Sunteți pe pagina 1din 42

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE PROPRII

in cadrul
SC Test SRL

CUPRINS
CUPRINS
CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE
1.1 POLITICI CONTABILE
1.2 CADRUL GENERAL DE RAPORTARE
1.2.1 Organizarea i conducerea contabilitii
1.2.2 Registrele de contabilitate
1.2.3. Situaiile financiare anuale
1.3 PRINCIPII CONTABILE
1.4 REGULI GENERALE DE EVALUARE
1.4.1 Evaluarea la data intrrii n societate
1.4.2 Evaluarea cu ocazia inventarierii
1.4.3 Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar
1.4.4 Evaluarea la data ieirii din societate
1.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI
1.6 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE
1.7. PRILE AFILIATE (Atentie! Lasi doar daca este cazul, daca nu stergi subpunctul)
CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE
2.1 GENERALITI
2.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE
2.2.1 Clasificri, definiii
2.2.2 Recunoaterea i evaluarea iniial
2.2.3 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale
2.2.4 Amortizarea imobilizrilor necorporale
2.2.5 Cedarea
2.2.6 Evaluarea la data bilanului
2.2.7 Prezentarea informaiilor
2.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE
2.3.1 Definiii, clasificri
2.3.2 Recunoaterea iniial
2.3.3 Evaluarea iniial
2.3.4 Cheltuieli ulterioare
2.3.5 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale
2.3.6 Amortizarea
2.3.7 Cedarea i casarea
2.3.8 Deprecierea
2.3.9 Compensaii de la teri
2.3.10 Evaluarea la data bilanului
2.3.11 Prezentarea n situaiile financiare
2.4 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIAR
2.4.1 Definiie, clasificri
2.4.2 Evaluarea iniial

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

2.4.3 Evaluarea la data bilanului


2.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL
2.5.1 Definiii, concepte-cheie
CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
3.1 GENERALITI
3.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE
3.2.1 Definiie, clasificri
3.2.2 Evaluarea stocurilor
3.2.3 Costul stocurilor
3.2.4 Prezentarea informaiilor
3.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE
3.3.1 Definiii i clasificri
3.3.2 Evaluarea creanelor
3.4 CASA I CONTURI LA BNCI
3.5 INVESTIII PE TERMEN SCURT
CAPITOLUL IV POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT
4.1 Definiii, clasificri
4.2 Evaluare
CAPITOLUL V POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG
5.1 Definiii, clasificri
5.2 Evaluare
CAPITOLUL VI POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE
6.1 Definiii, concepte-cheie
6.2 Recunoatere
6.3 Estimare
6.4 Prezentare i descriere
CAPITOLUL VIII POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII
8.1 CAPITAL
8.2 REZERVE DIN REEVALUARE
8.3 ALTE REZERVE
CAPITOLUL IX POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI
REZULTATUL FINANCIAR
9.1 VENITURI
9.1.1 Definiii, clasificri
9.1.2 Recunoaterea veniturilor
9.1.3 Evaluarea veniturilor
9.2 CHELTUIELI
9.3 REZULTAT
CAPITOLUL X ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE
10.1 Definiii, generaliti
10.2 Prezentarea informaiilor
CAPITOLUL XI PROCEDURI CONTABILE
11.1 Generalitati
11.2 Proceduri contabile
11.2.1 Procedura privind inventarierea
11.2.2 Procedura privind utilizarea formularelor financiar-contabile
11.2.3 Procedura privind regimul intern de numerotare a formularelor financiarcontabile
ANEXE
Anexa 1 Procedura privind inventarierea
Anexa 2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere
CAPITOLUL XII - ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE
Page 2 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

CAPITOLUL XIII - POLITICI CONTABILE PRIVIND PRILE AFILIATE (doar daca e CAZUL)
13.1 Definiii, concepte-cheie
13.2 Necesitatea prezentrii informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile afiliate
13.3 Prezentare i descriere

Obiectivul acestui manual de politici contabile este de a stabili politicile, principiile i


procedurile contabile aplicate in cadrul SC ................. SRL.
SC ................. SRL, inreg. la Reg. Com. din ............... sub nr. ....................., avand
cod fiscal ......................., are sediul social in Localitatea ..................., Str. .....................,
Nr..........., Bloc ............., Sc. ..............., cod postal ................, Judetul ................,
Telefon/Fax: ..................., Mobil: .................., e-mail: ............................, si puncte de lucru:
in ............................................................................................................... .
SC ................. SRL s-a nfiintat cu un capital social integral privat de .......... lei RON. n
prezent societatea dispune de un capital social de ............. lei RON, reprezentat de un numr de
............ parti sociale n valoare de ........... lei RON / parte sociala.
Obiectul principal de activitate al societtii l reprezint ........................................,
conform
codului
CAEN
..................,
si
obiecte
secundare
de
activitate: ............................................., etc.

CAPITOLUL I
INFORMAII GENERALE
Page 3 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

1.1 POLITICI CONTABILE


Cadrul de reglementare
Politicile si procedurile contabile de lucru proprii din cadrul Sc ................. Srl sunt
elaborate si dezvoltate in conformitate cu art. 10 al Ordinul ministrului finantelor publice nr.
3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitatilor Economice Europene, si aprobate de administratorul societatii.
Obiectivul politicilor contabile
Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice
aplicate de o societate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale.
Punctele-cheie avute in vedere la elaborarea politicilor contabile ale Sc .................
Srl sunt:
Respectarea conceptelor de baza ale contabilitatii, si indeosebi: contabilitatea de
angajamente, principiul continuitatii activitatii dar si a celorlalte principii (prudentei, permanentei
metodelor, independentei exercitiilor, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de
semnificare, etc.) care guverneaza functionarea contabilitatii;
Furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie:
a) inteligibile
b) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si
c) credibile in sensul ca:
reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a firmei;
sunt neutre;
sunt prudente;
sunt complete sub toate aspectele semnificative;
reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor
juridica;
Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru operaiunile derulate, descrise n
prezentul manual. Aceste politici au fost elaborate avnd n vedere specificul activitii i
strategia adoptat de societate.
Prin intermediul politicilor contabile aprobate, administratoriul societatii poate gestiona si
controla in acelasi timp modul de derulare a operatiunilor economice si poate stabili baza de
determinare a informatiilor necesare conducerii pentru fundamentarea deciziilor.
De asemenea, politicile contabile:
reprezinta un mijloc de control pentru administratorul societatii deoarece, odata
aprobate, personalul societatii nu se mai poate abate de la acestea si orice forma de control
ulterior se va raporta la cerintele cuprinse in politicile contabile aprobate;
reprezinta din punct de vedere al compartimentului financiar-contabil din cadrul
societatii, un "cadru legal" intern care trebuie respectat intocmai;
ofera in relatia cu tertii (auditori, consultanti fiscali, organe de inspectie fiscala, clienti,
potentiali investitori) informatii cu privire la regulile si tratamentele contabile, precum si la
procedurile pe care administratorul le-a aprobat.
Pornind de la particularitatile activitatii firmei, politicile contabile prezinta si argumenteaza
pentru elementele prezentate in situatiile financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere):
metoda aleasa de amortizare a imobilizarilor, regulile de recunoastere si metodele de evaluare a
stocurilor, creantelor si datoriilor, pragul de semnificatie al erorilor constatate in contabilitate,
optiunea de capitalizare a dobanzii sau recunoasterea acesteia drept cheltuiala, samd.
Modificri n politicile contabile
Modificarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege sau are ca
rezultat informaii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaiunile firmei.
Sc ................. Srl trebuie s menioneze n notele explicative orice modificri ale
politicilor contabile, pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost
aleas n mod adecvat, efectul modificrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei i tendina
real a rezultatelor activitii societii.
Nu se consider modificri ale politicilor contabile:
a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacii care difer ca fond de
evenimentele sau tranzaciile produse anterior;
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacii care nu au avut loc
anterior sau care au fost nesemnificative.
Dac SC ................. SRL se afl ntr-una din situaiile urmtoare:
- modificarea voluntar ntr-o politic contabil are un efect asupra perioadei curente sau
asupra oricrei alte perioade anterioare,
Page 4 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

- ar fi avut un efect asupra acelei perioade cu excepia faptului c este imposibil de


determinat valoarea ajustrii, sau
- ar putea avea un efect asupra acelei perioade cu excepia faptului c este imposibil de
determinat valoarea ajustrii, sau
- ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare,
atunci, ea va prezenta:
a) natura modificrii n politica de contabilitate;
b) motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofer informaii credibile i mai
relevante;
c) pentru perioada curent i pentru fiecare perioad anterioar prezentat, n msura n
care este posibil, valoarea ajustrii:
- pentru fiecare element afectat al situaiei financiare;
- pentru rezultatele de baz i diluate pe aciune (acolo unde e cazul).
d) suma ajustrilor aferente perioadelor de dinaintea celor prezentate n msura n care
este posibil;
e) dac aplicarea retroactiv este imposibil pentru o anume perioad anterioar, sau
pentru perioade de dinaintea celor prezentate, circumstanele care au condus la existena acelei
condiii i o descriere a modului i a momentului n care modificarea politicii contabile a fost
aplicat.
Modificri n estimrile contabile
Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfurarea activitilor, multe elemente ale
situaiilor financiare ntocmite de societate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.
Procesul de estimare implic raionamente bazate pe cele mai recente informaii credibile pe care
SC ................. SRL le are la dispoziie.
Se pot solicita, de exemplu, estimri ale:
- clienilor inceri;
- uzurii morale a stocurilor;
- valorii juste a activelor i datoriilor financiare;
- duratei de via utile, precum i a modului preconizat de consumare a beneficiilor
economice viitoare ncorporate n activele amortizabile;
- obligaiilor privind garaniile.
Utilizarea unor estimri rezonabile reprezint o parte esenial a ntocmirii situaiilor
financiare i nu submineaz credibilitatea acestora.
O estimare poate necesita o revizuire dac au loc schimbri privind circumstanele pe care
s-a bazat aceast estimare sau ca urmare a unor noi informaii sau experiene ulterioare. Prin
natura ei, revizuirea estimrii nu are legtur cu perioadele anterioare i nu reprezint corectarea
unei erori.
O modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica de
contabilitate i nu reprezint o modificare n estimrile contabile. Cnd este dificil s se disting
ntre o modificare a politicii contabile i o modificare a unei estimri contabile, modificarea este
tratat ca o modificare a estimrii contabile.
Efectul unei modificri a unei estimri contabile se va recunoate prospectiv prin
includerea ei n rezultatul:
a) perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta afecteaz numai respectiva
perioad; sau
b) perioadei n care are loc modificarea i a perioadelor viitoare, dac modificarea are
efect i asupra acestora (de exemplu durata de via util a imobilizrilor corporale)
n msura n care o modificare n estimrile contabile d natere la modificri ale activelor
i datoriilor, sau elementelor legate de capitaluri proprii, se va recunoate prin ajustarea valorilor
contabile a elementelor conexe de active, datorii sau capitaluri proprii n perioada modificrii.
Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legislatiei, n general, si a celei
care reglementeaza aspecte financiar-contabile (ordine ale ministrului finantelor publice etc.), n
mod special.

1.2 CADRUL GENERAL DE RAPORTARE


1.2.1 Organizarea i conducerea contabilitii
Sc ................. Srl obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv
contabilitatea financiar, potrivit Legii contabilitii 82/1991 republicatea si a OMF
3055/29.10.2009 cu modificarile ulterioare, precum i contabilitatea de gestiune adaptat la
specificul activitii.
Page 5 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Contabilitatea, ca activitate specializat n msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea


i controlul activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor obinute din
activitatea persoanelor juridice i fizice trebuie s asigure nregistrarea cronologic i sistematic,
prelucrarea, publicarea i pstrarea informaiilor cu privire la poziia financiar, performana
financiar i fluxurile de trezorerie, att pentru cerinele interne ale acestora, ct i n relaiile cu
investitorii prezeni i poteniali, creditorii financiari i comerciali, clienii, instituiile publice i ali
utilizatori.
Contabilitatea in cadrul Sc ................. Srl se ine n limba romn i n moneda
naional.
Contabilitatea operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n
valut, potrivit reglementrilor elaborate n acest sens.
Orice operaiune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii
ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de
document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz
rspunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au
nregistrat n contabilitate, dup caz.
Sc ................. Srl are obligaia s efectueze inventarierea general a elementelor de
activ i de pasiv deinute, cel puin o dat pe an, precum i n alte situaii prevzute de lege.
Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit reglementrilor contabile
aplicabile.
Documentele oficiale de prezentare a situaiei economico-financiare a Sc ................. Srl
sunt situaiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie s ofere o imagine fidel a
poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea
desfurat.
Rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii Sc ................. Srl revine
administratorului.
Sc ................. Srl organizeaz i conduce contabilitatea n cadrul serviciului financiarcontabilitate, compus dintr-un contabil, care are studii economice superioare i un contabil cu
studii medii, care rspunde mpreun cu personalul din subordine de organizarea i conducerea
contabilitii, n condiiile legii.
Contabilitatea imobilizrilor se ine pe categorii i pe fiecare obiect de eviden.
Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric
nregistrarea n contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziie, de
producie sau la valoarea just pentru alte intrri dect cele prin achiziie sau producie, dup
caz.
Creanele i datoriile se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal.
Contabilitatea clienilor i furnizorilor, a celorlalte creane i obligaii se ine pe categorii,
precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic.
Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor,
dup caz.
Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura sau sursa lor, dup
caz.
n contabilitate, excedentul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul
exerciiului financiar. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz lunar.
Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia, prin
inregistrarea impozitului pe profitul aferent activitatilor economice.
Repartizarea excedentului se nregistreaz n contabilitate in contul rezultatului reportat,
dup aprobarea situaiilor financiare anuale.
Pierderea contabil reportat se acoper din excedentul exerciiului financiar i cel
reportat, potrivit hotrrii conducerii.
1.2.2 Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar i
Cartea mare. ntocmirea, editarea i pstrarea registrelor de contabilitate ale Sc ................. Srl
se efectueaz conform normelor elaborate de Ministerul Finanelor Publice.
Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordan cu destinaia acestora i se
prezint n mod ordonat i astfel completate nct s permit, n orice moment, identificarea i
controlul operaiunilor contabile efectuate.

Page 6 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Pentru verificarea nregistrrii corecte n contabilitate a operaiunilor efectuate se


ntocmete lunar balana de verificare.
ntruct Sc ................. Srl utilizeaz sisteme informatice de prelucrare automat a
datelor, are obligaia s asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu
normele contabile aplicate, controlul i pstrarea acestora pe suporturi tehnice.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Cartea mare, precum i documentele justificative
care stau la baza nregistrrilor n contabilitatea financiar se pstreaz n arhiva Sc .................
Srl timp de 10 ani, cu ncepere de la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost
ntocmite, cu excepia statelor de salarii, care se pstreaz timp de 50 de ani.
Registrele de contabilitate se listeaza, semneaza, stampileaza si se indosariaza periodic, la
sfarsitul anului, sau la cerere conform legislatiei in vigoare in domeniu.
n caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua
msuri de reconstituire a acestora n termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit
reglementrilor emise n acest scop.
1.2.3. Situaiile financiare anuale
Documentele oficiale de prezentare a situaiei economico-financiare a Sc ................. Srl
sunt situaiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie s ofere o imagine fidel a
poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea
desfurat de societate in exercitiul financiar incheiat.
Exerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile financiare
anuale i coincide cu anul calendaristic. Durata exerciiului financiar este de 12 luni.
Sc ................. Srl aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene.
Notele conin informaii n plus fa de cele prezentate n bilan si in contul de excedent i
pierdere. n note se prezint descrieri narative sau mpriri ale elementelor prezentate n
situaiile financiare i informaii legate de elemente care nu sunt recunoscute n situaiile
financiare
Situaiile financiare anuale constituie un tot unitar i trebuie nsoite de o declaraie
scris a administratorului Sc ................. Srl prin care i asum rspunderea pentru
ntocmirea situaiilor financiare anuale i confirm c:
a) politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt n
conformitate cu reglementrile contabile aplicabile;
b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei financiare, performanei
financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat;
c) persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de continuitate.
Deoarece Sc ................. Srl organizeaz contabilitatea n partid dubl, ea trebuie s
publice situaiile financiare anuale. Fac obiectul publicrii situaiile financiare anuale, raportul
administratorilor i raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz. Aceste prevederi
se aplic i sucursalelor nregistrate n Romnia, care aparin unor persoane juridice cu sediul n
strintate, precum i societilor-mam care ntocmesc situaii financiare consolidate.
Situaiile financiare anuale se pstreaz timp de 50 de ani.
Termenele pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt urmtoarele (art. 36
din Legea contabilitii nr. 82/1991):
a. pentru societile comerciale, societile/companiile naionale, regiile autonome,
institutele naionale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la ncheierea exerciiului financiar;
b. pentru celelalte persoane prevzute la art. 1 din Legea contabilitii, 120 de zile de la
ncheierea exerciiului financiar.
Situaiile financiare anuale ale Sc ................. Srl sunt intocmite de serviciul financiarcontabil si verificate de catre o societate de expertiza contabila si sunt supuse aprobarii
conducerii.

