Sunteți pe pagina 1din 10

SC .......................

SRL contabile

Manual de politici si proceduri

SC ........................... SRL
ADRESA COMPLETA SAU ANTETUL FIRMEI PERSONALIZAT ....................................................................... Telefon: ..................... Fax: .................... Mobil: .................... Email:............................... web site: ....................... CIF: RO.................. Reg. Com.: ........................... CODURIIBAN:.............................................................BANCA.................................................... Capitalsocial........................................lei

Sloganul firmei dvs.

MANUAL DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE PROPRII in cadrul SC ....................... SRL


CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 1 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

CUPRINS
CUPRINS CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE 1.1 POLITICI CONTABILE 1.2 CADRUL GENERAL DE RAPORTARE 1.2.1 Organizarea i conducerea contabilitii 1.2.2 Registrele de contabilitate 1.2.3. Situaiile financiare anuale 1.3 PRINCIPII CONTABILE 1.4 REGULI GENERALE DE EVALUARE 1.4.1 Evaluarea la data intrrii n societate 1.4.2 Evaluarea cu ocazia inventarierii 1.4.3 Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar 1.4.4 Evaluarea la data ieirii din societate 1.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI 1.6 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE 2.1 GENERALITI 2.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE 2.2.1 Clasificri, definiii 2.2.2 Recunoaterea i evaluarea iniial 2.2.3 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale 2.2.4 Amortizarea imobilizrilor necorporale 2.2.5 Cedarea 2.2.6 Evaluarea la data bilanului 2.2.7 Prezentarea informaiilor 2.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE 2.3.1 Definiii, clasificri 2.3.2 Recunoaterea iniial 2.3.3 Evaluarea iniial 2.3.4 Cheltuieli ulterioare 2.3.5 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale 2.3.6 Amortizarea 2.3.7 Cedarea i casarea 2.3.8 Deprecierea 2.3.9 Compensaii de la teri 2.3.10 Evaluarea la data bilanului 2.3.11 Prezentarea n situaiile financiare 2.4 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIAR 2.4.1 Definiie, clasificri 2.4.2 Evaluarea iniial 2.4.3 Evaluarea la data bilanului 2.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL 2.5.1 Definiii, concepte-cheie CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE 3.1 GENERALITI 3.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE

Pag.

CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 2 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

3.2.1 Definiie, clasificri 3.2.2 Evaluarea stocurilor 3.2.3 Costul stocurilor 3.2.4 Prezentarea informaiilor 3.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE 3.3.1 Definiii i clasificri 3.3.2 Evaluarea creanelor 3.4 CASA I CONTURI LA BNCI 3.5 INVESTIII PE TERMEN SCURT CAPITOLUL IV POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT 4.1 Definiii, clasificri 4.2 Evaluare CAPITOLUL V POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG 5.1 Definiii, clasificri 5.2 Evaluare CAPITOLUL VI POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE 6.1 Definiii, concepte-cheie 6.2 Recunoatere 6.3 Estimare 6.4 Prezentare i descriere CAPITOLUL VIII POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 8.1 CAPITAL 8.2 REZERVE DIN REEVALUARE 8.3 ALTE REZERVE CAPITOLUL IX POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR 9.1 VENITURI 9.1.1 Definiii, clasificri 9.1.2 Recunoaterea veniturilor 9.1.3 Evaluarea veniturilor 9.2 CHELTUIELI 9.3 REZULTAT CAPITOLUL X ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE 10.1 Definiii, generaliti 10.2 Prezentarea informaiilor CAPITOLUL XI PROCEDURI CONTABILE 11.1 Generalitati 11.2 Proceduri contabile 11.2.1 Procedura privind inventarierea 11.2.2 Procedura privind utilizarea formularelor financiar-contabile 11.2.3 Procedura privind regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile ANEXE Anexa 1 Procedura privind inventarierea Anexa 2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 3 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

Obiectivul acestui manual de politici contabile este de a stabili politicile, principiile i procedurile contabile aplicate in cadrul SC ....................... SRL. SC ....................... SRL, inreg. la Reg. Com. din .......................... sub nr. ..............., avand cod fiscal RO................., are sediul social in Localitatea ..................., Str. ....................., Nr..........., Bloc ............., Sc. ..............., cod postal ................, Judetul ................, Telefon/Fax: ..................., Mobil: .................., e-mail: ........................, si puncte de lucru: in .................................................................................. SC ....................... SRL s-a nfiintat cu un capital social integral privat de ...........................lei RON. n prezent societatea dispune de un capital social de .................. lei RON, reprezentat de un numr de .......... parti sociale n valoare de ...... lei RON / parte sociala. Obiectul principal de activitate al societtii l reprezint .............................................., conform codului CAEN .................., si obiecte secundare de activitate: ............................................, etc.

