Sunteți pe pagina 1din 24

COD BROSURA 72

1.La sfarsitul lunii iunie, TVA colectata este de 32.000lei, TVA deductibila este de 20.000lei si TVA neexigibila inclusa in pretul cu amanuntul al marfurilor aflate in stoc este de 12.000lei. Regularizarea TVA se va inregistra astfel: a. 4427 = % 32.000 4426 20.000 4424 12.000 b.4427 = % 32.000 4426 20.000 4428 12.000 c.4427 = % 32.000 4426 20.000 4423 12.000 2.In functie de numarul conturilor care intra in structura articolelor contabile, acestea pot fi: a.articole contabile de colectare sau stornare b.articole contabile simple c.articole contabile complexe sau mixte d.articole contabile compuse e.articole contabile curente 3.Actiunile interprinse in etapa preliminara a inventarierii (pregatirea inventarierii) pot fi structurate in doua categorii distincte: a.masuri de natura contabila si masuri de securitate b.masuri organizatorice si masuri de verificare a exactitatii aparatelor de control c.masuri organizatorice si masuri de natura contabila 4.Punerea in functiune a conturilor Cheltuieli in avans si Venituri in avans are loc pentru a respecta: a.principiul independentei exercitiului b.principiul continuitatii activitatii c.principiul prudentei d.principiul permanentei metodelor 5.Se constata plus de inventar un aparat de masura si control evaluat la 3.000lei. Inregistrarea in contabilitate se prezinta astfel: a. ar fi 2132 A + Debit si 141 P + Credit, adica 2132=141 b.2132 = 722 3.000 3.000 c.131 = 2132 3.000 3.000 6.Imobilizarile necorporale cuprind: a.fondul comercial b.investitiile financiare pe termen scurt c.programe informatice d.acreditive in lei e.concesiuni

7.Contul 509 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: a.este un cont de datorii aferente investitiilor financiare pe termen scurt b.are functiune contabila de pasiv c.este un cont bifunctional d.este un cont de active, la fel ca celelalte conturi cuprinse in grupa 50 8.Din punct de vedere al modului de participare la crearea de noi valori, cheltuielile se clasifica in: a.cheltuieli productive si neproductive b.cheltuieli de baza si cheltuieli de regie c.cheltuieli directe si cheltuieli indirecte 9.Contabilitatea de trezorerie presupune: a.consemnarea si inregistrarea la cheltuieli si venituri numai a operatiunilor care nu au fost decontate efectiv la trezorerie b.consemnarea si inregistrarea la cheltuieli si venituri numai a operatiunilor care au fost decontate efectiv la trezorerie c.consemnarea si inregistrarea la cheltuieli si venituri numai a operatiunilor corespunzatoare tranzactiilor si evenimentelor pe masura ce acestea s-au produs, si nu atunci cand intervine plata sau incasarea lor 10.Se ridica de la banca extrasul de cont prin care se confirma operatiunea de ridicare de catre casier a sumei de 15.000 lei. a.581 = 5121 15.000 15.000 b.5121=581 15.000 15.000 11. In functie de modul in care sunt dispuse grafic elementele de structura ale contului distingem urmatoarele forme de conturi: a.grafica bilateral b.grafica unilateral c.grafica liniara 12.Potrivit Legii contbilitatii sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie: a.unitatile comerciale b.centre autonome c.unitatile in curs de lichidare d.unitatile care obtin profit 13.Imobilizariile corporale, numite si active tangibile, cuprind: a.bunuri materiale ce nu au o existenta durabila in patrimoniul firmei b.economice de investitii care au continut concret, material sau fizic c.bunuri materiale ce au o existenta durabila in patrimoniul firmei 14.Subiectul unei stiinte formuleaza raspunsul la intrebarea: a.care este nivelul atins de cunoasterea domeniului respectiv? b.ce studiaza stiinta respectiva? c.cine sunt utilizatorii informatiilor dobandite intr-un anumit domeniu? d.care sunt procedeele utilizate in cunoastere?

15.Contul 121 Profit si pierdere se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: a.soldul final debitor reflecta profitul realizat b.poate avea numai sold debitor c.este un cont bifunctional d.soldul final creditor reflecta profitul realizat 16.Achizita unui program informatic pentru evidenta salariilor in valoare de 10.000lei, TVA 19% se inregistreaza astfel: a.% = 404 11.900 208 10.000 4426 1.900 b.% = 40 11.900 208 10.000 4426 1.900 c.% = 404 11.900 208 10.000 4427 1.900 17.Principiul dublei inregistrari presupune: a.insemnarea zilnica a operatiunilor economice b.sistematizarea tranzactiilor in registrul Cartea mare c.inregistrarea fiecarei operatiuni in cel putin doua conturi, unul care se debiteaza si unul care se crediteaza 18.Decontul de cheltuieli prezentat de angajatul N la intoarcerea din deplasare cuprinde: cheltuieli de transport 160lei si diurna 20lei. Care este varianta corecta de inregistrare stiind ca valoare avansului de trezorerie acordat a fost de 200lei? a.625 = % 200 542 180 5311 20 b.% = 542 200 625 180 5311 20 c.542 = % 200 625 180 5311 20 19.Datoriile financiare ale intreprinderii se refera la: a.creditele acordate de banci si imprumuturile din emisiunea de obligatiuni b.sume incasate si necuvenite firmei c.obligatiile curente fata de personal d.obligatiile comerciale fata de furnizori in urma livrarilor de bunuri 20.In cadrul procedeelor metodei contabilitatii, inventarierea reprezinta: a.un procedeu comun tuturor stiintelor b.un procedeu specific metodei contabilitatii c.un procedeu comun disciplinelor economice