1.3 PRINCIPII CONTABILE


Elementele prezentate n situaiile financiare anuale ale SC ................. SRL se evalueaz
n conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitii de angajamente. Astfel,
efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i
evenimentele se produc (i nu pe msur ce trezoreria sau echivalentul su este ncasat sau
pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile financiare ale perioadelor
aferente.
1. Principiul continuitii activitii. Trebuie s se prezume c SC ................. SRL i
desfoar activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acest principiu presupune c SC
Page 7 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

................. SRL i continu n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lichidare sau
reducere semnificativ a activitii. Dac conducerea SC ................. SRL a luat cunotin de
unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea
acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n
cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii,
aceast informaie trebuie prezentat, mpreun cu explicaii privind modul de ntocmire a
acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia SC ................. SRL nu i mai
poate continua activitatea.
2. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare i politicile contabile
trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul.
Modificrile de politici contabile pot fi determinate de:
a) iniiativa societatii, caz n care modificarea trebuie justificat n notele explicative la
situaiile financiare anuale;
b) o decizie a unei autoriti competente i care se impune societatii (modificare de
reglementare), caz n care modificarea nu trebuie justificat n notele explicative, ci doar
menionat n acestea.
Modificarea de politic contabil la iniiativa societatii poate fi determinat de:
- o modificare excepional intervenit n situaia societatii sau n contextul economicofinanciar n care aceasta i desfoar activitatea;
- obinerea unor informaii credibile i mai relevante.
Exemple de situaii care justific modificarea de politici contabile pot fi:
- admiterea la tranzacionare pe o pia reglementat a valorilor mobiliare pe termen scurt
ale societatii sau retragerea lor de la tranzacionare;
- schimbarea acionariatului, datorat intrrii ntr-un grup, dac noile metode asigur
furnizarea unor informaii mai fidele;
- fuziuni i operaiuni asimilate efectuate la valori contabile, caz n care se impune
armonizarea politicilor contabile ale societii absorbite cu cele ale societii absorbante etc.
Schimbarea conductorilor societatii nu justific modificarea politicilor contabile.
Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfurarea activitilor, unele elemente ale
situaiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de
exemplu, estimri ale: clienilor inceri; uzurii morale a stocurilor; duratei de via utile, precum
i a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare ncorporate n activele
amortizabile etc.
Procesul de estimare implic raionamente bazate pe cele mai recente informaii credibile
avute la dispoziie. O estimare poate necesita revizuirea dac au loc schimbri privind
circumstanele pe care s-a bazat aceast estimare sau ca urmare a unor noi informaii sau a unei
mai bune experiene.
O modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica contabil i nu
reprezint o modificare n estimrile contabile. Dac societatea are dificulti n a face distincie
ntre o modificare de politic contabil i o modificare de estimare, aceasta se trateaz ca o
modificare a estimrii.
Efectul modificrii unei estimri contabile se va recunoate prospectiv prin includerea sa n
rezultatul:
- perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta afecteaz numai perioada respectiv
(de exemplu, ajustarea pentru clieni inceri); sau
- perioadei n care are loc modificarea i al perioadelor viitoare, dac modificarea are efect
i asupra acestora (de exemplu, durata de via util a imobilizrilor corporale).
3. Principiul prudenei. La intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea trebuie
fcut pe o baz prudent i, n special:
in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanului;
trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerciiul financiar curent sau
al unui exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data
ntocmirii acestuia;
trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poteniale aprute n
cursul exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu financiar precedent, chiar dac acestea
devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia;
trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerciiului
financiar este pierdere sau profit.

Page 8 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

4. Principiul independenei exerciiului. Trebuie s se in cont de veniturile i


cheltuielile aferente exerciiului financiar, indiferent de data ncasrii sau plii acestor venituri i
cheltuieli.
5. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii. Conform
acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
6. Principiul intangibilitii. Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar
trebuie s corespund cu bilanul de nchidere al exerciiului financiar precedent.
7. Principiul necompensrii. Orice compensare ntre elementele de activ i de datorii
sau ntre elementele de venituri i cheltuieli este interzis. Eventualele compensri ntre creane
i datorii ale SC ................. SRL fa de acelai agent economic pot fi afectate cu respectarea
prevederilor legale, numai dup nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la
valoarea integral.
8. Principiul prevalenei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din
cadrul elementelor din bilan i contul de excedent i pierdere se face innd seama de fondul
economic al tranzaciei sau al operaiunii raportate i nu numai de forma juridic a acestora.
9. Principiul pragului de semnificaie. Elementele de bilan i de cont de excedent i
deficit care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dac:
acestea reprezint o sum nesemnificativ sau
o astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condiia ca elementele
astfel combinate s fie prezentate separat n notele explicative.
Abateri de la principiile contabile generale pot fi efectuate n cazuri excepionale. Orice
astfel de abateri trebuie prezentate n notele explicative, precum i motivele care le-au
determinat, mpreun cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziiei
financiare i a excedentului sau pierderii.

1.4 REGULI GENERALE DE EVALUARE


Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz, de regul, pe baza
principiului costului de achiziie sau al costului de producie.
1.4.1 Evaluarea la data intrrii n societate
La data intrrii n societate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la
valoarea de intrare, care se stabilete astfel:
a) la cost de achiziie pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producie pentru bunurile produse n societate;
c) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii pentru bunurile reprezentnd aport la
capitalul social;
d) la valoarea just pentru bunurile obinute cu titlu gratuit sau constatate plus la
inventariere;
n cazurile menionate la lit. c) i d), valoarea de aport i, respectiv, valoarea just, se
substituie costului de achiziie.
Prin valoare just se nelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunvoie
ntre pri aflate n cunotin de cauz n cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv.
Valoarea just a activelor se determin, n general, dup datele de eviden de pe pia,
printr-o evaluare efectuat, de regul, de profesioniti calificai n evaluare.
n situaia n care nu exist date pe pia privind valoarea just, din cauza naturii
specializate a activelor i a frecvenei reduse a tranzaciilor, valoarea just se poate determina
prin alte metode utilizate, de regul, de ctre profesioniti n evaluare.
Costul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de import i alte taxe
(cu excepia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autoritile fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei
bunurilor respective.
n costul de achiziie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu
obinerea de autorizaii i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective.
Cheltuielile de transport sunt incluse n costul de achiziie i atunci cnd funcia de
aprovizionare este externalizat.
Reducerile comerciale acordate de furnizor i nscrise pe factura de achiziie ajusteaz n
sensul reducerii costul de achiziie al bunurilor.
Reducerile comerciale primite ulterior facturrii, respectiv acordate ulterior facturrii,
indiferent de perioada la care se refer, se evideniaz distinct n contabilitate (contul 609
"Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama
conturilor de teri.
Page 9 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:


a) rabaturile - se primesc pentru defecte de calitate i se practic asupra preului de
vnzare;
b) remizele - se primesc n cazul vnzrilor superioare volumului convenit sau dac
cumprtorul are un statut preferenial; i
c) risturnele - sunt reduceri de pre calculate asupra ansamblului tranzaciilor efectuate cu
acelai ter, n decursul unei perioade determinate.
Reducerile financiare sunt sub form de sconturi de decontare acordate pentru achitarea
datoriilor nainte de termenul normal de exigibilitate.
Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei indiferent de
perioada la care se refer (contul 767 "Venituri din sconturi obinute"). La furnizor, aceste
reduceri acordate reprezint cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se refer
(contul 667 "Cheltuieli privind sconturile acordate").
n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat, costul de achiziie nu include costurile de tranzacionare direct atribuibile achiziiei
lor, aceste costuri fiind nregistrate n conturile de cheltuieli corespunztoare.
n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt admise la tranzacionare pe o
pia reglementat, precum i al valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achiziie include i
costurile de tranzacionare direct atribuibile achiziiei lor.
Costul de producie al unui bun cuprinde costul de achiziie a materiilor prime i
materialelor consumabile i cheltuielile de producie direct atribuibile bunului.
Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al
imobilizrilor cuprind cheltuielile directe aferente produciei, i anume: materiale directe, energie
consumat n scopuri tehnologice, manoper direct i alte cheltuieli directe de producie, costul
proiectrii produselor, precum i cota cheltuielilor indirecte de producie alocat n mod raional ca
fiind legat de fabricaia acestora.
n cazul produciei de imobilizri, exemple de cheltuieli ncadrate la alte cheltuieli direct
atribuibile sunt urmtoarele:
a) costurile de amenajare a amplasamentului;
b) costurile iniiale de livrare i manipulare;
c) costurile de instalare i asamblare;
d) costurile de testare a funcionrii corecte a activului;
e) onorarii profesionale i comisioane achitate n legtur cu activul etc.
Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera i alte cheltuieli legate de
personalul direct angajat n furnizarea serviciilor, inclusiv personalul nsrcinat cu supravegherea,
precum i regiile corespunztoare.
n costul de producie poate fi inclus o proporie rezonabil din cheltuielile care sunt
indirect atribuibile bunului, n msura n care acestea sunt legate de perioada de producie.
Includerea n costul stocurilor a regiilor generale poate fi adecvat n msura n care
reprezint costuri suportate pentru a aduce stocurile n locul i forma dorite.
Exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept
cheltuieli ale perioadei n care au survenit, sunt urmtoarele:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limitele
normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
- cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n
procesul de producie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabricaie. Cheltuielile de depozitare se
includ n costul de producie atunci cnd sunt necesare pentru a aduce stocurile n locul i n
starea n care se gsesc;
- regiile (cheltuielile) generale de administraie care nu particip la aducerea stocurilor n
forma i locul final;
- costurile de desfacere;
- regia fix nealocat costului, care se recunoate drept cheltuial n perioada n care a
aprut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitii normale de producie
(activitate).
Regia fix de producie const n acele costuri indirecte de producie care rmn relativ
constante, indiferent de volumul produciei, cum sunt: amortizarea, ntreinerea seciilor i
utilajelor, precum i costurile cu conducerea i administrarea seciilor.
Capacitatea normal de producie reprezint producia estimat a fi obinut, n medie,
de-a lungul unui anumit numr de perioade, n condiii normale, avnd n vedere i pierderea de
capacitate rezultat din ntreinerea planificat a echipamentului.
Page 10 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Costurile ndatorrii care sunt direct atribuibile achiziiei, construciei sau produciei unui
activ cu ciclu lung de fabricaie pot fi incluse n costul acelui activ. De exemplu, n costurile
ndatorrii pot fi incluse dobnda la capitalul mprumutat pentru finanarea achiziiei, construciei
sau produciei de active cu ciclu lung de fabricaie, precum i comisioanele aferente acestor
mprumuturi contractate.
Costurile ndatorrii pot fi incluse n costurile de producie ale unui activ cu ciclu lung de
fabricaie, n msura n care sunt legate de perioada de producie.
Costurile ndatorrii suportate de societate n legtur cu mprumutul de fonduri pot fi
incluse n costul bunurilor sau serviciilor cu ciclu lung de fabricaie, cu respectarea principiului
prudentei.
n sensul prezentelor reglementri, prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un
activ care solicit n mod necesar o perioad substanial de timp pentru a fi gata n vederea
utilizrii sale prestabilite sau pentru vnzare.
Activele financiare i stocurile care sunt fabricate pe o baz repetitiv de-a lungul unei
perioade scurte de timp nu sunt considerate active cu ciclu lung de fabricaie. Nu sunt active cu
ciclu lung de fabricaie nici activele care n momentul achiziiei sunt gata pentru utilizarea lor
prestabilit sau pentru vnzare.
Capitalizarea costurilor ndatorrii trebuie s nceteze cnd se realizeaz cea mai mare
parte a activitilor necesare pentru pregtirea activului cu ciclu lung de fabricaie, n vederea
utilizrii prestabilite sau a vnzrii acestuia.
n cazul includerii costurilor ndatorrii n valoarea activelor, acestea trebuie prezentate n
notele explicative.
1.4.2 Evaluarea cu ocazia inventarierii
Evaluarea elementelor de activ i de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit
reglementrilor legale i normelor emise n acest sens de Ministerul Finanelor Publice.
1.4.3 Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar
La ncheierea exerciiului financiar, elementele de activ i de pasiv de natura datoriilor se
evalueaz i se reflect n situaiile financiare anuale la valoarea de intrare, pus de acord cu
rezultatele inventarierii.
n acest scop, valoarea de intrare se compar cu valoarea stabilit pe baza inventarierii,
denumit valoare de inventar. n acest caz, se vor avea n vedere, printre altele:
a) pentru elementele de activ, diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i
valoarea contabil net a elementelor de activ se nregistreaz n contabilitate pe seama unei
amortizri suplimentare, n cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibil
sau se efectueaz o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cnd deprecierea
este reversibil, aceste elemente meninndu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia reglementat se
evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare, iar cele netranzacionate la costul
istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare. (Atentie nu treci daca nu
este cazul)

Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaz la costul istoric mai puin eventualele
ajustri pentru pierdere de valoare.
Prin valoare contabil net se nelege valoarea de intrare, mai puin amortizarea i
ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.
Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre
valoarea de inventar i valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se
nregistreaz n contabilitate, pe seama elementelor corespunztoare de datorii.
La fiecare dat a bilanului:
a) elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente asimilate, cum
sunt acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii n valut) trebuie evaluate i raportate
utiliznd cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei i valabil la data ncheierii
exerciiului financiar. Diferenele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de la
data nregistrrii creanelor sau datoriilor n valut sau cursul la care au fost raportate n situaiile
financiare anterioare i cursul de schimb de la data ncheierii exerciiului financiar, se
nregistreaz la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.

Page 11 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

b) pentru creanele i datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de


cursul unei valute, eventualele diferene favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea
acestora se nregistreaz la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.
c) elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la cost istoric
(imobilizri, stocuri) trebuie raportate utiliznd cursul de schimb de la data efecturii tranzaciei.
d) elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la valoarea just
trebuie raportate utiliznd cursul de schimb existent la data determinrii valorilor respective.
Prin elemente monetare se nelege disponibilitile bneti i activele / datoriile de
primit / de pltit n sume fixe sau determinabile.
Evenimentele care apar dup data bilanului pot furniza informaii suplimentare referitoare
la perioada raportat fa de cele cunoscute la data bilanului. Dac situaiile financiare anuale nu
au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta i informaiile suplimentare.
1.4.4 Evaluarea la data ieirii din societate
La data ieirii din societate sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se scad din
gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt nregistrate n contabilitate (de
exemplu, valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au fost reevaluate sau valoarea
just pentru valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat).
Activele constatate minus n gestiune se scot din eviden la data constatrii lipsei
acestora.
La scoaterea din eviden a activelor, se reiau la venituri ajustrile pentru depreciere sau
pierdere de valoare aferente acestora.
Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului intermitent,
evidentiat in fisele analitice (consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe
baza inventarierii stocurilor la sfarsitul fiecarei luni).

