Sunteți pe pagina 1din 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.

com/

Email: steriana20@yahoo.com

Pentru cei interesati va pun la dispozitie o schita pentru Manual Politici contabile si una pentru Regulament Intern, iar pentru cei si mai interesati exista si o oferta.

Schita Manual

SC ........................... SRL
ADRESA COMPLETA SAU ANTETUL FIRMEI PERSONALIZAT ....................................................................... Telefon: ..................... Fax: .................... Mobil: .................... Email:............................... web site: ....................... CIF: RO.................. Reg. Com.: ...........................
CODURI IBAN: ............................................................. BANCA .................................................... Capital social ........................................ lei

Sloganul firmei dvs.

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE PROPRII in cadrul SC ....................... SRL

Created by Ardeleanu Liliana

Page 1 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

CUPRINS
CUPRINS CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE 1.1 POLITICI CONTABILE 1.2 CADRUL GENERAL DE RAPORTARE 1.2.1 Organizarea i conducerea contabilitii 1.2.2 Registrele de contabilitate 1.2.3. Situaiile financiare anuale 1.3 PRINCIPII CONTABILE 1.4 REGULI GENERALE DE EVALUARE 1.4.1 Evaluarea la data intrrii n societate 1.4.2 Evaluarea cu ocazia inventarierii 1.4.3 Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar 1.4.4 Evaluarea la data ieirii din societate 1.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI 1.6 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 2.1 GENERALITI 2.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE 2.2.1 Clasificri, definiii 2.2.2 Recunoaterea i evaluarea iniial 2.2.3 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale 2.2.4 Amortizarea imobilizrilor necorporale 2.2.5 Cedarea 2.2.6 Evaluarea la data bilanului 2.2.7 Prezentarea informaiilor 2.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE 2.3.1 Definiii, clasificri 2.3.2 Recunoaterea iniial 2.3.3 Evaluarea iniial 2.3.4 Cheltuieli ulterioare 2.3.5 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale 2.3.6 Amortizarea 2.3.7 Cedarea i casarea 2.3.8 Deprecierea 2.3.9 Compensaii de la teri 2.3.10 Evaluarea la data bilanului 2.3.11 Prezentarea n situaiile financiare 2.4 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIAR 2.4.1 Definiie, clasificri 2.4.2 Evaluarea iniial 2.4.3 Evaluarea la data bilanului 2.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL 2.5.1 Definiii, concepte-cheie CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 3.1 GENERALITI Created by Ardeleanu Liliana

Pag.

Page 2 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

3.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE 3.2.1 Definiie, clasificri 3.2.2 Evaluarea stocurilor 3.2.3 Costul stocurilor 3.2.4 Prezentarea informaiilor 3.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE 3.3.1 Definiii i clasificri 3.3.2 Evaluarea creanelor 3.4 CASA I CONTURI LA BNCI 3.5 INVESTIII PE TERMEN SCURT CAPITOLUL IV POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT 4.1 Definiii, clasificri 4.2 Evaluare CAPITOLUL V POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG 5.1 Definiii, clasificri 5.2 Evaluare CAPITOLUL VI POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE 6.1 Definiii, concepte-cheie 6.2 Recunoatere 6.3 Estimare 6.4 Prezentare i descriere CAPITOLUL VIII POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 8.1 CAPITAL 8.2 REZERVE DIN REEVALUARE 8.3 ALTE REZERVE CAPITOLUL IX POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR 9.1 VENITURI 9.1.1 Definiii, clasificri 9.1.2 Recunoaterea veniturilor 9.1.3 Evaluarea veniturilor 9.2 CHELTUIELI 9.3 REZULTAT CAPITOLUL X ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE 10.1 Definiii, generaliti 10.2 Prezentarea informaiilor CAPITOLUL XI PROCEDURI CONTABILE 11.1 Generalitati 11.2 Proceduri contabile 11.2.1 Procedura privind inventarierea 11.2.2 Procedura privind utilizarea formularelor financiar-contabile 11.2.3 Procedura privind regimul intern de numerotare a formularelor financiarcontabile ANEXE Anexa 1 Procedura privind inventarierea Anexa 2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

Created by Ardeleanu Liliana

Page 3 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Obiectivul acestui manual de politici contabile este de a stabili politicile, principiile i procedurile contabile aplicate in cadrul SC ....................... SRL. SC ....................... SRL, inreg. la Reg. Com. din .......................... sub nr. ..............., avand cod fiscal RO................., are sediul social in Localitatea ..................., Str. ....................., Nr..........., Bloc ............., Sc. ..............., cod postal ................, Judetul ................, Telefon/Fax: ..................., Mobil: .................., e-mail: ........................, si puncte de lucru: in .................................................................................. SC ....................... SRL s-a nfiintat cu un capital social integral privat de ...........................lei RON. n prezent societatea dispune de un capital social de .................. lei RON, reprezentat de un numr de .......... parti sociale n valoare de ...... lei RON / parte sociala. Obiectul principal de activitate al societtii l reprezint .............................................., conform codului CAEN .................., si obiecte secundare de activitate: ............................................, etc.

CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE


1.1 POLITICI CONTABILE
Cadrul de reglementare Politicile si procedurile contabile de lucru proprii din cadrul Sc ....................... Srl sunt elaborate si dezvoltate in conformitate cu art. 10 al Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, si aprobate de administratorul societatii. Obiectivul politicilor contabile Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de o societate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale. Punctele-cheie avute in vedere la elaborarea politicilor contabile ale Sc ....................... Srl sunt: Respectarea conceptelor de baza ale contabilitatii, si indeosebi: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii dar si a celorlalte principii (prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiilor, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificare, etc.) care guverneaza functionarea contabilitatii; Furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie: a) inteligibile b) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si c) credibile in sensul ca: reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a firmei; sunt neutre; sunt prudente; sunt complete sub toate aspectele semnificative; reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica; Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru operaiunile derulate, descrise n prezentul manual. Aceste politici au fost elaborate avnd n vedere specificul activitii i strategia adoptat de societate.

Created by Ardeleanu Liliana

Page 4 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Prin intermediul politicilor contabile aprobate, administratoriul societatii poate gestiona si controla in acelasi timp modul de derulare a operatiunilor economice si poate stabili baza de determinare a informatiilor necesare conducerii pentru fundamentarea deciziilor. De asemenea, politicile contabile: reprezinta un mijloc de control pentru administratorul societatii deoarece, odata aprobate, personalul societatii nu se mai poate abate de la acestea si orice forma de control ulterior se va raporta la cerintele cuprinse in politicile contabile aprobate; reprezinta din punct de vedere al compartimentului financiar-contabil din cadrul societatii, un "cadru legal" intern care trebuie respectat intocmai; ofera in relatia cu tertii (auditori, consultanti fiscali, organe de inspectie fiscala, clienti, potentiali investitori) informatii cu privire la regulile si tratamentele contabile, precum si la procedurile pe care administratorul le-a aprobat. Pornind de la particularitatile activitatii firmei, politicile contabile prezinta si argumenteaza pentru elementele prezentate in situatiile financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere): metoda aleasa de amortizare a imobilizarilor, regulile de recunoastere si metodele de evaluare a stocurilor, creantelor si datoriilor, pragul de semnificatie al erorilor constatate in contabilitate, optiunea de capitalizare a dobanzii sau recunoasterea acesteia drept cheltuiala, samd. .................................................. ................................................ .................................................

1.3 PRINCIPII CONTABILE


Elementele prezentate n situaiile financiare anuale ale SC ....................... SRL se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitii de angajamente. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce trezoreria sau echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile financiare ale perioadelor aferente. 1. Principiul continuitii activitii. Trebuie s se prezume c SC ....................... SRL i desfoar activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acest principiu presupune c SC ....................... SRL i continu n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii. Dac conducerea SC ....................... SRL a luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii, aceast informaie trebuie prezentat, mpreun cu explicaii privind modul de ntocmire a acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia SC ....................... SRL nu i mai poate continua activitatea. 2. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare i politicile contabile trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul. ..................................................................

Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz, de regul, pe baza principiului costului de achiziie sau al costului de producie. 1.4.1 Evaluarea la data intrrii n societate La data intrrii n societate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilete astfel: ..........................................................

1.4 REGULI GENERALE DE EVALUARE

1.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI

Evenimentele ulterioare datei bilanului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc ntre data bilanului i data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Pot fi identificate dou situaii:

Created by Ardeleanu Liliana

Page 5 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

societatea obine informaii suplimentare fa de cele existente la data bilanului, pentru evenimente care avuseser deja loc la data bilanului. Dac informaiile suplimentare ................................................................
1.6 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE
Erorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerciiul financiar curent, fie la exerciiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni i declaraii eronate cuprinse n situaiile financiare ale societatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultnd din greeala de a utiliza sau ...................................................................................

CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE


2.1 GENERALITI
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice pentru societate pe o perioad mai mare dect cea acoperit de situaiile financiare din anul curent. Beneficiile economice viitoare reprezint potenialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie ctre societate. Aceste active trebuie capitalizate, iar costurile lor trebuie s fie alocate pe parcursul perioadelor cu beneficii pentru societate (durata de via util). Activele imobilizate sunt clasificate n dou categorii: a) Imobilizri nefinanciare; b) Imobilizri financiare. a) Imobilizrile nefinanciare sunt active funcionale prin natura lor i pot fi clasificate n dou tipuri de baz: Imobilizrile corporale sunt acele active ce au consisten fizic i care sunt deinute pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau pentru alte scopuri i care se ateapt s se utilizeze pe parcursul mai multor perioade ; Imobilizri necorporale sunt acele active fr consisten fizic i care sunt deinute pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau n scopuri administrative, care sunt identificabile i sunt controlate de societate ca rezultat al unor evenimente trecute i de pe urma crora se ateapt beneficii economice viitoare. .................................................

2.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE

2.2.1 Clasificri, definiii n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind: concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile si activele similare, cu excepia celor create intern de societate; ............................ 2.2.2 Recunoaterea i evaluarea iniial Un activ necorporal trebuie recunoscut dac i numai dac: a) se estimeaz c beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obinute de ctre societate; i ........................................... Un activ necorporal poate fi achiziionat avnd ca surs de finanare subvenie. Sc ...................... Srl recunoate iniial activul la valoarea nominal, la care se adaug orice cheltuial care este direct atribuibil pregtirii activului n vederea utilizrii sale, iar subvenia se recunoate ca un venit amnat. Recunoaterea unei cheltuieli Created by Ardeleanu Liliana Page 6 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Cheltuiala cu un element necorporal trebuie s fie recunoscut direct n contul de excedent i pierdere atunci cnd este efectuat, cu excepia cazului n care: face parte din costul unui activ necorporal care ntrunete criteriile de recunoatere; Cheltuieli anterioare care nu vor fi recunoscute ca activ Cheltuiala n cazul unui element necorporal care a fost iniial recunoscut ca o cheltuial de societate, n situaiile financiare ale anului precedent sau n raportrile financiare interimare, nu trebuie recunoscut, la o dat ulterioar, ca parte din costul unui activ necorporal. 2.2.3 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal dup cumprare sau finalizarea sa trebuie recunoscute n contul de excedent i pierderi atunci cnd sunt efectuate, cu excepia cazului n care:....................................... ...........................................

2.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE


2.3.1 Definiii, clasificri Imobilizrile corporale sunt elemente corporale care ..................

2.4.1 Definiie, clasificri Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile acordate entitilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor de care Sc ....................... Srl este legat n virtutea intereselor de participare, alte investiii deinute ca .............................

2.4 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIAR

2.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL


2.5.1 Definiii, concepte-cheie 1. Contractul de leasing este un acord prin care locatorul transfer locatarului (utilizatorului) dreptul de a utiliza un activ pentru o durat de timp convenit ntre cele dou pri, contra unei pli periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing locatorul se oblig s respecte dreptul de opiune al utilizatorului de a achiziiona activul, de a prelungi durata ........................................................ ..................................................

CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE


3.1 GENERALITI
Un activ se clasific ca activ circulant atunci cnd: a. este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s fie realizat n termen de 12 luni de la data bilanului; b. este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare; este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este ................................

3.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE


3.2.1 Definiie, clasificri Stocurile reprezint active: a)care sunt deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii; n curs de producie n vederea unei vnzri pe parcursul desfurrii normale a .................................. Created by Ardeleanu Liliana Page 7 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

3.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE


3.3.1 Definiii i clasificri Conturile de creane reprezint sume datorate de clieni pentru bunuri sau servicii oferite n cursul normal al operaiunilor de activitate. Creanele includ: creane comerciale, care sunt sume datorate de clieni pentru bunuri vndute sau servicii ............................ si completarile ulterioare. 3.4 CASA I CONTURI LA BNCI Conturile la bnci cuprind: Valorile de ncasat (cecurile i efectele comerciale depuse la bnci) Disponibilitile n lei i valut

...................................... CAPITOLUL IV POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT


4.1 Definiii, clasificri

Datorie. O obligaie prezent a SC ....................... SRL care deriv din evenimentele din trecut i a crei compensare se preconizeaz s rezulte dintr-o ieire din societate a unor resurse care reprezint beneficii economice. ...............................

4.2 Evaluare

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care consemneaz apariia lor. .........................

CAPITOLUL V POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG


5.1 Definiii, clasificri
trebuie ........................

Datoriile pe termen lung reprezint sacrificii viitoare de beneficii economice care


5.2 Evaluare

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care consemneaz apariia lor. Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii datoriilor n valut la cursuri diferite ..................

CAPITOLUL VI POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE


Created by Ardeleanu Liliana Page 8 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

6.1 Definiii, concepte-cheie


n vederea nelegerii politicilor contabile privind provizioanele, trebuie avute n vedere urmtoarele concepte-cheie: .................

CAPITOLUL VIII POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII


Capitalurile proprii reprezint acumularile SC ....................... SRL, dup deducerea tuturor datorilor. .................................

CAPITOLUL IX POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR


9.1.1 Definiii, clasificri a) Veniturile reprezint creteri de avantaje economice, intervenite n cursul exerciiului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii. n categoria veniturilor se includ att sumele .................... ......................................... financiar.

9.1 VENITURI

Cheltuielile SC ....................... SRL reprezint valorile pltite sau de pltit pentru: consumuri de stocuri; - lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz societatea; - cheltuieli cu personalul; - executarea unor obligaii legale sau contractuale. Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a ................................. -

9.2 CHELTUIELI

Rezultatul financiar (profit sau pierdere) se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar. Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i este ..................................

9.3 REZULTAT

CAPITOLUL X ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE


Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i pasivele SC ....................... SRL se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului (elemente extrabilaniere). n aceast categorie se includ: ........................... SC ....................... SRL trebuie s prezinte, pentru fiecare clas de datorii contingente, la data bilanului, o scurt descriere a naturii datoriei contingente, i acolo unde este posibil, o estimare a efectului su ..................................... Created by Ardeleanu Liliana Page 9 of 34

10.1 Definiii, generaliti

10.2 Prezentarea informaiilor

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

CAPITOLUL XI PROCEDURI CONTABILE


Cadrul legislativ Procedurile contabile elaborate in cadrul SC ...................... SRL respecta prevederile OMFP 2861/2009 cu privire la precizarile legate de procedurile de inventariere, prevederile OMEF 3512/2009 si prevederile OMFP 2226/2006 cu privire la precizarile legate de documentele financiar contabile, precum si prevederile Legii contabilitatii 82/1991 republicata, modificata si completata cu OUG 37/2011 si ale OMFP 3055/2009 cu privire la precizarile legate de principiile contabile, bazele, conventiile, practicile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale. Setul de politici si proceduri contabile cuprinde ........................................

