Sunteți pe pagina 1din 18

Aceasta este o versiune demonstrativa.

Pentru mai multe detalii vizitati:


www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

Contabilitateafirmei.ro
Informatii financiar contabile si fiscale

Inventarierea patrimoniului
Proceduri complete. Exemple practice.

Contine

Manual proceduri de inventariere

Editia a II-a revizuita si completata

Bucuresti, 2012

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

Cuprins
1. Notiuni generale privind inventarierea..................................................................................................... 4 1.1. Inventarierea obligatie legala si mijloc de urmarire ....................................................................... 4 1.2. Generalitati ........................................................................................................................................ 6 2. Proceduri premergatoare procesului de inventariere .............................................................................. 7 2.1. Notiuni Generale ................................................................................................................................ 7 2.2. Etape procedurale.............................................................................................................................. 9 2.3. Elemente specifice - mentiuni ......................................................................................................... 14 2.4. Listele de inventariere ..................................................................................................................... 15 3. Procedurile de inventariere .................................................................................................................... 18 4. Inventarierea patrimoniului. Evaluare .................................................................................................... 19 4.1. Inventarierea bunurilor - Evaluare ................................................................................................... 19 4.1.1. Inventarierea activelor imobilizate ........................................................................................... 19 4.1.2. Inventarierea stocurilor ............................................................................................................ 32 4.1.3. Inventarierea elementelor de trezorerie .................................................................................. 41 4.2. Inventarierea altor elemente patrimoliale. Evaluare ...................................................................... 44 4.2.1. Inventarierea creantelor ........................................................................................................... 44 4.2.2. Inventarierea datoriilor ............................................................................................................. 49 4.2.3. Inventarierea elementelor de capital ....................................................................................... 54 4.3. Inventarierea bunurilor care nu apartin societatii........................................................................... 55 4.4. Principiul independentei exercitiului ............................................................................................... 57 5. Finalizarea procesului de inventariere .................................................................................................... 63 6. Inregistrarea in contabilitate a rezultatului inventarierii........................................................................ 68 6.1. Inregistrarea diferentelor - bunuri ................................................................................................... 68 6.1.1. Diferente la inventar - active imobilizate.................................................................................. 68 6.1.2. Inventarierea stocurilor ............................................................................................................ 80 6.1.3. Inventarierea elementelor de trezorerie .................................................................................. 89 6.2. Diferente in cazul altor elemente patrimoniale............................................................................... 92 6.2.1. Diferente la inventar - creante.................................................................................................. 92 6.2.2. Diferente la inventar - Datorii ................................................................................................... 96

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

7. Registrul inventar .................................................................................................................................... 99 8. Inventarierea patrimoniului pentru institutiile publice ........................................................................ 102 9. Sanctiuni specifice ................................................................................................................................. 104

Anexa 1 - Model decizie inventariere ................................................................................................... 105 Anexa 2 - Model declaratia gestionar inainte de inventariere ............................................................. 106 Anexa 3.1 - Lista de inventariere 14-3-12 ............................................................................................. 107 Anexa 3.2 - Lista de inventariere 14-3-12/a ......................................................................................... 111 Anexa 3.3 - Lista de inventariere 14-3-12/b ......................................................................................... 114 Anexa 4 - Model proceduri de inventariere.......................................................................................... 118 Anexa 5.1. - Model scrisoare de confirmare bancara Var. 1................................................................. 132 Anexa 5.2. - Model scrisoare de confirmare bancara Var. 2................................................................. 133 Anexa 6 - Model extras de cont (clienti) ............................................................................................... 134 Anexa 7 - Model extras de cont (furnizori) ........................................................................................... 135 Anexa 8 - Model declaratie gestionar dupa inventariere ..................................................................... 136 Anexa 9 - Model registru inventar ........................................................................................................ 137

Bibliografie ................................................................................................................................................ 138

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

1. Notiuni generale privind inventarierea


1.1. Inventarierea obligatie legala si mijloc de urmarire

Inventarierea patrimoniului - obligatie impusa de Legea contabilitatii Obligatia impusa de Reglementarile contabile nationale Obligatia impusa de nevoia de informare

Inventarierea patrimoniului - obligatie impusa de Legea contabilitatii Obligatia inventarierii patrimoniului este prevazuta in Legea contabilitatii nr. 82/1992.