21.Conform facturii nr.102/9/06/200N primita de la CONEL, consumul de energie electrica este in valoare de 4.000lei, TVA 19%. Inregistarea in contabilitate se prezinta astfel: a.% = 401 4.000 605 3361.35 4426 638.65 b.401 = % 4.760 605 4.000 4426 760 c.% = 401 4.760 605 4.000 4426 760 22.Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar se refera la: a.inventarierea generala a patrimoniului b.intocmirea balantei de verificare finale c.intocmirea balantei de verificare primara d.contabilizarea operatiunilor de regularizare e.determinarea rezultatului contabil f.determinarea profitului impozabil, a impozitului de profit si contabilizarea acestuia g.inchiderea conturilor de activ si a conturilor de pasiv 23.Operatiile de regularizare presupun contabilizarea: a.diferentele constatate la inventariere b.provizioanelor pentru depreciere c.inchiderii conturilor de activ si de pasiv d.delimitarii in timp a cheltuielilor si veniturilor e.provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli f.variatia stocurilor g.amortizarilor h.diferentelor de curs valutar 24.Circuitul documentelor reprezinta: a.traseul parcurs de suporturile informationale de la momentul arhivarii si pana la cel al intocmirii lor b.traseul parcurs de suporturile informationale de la momentul intocmirii respectiv al intrarii lor in unitate si pana la cel al livrarii c.traseul parcurs de suporturile informationale de la momentul arhivarii respectiv al intrarii lor in unitate si pana la cel al intocmirii 25.Urmatoarele afirmatii legate de soldul final al unui cont sunt adevarate: a.acesta exprima valoare existenta in cont la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv in momentul incetarii activitatii firmei b.conturile de pasiv au intotdeauna sold final debitor sau, dupa caz, balansat c.conturile de activ au intotdeauna sold final debitor sau, dupa caz, balansat 26.In functie de dependenta lor de volumul productiei, cheltuielile se grupeaza in: a.cheltuieli variabile si cheltuieli fixe b.cheltuieli directe si cheltuieli indirecte c.cheltuieli de baza si cheltuieli de regie

27.Subventiile pentru investitii sunt destiante: a.procurarii sau producerii de imobilizari b.acoperirii cheltuielilor cu disponibilizarea personalului c.inaintarii activitatii pe termen lung 28.Subscrierea de catre asociatul A a 1100 parti sociale cu o valoare nominal unitara de 25lei din care 800 parti sociale cu aport constand intr-un mijloc de transport si 300 parti sociale cu aport in bani este reflectata corect in contabilitate astfel: a.456 = 1011 27.500 27.500 b.% = 456 27.500 2132 20.000 5121 7500 c.456 = 1012 27.500 27.500 29.Diferentele de pret aferente produselor vandute se determina prin formula: a.348 * Rc345 b.348 * Sfd345 c.348 * Rd345 30.Articolele contabile care contin numai doua conturi se numesc: a.articole contabile complexe b.articole contabile simple c.articole contabile compuse 31.Contul 472 Venituri inregistrate in avans face parte din urmatoarea categorie de conturi: a.Conturi de venituri ale perioadei curente b.Conturi de terti c.Conturi de rezultate 32.In urma modificarilor permutative: a.totalul general al bilantului se modifica b.totalul general al bilantului ramane neschimbat c.conturile in cauza se soldeaza 33.Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli fac parte din: a.categoria conturilor de capitaluri b.categoria conturilor rectificate de activ c.categoria conturilor rectificate de pasiv 34.Rezultatul contabil al exercitiului se determina ca diferenta intre: a.venituri si cheltuieli in momentul incasarii sau platii lor b.venituri si cheltuieli indiferent de data incasarii sau platii lor c.venituri neimpozabile si cheltuieli nedeductibile, ale perioadei curente 35.Debitorul reprezinta: a.persoana fizica sau juridica care datoreaza ceva, un bun, o suma de bani, trebuie sa execute o lucrare sau un serviciu in favoarea altei persoane, numite creditor b.persoana fizica sau juridica care a primit ceva, un bun, o suma de bani, a beneficiat de o lucrare sau serviciu din partea altei persoane, numite creditor c.persoana fizica sau juridica care a primit un avans din partea altei persoane, numite creditor