1.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI


Evenimentele ulterioare datei bilanului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile
care au loc ntre data bilanului i data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate pentru
publicare.
Pot fi identificate dou situaii:
a) societatea obine informaii suplimentare fa de cele existente la data bilanului,
pentru evenimente care avuseser deja loc la data bilanului. Dac informaiile suplimentare
conduc la necesitatea nregistrrii n contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru
prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste nregistrri;
b) societatea obine informaii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaiilor
financiare, dar a cror prezentare este necesar pentru utilizatorii de informaii. n aceast
situaie, informaiile respective se prezint n notele explicative, fr efectuarea unor nregistrri
n contabilitate.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilanului, care trebuie reflectate n situaiile
financiare anuale pot fi urmtoarele:
rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanului impune ajustarea unui provizion deja
recunoscut sau recunoaterea unui nou provizion;
insolvena unui client, nregistrat ulterior datei bilanului, confirm c la data bilanului
exista o pierdere aferent unei creane comerciale i, n consecin, SC ................. SRL trebuie
s ajusteze valoarea contabil a creanei comerciale;
primirea de informaii dup data bilanului, care semnaleaz c un activ a fost depreciat
sau c o pierdere anterioar din depreciere trebuie ajustat.( ex. Falimentul unui client care
intervine ulterior datei bilanului, confirm, de obicei, existena unei pierderi la data bilanului, iar
cedarea stocurilor dup data bilanului ofer dovezi (chiar dac nu ntotdeauna concludente )
privind valoarea lor net realizabil la data bilanului;
determinarea, dup data bilanului, a costului activelor achiziionate sau determinarea
ncasrilor din activele cedate la data bilanului;
descoperirea fraudelor sau erorilor, dup data bilanului,
care arat c situaiile
financiare au fost incorecte la sfritul anului , nainte de ajustare.
Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanului pentru care nu se fac ajustri ale
situaiilor financiare anuale este diminuarea valorii de pia a valorilor mobiliare, n intervalul de
timp dintre data bilanului i data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate pentru
publicare.
Page 12 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

SC ................. SRL trebuie s prezinte data la care situaiile financiare au fost autorizate
pentru publicare, precum i cine a dat aceast autorizare. Comunicarea acestei date este foarte
important pentru utilizatorii situaiilor financiare, pentru c ea indic i faptul c evenimentele
ulterioare acestei date nu sunt reflectate n respectivele situaii financiare.
n cazul n care SC ................. SRL primete, dup data bilanului, informaii despre
circumstane care existau la data bilanului, va trebui s actualizeze prezentarea acestor
circumstane n situaiile financiare conform noilor informaii.
n cazul n care evenimentele ulterioare datei bilanului, care nu necesit ajustare, au o
importan semnificativ, neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaiilor
financiare de a face evaluri i de a lua decizii corecte pe baza acestor situaii.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilanului care nu necesit ajustare, ce pot avea o
asemenea importan nct neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor de situaii
financiare de a face evaluri sau de a lua decizii sunt:
modificri neobinuit de mari n preurile activelor sau n cursurile de schimb valutar;
emiterea de garanii semnificative;
anunarea unui plan de ntrerupere a unei activiti;
achiziionri sau cedri majore de active sau exproprierea de ctre guvern a unor active
importante;
anunarea sau nceperea implementrii unei restructurri majore ;
tranzacii importante sau poteniale cu aciunile SC ................. SRL ;
nceperea unui litigiu major generat n exclusivitate de evenimentele ulterioare datei
bilanului.
Atunci cnd evenimentele au o asemenea importan nct neprezentarea lor ar putea
afecta capacitatea utilizatorilor situaiilor financiare de a face evaluri i de a lua decizii corecte,
SC ................. SRL trebuie s prezinte urmtoarele informaii pentru fiecare categorie
semnificativ de astfel de evenimente:
natura evenimentului;
estimare a efectului financiar sau o meniune conform creia o astfel de estimare nu
poate fi fcut.

1.6 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE


Erorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerciiul financiar curent, fie la
exerciiile financiare precedente.
Corectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor.
Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni i declaraii eronate cuprinse n situaiile
financiare ale societatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultnd din greeala de a
utiliza sau de a nu utiliza informaii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situaiile financiare pentru acele perioade au fost
aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obinute n mod rezonabil i luate n considerare la ntocmirea i
prezentarea acelor situaii financiare anuale.
Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelilor de aplicare a politicilor
contabile, ignorrii sau interpretrii greite a evenimentelor i fraudelor.
Corectarea erorilor aferente exerciiului financiar curent se efectueaz pe seama contului
de profit i pierdere.
Corectarea erorilor semnificative aferente exerciiilor financiare precedente se efectueaz
pe seama rezultatului reportat.
Erorile nesemnificative aferente exerciiilor financiare precedente se corecteaz, de
asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totui, pot fi corectate pe seama contului de profit i
pierdere erorile nesemnificative.
Erorile nesemnificative sunt cele de natur s nu influeneze informaiile financiarcontabile. Se consider c o eroare este semnificativ dac aceasta ar putea influena deciziile
economice ale utilizatorilor, luate pe baza situaiilor financiare anuale. Analizarea dac o eroare
este semnificativ sau nu se efectueaz n context, avnd n vedere natura sau valoarea
individual sau cumulat a elementelor.
n notele la situaiile financiare trebuie prezentate informaii suplimentare cu privire la
erorile constatate.
Corectarea erorilor aferente exerciiilor financiare precedente nu determin modificarea
situaiilor financiare ale acelor exerciii.
Page 13 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

n cazul erorilor aferente exerciiilor financiare precedente, corectarea acestora nu


presupune ajustarea informaiilor comparative prezentate n situaiile financiare. Informaii
comparative referitoare la poziia financiar i performana financiar, respectiv modificarea
poziiei financiare, sunt prezentate n notele explicative.
nregistrarea stornrii unei operaiuni contabile aferente exerciiului financiar curent se
efectueaz fie prin corectarea cu semnul minus a operaiunii iniiale (stornare n rou).
n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat, aceasta trebuie
acoperit nainte de efectuarea oricrei repartizri de excedent.
TRATAMENTUL CONTABIL: se inregistraza in contul Rezultat reportat
TRATAMENTUL FISCAL AL ERORILOR CONTABILE: se intocmeste si se depune declaratie
rectificativa.

1.7. PRILE AFILIATE (Atentie! Lasi doar daca este cazul)


O relaie cu prile afiliate (legate) poate avea un efect asupra poziiei financiare i a
rezultatelor entitii. Din acest motiv, SC ............... SRL trebuie s i defineasc relaiile i
tranzaciile cu prile afiliate (legate) i s detalieze prezentarea informaiilor n situaiile
financiare, acest fapt fiind obligatoriu.
Situaiile financiare ale SC ............... SRL trebuie s conin prezentarea informaiilor
necesare pentru a atrage atenia asupra posibilitii ca poziia financiar i excedentul sau
deficitul s fi fost afectate de existena prilor afiliate (legate), precum i de tranzaciile i
soldurile cu acestea.
Prile se consider c sunt afiliate (legate) dac una dintre pri are capacitatea fie
de a controla cealalt parte, fie de a exercita o influen semnificativ asupra celeilalte pri n
luarea deciziilor financiare i operaionale, fie este o asociaie n participaiune la care cealalt
este asociat, fie opereaz n calitate de personal-cheie de conducere al celeilalte pri.
SC ............... SRL detine un registru al tranzactiilor cu partile afiliate unde va consemna
valoarea lunara a tranzactiilor reciproce cu partile afiliate.

CAPITOLUL II
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE
2.1 GENERALITI
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice pentru societate pe o
perioad mai mare dect cea acoperit de situaiile financiare din anul curent.
Beneficiile economice viitoare reprezint potenialul de a contribui, direct sau indirect, la
fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie ctre societate.
Aceste active trebuie capitalizate, iar costurile lor trebuie s fie alocate pe parcursul
perioadelor cu beneficii pentru societate (durata de via util).
Activele imobilizate sunt clasificate n dou categorii:
a) Imobilizri nefinanciare;
b) Imobilizri financiare.
a) Imobilizrile nefinanciare sunt active funcionale prin natura lor i pot fi clasificate
n dou tipuri de baz:
Imobilizrile corporale sunt acele active ce au consisten fizic i care sunt deinute
pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau
pentru alte scopuri i care se ateapt s se utilizeze pe parcursul mai multor perioade ;
Imobilizri necorporale sunt acele active fr consisten fizic i care sunt deinute
pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau n
scopuri administrative, care sunt identificabile i sunt controlate de societate ca rezultat al unor
evenimente trecute i de pe urma crora se ateapt beneficii economice viitoare.
b) Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile
acordate entitilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor cu care
SC ................. SRL este legat n virtutea intereselor de participare, alte investiii deinute ca
imobilizri, alte mprumuturi.
n vederea nelegerii politicilor contabile privind activele imobilizate, trebuie avute n
vedere urmtoarele concepte-cheie:
Durata de via util. Perioada n care un activ va fi angajat n societate, fiind msurat
fie prin timpul n care se preconizeaz a fi folosit, fie prin numrul de uniti de producie sau al
Page 14 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

unor uniti similare ce se preconizeaz c vor fi obinute de societate prin folosirea activului
respectiv.
Costul. Suma pltit n numerar sau echivalente de numerar sau valoarea just a oricrei
contraprestaii efectuate pentru a achiziiona sau construi un activ.
Valoarea just. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunvoie ntre pri
aflate n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii desfurate n condiii obiective.
Valoarea contabil. Valoarea la care un activ este recunoscut dup scderea amortizrii
cumulate i a oricror pierderi cumulate din depreciere
Amortizarea. Alocarea sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe durata sa de
via util.
Valoarea rezidual. Valoarea estimat pe care o societate o va obine din cedarea unui
activ, dup scderea costurilor de cedare estimate (presupunnd c activul are deja vechimea i
se gsete n starea preconizat la sfritul duratei sale de via util).
Valoarea amortizabil. Costul unui activ sau alt valoare care a fost substituit costului,
minus valoarea rezidual a activului.
Unitate generatoare de numerar. Cel mai mic grup identificabil de active, care
genereaz intrri de fluxuri de numerar n urma funcionrii continue, n mare msur
independente de intrrile de fluxuri de numerar generate de alte active sau grupuri de active.
Costuri aferente cedrilor. Costuri legate n mod direct de cedarea unui activ ; acestea
nu includ costurile de finanare sau cheltuielile cu impozitul pe excedent aferente.
Costuri cu scoaterea din uz. Costuri aferente dezmembrrii unui active i reamenajrii
terenului pe care acesta era amplasat i readucerii oricror alte active efectate la starea lor
iniial.
Pierderea din depreciere. Valoarea cu care valoarea contabil a unui activ depete
valoarea sa recuperabil.
Valoarea recuperabil. Valoarea cea mai mare dintre preul net de vnzare al activului
i valoarea sa de utilizare.
Valoarea de utilizare. Valoarea actualizat a fluxurilor viitoare de numerar estimate ce
se ateapt s fie generate din utilizarea unui activ.
Pre net de vnzare. Suma obinut din vnzarea unui activ printr-o tranzacie
desfurat n condiii obiective, minus costurile de cedare.

2.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE


2.2.1 Clasificri, definiii
n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind:
concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile si activele similare, cu
excepia celor create intern de societate;
alte imobilizri necorporale: programe informatice, garantii;
avansuri acordate pentru imobilizri necorporale;
Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare
reprezentnd aport, achiziionate sau dobndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de
imobilizri necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziie, dup caz. n aceasta situaie
valoarea de aport se asimileaz valorii juste.
Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de
concesiune stabilete o durat i o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea
concesiunii urmeaz a fi nregistrat pe durata de folosire a acesteia, stabilit potrivit
contractului. n cazul n care contractul prevede plata unei chirii, i nu o valoare amortizabil, n
contabilitatea Sc ................. Srl care primete concesiunea, se reflect cheltuiala reprezentnd
chiria, fr recunoaterea unei imobilizri necorporale.
Concesiunea este convenia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedeaz,
condiionat i pe un timp determinat, dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumitor
bunuri, n schimbul unor redevene.
Avansuri i alte imobilizri necorporale
n cadrul avansurilor i altor imobilizri necorporale se nregistreaz avansurile acordate
furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de societate sau
achiziionate de la teri, pentru necesitile proprii de utilizare, precum i alte imobilizri
necorporale.
2.2.2 Recunoaterea i evaluarea iniial
Un activ necorporal trebuie recunoscut dac i numai dac:
Page 15 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

a) se estimeaz c beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi


obinute de ctre societate; i
b) costul activului poate fi evaluat n mod fidel.
Un activ necorporal se nregistreaz iniial la costul de achiziie .
Achiziiile separate
Dac un activ necorporal este achiziionat separat, costul acestuia poate fi evaluat cu
fidelitate.
Costul unei imobilizri necorporale achiziionate separat este alctuit din:
- preul su de achiziie, inclusiv impozitele i accizele aferente i nereturnabile;
- orice cost atribuibil direct pregtirii imobilizrii pentru utilizarea prevzut. (exemple de
costuri ce pot fi atribuite direct: costurile cu beneficiile angajailor care reies direct din aducerea
imobilizrii la condiia sa de lucru; onorariile profesionale ce decurg direct din aducerea
imobilizrii la condiia sa de lucru, i costurile testrii funcionrii corespunztoare a imobilizrii).
Orice sconturi comerciale i rabaturi sunt deduse pentru a ajunge la valoarea de cost.
Dac plata pentru imobilizarea necorporal este amnat peste termenul normal de
creditare, costul su este echivalentul preului n numerar. Diferena dintre aceast sum i plile
totale este recunoscut ca o cheltuial cu dobnda pe perioada creditului.
Achiziia prin intermediul unei subvenii (inclusiv din surse nerabursabile cu finantare
europeana)
Un activ necorporal poate fi achiziionat avnd ca surs de finanare subvenie.
Sc ................. Srl recunoate iniial activul la valoarea nominal, la care se adaug orice
cheltuial care este direct atribuibil pregtirii activului n vederea utilizrii sale, iar subvenia se
recunoate ca un venit amnat.
Recunoaterea unei cheltuieli
Cheltuiala cu un element necorporal trebuie s fie recunoscut direct n contul de
excedent i pierdere atunci cnd este efectuat, cu excepia cazului n care:
face parte din costul unui activ necorporal care ntrunete criteriile de recunoatere;
Cheltuieli anterioare care nu vor fi recunoscute ca activ
Cheltuiala n cazul unui element necorporal care a fost iniial recunoscut ca o cheltuial de
societate, n situaiile financiare ale anului precedent sau n raportrile financiare interimare, nu
trebuie recunoscut, la o dat ulterioar, ca parte din costul unui activ necorporal.
2.2.3 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale
Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal dup cumprare sau finalizarea sa trebuie
recunoscute n contul de excedent i pierderi atunci cnd sunt efectuate, cu excepia cazului n
care:
este probabil c aceast cheltuial s permit activului s genereze beneficii economice
viitoare suplimentare fa de cele estimate iniial; i
aceast cheltuial poate fi evaluat cu fidelitate i atribuit activului.
Dac aceste condiii sunt ntrunite, cheltuielile ulterioare trebuie adugate la costul
activului necorporal
2.2.4 Amortizarea imobilizrilor necorporale
Noiuni generale
Valoarea amortizabil a unui activ necorporal trebuie s fie alocat pe o baz sistematic
de-a lungul celei mai bune estimri a duratei sale de via.
Metoda de amortizare trebuie s reflecte modul n care activul aduce beneficii economice.
Revizuirea perioadei de amortizare i a metodei de amortizare trebuie efectuat cel puin
la sfritul fiecrui exerciiu financiar.
2.2.5 Cedarea
Un activ necorporal trebuie scos din eviden la cedare sau atunci cnd nici un beneficiu
economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea sa ulterioar.
Ctigurile sau pierderile care apar o dat cu ncetarea utilizrii sau ieirea unui activ
necorporal se determin ca diferen ntre veniturile generate de ieirea activului i valoarea sa
neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate din cedarea acestuia, i trebuie prezentate ca venit
sau cheltuial, dup caz, n contul de excedent i pierdere.
2.2.6 Evaluarea la data bilanului
Un activ necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin
amortizarea cumulat i ajustrile cumulate de valoare.
2.2.7 Prezentarea informaiilor
Sc ................. Srl va prezenta n situaiile financiare urmtoarele informaii pentru fiecare
clas de imobilizri necorporale:
Page 16 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

duratele de via utile i ratele de amortizare utilizate;


metodele de amortizare utilizate;
valoarea contabil brut i orice amortizri acumulate la nceputul i sfritul perioadei;
o reconciliere a valorii contabile de la nceputul i sfritul perioadei, artnd intrrile i
cedrile, indicndu-le separat pe cele din dezvoltarea intern, pe cele achiziionate separat i pe
cele achiziionate prin combinri de ntreprinderi.
valoarea imobilizrilor necorporale n curs;