11.1 Generalitati

Potrivit legislatiei in domeniul contabilitatii in cadrul SC ................... sunt aprobate doua proceduri si anume: 1. Procedura privind inventariere; 2. Procedura privind utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiarcontabile; 11.2.1 Procedura privind inventarierea elementelor de activ si pasiv Procedura privind inventarierea in cadrul SC ....................... SRL a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/ 2009 care aproba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. (Anexa 1) Procedura este elaborat ...................................................... de inventariere. Inventarierea are ca scop .............................................. i a performantei unitii pentru respectivul exerciiu financiar. 11.2.2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere Procedurile privind evidenta, utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiarcontabile in cadrul SC ....................... SRL au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile si OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.(Anexa 2)

11.2 Proceduri contabile

ANEXE
Anexa 1 Procedura privind inventarierea elementelor de activ si pasiv Anexa 2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

Lucrarea are 39 de pagini + cele 2 anexe: P01 are 12 pagini si P02 are 6 pagini Created by Ardeleanu Liliana Page 10 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Pentru comenzi, alte produse la preturi speciale in materie de contabiliate sau mai multe informatii va rugam trimiteti un e-mail la steriana20@yahoo.com cu subiectul Comanda Manual.

Atentie! Toate preturile se pot negocia in functie de volumul comandat !

Schita Regulament

SC ........................... SRL
ADRESA COMPLETA SAU ANTETUL FIRMEI PERSONALIZAT ....................................................................... Telefon: ..................... Fax: .................... Mobil: .................... Email:............................... web site: ....................... CIF: RO.................. Reg. Com.: ...........................
CODURI IBAN: ............................................................. BANCA .................................................... Capital social ........................................ lei

Sloganul firmei dvs.

Regulament Intern (RI)


~ versiunea 2 (mai 2011) ~

Created by Ardeleanu Liliana

Page 11 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Cuprins
TITLUL I Dispoziii generale TITLUL II Drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor Capitolul I - Drepturile i obligaiile angajatorului Capitolul II Drepturile i obligaiile salariailor TITLUL III Disciplina muncii n unitate Capitolul I - Timpul de munc Capitolul II Repausuri periodice Capitolul III Zilele libere i concediile Capitolul IV Salarizarea Capitolul V - Organizarea muncii Capitolul VI - Formarea profesional TITLUL IV Abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile TITLUL V Procedura disciplinara TITLUL VI Protecia, igiena i securitatea n munc Capitolul I Generaliti Capitolul II Instruirea n domeniul sntii i securitii muncii Capitolul III - Protecia maternitii la locul de munc TITLUL VII Nediscriminarea i nlturarea formelor de nclcare a demnitii TITLUL VIII Modaliti de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice Capitolul I ncheierea contractului individual de munc Capitolul II Executarea contractului individual de munc Capitolul III Modificarea contractului individual de munc Capitolul IV Suspendarea contractului individual de munc Capitolul V ncetarea contractului individual de munc Seciunea I - ncetarea de drept a contractului individual de munc Seciunea II - Concedierea Seciunea III - Concedierea pentru motive care in de persoana salariatului Seciunea IV - Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului Seciunea V - Concedierea colectiv Seciunea VI - Demisia Capitolul VI - Contractul individual de munc pe durat determinat Capitolul VII - Contractul individual de munc cu timp parial Capitolul VIII - Munca la domiciliu TITLUL IX - Criteriile i procedurile de evaluare profesional a salariailor Capitolul I - Dispozitii generale
Created by Ardeleanu Liliana

3 3 3 4 4 4 6 7 8 10 11 11 12 13 13 15 15 16 16 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 24 25 26 26 27 27
Page 12 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Capitolul II - Evaluarea performanelor profesionale individuale ale personalului contractual TITLUL X - Procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor individuale ale salariailor TITLUL XI - Rspunderea patrimonial TITLUL XII - Dispoziii finale ANEXE Anexa 1 Model decizie privind aplicarea regulamentului de ordine interioar Anexa 2 Model formular de luare la cunotin a reglementrilor regulamentului intern Anexa 3 Tabel privind informarea salariailor asupra coninutului regulamentului intern Anexa 4 Criterii generale de evaluare a personalului contractual Anexa 5 Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de conducere Anexa 6 Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de executie Anexa 7 Raport de evaluare anual a performanelor profesionale individuale ale angajatilor Anexa 8 Fisa postului - model Baza legislativ a prezentului Regulament Intern (RI)

27 27 28 28 30 30 30 31 32 34 34 35 36 39

TITLUL I Dispoziii generale


Art. 1 Obiectul prezentului Regulament Normele privind organizarea i disciplina muncii n cadrul S.C. ............................ SRL, avnd sediul in Localitatea ..................., Str. ....................., Nr..........., Bloc ............., Sc. ..............., cod postal ................, Judetul ................, Telefon/Fax: ..................., Mobil: .................., e-mail: ........................, si puncte de lucru: in .................................................................................. , sunt stabilite prin prezentul Regulament intern ntocmit n baza prevederilor Legii nr.53/2003 aa cum a fost modificat i completat ulterior, de persoana juridic SC .................. SRL n calitate de angajator. Art. 2 - Aplicabilitatea (1) Prevederile prezentului Regulament se aplic tuturor salariailor, indiferent de forma si durata contractului de munc sau de modalitile n care este prestat munca, avnd caracter obligatoriu. Personalul angajat pe baz de contract individual de munc are obligaia de a respecta regulile generale i speciale de conduit n cadrul unitii. (2) Prevederile prezentului Regulament se aplic inclusiv salariailor aflai n perioada de prob. (3) Dispoziiile prezentului regulament intern pot fi completate i modificate prin acte adiionale care sunt supuse consultrii reprezentanilor salariailor sau direct salariailor. Art. 3 Aplicabilitatea n cazul delegrilor i detarilor (1) Obligativitatea respectrii prevederilor regulamentului revine i salariailor detaai de la ali angajatori, pentru a presta munc n cadrul organizaiei pe perioada detarii. (2) Persoanelor delegate care presteaz munca n cadrul organizaiei le revine obligaia de a respecta, pe lng normele de disciplin stabilite de ctre angajatorul acestora i normele de disciplin a muncii specifice procesului de munc unde i desfoar activitatea pe parcursul delegrii.

TITLUL II Drepturile i obligaiile angajatorului i ale salariailor


Capitolul I - Drepturile i obligaiile angajatorului Art. 4 Drepturile angajatorului
Created by Ardeleanu Liliana Page 13 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi: a) s stabileasc organizarea i funcionarea unitii; ............................................... .............................................. Art.5 Obligaiile angajatorului Angajatorul i revin urmtoarele obligaii: a) S informeze salariaii asupra condiiilor de munc; S asigure condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc, scop n ............................................... .............................................. i) s se consulte cu sindicatul, cu reprezentanii salariailor sau direct cu salariaii n privina deciziilor susceptibile s afecteze drepturile salariailor; j) s plteasc toate contribuiile i impozitele aflate n sarcina sa, precum i s rein i s vireze contribuiile ............................................... .............................................. Art. 6 Obligaiilor personalului de conducere Persoanele care asigur conducerea societii, n afara obligaiilor ce le incumb n virtutea acestei caliti, sunt obligate s respecte toate celelalte ndatoriri ale persoanelor salariate. Capitolul II Drepturile i obligaiile salariailor Art. 7 Drepturile salariailor Drepturile salariailor se refer n principal la: a) salarizarea pentru munca depus (salariatul se pltete n bani (cel puin o dat pe lun) la data stabilit n contractul individual de munc i se pltete titularului sau unei persoane mputernicite de acesta); ............................................... .............................................. Art. 8 Obligaiile salariailor (1) Obligaiile salariailor se refer n principal la: a) datoria acestora de a respecta disciplina muncii, de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini ............................................... ..............................................