36.Debitul contului reprezinta in mod conventional: a.partea dreapta a contului b.partea in care se consemneaza sporirile ulterioare ale conturilor de activ c.partea stanga a bilantului d.partea stanga a contului 37.Balanta de verificare pe rulaj sistematizeaza din Registrul Cartea-Mare, urmatoarele informatii: a.soldul initial debitor sau creditor b.rulajul sau miscarile debitoare si creditoare c.total sume, debitoare si creditoare d.soldul final debitor si creditor 38.Bilantul reprezinta: a.un calcul periodic sinteza a contabilitatii b.un procedeu comun tuturor disciplinelor economice c.un procedeu de descoperire a erorilor 39.Consemnarea in contabilitate a contributiei unitatii la fondul de somaj aferenta salariilor din luna curenta de 6.000lei (200 000*3%) se poate prezenta astfel: a.4371 = 6452 6.000 6.000 b.4371 = 5121 6.000 6.000 c.6452 = 4371 6.000 6.000 40.Care dintre urmatoarele relatii matematice conduce la determinarea soldului final debitor: a.sold initial debitor + rulaj debitor rulaj creditor b.total sume creditoare total sume debitoare c.sold initial creditor + rulaj debitor d.total sume debitoare total sume creditoare 41. Se livreaza cu factura fiscala nr. 86/25.09.200N unui client 300 bucati produs finit A la un pret de vanzare de 200lei/buc, TVA 19%. Descarcarea gestiunii pentru produsele vandute se face la costul prestabilit de 180lei/buc. Care din urmatoarele articole contabile reflecta corect vanzarea si descarcarea gestiunii: a.% = 4111 71.400 701 60.00 4427 11.400 345 = 711 54.000 54.000 b.4111 = % 71.400 701 60.000 4427 11.400 711 = 345 54.000 54.000 c.4111 = % 71.400 345 60.000 4427 11.400 711 = 345 54.000 54.000

42.O societate comerciala producatoare de bunuri prezinta la inceputul lunii iunie urmatoarea situatie: produse finite A 2000buc evaluate la un cost prestabilit de 60lei/buc si un cost efectiv de 55 lei/buc. Se livreaza unui client cu factura fiscala nr.35/12.05.200N 1000 buc produs A (din cele aflate in stoc) la un pret de vanzare de 75lei/buc, TVA 19% si se descarca gestiunea pentru produsele livrate la nivelul costului prestabilit. Care din urmatoarele corespondente reflecta corect valorificarea, descarcarea gestiunii si diferentele de pret aferente produsul A: a.4111 = % 89.250 701 75.000 4427 14.250 711 = 345 60.000 60.000 711 = 348 -5.000 -5.000 b.4111 = % 89.250 701 75.000 4427 14.250 711 = 345 60.000 60.000 711 = 348 5.000 5.000 c.4111 = % 89.250 345 75.000 4427 14.250 711 = 345 60.000 60.000 711 = 348 -5.000 -5.000 43.Pentru evaluarea iesirilor din patrimoniu si implicit a consumurilor de stocuri se poate realiza una din urmatoarele metode: a.NIFO b.FIFO c.CPM d.metoda costului normat 44.Dupa forma de prezentare: a.documente cumulative b.documente netipizate c.documente tipizate 45.Care din urmatoarele regimuri de amortizare a imobilizarilor corporale poate fi utilizat de o unitate patrimoniala care desfasoara activitati cu caracter economic: a.amortizarea liniara b.amortizarea degresiva c.amortizarea functionala d.amortizarea accelerata 46.Depunerea la banca pe baza foii de varsamant a sumei de 17.235 lei incasata din vanzarea cu amanuntul a marfurilor se inregistreaza astfel: a.5311 = 581 17.235 17.235 b.581 = 5311 17.235 17.235 c.5121 = 581 17.235 17.235

47.Materialele consumabile evaluate la 20 lei, constatate minus la inventariere se contabilizeaza astfel: a.711 = 302 20 20 b.602 = 302 20 20 c.302 = 602 20 20 48.Dupa amortizarea integrala, programul informatic pentru evidenta salariilor cu o valoare de 10.000 lei este scos din evidenta. Care din variantele urmatoare de inregistrare a scoaterii din evidenta a programului informatic este incorecta: a. 6811 = 208 10.000 10.000 b.2808 = 208 10.000 10.000 c.208 = 2808 10.000 10.000 49.In functie de momentul si scopul calcularii lor, costurile pot fi: a.costuri efective si costuri anticalculate b.costuri complete si costuri partiale c.costuri reale si costuri prestabilite 50.Printre calculele periodice de sinteza, regasim: a.balanta de verificare b.bilantul c.contul d.Registrul Jurnal e.calculatia costurilor

COD BROSURA 16
1.Elementele care caracterizeaza persoana juridica a unei entitati sunt: a.functionarea in conditii de rentabilitate b.existenta unui patrimoniu distinct c.continuitatea activitatii d.integritatea patrimoniului interprinderii 2.Contabilitatea de trezorerie presupune: a.consemnarea si inregistrarea la cheltuieli si venituri numai a operatiunilor care au fost decontate efectiv la trezorerie b.consemnarea si inregistrarea la cheltuieli si venituri numai a operatiunilor care nu au fost decontate efectiv la trezorerie c.consemnarea si inregistrarea la cheltuieli si venituri numai a operatiunilor corespunzatoare tranzactiilor si evenimentelor pe masura ce acestea s-au produs, si nu atunci cand intervine plata sau incasarea lor 3.Din definitia obiectului contabilitatii deducem: a.contabilitatea reprezinta o acumulare de cunostiinte b.calea de urmat in cunoasterea miscarilor de valori c.contabilitatea cerceteaza averea sau patrimoniul intr-o dubla reprezentare 4.Dupa natura conturilor continute, balantele de verificare se clasifica in: a.balante de verificare ale conturilor sintetice b.balante de verificare pe solduri finale c.balante de verificare ale conturilor analitice 5.Articolele contabile care contin numai doua conturi de numesc: a.articole contabile compuse b.articole contabile complexe c.articole contabile simple 6.Fac parte din categoria imobilizarilor financiare urmatoarele: a.titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului sau societatii din afara grupului b.creante imobilizate c.alte creante imobilizate d.alte creante in legatura cu personalul 7.Urmatoarele afirmatii legate de soldul final al unui cont sunt adevarate: a.acesta exprima valoare existenta in cont la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv in momentul incetarii activitatii firmei b.conturile de activ au intotdeauna sold final debitor sau dupa caz balansat c.conturile de pasiv au intotdeauna sold final debitor sau dupa caz balansat 8 Erorile esentiale sau de fond sunt urmatoarele: a.omisiunea inregistrarii unei operatiuni economice b.stabilirea gresita a soldului unui cont c.formularea eronata a unui articol contabil d.erorile prin compensare