2.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE


2.3.1 Definiii, clasificri
Imobilizrile corporale sunt elemente corporale care
sunt deinute pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru
a fi nchiriate altora sau pentru alte scopuri ; i
se ateapt s se utilizeze pe parcursul mai multor perioade.
Imobilizrile corporale cuprind :
terenuri;
construcii ;
instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii ;
mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor ;
avansuri acordate pentru imobilizri corporale ;
imobilizri corporale n curs de execuie.
Instalaiile tehnice, mijloacele
de transport, animalele i plantaiile se prezint pe
urmtoarele categorii distincte :
- echipamente tehnologice ;
- aparate i instalaii de msurare, control i reglare ;
- mijloace de transport ;
- animale i plantaii.
Evidena operativ a imobilizrilor corporale se ine cu ajutorul programului informatic n
Registrul mijloacelor fixe, care se reconciliaz lunar cu evidena contabil.
De asemenea, Sc ................. Srl detine un Registru al numerelor de inventar, precum si
un Registru al bunurilor de capital, in conformitate cu prevederile legale.
2.3.2 Recunoaterea iniial
Costul unui element de imobilizri corporale va fi recunoscut ca activ dac i numai dac
a) este posibil generarea ctre societate de beneficii economice viitoare aferente
activului;
b) costul activului poate fi evaluat n mod credibil.
Prile separate i echipamentul de service sunt nregistrate ca stocuri i recunoscute n
contul de excedent i pierderi atunci cnd sunt consumate.
Dac prile separate i echipamentul de service pot fi utilizate numai n legtur cu un
element de imobilizri sau se preconizeaz a fi utilizate mai mult de o perioad, ele se
contabilizeaz ca imobilizri corporale. Elementele nesemnificative (matrie, abloane) pot fi
agregate ca elemente de activ singulare.
Sc ................. Srl evalueaz, conform principiului recunoaterii, toate costurile
imobilizrilor corporale atunci cnd apar. Aceste costuri includ costurile iniiale pentru
achiziionarea sau construcia unor elemente de imobilizri corporale, precum i costurile care
apar ulterior pentru adugarea, mbuntirea, nlocuirea sau ntreinerea acestora.
Sc ................. Srl trebuie:
s capitalizeze costurile aferente nlocuirii sau rennoirii componentelor i costurile
aferente verificrilor majore;
s nregistreze pe costuri (s amortizeze total) componentele nlocuite sau rennoite
aferente unei verificri precedente;
s nregistreze drept cheltuial costurile zilnice aferente service-ului.
Activele care sporesc gradul de siguran sau de protecie a mediului pot fi recunoscute ca
imobilizri corporale dac permit Sc ................. Srl s creasc beneficiile economice viitoare
peste beneficiile ce ar fi putut deriva dac ele nu ar fi fost achiziionate.
2.3.3 Evaluarea iniial
Un element al imobilizrilor corporale care este recunoscut va fi evaluat iniial la costul
su.
Costul unei imobilizri corporale este format din:
Page 17 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

preul de cumprare, incluznd taxele vamale i taxele nerecuperabile, dup deducerea


reducerilor comerciale i a rabaturilor;
orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locaia i condiia necesare pentru ca
acesta s poat opera n modul dorit de conducerea Sc ................. Srl;
materialele, manopera i alte costuri direct atribuibile pentru activele construite n regie
proprie.
Exemple de costuri direct atribuibile:
costurile cu beneficiile angajailor care rezult direct din construcia sau achiziionarea
elementului de imobilizri corporale ;
costuri iniiale de livrare i manipulare ;
costurile de instalare i asamblare ;
costurile de testare a funcionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete
provenite din vnzarea elementelor produse n timpul testrii ;
onorariile profesionale.
Exemple de costuri care nu se includ n costul unei imobilizri corporale:
costurile de deschidere a unei noi instalaii ;
costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (costuri cu publicitatea, activiti
promoionale) ;
costuri de dirijare a activitii ntr-un nou amplasament ;
costurile administrative i alte costuri de supraveghere general ;
pierderile iniiale de exploatare, angajate nainte ca bunul s ajung la performana
prevzut;
n cazul unui activ construit n regie proprie, nu se includ n costul de producie
excedenturile interne i costurile anormale generate de risipa de materii prime i folosirea
ineficient a forei de munc.
2.3.4 Cheltuieli ulterioare
Costurile care sunt realizate ulterior achiziiei se adaug valorii contabile a activului
respectiv doar atunci cnd este probabil ca beneficii economice viitoare, dincolo de cele anticipate
iniial, s fie primite de ctre societate.
Dac scopul cheltuielilor este fie de meninere a capacitii de producie anticipate cnd
activul este achiziionat sau construit, fie de readucere a acestuia la acel nivel, costurile nu sunt
supuse capitalizrii (reparaiile i cheltuielile de ntreinere care nu permit dect atingerea
nivelului de performan ateptat iniial).
Excepie: atunci cnd un activ este achiziionat ntr-o stare ce necesit anumite cheltuieli
pentru a-l aduce n starea corespunztoare utilizrii dorite, aceste cheltuieli se capitalizeaz, cu
condiia ca activul s nu fie prezentat la o valoare care s depeasc valoarea recuperabil a
acestuia. Dup finalizarea restaurrii, cheltuielile ulterioarede acelai tip vor fi tratate ca fiind
cheltuieli cu reparaiile i ntreinerea obinuite i vor fi imputate pe costuri pe msur ce sunt
realizate.
2.3.5 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale
Ulterior recunoaterii iniiale, un element de imobilizri corporale va fi nregistrat la costul
su minus orice amortizare cumulat i orice pierderi din depreciere.
Reevalurile se vor face cu suficient regularitate pentru a se asigura c valoarea
contabil nu difer prea mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data
bilanului.Pentru imobilizrile care nu sunt supuse unor fluctuaii mari de valoare, o periodicitate
a reevalurii de 3-5 ani este suficient.
Reevaluarea trebuie efectuat de profesioniti calificai n evaluare. Pentru activele strict
specializate, care nu fac obiectul unor tranzacii regulate, valoarea just se identific cu costul de
nlocuire diminuat cu amortizarea.
La reevaluarea unei imobilizri corporale, orice amortizare cumulat la data reevalurii
este tratat n unul din urmtoarele moduri :
a) recalculat proporional cu schimbarea n valoarea contabil brut a activului, astfel
nct dup reevaluare valoarea contabil a activului s fie egal cu valoarea sa reevaluat
(reevaluarea se face prin aplicarea unui indice la costul de nlocuire amortizat).
b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net recalculat la
valoarea reevaluat a activului. Aceast metod se poate folosi pentru cldiri.
Dac un element al imobilizrilor corporale este reevaluat, atunci ntreaga clas din care
face parte acel element va fi reevaluat.

Page 18 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Dac valoarea contabil a unui activ este majorat ca urmare a unei reevaluri, aceast
majorare va fi direct nregistrat n creditul conturilor de capitaluri proprii, sub titlul rezerve din
reevaluare. Majorarea constatat din reevaluare va fi recunoscut n contul de excedent i
pierderi, n msura n care aceasta compenseaz o descretere din reevaluarea aceluiai activ
recunoscut anterior n contul de excedent i pierderi.
Dac valoarea contabil a unui activ este diminuat ca rezultat al reevalurii, aceast
diminuare va fi recunoscut n contul de excedent i pierderi. n msura n care exist sold
creditor n surplusul din reevaluare pentru acel activ (n capitalurile proprii), diminuarea va fi
sczut direct din acesta.
Surplusul din reevaluare inclus n capitalurile proprii n privina unui element de imobilizri
corporale este transferat direct n rezultatul reportat atunci cnd activul este retras sau cedat..
Transferurile din surplusul din reevaluare n rezultatul reportat nu se efectueaz prin contul de
excedent i pierdere.
Dac reevaluarea nu este recunoscut fiscal, diferena dintre valoarea contabil a activului
reevaluat i baza sa fiscal reprezint o diferen temporar care d natere unei creane sau
datorii de impozit amnat. n acest scop se ntocmesc evidene operative ale mijlocelor fixe,
distincte, pentru necesiti fiscale i pentru contabilitatea financiar.
2.3.6 Amortizarea
Amortizarea unui activ corporal este recunoscut ca o cheltuial, cu excepia cazului n
care ea este inclus n valoarea contabil a unui activ construit n regie proprie.
Se aplic urmtoarele principii:
valoarea amortizabil este alocat sistematic de-a lungul duratei de via util ;
metoda de amortizare reflect modul de consumare preconizat a beneficiilor ;
fiecare parte a unui element de imobilizri corporale care are un cost semnificativ n
raport cu costul total al elementului trebuie amortizat separat, folosindu-se ratele de amortizare
diferite corespunztoare;
prile componente sunt tratate ca elemente separate dac activele aferente au durate
de via util diferite sau furnizeaz beneficii economice ntr-un mod diferit (de exemplu, o nav
i motoarele sale).
Metoda de amortizare utilizat reflect modelul dup care beneficiile economice viitoare
ale unui activ vor fi consumate de ctre societate i trebuie aplicat cu consecven de la o
perioad la alta.
Metoda i durata de amortizare trebuie revizuite periodic. Atunci cnd previziunile iniiale
nu mai exprim realitatea, cheltuielile cu amortizrile exerciiului n curs, precum i cele
referitoare la exerciiile urmtoare trebuie s fie ajustate.Aceste modificri sunt considerate
schimbri de estimri si nu schimbri de metode, astfel nct nu este necesar o retratare a
amortizrilor exerciiilor anterioare.
Metoda de amortizare trebuie revizuit cel puin la sfritul fiecrui an financiar i, dac se
constat o modificare semnificativ n modelul de consumare a beneficiilor economice viitoare,
atunci metoda va fi schimbat pentru a reflecta acea modificare.
Amortizarea ncepe atunci cnd activul este pregtit pentru utilizare i se ncheie cnd
activul este fie derecunoscut, fie reclasificat ca fiind deinut n vederea vnzrii.
Beneficiile economice viitoare nglobate ntr-un activ se consum de ctre societate n
special prin utilizare. Totui, ali factori (uzura moral tehnic sau comercial i uzura fizic pn
la scoaterea din uz a activului) au adesea drept rezultat diminuarea beneficiilor economice
viitoare ce ar putea fi obinute de la activul respectiv. De aceea, la stabilirea duratei de via util
a unui activ trebuie luai n considerare urmtorii factori :
- utilizarea preconizat a unui activ. Utilizarea este evaluat la capacitatea sau produsul
fizic al anui active;
- uzura fizic preconizat;
- uzura moral preconizat care rezult din modificrile i mbuntirile din producie sau
dintr-o modificare de pe pia pentru produsul sau serviciul furnizat de active;
- limitele legale sau similare privind utilizarea activului (ex. Datele de expirare ale
contractelor de leasing aferente).
Managementul SC ................. SRL poate decide ca un activ s fie cedat dup o perioad
specificat de timp, prin urmare durata de via util a unui activ poate fi stabilit ca fiind mai
scurt dect durata sa economic.
Sc ................. Srl aplic ca metod de amortizare:

Page 19 of 42

SC ....................... SRL

util.

Manual de politici si proceduri contabile

metoda liniar are ca rezultat o cheltuial constant de-a lungul duratei de via

Atunci cnd managementul Sc ................. Srl decide utilizarea amortizrii accelerate n


scopuri fiscale sau stabilete durate de via utile diferite de cele stabilite prin lege (catalogul
privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe), evidena operativ a
mijloacelor fixe trebuie inut distinct pentru necesiti contabile i fiscale. n acest caz, se
stabilesc diferenele temporare dintre valoarea contabil a mijloacelor fixe i baza fiscal a
acestora i se determin oportunitatea constituirii de provizioane pentru impozite amnate.
Amortizarea imobilizrilor corporale concesionate, nchiriate sau n locaie de gestiune se
calculeaz i se nregistreaz n contabilitate de ctre Sc ................. Srl care le are n
proprietate.
Terenurile nu se amortizeaz.
2.3.7 Cedarea i casarea
Valoarea contabil a unui element de imobilizri corporale va fi derecunoscut:
a) la cedare; sau
b) cnd nu se mai ateapt beneficii economice viitoare din utilizarea sa.
Ctigul sau pierderea care rezult din derecunoaterea unui element de imobilizri
corporale va fi inclus() n excedent sau pierdere. Ctigul sau pierderea se determin ca fiind
diferena dintre ncasrile nete la cedare, dac exist, i valoarea contabil a elementului cedat
sau casat.
Cedarea poate avea loc n mai multe moduri:
- prin vnzare;
- printr-un contract de leasing (cesiunea unui contract de leasing);
2.3.8 Deprecierea
Valoarea contabil a unei imobilizri corporale trebuie comparat cu valoarea sa
recuperabil oride cte ori exist un indiciu de depreciere.
Dac valoarea recuperabil este mai mic dect valoarea contabil, elementul de
imobilizri corporale respectiv trebuie depreciat, respectiv valoarea sa contabil trebuie redus la
valoarea recuperabil. Aceast reducere este recunoscut ca o pierdere din depreciere. Pierderea
din depreciere se contabilizeaz ca o cheltuial, cu excepia cazurilor cnd, n prealabil, activul
depreciat a fcut obiectul unei reevaluri. n aceast situaie, deprecierea se nregistreaz pe
seama diferenei din reevaluare i, dac este cazul, a impozitelor amnate aferente.
Dup recunoaterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea aferent
activului respectiv va fi ajustat n perioadele viitoare, n vederea repartizrii valorii contabile
revizuite a activului, n mod sistematic pe toat durata de via util rmas.
Dup recunoaterea unei pierderi din depreciere, se determin creanele i datoriile
privind impozitul amnat, conexe acestei pierderi, prin compararea valorii contabile a activului cu
baza sa fiscal. n acest scop, SC ................. SRL va urmri mijloacele sale fixe n evidena
operativ att din punct de vedere contabil, ct i din punct de vedere fiscal.
Sc ................. Srl nu trebuie s calculeze n fiecare an valoarea recuperabil a activelor
sale pentru a determina dac acestea trebuie s fie depreciate. Testul de depreciere se
efectueaz atunci cnd exist indicii care sugereaz o posibil pierdere de valoare. Aceste indicii
pot fi:
scderea semnificativ a valorii de pia a activului;
schimbri semnificative n mediul tehnologic, comercial i juridic al Sc ................. Srl;
creterea semnificativ a ratei dobnzii;
activul net al Sc ................. Srl este mai mare dect capitalizarea bursier.
De asemenea, o posibil pierdere de valoare pentru o imobilizare corporal poate fi
indicat de:
deterioararea i uzura moral a acesteia;
schimbri semnificative n utilizarea actual sau prevzut (plan de restructurare sau
abandonul activitii);
performane economice inferioare celor previzionate.
Valoarea recuperabil reprezint valoarea maxim ce se poate obine din activul respectiv:
fie prin exploatarea sa pn la sfritul duratei de utizare (valoare de utilitate);
fie prin cedarea sa (valoarea just diminuat cu cheltuielile de cedare).
Valoarea de utilitate se obine prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare ce se
ateapt s se obin din utilizarea imobilizrii corporale i vnzarea sa la sfritul perioadei de
utilizare. Aceste fluxuri de trezorerie trebuie s se bazeze pe cele mai recente bugete sau
Page 20 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

previziuni aprobate de conducerea Sc ................. Srl. Orizontul acestor previziuni nu trebuie s


fie mai mare de cinci ani.
n fiecare an, Sc ................. Srl trebuie s stabileasc dac este necesar s reduc sau
s anuleze deprecierea activelor contabilizat n exerciiile precedente. Indicatorii ce trebuie luai
n calcul sunt aceeai cu cei utilizai atunci cnd s-a constatat necesitatea contabilizrii
deprecierii.
n cazul creterii valorii recuperabile, deprecierea se diminueaz sau se anuleaz, astfel
nct valoarea contabil a activului s fie adus la nivelul valorii recuperabile. Totui, reluarea
deprecierii nu trebuie s conduc la o valoare mai mare dect aceea pe care acesta ar fi avut-o
dac nu ar fi fost depreciat. Diminuarea deprecierii unui activ constituie un venit, cu excepia
situaiei n care aceasta nu se refer la un activ imobilizat reevaluat, situaie n care trebuie
considerat o reevaluare de activ (surplus din reevaluare recunoscut n capitalurile proprii).
Dup recunoaterea relurii unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea
aferent acelui activ va fi ajustat ulterior pentru a aloca, pe o baz sistematic pe parcursul
duratei de via util ramas, valoarea contabil revizuit a activului.
2.3.9 Compensaii de la teri
Compensarea de la teri pentru elementele de imobilizri corporale depreciate, pierdute
sau cedate este inclus n determinarea excedentului sau pierderii cnd aceasta devine crean.
Asemenea compensaii pot fi nregistrate n urmtoarele situaii:
- sume pltite/de pltit de ctre companiile de asigurri pentru deprecierea sau pierderea
unor imobilizri corporale cauzate de dezastre naturale, furt, etc.
- sume acordate de guvern, n schimbul unor imobilizri corporale (ex. terenuri care au
fost expropriate).
Costul elementelor de imobilizri corporale restaurate, cumprate sau construite ca
nlocuitori este determinat n conformitate cu principiile evalurii iniiale.
2.3.10 Evaluarea la data bilanului
O imobilizare corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin
ajustrile cumulate de valoare;
2.3.11 Prezentarea n situaiile financiare
Situaiile financiare vor prezenta urmtoarele informaii, pentru fiecare clas de imobilizri
corporale:
bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute;
metodele de amortizare folosite;
duratele de via util;
valoarea contabil brut i amortizarea cumulat (mpreun cu pierderile acumulate din
depreciere) la nceputul i sfritul perioadei ;
reconciliere a valorii contabile la nceputul i sfritul perioadei, menionndu-se :
- intrrile ;
- cedrile ;
- creterile sau diminurile din timpul perioadei rezultate din reevaluri i din pierderi din
depreciere recunoscute sau reluate direct n capitalurile proprii ;
- pierderile din depreciere recunoscute n excedent sau pierdere ;
- pierderile din depreciere reluate n contul de excedent i pierdere ;
- amortizarea ;
De asemenea, vor fi prezentate urmtoarele informaii :
existena i valoarea imobilizrilor corporale gajate sau ipotecate sau acordate drept
garanie pentru anumite datorii ale Sc ................. Srl;
valoarea cheltuielilor recunoscute n valoarea contabil a unui element de corporale n
cursul construciei sale ;
valoarea compensaiei de la teri pentru elemente de imobilizri corporale depreciate,
pierdute sau cedate care sunt incluse in contul de excedent i pierdere.
Dac imobilizrile corporale sunt prezentate la valori reevaluate, trebuie prezentate
urmtoarele informaii :
data intrrii n vigoare a reevalurii ;
dac a fost implicat un evaluator independent;

Page 21 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

metodele i evalurile semnificative aplicate n estimarea valorii juste a elementelor;


msura n care valorea just a fost determinat direct prin referirea la o pia activ sau
prin utilizarea altor tehnici de evaluare;
pentru fiecare clas reevaluat de imobilizri corporale, valoarea contabil care ar fi fost
recunoscut dac acestea s-ar fi nregistrat la cost;
suplusul din reevaluare, indicnd i modificrile aferente perioadei.
n situaiile financiare se vor prezenta i urmtoarele informaii:
valoarea contabil a imobilizrilor corporale aflate temporar n conservare;
valoarea contabil brut a oricror active integral amortizate i care sunt nc n
folosin.