TITLUL III Disciplina muncii n unitate


Capitolul I - Timpul de munc Art. 9 Definirea timpului de munc (1) Timpul de munc reprezint orice perioad n care salariatul presteaz munca, se afl la dispoziia angajatorului i ndeplinete sarcinile i atribuiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc aplicabil i/sau ale legislaiei n vigoare. Art. 10 Durata timpului de munc (1) Durata normal a muncii pentru salariaii angajai cu norm ntreag este de 8 ore / zi i de 40 ore / sptmn. Programul de lucru pentru punctele de lucru ale societatii aflate in Loc. Mihail Kogalniceanu, si Loc. Cataloi, Judetul Tulcea, ncepe la ora 08:00 i se sfrete la ora 17:00, in program fiind inclusa 1 ora pauza de masa. Programul de lucru la sediul societatii, ncepe la ora 09:00 i se sfrete la ora 18:00, in program fiind inclusa 1 ora pauza de masa. (2) n cazul tinerilor care nu au mplinit varsta de 18 ani durata normal de munc este de 6 ore pe zi i 30 de ore pe sptman. (3) Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile cu doua zile de repaus.
Created by Ardeleanu Liliana Page 14 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

(4) n funcie de atribuiile specificate n fia postului fiecrui salariat si avand in vedere specificul activitatii firmei programul de munc este repartizat inegal n cadrul sptmanii, sau programul este individualizat cu acordul sau la cererea salariatului, cu respectarea prevederilor prezentului regulament intern. (5) Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele ............................................... .............................................. (23) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna in caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca. In acest caz angajatorul are obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. (24) In cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna. Zilele libere pltite pentru evenimente deosebite n familie stabilite conform prezentului regulament intern, sunt: a) cstoria salariatului - 5 zile; b) cstoria unui copil - 2 zile; c) naterea unui copil - 5 zile + 10 zile dac a urmat un curs de puericultur; d) decesul soului, copilului, prinilor, socrilor - 3 zile; e) decesul bunicilor, frailor, surorilor - 1 zi; f) donatori de snge (conform legii117); g) la schimbarea locului de munc n cadrul aceleiai uniti, cu mutarea domiciliului n alt localitate - 5 zile; ............................................... .............................................. Art. 18 Concediile pentru formare profesionala (1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, concedii care se pot acorda cu sau fara plata, n virtutea obligaiei salariailor de a menine gradul sporit de competitivitate a procesului de munc. (2) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii ............................................... .............................................. confidentialitatii. (9) In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul. Art. 21 Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (1) Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor. In cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se ............................................... .............................................. Art. 22 Plata salariului (1) Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz. (2) Plata salariului se poate efectua prin virament intr-un cont bancar. (3) Plata in natura a unei parti din salariu, in conditiile stabilite la art. 21 alin (5), este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca. ............................................... .............................................. mpul programului (1) Ieirea din incinta societii n timpul programului al salariailor este permis numai n baza delegaiilor sau a biletului de voie.
Created by Ardeleanu Liliana Page 15 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

(2) Delegaia se emite pentru salariatul n cauz i va fi vizat de conducerea organizaiei i va fi menionat n condica de prezen, n dreptul numelui persoanei. (3) Biletul de voie se acord n interes de serviciu i n interes personal, cu specificarea, n cuprinsul acestuia a orei plecrii, a orei sosirii i a obiectului deplasrii (pentru biletul de voie n interes de serviciu). Art. 28 Accesul n incinta unitii Accesul persoanelor strine n incinta organizaiei se poate face pe baza legitimaiei de serviciu nsoit de delegaia completat conform prevederilor legale. Art. 29 Relaiile personale dintre angajai Organizaia permite existena relaiilor personale sau intime dintre salariai. Angajaii care au relaii personale sau intime se vor abine de la un comportament indecent, excesiv de afectuos, sau nepotrivit situaiei i locului de munc. Art. 30 Utilizarea telefoanelor, calculatoarelor i potei organizaiei n scop personal (1) Utilizarea n scop personal a telefoanelor i calculatoarelor organizaiei este permis n msura n este realizat cu discreie, i nu afecteaz programul de lucru i eficiena muncii. Organizaia poate cere angajailor s ramburseze cheltuielile telefonice efectuate n scopuri personale. (2) Nu sunt permise cheltuielile potale n numele organizaiei pentru corespondena personal. Art. 31 Fumatul n incinta organizaiei Pentru a oferi un mediu de lucru sntos i sigur, este interzis fumatul n spaiile de lucru, cu excepia zonelor special amenajate n acest scop. Capitolul VI - Formarea profesional Art. 32 Modalitile de realizare a formrii profesionale Formarea profesional a salariailor se poate realiza prin urmtoarele forme: a) participarea la cursuri organizate de ctre angajator sau de ctre furnizorii de servicii de formare profesional din ar sau din strintate; b) stagii de adaptare profesional la cerinele postului i ale locului de munc; c) stagii de practic i specializare n ar i n strintate; d) ucenicie organizat la locul de munc; e) formare individualizat; f) alte forme de pregtire convenite ntre angajator i salariat. Art. 33 Asigurarea accesului periodic la formarea profesional (1) Angajatorul asigur participarea la programe de formare profesional pentru toi salariaii, dup cum urmeaz: a) cel puin o dat la 2 ani, dac organizaia are cel puin 21 de salariai; b) cel puin o dat la 3 ani, dac organizaia are sub 21 de salariai. (2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesional, asigurat n condiiile alin. (1), se suport de ctre angajator. (3) n cazul n care salariatul este cel care are iniiativa participrii la o form de pregtire profesional cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, mpreun cu sindicatul sau, dup caz, cu reprezentanii salariailor, i va decide cu privire la cererea formulat de salariat, n termen de 15 zile de la primirea solicitrii. Totodata angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta. Art. 34 Planurile de formare profesionala (1) Angajatorul elaboreaz anual i aplic planuri de formare profesional, cu consultarea sindicatului sau, dup caz, a reprezentanilor salariailor. (2) Planul de formare profesional elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexa la contractul colectiv de ............................................... ..............................................

TITLUL IV Abaterile disciplinare i sanciunile aplicabile


Art. 35 - Abateri disciplinare
Created by Ardeleanu Liliana Page 16 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. (2) Abaterea disciplinar este o fapta n legtur cu munca i care const ntr-o aciune sau inaciune svarit cu vinovie de catre salariat, prin care acesta a ncalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc, contractul colectiv de munc aplicabil, ordinele i dispoziiile legale ale conducatorilor ierarhici. Art. 36 - Cazuri de abatere disciplinar: abaterile grave i abaterile repetate (1) Sunt considerate abateri disciplinare cel putin urmtoarele fapte: nerealizarea normei de munc din motive care in de persoana salariatului i nendeplinirea sarcinilor ............................................... .............................................. a. ctului individual de munc (2) In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa. (4) Amenzile disciplinare sunt interzise. (5) Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune. (6) Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b) gradul de vinovatie a salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

TITLUL V Procedura disciplinar


Art. 38 Cercetarea disciplinara prealabila (1) Sub sanciunea nulitii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispus mai nainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul unde va .............................................. ...............................................

AICI VETI PRIMI GRATUIT MODEL DE Cercetare disciplinara pentru desfacere CIM pentru absente nemotivate
Art. 39 Obligativitatea cercetrii disciplinare prealabile (1) Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. .............................................. ...............................................