9.Pasivul bilantier cuprinde: a.toate activele firmei b.datoriile care trebuie platite intr-o perioda de pana la un an c.capitalurile proprii d.venituri in avans (pasive de regularizare) 10.Conturile care detaliaza in parti componente substantele patrimoniale de aceeasi natura se numesc: a.conturi sintetice b.conturi analitice c.conturi balansate 11.Imobilizarile corporale, numite si active tangibile, cuprind: a.acele bunuri materiale ce au o existenta durabila in patrimoniul firmei b.acele bunuri materiale ce nu au o existenta durabila in patrimoniul firmei c.valorile economice de investitii ce au un continut concret, material sau fizic 12.Contul balansat sau soldat reprezinta: a.contul care prezinta sold final debitor b.contul care prezinta sold final creditor c.contul care prezinta sold 0 13.Datoriile financiare ale intreprinderii se refera la: a.obligatii comerciale fata de furnizori in urma livrarilor de bunuri b.creditele acordate de banci si imprumuturile din emisiunea de obligatiuni c.sume incasate si necuvenite firmei d.obligatiile curente fata de personal 14.Printre procedeele comune disciplinelolor economice regasim: a.evaluarea b.analiza c.inventarierea d.documentatia e.contul f.rationamentul 15.Analiza contabila este: a.un calcul periodic de sinteza a contabilitatii b.rationamentul intreprins asupra fiecarei operatiuni economice consemnate in documentul adecvat in scopul determinant c.descrierea succinta a operatiunii economice inregistrate d.rezultatul articolului contabil 16.Debitul contului reprezinta in mod conventional: a.partea stanga a contului b.partea dreapta a contului c.partea stanga a bilantului d.partea in care se consemneaza sporirile ulterioare ale conturilor de activ

17.Metoda contabilitatii cuprinde in demersul sau un numar de: a.doua trepte b.trei trepte c.atatea trepte cate sunt necesare 18.Rulajul contului cuprinde: a.valoare existenta in cont la inceputul exercitiului financiar sau la infiintarea firmei b.totalul sumelor inscrise in debitul sau creditul unui cont fara sold initial c.totalul valorilor consemnate in debitul sau creditul unui cont, inclusive soldul initial 19.Balanta de verificare SAH sistematizeaza din registrul Cartea-Mare, urmatoarele informatii: a.soldul final debitor si creditor b.total rulaj debitor si creditor c.total suma debitoare si creditoare d.soldul final debitor si creditor 20.Care este regula de functionare a conturilor de activ? a.conturile de activ consemneaza in debit existentul (soldul) initial si sporirile ulterioare care apar in credit, micsoratiile avand la sfarsitul exercitiului sold final debitor b.conturile de activ cresc in debit si scad in credit c.conturile de activ se debiteaza in debit si se crediteaza in credit d.conturile de activ se debiteaza in credit si se crediteaza in debit 21.Formula contabila 5121 = 4111 poate avea urmatoarea explicatie: a.primirea de bani de la asociati b.plata unei sume catre client c.incasarea unei sume in contul de disponibil de la client 22.Transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci si caseria persoanei juridice se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul unuia din urmatoarele conturi: a.4511 b.4518 c.581 d.457 e.4581 23.Plata ratei scadentei in inregistreaza astfel: a.1621 = 5121 3.000 b.5121 = 1621 3.000 c.5191 = 5121 3.000 valoare de 3.000lei din creditul pe termen lung primit se 3.000 3.000 3.000

24.Compensarea partiala a TVA datorata in luna iunie de 12.000lei cu TVA de recuperat din luna mai de 10.000 lei este reflectata corect prin corespondenta: a.4423 = 4424 10.000 10.000 b.4423 = 4424 12.000 12.000 c.4424 = 4423 10.000 10.000

