Sunteți pe pagina 1din 2

ABB SRL

Adresa: Telefon: C.I.F: RO 5951163


Calea Floreasca 169 A, +0372 158 200 Nr. Inr. Reg. Com.: J40/13384/1994
Corp A Fax: Cont bancar: RO65INGB0001000119918917
RO-014459 Bucuresti +4021 310 43 83 Banca: ING BANK Bucuresti
P.O. Box 1-871 Capital Social: 6 357 700 RON
Romania
15Q2652810 / 15PP876

Oferta Nr. Oferta/Data


15Q2652810/29-mai.-2015

Pagini: 2
Referinta dvs.
15PP876
Furnizor
ABB SRL
Calea Floreasca nr. 169A,
Sector 1 Client
Bucharest / Romania ArcelorMittal Galati S.A.
Telefon: +4 0210 3104375 Smardan Street Nr.1
Telefax: +4 021 2104383 Galati 800698
e-mail:
petrus.tepelus@ro.abb.com

Perioada de Valabilitate
2015-06-29

Persoana de contact
Petrus Tepelus

Data expedierii
29-mai.-2015

Va multumim pentru cererea Dvs. de oferta si va transmitem oferta noastra pentru urmatoarele
produse:
Nr.
Produs Descriere produs Cantitate Pret Unitar Pret Total
Crt.
10 VVA VisiVolt VV-A - 1 150 150
3kV/13,5kV
Pretul ofertei in EUR TVA exclus: 150
Nota:
- Oferta nu include asistenta tehnica la montaj si PIF.

Condiţia de livrare
Mărfurile ce constituie obiectul comenzii se livrează în condiţia CPT Galati

Termen de livrare
Livrarea mărfurilor se face în termen de 4 saptamini de la intrarea in vigoare a contractului.
Durata de livrare a echipamentelor se supune urmatoarelor reguli: in perioada Iulie-August la
durata standard se mai adauga 4 saptamani, iar in perioada Decembrie-Ianuarie la durata
standard se mai adauga 3 saptamani.

1/2
ABB SRL
Adresa: Telefon: C.I.F: RO 5951163
Calea Floreasca 169 A, +0372 158 200 Nr. Inr. Reg. Com.: J40/13384/1994
Corp A Fax: Cont bancar: RO65INGB0001000119918917
RO-014459 Bucuresti +4021 310 43 83 Banca: ING BANK Bucuresti
P.O. Box 1-871 Capital Social: 6 357 700 RON
Romania
15Q2652810 / 15PP876

Condiţiile de plată
Plata se face in LEI după cum urmează :
- 100% din valoarea contractului, avans, conditie de intrare in vigoare a contractului, un alt
termen de plata va putea fi stabilit ulterior, in functie de bonitatea clientului, pe baza negocierii
dintre parti. ABB SRL îsi rezervã dreptul de a solicita clientului sã furnizeze garantie
suplimentara de plata a pretului marfurilor livrate si/sau a serviciilor prestate, conform acestei
oferte în forma unei scrisori de garantie bancarã sau în orice altã formã consideratã acceptabilã
de cãtre ABB SRL.
Sumele de plata se achita în contul Vânzătorului nr. RO65INGB0001000119918917 deschis la
ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti, contra factura comercială şi documentele de
expediţie a mărfurilor (aviz de expediţie, certificat de calitate, certificat de garantie).

Termenul de garanţie
Mărfurile sunt garantate timp de 12 luni de la punerea în funcţiune, dar nu mai mult de 18 de la
livrare.
Vânzătorul se obligă să remedieze pe cheltuiala sa, prin reparaţii, înlocuiri de piese defecte sau
oricare alt mod adecvat, toate defectele care îi sunt imputabile şi care apar în perioada de
garanţie a mărfii, cu exceptia uzurii normale sau a defectelor cauzate de manipularea si
montajul incorect a marfurilor de catre Cumparator sau reprezentantii acestuia si/sau a
defectelor cauzate de operarea incorecta a marfurilor de catre Cumparator sau reprezentantii
acestuia.

Ne rezervam dreptul, ca in cazul neachitarii debitelor restante la societatea ABB S.R.L. , sa nu


transformam aceasta oferta in comanda ferma.

Procesarea comenzii ferme este conditionata de mentionarea numarul ofertei ABB in comanda.

Conditii generale de contractare, parte integranta a prezentei oferte, conform anexa (7 pagini –
CGC ROABB)

Cu stima,
Mioara Brasoveanu Ciprian Florescu
Sef Departament Controller Financiar
Echipament Electric

2/2