubei. decizia de impunere. dispozitia de retinere. raspunderea solidara. d. c. constatari fiscale. e. raspunderea subsidiara.existenta unor raporturi juridice de munca. b. auditul performantei. 228. 224. si se angajeaza pentru acoperirea pagubei. c. in cazul in care de producerea pagubei se fac vinovate si persoane numite in functie de acesta. discutia finala cu contribuabilul. pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandari pentru corectarea acestora este: a. a inlesnit-o. c. c. c. e. b. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. d. raspunderea individuala. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. singure sau impreuna cu alte persoane? a. decizia de impunere. Ce cuprinde capitolul III al raportului de inspectie fiscala? a. constatari fiscale. raspunderea comuna. angajamentul de plata scris. Care raspundere nu se prezuma. Ce cuprinde capitolul I al raportului de inspectie fiscala? a. ea este precedata. raspunderea subsidiara.a. titlul executoriu judecatoresc. sinteza constatarilor inspectiei fiscale. d. auditul de sistem. ea fiind rezultatul vointelor partilor? a. c. constatari fiscale. angajamentul de plata scris. d. date despre inspectia fiscala. date despre contribuabil. Care este documentul care constituie titlul executoriu prin care persoana in cauza recunoaste producerea pagubei si vinovatia sa. restituirea sumelor incasate nejustificat. 229. date despre contribuabil. 30 . auditul de sistem. b. procesul-verbal de stabilire si sanctionare a contraventiilor. raspunderea comuna. d. Auditul care examineaza daca criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitatii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele este: a. Raspunderea materiala in care persoana vinovata a produs paguba in mod indirect. fapata ilicita. procesul-verbal. dispozitia de retinere. discutia finala cu contribuabilul. b. Care este elementul caracteristic al raspunderii materiale? a. 225. cu scopul de a stabili daca acestea functioneaza economic. 226. b. date despre contribuabil. b. c. c . date despre inspectia fiscala. 233. c. raspunderea solidara. plata contravalorii bunurilor care nu mai pot fi restituite in natura ori a serviciilor nedatorate? a. b.raportul de inspectie fiscala. 231. d. 230. c. e. 227. conditionata de raspunderea directa (principala) este: a. b. prin nerespectarea unor obligatii de serviciu. b. sau al organului ierarhic superior. titlul executoriu judecatoresc. date despre inspectia fiscala. b.

institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. c. 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial. b. si ei pot fi realesi.teritoriale. audit de regularitate. 241. o perioada de trei ani consecutivi. structurile care il exercita . b. 234. 238. in termen de : a. gajarea. in baza ordinului ministrului finantelor publice nr. o perioada de doi ani consecutivi. auditul de sistem. presedintilor. respectiv de la constituirea entitatii publice. momentul efectuarii controlului . concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. respectiv de la constituirea entitatii publice . Auditul care reprezinta o examinare a actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. auditul performantei. durata si intensitatea controlului. 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. 236. b. in limita mandatelor incredintate cu cea a: a. . 1/4 din garantia ceruta pentru administratori.000 euro.justetea intocmirii si completarea cu toate elementele necesare. o perioada de patru ani consecutivi. completarea corecta a datelor. directorilor. sub aspectul respectarii ansamblului principiilor. sa execute ori sa controleze operatiile 31 . b. Compartimentul de Audit Public Intern din entitaile publice se organizeaza in mod obligatoriu la nivelul fiecarei entitati publice. Durata mandatului lor este de: a. trei ani. 240. administratorilor. Raspunderea cenzorilor este similara. b. Compartimentul de Audit Public Intern . adaugirile in text. b. si ei pot fi realesi. 1/2 din garantia ceruta pentru administratori.000 euro. 38/2003. Sfera auditului public intern cuprinde : a. c. c. c.b. auditul performantei. corecturi nesemnate. patru ani. inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa . Cenzorii se aleg la inceput de adunarea constitutiva. au obligatia de a-si constitui un compartiment de audit public pana la sfarsitul primului trimestru al anului urmator: a. 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Controlul care urmareste intocmirea documentelor. c. b. a treia parte din garantia ceruta pentru administratori. Cenzorii sunt obligati sa depuna: a. 235. b. Care institutii bugetare. audit de regularitate. 242. conform normelor legale este: a.000 euro. concesionarea sau inchirierea de bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ. regulilor procedurale si metodologice. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 100. c. c. avand ca obiective: modul de folosire al formularelor tipizate. concomitent si ulterior se face functie de urmatorul criteriu : a. institutiile publice mici ale caror cheltuieli bugetare au depasit pragul anual de 200. b. patru ani. c. Care organism din structura auditului public intern are caracter consultativ : a. cu respectarea conditiilor legale. respectiv de la constituirea entitatii publice . 243. c. d. si ei nu pot fi realesi. 237. volumul actelor controlate . 239. Uniunea Centrala de Armonizare pentru Audit Public Intern. c. Clasificare controlului pe formele : preventiv. vanzarea. Comitetul pentru Audit Public Intern . existenta semnaturilor originale ale persoanelor in drept sa dispuna. activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. existenta eventualelor falsificari si stersaturi cum ar fi transformarea cifrelor.