25.Care din urmatoarele categorii de cheltuieli sunt cuprinse in categoria cheltuielilor de exploatare: a.cheltuielile privind dobanzile b.cheltuielile cu personalul c.cheltuielile privind stocurile d.cheltuielile din sconturi obtinute 26.Veniturile din dobanzi fac parte din urmatoarea categorie de venituri: a.venituri extraordinare b.venituri din productia de imobilizari c.venituri financiare d.venituri din sconturi obtinute 27.O amenajare de teren finalizata in cursul exercitiului curent cu o valoare de intrare de 6.000lei, din care lucrari de amenajari efectuate in exercitiul precedent 3.000lei, se inregistreaza astfel: a.2112 = % 6.000 231 3.000 722 3.000 b.% = 2112 6.000 231 3.000 722 3.000 c.2112 = % 6.000 233 3.000 722 3.000 28.Contul 4428 TVA neexigibila poate sa apara in urmatoarele situatii: a.in cazul cumpararilor si vanzarilor fara factura b.in cazul cumpararilor si vanzarilor cu plata in rate c.atunci cand marfurile sunt evaluate la pretul cu amanuntul (pret vanzare, inclusive TVA) 29.Contul 472 Venituri inregistrate in avans face parte din urmatoarea categorie de conturi: a.conturi de rezultate b.conturi de venituri ale perioadei curente c.conturi de terti 30.Subscrierea de catre asociatul A a 1100 parti sociale cu o valoare nominal unitara de 25 lei din care 800 parti sociale cu aport constand intr-un mijloc de transport si 300 parti sociale cu aport in bani este reflectat corect in contabilitate astfel: a.456 = 1011 27.500 27.500 b.456 = 1012 27.500 27.500 c.% = 456 27.500 2133 20.000 5311 7.500 31.Scoaterea din functiune a unui utilaj complet amortizat avand valoarea contabila de 13.000 lei este reflectata corect prin: a.2813 = 2131 13.000 13.000 b.2131 = 2813 13.000 13.000 c.6588 = 2131 13.000 13.000

32.Conform contractului de vanzare-cumparare incheiat, o societate comerciala primeste de la clientul sau un avans de 30% din valoarea totala a contractului care este de 47.6000lei, inclusiv TVA. Pentru avansul incasat societatea intocmeste factura. Inregistrarea in contabilitate se prezinta astfel: a.5121 = % 14.280 419 12.000 4427 2.280 b.419 = % 14.280 5121 12.000 4427 2.280 c.5121 = % 14.280 419 12.000 4426 2.280 33.Se receptioneaza din sectiile de fabricatie, conform notei de predare nr.59/20.08.200N, 500 bucati produse finite evaluate la un cost prestabilit de 300lei/buc. Inregistrarea corecta in contabilitate este: a.711 = 345 150.000 150.000 b.345 = 331 150.000 150.000 c.345 = 711 150.000 150.000 34.Costul de achizitie a bunurilor procurate cu titlu oneros cuprinde: a.pretul de cumparare a bunurilor b.costul materiilor prime si a materialelor consumate pentru obtinerea produselor finite c.cheltuielile de transport-aprovizionare d.taxele nerecuperabile 35.Formula contabila 603 = 303 poate avea urmatoarea explicatie: a.trecerea pe cheltuieli a valorii materialelor de natura obiectelor de inventar in folosinta b.plusuri de inventar in gestiunea materialelor de natura obiectelor de inventar c.pierderi din calamitati in gestiunea materialelor de natura obiectelor de inventar 36.Contul 121 Profit si pierdere se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: a.poate avea numai sold debitor b.este un cont bifunctional c.soldul final creditor reflecta profilul realizat d.soldul final debitor reflecta profilul realizat 37.Reflectarea creantelor ce apar in decontarile cu personalul se face cu ajutorul urmatoarelor conturi: a.424 b.425 c.426 d.428 e.4282

38.Plata prin contul disponibil a TVA datorata in suma de 2.000lei este reflectata corect prin corespondenta: a.4423 = 5121 2.000 2.000 b.5121 = 4423 2.000 2.000 c.4423 = 5321 2.000 2.000 39.Evidenta fluxurilor banesti in numerar se tine cu ajutorul urmatoarelor conturi: a.5311 b.5314 c.5112 d.5113 e.5114 40.Contul 509 Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: a.este un cont bifunctional b.este un cont de activ, la fel ca celelalte conturi cuprinse in grupa 50 c.are functiune contabila de pasiv d.este un cont de datorii aferente investitiilor financiare pe termen scurt 41.Daca avem in vedere partea din sfera cheltuielilor de productie absorbita in determinarea costului de productie, distingem doua mari grupe de metode: a.metode totale si metode partiale b.metode totale si metode evoluate c.metode de baza si metode partiale 42.Printre metodele partiale de calculatie a costurilor, distingem: a.metoda direct-costing b.metoda costurilor directe c.metoda standard-cost 43.Dupa continutul si natura economica a tipului de cost calculat, distingem: a.costuri complete si costuri partiale b.costuri contabile si costuri economice c.costuri totale si costuri specifice 44.Printre metodele moderne de calculatie a costurilor pot fi mentionate: a.metoda standard-cost b.metoda direct-costing c.metoda THM d.metoda calculatiei simple 45.Printre metodele clasice de calculatie a costurilor pot fi mentionate: a.metoda globala b.metoda pe faze c.metoda pe comenzi d.metoda normativa e.metoda standard cost

