Sunteți pe pagina 1din 14

Formular 10

Judeul ______________________|_|_| Entitate ________________________ Adresa: localitatea ________________, sectorul ___, str. __________ nr. ____, bl. _____ sc. _____, ap. ___________ Telefon ___________, fax __________ Numr din registrul comerului _______ Forma de proprietate _______|_|_| Activitatea preponderent (denumire clas CAEN) ________ Cod clas CAEN _______|_|_|_|_| Cod unic de nregistrare ____________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILAN PRESCURTAT la data de... - lei Nr. rd. Denumirea elementului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 +234 -280 - 290 - 2933) II. IMOBILIZRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 - 281 - 291 - 2931) III. IMOBILIZRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 394 - 395 - 396 - 397 - 398 + 4091 - 4428) II. CREANE29 (Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 4092 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 496 + 5187) III. INVESTIII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) IV. CASA I CONTURI LA BNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) CHELTUIELI N AVANS (ct. 471) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE B 01 02 03 04 05 Sold la: nceputul exerciiului financiar 1 Sfritul exerciiului financiar 2

B.

06

07 08 09 10 11

C. D.
29

Sumele nscrise la acest rnd i preluate din contul 267 reprezint creanele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte creane imobilizate, scadente ntr-o perioad mai mic de 12 luni.
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

E. F. G.

H. I.

J.

NTR-O PERIOAD DE PN LA UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 10 - 11 - 19) TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) PROVIZIOANE (ct. 151) VENITURI N AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care: Subvenii pentru investiii (ct. 475) Venituri nregistrate n avans (ct. 472) - total (rd. 19 + 20), din care: Sume de reluat ntr-o perioad de pn la un an (ct. 472*) Sume de reluat ntr-o perioad mai mare de un an (ct. 472*) Fondul comercial negativ (ct. 2075) CAPITAL I REZERVE I. CAPITAL (rd. 23 la 25), din care: - capital subscris vrsat (ct. 1012) - capital subscris nevrsat (ct. 1011) - patrimoniul regiei (ct. 1015) II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) IV. REZERVE (ct. 106) Aciuni proprii (ct. 109) Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) V. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C REPORTAT() (ct. 117) SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C EXERCIIULUI FINANCIAR (ct. 121) SOLD D Repartizarea profitului (ct. 129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22 + 26 + 27 + 28 - 29 + 30 - 31 + 32 - 33 + 34 - 35 - 36) Patrimoniul public (ct. 1016) CAPITALURI - TOTAL (rd. 37 + 38)

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

***) Solduri creditoare ale conturilor respective. ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________ Semntura ___________________ tampila unitii NTOCMIT, Numele i prenumele _________ Calitatea _________________ Semntura __________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Model oferit de www.cabinetexpert.ro

Formular 20
CONTUL DE PROFIT I PIERDERE la data de . Denumirea indicatorilor A Cifra de afaceri net (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06) Producia vndut (ct. 701 + 702+ 703 + 704 + 705 + 706 + 708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Reduceri comerciale acordate (ct. 709) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 766*) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) 2. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie (ct. 711 + 712) Sold C Sold D 3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat (ct. 721 + 722) 4. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417 + 7815) - din care, venituri din fondul comercial negativ VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10) 5 a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) b) Alte cheltuieli externe (cu energie i ap) (ct. 605 - 7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Reduceri comerciale primite (ct. 609) 6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care: a) Salarii i indemnizaii30 (ct. 641 + 642 + 643 + 644 - 7414) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social (ct. 645 - 7415) 7 a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i necorporale (rd. 22 - 23) a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) a.2) Venituri (ct. 7813) b) Ajustri de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)
30

Nr. rd. B 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

- lei Exerciiul financiar Precedent 1 Curent 2

1.

La acest rnd se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (ct. 635) 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) Cheltuieli cu dobnzile de refinanare nregistrate de entitile radiate din Registrul general i care mai au n derulare contracte de leasing (ct. 666*) Ajustri privind provizioanele (rd. 33 - 34) - Cheltuieli (ct. 6812) - Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) - Pierdere (rd. 35 - 12) 9 Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 10 Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate 11 Venituri din dobnzi (ct. 766*) - din care, veniturile obinute de la entitile afiliate Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 12 Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile financiare deinute ca active circulante (rd. 47 - 48) - Cheltuieli (ct. 686) - Venituri (ct. 786) 13 Cheltuieli privind dobnzile (ct. 666* - 7418) - din care, cheltuielile n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(): - Profit (rd. 45 - 52) - Pierdere (rd. 52 - 45) 14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(): - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 15 Venituri extraordinare (ct. 771) 16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 17 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR: - Profit (rd. 57 - 58) - Pierdere (rd. 58 - 57) VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(): - Profit (rd. 61 - 62) - Pierdere (rd. 62 - 61)