CAPITOLUL I INFORMAII GENERALE


Cadrul de reglementare Politicile si procedurile contabile de lucru proprii din cadrul Sc ....................... Srl sunt elaborate si dezvoltate in conformitate cu art. 10 al Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, si aprobate de administratorul societatii. Obiectivul politicilor contabile Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate de o societate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale. Punctele-cheie avute in vedere la elaborarea politicilor contabile ale Sc ....................... Srl sunt: Respectarea conceptelor de baza ale contabilitatii, si indeosebi: contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii dar si a celorlalte principii (prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiilor, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificare, etc.) care guverneaza functionarea contabilitatii; Furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care sa fie: a) inteligibile b) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si c) credibile in sensul ca: reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a firmei; sunt neutre; sunt prudente; sunt complete sub toate aspectele semnificative; reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica; Conducerea societatii a stabilit politicile contabile pentru operaiunile derulate, descrise n prezentul manual. Aceste politici au fost elaborate avnd n vedere specificul activitii i strategia adoptat de societate. Prin intermediul politicilor contabile aprobate, administratoriul societatii poate gestiona si controla in acelasi timp modul de derulare a operatiunilor economice si poate stabili baza de determinare a informatiilor necesare conducerii pentru fundamentarea deciziilor. De asemenea, politicile contabile: reprezinta un mijloc de control pentru administratorul societatii deoarece, odata aprobate, personalul societatii nu se mai poate abate de la acestea si orice forma de control ulterior se va raporta la cerintele cuprinse in politicile contabile aprobate; reprezinta din punct de vedere al compartimentului financiar-contabil din cadrul societatii, un "cadru legal" intern care trebuie respectat intocmai; ofera in relatia cu tertii (auditori, consultanti fiscali, organe de inspectie fiscala, clienti, potentiali investitori) informatii cu privire la regulile si tratamentele contabile, precum si la procedurile pe care administratorul le-a aprobat. Pornind de la particularitatile activitatii firmei, politicile contabile prezinta si argumenteaza
CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 4 of 10

1.1 POLITICI CONTABILE

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

pentru elementele prezentate in situatiile financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere): metoda aleasa de amortizare a imobilizarilor, regulile de recunoastere si metodele de evaluare a stocurilor, creantelor si datoriilor, pragul de semnificatie al erorilor constatate in contabilitate, optiunea de capitalizare a dobanzii sau recunoasterea acesteia drept cheltuiala, samd. .................................................. ................................................ .................................................

Elementele prezentate n situaiile financiare anuale ale SC ....................... SRL se evalueaz n conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitii de angajamente. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce trezoreria sau echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile financiare ale perioadelor aferente. 1. Principiul continuitii activitii. Trebuie s se prezume c SC ....................... SRL i desfoar activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acest principiu presupune c SC ....................... SRL i continu n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii. Dac conducerea SC ....................... SRL a luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza principiului continuitii, aceast informaie trebuie prezentat, mpreun cu explicaii privind modul de ntocmire a acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia SC ....................... SRL nu i mai poate continua activitatea. 2. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare i politicile contabile trebuie aplicate n mod consecvent de la un exerciiu financiar la altul. ..................................................................

1.3 PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz, de regul, pe baza principiului costului de achiziie sau al costului de producie. 1.4.1 Evaluarea la data intrrii n societate La data intrrii n societate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilete astfel: .......................................................... Evenimentele ulterioare datei bilanului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc ntre data bilanului i data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. Pot fi identificate dou situaii: societatea obine informaii suplimentare fa de cele existente la data bilanului, pentru evenimente care avuseser deja loc la data bilanului. Dac informaiile suplimentare ................................................................

1.4 REGULI GENERALE DE EVALUARE

1.5 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI

Erorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerciiul financiar curent, fie la exerciiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectueaz la data constatrii lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni i declaraii eronate cuprinse n situaiile financiare ale societatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultnd din greeala de a utiliza sau ...................................................................................