TITLUL VI Protecia, igiena i securitatea n munc


Pentru asigurarea condiiilor de securitate i sntate n munc n cadrul societatii comerciale SC .......................... SRL activitatea acesteia ca persoan juridic, n acest domeniu, se desfoar n conformitate i cu respectarea prevederilor Legii securitii i sntii n munc nr. 319/2006, ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acesteia aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 1425/11.10.2006 (publicat n M.O. Partea I nr.882/30.10.2006), ale Ordinului ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr.
Created by Ardeleanu Liliana Page 17 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

753/2006 privind protecia tinerilor n munc (publicat n M.O. Partea I nr.925/15.11.2006), precum i, dup caz, ale normativelor legale n materie (Hotrrea Guvernului nr. 355/17.05.2007, Legea 130/1999). Capitolul I Generaliti Art. 40 Definire (1) Conducerea SC .................. SRL este obligata s ia toate msurile necesare pentru protejarea vieii i .............................................. ............................................... Art. 41 Obligaiile angajatorului (1) n conformitate cu prevederile legislaiei muncii i ale reglementrilor legale n domeniu, SC .................. SRL, n calitatea sa de angajator n sensul legii, are n principal urmtoarele obligaii: a) s asigure securitatea i protecia sntii personalului, n toate aspectele legate de munc; b) s ia msuri pentru prevenirea riscurilor profesionale; c) s informeze i s instruiasc personalul n domeniul securitii i sntii muncii; d) s asigure cadrul organizatoric i mijloacele necesare securitii i sntii n munc; .............................................. ............................................... pentru mbuntirea situaiilor existente. (3) Angajatorul implementeaz msurile prevzute la alin. (1) i (2) pe baza urmtoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la surs; d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce privete proiectarea posturilor de munc, alegerea .............................................. ...............................................

Art. 42 Obligaiile angajatilor (1) n conformitate cu prevederile legislaiei muncii i ale Legii nr. 319/2006, angajatii SC .................. SRL au n principal urmtoarele obligaii: s-i nsueasc i s respecte instructiunile proprii, prevederile legislaiei din domeniul securitii i .............................................. ............................................... a) , att timp ct este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror msuri sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i securitii lucrtorilor; s coopereze, att timp ct este necesar, cu conducerea i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite .............................................. ...............................................

(3) Instruirea n domeniul sntii i securitii muncii se realizeaz obligatoriu n cazul noilor angajai, al celor care-i schimb locul de munc sau felul muncii i al celor care i reiau activitatea dup o ntrerupere mai mare de 6 luni, prin mijloacele i modalitile prevzute expres n prezentul Regulament, cu respectarea termenelor stabilite i a celorlalte prevederi legale. (4) Instruirea angajailor n domeniul securitii i sntii n munc se realizeaz astfel: a. instruirea introductiv-general la angajare; b. instruirea la locul de munc; b. instruirea periodica;
Created by Ardeleanu Liliana Page 18 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

b1 - instruirea periodica pentru personalul din blocul administrativ si personalul TESA se va efectua la 6 (sase) luni; b2 - instruirea periodica pentru conducatorii auto se va efectua la 3 (trei) luni si la fiecare schimbare a tipului de autovehicul si/sau a felului transportului; b3 - instruirea periodica pentru personalul din depozite: ingineri agronomi, tehnicieni agronomi, mecanici agricoli, soferi, gestionari, laborant, muncitori necalificati, etc, se va efectua la 6 (sase) luni; (5) Angajatorul este obligat s ncheie angajailor un contract cu medicul de medicina muncii care s .............................................. ............................................... u i sub autoritatea acestuia, n sediul, la orice filial, sucursal sau punct de lucru al acestuia. Capitolul III - Protecia maternitii la locul de munc Art. 44 Dispensa pentru consultaii prenatale (1) Angajatorul se oblig s ia msuri privind igiena, protecia sntii i securitatea n munc a salariatelor gravide i/sau mame, luze sau care alpteaz, conform OUG 96/14.10.2003 cu privire la protecia maternitii la locurile de munc, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 96/2003 i a legii 25/2004 .............................................. ............................................... egalitii de tratament fa de toi salariaii fr discriminare direct sau indirect pe criterii de sex, orientare sexual, varst, apartenen naional, ras, culoare, etnie, religie i opiune politic. (2) Este interzis orice discriminare bazat pe criterii de sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare, etnice, religie, opinie politic, orientare social, handicap, situaie sau .............................................. ............................................... sexul sau orientarea sexual, respectiv de convingerile candidailor; d) la acordarea prestaiilor sociale de care beneficiaz salariaii, datorit apartenenei angajailor la o ras, .............................................. ...............................................

TITLUL VIII Modaliti de aplicare a altor dispoziii legale sau contractuale specifice
Capitolul I ncheierea contractului individual de munc Art. 48 - Generaliti (1) n vederea stabilirii concrete a drepturilor i obligaiilor salariailor, angajarea se face prin ntocmirea .............................................. ............................................... Capitolul II Executarea contractului individual de munc Art. 50 - Generaliti (1) Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. (2) Salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate. Art. 51 Drepturile si obligaiile salariatului pe durata executrii contractului individual de munc (1) Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; .............................................. ............................................... ge sau de contractele colective de munca aplicabile.
Created by Ardeleanu Liliana Page 19 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Art. 52 Drepturile si obligaiile angajatorului pe durata executrii contractului individual de munc (1) Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii; b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii; .............................................. ............................................... sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natura sa prejudicieze activitatea unitatii. Periodicitatea comunicarilor se stabileste prin negociere in contractul colectiv de munca aplicabil; e) sa se consulte cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele acestora; f) sa plateasca toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; g) sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor si sa opereze inregistrarile prevazute de lege; h) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; i) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor. Capitolul III Modificarea contractului individual de munc Art. 53 - Generaliti .............................................. ............................................... integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat. (i) Daca angajatorul la care s-a dispus detasarea nu isi indeplineste integral si la timp toate obligatiile fata de salariatul detasat, acestea vor fi indeplinite de angajatorul care a dispus detasarea. (j) In cazul in care exista divergenta intre cei doi angajatori sau niciunul dintre ei nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor de la lit. (f) si (g), salariatul detasat are dreptul de a reveni la locul sau de munca de la angajatorul care l-a detasat, de a se indrepta impotriva oricaruia dintre cei doi angajatori si de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite. (5) Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. Capitolul IV Suspendarea contractului individual de munc Art. 55 - Generaliti .............................................. ............................................... (4) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare prevazute la alin. (3), salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii. (5) Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale. (6) Pe durata detarii, contractul individual de munc al persoanei detaate va putea fi suspendat din iniiativa angajatorului care dispune detaarea. Capitolul V ncetarea contractului individual de munc Art. 59 - Generaliti .............................................. ............................................... judecatoresti prin care s-a dispus interdictia; i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata; j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani. (.............................................. ............................................... Seciunea II Concedierea Art. 62 - Generaliti (1) Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului.
Created by Ardeleanu Liliana Page 20 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

(2) Concedierea poate fi dispusa pentru motive care tin de persoana salariatului sau pentru motive care nu tin .............................................. ............................................... edierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii judiciare, a falimentului sau a dizolvarii angajatorului, in conditiile legii. Seciunea III - Concedierea pentru motive care in de persoana salariatului Art. 64 Comunicri n unele cazuri de concediere pentru motive care in de persoana salariatului Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in urmatoarele situatii: a) in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; b) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile, in conditiile Codului de procedura penala; c) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si.............................................. ............................................... curi de munca vacante in unitate, compatibile cu pregatirea profesionala sau, dupa caz, cu capacitatea de munca stabilita de medicul de medicina a muncii. (7) In situatia in care angajatorul nu dispune de locuri de munca vacante potrivit alin. (6), acesta are obligatia de a solicita sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca in vederea redistribuirii salariatului, corespunzator pregatirii profesionale si/sau, dupa caz, capacitatii de munca stabilite de medicul de medicina a muncii. (8) Salariatul are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (6), pentru a-si manifesta in scris consimtamantul cu privire la noul loc de munca oferit. (9) In cazul in care salariatul nu isi manifesta consimtamantul in termenul prevazut la alin. (8) , precum si dupa notificarea cazului catre agentia teritoriala de ocupare a fortei de munca conform alin. (7), angajatorul poate dispune concedierea salariatului. (10) In cazul concedierii pentru motivul prevazut la art. 64 lit. c) salariatul beneficiaza de o compensatie, in conditiile stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca, dupa caz. .............................................. ............................................... , intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului, a unui numar de: a) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati; .............................................. ............................................... de concediere; d) criteriile avute in vedere, potrivit legii si/sau contractelor colective de munca, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; .............................................. ............................................... (6) Angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la alin. (4) sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca. (7) Sindicatul sau reprezentantii salariatilor pot transmite eventuale puncte de vedere inspectoratului teritorial de munca. (8) La solicitarea motivata a oricareia dintre parti, inspectoratul teritorial de munca, cu avizul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca, poate dispune reducerea perioadei prevazute la alin. (4), fara a aduce atingere drepturilor individuale cu privire la perioada de preaviz. (9) .............................................. ............................................... de munca oferit, angajatorul poate face noi incadrari pe locurile de munca ramase vacante. (17) Prevederile art. 67-69 nu se aplica salariatilor din institutiile publice si autoritatile publice.
Created by Ardeleanu Liliana Page 21 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