46.Ordonarea documentelor justificative se poate face dupa urmatoarele criterii: a.metodologic b.cronologic c.nominal d.al culorii e.geografic 47.Dintre functiile specific documentelor justificative, se regasesc mai jos: a.functia juridica sau probanta b.functia matematica c.functia de consemnare letrica si cifrica d.functia de inventariere periodica e.functia de asigurare a integritatii patrimoniului 48.Dupa modul de repartizare in costul produselor, cheltuielile de productie se grupeaza in: a.cheltuieli directe si chletuieli indirecte b.cheltuieli directe si cheltuieli de desfacere c.cheltuieli comune si cheltuieli financiare 49.Care din principiile de mai jos sunt considerate drept reguli generale ale calculatiei costurilor productiei: a.principiul documentarii b.delimitarea in timp a cheltuielilor de productie c.separarea cheltuielilor de productie de consumatiunile neutre, accidentale si cu caracter special d.inventarierea productiei nefinite si delimitarea cheltuielilor aferente ei e.principiul calculatiei unice f.individualizarea cheltuielilor pe produs 50.In functie de dependenta lor fata de volumul productiei, cheltuielile se grupeaza in: a.cheltuieli directe si cheltuieli indirecte b.cheltuieli de baza si cheltuieli de regie c.cheltuieli variabile si chieltuieli fixe

COD BROSURA 49
1.Informatiile contabile care au un interes financiar indirect sunt: a.fiscale b.de control c.de planificare la diferite nivele d.diverse:salariati, sindicate, clienti, publicul, consultanti financiar 2.Conform Legii Contabilitatii sunt obligate sa organizeze si sa conduca contabilitate proprie: a.unitatile care obtin profit b.unitatile in curs de lichidare c.unitatile autonome d.unitatile comerciale 3.Obiectul propriu al unei stiinte reprezinta: a.abilitatea de abordare a unui domeniu de cunoastere b.ansamblul mijloacelor si procedeelor utilizate c.categorie de fapte sau grup de fenomene de care se ocupa o anumita stiinta d.principii si reguli recunoscute de practica 4.Creditorul reprezinta: a.persoana fizica sau juridica care a dat ceva, un bun sau o suma de bani, a executat o lucrare sau a prestat un seviciu, altei persoane numita debitor sau beneficiar b.persoana fizica sau juridica care a primit ceva, un bun sau o suma de bani, a beneficiat de o lucrare sau un seviciu din partea altei persoane numita debitor c.persoana fizica sau juridica care a primit un avans de la o alta persoana numita debitor sau beneficiar 5.Din punct de vedere contabil, elementele de pasiv se impart in: a.de regularizare b.curente si extraordinare c.de exploatare, investitii si finantare 6.Datele de verificare cu 5 serii de egalitati prezinta, pentru fiecare cont, urmatoarele informatii: a.sold initial debitor sau creditor b.active cumulate pana la finele lunii precedente, debitoare sau creditoare c.activele debitoare sau creditoare ale lunii curente d.sume debitoare sau creditoare la finele lunii curente e.sold final debitor sau creditor 7.Conturile care exprima in mod global valoarea totala a substantelor patrimoniale de aceeasi natura se numesc: a.conturi analitice b.conturi sintetice c.conturi de activ d.conturi de pasiv

8.Structura fiecarui articol contabil cuprinde: a.data articolului b.titlul articolului c.explicatia d.sumele 9.Miscarile opuse sunt cele care: a.afecteaza ambele parti ale bilantului b.modifica o singura parte a bilantului c.semneaza obtinerea unui rezultat nefavorabil 10.In functie de modul in care sunt dispuse grafic elementele de structura ale contului distingem urmatoarele forme de conturi: a.grafica bilaterala b.grafica unilaterala c.grafica liniara 11.Silogismul reprezinta: a.analiza operatiei economice b.verificarea inregistrarilor in contabilitate c.rationament format din trei etape 12.Rulajul contului cuprinde: a.valoarea existenta in cont la inceputul exercitiului financiar sau la infiintarea firmei b.totalul sumelor inscrise in debitul sau creditul unui cont, fara sold initial c.totalul valorilor consemnate in debitul sau creditul unui cont, inclusiv soldul initial 13.Principiul prudentei se caracterizeaza prin: a.nu admite compensari intre elementele de activ si cele de pasiv b.presupune delimitarea in timp a cheltuielilor si veniturilor c.ia in considerare numai profiturile obtinute pana la data inchiderii exercitiului financiar d.tine cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indifferent daca rezultatul exercitiului este profit sau pierdere e.ia in calcul toate pierderile probabile numai daca exercitiul financiar s-a incheiat cu profit 14.Analiza contabila este: a.un calcul periodic de sinteza a contabilitatii b.rationamentul intreprins asupra fiecarei operatiuni economice consemnate in documentul adecvat, in scopul determinarii corespondentei conturilor c.descrierea succinta a operatiunii economice inregistrate d.rezultatul articolului contabil 15.Bilantul reprezinta: a.un calcul periodic de sinteza a contabilitatii b.un procedeu comun tuturor disciplinelor economice c.un procedeu de descoperire a erorilor