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Model oferit de www.cabinetexpert.ro

18 19 20

Impozitul pe profit (ct. 691) Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCIIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 63 - 65 - 66) - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66); (rd. 65 + 66 - 63) *) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective. ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ___________ Semntura ___________________ tampila unitii NTOCMIT,

65 66

67 68

Numele i prenumele _________ Calitatea _________________ Semntura __________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional

Model oferit de www.cabinetexpert.ro

Formular 30

DATE INFORMATIVE la data de 31 decembrie 30 I. Date privind rezultatul nregistrat A Uniti care au nregistrat profit Uniti care au nregistrat pierdere Nr. rd. B 01 02 Nr. rd. B 03 04 05 06 07 08 09 Total col. 2+3 1 Din care: Pentru Pentru activitatea activitatea curent de investiii 2 3 Nr. uniti 1 - lei Sume 2

II. Date privind plile restante A Pli restante total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care: Furnizori restani total (rd. 05 la 07), din care: - peste 30 de zile - peste 90 de zile - peste 1 an Obligaii restante fa de bugetul asigurrilor sociale total (rd. 09 la 13), din care: - contribuii pentru asigurri sociale de stat datorate de angajatori, salariai i alte persoane asimilate - contribuii pentru fondul asigurrilor sociale de sntate - contribuia pentru pensia suplimentar - contribuii pentru bugetul asigurrilor pentru omaj - alte datorii sociale Obligaii restante fa de bugetele fondurilor speciale i alte fonduri Obligaii restante fa de ali creditori Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetul de stat Impozite i taxe nepltite la termenul stabilit la bugetele locale Credite bancare nerambursate la scaden total (rd. 19 la 21), din care: - restante dup 30 de zile - restante dup 90 de zile

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

30 - restante dup 1 an Dobnzi restante III. Numr mediu de salariai A Numr mediu de salariai IV. Pli de dobnzi i redevene A Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri brute din dobnzi pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat Venituri din redevene pltite de persoanele juridice romne ctre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: - impozitul datorat la bugetul de stat V. Tichete de mas A Contravaloarea tichetelor de mas acordate salariailor VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) A Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care: - din fonduri publice - din fonduri private VII. Cheltuieli de inovare ***) 21 22 Nr. rd. B 23 Nr. rd. B 24 31 decembrie an precedent 1

- lei -

31 decembrie an curent 2

Sume 1

25 26

27 28

29 Nr. rd. B 30 Nr. rd. B 31 32 33 Nr. rd. B 34 35 36


Model oferit de www.cabinetexpert.ro

Sume 1

31 decembrie an precedent 1

31 decembrie an curent 2

A Cheltuieli de inovare total (rd. 35 la 37), din care: - cheltuieli de inovare finalizate n cursul perioadei - cheltuieli de inovare n curs de finalizare n cursul perioadei

31 decembrie an precedent 1

31 decembrie an curent 2

30 - cheltuieli de inovare abandonate n cursul perioadei VIII. Alte informaii 37 Nr. rd. B 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 31 decembrie an precedent 1

- lei -

31 decembrie an curent 2

A Imobilizri financiare, n sume brute (rd. 39 + 47), din care: Aciuni deinute la entitile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obligaiuni pe termen lung, n sume brute (rd. 40 la 46), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezideni - aciuni i pri sociale emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni Creane imobilizate, n sume brute (rd. 48 + 49), din care: - creane imobilizate n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute (din ct. 267) - creane imobilizate n valut (din ct. 267) Creane comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) Creane n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) Creane n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) Creanele entitii n relaiile cu entitile afiliate (ct. 451) Alte creane (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) Dobnzi de ncasat (ct. 5187) Investiii pe termen scurt, n sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 57 la 63), din care: - aciuni cotate emise de rezideni - aciuni necotate emise de rezideni - pri sociale emise de rezideni - obligaiuni emise de rezideni - aciuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) - aciuni emise de nerezideni - obligaiuni emise de nerezideni