(18) Prevederile art. 67-69 nu se aplica in cazul contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata, cu exceptia cazurilor in care aceste concedieri au loc inainte de data expirarii acestor contracte. Art. 70 - Dreptul la preaviz (1) Persoanele concediate in temeiul art. 64 lit. c) si d), al art. 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu .............................................. ............................................... ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. (4) La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere. (5) In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti. Seciunea VI Demisia Art. 72 - Definire (1) Prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz. .............................................. ............................................... perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator. (7) Contractul individual de munca inceteaza la data expirarii termenului de preaviz sau la data renuntarii totale ori partiale de catre angajator la termenul respectiv. Art. 73 Demisia fr preaviz (1) n cazul nendeplinirii de ctre angajator a oricror obligaii asumate prin contractul individual de munc, salariatul poate demisiona fr preaviz, contractul fiind denunat unilateral de la data stipulat n cuprinsul .............................................. ............................................... (5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare. Art. 73 ncheierea contractului individual de munc pe perioada determinata Contractul individual de munca poate fi incheiat pentru o durata determinata numai in urmatoarele cazuri: .............................................. ............................................... Art. 74 - Condiitiile incheierii contractului individual de munc pe perioada determinata (1) Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. (2) In cazul in care contractul individual de munca pe durata determinata este incheiat pentru a inlocui un .............................................. ............................................... in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni. Art. 75 - Obligaiile angajatorului cu privire la incheiera contractului individual de munc pe perioada determinata (1) Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata .............................................. ............................................... comparabil reprezinta salariatul al carui contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata si care desfasoara aceeasi activitate sau una similara, in aceeasi unitate, avandu-se in vedere calificarea/aptitudinile profesionale.

Created by Ardeleanu Liliana

Page 22 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

(5) Atunci cand nu exista un salariat cu contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, reglementarile legale in domeniu. .............................................. ............................................... a fi incheiat pentru norma intreaga. (4) Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile. (5) Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru. Art. 77 - Obligaiile angajatorului cu privire la incheiera contractului individual de munc cu timp parial (1) Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor de a se .............................................. ............................................... contractul individual de munca. Art. 79 - Clauze obligatorii n contractul individual de munc la domiciliu Contractul individual de munca la domiciliu se incheie numai in forma scrisa si contine, in afara elementelor prevazute la art. 49 alin. (2) , urmatoarele: a) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu; b) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului sau si modalitatea .............................................. ...............................................

TITLUL IX - Criteriile i procedurile de evaluare profesional a salariailor


Capitolul I - Dispozitii generale Art. 81 Scopul criteriilor de evaluare (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordanei dintre cerinele postului, calitile angajatului i rezultatele muncii acestuia la un moment dat. (2) Pentru atingerea obiectivului menionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevd evaluarea performanelor profesionale ale angajailor n raport cu cerinele posturilor. Capitolul II - Evaluarea performanelor profesionale individuale ale personalului contractual Art. 82 - Scopul evalurii performanelor profesionale individuale (1) Evaluarea performanelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiv a activitii personalului, prin compararea gradului de ndeplinire a obiectivelor i criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada .............................................. ............................................... d) micorarea riscurilor provocate de meninerea sau promovarea unor persoane incompetente. Art. 83 - Etapele procedurii de evaluare Procedura evalurii se realizeaz n urmtoarele etape: a) completarea fiei de evaluare de ctre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea fiei de evaluare. Art. 84 - Evaluatorul (1) Evaluatorul este persoana din cadrul organizaiei, cu atribuii de conducere a compartimentului n cadrul cruia i desfoar activitatea angajatul evaluat sau, dup caz, care coordoneaz activitatea respectivului .............................................. ............................................... n cadrul organizaiei, care coordoneaz domeniul de activitate pentru director general/director.

TITLUL X - Procedura de soluionare a cererilor sau reclamaiilor individuale ale salariailor


Created by Ardeleanu Liliana Page 23 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Art. 85 - Dreptul la sesizarea cu privire la nclcarea drepturilor personale ale salariatului de ctre prezentul Regulament; rspunsul la sesizare .............................................. ............................................... b) prin pot, n situaia n care salariatului nu i s-a putut nmna personal rspunsul n termen de 2 zile, sub regim de scrisoare recomandat cu confirmare de primire; Art. 87 - Controlul legalitii dispoziiilor cuprinse n prezentul Regulament (1) Controlul legalitii dispoziiilor cuprinse n prezentul Regulament este de competena instanelor judectoreti tribunalul n a crei circumscripie reclamantul i are domiciliul, reedina, sau dup caz sediul, care pot fi sesizate n 30 de zile de la data comunicrii de ctre angajator a modului de soluionare a sesizrii formulate cu respectarea prevederilor legale. .............................................. ............................................... celor stabilite n contractul colectiv de munc la nivel de unitate. (2) Plngerile salariailor n justiie nu constituie motiv de desfacere a contractului individual de munc.

TITLUL XI - Rspunderea patrimonial


Art. 89 - Rspunderea patrimonial a angajatorului (1) Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il .............................................. ............................................... care a platit despagubirea isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, in conditiile art. 90 si urmatoarele. Art. 90 Rspunderea patrimonial a salariatului (1) Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. (2) Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevazute care nu puteau .............................................. ............................................... se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca. (10) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul respectiv. .............................................. ............................................... lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.

TITLUL XII - Dispoziii finale


Prevederile prezentului regulament intern ntr n vigoare incepand cu data de 01.05.2011. Art. 91 - Responsabilitatea privind ntocmirea i modificarea prezentului Regulament (1) Prezentul Regulament este ntocmit i se modific de ctre angajator, cu consultarea sindicatului, a .............................................. ............................................... Art. 92 Informarea salariailor cu privire la coninutul prezentului Regulament (1) Angajatorul are obligaia de a-i informa salariaii cu privire la coninutul prezentului Regulament, care se afieaz la sediul angajatorului; anterior acestui moment prezentul Regulament nu-i poate produce efectele. (2) Persoanele nou angajate sau persoanele detaate de la un alt angajator, vor fi informate din momentul nceperii activitii asupra drepturilor i obligaiilor ce li se aplic i care sunt stabilite prin prezentul Regulament. (3) Modul concret de informare a salariailor cu privire la coninutul regulamentului const n afiarea acestuia la sediul societii i la toate punctele de lucru ale acesteia i semnarea pe un tabel anexat la regulament de ctre fiecare salariat dup ce a luat la cunotin.

Created by Ardeleanu Liliana

Page 24 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

SC .................. SRL

Administrator ...................

Intocmit, ....................................