16.In functie de nr conturilor care intra in structura articolelor contabile acestea pot fi: a.articole contabile simple b.articole contabile compuse c.articole contabile complexe sau mixte d.articole contabile curente e.articole contabile de corectare sau de stornare 17.Averea sau patrimoniul unei firme este formata in principal din: a.bunuri corporale b.bunuri necorporale c.creante d.mijloace banesti e.titluri de plasament 18.Soldul final al unui cont exprima: a.valoarea existenta in cont in momentul inceperii activiatii b.valoarea existenta in cont la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv in momentul incetarii activitatii firmei c.valoarea existenta in cursul exercitiului financiar 19.In cadrul procedeelor metodei contabilitatii inventarierea reprezinta: a.un procedeu comun tuturor stiintelor b.un procedeu comun societatilor economice c.un procedeu specific metodei contabilitatii 20.Creditul contului reprezinta: a.partea dreapta a bilantului b.partea dreapta a contului c.partea in care se consemneaza sporirile ulterioare ale conturilor de pasiv d.partea in care se consemneaza reducerile ulterioare ale conturilor de activ 21.Diferentele de pret aferente produselor vandute se determina prin formula: a.K348*Rc345 b.K348*Rd345 c.K348*Sfd345 22.Formula comtabila 627 = 5121 poate avea urmatoarea explicatie: a.plata serviciilor bancare b.plata dobanzii datorate bancii pentru un credit contractat c.incasarea dobanzii aferente disponibilitatilor pastrate la banca 23.Primirea facturii de la furnizorul de materiale consumabile dupa 2 zile ce are aceeasi valoare cu cea inregistrata la receptie, respectiv 5.950lei inclusiv TVA se inregistreaza astfel: a.408 = 401 5.950 5.950 4427 = 4428 950 950 b.408 = 401 5.950 5.950 4426 = 4426 950 950 c.401 = 408 5.950 5.950 4426 = 4428 950 950

24. 25.Cheltuielile de constituire fac parte din urmatoarea cateogorie de conturi: a.cheltuieli de rezultate b.cheltuieli de terti c.cheltuieli de imobilizari necorporale d.cheltuieli de trezorerie 26.Dupa natura acestora, cheltuielile se clasifica astfel: a.cheltuieli de inregistrare in avans, cheltuieli de exploatare, directe si indirecte b.cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare si cheltuieli extraordinare c.cheltuieli fixe si cheltuieli variabile d.cheltuieli de constituire, cheltuieli de dezvoltare si cheltuieli inregistrate in avans 27.Se ridica de la banca extrasul de cont prin care se confirma operatiunea de ridicare de catre casier a sumei de 15.000 lei avansurilor chenzinale. Inregistrarea in contabilitate se prezinta astfel: a.581 = 5121 15.000 15.000 b. c. 28.Care din urmatoarele categorii de cheltuieli sunt cuprinse in categoria cheltuielilor de exploatare: a.cheltuieli privind dobanzile b.cheltuieli cu personalul c.cheltuieli privind stocurile d.cheltuieli extraordinare

29.Scadenta stocurilor de materiale consumabile in contul 302 Materiale consumabile se tine la costul standard. Soldul initial al contului 302 este de 40.000 lei , iar al contului 308 Diferente de pret la materii prime si consumabile este de 2.000lei. In cursul perioadei curente, conform facturii fiscale nr 304/14.06.200N s-au achizitionat materiale consumabile evaluate la cost standard de 60.000lei, pret de cumparare efectiv 58.000lei, TVA 19% si s-au dat in schimb materiale consumabile evaluate la cost standard de 25.000lei. Care din urmatoarele articole contabile reflecta corect intrarile si iesirile de materiale consumabile cat si diferentele de pret aferente celor consumate: a.% = 401 69.020 302 60.000 308 -2.000 4426 11.020 602 = 302 -25.000 -25.000 602 = 308 -1.000 -1.000 b.% = 401 73.780 302 60.000 308 2.000 4426 11.780 602 = 302 25.000 25.000 602 = 308 1.000 1.000 c.% = 401 69.020 302 60.000 306 -2.000 4427 11.780 602 = 302 25.000 25.000 602 = 308 1.000 1.000 30.Marcarea gestiunii pentru marfurile vandute cu amanuntul in valoare de 9.282lei din care 1.482 reprezinta TVA, iar adaosul commercial este de 1.800lei se inregistreaza astfel: a.% = 401 9.282 707 6.000 378 1.800 4428 1.482 b.% = 371 9.282 607 6.000 378 1.800 4427 1.482 c.% = 371 9.282 607 6.000 378 1.800 4428 1.482 31.Dupa marime capitalul social este egal cu: a.numarul de actiuni ori valoarea nominala a acestora b.a actiunilor ori numarul acestora c.niciunul din raspunsurile anterioare nu este corect

32.Transformarea TVA neexigibila in TVA deductibila se inregistreaza astfel: a.4426 = 4427 b.4428 = 4426 c.4428 = 4427 d.4426 = 4428 33.Consumul de apa furnizata de RAJAC cuprinsa in factura nr 85/12.07.200N are valoarea de 900lei TVA 19%. Inregistrarea corecta in contabilitate este: a.% = 404 1.071 605 900 4426 171 b.401 = % 1.071 605 900 4426 171 c.% = 401 1.071 605 900 4426 171 34.Decontul de cheltuieli prezentat de angajatul N la intoarcerea din deplasare cuprinde cheltuieli de transport 200lei si diurnal 20 lei. Care este varianta corecta de inregistrare stiind ca avansul de trezorerie acordat a fost de 200lei. a.% = 542 220 625 200 5311 20 b.542 = % 220 625 200 5311 20 c.625 = % 220 542 200 5311 20 35.Formula contabila 4118 = 4111 poate avea urmatoarea explicatie: a.trecerea la client incerti a unei creante b.pierderea din neincasarea unei creante c.reactivarea creantei fata de un client incert 36.Care din conturile urmatoare fac parte din categoria conturilor de imobilizari necorporale: a.201 b.203 c.205 d.208 e.233 37.Plata ratei scadentei in valoare de 3.000lei din creditul pe termen lung primit se inregistreaza astfel: a.1621 = 5121 3.000 3.000 b.5121 = 1621 3.000 3.000 c.5191 = 5121 3.000 3.000