2.4 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIAR


2.4.1 Definiie, clasificri
Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile
acordate entitilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor de care
Sc ................. Srl este legat n virtutea intereselor de participare, alte investiii deinute ca
imobilizri, alte mprumuturi.
n conturile de creane reprezentnd mprumuturi acordate se nregistreaz sumele
acordate terilor n baza unor contracte pentru care Sc ................. Srl percepe dobnzi, potrivit
legii.
La alte mprumuturi acordate se cuprind garaniile, depozitele i cauiunile depuse de
societate la teri.
Dac sunt evideniate n contul de creane imobilizate creanele aferente contractelor de
leasing financiar, precum i alte creane imobilizate cu scadena mai mare de 1 an,
Sc ................. Srl va prezenta n bilan, la imobilizri financiare, numai partea cu scaden mai
mare de 12 luni, diferena urmnd a fi reflectat la creane.
2.4.2 Evaluarea iniial
Imobilizrile financiare recunoscute ca activ se evalueaz la costul de achiziie sau
valoarea determinat prin contractul de dobndire a acestora.
2.4.3 Evaluarea la data bilanului
Imobilizrile financiare se prezint n bilan la valoarea de intrare mai putin ajustrile
cumulate pentru pierdere de valoare.

2.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL


2.5.1 Definiii, concepte-cheie
Contractul de leasing este un acord prin care locatorul transfer locatarului (utilizatorului)
dreptul de a utiliza un activ pentru o durat de timp convenit ntre cele dou pri, contra unei
pli periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing locatorul se oblig s
respecte dreptul de opiune al utilizatorului de a achiziiona activul, de a prelungi durata
contractului de leasing sau de a nceta raporturile contractuale.
Utilizatorul poate opta pentru cumprarea bunului nainte de sfritul perioadei de leasing,
dac prile convin astfel i dac utilizatorul achit toate obligaiile asumate prin contract.
Valoarea de intrare reprezint valoarea la care a fost achiziionat bunul de ctre
finanator, respectiv costul de achiziie.
Valoarea total reprezint valoarea total a ratelor de leasing la care se adaug valoarea
rezidual.
Valoarea rezidual reprezint valoarea la care, dup achitarea de ctre utilizator a
tuturor ratelor de leasing prevzute n contract, precum i a tuturor celorlalte sume datorate
conform contractului se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului ctrelocatar/
utilizator.
Se disting dou tipuri de contracte de leasing:
Contract de leasing financiar
Contract de leasing operaional.
Rata de leasing reprezint:
n cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului i a dobnzii
de leasing. care se stabilete pe baza ratei dobnzii convenite prin acordul prilor;

Page 22 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

n cazul leasingului operaional, cota de amortizare calculat n conformitate cu actele


normative n vigoare i un beneficiu stabilit de prile contractante.
Leasingul financiar are ca scop principal facilitarea procurrii activului de ctre locatar,
constituind mai degrab o form de finanare dect o form de cesiune temporar a unui drept
de folosin.
Leasingul financiar este operaiunea de leasing care ndeplinete una sau mai multe dintre
urmtoarele condiii:
1. riscurile i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care fac obiectul
leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce
efecte;
2. prile au prevzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfer
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;
3. utilizatorul poate opta pentru cumprarea bunului, iar preul de cumprare va
reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare (piaa) pe care acesta o are la data la care
opiunea poate fi exprimat;
4. perioada de folosire a bunului n sistem de leasing acoper cel puin 75% din durata
normat de utilizare a bunului, chiar dac n final dreptul de proprietate nu este transferat.
Contractul de leasing financiar trebuie s cuprind urmtoarele elemente:
Prile contractante (locatorul i utilizatorul);
Aspecte legate de descriere a bunului care face obiectul contractului de leasing;
Valoarea iniial a bunului;
Valoarea ratelor de leasing, precum i tratamentul de achitare a acestora;
Valoarea total a contractului format din totalitatea ratelor de leasing la care se adaug
valoarea rezidual;
Perioada de utilizare n sistem de leasing a bunului;
Clauza de obligativitate a asigurrii bunului;
Clauza privind dreptul de opiune al utilizatorului cu privire la cumprarea bunului i la
condiiile n care acesta poate fi exercitat.
Prezentarea informaiilor
n cazul leasingului financiar trebuie prezentate urmtoarele informaii:
- pentru fiecare clas de active, valoarea contabil net la data bilanului;
- totalul plilor minime de leasing clasificate n funcie de exigibilitate.
Leasingul operaional are ca scop principal cesiunea temporar a dreptului de folosin
a bunului care face obiectul contractului de leasing ctre locatar.
Contractul de leasing operaional reprezint orice tip de alt contract de leasing dect cel
financiar.
n cazul leasingului operaional:
locatorul este tratat din punct de vedere financiar ca proprietar;
utilizatorul deduce chiria (rata de leasing);
opiunea de cumprare la sfritul contractului nu este implicit;
locatorul amortizeaz bunul care face obiectul contractului de leasing.
Dobanzile aferente leasingului intern se inregistreaza in contabilitate pe seama
diferentelor de pret (cont 668), iar cele afernte leasingului extern, pe seama diferntelor de curs
valutar (cont 665).

CAPITOLUL III
POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE
3.1 GENERALITI
Un activ se clasific ca activ circulant atunci cnd:
a. este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se
ateapt s fie realizat n termen de 12 luni de la data bilanului;
b. este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare;
c. este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este
restricionat.

Page 23 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Ciclul de exploatare al Sc ................. Srl reprezint perioada de timp dintre


achiziionarea materiilor prime care intr ntr-un proces de transformare i finalizarea acestora n
trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie.
Echivalentele de trezorerie reprezint investiiile financiare pe termen scurt extrem de
lichide care sunt uor convertibile n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de
schimbare a valorii.
n categoria activelor circulante sunt cuprinse:
stocuri, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost ntocmit factura;
creane;
investiii pe termen scurt;
casa i conturi la bnci.
Activele circulante se evalueaz la cost de achiziie sau la cost de producie, mai puin
ajustrile de valoare. Ajustrile de valoare se fac n vederea prezentrii activelor circulante la cea
mai mic valoare de pia. Dac motivele pentru care s-au fcut ajustrile de valoare nu mai sunt
aplicabile, ajustarea devine fr obiect i trebuie reluat corespunztor la venituri.
Dac activele circulante fac obiectul ajustrilor de valoare exclusiv n scop fiscal, suma
ajustrilor i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele
explicative la situaiile financiare.

3.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE


3.2.1 Definiie, clasificri
Stocurile reprezint active:
a)care sunt deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii;
b) n curs de producie n vederea unei vnzri pe parcursul desfurrii normale a
activitii;
c) sub forma de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n
procesul de producie sau prestarea de servicii.
n cadrul stocurilor se cuprind:
a)mrfurile;
b)materiile prime care particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produdul
finit integral sau parial, fie n starea lor iniial, fie transformat;
c) materiale consumabile, care particip sau ajut la procesul de fabricaie sau exploatare
fr a se regsi, de regul, n produsul finit;
d)materiale de natura obiectelor de inventar;
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni
economice, fr s fie nregistrate n contabilitate, sunt interzise. n aplicarea celor menionate
anterior este necesar s se asigure:
recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n societate i nregistrarea acestora
la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n
consignaie se recepioneaz i se nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. n contabilitate,
valoarea acestor bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului.
n situaia unor decalaje ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a fi
n mod cert n proprietatea SC ................. SRL , se procedeaz astfel:
- bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de
depozitare ct i n contabilitate, pe baza recepiei i a documentelor nsoitioare;
- bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca intrare n
gestiune.
n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca
ieiri din societate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
- bunurile vndute i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate n
conturi n afara bilanului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile
de depozitare ct i n contabilitate, pe baza documentelor care confirm ieirea din gestiune;
- bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se
nregistrez la intrri i respectiv, la ieiri, att n gestiune, ct i n contabilitate, potrivit
contractelor ncheiate.
Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric
prin folosirea inventarului
permanent.
Page 24 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Soldul conturilor de stocuri reflect valoarea bunurilor existente n gestiune, la pre de


nregistrare.
n vederea nelegerii politicilor contabile privind stocurile, trebuie avute n vedere
urmtoarele concepte-cheie:
Materii prime. Materialele care sunt la dispoziia SC ................. SRL ateptnd intrarea
n procesul de producie.
Bunuri finite. Produse finalizate realizate de societate, dar nevndute.
Producie n curs de execuie. Stocurile de produse parial finite.
Primul intrat - primul ieit (FIFO). Metod de stabilire a costurilor stocurilor conform
creia primele bunuri cumprate sau produse se presupune a fi i primele bunuri vndute
(consumate).
Metoda preului cu amnuntul. Metod de stabilire a costurilor stocurilor prin
deducerea valorii marjei brute din preul de vnzare al stocurilor.
Valoarea realizabil net. Preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul
desfurrii normale a activitii, mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a
costurilor estimate necesare vnzrii.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor
Pentru a obine o evaluare corect a cantitii de stocuri i a reprezentrilor monetare
conexe ale stocurilor i ale costului bunurilor vndute, n situaiile financiare, este necesar
determinarea momentului transferului de titlu legal.
3.2.2 Evaluarea stocurilor
Stocurile trebuie evaluate la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net.
3.2.3 Costul stocurilor
Baza principal pentru contabilizarea stocurilor este costul.
Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achiziiei i prelucrrii,
precum i alte costuri suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc n
prezent.
Costurile de achiziie a stocurilor cuprind preurile de cumprare, taxe de import i alte
taxe (cu excepia acelora pe care SC ................. SRL le poate recupera de la autoritile fiscale,
costuri de transport, manipulare i alte costuri care pot fi atribuite direct achiziiei de produse
finite, materiale i servicii.
Reducerile comerciale, rabaturile i alte astfel de elemente vor fi deduse la determinarea
costului stocurilor.Dac nu se procedeaz astfel nseamn c stocurile vor fi raportate la valori
care sunt n exces fa de costurile istorice fidele.
n ceea ce privete costurile cu dobnda, acestea nu vor fi capitalizate pentru achiziiile
de stocuri n cazul n care perioada necesar pentru a aduce bunurile la condiia de a fi gata
pentru vnzare nu va fi foarte mare. Totui dac este necesar un proces ndelungat de producie
pentru a pregti bunurile pentru vnzare un procentaj din costurile mprumutului va deveni parte
a costurilor.
Costurile de prelucrare includ costurile direct aferente unitilor produse, cum ar fi
manopera direct i alocarea sistematic a cheltuielilor de regie, fix i variabil. n cazul unor
costuri fixe de regie (adic acele costuri care nu variaz direct proporional cu nivelul produciei),
procesul de alocare trebuie bazat pe niveluri normale ale produciei.
Alte costuri dect costurile de achiziie i de prelucrare pot fi alocate stocurilor doar n
msura n care ele sunt necesare pentru a aduce bunurile n condiia i la locaia lor prezent.
Din costurile stocurilor se exclud:
Cheltuielile administrative i de vnzare (care ar trebui tratate ca fiind costuri ale
perioadei);
Costuri ale deeurilor;
Costurile cu depozitarea, cu excepia cazurilor cnd astfel de stocuri sunt necesare n
procesul de producie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabricaie;
Regiile generale de administraie care nu particip direct la aducerea stocurilor n
forma i locul n care se gsesc n prezent;
Costurile de desfacere.
Formule de stabilire a costurilor stocurilor
Costul acelor stocuri care nu sunt de obicei fungibile i al acelor bunuri sau servicii
produse i destinate unor comenzi distincte va fi determinat prin identificarea specific a
costurilor individuale.

Page 25 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

La iesirea din gestiune a stocurilor si altor active fungibile, in cadrul SC ................. SRL,
acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea urmatoarei metode:
- metoda costului mediu ponderat CMP (ce presupune calcularea costului fiecarui
element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul
perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media
poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie. Perioada de calcul nu trebuie sa depaseasca
durata medie de stocare);
n cazul n care stocurile cuprind un numr mare de elemente care sunt, de regul,
fungibile, costul stocurilor este determinat utiliznd: Metoda FIFO (primul intrat- primul ieit)
FIFO (Primul intrat - primul ieit).
Metoda FIFO de evaluare a stocurilor presupune c primele bunuri achiziionate sunt
primele care sunt folosite sau vndute fr a ine cont de fluxul fizic real.
Documentele utilizate de SC ................. SRL pentru evidenta stocurilor sunt: Nota de
intrare si receptie (pentru intrari), iar factura fiscala, avizul de insotire a marfii si/sau Bon de
consum (pentru iesiri).
Atentie! Daca utilizati in firma alta metoda, aceea trebuie trecuta
3.2.4 Prezentarea informaiilor
Situaiile financiare trebuie s prezinte urmtoarele informaii referitoare la stocuri:
politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formulele folosite pentru
determinarea costului;
valoarea contabil total a stocurilor i valoarea contabil a categoriilor de stocuri,
grupate ntr-un mod adecvat de catre SC ................. SRL ;
valoarea contabil a acelor stocuri care au fost evaluate la valoarea realizabil net
minus costurile de vnzare;
valoarea stocurilor recunoscut ca o cheltuial din timpul perioadei;
valoarea oricrei diminuri a valorii stocurilor recunoscut ca o cheltuial a perioadei;
circumstanele sau evenimentele care au condus la stornarea unei diminuri a valorii
stocurilor pn la nivelul valorii realizabile nete;
valoarea contabil a stocurilor gajate n contul datoriilor.