in care. In cazul raspunderii banesti se acorda despagubiri pentru folosul de care a fost lipsit unitatea: a. controlul legalitatii . 244. 32 . c.justetei documentelor. banesti. in fapt. controlul oportunitatii unei operatii. 245.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. in natura. c. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. Care este regimul fiscal al cheltuielilor privind stocurile si mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamitati naturale: a.controlul eficientei operatiilor consemnate in documente. controlul oportunitatii unei operatii.justetei documentelor. b. Sanctionarea infractiunii este prevazuta numai prin acte normative avand rangul de: a. a normelor legale privind disciplina financiara. controlul realitatii . 250. controlul realitatii .controlul eficientei documentelor. c. b. 247. Controlul care urmareste masura in care se asigura minimizarea costurilor resurselor alocate unei activitati fara a compromite realizarea in bune conditii a obiectivelor declarate ale acesteia.respective. conditiile si la locul indicat in ele este: a. controlul exactitatii intocmirii si valabilitatii documentelor. daca s-au folosit mijloacele de transport cele mai convenabile. e. e.exactitatii operatiilor economice. b. c. 246.justetei documentelor. cheltuieli integral deductibile. ordonante de guvern. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. constituie: a. precum si ale persoanelor care au eliberat sau primit valori. controlul oportunitatii unei operatii. acestea s-au produs in limitele. controlul legalitatii .exactitatii operatiilor economice. d.controlul eficacitatii operatiilor consemnate in documente. e. Controlul operatiilor consemnate in documente care urmareste gradul de indeplinire a obiectivelor declarate ale unei activitati si relatia dintre impactul dorit si impactul efectiv al operatiei respective reprezinta: a. b. controlul realitatii . 249. cheltuieli nedeductibile. c. daca prin efectuarea operatiei se obtine un avantaj economico-financiar etc. reprezinta: a. d. hotarari guvernamentale. cheltuieli deductibile numai in situatia in care contribuabilii inregistreaza profit in anul curent. d.exactitatii operatiilor economice.justetei documentelor. controlul oportunitatii unei operatii. concordanta semnaturilor respective cu semnaturile acelorasi persoane de pe alte documente sau cu specimenele de semnaturi. controlul legalitatii . controlul realitatii . b. c. d.exactitatii operatiilor economice . continutul documentelor justificative se confrunta cu prevederile legale in vigoare si se stabileste concordanta dintre ele defineste: a. c. care stabileste daca. controlul legalitatii . Controlul documentelor pri care urmareste respectarea prevederile tuturor actelor normative. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. controlul efectuarii corecte a calculelor. controlul economicitatii operatiilor consemnate in documente. in natura si banesti. 248. lege sau decret. b. daca operatia economica este necesara din punct de vedere al activitatii unitatii. b. c. Controlul operatiilor economice si financiare consemnate in documente. d. scop. e. acte ale administratiei locale. controlul autenticitatii documentelor. b.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->