Sunteți pe pagina 1din 14

Standarde Internationale Diferente dintre politicile contabile

de Raportare Financiara conforme cu OMFP 1802/2014 si cele


prevazute de IFRS
Suport curs

Lector abiliat CECCAR


Adriana Florina POPA
POPA

Prezentarea situaiilor financiare si cerinte Prezentarea situaiilor financiare si cerinte


de informare de informare

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IAS 1 solicit o list de elemente care Bilanul i contul de profit i pierdere Posturi noi: O serie de posturi, obligatorii potrivit
trebuie s apar obligatoriu n bilan sau sunt standardizate. IAS 1, nu apar n formularul de bilan
situaia rezultatului global. activele imobilizate deinute n vederea
din OMFP 1802/2014.

Formularul prestabilit de bilan solicit vnzrii (IFRS 5),


n situaia poziiei financiare (titulatura prezentarea unor posturi (provizioane,
sub care apare bilanul n IAS 1), cheltuieli n avans) care sunt prezumate activele
sau datoriile incluse n grupurile
activele i datoriile curente sunt a fi implicit pe termen lung, respectiv pe de active deinute n vederea vnzrii
prezentate separat de cele pe termen termen scurt. (IFRS 5),
lung.
Principiul pragului de semnificaie - creanele/datoriile de impozit amnat
permite prezentarea separat a (IAS 12).
elementelor semnificative doar n notele
explicative
Prezentarea situaiilor financiare si cerinte Prezentarea situaiilor financiare si cerinte de
de informare informare
IFRS OMFP 1802/2014
IFRS OMFP 1802/2014
Exista cerinte de informare suplimentare:
IAS 1 solicit: Contul
ontul de profit i pierdere - cu
cheltuielile clasificate dup natur,
-IFRS 8 - cerinte mult mai extinse referitor
 situa
nsoit de o detaliere a cheltuielilor
la raportarea pe segmente de activitate si situaia rezultatului global sau
dup funcii n notele explicative,
segmente geografice.
 contul
contul de profit i pierdere (cu
- IAS 33 Rezultatul pe actiune cheltuielile clasificate dup natur sau
dup funcii n funcie de opiunea
entitii) i situa
situaia rezultatului global*
global*.
-IFRS 7 Instrumente financiare: informaii
de furnizat etc
Prezentarea distinct a elementelor
extraordinare este interzis de IAS 8.
Situaia poziiei financiare poate conine
trei rnduri de sume n cazul aplicrii IAS 1 solicit prezentarea separat a - doar daca tranzactiile sunt
tratamentului retrospectiv pentru elementelor care decurg din semnificative si nu au fost incheiate n
schimbrile de politici i coreciile de erori. tranzaciile cu proprietarii. condiii de pia normale.

* Alte elemente ale rezultatului global:  Situaia fluxurilor de numerar are coninut similar cu cel descris de IAS 7.

Modificari la rezervele din reevaluarea activelor (incidenta IAS 16 si  Structura situaiei variaiei capitalurilor proprii este asementoare.
IAS 38)

Castiguri si pierderi din masurarea activelor financiare evaluate la  Prevederile IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare au fost
valoarea justa (incidenta IAS 39) preluate integral n Ordin 1802/2014.

Castiguri si pierderi din instrumente de acoperire a riscului de cash


flow (incidenta IAS 39)

Castiguri si pierderi din conversia situatiilor financiare ale unei


operatiuni in strainatate (incidenta IAS 21)

Castiguri si pierderi actuariale aferente beneficiilor planurilor de pensii


(incidenta normei IAS 19)
IAS 29 Raportarea financiar
financiar n economii
hiperinfla
hiperinflaioniste
ioniste Exemple