3.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE


3.3.1 Definiii i clasificri
Conturile de creane reprezint sume datorate de clieni pentru bunuri sau servicii oferite
n cursul normal al operaiunilor de activitate.
Creanele includ:
creane comerciale, care sunt sume datorate de clieni pentru bunuri vndute sau
servicii prestate n cursul normal al activitii;
efectele comerciale de ncasat, acceptri comerciale, instrumente ale terilor;
sume datorate de directori, acionari, angajai sau companii afiliate.
Efectele comerciale de ncasat sunt obligaii formale evideniate prin bilete la ordin.
Efectele comerciale trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute de legislaia n
vigoare, fr de care validitatea lor poate fi contestat sau anulat. Efectele comerciale scontate
neajunse la scaden se nregistreaz ntr-un cont n afara bilanului i se menioneaz n notele
explicative la situaiile financiare.
Creanele n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la
data efecturii operaiunilor, comunicat de Banca naional a Romniei, ct i n valut.
Operaiunile n valut trebuie nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de
raportare (leu), aplicndu-se sumei n valut cursul de schimb dintre moneda de raportare i
moneda strin, la data efecturii tranzaciei.
Contabilitatea clienilor i a celorlalte creane se ine pe categorii, precum i pe fiecare
persoan fizic sau juridic. n acest sens, n contabilitatea analitic, clienii se grupeaz n clieni
interni i clieni externi, iar n cadrul acestora, pe termene de ncasare.
Dac valoarea brut a creanelor include dobnzi nencasate sau cheltuieli financiare,
acestea trebuie deduse pentru a se obine valoarea net care urmeaz a fi prezentat n bilan.
Deducerile trebuie fcute pentru valori ce se estimeaz c nu vor putea fi colectate,
precum i pentru returnri estimate, reduceri i alte rabaturi acordate clienilor nainte de sau la
data plii.

Page 26 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Refuzurile la plat ale clienilor, datorate calitii necorespunztoare a bunurilor livrate,


lucrrilor executate i serviciilor prestate sau din alte cauze obiective, acceptate, presupune
anularea creanei sau diminuarea acesteia (n cazul refuzurilor pariale) prin stornarea formulei
contabile, pe baza facturii de stornare.
Reducerile de pre acordate clienilor (rabat, remiz, risturn) ulterior livrrilor, se
nregistreaz asemntor refuzurilor de plat, dar numai cu valoarea acestor reduceri i TVA
colectat aferent.
Sconturile acordate clienilor, conform clauzelor contractuale, pentru achitarea facturilor
nainte de termen, reprezint pentru societate o cheltuial financiar .
Creanele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate.
Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, precum i debitele provenite
din pagube materiale, amenzile i penalitile stabilite n baza unor hotrri ale instanelor
judectoreti i alte creane fa de personalul SC ................. SRL se nregistreaz ca alte
creane n legtur cu personalul.
Subveniile de primit, inclusiv finantarile externe, se nregistreaz n contabilitate ntr-un
cont distinct.
Contabilitatea decontrilor dintre entitile din cadrul grupului cuprinde operaiile care se
nregistreaz reciproc i n aceeai perioad de gestiune, att n contabilitatea SC .................
SRL debitoare, ct i a celei creditoare.
Creanele SC ................. SRL fa de teri, alii dect personalul propriu i clieni, se
nregistreaz n conturile de debitori diveri.
Cheltuielile pltite n avans vor fi debitate ntr-un cont de cheltuieli n avans i trecute pe
cheltuieli n perioada la care se refer cheltuielile.
Operaiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care
sunt necesare clarificri ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, ntr-un cont distinct. Sumele
nregistrate n acest cont, trebuie clarificate de ctre societate ntr-un termen de cel mult trei luni
de la data constatrii.
3.3.2 Evaluarea creanelor
Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii creanelor n valut la cursuri
diferite fa de cele la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la
care au fost raportate n situaiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau
cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd creana n valut este decontat n decursul aceluiai exerciiu financiar n
care a survenit, ntreaga diferen de curs valutar este recunoscut n acel exerciiu. Atunci cnd
creana n valut este decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar
recunoscut n fiecare exerciiu financiar, care intervine pn la data decontrii, se determin
innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrui exerciiu financiar.
Pentru creanele exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei
valute, eventualele diferene favorabile sau nefavorabile care rezult din evaluarea acestora se
nregistrez la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.
La finele fiecrei luni, creanele n valut se evalueaz la cursul de schimb al pieei
valutare, comunicat de Banca Naional a Romniei din ultima zi bancar a lunii n cauz.
Diferenele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferene
de curs valutar, dup caz.
Prevederile de mai sus se aplic i creanelor exprimate n lei, a cror decontare se face
n funcie de cursul unei valute. n acest caz, diferenele nregistrate se recunosc n contabilitate
la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dup caz.
La data bilanului creanele trebuie evaluate la valoarea realizabil net, respectiv pentru
creanele incerte se nregistreaz ajustri de valoare.
SC ................. SRL va aplica Metoda cronologic de estimare a creanelor, conform
creia este pregtit o analiz a creanelor la data bilanului. Aceste conturi sunt ordonate dup
numrul de zile sau luni de la scaden. Pe baza experienei anterioare a SC ................. SRL
sau pe baza altor statistici sau informaii disponibile, procentele de ajustare a valorii creanelor
ndoielnice sunt aplicate fiecreia din aceste sume agregate, procentele mai mari fiind aplicate
conturilor mai vechi.
Pentru evidenta creantelor si datoriilor, SC ................. SRL respecta legislatia in
materie, respectiv OUG 77/1999 cu modificarile si completarile ulterioare.
3.4 CASA I CONTURI LA BNCI
Conturile la bnci cuprind:
Valorile de ncasat (cecurile i efectele comerciale depuse la bnci)
Page 27 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Disponibilitile n lei i valut


Dobnzile aferente disponibilitilor n conturile curente si depozitelor
Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baz de documente
prezentate SC ................. SRL i neaprute nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un
cont distinct.
Conturile la bnci se dezvolt analitic pe fiecare banc.
Dobnzile de ncasat, aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci se nregistreaz
distinct fa de cele de pltit, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, precum i
cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.
Dobnzile de pltit i de ncasat, aferente exercitiului financiar n curs se nregistreaz la
cheltuilei finaciare sau venituri financiare, dup caz.
Evidena disponibilitilor aflate n bnci, casierie i a micrii acestora, ca urmare a
ncasrilor i plilor efectuate se ine distinct n lei i valut.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se evideniaz la cursul zilei comunicat
de BNR.
Operaiunile de vnzare cumprare de valut se nregistrez la cursul utilizat de banca
comercial la care se efectueaz licitaia cu valut, fr ca acestea s genereze n contabilitate
diferene de curs valutar.
La ncheierea exerciiului financiar, diferenele de curs valutar rezultate din evaluarea
disponibilitilor n valut i a altor valori de trezorerie (titluri de stat, acreditive, depozite pe
termen scurt n valut) la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data ncheierii
exerciiului financiar, se nregistreaz n conturile de venituri sau cheltuieli, dup caz.
Sumele depuse la bnci i sumele n numerar, puse la dispoziia personalului sau a
terilor, n vederea efecturii unor pli n favoarea SC ................. SRL se evideniaz n conturi
dostincte.
n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibiliti bneti
ntre conturile la bnci precum i ntre conturile la bnci i casieria SC ................. SRL.
Operaiunile financiare n lei sau valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor
BNR i a altor reglementri emise n acest scop.
La finele fiecrei luni, disponibilitile n valut provenite din fonduri cu finantare
europeana se evalueaza la cursul de schimb comunicat de BNR, iar diferentele rezultate fata de
cursul de schimb valabil la data inregistrarii acestor disponibiltati, se nregistreaz n conturile de
venituri sau cheltuieli, dup caz.
Pentru efectuarea operatiunilor in numerar, SC ................. SRL respecta prevederile
legale, respectiv OG 15/1996, cu modificarile ulterioare, precum si Legea privind prevenirea
spalarii banilor.
3.5 INVESTIII PE TERMEN SCURT
Investiiile pe termen scurt reprezint actiunile tranzactionate la bursa n vederea
realizrii unui excedent pe termen scurt.
La intrarea n societate, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de achiziie sau
la valoarea stabilit potrivit contractelor.
La ieirea din gestiune a investiiilor pe termen scurt, acestea se evalueaz aplicnd:
Metoda FIFO (primul intrat- primul ieit)
La data bilanului, valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare , iar cele
netranzacionate la costul istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.
Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaz la costul istoric mai puin eventualele ajustri
pentru pierdere de valoare.
Pentru deprecierea investiiilor pe termen scurt, se nregistreaz pe seama cheltuielilor,
ajustri pentru pierdere de valoare.
La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierdere de valoare nregistrate
anterior se reanalizeaz i se suplimenteaz, se diminueaz sau se anuleaz, dup caz.
La ieirea din societate a investiiilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierderi
de valoare se anuleaz.

Page 28 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

CAPITOLUL IV
POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT
4.1 Definiii, clasificri
Datorie. O obligaie prezent a SC ................. SRL care deriv din evenimentele din
trecut i a crei compensare se preconizeaz s rezulte dintr-o ieire din societate a unor resurse
care reprezint beneficii economice.
Datoriile reprezint angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau
bunuri cuvenite creditorilor i reprezint surse atrase de unitatea patrimonial la finanarea
activitii de exploatare a acesteia.
O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent atunci
cnd:
a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al SC .................
SRL,
sau
b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.
Toate celelate datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
Datoriile sunt elemente patrimoniale de pasiv care se constituie la apariia lor i se
lichideaz la plata lor.
Datoriile sunt clasificate dup mai multe criterii:
1. Dup natura operaiilor care le genereaz:
- datorii comerciale;
- datorii financiare;
- datorii fiscale;
- datorii salariale i sociale;
o alte datorii.
2. Dup obiectul datoriilor:
- datorii fa de furnizori;
- datorii fa de clieni pentru avansurile primite de la acetia;
- datorii fa de buget;
- datorii din efecte de comer;
- datorii fa de salariai;
- datorii fa de asigurrile i protecia social;
- datorii fa de acionari;
- datorii fa de entiti afiliate;
- alte datorii.
Prin specificul lor, datoriile sunt reprezentate de o multitudine de persoane juridice sau
fizice, a cror urmrire individual se realizeaz prin organizarea contabilitii analitice. Spre
deosebire de activele circulante materiale, activele circulante de natura creanelor, ca i pasivele
de natura datoriilor, se urmresc n desfurarea lor analitic numai valoric.
n contabilitatea furnizorilor se nregistreaz operaiunile privind cumprrile, respectiv
achiziiile de mrfuri i produse, de lucrri i servicii, precum i alte operaiuni similare efectuate.
Avansurile primite de la clieni se nregistreaz n conturi distincte.
Operaiunile privind cumprrile pe baza efectelor comerciale se nregistreaz n
contabilitate n conturile corespunztoare de efecte de pltit.
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz extrabilanier i se
menioneaz n notele explicative la situaiile financiare.
Contabilitatea furnizorilor i a celorlalte datorii se ine pe categorii, precum i pe fiecare
persoan fizic sau juridic. n acest sens, n contabilitatea analitic, furnizorii se grupeaz pe
categoriile interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plat.
Contabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile,
adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaiile pentru concediile de odihn, precum i
cele pentru incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii i alte drepturi n bani
i/sau n natur datorate de societate personalului pentru munca prestat.
Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont distinct,
pe prsoane

Page 29 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Sumele datorate i neachitate personalului, aferente exerciiului n curs, se nregistreaz


ca alte datorii n legtur cu personalul.
Reinerile din salariul personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau alte obligaii
ale salariailor, datorate terilor, se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau ca urmare
a unor relaii contractuale.
Contabilitatea decontrilor privind contribuiile sociale cuprinde obligaiile pentru
contribuia la asigurri sociale, omaj i la asigurrile de sntate.
n cadrul decontrilor cu bugetul i fondurile speciale se cuprind: impozitul pe excedentul
aferent activitilor economice, taxa pe valoarea adugat, impozitul pe veniturile de natura
salariilor, alte impozite, taxe i vrsminte asimilate datorate bugetului de stat sau bugetelor
locale.
Datoriile SC ................. SRL fa de ali teri se nregistreaz n conturile de creditori
diveri.
n notele explicative se menioneaz sumele datorate de societate care devin exigibile
ntr-o perioad mai mare de cinci ani, precum i valoarea total a datoriilor SC ................. SRL
acoperite cu garanii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii i formei garaniilor. Aceste
informaii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilanier de natura datoriilor, potrivit
formatului de bilan.

4.2 Evaluare
Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care
consemneaz apariia lor.
Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii datoriilor n valut la cursuri
diferite fa de cele la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la
care au fost raportate n situaiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau
cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd datoria n valut este decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena
de curs valutar recunoscut n fiecare exerciiu financiar, care intervine pn la data decontrii, se
determin innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrui exerciiu
financiar.
Pentru datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute,
eventualele diferene favorabile sau nefavorabile care rezult din evaluarea acestora se
nregistreaz la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.
La fiecare dat a bilanului datoriile exprimate n valut trebuie evaluate utiliznd cursul
de schimb comunicat de BNR i valabil la data ncheierii exerciiului financiar.

CAPITOLUL V
POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG
5.1 Definiii, clasificri
Datoriile pe termen lung reprezint sacrificii viitoare de beneficii economice care trebuie
pltite pe o perioad mai mare de un an sau de un ciclu economic. Datoria pe termen lung
include mprumuturi din emisiuni de obligaiuni i prime de rambursare a acestora, credite
bancare pe termen mediu i lung, obligaii din contractele de leasing, sume datorate entitilor
afiliate i entitilor cu care compania este legat prin interese de participare, alte mprumuturi i
datorii asimilate i dobnzile aferente acestora, pensii i obligaii amnate din planurile de
contribuii, impozit pe excedent amnat.
mprumuturile din emisiunile de obligaiuni reprezint contravaloarea obligaiunilor emise
potrivit legii. n cadrul acestora, trebuie evideniate distinct mprumuturile din emisiuni de
obligaiuni convertibile.
Datoriile privind concesiunile i alte datorii similare se refer la bunurile preluate cu acest
titlu de ctre SC ................. SRL primitoare, potrivit contractelor ncheiate. La sfritul perioadei
contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situaie n care are loc anularea
datoriilor corespunztoare privind concesiunea.
SC ................. SRL trebuie s menin clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare
de dobnd n aceast categorie, chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data
bilanului dac:
termenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni;
exist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat nainte de
data bilanului.
Page 30 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

5.2 Evaluare
Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care
consemneaz apariia lor.
Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii datoriilor n valut la cursuri
diferite fa de cele la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la
care au fost raportate n situaiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau
cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd datoria n valut este decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena
de curs valutar recunoscut n fiecare exerciiu financiar, care intervine pn la data decontrii, se
determin innd seama de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrui exerciiu
financiar.
Pentru datorile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute,
eventualele diferene favorabile sau nefavorabile care rezult din evaluarea acestora se
nregistrez la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.
La finele fiecrei luni, datoriile n valut se evalueaz la cursul de schimb al pieei valutare,
comunicat de Banca Naional a Romniei din ultima zi bancar a lunii n cauz. Diferenele de
curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferene de curs valutar,
dup caz.
Prevederile de mai sus se aplic i datoriilor exprimate n lei, a cror decontare se face n
funcie de cursul unei valute. n acest caz, diferenele nregistrate se recunosc n contabilitate la
alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dup caz

CAPITOLUL VI
POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE
6.1 Definiii, concepte-cheie
n vederea nelegerii politicilor contabile privind provizioanele, trebuie avute n vedere
urmtoarele concepte-cheie:
Provizion. Datorie cu moment de apariie sau valoare incerte. Provizioanele se pot
distinge de alte datorii cum ar fi furnizorii i angajamentele pentru c exist o incertitudine
asupra momentului sau valorii cheltuielilor viitoare necesare pentru stingerea obligaiei.
Datorie. O obligaie prezent a SC ................. SRL care rezult din evenimente trecute,
a crei stingere se ateapt s dea natere unei ieiri de resurse ncorporatoare de beneficii
economice din societate.
Eveniment angajat. Evenimentul care genereaz o obligaie legal sau implicit, astfel
nct SC ................. SRL trebuie s onoreze obligaia respectiv.
Obligaie legal. Obligaia care rezult dintr-un contract din legislaie sau din alt efect al
legii.
Obligaie constructiv. Apare doar cnd ambele condiii de mai jos sunt ndeplinite:
SC ................. SRL a precizat ctre tere pri, cutumiar, prin intermediul unor politici
publicate sau al unei declaraii curente suficient de precise, c va accepta anumite
responsabiliti.
ca rezultat, SC ................. SRL a indus o ateptare valid, n rndul acelor tere pri,
ca-i va ndeplini acele responsabiliti.
Contract oneros. Acel contract n care costurile inerente pentru ndeplinirea obligaiilor
contractuale depesc beneficiile economice ce se asteapt a fi obinute n baza lui.
Restructurare. Un program elaborat i controlat de conducere care modific, n mod
semnificativ, fie obiectul de activitate, fie maniera de desfurare a activitii.
Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert.