Astfel, potrivit Art. 7 alin. 1, Persoanele prevazute (...) au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.

Persoanele la care se face referire mai sus sunt enumerate in Legea contabilitatii, fiind vorba de: - Societatile comerciale, societati/companii nationale, regii autonome, institute nationale de cercetare-dezvoltare, societati cooperatiste si alte persoane juridice; - Institutii publice, asociatiile si alte persoane juridice cu si fara scop patrimonial; - Subunitati fara personalitate juridica, cu sediul in strainatate, care apartin persoanelor prevazute anterior, cu sediul in Romania, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi; - Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevazute in legislatia pietei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat si alte entitati organizate pe baza Codului civil; - Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri.

Rezultatele inventarierii trebuie reflectate in contabilitate, prin inregistrarea eventualelor diferente constatate intre situatia faptica si situatia scriptica, aceasta fiind tot o obligatie legala a contribuabilului.

Obligatia impusa de Reglementarile contabile nationale Totodata, obligatia efectuarii inventarierii este prevazuta si in OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit caruia: In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, entitatile trebuie sa procedeze la

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

2.2. Etape procedurale


Organizarea procesului de inventariere Comisiile de inventariere Comisia centrala de inventariere Externalizarea procesului de inventariere Sarcinile responsabililor cu gestiunea patrimoniului Sarcinile comisiei de inventariere

Organizarea procesului de inventariere Potrivit prevederilor legale (Legea contabilitatii nr. 82/1991, reglementarile contabile), raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine

administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. In vederea efectuarii inventarierii, responsabilii cu gestiunea patrimoniului aproba

proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le aduc la cunostinta comisiilor de inventariere in vederea insusirii regulilor specifice procesului pe care urmeaza a-l realiza. Ca regula generala (de la care exista si exceptii), inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa, emisa de persoanele responsabile cu gestiunea patrimoniului. In decizia de numire se mentioneaza in mod obligatoriu: - componenta comisiei (numele presedintelui si membrilor comisiei); - modul de efectuare a inventarierii; - metoda de inventariere utilizata; - gestiunea supusa inventarierii; - datele de incepere si de terminare a operatiunilor.

Anexa 1 - Model decizie de inventariere

Exceptia invocata mai sus presupune ca la entitatile al caror numar de salariati este redus, inventarierea poate fi efectuata de catre o singura persoana.

Comisiile de inventariere Pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica, tehnica si care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

3. Procedurile de inventariere
Potrivit prevederilor legale, in scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea prevederilor legale. Responsabilii cu gestiunea patrimoniului vor intocmi si aproba proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care le aduc la cunostinta membrilor comisiilor de inventariere in vederea insusirii regulilor specifice procesuli pe care urmeaza a-l realiza.

Prezentam mai jos un model de proceduri de inventariere pe care va incurajam sa-l utilizati, desigur, dupa ca face adaptari in functie de specificul entitatii supuse inventarierii.

Anexa 4 - Model proceduri de inventariere

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

18

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

4.1.2. Inventarierea stocurilor


Important: In acest capitol se prezinta doar modalitatea in care trebuie sa procedeze membrii comisiei de inventariere, in functie de situatie, cu privire la faptele constatate in timpul inventarierii. Nu se prezinta modalitatea de reflectare in contabilitate a rezultatelor inventarierii, acest lucru facand obiectul Capitolului 6 "Inregistrarea in

contabilitatea a rezultatului inventarierii".