Sunt necesare ajustri ale elementelor de active nemonetare. 1. Retratarea capitalului social la inflatie (in functie de indicele general al
preturilor de la 31.12.2003 si de momentul constituirii si al majorarilor de
capital)
Exemple:
 imobilizri corporale i necorporale evaluate la cost,
118 = 1028 plus de valoare
 active financiare nemonetare evaluate la cost,
 cheltuieli/venituri in avans;
118 Rezultatul reportat provent din adoptarea pentru prima data a IAS 29
 avansuri platite/acordate;
1028 Ajustari ale capitalului social
 stocuri;
 investitii in actiuni;
 capital social subscris i vrsat nainte de 1 ianuarie 2004), avnd n
vedere c economia romneasc a fost o economie hiperinflaionist
2. Retratarea unei imobilizari corporale partial amortizate
pn la 31 decembrie 2003. Valoare bruta ajustata = 15.000 * 169/100 =25.350 lei
Amortizare cumulata ajustata = 9.000 * 169/100 = 15.210 lei
! Nu trebuie retratate la inflatie elementele care sunt evaluate la valoarea
justa.

Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IAS 16 Imobilizri corporale nu se Sfera imobilizrilor corporale este mai Evaluarea initiala Nu exista cerinta de actualizare in cazul
aplica pentru: extins
In cazul platii amanate peste termenele amanarii platii.
imobilizrile corporale clasificate n normale de creditare, diferenta dintre
conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate exista active pentru care se aplic pretul in numerar echivalent si plata
deinute n vederea vnzrii i activiti tratamente contabile specifice totala este considerata dobanda (ct.
ntrerupte; imobilizrilor corporale n reglementarea 6681 Cheltuieli cu amanarea platii
activele biologice aferente activitii naional, dar care intr n sfera de peste termenele normale de creditare).
agricole (IAS 41 Agricultura); aplicare a altor standarde (IFRS 5 sau Exceptie: cazul recunoasterii dobanzii in
recunoaterea i evaluarea activelor de IAS 40). costul bunului conform IAS 23.
explorare i evaluare (IFRS 6 Explorarea
i evaluarea resurselor minerale); sau
concesiunile miniere i rezervele
minerale cum ar fi petrolul, gazul natural
i resurse neregenerabile.
Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Reducerile financiare nu sunt deduse  deducerea valorii reziduale (dac se amortizeaz ntreg costul
Nu se face distincie ntre diferitele tipuri din costul de achiziie, ci sunt poate fi estimat fiabil); imobilizrilor;
de reduceri de pre, toate diminund recunoscute ca venituri financiare (767
costul de achiziie. Venituri din sconturi primite).
 ntreruperea amortizrii atunci cnd permite utilizarea unor politici contabile
aceasta depete valoarea net diferite de tratamentele fiscale, (desi
Reducerile comerciale primite ulterior contabil; are utilizare redusa datorita costurilor
facturrii corecteaz costul stocurilor la unei raportri duble sau a nevoii de
care se refer, dac acestea mai sunt n reevaluare).
 posibilitatea de revizuire periodic a
gestiune.
duratei de via util, a valorii
Dac stocurile pentru care au fost reziduale i a metodei de amortizare n
primite reducerile ulterioare nu mai sunt cazul n care aceste estimri nu mai
n gestiune, acestea se evideniaz corespund condiiilor actuale de
distinct n contabilitate (contul 609 utilizare a imobilizrii.
"Reduceri comerciale primite"), pe
seama conturilor de teri.

Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Evaluarea imobilizarii primite se Se inregistreaza ca doua operatii ii imobiliare
IAS 40 Investi Exist aceast categorie de active, dar
realizeaza la valoarea justa, exceptia distincte. se aplica politicile specifice imobilizarilor
situatiilor in care tranzactia de schimb nu Se face distincie ntre bunurile corporale.
are substanta comerciala sau nici imobiliare (terenuri i cldiri) utilizate de
valoarea justa a activului primit si nici proprietar (IAS 16), i cele deinute n
cea a activului cedat nu pot fi scopul nchirierii sau valorificrii
determinate in mod fiabil. capitalului (IAS 40).