1.6 CORECTAREA ERORILOR CONTABILE

CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 5 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

CAPITOLUL II POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE


Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice pentru societate pe o perioad mai mare dect cea acoperit de situaiile financiare din anul curent. Beneficiile economice viitoare reprezint potenialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie ctre societate. Aceste active trebuie capitalizate, iar costurile lor trebuie s fie alocate pe parcursul perioadelor cu beneficii pentru societate (durata de via util). Activele imobilizate sunt clasificate n dou categorii: a. Imobilizri nefinanciare; b. Imobilizri financiare. a. Imobilizrile nefinanciare sunt active funcionale prin natura lor i pot fi clasificate n dou tipuri de baz: Imobilizrile corporale sunt acele active ce au consisten fizic i care sunt deinute pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau pentru alte scopuri i care se ateapt s se utilizeze pe parcursul mai multor perioade ; Imobilizri necorporale sunt acele active fr consisten fizic i care sunt deinute pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau n scopuri administrative, care sunt identificabile i sunt controlate de societate ca rezultat al unor evenimente trecute i de pe urma crora se ateapt beneficii economice viitoare. ................................................. 2.2.1 Clasificri, definiii n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind: concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile si activele similare, cu excepia celor create intern de societate; ............................ 2.2.2 Recunoaterea i evaluarea iniial Un activ necorporal trebuie recunoscut dac i numai dac: a. se estimeaz c beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obinute de ctre societate; i ........................................... Un activ necorporal poate fi achiziionat avnd ca surs de finanare subvenie. Sc ...................... Srl recunoate iniial activul la valoarea nominal, la care se adaug orice cheltuial care este direct atribuibil pregtirii activului n vederea utilizrii sale, iar subvenia se recunoate ca un venit amnat. Recunoaterea unei cheltuieli Cheltuiala cu un element necorporal trebuie s fie recunoscut direct n contul de excedent i pierdere atunci cnd este efectuat, cu excepia cazului n care: face parte din costul unui activ necorporal care ntrunete criteriile de recunoatere; Cheltuieli anterioare care nu vor fi recunoscute ca activ Cheltuiala n cazul unui element necorporal care a fost iniial recunoscut ca o cheltuial de societate, n situaiile financiare ale anului precedent sau n raportrile financiare interimare, nu trebuie recunoscut, la o dat ulterioar, ca parte din costul unui activ necorporal. 2.2.3 Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal dup cumprare sau finalizarea sa trebuie recunoscute n contul de excedent i pierderi atunci cnd sunt efectuate, cu excepia cazului n care:....................................... ...........................................

2.1 GENERALITI

2.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE

2.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE


2.3.1 Definiii, clasificri
CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 6 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

Imobilizrile corporale sunt elemente corporale care ..................

2.4.1 Definiie, clasificri Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile acordate entitilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor de care Sc ....................... Srl este legat n virtutea intereselor de participare, alte investiii deinute ca .............................

2.4 POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIAR

2.5.1 Definiii, concepte-cheie 1. Contractul de leasing este un acord prin care locatorul transfer locatarului (utilizatorului) dreptul de a utiliza un activ pentru o durat de timp convenit ntre cele dou pri, contra unei pli periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing locatorul se oblig s respecte dreptul de opiune al utilizatorului de a achiziiona activul, de a prelungi durata ........................................................ ..................................................

2.5 POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING-UL

CAPITOLUL III POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE


3.1 GENERALITI
Un activ se clasific ca activ circulant atunci cnd: a. este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s fie realizat n termen de 12 luni de la data bilanului; b. este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare; este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este ................................

3.2 POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE


3.2.1 Definiie, clasificri Stocurile reprezint active: a. care sunt deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii; n curs de producie n vederea unei vnzri pe parcursul desfurrii normale a ..................................

3.3.1 Definiii i clasificri Conturile de creane reprezint sume datorate de clieni pentru bunuri sau servicii oferite n cursul normal al operaiunilor de activitate. Creanele includ: creane comerciale, care sunt sume datorate de clieni pentru bunuri vndute sau servicii ............................ si completarile ulterioare. 3.4 CASA I CONTURI LA BNCI Conturile la bnci cuprind: Valorile de ncasat (cecurile i efectele comerciale depuse la bnci) Disponibilitile n lei i valut

3.3 POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE

...................................... CAPITOLUL IV
CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 7 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT


Datorie. O obligaie prezent a SC ....................... SRL care deriv din evenimentele din trecut i a crei compensare se preconizeaz s rezulte dintr-o ieire din societate a unor resurse care reprezint beneficii economice. ............................... Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care consemneaz apariia lor. .........................