Generalitati
Mentiuni specifice privind inventarierea stocurilor Compensarea plusurilor cu minusurile la inventar Perisabilitati Bunuri aflate asupra angajatilor Caz special societatile de leasing

Inventarierea stocurilor
Evaluarea la inventar a elementelor de natura stocurilor Stocuri achizitionate cu plata in valuta Principiul prudentei Inventarierea semifabricatelor

Productia in curs de aprovizionare Productia in curs de executie Lucrari si servicii in curs de executie

Generalitati

Mentiuni specifice privind inventarierea stocurilor In procesul de inventariere a stocurilor trebuie avute in vedere elemente specifice, respectiv: - Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz. Bunurile aflate in ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmand a fi mentionat si in listele de inventariere respective. - La lichidele a caror cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvazare si masurare, continutul vaselor - stabilit in functie de volum, densitate, compozitie etc. - se verifica prin scoaterea de probe din aceste vase, tinandu-se seama de densitate, compozitie si de alte caracteristici ale lichidelor, care se constata fie organoleptic, fie prin masurare sau probe de laborator, dupa caz.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

32

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

4.1.3. Inventarierea elementelor de trezorerie


Conturi la banci Numerar in casierie Titluri pe termen scurt Alte valori de trezorerie Evaluarea elementelor de trezorerie

Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si alte valori aflate in casieria entitatilor fac obiectul procesului de inventariere.

Conturi la banci Disponibilitatile aflate in conturi la banci sau la unitatile Trezoreriei Statului se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entitatii. In acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancara, puse la dispozitie de institutiile de credit si unitatile Trezoreriei Statului, vor purta stampila oficiala a acestora. In vederea determinarii tuturor legaturilor cu banca (conturi curente, depozite, garantii, gajuri, credite pe termen lung sau pe termen scurt) se pot intocmi scrisori catre banca cu solicitarea precizarii tuturor elementelor implicate de relatia cu banca.

Anexa 5.1 -Model scrisoare de confirmare bancara varianta 1

Anexa 5.2 - Model scrisoare de confirmare bancara varianta 2

In general scrisorile de confirmare bancara (modelul nr. 2) sunt transmise de catre auditori bancii, in numele clientilor, si sunt emise de contra-cost de banca, preturile fiind variabile si destul de ridicate.

Special - Entitati pentru care anul financiar este diferit de anul calendaristic In cazul entitatilor care, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute in vedere informatiile aferente ultimei zile a exercitiului financiar astfel ales.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

41

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

4.2. Inventarierea altor elemente patrimoliale. Evaluare


4.2.1. Inventarierea creantelor
Inventarierea creantelor Extrasul de cont pentru confirmare creanta Diferente in scrisoarea de circularizare Evaluarea creantelor Evaluarea creantelor in valuta Inventarierea creantelor in legatura cu bugetul de stat sau alte bugete publice Creante prescrise

Inventarierea creantelor Creantele fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Atentie! Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri si se sanctioneaza.

Extrasul de cont Extrasul de cont se utilizeaza ca document de inventariere a soldurilor conturilor privind datoriile si creantele entitatii in relatiile cu tertii, dar serveste si la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate, provenite din relatii economicofinanciare si ca instrument de conciliere prearbitrala. Se intocmeste in trei exemplare de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica. Extrasul de cont circula: - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele); - la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiarcontabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

44

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

4.2.2. Inventarierea datoriilor


Inventarierea datoriilor Extrasul de cont Diferente in scrisorile de circularizare Evaluarea datoriilor Evaluarea datoriilor in valuta Inventarierea datoriilor in legatura cu bugetul de stat sau alte bugete publice Datorii prescrise

Inventarierea datoriilor Obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise.

Atentie! Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare se sanctioneaza.

Extrasul de cont Extrasul de cont se utilizeaza ca document de inventariere a soldurilor conturilor privind datoriile si creantele entitatii in relatiile cu tertii, dar serveste si la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse, ramase neachitate, provenite din relatii economicofinanciare si ca instrument de conciliere prearbitrala. Se intocmeste in trei exemplare, de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii beneficiare, pe baza datelor din contabilitatea analitica. Extrasul de cont circula: - la conducatorul compartimentului financiar-contabil si conducatorul unitatii emitente, pentru semnare (toate exemplarele); - la unitatea debitoare (exemplarele 1 si 2), care restituie unitatii emitente exemplarul 2 semnat pe verso de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiarcontabil, pentru confirmarea debitului. Eventualele obiectii asupra sumelor prevazute in extrasul de cont se consemneaza intr-o nota explicativa semnata de conducatorul unitatii si conducatorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaza la exemplarul 2 al extrasului de cont.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