O investiie imobiliar este deinut


pentru a obine venituri din chirii sau
pentru creterea valorii capitalului sau
ambele.
Imobilizari corporale
IFRS OMFP 1802/2014
Exemple: Nu se aplica pentru proprietile proprietileimobiliare deinute pentru
imobiliare: vnzare pe parcursul desfurrii
normale a activitii sau n procesul de
 terenurile deinute pentru o utilizare viitoare nc nedeterminat; construcie ori de amenajare n vederea
dobndite cu scopul exclusiv de a fi
cedate ulterior, n viitorul apropiat, sau unei astfel de vnzri (stoc);
 terenurile deinute, mai degrab, n scopul creterii pe termen lung a cu scopul de a fi amenajate i
valorii capitalului, dect n scopul vnzrii pe termen scurt, n cursul revndute (IAS 2 Stocuri); proprietileimobiliare n curs de
activitii uzuale. construire sau amenajare n numele
ncurs de construire sau amenajare n unor tere pri = servicii n curs de
numele unor tere pri (IAS 11 execuie;
 o cldire nchiriat sau deinut pentru a fi nchiriat tertilor (leasing Contracte de construcie);
operational) etc.
care sunt nchiriate unei alte entiti n
temeiul unui contract de leasing
financiar (IAS 17 Leasing).

Imobilizari corporale
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


utilizate de posesor (IAS 16); proprietile imobiliare utilizate de Evaluarea se poate face la cost i Evaluarea la valoarea justa se
posesor: amortizate sau la valoarea justa cu inregistreaza la sfarsitul exercitiului
deinute n scopul utilizrii lor viitoare recunoaterea variaiilor de valoare n pe baza reevaluarii.
ncurs de construire sau amenajare n
ca proprieti imobiliare utilizate de contul de profit i pierdere 2152/2151
scopul utilizrii viitoare ca investiii
posesor, Investitii imobiliare evaluate la cost
Imobiliare pana la receptie (IAS16);
/justa.
deinute n scopul amenajrii viitoare
i utilizrii ulterioare ca proprieti
imobiliare utilizate de posesor, Politica aleasa se aplica pentru toate
utilizate de salariai (indiferent dac investitiile imobiliare.
acetia pltesc sau nu chirie la cursul
pieei) au Reflectarea variatiilor de valoare:
utilizate de posesor care urmeaz a 7561/6561 Castiguri/Pierderi din
fi cedate etc. evaluarea la valoarea justa a investitiilor
imobiliare
Imobilizari corporale Imobilizari corporale

OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IFRS
Transferul unui activ la investitii Transferul stocuri imobilizari corporale
Prezentarea separata a efectului
imobiliare evaluate la valoarea justa - se realizeaza la valoarea contabila.
amanarii platii pentru o investitie
diferenta dintre valoarea justa si
imobiliara 6681 Cheltuielile cu
valoarea contabila se inregistreaza:
amanarea platii peste termenele
in CPP daca activul a fost stoc,;
normale de creditare
ca o reevaluare conform IAS 16, daca
activul a fost imobilizare corporala.
Cesiunea investitiilor imobiliare ct.
7562/6562 Venituri/Cheltuieli din/cu
cedarea investitiilor imobiliare pentru Daca transferul nu implica schimbarea
valoarea contabila bazei de evaluare se realizeaza la
valoarea contabila.
Exemplu: Transferul de la stocuri, cu
depreciere inregistrata, la investitii
% = 371
2152
397