6.2 Recunoatere
Un provizion trebuie recunoscut doar atunci cnd:
SC ................. SRL are o obligaie prezent (legal sau constructiv) ca rezultat al unui
eveniment anterior (eveniment obligativ),
este probabil necesar o ieire de resurse ncorporatoare de beneficii economice pentru
stingerea obligaiei, i
poate fi fcut o estimare rezonabil a valorii obligaiei.
Page 31 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Un eveniment trecut se consider c d natere unei obligaii prezente dac este o


probabilitate mai mare de 50% s existe o obligaie prezent la data bilanului, adica
probabilitatea ca obligaia s apar este mai mare decat probabilitatea ca ea s nu apar.
Provizioanele nu pot depi ca valoare sumele care sunt necesare stingerii obligaiei
curente la data bilanului.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
Se vor recunoate ca provizioane doar acele obligaii generate de evenimente anterioare
care sunt independente de aciunile viitoare ale SC ................. SRL.
Obligaia prezent n baza unui contract oneros trebuie recunoscut i evaluat ca
provizion.
Provizionele se constituie pentru elemente cum sunt:
litigii, amenzi i penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte;
cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli
privind garania aordat clienilor;
aciuni de restructurare ;
pensii i obligaii similare;
impozite;
alte provizioane.
Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau obiectul
pentru care au fost constituite.
Provizionul pentru restructurare este recunoscut atunci cnd sunt ndeplinite condiiile
normale de recunoatere a acestuia, respectiv n urmtoarele condiii :
vnzarea sau ncetarea activitii unei pri a afacerii ;
nchiderea unor sedii ale SC ................. SRL;
modificri n structura conducerii;
reorganizri fundamentale care au un effect semnificativ n activitatea SC .................
SRL.
Provizionul pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate
bugetului de stat, n condiiile n care sumele respective nu apar reflectate ca datorie n relaia cu
bugetul de stat.

6.3 Estimare
Provizioanele trebuie s fie strict corelate cu riscurile i cheltuielile estimate. Pentru
stabilirea existenei unei obligaii curente la data bilanului, trebuie luate n considerare toate
informaiile disponibile.
Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s fie cea mai bun estimare la data bilanului a
costurilor necesare stingerii obligaiei curente. Acolo unde efectul valorii n timp a banilor este
semnificativ, valoarea provizionului reprezint valoarea actualizat a cheltuielilor estimate a fi
necesare pentru stingerea obligaiei.
Ctigurile rezultate din cedarea preconizat a activelor nu trebuie luate n considerare n
evaluarea unui provizion.
Daca se estimeaz c o parte sau toate cheltuilile legate de un provizion vor fi rambursate
de o ter parte, rambursarea trebuie recunoscut numai n momentul n care este sigur c va fi
primit. Rambursarea trebuie considerat ca un activ separat.
Provizioanele trebuie revzute la fiecare dat a bilanului i ajustate astfel ncat s reflecte
cea mai bun estimare curent. n cazul n care, pentru stingerea unei obligaii, nu mai este
probabil o ieire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
Provizionul va fi utilizat numai n scopul pentru care a fost constituit iniial.

6.4 Prezentare i descriere


n situaiile financiare se prezint urmtoarele informaii referitoare la provizioane:
o reconciliere, detaliat pe elemente, a valorii contabile la nceputul i sfritul perioadei
contabile, inclusive majorrile i diminurile n cursul exerciiului financiar; comparativele nu sunt
necesare;
o scurt descriere a naturii obligaiei i momentul estimat al ieirilor de beneficii
economice rezultate;
o precizare privind incertitudinile asupra valorii sau momentului apariiei ieirilor
respective;

Page 32 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

valoarea rambursrilor anticipate, specificnd valoarea activelor recunoscute pentru


rambursrile respective.

CAPITOLUL VIII
POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII
Capitalurile
datorilor.
Capitalurile
capital
rezervele
rezultatul
rezultatul

proprii reprezint acumularile SC ................. SRL, dup deducerea tuturor


proprii cuprind:

reportat
exerciiului financiar.

8.1 CAPITAL
Capitalul este reprezentat de capitalul social al SC ................. SRL si poate fi creat prin
repartizari din rezultatul pozitiv nerepartizat.

8.2 REZERVE DIN REEVALUARE


Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale trebuie reflectat n
debitul sau creditul contului Rezerve din reevaluare dup caz, cu respectarea prevederilor
privind reevaluarea imobilizrilor corporale.
Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor
existent i numai n condiiile prezentate la capitolul Active imobilizate.
Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibill.

8.3 ALTE REZERVE


Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve:
rezerve statutare sau contractuale;
alte rezerve;
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul net al
SC ................. SRL, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
Alte rezerve pot fi constituite facultativ pe seama excedentului net pentru acoperirea
pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit hotrrii adunrii generale a membrilor
SC ................. SRL cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL IX
POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI
REZULTATUL FINANCIAR
9.1 VENITURI
9.1.1 Definiii, clasificri
Veniturile reprezint creteri de avantaje economice, intervenite n cursul exerciiului,
care au generat o majorare a capitalurilor proprii. n categoria veniturilor se includ att sumele
ncasate sau de ncasat n nume propriu de ctre societate din activitile curente, ct i
ctigurile din orice surs.
Sumele colectate de societate n numele unor tere pri, inclusiv n cazul contractelor de
mandat sau comision, nu reprezint venit din activitatea curent. n aceast situaie, veniturile
din activitatea curent sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
- Veniturile din activitati economice cuprind, dar nu sunt limitate la:
Venituri din lucrari executate si servicii prestate;
Venituri din studii si cercetari;
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii;
Venituri din vanzarea marfurilor;
Venituri din activitati diverse;
Variatia stocurilor;
Page 33 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Venituri din productia de imobilizari necorporale;


Venituri din productia de imobilizari corporale;
Venituri din subventii de exploatare;
Alte venituri din exploatare: venituri din despagubiri, amenzi si penalitati;venituri din
donatii si subventii primite;venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital; venituri din
subventii pentru investitii; alte venituri din exploatare;
Venituri financiare;
Venituri din provizioane
Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare.
9.1.2 Recunoaterea veniturilor
Criteriile generale de recunoatere a veniturilor sunt urmtoarele:
- este probabil ca SC ................. SRL s beneficieze de avantaje economice din
operaia realizat;
- marimea veniturilor s poat fi msurat cu fiabilitate.
Venituri din prestarea de servicii
Pentru nregistrarea n contabilitate, trebuie s poat fi msurat gradul de avansare de
manier fiabil.
Prestrile de servicii implic, n general, executarea de ctre societate a unei sarcini
convenite contractual ,ntr-o perioad de timp prestabilit. Serviciile pot s fie prestate ntr-un
singur exerciiu sau pe parcursul mai multor exerciii.
Atunci cnd rezultatul unei tranzacii ce implic prestarea de servicii poate fi estimat n
mod fiabil, venitul asociat tranzaciei trebuie s fie recunoscut n funcie de gradul de execuie a
contractului, la data ncheierii acestuia.
Rezultatul unei tranzacii poate s fie estimat fiabil atunci cnd sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
- suma veniturilor poate fi estimat fiabil;
- este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s intre n ntreprindere;
- stadiul de execuie al contractului, la data bilanului, poate s fie evaluat cu fiabilitate;
o costurile aprute pe parcursul contractului pot fi evaluate n mod fiabil.
Venituri din vnzri de bunuri
n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii
bunurilor ctre cumprtor, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n contract,
care atest transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, ctre clieni.
Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
a) SC ................. SRL a transferat la cumprtor principalele riscuri i avantaje inerente
proprietii

b) SC ................. SRL nu conserv nici participarea la gestiune i nici controlul efectiv al


bunurilor cedate;
c) costurile angajate sau de angajat, ce vizeaz operaia, pot s fie msurate n mod
fiabil.
n general, transferul riscurilor i avantajelor legate de proprietate coincide cu transferul
dreptului de proprietate (livrarea).Totui, acest transfer poate s fie decalat n timp, n special n
urmtoarele cazuri:
o vnztorul rmne obligat din cauza unei execuii nesatisfctoare, neacoperit prin
clauze privind garania;
o realizarea veniturilor din vnzarea bunurilor este subordonat revnzrii acesteia de
ctre cumprtor;
o bunurile sunt livrate sub rezerva instalrii lor, aceast din urm operaie repreyentnd
o parte important a contractului, ns nesatisfcut de vnztor;
o cumprtorul are dreptul s anuleze cumprarea pentru un motiv precizat n contractul
de vnzare, probalitatea de returnare a bunurilor la vnztor fiind incert.
n toate aceste cazuri, tranzacia nu constituie o vnzare i nu este constatat nici un venit.
Venituri din dobnzi, redevene i dividende
a) Dobnzile se recunosc periodic, n mod proporional, pe msura generrii venitului
respectiv, pe baza contabilitii de angajamente; acestea sunt contabilizate n funcie de timpul
scurs i pe baza randamentului efectiv al activului;
Page 34 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

b) Redevenele se recunosc pe baza contractelor de angajamente, pe msura ce sunt


achiziionate, conform contractului.
c) Dividendele se recunosc atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a ncasa (de a
percepe) suma respectiv.
Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere
sau pierdere de valoare se evideniaz distinct in funcie de natura acestora.
Diminuarea sau anularea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau
pierdere de valoare se efectueaz prin nregistrarea la venituri, n cazul n care nu se mai justific
meninerea acestora , sau n momentul n care are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine
exigibil.
9.1.3 Evaluarea veniturilor
Veniturile trebuie s fie evaluate la valoarea just a elementelor primite sau de primit n
contrapartid, dup deducerea reducerilor comerciale. Determinarea venitului este uurat atunci
cnd contrapartida se prezint sub form de lichiditi sau echivalente de lichiditi.
n cazul vnzrilor pe credit,o parte a preului de vnzare corespunde remunerrii
creditului acordat i se nregistreaz ca venit finaciar determinat:
-fie prin diferena fa de preul utilizat n condiiile ncare plata s-ar fi fcut imediat;
-fie prin actualizarea ncasrilor viitoare la rata dobnzii pe care ar procura-o un activ
financiar de risc echivalent cu cel al cumprtorului.
Venitul din vnzare este contabilizat la nivelul valorii exigibile la scaden, iar scontul de
decontare este considerat de vnztor o cheltuial financiar.

9.2 CHELTUIELI
Cheltuielile SC ................. SRL reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:
consumuri de stocuri;
lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz societatea;
cheltuieli cu personalul;
executarea unor obligaii legale sau contractuale.
Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a
desfurrii activitii curente a SC ................. SRL. Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de
cheltuieli.
n cadrul cheltuielilor exerciiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele,
amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
Contabilitatea cheltuielilor se tine atat pe elemente de cheltuieli, conform clasificatiei din
planuri de conturi, cat si pe tipuri de activitati, astfel:
a) cheltuieli aferente activitatilor economice;
b) cheltuieli comune;
a) Cheltuieli aferente activitatilor economice, simbolizate in evidenta contabila
cuprind, dar nu sunt limitate la:
Cheltuielile de exploatare care includ:
cheltuielile cu materiile prime i
materialele consumabile; costul de achiziie al
obiectelor de inventar consumate; costul de achiziie al materialelor nestocate, imputate direct
asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei i apei consumate; valoarea animalelor i psrilor;
costul mrfurilor vndute i al ambalajelor;
cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de teri, redevene, locaii de gestiune i
chirii; prime de asigurare; studii i cercetri; cheltuieli cu alte servicii executate de teri;
comisioane i onorarii; cheltuieli de protocol, reclam i publicitate; transportul de bunuri i
personal; deplasri, detari i transferri; cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii, cheltuieli
cu servicii bancare i altele;
cheltuieli cu personalul (salarii, asigurrile i protecia social i alte cheltuieli cu
personalul, suportate de societate);
cheltuieli de exploatare privind provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere
sau pierdere de valoare;
cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite, calculate potrivit legii;
alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creane i debitori diveri; despgubiri, amenzi
i penaliti; donaii i alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de
capital).
Cheltuielile financiare cuprind:
pierderi din creane legate de participaii;
-

Page 35 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

pierdere

cheltuieli privind investiiile financiare cedate;


diferenele nefavorabile de curs valutar;
dobnzile privind exerciiul financiar n curs;
sconturile acordate clienilor;
pierderi din creane de natur financiar;
cheltuieli financiare privind provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau
de valoare;
Cheltuielile extraordinare se refer la calamiti naturale i alte evenimente
extraordinare.
b) Cheltuielile comune sunt acele elemente de cheltuieli care nu pot fi alocate direct pe
tip de activitate, respectiv acele elemente care contribuie deopotriva atat la realizarea activitatilor
fara scop patrimionial cat si la realizarea activitatilor economice.
Lunar, cheltuielile comune se aloca pe tip de activitate pe baza unei chei de repartizare.
Cheia de repartizare a cheltuielilor comune pe tipuri de activitati este reprezentata de
ponderea lunara a veniturilor aferente fiecarui tip de activitate in total venituri.
La finele anului, cheia de repartizare se recalculeaza la nivelul ponderii veniturilor anuale
pe tipuri de activitati in total venituri, si se recalculeaza repartizarea cheltuielilor comune pe tipuri
de activitati, respectiv:
-pentru activitati economice
Cheltuielile comune repartizate pentru activitatile economice = Venituri anuale din
activitati economice / Total venituri * Total cheltuieli comune.

9.3 REZULTAT
Rezultatul financiar (profit sau pierdere) se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului
financiar. Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i este
reprezentat de soldul final al contului de profit i pierdere.
Repartizare profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup aprobarea
situaiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se face n conformitate cu prevederile legale n
vigoare.
Pierderea contabil reportat se acoper din profitul exerciiului financiar i cel reportat, si
din rezerve, potrivit hotrrii adunrii generale a asociailor/acionarilor, cu respectarea
prevederilor legale.

CAPITOLUL X
ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE
10.1 Definiii, generaliti
Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i
pasivele SC ................. SRL se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului
(elemente extrabilaniere).
n aceast categorie se includ:
- angajamente (giruri, garanii, cauiuni) acordate sau primite;
- imobilizri corporale luate cu chirie;
- valori materiale n pstrare sau n custodie;
- debitori scoi din activ i urmrii n continuare;
- locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate;
- efecte scontate i neajunse la scaden;
- active i datorii contingente.
Activ contingent. Un activ posibil care este generat de evenimente din trecut i a crui
existen va fi confirmat doar de apariia sau absena unuia sau mai multor evenimente viitoare
care nu sunt n totalitate sub controlul SC ................. SRL.
SC ................. SRL nu trebuie s recunoasc activele contingente. Prezentarea acestora
se realizeaz cnd este probabil o intrare de beneficii economice.
Activele contingente apar din evenimete neprogramate sau neateptate care dau natere
posibilitii unui flux de intrare de beneficii economice. (ex.un drept de crean (despgubire) ce
poate rezulta dintr-un litigiun instan n care este implicat SC ................. SRL i al crui
rezultat este incert). Activele contingente trebuie s fie permanent evaluate pentru a ne asigura
c evoluiile sunt reflectate corect n situaiile financiare. (ex.dac devine posibil producerea
Page 36 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

fluxului de intrare de beneficii economice, activul i venitul aferent trebuie recunoscute n