ANEXE
Anexa 1 Model decizie privind aplicarea regulamentului de ordine interioar Decizie Nr. ....... din ............... privind Regulamentului intern al SC ..................... SRL

In temeiul art. 257 262 din Legea 53/2003 Codul Muncii modificata si actualizata cu Legea 40/2011 privind modificarea Legii 53/2003, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 31 martie 2011. In baza prevederilor Actului Constitutiv al SC .................. SRL, DECID: Incepand cu data de .......................... intra in vigoare Regulamentul Intern al SC .................. SRL, parte integranta a prezentului regulament. De la aceeasi data de abroga REGULAMENTUL de ORDINE INTERIOARA vers. 1-2005 al SC .................. SRL precum si orice alte decizii contrare. Regulamentul intern a fost elaborat in conformitatea cu legislatie in vigoare si cu consultarea salariatilor. Compartimentul de resurse umane al societatii va lua masuri de afisare a Regulamentului Intern. SC .................. SRL Administrator ...................

Anexa 2 Model formular de luare la cunotin a reglementrilor regulamentului intern Prin prezenta confirm faptul ca mi s-a pus la dispozitie Regulamentul Intern al SC .................. SRL in forma din data 01.05.2011 si ca inteleg faptul ca acesta contine informatii importante legate de regulile de functionare interna din cadrul organizatiei, reguli pe care trebuie sa le cunosc si sa le respect, fiindu-mi aplicabile. Inteleg de asemenea faptul ca Regulamentul nu este un contract si ca acesta poate fi modificat unilateral de catre angajator. Data ..................................
Created by Ardeleanu Liliana Page 25 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Semnatura angajatului ......................................... Numele angajatului ..

Anexa 3 Model Tabel privind informarea salariailor asupra coninutului regulamentului intern

TABEL NOMINAL CU SALARIAII CE AU LUAT LA CUNOTIN PREVEDERILE REGULAMENTULUI INTERN vers. 2

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Numele salariatului

Serie si nr. act identitate / CNP

Data luarii la cunostinta

Semntura salariatului

Administrator
...................

Created by Ardeleanu Liliana

Page 26 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Anexa 4 Criterii generale de evaluare a personalului contractual I. Criterii generale de evaluare a performanelor profesionale ale personalului contractual care ocup funcii de execuie
Definirea criteriului Definirea criteriului Definirea criteriului pentru personalul pentru personalul cu pentru personalul cu cu studii superioare studii postliceale (PL) studii superioare de de scurt durat liceale (M) i lung durat (S) (SSG) gimnaziale/alte studii Capacitatea de a Capacitatea de a Capacitatea de a pune pune eficient n pune eficient n eficient n practic practic soluiile practic soluiile soluiile proprii i pe cele proprii i pe cele proprii i pe cele dispuse pentru dispuse pentru dispuse pentru desfurarea n mod desfurarea n mod desfurarea n mod corespunztor a corespunztor a corespunztor a activitilor, n scopul activitilor, n scopul activitilor, n scopul realizrii obiectivelor realizrii obiectivelor realizrii obiectivelor

Nr. crt.

Criteriul de evaluare

1.

Capacitate de implementare

.............................................. ............................................... .............................................. ............................................... .............................................. ...............................................

5.

Creativitate i spirit de iniiativ

Atitudine activ n Atitudine activ n soluionarea soluionarea problemelor i problemelor i realizarea obiectivelor realizarea prin identificarea unor obiectivelor prin alternative eficiente de identificarea unor rezolvare a acestor alternative eficiente probleme; atitudine de rezolvare a pozitiv fa de idei acestor probleme; noi atitudine pozitiv fa de idei noi

Atitudine activ n soluionarea problemelor i realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme

.............................................. .............................................. .............................................. ..............................................


10

............................................... ............................................... ............................................... ...............................................


Integritate moral i etic profesional ntelegerea i respectarea principiilor de moralitate i etic socio-profesional ntelegerea i respectarea principiilor de moralitate i etic socio-profesional ntelegerea i respectarea principiilor de moralitate i etic socio-profesional

II. Criterii generale de evaluare a performanelor profesionale ale personalului contractual care ocup funcii de conducere
Created by Ardeleanu Liliana Page 27 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/


Nr. crt. 1. Criteriul de evluare Capacitatea de a organiza

Email: steriana20@yahoo.com

Definirea criteriului Capacitatea de a identifica activitile care trebuie desfurate de structura condus, delimitarea lor n atribuii, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrat i echitabil a atribuiilor i a obiectivelor n funcie de nivelul, categoria, clasa i gradul profesional al personalului din subordine

.............................................. ............................................... .............................................. ............................................... .............................................. ...............................................


5. Competena decizional Capacitatea de a lua hotrri rapid, cu sim de rspundere i conform competenei legale, cu privire la desfurarea activitii structurii conduse Capacitatea de a transfera atribuii personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal i al competenelor proprii, n scopul realizrii la timp i n mod corespunztor a obiectivelor structurii conduse

6.

Capacitatea de a delega

.............................................. ............................................... .............................................. ............................................... .............................................. ............................................... nexa 5 Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de conducere Numele i prenumele angajatului evaluat: Funcia: .. Treapta de salarizare: .............................................. ............................................... Nota % din timp Indicatori Realizat (pondere) % Nota Anexa 6 Fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de executie Numele i prenumele angajatului evaluat: Funcia: .. .............................................. ............................................... Obiective n perioada evaluat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Obiective revizuite n perioada evaluat 1. 2. 3. 4. 5. % din timp Indicatori Realizat (pondere) % Nota % din timp Indicatori Realizat (pondere) % Nota
Created by Ardeleanu Liliana Page 28 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Anexa 7 Raport de evaluare anual a performanelor profesionale individuale ale angajatilor Numele i prenumele angajatului evaluat: Funcia: ... Treapta de salarizare: . Data ultimei promovri: . .............................................. ............................................... 2. ........................................................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................................................ Comentariile evaluatorului cu privire la perioada evaluat: Comentariile angajatului evaluat: Semntura angajatului evaluat: .............................. Data: .............................................. ............................................... Anexa 8 Fisa postului - model FISA DE POST ASISTENT MANAGER

FISA POSTULUI Nr. 11 Anexa la contractul individual de munca nr. ...................... Titulatura postului: ASISTENT MANAGER Status-ul postului: X ocupat; ----vacant Titularul postului: ........................... Cod C.O.R.: 343103 Organizatia: SC ...................................... SRL Titulatura postului imediat superior: Administrator
MISIUNEA PRINCIPAL Rolul ASISTENT MANAGERULUI este de a asigura conducerii firmei asisten managerial.

RELATII LA LOCUL DE MUNCA: RELAII IERARHICE: se subordoneaz Directorului General


RELAII DE COLABORARE/FUNCTIONALE: cu personalul de execuie al firmei, colegii si persoane din exteriorul organizatiei care doresc sa ia legatura cu conducerea organizatiei si toate posturile din firma care au stabilit relatii de colaborare RELAII DE REPREZENTARE: reprezint firma fa de persoanele cu care intr n contact n interes de serviciu.

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI (SARCINI DE SERVICIU): ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente): Urmrete agenda managerului Asist managerul la edine de lucru i ntlniri de afaceri Asigur redactarea documentelor/corespondenei de protocol Redacteaz corespondena de protocol/oferte la standarde de calitate care s asigure imaginea pozitiv a firmei
Created by Ardeleanu Liliana Page 29 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

Urmrete continuitatea corespondenei desfurate .......................................... .......................................... ...................................... Difuzeaz informaiile primite de la manager ctre persoanele vizate
Indeplineste orice alte sarcini trasate de conducere, in conformitate cu postul ocupat;

trebuie s manifeste loialitate fa de firm, s nu o denigreze, s nu fac concuren neloial n complice cu alte societi similare, s respecte secretul de serviciu; Particip la edinele organizate de efii ierarhici; Are o inut corespunztoare i un comportament corespunztor; Folosete cu msur dotrile destinate ntregii firme: telefon, fax, internet, etc.

