Sunteți pe pagina 1din 4

Simbol cont

Denumire cont
CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, MPRUMUTURI I
DATORII ASIMILATE
GRUPA 10 - CAPITAL I REZERVE
P
101
Capital
1011 Capital subscris nevrsat
1012 Capital subscris vrsat
1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public
1017 Patrimoniul privat
1018 Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare
P
103
Alte elemente de capitaluri proprii
1031 Beneficii acordate angajailor sub forma instrumentelor de
capitaluri proprii
1033 Diferene de curs valutar n relaie cu investiia net ntr-o
entitate strin
1038 Diferene din modificarea valorii juste a activelor financiare
disponibile n vederea vnzrii i alte elemente de capitaluri
proprii
P
104
Prime de capital
1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune/divizare
1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni
P
105
Rezerve din reevaluare
P
106
Rezerve
1061 Rezerve legale
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve
P
107
Diferene de curs valutar din conversie
P
108
Interese care nu controleaz
1081 Interese care nu controleaz - rezultatul exerciiului financiar
1082 Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii
A
109
Aciuni proprii
1091 Aciuni proprii deinute pe termen scurt
1092 Aciuni proprii deinute pe termen lung
1095 Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea
absorbit la societatea absorbant
GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT
A/P 117
Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau
pierderea neacoperit
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a
IAS, mai puin IAS 29
1173 Rezultatul reportat provenit din modificrile politicilor
contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile
1175 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve
din reevaluare
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
A/P 121
Profit sau pierdere
A
129
Repartizarea profitului
GRUPA 14 - CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA,
RSCUMPRAREA, VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU
ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
P
141
Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
1411 Ctiguri legate de vnzarea instrumentelor de capitaluri
proprii
1412 Ctiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri
proprii
A
149
Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea
cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii
1491 Pierderi rezultate din vnzarea instrumentelor de capitaluri
proprii
1495 Pierderi rezultate din reorganizri, care sunt determinate de
anularea titlurilor deinute

1498 Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii


GRUPA 15 - PROVIZIOANE
P
151
Provizioane
1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garanii acordate clienilor
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte
aciuni similare legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare
1515 Provizioane pentru pensii i obligaii similare
1516 Provizioane pentru impozite
1517 Provizioane pentru terminarea contractului de munc
1518 Alte provizioane
GRUPA 16 - MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
P
161
mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
1614 mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de
stat
1615 mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de
bnci
1617 mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni garantate de
stat
1618 Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
P
162
Credite bancare pe termen lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden
1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de bnci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat
P
166
Datorii care privesc imobilizrile financiare
1661 Datorii fa de entitile afiliate
1663 Datorii fa de entitile asociate i entitile controlate n
comun
P
167
Alte mprumuturi i datorii asimilate
P
168
Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
1681 Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni
1682 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate
1686 Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile asociate i
entitile controlate n comun
1687 Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate
A
169
Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor datorii
1691
Prime privind rambursarea obligaiunilor
1692
Prime privind rambursarea altor datorii
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI
GRUPA 20 - IMOBILIZRI NECORPORALE
A
201
Cheltuieli de constituire
A
203
Cheltuieli de dezvoltare
A
205
Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i
active similare
A
206
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor
minerale
A
207
Fond comercial
2071 Fond comercial pozitiv
P
2075 Fond comercial negativ
A
208
Alte imobilizri necorporale
GRUPA 21 - IMOBILIZRI CORPORALE
A
211
Terenuri i amenajri de terenuri
2111 Terenuri
2112 Amenajri de terenuri
A
212
Construcii
A
213
Instalaii tehnice i mijloace de transport
2131 Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru)
2132 Aparate i instalaii de msurare, control i reglare
2133 Mijloace de transport
A
214
Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active corporale
A
215
Investiii imobiliare
A
216
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor

minerale
A
217
Active biologice productive
GRUPA 22 - IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE
A
223
Instalaii tehnice i mijloace de transport n curs de
aprovizionare
A
224
Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a
valorilor umane i materiale i alte active corporale n curs de
aprovizionare
A
227
Active biologice productive n curs de aprovizionare
GRUPA 23 - IMOBILIZRI N CURS
A
231
Imobilizri corporale n curs de execuie
A
235
Investiii imobiliare n curs de execuie
GRUPA 26 - IMOBILIZRI FINANCIARE
A
261
Aciuni deinute la entitile afiliate
A
262
Aciuni deinute la entiti asociate
A
263
Aciuni deinute la entiti controlate n comun
A
264
Titluri puse n echivalen
A
265
Alte titluri imobilizate
A
266
Certificate verzi amnate
A
267
Creane imobilizate
2671 Sume de ncasat de la entitile afiliate
2672 Dobnda aferent sumelor de ncasat de la entitile afiliate
2673 Creane fa de entitile asociate i entitile controlate n
comun
2674 Dobnda aferent creanelor fa de entitile asociate i
entitile controlate n comun
2675 mprumuturi acordate pe termen lung
2676 Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung
2677 Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor efectuate de
teri
2678 Alte creane imobilizate
2679 Dobnzi aferente altor creane imobilizate
P
269
Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare
2691 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile
afiliate
2692 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entiti
asociate
2693 Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entiti
controlate n comun
2695 Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare
GRUPA 28 - AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE
P
280
Amortizri privind imobilizrile necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor
comerciale, drepturilor i activelor similare
2806 Amortizarea activelor necorporale de explorare i evaluare a
resurselor minerale
2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizri necorporale
P
281
Amortizri privind imobilizrile corporale
2811 Amortizarea amenajrilor de terenuri
2812 Amortizarea construciilor
2813 Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport
2814 Amortizarea altor imobilizri corporale
2815 Amortizarea investiiilor imobiliare
2816 Amortizarea activelor corporale de explorare i evaluare a
resurselor minerale
2817 Amortizarea activelor biologice productive
GRUPA 29 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE
VALOARE A IMOBILIZRILOR
P
290
Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale
2903 Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare
2905 Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i activelor
similare
2906 Ajustri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare
i evaluare a resurselor minerale
2908 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale

291

Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale


Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de
terenuri
2912 Ajustri pentru deprecierea construciilor
2913 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i mijloacelor de
transport
2914 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale
2915 Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare
2916 Ajustri pentru deprecierea activelor corporale de explorare i
evaluare a resurselor minerale
2917 Ajustri pentru deprecierea activelor biologice productive
P
293
Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie
2931 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de
execuie
2935 Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare n curs de
execuie
P
296
Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
financiare
2961 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la
entitile afiliate
2962 Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la
entiti asociate i entiti controlate n comun
2963 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate
2964 Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor de ncasat de
la entitile afiliate
2965 Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor fa de
entitile asociate i entitile controlate n comun
2966 Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor
acordate pe termen lung
2968 Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane
imobilizate
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE
A
301
Materii prime
A
302
Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Semine i materiale de plantat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
A
303
Materiale de natura obiectelor de inventar
A/P 308
Diferene de pre la materii prime i materiale
GRUPA 32 - STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE
A
321
Materii prime n curs de aprovizionare
A
322
Materiale consumabile n curs de aprovizionare
A
323
Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de
aprovizionare
A
326
Active biologice de natura stocurilor n curs de aprovizionare
A
327
Mrfuri n curs de aprovizionare
A
328
Ambalaje n curs de aprovizionare
GRUPA 33 - PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
A
331
Produse n curs de execuie
A
332
Servicii n curs de execuie
GRUPA 34 - PRODUSE
A
341
Semifabricate
A
345
Produse finite
A
346
Produse reziduale
A
347
Produse agricole
A/P 348
Diferene de pre la produse
GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERI
A
351
Materii i materiale aflate la teri
A
354
Produse aflate la teri
A
356
Active biologice de natura stocurilor aflate la teri
A
357
Mrfuri aflate la teri
A
358
Ambalaje aflate la teri
GRUPA 36 - ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
A
361
Active biologice de natura stocurilor
2911