situaiile financiare ale perioadei n care are loc modificarea). Dac, totui fluxul de intrare de
beneficii economice a devenit probabil (n loc de posibil) atunci ar trebui prezentat drept un activ
contingent.
Datorie contingent. O obligaie care este fie:
O obligaie posibil generat de evenimente din trecut, a crui rezultat va fi confirmat
doar de apariia sau de absena unuia sau mai multor evenimente viitoare care nu sunt n
totalitate sub controlul ntreprinderii raportoare; fie
O obligaie prezent care este generat de evenimente din trecut i nu este recunoscut,
fie pentru c nu este probabil s fie necesar o ieire de resurse pentru a deconta respectiva
obligaie, fie pentru c valoare obligaiei nu poate fi evaluat cu o credibilitate suficient.
SC ................. SRL nu trebuie s recunosc o datorie contingent. Trebuie ns s
prezinte datoria contingent dac probabilitatea ieirii de resurse ncorporatoare de beneficii
economice nu este ndeprtat. Datoriile contingente sunt evaluate continuu pentru a determina
dac ieirea de resurse ncorporatoare de beneficii economice a devenit probabil. O dat
devenit probabil pentru un element recunoscut anterior ca datorie contingent, este recunoscut
provizionul.
Trebuie fcut distincia ntre datorii contingente i datorii estimate, cu toate c amblele
implic o incertitudine care va fi clarificat de evenimente viitoare. Totui exist o estimare din
cauza incertitudinii privind valaorea implicat de un eveniment care impune o recunoatere
contabil.(ex. amortizarea este o estimare, dar nu este o contingen deoarece faptul real al
deprecierii fizice este recunoscut, cu toate c valoarea este obinut printr-o metod contabil de
presupunere).
n vederea nelegerii politicilor contabile privind datoriile i activele contingente, trebuie
avute n vedere urmtoarele concepte-cheie:
Datorie. O obligaie prezent a SC ................. SRL raportoare care deriv din
evenimentele din trecut i a crei compensare se preconizeaz s rezulte dintr-o ieire din
societate a unor resurse care reprezint beneficii economice.
Datorii curente. Obligaiile SC ................. SRL a cror lichiditate se ateapt s
necesite utilizarea resurselor existente, obligaiile care sunt scadente la vedere sau vor fi
scadente la vedere ntr-un interval de 1 an sau n intervalul ciclului de exploatare.
Datorii estimate. Obligaii a cror existen este cunoscut, cu toate c este posibil s
nu se cunoasc creditorul, iar valoarea i momentul plii s fie incerte.
Evenimente ulterioare datei bilanului. Evenimentele care au loc dup ncheierea
exerciiului financiar al SC ................. SRL (data bilanului) i pn la data la care sunt
autorizate pentru emitere situaiile financiare anuale, fapt care ar conduce fie la ajustarea
situaiilor financiare fie la prezentarea informaiilor.
Eveniment care oblig. Un eveniment care genereaz o obligaie legal sau implicit
care face ca SC ................. SRL s nu aib nici o alt alternativ realist dect decontarea
obligaiei respective.
Data autorizrii. Data la care situaiile financiare ar fi considerate ca fiind autorizate
legal pentru emitere.
Contract oneros. Un contract n care costurile inevitabile de ndeplinire a obligaiei, n
conformitate cu contractul, depesc beneficiile economice care se preconizeaz s fie primite n
urma acelui contract.
Ciclu de exploatare. Perioada de timp medie care este necesar unei entiti pentru a
converti stocurile n creane i apoi n numerar.
Pierdere posibil. O pierdere incert care se bazeaz pe apariia unui eveniment sau a
unor evenimente viitoare a cror probabilitate de apariie este mai mult dect ndeprtat, dar
mai puin dect posibil.
Pierdere probabil. O pierdere incert care se bazeaz pe apariia unui eveniment sau a
unor evenimente viitoare care probabil vor avea loc.
Pierdere ndeprtat. O pierdere incert care se bazeaz pe apariia unui eveniment sau
a unor evenimente viitoare a cror posibilitate de apariie este foarte mic.
Provizion. Datorie cu moment de apariie sau valoare incerte. Provizioanele se pot
distinge de alte datorii cum ar fi furnizorii i angajamentele pentru c exist o incertitudine
asupra momentului sau valorii cheltuielilor viitoare stingerii obligaiei.

Page 37 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

10.2 Prezentarea informaiilor


SC ................. SRL trebuie s prezinte, pentru fiecare clas de datorii contingente, la
data bilanului, o scurt descriere a naturii datoriei contingente, i acolo unde este posibil, o
estimare a efectului su financiar, evaluat n acelai fel ca si provizioanele, o indicare a
incertitudinilor aferente valorii sau momentului producerii oricriu flux de ieire, precum i
posibilitatea oricrei rambursri.
n cazul activelor contingente, cnd este probabil un flux de intrare de beneficii
economice, SC ................. SRL trebuie s prezinte o scurt descriere a naturii activelor
contingente la data bilanului, i acolo unde este posibil, o estimare a efectului lor financiar
evaluat utiliznd aceleai principii ca i pentru provizioane.

CAPITOLUL XI
PROCEDURI CONTABILE
11.1 Generalitati
Cadrul legislativ
Procedurile contabile elaborate in cadrul SC ................. SRL respecta prevederile OMFP
2861/2009 cu privire la precizarile legate de procedurile de inventariere, prevederile OMEF
3512/2009 si prevederile OMFP 2226/2006 cu privire la precizarile legate de documentele
financiar contabile, precum si prevederile Legii contabilitatii 82/1991 republicata, modificata si
completata cu OUG 37/2011 si ale OMFP 3055/2009 cu privire la precizarile legate de principiile
contabile, bazele, conventiile, practicile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din
evidenta si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale.
Setul de politici si proceduri contabile cuprinde toate elementele prevazute de actele
normative in vigoare si este realizat pe baza analizei activitatii departamentului contabil al
societatii, in functie de precizarile si explicatiile managementului societatii si in conformitate cu
prevederile legale.
Procedurile de lucru reprezinta totalitatea pasilor ce trebuie urmati, metodelor de lucru
stabilite si regulilor de aplicat, in vederea realizarii sarcinilor, exercitarii competentelor si angajarii
responsabilitatilor in cadrul Sc ................. Srl.
Definite pentru fiecare activitate care se desfasoara in cadrul SC ................. SRL,
precizate in documente scrise, simple, complete, precise si adaptate obiectului specific de
activitate al firmei, actualizate in mod regulat, aduse la cunostinta personalului societatii, bine
intelese si, mai ales, bine aplicate, procedurile interne devin astfel instrumente viabile de control
in cadrul firmei.

11.2 Proceduri contabile


Potrivit legislatiei in domeniul contabilitatii in cadrul SC .................... SRL sunt aprobate
doua proceduri si anume:
1. Procedura privind inventariere;
2. Procedura privind utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiarcontabile;
11.2.1 Procedura privind inventarierea elementelor de activ si pasiv
Procedura privind inventarierea in cadrul SC ................. SRL a fost elaborata in
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/ 2009 care aproba Normele privind organizarea
si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
(Anexa 1)
Procedura este elaborat n scopul prezentrii regulilor minime privind modul de
organizare i efectuare a inventarierii elementelor de activ i pasiv, pentru asigurarea unui
echilibru ntre sarcini, competene i responsabiliti i pentru meninerea unor riscuri acceptabile
ale aciunii de inventariere.
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de activ
i de pasiv ale fiecrei uniti, precum i a bunurilor i valorilor deinute cu orice titlu, aparinnd
altor persoane juridice sau fizice, n vederea ntocmirii situaiilor financiare anuale care trebuie s
ofere o imagine fidel a poziiei financiare i a performantei unitii pentru respectivul exerciiu
financiar.
11.2.2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si
inseriere

Page 38 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

Procedurile privind evidenta, utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor


financiar-contabile in cadrul SC ................. SRL au fost elaborate in conformitate cu prevederile
Ordinului nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile si OMFP nr.
3512/2008 privind documentele financiar-contabile.(Anexa 2)
In cadrul SC ................. SRL prezenta procedur stabilete modul n care se va realiza
evidena, ntocmirea i utilizarea unor formulare financiar-contabile cu regim intern de nseriere i
numerotare, respectiv factura, chitana i avizul de nsoirea mrfii.

Anca Atentie !
Citeste ce scrie cu rosu si apoi stergi daca nu-ti mai trebuie.
Aceste doua proceduri sunt obligatorii de intocmit, de aceea m-am raportat doar la ce cerea
legislatia in vigoare in mai 2011.
Daca ti se cere musai de catre audit poti intocmi optional, pentru controlul intern al firmei alte
proceduri, in functie de specificul companiei, daca este cazul numai ca de exemplu:
d) Procedura de achizitii
e) Procedura de evaluare si gestionare a stocurilor
f) Procedura de evaluare si gestionare a imobilizarilor corporale si necorporale
g) Procedura privind calculatia costurilor de productie (in cazul societatilor de productie)
h) Procedura de facturare
i) Procedura de acordare a avansurilor de trezorerie si aprobarea deconturilor de cheltuieli
j) Procedura pentru casierie
k) Politici salariale (pontaje, calcul salarii, calcul bonusuri, avantaje, limite telefonie fixa si
mobila)
etc
Daca ai nevoie si ai in cadrul firmei organizata contabilitatea de gestiune, lasi si capitolul
asta, daca nu il stergi, nu uita si al cuprins sa-l stergi.

CAPITOLUL XII
ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE
12.1 Organizarea contabilitatii de gestiune
Contabilitatea de gestiune este organizata si condusa in conformitate cu prevederile OMF
1826/2003, privind organizarea contabiliatii de gestiune, si se realizeaza efectiv prin intermediul
programului de contanbilitate ................................ .
In cadrul SC ............. SRL, centrele de cost de cost sunt reprezentate de departamente
si compartimente, asa dupa cum sunt delimitate in organigrama SC ............. SRL si sunt
simbolizate cu litere, iar in cadrul acestora, sunt repartizate pe tipuri de activitati, respectiv:
activitati fara scop patrimonial si activitati economice.
Toatele cheltuielile si veniturile sunt inregistrate in evidenta contabila a SC .............SRL,
pe centre de cost , iar rezultatul financiar pe centre de cost este stabilit lunar, dupa repartizarea
cheltuielilor comune, cu ajutorul modulului de Analiza din cadrul programului de
contabilitate ...........
In cadrul contabilitatii de gestiune se urmaresc veniturile si cheltuielile pe activiti sau
centre de costuri, astfel incat rezultatul financiar poate fi determinat si analizat pe fiecare
activitate derulata sau centru de cost.
Toate cheltuielile si veniturile aferente unui an fiscal, cu defalcare pe trimestre, se
bugeteaza la finele anului precedent, si se aproba de catre Adunarea Generala a
actionarilor/asociatilor al SC ............. SRL.

Page 39 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

CAPITOLUL XIII
POLITICI CONTABILE PRIVIND PRILE AFILIATE
Lasi doar daca e CAZUL
13.1 Definiii, concepte-cheie
O parte este afiliat unei entiti dac:
b)direct sau indirect, prin unul sau mai muli intermediari, partea:
- controleaz, este controlat de sau se afl sub controlul comun al SC ............... SRL
(aceasta include socitile-mam, filialele sau filialele membre);
- are un interes ntr-o entitate care i ofer influen semnificativ asupra SC ...............
SRL respective, sau
- deine controlul comun asupra SC ............... SRL .
c) partea reprezint o entitate asociata SC ............... SRL ;
d)partea reprezint o asociere n participaie n care SC ............... SRL reprezint un
asociat;
e)partea reprezint un membru al personalului cheie din conducere al SC ............... SRL
sau al SC ............... SRL ;
f) partea reprezint un membru apropiat al familiei persoanei menionate la punctul a)
sau d);
g)partea reprezint o entitate care este controlat, controlat n comun sau influenat
semnificativ sau pentru care puterea semnificativ de vot ntr-o asemenea entitate este dat,
direct sau indirect, de orice persoan menionat la punctul d) sau e).
Nu sunt n mod necesar pri afiliate:
dou entiti doar pentru c au director sau un alt membru al personalului - cheie din
conducere n comun, n pofida punctelor d) i f) ale definiiei
dou entiti asociate doar pentru c exercit controlul n comun asupra unei asocieri
n participaie
finanatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele i ageniile guvernamentale
doar n virtutea relaiilor obinuite pe care le au cu o entitate (dei acestea pot s
afecteze libertatea de aciune a SC ............... SRL
sau s participe la luarea deciziilor
SC ............... SRL ).
un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care
SC ............... SRL desfoar un volum semnificativ de activitate, numai n virtutea dependenei
economice rezultate.
n vederea nelegerii politicilor contabile privind prile afiliate trebuie avute n vedere
urmtoarele concepte- cheie:
Control. O entitate este considerat a avea posibilitatea de a controla o alt entitate,
dac are puterea de a guverna politicile financiare i operaionale ale celeilalte entiti n aa fel
nct s obin beneficii din activitile acesteia.
Control comun. O entitate este considerat a avea control n comun cu o alt entitate
dac acestea convin prin contract s mpart asupra unei activiti economice.
Personal - cheie de conducere. Acele persoane din entitate care au autoritatea i
responsabilitatea de a planifica, conduce i controla activitile SC ............... SRL
care
raporteaz.
Tranzacii cu societile afiliate. Tranzactiile cu prile afiliate sunt afaceri ntre pri
afiliate care implic un transfer de resurse sau obligaii ntre acestea, indiferent dac se percepe
sau nu un pre pentru tranzacii.
Influen semnificativ. O entitate este considerat a avea capacitatea de a exercita o
influien semnificativ asupra unei alte entiti, dac aceasta particip, i nu controleaz, la
luarea de decizii de politic financiar i nu controleaz, la luarea de decizii de politic financiar
i operaional ale acelei entiti.
Existena capacitii de a exercita o influen semnificativ poate fi evideniat n unul
sau mai multe din urmtoarele moduri:
prin prezena n Consiliul director al celeilalte entiti ;
prin ncheierea unor tranzacii semnificative intra - companii ntre cele dou entiti ;
prin interschimbarea personalului personalului de conducere ntre dou entiti ;
prin dependena de o alt entitate pentru informaii tehnice.

Page 40 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

13.2 Necesitatea prezentrii informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile


afiliate
Relaiile dintre societile afiliate pot avea impact asupra pozitiei financiare i a
rezultatelor operaionale ale SC ............... SRL deoarece:
prile afiliate pot ncheia anumite tranzacii ntre ele, pe care societile neafiliate ar
putea s nu doreasc n mod normal s le ncheie ;
sumele percepute din tranzaciile dintre societile afiliate pot s nu fie comparabile cu
sumele percepute pentru tranzaciile similare ntre societile neafiliate;
simpla existen a relaiei poate uneori fi suficient pentru a afecta tranzaciile
SC ............... SRL cu alte pri (neafiliate). (Exemplu: o entitate poate nceta achiziia de la
furnizorul su principal la momentul achiziionrii unei filiale care este un competitor al fostului
su furnizor principal).
tranzaciile dintre entiti nu ar fi avut loc dac relaia dintre societile afiliate nu ar fi
existat. (Exemplu: o entitate i vinde ntreaga producie unui asociat la cost. Ar fi putut s nu
supravieuiasc dac nu ar fi existat aceste vnzri ctre asociat )
O tranzacie cu pri afiliate este un transfer de resurse, servicii sau obligaii ntre pri
afiliate (legate), fr a avea importan dac se percepe sau nu un pre, acest transfer de resurse,
incluznd tranzaciile ncheiate de bunvoie i ntre pri aflate n cunotin de cauz.
Exemple de astfel de tranzacii:
Cumprarea sau vnzarea de bunuri;
Cumprarea sau vnzarea de proprieti sau de alte active;
Prestare sau primire de servicii;
Acorduri de reprezentare;
Acorduri de leasing;
Transfer de cercetare i dezvoltare;
Contracte de licen;
Finanare, inclusiv mprumuturi i aporturi la capitalurile proprii;
Garanii personale i reale;
Contracte de management.
Dac SC ............... SRL efectueaz pri separate ale activitii sale prin intermediul filialelor,
societilor asociate i asocierilor n participaiune i altele, aceste pri intr, uneori, n tranzacii prin
intermediul unor termeni de afaceri i preuri atipice.
Prile afiliate (legate) au un grad de flexibilitate n procesul de stabilire a preurilor, care nu
este prezent n tranzaciile dintre prile neafiliate (nelegate).

13.3 Prezentare i descriere


Relaiile dintre SC ............... SRL mam i filiale trebuie s fie prezentate n situaiile
financiare, indiferent dac au avut loc sau nu tranzacii ntre pri. Trebuie prezentate numele
societii-mam i, dac este diferit, numele prii care deine controlul final.
Compensaiile pentru personalul managerial-cheie trebuie s fie prezentate pe total i pentru
fiecare din categoriile urmtoare de compensaii:
Beneficii ale angajailor pe termen scurt;
Beneficii post-angajare;
Alte beneficii pe termen lung;
Beneficii de terminare a contractului;
Beneficii de compensare pentru capitaluri proprii;
Dac exist tranzacii ntre prile afiliate (legate), trebuie prezentate urmtoarele informaii:
Natura relaiilor cu prile afiliate (legate);
Natura tranzaciilor;
Tranzaciile existente, inclusiv valoarea tranzaciilor i soldurilor;
Termenii i condiiile;
Garaniile oferite sau primite;
Provizioane pentru datoriile incerte i cheltuielile cu datoriile, nerecuperate sau incerte.
Elementele trebuie s fie prezentate separat pentru:
SC ............... SRL mam;
entitile care controleaz n comun sau care exercit o influen semnificativ asupra
SC ............... SRL ;
Page 41 of 42

SC ....................... SRL

Manual de politici si proceduri contabile

filiale;
societi asociate;
asocieri n participaiune n care SC ............... SRL este asociat;
personalul managerial-cheie al SC ............... SRL sau al SC ............... SRL sale mam
alte pri afiliate (legate).

ANEXE

Anexa 1 Procedura privind inventarierea elementelor de activ si pasiv


Anexa 2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

Page 42 of 42