Imobilizari corporale
Imobilizari corporale
IFRS OMFP 1802/2014
IFRS OMFP 1802/2014 Nu se aplica pentru: Se nregistreaz transferul activului
 creane privind impozitul amnat (IAS din categoria imobilizri corporale n
IFRS 5 Active imobilizate detinute in Activele raman in categoria 12); cea de stocuri Atunci cnd exist o
vederea vanzarii si activitatati imobilizarilor corporale sau necorporale modificare a utilizrii unei imobilizri
 active rezultate din beneficiile angajailor
intrerupte pana in momentul vanzarii. corporale, n sensul c aceasta
(IAS 19);
urmeaz a fi mbuntit n
 active financiare care intr sub incidena
-activele a caror valoare contabil va fi perspectiva vnzrii, la momentul
IAS 39; lurii deciziei privind modificarea
recuperat prin vnzare i nu prin
 active imobilizate contabilizate conform destinaiei.
utilizarea sa continu (ct 311)
modelului bazat pe valoarea just din
IAS 40;
 active imobilizate evaluate la valoarea
just minus costurile estimate la punctul
de vnzare (IAS 41 Agricultura);
 drepturi contractuale decurgnd din
contracte de asigurare (IFRS 4
Contracte de asigurare).
Imobilizari corporale Imobilizari corporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Criterii de clasificare:
clasificare: Recunoasterea pierderii din
- activul este disponibil pentru Transferul se nregistreaz la valoarea depreciere pentru reducerea valoarii
vnzare imediat aa cum se neamortizat a imobilizrii. Dac initale/ulterioare pana la valoarea justa
prezint la momentul respectiv; imobilizarea corporal a fost reevaluat, minus costurile generate de vanzare
- vnzarea trebuie s aib o concomitent cu reclasificarea activului se (6531 Pierderi din revaluarea
probabilitate ridicat: procedeaz la nchiderea contului de activelor detinute in vederea vanzarii)
 Exista: un plan de vnzare a
rezerve din reevaluare aferente acestuia.
activului (sau grupului destinat Recunoasterea unui castig (7531
cedrii) Castiguri din revaluarea activelor
 Este lansat un program activ de
detinute in vederea vanzarii)
gsire a unui cumprtor i de
finalizare a planului; Cesiunea activelor 7532 / 6532
 Se preconizeaza c vnzarea va Venituri/Cheltuieli din/cu cedarea
ndeplini criteriile de recunoatere activelor detinute in vederea vanzarii
drept vnzare finalizat n termen de
un an de la data clasificrii,

Imobilizari necorporale Imobilizari necorporale

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


IAS 38 Imobilizari necorporale  Fondul comercial este supus unui test Fondul comercial - amortizabil ntr-o
permite capitalizarea cheltuielilor de de depreciere anual conform IAS 36, iar perioad de:
 cheltuielile de constituire nu pot fi constituire i amortizarea lor pe o deprecierea constatat nu mai poate fi - 5 ani
capitalizate (afecteaz contul de profit perioad de pn la 5 ani. reluat ulterior. - max 10 ani, dac durata nu poate fi
i pierdere atunci cnd sunt angajate). evaluata n mod credibil
Cadrul normativ naional nu conine  Evaluarea deprecierii imobilizrilor
 introduce categoria imobilizrilor aceast opiune. corporale i necorporale este mult mai deprecierea este determinat la nivel
necorporale cu durat de via complex dac se aplic IAS 36 de activ, prin compararea valorii
nedeterminat care nu se amortizeaz, Deprecierea activelor. contabile cu valoarea de inventar, ns
ci sunt supuse unui test anual de metodologia de determinare a valorii de
depreciere.  Pierderile din depreciere pot fi inventar nu este prezentat n detaliu.
determinate la nivel de activ sau la
 Imobilizrile necorporale pentru care nivelul unei uniti generatoare de
exist o pia activ pot fi reevaluate numerar prin compararea valorii nete
modelul reevaluarii. contabile cu valoarea recuperabil.
Deprecierea activelor
Costurile indatorarii
IFRS OMFP 1802/2014
IAS 36 Deprecierea activelor Nu sunt definite UGN si valoarea
recuperabila. IFRS OMFP 1802/2014
-imobilizari corporale si necorporale; IAS 23 Costurile indatorarii
-Investitiiimobiliare evaluate la cost; Deprecierea se determina la nivel
-Investitii in filiale, societati asociate si
individual.
Costurile ndatorrii atribuite direct Costurile ndatorrii - dobnda
asocieri in participatie;
achiziiei, construciei sau produciei aferent capitalului mprumutat
unui activ care necesit o perioad pentru finanarea achiziiei /
Comparatie: valoarea contabila substanial de timp pentru a fi construciei / produciei unui activ
neta/valoarea recuperabila (individual sau la
utilizat sau vndut trebuie capitalizate. cu ciclu lung de fabricaie => se
nivel de unitate generatoare de nr UGN)
vor include in costurile de productie,
daca sunt legate de perioada de
Repartizare pierdere de valoare UGN: productie.
I. asupra fondului comercial afectat ( daca
este cazul)
II. asupra celorlalte active ale unitatii in
functie de prorata valorii contabile