RESPONSABILITILE POSTULUI: Legat de activitile specifice, rspunde de: Transmiterea integral i n timp util a informaiilor ctre manager Pstrarea n ordine a tuturor documentelor i corespondenei specifice .................................. .......................... ..................... Respecta i indeplinete cu strictete normele proprii PSI i instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca; Se prezinta la verificarea medicala atunci cand este trimis de firma; AUTORITATEA POSTULUI: Are acces la normele i procedurile elaborate n firm i face propuneri de optimizare a acestora Solicit, respectiv transmite managementului informaiile necesare dezvoltrii i implementrii proiectelor alocate de manager Preia n lipsa managerului informaii specifice activitii de asisten managerial
.................................... ......................................................... cnd este solicitat S identifice i s comunice superiorilor orice modificare existent Propune soluii i strategii pentru eficiena muncii angajailor Implicarea n aciuni colective de munc

Planificarea i organizarea activitatilor in cadrul biroului; Gestionarea si distribuirea corespondentei (in & out), fax sau mail; Urmarirea circuitului documentelor in firma (aprobari, documente primite si care trebuie distribuite personelor in cauza, informari initiate de echipa manageriala si care trebuie aduse la cunostinta colegilor); Mentinerea relatiilor si redactarea corespondentei cu clientii; Preluarea / initierea apelurilor, redirectionarea acestora dupa interes si dupa importanta (unde este cazul);
ABILITATI i APTITUDINI

Persoana dinamica, fire deschisa, serioasa, organizata, responsabila Absolventa de studiile superioare ............................. .........................
Created by Ardeleanu Liliana Page 30 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

............. Dorinta de afirmare si promovare prin forte proprii. Cunostintele in domeniu agricol constituie avantaj

APTITUDINI I DEPRINDERI NECESARE: Aptitudine general de nvare Aptitudini de comunicare oral i scris ............................ ............................. ............. Culegere, clasificare i interpretare a informaiilor CERINE PENTRU EXERCITARE: Inteligen de nivel superior Atenie concentrat i distributiv Echilibru emoional ............................................... Uurin, claritate i coeren n exprimare Comportament adecvat (limbaj, vestimentaie, reguli de politee) Trsturi pozitive de caracter 1. Cerinte medicale: 1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective; ......................... 1.3. vorbire normala. 2. Cerinte psihologice: 2.1. inteligenta la nivelul superior (capacitate de analiza, memorie dezvoltata, judecata rapida); ............................... 2.6. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 2.7. echilibru emotional. 3. Activitati fizice: 3.1. lucrul in pozitie: vertical, sezut; 3.2. vorbire; ............................ 3.6. folosire a degetelor; 3.7. comutare si concentrare a privirii. 4. Educatie si pregatire profesionala: 4.1. studii superioare economice sau de specialitate 5. Deprinderi transferabile: 5.1. acordare si transmitere de informatii; 5.2. culegere si clasificare a informatiilor. CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: uurin n manipularea fizic i ordonarea obiectelor n mediul profesional, spirit practic, perseveren, informarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, fluen verbal. Program de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/saptamana;
Created by Ardeleanu Liliana Page 31 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale (primirea unei delegatii, urgente in pregatirea anumitor activitatii sau acte pentru conducerea firmei, etc.); Conditii de munca: obisnuite; munca la birou, teren si delegatii; deplasari pe distante scurte, medii si lungi. Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de asistent manager (calculator, telefon, fax, internet, consumabile, etc.). Posibilitati de promovare: in sfera de activitate actuala; transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. Prezenta fisa face parte integranta din contractul de munca si a fost redactata in 2 (doua) exemplare, cate un original la fiecare parte. Data .................. Numele si semnatura titularului postului, .................................. .......... APROBAT
.................................

Intocmit, .................................

Baza legislativ a prezentului Regulament Intern (RI)


La baza prezentului Regulament Intern au fost luate n considerare urmtoarele acte legislative: (1) Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 2007, modificat prin: - Ordonana de Urgen a Guvernului 65/2005, privind modificarea i completarea Legii nr. 53/2003, publicat n Monitorul Oficial nr. 576 din 05.07.2005; - Ordonana de Urgen 65/2005 a fost de asemenea modificat prin Legea de aprobare 371/2005 (publicat n Monitorul Oficial nr.1.147 din 19 decembrie 2005); - Ordonana de Urgen a Guvernului nr.55/2006 care a modificat i completat Legea 53/2003 privind Codul Muncii (fiind publicat n Monitorul Oficial nr.788 din 18 septembrie 2006); - Legea 94/2007 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial nr.264/19 aprilie 2007; - Legea 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial nr. 497 / 25.07.2007; - Legea nr. 202/2008 din 21/10/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicat n Monitorul Oficial nr. 728 din 28/10/2008, actul intrnd n vigoare la data de 31 octombrie 2008; - Ordonana de Urgen a Guvernului 148/2008 pentru modificarea Legii nr.53/2003 Codul Muncii, publicat n Monitorul Oficial nr.765 Partea I din 13.11.2008; - Legea 331/2009 care a modificat lit.e) a alin.(1) al art. 276 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in Monitorul oficial, Partea I nr. 779 din 13/11/2009, actul intrand in vigoare la data de 16 noiembrie 2009; - Legea 49/2010 a modificat art.56 si 61 din Legea 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 29/03/2010; Created by Ardeleanu Liliana Page 32 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

- Legea 40/2011 privind modificarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, fiind publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 31 martie 2011; (2) Contractul Colectiv de Munc Unic la Nivel Naional pe Anii 2011-2014; (3) Legea 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006; (4) OUG 96/2003 privind protecia maternitii la locurile de munc, aa cum a fost modificat i completat ulterior prin Legea nr. 25/2004 i OUG 158/2005; au fost luate n considerare inclusiv Normele Metodologice ale OUG 96/2003; (5) Legea 210/1999 privind concediul paternal, publicat n Monitorul Oficial 654/1999; (6) OUG 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aa cum a fost modificat i completat ulterior prin OG 1/2006, OG 35/2006, Legea 399/2006, OUG 91/2006; (7) OUG 148/2005 privind susinerea familiei n vederea creterii copilului aa cum a fost modificat i completat ulterior prin OG 1/2006, OUG 44/2006, Legea 508/2006, Legea 7/2007, OUG 118/2008, Legea 257/2008, OUG 226/2008, HG 1662/2008; (8) Legea 202/2002 privind egalitatea de anse i de tratament dintre brbai i femei, aa cum a fost republicat n temeiul art. III din OUG 56/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 202/2002, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 507/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007; Legea 202/2002 a fost republicat a doua oar n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 01.03.2007; opional putei introduce i reglementri din OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalitii de tratament ntre femei i brbai n ceea ce privete accesul la bunuri i servicii i furnizarea de bunuri i servicii publicat n Monitorul Oficial nr.385 din 21.05.2008;

SC .................................. SRL Administrator ............................. Intocmit, ...............................

Lucrarea are 39 de pagini + cele anexe Pentru comenzi, alte produse la preturi speciale in materie de contabiliate sau mai multe informatii va rugam trimiteti un e-mail la steriana20@yahoo.com cu subiectul Comanda R.I..

Atentie! Toate preturile se pot negocia in functie de volumul comandat !

Va multumesc pentru timpul acordat si va doresc o zi excelenta.

Cu stima, Ardeleanu Liliana Mobil Orange 0740.201.301 Email: steriana20@yahoo.com Created by Ardeleanu Liliana Page 33 of 34

ARDELEANU LILIANA Tulcea Telefon: 0740.201.301; http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Email: steriana20@yahoo.com

CARDURI DE FIDELITATE PERSONALIZATE: http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/2011/03/alte-chestii-personalizate.html http://calendarepersonalizate-liliana.blogspot.com/ http://planseeducative-liliana.blogspot.com/ http://utilecontabilitate.blogspot.com/

Created by Ardeleanu Liliana

Page 34 of 34