4.1 Definiii, clasificri

4.2 Evaluare

CAPITOLUL V POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG


Datoriile pe termen lung reprezint sacrificii viitoare de beneficii economice care trebuie ........................

5.1 Definiii, clasificri

Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care consemneaz apariia lor. Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii datoriilor n valut la cursuri diferite ..................

5.2 Evaluare

CAPITOLUL VI POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE


n vederea nelegerii politicilor contabile privind provizioanele, trebuie avute n vedere urmtoarele concepte-cheie: .................

6.1 Definiii, concepte-cheie

CAPITOLUL VIII POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII


Capitalurile proprii reprezint acumularile SC ....................... SRL, dup deducerea tuturor datorilor. .................................

CAPITOLUL IX POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR


9.1 VENITURI
9.1.1 Definiii, clasificri
CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 8 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

a. Veniturile reprezint creteri de avantaje economice, intervenite n cursul exerciiului, care au generat o majorare a capitalurilor proprii. n categoria veniturilor se includ att sumele .................... ......................................... financiar.

Cheltuielile SC ....................... SRL reprezint valorile pltite sau de pltit pentru: consumuri de stocuri; lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz societatea; cheltuieli cu personalul; executarea unor obligaii legale sau contractuale. Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a .................................

9.2 CHELTUIELI

Rezultatul financiar (profit sau pierdere) se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar. Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i este ..................................

9.3 REZULTAT

CAPITOLUL X ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE


Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i pasivele SC ....................... SRL se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului (elemente extrabilaniere). n aceast categorie se includ: ........................... SC ....................... SRL trebuie s prezinte, pentru fiecare clas de datorii contingente, la data bilanului, o scurt descriere a naturii datoriei contingente, i acolo unde este posibil, o estimare a efectului su .....................................

10.1 Definiii, generaliti

10.2 Prezentarea informaiilor

CAPITOLUL XI PROCEDURI CONTABILE


11.1 Generalitati
Cadrul legislativ Procedurile contabile elaborate in cadrul SC ...................... SRL respecta prevederile
CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 9 of 10

SC ....................... SRL contabile

Manual de politici si proceduri

OMFP 2861/2009 cu privire la precizarile legate de procedurile de inventariere, prevederile OMEF 3512/2009 si prevederile OMFP 2226/2006 cu privire la precizarile legate de documentele financiar contabile, precum si prevederile Legii contabilitatii 82/1991 republicata, modificata si completata cu OUG 37/2011 si ale OMFP 3055/2009 cu privire la precizarile legate de principiile contabile, bazele, conventiile, practicile si regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale. Setul de politici si proceduri contabile cuprinde ........................................

Potrivit legislatiei in domeniul contabilitatii in cadrul SC ................... sunt aprobate doua proceduri si anume: 1. Procedura privind inventariere; 2. Procedura privind utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile; 11.2.1 Procedura privind inventarierea elementelor de activ si pasiv Procedura privind inventarierea in cadrul SC ....................... SRL a fost elaborata in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2861/ 2009 care aproba Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. (Anexa 1) Procedura este elaborat ...................................................... de inventariere. Inventarierea are ca scop .............................................. i a performantei unitii pentru respectivul exerciiu financiar. 11.2.2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere Procedurile privind evidenta, utilizarea si regimul intern de numerotare a formularelor financiar-contabile in cadrul SC ....................... SRL au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile si OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.(Anexa 2)

11.2 Proceduri contabile

ANEXE
Anexa 1 Procedura privind inventarierea elementelor de activ si pasiv Anexa 2 Procedura privind evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inseriere

Lucrarea are 39 de pagini + cele 2 anexe: P01 are 12 pagini si P02 are 6 pagini Pentru comenzi, alte produse la preturi speciale in materie de contabiliate sau mai multe informatii va rugam trimitetiunemaillasteriana20@yahoo.comcusubiectulComandaManual.

Atentie!Toatepreturilesepotnegociainfunctiedevolumulcomandat!

Va multumesc pentru timpul acordat si va doresc o zi excelenta. Cu stima, Ardeleanu Liliana 0740201301

CreatedbyARDELEANULILIANA0740.201.301Page 10 of 10