Active biologice si produse agricole


Stocuri
OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014
IFRS
IAS 41 Agricultura Sunt recunoscute distinct:
IAS 2 Stocuri
241 Active biologice
biologice 217 Active biologice productive
productive
 trebuie evaluate la valoarea just (imobilizri corporale) - active
Nu se aplica pentru activele Tratamentul contabil al reducerilor de pre minus costurile estimate cu autoregeneratoare
biologice (IAS 41) sau produsele in difera n funcie de natura acestora vnzarea, att la momentul Un activ biologic este un animal viu sau
curs de executie (IAS 11) (comerciale, financiare) i de nscrierea lor recunoaterii iniiale, ct i la o plant vie
n factura iniial sau ntr-o factur fiecare dat a raportrii, cu
Nu face distincie ntre diferitele ulterioar: excepia cazului n care aceast 361 Active biologice de natura stocurilor
stocurilor
tipuri de reduceri de pre, toate -Reducerile financiare nu sunt deduse din valoare nu poate fi determinat
costul de achiziie, ci sunt recunoscute ca  cele care urmeaz a fi recoltate ca
diminund costul de achiziie.
produse agricole sau vndute ca active
Reducerile comerciale primite venituri financiare (767); 347 Produse agricole
agricole biologice.
ulterior livrrii bunurilor afecteaz -Reducerile comerciale primite n facturi  se evalueaz la valoarea just
costul bunurilor achiziionate i aflate ulterioare ajusteaz cheltuielile din
minus costurile estimate cu 347 Produse agricole (stocuri)
n stoc la data bilanului. exploatare (609). agricole
vnzarea la punctul de recoltare.
 sunt cele rezultate la momentul
Fiind bunuri tranzacionabile, nu
Metoda LIFO - permis exist excepie de la aceast recoltrii de la activele biologice ale
Metoda LIFO - interzis
regul. entiti
Contracte de constructii
IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014
IAS 11 Contracte de constructii
Evidena castigurilor /pierderilor
rezultate din evaluarea la valoarea Recunoasterea veniturilor si Recunoasterea veniturilor si
just a activelor biologice i a cheltuielilor:
cheltuielilor: cheltuielilor:
cheltuielilor:
produselor agricole, precum i a Prin referinta la gradul de avanasare Recunoaterea veniturilor se face pe baza
veniturilor/cheltuielilor cu cedarea al activitatii cand rezultatul poate fi actului de recepie semnat de beneficiar,
activelor biologice se tine cu ajutorul estimat in mod fiabile; prin care se certific faptul c executantul
conturilor: i-a ndeplinit obligaiile n conformitate cu
In limita costurilor angajate probabil a prevederile contractului i ale
757 Venituri din active biologice i documentaiei de execuie.
fi recuperate - cand rezultatul nu
produsele agricole poate fi estimat in mod fiabile. Contravaloarea lucrrilor nerecepionate de
Costurile sunt recunoscute drept beneficiar pn la sfritul perioadei se
657 Cheltuieli privind activele cheltuieli atunci cand sunt suportate. evideniaz la cost, (332 "Servicii n curs
biologice i produsele agricole de execuie), pe seama contului 712
"Venituri aferente costurilor serviciilor n
curs de execuie".