38.Formula contabila 331 = 711 poate avea urmatoarea explicatie: a.productie in curs de executie stabilita prin inventariere la sfarsitul lunii b.productie in curs de executie stabilita prin inventariere la inceputului lunii c.productie in curs de executie obtinuta in cursul lunii 39.Capitalul subscris nevarsat reprezinta: a.parte din capitalul subscris care a fost pusa la dispozitia societatii de catre actionari b.diferenta intre capitalul total subscris si partea varsata din acesta c.partea din capitalul subscris care nu a fost inca depusa de catre actionari 40.Trecerea la venituri a provizionului pentru deprecierea unei creante fata de un client constituit in exercitiul precedent nivelul sumei de 950lei se inregistreaza astfel: a.7814 = 491 950 950 b.491 = 7814 950 950 c.491 = 7812 950 950 41.Din punctual de vedere al legaturii cu procesul de productie se pot deosebi urmatoarele categorii de cheltuieli: a.cheltuieli de baza b.cheltuieli de regie c.cheltuieli tehnologice d.cheltuieli comune 42.Dupa gradul lor de omogenitate, cheltuielile de productie se clasifica in : a.cheltuieli simple si cheltuieli complexe b.cheltuieli c.cheltuieli polielementare si cheltuieli generale de administratie 43.Care din principiile de mai jos sunt considerate drept reguli generale ale calculatiei costurilor productiei: a.principiul documentarii b.in timp 2 cheltuielilor de productie c.stocarea cheltuielilor de productie, de consumatiunile neutre, accidentale si cu caracter special d.inventarierea productiei nefinite si delimitarea cheltuielilor aferente ei e.principiul calculatiei unice f.vizualizarea cheltuielilor pe produs 44.Bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri de inscriu in: a.registrul inventar b.procesul verbal de inventariere c.liste de inventariere 45.Inventarierea poate fi definita ca: a.ansamblul de operatiuni prin care se stabileste situatia reala la o anumita data a tuturor elementelor patrimoniale, cantitativ valoric sau numai valoric dupa caz b.ansamblul de operatiuni privind constatarea, descrierea si evaluarea existentului faptic de substante patrimoniale la un moment dat c.ansamblul de operatiuni prin care se constata si descrie existenta, la o anumita data, a tuturor elementelor patrimoniale cantitativ valoric sau numai valoric dupa caz

46.Forma de prezentare: a.documente tipizate b.documente netipizate c.documente cumulative 47.Documentele economice (justificative) reprezinta: a.documentul scris care consemneaza operatiile economice si financiare in momentul efectuarii lor b.documentul scris care consemneaza date cantitative privind operatiile economice si financiare c.documentul scris care centralizeaza operatiile economice si financiare in momentul efectuarii lor 48.Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale si anuale compuse din: 49.Veniturile de imobilizari corporale se inregistreaza astfel: a.imobilizari corporale = subventii pentru investitii b.subventii pentru investitii = imobilizari corporale c.amortizarea = imobilizari corporale d. 50.Dintre caracteristicile calitative ale situatiilor financiare anuale, retinem: a.inteligibilitatea b.relevanta c.credibilitatea d.comparabilitatea

La inventariere, bunurile se inregistreaza la valoarea de: a) intrare b) de pe piata ? c) iesire ? d) contabila e) de inventar ?

Metode pt. bunuri fungibile: a) lifo b) fifo c) cmp Tot ceva cu bunuri fungibile: a) formula CMP b) c) Retineri din salarii 60 RON: a) salarii datorate personalului scade = .. b) salarii datorate personalului creste = .. c)
29. Scadenta stocurilor de materiale consumabile in contul 302 Materiale consumabile se tine la costul standard. Soldul initial al contului 302 este de 40.000 lei , iar al contului 308 Diferente de pret la materii prime si consumabile este de 2.000lei. In cursul perioadei curente, conform facturii fiscale nr 304/14.06.200N s-au achizitionat materiale consumabile evaluate la cost standard de 60.000lei, pret de cumparare efectiv 58.000lei, TVA 19% si s-au dat in schimb materiale consumabile evaluate la cost standard de 25.000lei. Care din urmatoarele articole contabile reflecta corect intrarile si iesirile de materiale consumabile cat si diferentele de pret aferente celor consumate: a.% = 401 69.020 302 60.000 308 -2.000 4426 11.020 602 = 302 -25.000 -25.000 602 = 308 -1.000 -1.000 b.% = 401 73.780 302 60.000 308 2.000 4426 11.780 602 = 302 25.000 25.000 602 = 308 1.000 1.000 c.% = 401 69.020 302 60.000 306 -2.000 4427 11.780 602 = 302 25.000 25.000 602 = 308 1.000 1.000

Brosura 83, brosura 27, cate o intrebare cu 2 raspunsuri identice.

S-ar putea să vă placă și