49

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

4.4. Principiul independentei exercitiului


Generalitati Estimari de venituri Reduceri comerciale primite ulterior achizitiei Penalitati de facturat Reduceri financiare Venituri financiare Estimari de cheltuieli Costuri de exploatare curente Costuri reprezentand penalitati de la terti Majorari la bugetul de stat Costuri financiare Inregistrarea TVA aferent cheltuielilor de protocol Reduceri comerciale acordate ulterior livrarii Operatiuni ulterioare datei de 31 decembrie

Generalitati In realizarea prezentelor exemple se au in vedere doua aspecte (se presupune ca anul financiar corespunde cu anul calendaristic): - Costuri de exploatare, curente, din categoriile: energie electrica, gaze, telefonie fixa si mobila, intretinere; - Costuri reprezentand dobanzi, majorari si penalitati de intarziere facturate dupa data inchiderii anului fiscal dar care se refera la anul fiscal incheiat; - Costuri financiare (dobanzi, comisioane); - TVA aferent cheltuielilor de protocol ce depasesc limita legala; - Reduceri comerciale acordate ulterior livrarii

Costuri de exploatare curente din categoriile: energie electrica, gaze, telefonie fixa si mobila, intretinere In realizarea acestui obiectiv se va avea in vedere identificarea tuturor costurilor facturate dupa data de 31 decembrie, dar care fac referire (total sau partial) la perioade dinainte de data de 31 decembrie. Acolo unde este posibil, informatiile se iau din documentele emise de furnizori / prestatori. In caz contrar, se va estima valoarea ce trebuie recunoscuta drept cheltuiala in timpul exercitiului financiar.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

57

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

5. Finalizarea procesului de inventariere


Finalizarea procesului de inventariere Listele de inventariere Deprecieri constatate in derularea procesului de inventariere Plusuri si minusuri la inventariere Compensarea Bunuri pentru care se aplica scazaminte

Finalizarea procesului de inventariere La sfarsitul procesului de inventariere, pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile si valorile banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere in prezenta sa.

De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfarsitul listelor de inventariere.

In acest sens gestionarul va semna o declaratie al carei model poate fi vizualizat in fisierul atasat.

Anexa 8 - Model declaratie gestionar dupa inventariere

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de inventariere, de catre gestionar, precum si de catre specialisti solicitati de catre presedintele inventariate. In cazul gestiunilor colective (cu mai multi gestionari), listele de inventariere se semneaza de catre toti gestionarii, iar in cazul predarii-primirii gestiunii, acestea se semneaza atat de catre gestionarul predator, cat si de catre cel primitor. Completarea listelor de inventariere se efectueaza fie folosind sistemul informatic de prelucrare automata a datelor, fie prin inscrierea elementelor de active identificate, fara spatii libere si fara stersaturi, conform procedurilor interne aprobate. comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor

Listele de inventariere utilizate sunt cele prezentate, ca model, mai jos:

Anexa 3.1 - Lista de inventariere 14-3-12

Anexa 3.2 - Lista de inventariere 14-3-12/a

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

63

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

6. Inregistrarea in contabilitate a rezultatului inventarierii


6.1. Inregistrarea diferentelor - bunuri

6.1.1. Diferente la inventar - active imobilizate


Important: In acest capitol se prezinta doar modalitatea in care se inregistreaza in contabilitate propunerile aprobate ale comisiei de inventariere cu privire la faptele determinate in urma realizarii procesului de inventariere

Imobilizari necorporale
Diferente la inventar Evaluarea imobilizarilor necorporale

Imobilizari corporale
Imobilizari corporale Imobilizari corporale aflate in afara entitatii Evaluarea imobilizarilor corporale Reevaluarea imobilizarilor corporale

Imobilizari corporale in curs de executie Imobilizari financiare Alte exemple, pe scurt Studiu de caz

Imobilizari necorporale
In ceea ce priveste existenta fizica a imobilizarilor necorporale, se trateaza cazurile in care sunt identificate plusurile constatate la inventariere. In fapt, neavand o existenta fizica, nu pot fi determinate lipsuri la inventariere, ci, cel mult, expirarea duratei de utilizare, scoaterea voluntara din uz sau deprecierea.