Model oferit de www.cabinetexpert.ro

30 Alte valori de ncasat (ct. 5113 + 5114) Casa n lei i n valut (rd. 66 + 67), din care: - n lei (ct. 5311) - n valut (ct. 5314) Conturi curente la bnci n lei i n valut (rd. 69 + 70), din care: - n lei (ct. 5121) - n valut (ct. 5124) Alte conturi curente la bnci i acreditive (rd. 72 + 73), din care: - sume n curs de decontare, acreditive i alte valori de ncasat, n lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) - sume n curs de decontare i acreditive n valut (ct. 5125 + 5412) Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 + 95 la 100), din care: - mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i dobnzile aferente, n sume brute (ct. 161 + 1681), (rd. 76 + 77), din care: - n lei - n valut - Credite bancare interne pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care: - n lei - n valut - Credite bancare externe pe termen scurt i dobnzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care: - n lei - n valut - Credite bancare pe termen lung i dobnzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682), (rd. 85 + 86), din care: - n lei - n valut - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682), (rd. 88 + 89), din care: - n lei - n valut - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) - Alte mprumuturi i dobnzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 92 + 93), din care: - n lei i exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute - n valut - Datorii comerciale, avansuri primite de la clieni i alte conturi asimilate, n sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)

- lei 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Model oferit de www.cabinetexpert.ro

30 - Datorii n legtur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) - Datorii n legtur cu bugetul asigurrilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) - Datoriile entitii n relaiile cu entitile afiliate (ct. 451) - Sume datorate acionarilor/asociailor (ct. 455) - Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) - Dobnzi de pltit (ct. 5186) Capital subscris vrsat (ct. 1012), (rd. 102 la 105), din care: - aciuni cotate1) - aciuni necotate2) - pri sociale - capital subscris vrsat de nerezideni (din ct. 1012) Brevete i licene (din ct. 205) IX. Informaii privind cheltuielile cu colaboratorii A Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)
*)

- lei 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Nr. rd. B 107

31 decembrie an precedent 1

31 decembrie an curent 2

Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea n vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamental, cercetarea aplicativ, dezvoltarea tehnologic i inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic, cu modificrile ulterioare. ***) Cheltuielile de inovare se determin potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere n aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind producia i dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. 1) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor negociabile i tranzacionate pe piee reglementate sau alte piee secundare. 2) Titluri de valoare care confer drepturi de proprietate asupra societilor, care nu sunt negociabile sau tranzacionate pe piee organizate.

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ____________ Semntura ______________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele ______________ Calitatea_________________________ Semntura_______________________ Nr. de nregistrare n organismul profesional ______________________

Formular 40
SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

la data de 31 decembrie .. 40 Elemente de imobilizri Nr. rd. Sold iniial Creteri Valori brute Reduceri Total Din care: dezmembrri i casri 3 4 - lei -

Sold final (col.5=1+2-3) 5

A Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizri Avansuri i imobilizri necorporale n curs TOTAL (rd. 01 la 03) Imobilizri corporale Terenuri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Avansuri i imobilizri corporale n curs TOTAL (rd. 05 la 09) Imobilizri financiare ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 04+ 10+ 11)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

X X X X X

SITUAIA AMORTIZRII ACTIVELOR IMOBILIZATE 40 Elemente de imobilizri Nr. rd. Sold Amortizare iniial n cursul anului 6 7 Amortizare aferent imobilizrilor scoase din eviden 8 - lei Amortizare la sfritul anului (col. 9 = 6 + 7 + 8) 9

A Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire

13
Model oferit de www.cabinetexpert.ro

i cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizri TOTAL (rd. 13+14) Imobilizri corporale Terenuri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier TOTAL (rd. 16 la 19) AMORTIZRI TOTAL (rd. 15+20)

14 15 16 17 18 19 20 21

SITUAIA AJUSTRILOR PENTRU DEPRECIERE 40 Elemente de imobilizri A Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire i cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizri Avansuri i imobilizri necorporale n curs TOTAL (rd. 22 la 24) Imobilizri corporale Terenuri Construcii Instalaii tehnice i maini Alte instalaii, utilaje i mobilier Avansuri i imobilizri corporale n curs TOTAL (rd. 26 la 30) Imobilizri financiare AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE TOTAL (rd. 25+31+32) - lei Sold final (col.13=10+ 11-12) 13

Nr. rd. B

Sold iniial 10

Ajustri constituite n cursul anului 11

Ajustri reluate la venituri 12

22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33

Model oferit de www.cabinetexpert.ro

ADMINISTRATOR, Numele i prenumele ____________ Semntura ______________________ tampila unitii

NTOCMIT, Numele i prenumele ___________________ Calitatea _____________________________ Semntura ___________________________ Nr. de nregistrare n ________________ organismul profesional

Model oferit de www.cabinetexpert.ro