Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE LUCRU NR.

Societatea comercială BIO SRL vinde societăţii comerciale SOFT SRL următoarele
mărfuri, conform Avizului de însoţire a mărfii numărul 143 din 5.05.2018 :
1. Televizoare Philips 100 buc x 1500 lei
2. Monitoare 200 buc x 900 lei

Se cere :
-să se completeze formularul de Aviz de însoţire a mărfii cunoscând următoarele
datele de identificare:

 Pentru furnizorul S.C BIO SRL


- Nr.ord.registru com/an: J13/845/2000
- Nr.de înreg.fiscală: RO 18375634
- Sediul: str. Tomis, nr.2, Constanţa
- Judeţul: Constanţa
- Contul: RO23BT1900861647770023
- Banca: Banca Transilvania Constanţa

 Pentru cumpărătorul S.C. SOFT SRL:


- Nr.ord.registru com/an: J13/7676/2011
- Nr.de înreg.fiscală: R 23648747
- Sediul: str. Călăraşi, nr.8, Constanţa
- Judetul: Constanţa
- Contul: RO70BRD8411000022739422
- Banca: BRD Constanţa

 Date privind expediţia :


- Numele delegatului: Mihai Alex
- C.N.P: 1561011234128
- C.I. Seria KT nr: 153244 eliberată de Poliţia Constanţa
- Mijloc de transport: auto nr.14 Exp
- Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 5.05.2018, ora 8:30

FIŞA DE LUCRU NR. 2

1
Societatea comercială A.B.C. SRL vinde societăţii comerciale MODEL SRL
următoarele mărfuri, conform Facturii fiscale numărul 520 din 5.05.2018:
1. Costum damă 5 buc x 300 lei
2. Pantaloni damă 10 buc x 700 lei

Se cere :
-să se completeze formularul de Factură fiscală cunoscând cota de T.V.A. de 19% şi
următoarele datele de identificare:

 Pentru furnizorul S.C A.B.C. SRL


- Nr.ord.registru com/an: J13/853/1996
- Nr.de înreg.fiscală: R 18165608
- Sediul: str.Teiului, nr.24
- Judeţul: Constanţa
- Contul: RO44UNCR2900151540770011
- Banca: Unicredit Constanţa

 Pentru cumpărătorul S.C. MODEL SRL:


- Nr.ord.registru com/an: J40/1677/2011
- Nr.de înreg.fiscală: RO 4022290
- Sediul: str.Oituz, nr.20, Mangalia
- Judetul: Constanţa
- Contul: RO90BCR1111000022739494
- Banca: BCR Mangalia

 Date privind expediţia :


- Numele delegatului: Popescu Ion
- C.N.P: 1931010134137
- C.I.Seria KT nr: 170226 eliberată de Poliţia Constanţa
- Mijloc de transport: auto nr.11 MAG
- Expediţia s-a efectuat în prezenţa noastră la data de 5. 05.2018, ora 8:30