Exemplu: Constatare. Avand in vedere finalizarea perioadei in care societatea supusa

inventarierii a detinut dreptul de utilizare a unui soft informatic, comisia de inventariere a propus scoaterea din evidenta a softului in cauza. Valoarea la cost istoric este de 8.000 lei. Inregistrare. Avand in vedere ca a expirat durata de utilizare, se subintelege ca imobilizarea a fost integral amortizata, prin urmare amortizarea calculata si inregistrata

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

68

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

Studiu de caz Va supunem atentiei urmatorul studiu de caz.

Exemplu: Constatare. In urma inventarierii patrimoniului la 31 decembrie, comisia de

inventariere constata ca doua echipamante de productie sunt complet amortizate si ca mentinerea lor in continuare in functiune nu ar mai produce beneficii. Echipamentul 1 va fi vandut la pretul de 600 lei, costul sau istoric fiind de 8.000 lei, in timp ce echipamentul 2 va fi supus procesului de casare. Valoarea sa contabila a fost de 6.500 lei. Din casare rezulta piese de schimb in suma de 400 lei, iar cheltuielile ocazionate (costul cu materialele consumate) sunt de 280 lei. Inregistrare. Inregistrarea in contabilitate se inregistreaza etapizat, astfel:

Vanzarea echipamentului 1 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 4427 TVA colectata

461 Debitori diversi 461 Debitori diversi

600 lei

144 lei

Scoaterea din gestiune a primului echipament:

2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

8.000 lei

Inregistrarea pieselor de schimb rezultate din casare:

3024 Piese de schimb

7588 Alte venituri din exploatare

400 lei

Inregistrarea costurilor ocazionate de casare:

6588 Alte cheltuieli de exploatare

3028 Alte materiale consumabile

280 lei

Scoaterea din gestiune a celui de-al doilea echipament

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

78

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

6.1.2. Inventarierea stocurilor


Important: In acest capitol se prezinta doar modalitatea in care se inregistreaza in contabilitate propunerile aprobate ale comisiei de inventariere cu privire la faptele determinate in urma realizarii procesului de inventariere

Stocuri
Stocuri lipsa la inventariere Stocuri in plus la inventariere Bunuri similare - compensare Minusuri la inventar, perisabilitati Evaluarea la inventar

Productia in curs de executie


Diferente la inventar Lucrari si servicii in curs de executie Evaluarea stocurilor in curs de executie

Cazuri particulare
Pierderile tehnologice constatate cu ocazia inventarierii Marfuri expirate scoase din gestiune cu ocazia inventarierii Minusuri provocate de calamitati naturale Minusuri la inventar imputabile

Stocuri

In ceea ce priveste stocurile, trebuie facute precizari atat in ceea ce priveste existenta fizica a acestora (pentru care, in caz de nepotrivire, trebuie inregistrate plusurile sau minusurile inregistrate la inventar), dar si inspectia fizica si / sau stabilirea valorii de piata (caz in care se recunosc diminuarile de valoare, nu si eventualele informatii privind cresterile). Asadar, se au in vedere in primul rand diferentele cantitative determinate in urma procesului de inventariere, respectiv indentificarea unor stocuri care nu sunt inregistrate in patrimoniul societatii (plusuri) sau lipsa din gestiune a unor stocuri (minusuri la inventariere). Pe de o parte putem avea in vedere stocuri identificate in gestiune care nu se gasesc si in evidentele contabile, asa cum reiese din urmatoarele exemple:

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

80

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

6.2. Diferente in cazul altor elemente patrimoniale


6.2.1. Diferente la inventar - creante
Diferente la inventar - creante Evaluarea creantelor Evaluarea creantelor in valuta Inventarierea creantelor in legatura cu bugetul de stat sau alte bugete publice Creante prescrise

Diferente la inventar - creante In principiu, nu trebuie sa existe diferente la inventar in ceea ce priveste creantele. Nepotrivirile cu partenerii, in ceea ce priveste soldurile confirmate prin scrisorile de circularizare trebuie identificate individual si, acolo unde este cazul, adaugate / eliminate elementele lipsa / dublate.