A/P 368
Diferene de pre la active biologice de natura stocurilor
GRUPA 37 - MRFURI
A
371
Mrfuri
A/P 378
Diferene de pre la mrfuri
GRUPA 38 - AMBALAJE
A
381
Ambalaje
A/P 388
Diferene de pre la ambalaje
GRUPA 39 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I
PRODUCIEI N CURS DE EXECUIE
P
391
Ajustri pentru deprecierea materiilor prime
P
392
Ajustri pentru deprecierea materialelor
3921 Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile
3922 Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor
de inventar
P
393
Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie
P
394
Ajustri pentru deprecierea produselor
3941 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor
3945 Ajustri pentru deprecierea produselor finite
3946 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale
3947 Ajustri pentru deprecierea produselor agricole
P
395
Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
3951 Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la
teri
3952 Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri
3953 Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri
3954 Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri
3955 Ajustri pentru deprecierea produselor agricole aflate la teri
3956 Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura
stocurilor aflate la teri
3957 Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri
3958 Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri
P
396
Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura
stocurilor
P
397
Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
P
398
Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
CLASA 4 - CONTURI DE TERI
GRUPA 40 - FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
P
401
Furnizori
P
403
Efecte de pltit
P
404
Furnizori de imobilizri
P
405
Efecte de pltit pentru imobilizri
P
408
Furnizori - facturi nesosite
A
409
Furnizori - debitori
4091 Furnizori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura
stocurilor
4092 Furnizori - debitori pentru prestri de servicii
4093 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (232)
4094 Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (234)
GRUPA 41 - CLIENI I CONTURI ASIMILATE
A
411
Clieni
4111 Clieni
4118 Clieni inceri sau n litigiu
A
413
Efecte de primit de la clieni
A
418
Clieni - facturi de ntocmit
P
419
Clieni - creditori
GRUPA 42 - PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
P
421
Personal - salarii datorate
P
423
Personal - ajutoare materiale datorate
P
424
Prime reprezentnd participarea personalului la profit
A
425
Avansuri acordate personalului
P
426
Drepturi de personal neridicate
P
427
Reineri din salarii datorate terilor
P
428
Alte datorii i creane n legtur cu personalul
4281 Alte datorii n legtur cu personalul
4282 Alte creane n legtur cu personalul
GRUPA 43 - ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI
ASIMILATE
P
431
Asigurri sociale
4311 Contribuia unitii la asigurrile sociale

4312
4313

Contribuia personalului la asigurrile sociale


Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de
sntate
4314 Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate
P
437
Ajutor de omaj
4371 Contribuia unitii la fondul de omaj
4372 Contribuia personalului la fondul de omaj
P
438
Alte datorii i creane sociale
4381 Alte datorii sociale
A
4382 Alte creane sociale
GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI
ASIMILATE
P
441
Impozitul pe profit/venit
4411 Impozitul pe profit
4418 Impozitul pe venit
442
Taxa pe valoarea adugat
P
4423 TVA de plat
A
4424 TVA de recuperat
A
4426 TVA deductibil
P
4427 TVA colectat
A/P
4428 TVA neexigibil
P
444
Impozitul pe venituri de natura salariilor
A
445
Subvenii
4451 Subvenii guvernamentale
4452 mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii
4458 Alte sume primite cu caracter de subvenii
P
446
Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
P
447
Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate
448
Alte datorii i creane cu bugetul statului
P
4481 Alte datorii fa de bugetul statului
A
4482 Alte creane privind bugetul statului
GRUPA 45 - GRUP I ACIONARI/ASOCIAI
451
Decontri ntre entitile afiliate
A/P
4511 Decontri ntre entitile afiliate
A/P
4518 Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate
453
Decontri cu entitile asociate i entitile controlate n
comun
A/P
4531 Decontri cu entitile asociate i entitile controlate n
comun
A/P
4538 Dobnzi aferente decontrilor cu entitile asociate i
entitile controlate n comun
455
Sume datorate acionarilor/asociailor
P
4551 Acionari/asociai - conturi curente
P
4558 Acionari/asociai - dobnzi la conturi curente
A/P 456
Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul
P
457
Dividende de plat
458
Decontri din operaiuni n participaie
P
4581 Decontri din operaiuni n participaie - pasiv
A
4582 Decontri din operaiuni n participaie - activ
GRUPA 46 - DEBITORI I CREDITORI DIVERI
A
461
Debitori diveri
P
462
Creditori diveri
GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENII, REGULARIZARE I ASIMILATE
A
471
Cheltuieli nregistrate n avans
P
472
Venituri nregistrate n avans
A/P 473
Decontri din operaiuni n curs de clarificare
P
475
Subvenii pentru investiii
4751 Subvenii guvernamentale pentru investiii
4752 mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru
investiii
4753 Donaii pentru investiii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii
P
478
Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la
clieni
GRUPA 48 - DECONTRI N CADRUL UNITII
A/P 481
Decontri ntre unitate i subuniti
A/P 482
Decontri ntre subuniti
GRUPA 49 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR

P
P

491
495

Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni


Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri n cadrul
grupului i cu acionarii/asociaii
P
496
Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori diveri
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
GRUPA 50 - INVESTIII PE TERMEN SCURT
501
Aciuni deinute la entitile afiliate
505
Obligaiuni emise i rscumprate
506
Obligaiuni
507
Certificate verzi primite
508
Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament
509
Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt
P
5091 Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile
afiliate
P
5092 Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt
GRUPA 51 - CONTURI LA BNCI
511
Valori de ncasat
5112 Cecuri de ncasat
5113 Efecte de ncasat
5114 Efecte remise spre scontare
512
Conturi curente la bnci
5121 Conturi la bnci n lei
5124 Conturi la bnci n valut
5125 Sume n curs de decontare
518
Dobnzi
P
5186 Dobnzi de pltit
5187 Dobnzi de ncasat
P
519
Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite externe garantate de bnci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt
GRUPA 53 - CASA
A
531
Casa
5311 Casa n lei
5314 Casa n valut
A
532
Alte valori
5321 Timbre fiscale i potale
5322 Bilete de tratament i odihn
5323 Tichete i bilete de cltorie
5328 Alte valori
GRUPA 54 - ACREDITIVE
A
541
Acreditive
5411 Acreditive n lei
5414 Acreditive n valut
542
Avansuri de trezorerie
GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE
A/P 581
Viramente interne
GRUPA 59 - AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR
DE TREZORERIE
P
591
Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la
entitile afiliate
P
595
Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise i
rscumprate
P
596
Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor
P
598
Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe
termen scurt i creane asimilate
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601
Cheltuieli cu materiile prime
602
Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii

6023
6024
6025
6026
6028

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat


Cheltuieli privind piesele de schimb
Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
Cheltuieli privind furajele
Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604
Cheltuieli privind materialele nestocate
605
Cheltuieli privind energia i apa
606
Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607
Cheltuieli privind mrfurile
608
Cheltuieli privind ambalajele
609
Reduceri comerciale primite
GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
611
Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612
Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile
613
Cheltuieli cu primele de asigurare
614
Cheltuieli cu studiile i cercetrile
615
Cheltuieli cu pregtirea personalului
GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI
621
Cheltuieli cu colaboratorii
622
Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623
Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624
Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625
Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
626
Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627
Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628
Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE
ASIMILATE
635
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
641
Cheltuieli cu salariile personalului
642
Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele acordate
salariailor
6421 Cheltuieli cu avantajele n natur acordate salariailor
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor
643
Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii
644
Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului
la profit
645
Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
6451 Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale
6452 Cheltuieli privind contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
6453 Cheltuieli privind contribuia angajatorului pentru asigurrile
sociale de sntate
6455 Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile de via
6456 Cheltuieli privind contribuia unitii la fondurile de pensii
facultative
6457 Cheltuieli privind contribuia unitii la primele de asigurare
voluntar de sntate
6458 Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
652
Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor
654
Pierderi din creane i debitori diveri
655
Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale
658
Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despgubiri, amenzi i penaliti
6582 Donaii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate i alte operaiuni de capital
6586 Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n
baza unor acte normative speciale
6587 Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare
6588 Alte cheltuieli de exploatare

GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE


663
Pierderi din creane legate de participaii
664
Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate

6642

Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate


Cheltuieli din diferene de curs valutar
6651 Diferene nefavorabile de curs valutar legate de elementele
monetare exprimate n valut
6652 Diferene nefavorabile de curs valutar din evaluarea
elementelor monetare care fac parte din investiia net ntr-o
entitate strin
666
Cheltuieli privind dobnzile
667
Cheltuieli privind sconturile acordate
668
Alte cheltuieli financiare
GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I
AJUSTRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681
Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i
ajustrile pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
imobilizrilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
fondului comercial
686
Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i
ajustrile pentru pierdere de valoare
6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de
valoare a imobilizrilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de
valoare a activelor circulante
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de
rambursare a obligaiunilor i a altor datorii
GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE
691
Cheltuieli cu impozitul pe profit
698
Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu
apar n elementele de mai sus
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NET
701
Venituri din vnzarea produselor finite, produselor agricole i
a activelor biologice de natura stocurilor
7015 Venituri din vnzarea produselor finite
7017 Venituri din vnzarea produselor agricole
7018 Venituri din vnzarea activelor biologice de natura stocurilor
702
Venituri din vnzarea semifabricatelor
703
Venituri din vnzarea produselor reziduale
704
Venituri din servicii prestate
705
Venituri din studii i cercetri
706
Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
707
Venituri din vnzarea mrfurilor
708
Venituri din activiti diverse
709
Reduceri comerciale acordate
GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI N CURS DE
EXECUIE
711
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712
Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execuie
GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI
721
Venituri din producia de imobilizri necorporale
722
Venituri din producia de imobilizri corporale
725
Venituri din producia de investiii imobiliare
GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE
741
Venituri din subvenii de exploatare
7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i
materiale
7413 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli
externe
7414 Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i
protecie social
7416 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de
665

exploatare
Venituri din subvenii de exploatare n caz de calamiti i alte
evenimente similare
7418 Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
7419 Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
754
Venituri din creane reactivate i debitori diveri
755
Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale
758
Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
7582 Venituri din donaii primite
7583 Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni de capital
7584 Venituri din subvenii pentru investiii
7588 Alte venituri din exploatare
GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE
761
Venituri din imobilizri financiare
7611 Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate
7612 Venituri din aciuni deinute la entiti asociate
7613 Venituri din aciuni deinute la entiti controlate n comun
7615 Venituri din alte imobilizri financiare
762
Venituri din investiii financiare pe termen scurt
764
Venituri din investiii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizri financiare cedate
7642 Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate
765
Venituri din diferene de curs valutar
7651 Diferene favorabile de curs valutar legate de elementele
monetare exprimate n valut
7652 Diferene favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor
monetare care fac parte din investiia net ntr-o entitate
strin
766
Venituri din dobnzi
7417

8052 Dobnzi de ncasat


806
Certificate de emisii de gaze cu efect de ser
807
Active contingente
808
Datorii contingente
809
Creane preluate prin cesionare
GRUPA 89 - BILAN
891
Bilan de deschidere
892
Bilan de nchidere
CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
GRUPA 90 - DECONTRI INTERNE
901
Decontri interne privind cheltuielile
902
Decontri interne privind producia obinut
903
Decontri interne privind diferenele de pre
GRUPA 92 - CONTURI DE CALCULAIE
921
Cheltuielile activitii de baz
922
Cheltuielile activitilor auxiliare
923
Cheltuieli indirecte de producie
924
Cheltuieli generale de administraie
925
Cheltuieli de desfacere
GRUPA 93 - COSTUL PRODUCIEI
931
Costul produciei obinute
933
Costul produciei n curs de execuie

PLAN DE CONTURI
2015

767
Venituri din sconturi obinute
768
Alte venituri financiare
GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781
Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind
activitatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane
7813 Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
7814 Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
7815 Venituri din fondul comercial negativ
786
Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
7863 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a
imobilizrilor financiare
7864 Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a
activelor circulante
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
GRUPA 80 - CONTURI N AFARA BILANULUI
801
Angajamente acordate
8011 Giruri i garanii acordate
8018 Alte angajamente acordate
802
Angajamente primite
8021 Giruri i garanii primite
8028 Alte angajamente primite
803
Alte conturi n afara bilanului
8031 Imobilizri corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033 Valori materiale primite n pstrare sau custodie
8034 Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin
8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scaden
8038 Bunuri primite n administrare, concesiune i cu chirie
805
8051

Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte


asimilate, neajunse la scaden
Dobnzi de pltit