Evaluarea creantelor Evaluarea la inventar a creantelor se face la valoarea lor probabila de incasare. Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor. Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

Pentru exemplificarea cazurilor reprezentand creantele incerte, se considera urmatoarele situatii: Exemplu: Constatare. La data de 31 decembrie 2011, cu ocazia inventarierii, se constata existenta unei creante neincasate in suma de 12.380 lei, pentru care a fost depasita scadenta. Creanta a fost inregistrata in contabilitate la data de 20 ianuarie 2011. Conform informatiilor publice, se identifica faptul ca partenerul in cauza este in lichidare. Analizand situatia patrimoniala a debitorului, specialistiii din comisia de inventariere concluzioneaza ca probabilitatea de recuperare a creantei este de 60%. Pentru suma reprezentand 40% din valoarea creantei (suma ce se estimeaza a nu mai fi recuperata), comisia de inventariere propune inregistrarea unei ajustari pentru depreciere. Inregistrare. Avand in vedere situatia de fapt, se vor avea in vedere doua aspecte: - pe de o parte, starea de incertitudine privind incasarea creantei impune inregistrarea acesteia in contul 4118 - Clienti incerti sau in litigiu.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

92

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

6.2.2. Diferente la inventar - Datorii


Inventarierea datoriilor Evaluarea datoriilor Evaluarea datoriilor in valuta Inventarierea datoriilor in legatura cu bugetul de stat sau alte bugete publice Datorii prescrise

Inventarierea datoriilor In principiu, diferente la inventar in ceea ce priveste datoriile nu trebuie sa existe. Nepotrivirile cu partenerii, in ceea ce priveste soldurile confirmate prin scrisorile de circularizare trebuie identificate individual si, acolo unde este cazul, adaugate / eliminate elementele lipsa / dublate.

Evaluarea datoriilor Evaluarea la inventar a datoriilor se face la valoarea lor probabila de plata. Comparativ cu creantele, nu exista ajustari de efectuat asupra datoriilor. Cu toate acestea, exista o serie de alte elemente necesar a fi evaluate, cum ar fi datoriile potentiale, de achitat in viitor, referitoare la fapte prezente. Pentru aceasta consideram urmatorul exemplu:

Exemplu: Constatare. La data de 31 decembrie 2011, cu ocazia inventarierii, se constata existenta unei datorii neachitate in suma de 12.380 lei pentru care exista un proces deschis de creditor. Avocatii societatii, analizand starea curenta a procesului, estimeaza ca procesul va fi pierdut. Mai mult, furnizorul ar putea obtine, daune de 10.000 lei, probabilitatea de a le obtine fiind de 80%. Comisia de inventariere propune inregistrarea daunelor datorate furnizorului pentru suma de 8.000 lei. Inregistrare. Inregistrarea in contabilitate se face prin formula contabila:

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

1511 Provizioane pentru litigii

8.000 lei

Evaluarea datoriilor in valuta Evaluarea la bilant a datoriilor exprimate in valuta se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

96

Inventarierea patrimoniului. Proceduri complete. Exemple practice. (Versiune demo)

Anexa 4 - Model proceduri de inventariere

MANUAL

Proceduri de inventariere

Catre: [persoana careia i se adreseaza] Calitatea: [membru sau presedinte al comisiei de inventariere] Scopul: [indeplinirea sarcinilor de membru / presedinte al comisiei de inventariere] Data: [data inmanarii]

Aceasta este o versiune demonstrativa.


Pentru mai multe detalii vizitati: www.contabilitateafirmei.ro/librarieonline/inventarierea_patrimoniului.htm

118