Subventii Leasing
IFRS OMFP 1802/2014
IFRS OMFP 1802/2014
IAS 17 Contracte de leasing
IAS 20 Contabilitatea subventiilor
guvernamentale si prezentarea
informatiilor legate de asistenta Leasing financiar - operaiunea care
guvernamentala transfer n mare msur toate riscurile
i beneficiile aferente dreptului de
proprietate asupra unui activ.
Metode de contabilizare:
contabilizare: OMFP 1802/2014 nu conine o cerin
Deducerea subveniilor din costul Leasing operaional - operaiunea care de a compara preul de vnzare cu
prin nregistrarea subveniei ca venit nu intr n categoria leasingului valoarea just.
activelor pentru a cror finanare au
amnat; fost primite nu este permis financiar.
permis.
Veniturile din subvenii sunt Valoarea total a ratelor de leasing, mai
prin deducerea subveniei pentru recunoscute n perioada contabil n Recunoasterea activelor i datoriilor
obinerea valorii contabile a activului puin cheltuielile accesorii, este mai
care sunt angajate cheltuielile pe care aferente leasingului financiar - la mare sau egal cu valoarea de intrare a
aceste subvenii urmeaz s le minimul dintre valoarea just si la bunului, reprezentat de valoarea la
compenseze. valoarea actualizat a plilor minime care a fost achiziionat bunul de ctre
Subveniile aferente activelor sunt de leasing. finanator, respectiv costul de achiziie
prezentate ca venit n avans. (conditie diferita)
Leasing Leaseback
IFRS OMFP 1802/2014
Tranzac
Tranzacie de vnzare urmata de Locatarul nu recunoate n contabilitate
IFRS OMFP 1802/2014 preluarea n leasing financiar:
financiar: activul operaiunea de vnzare a activului (nu
Pot fi contracte de leasing si Tratamentele contabile specifice rmne n bilanul vnztorului-locatar sunt ndeplinite condiiile de
angajamentele care nu mbrac forma contractelor de leasing sunt aplicabile care recunoate o datorie pentru preul recunoatere a veniturilor).
juridic (IFRIC 4). contractelor care mbrac aceast form de vnzare.
juridic. Orice castig realizat de vanzator-locatar Activul rmne nregistrat n continuare
este amanat si amortizat pe perioada la valoarea existent anterior operaiunii
contractului. de leasing, cu regimul de amortizare
aferent.
461 = % 8.000 512 = 167 8.000
7583 6.000
472 2.000 Dpdv al TVA - dou operaiuni distincte:
% = 2133 10.000 livrarea bunului, efectuat de locatar, i

2813 4.000 operaiunea de leasing, efectuat de


6583 6.000 locator.
2133 = 167 8.000

Leaseback
Venituri
IFRS OMFP 1802/2014
Tranzac
Tranzacie de vnzare urmata de Tranzac
Tranzacie de vnzare urmata de IFRS OMFP 1802/2014
preluarea n leasing opera
operaional:
ional: preluarea n leasing opera
operaional:
ional: sunt
IAS 18 Venituri
nregistrate dou tranzacii -
Daca tranzactia a fost realizata la valoarea vnzarea activului i contractul de
Se aplica pentru contabilizarea veniturilor
justa, trebuie sa se recunosca imediat leasing.
din:
orice profit sau pierdere.
vanzarea bunurilor;
prestarea serviciilor;
Pierderea inregistrata (pretul de vanzare
este sub valoarea justa) trebuie utilizarea de catre terti a activelor entitatii

recunoscuta imediat, cu exceptia cazului in care genereaza dobanzi, redevente si


care pierderea este compensata prin platle dividende.
viitoare de leasing sub pretul pietei.
Se deduc din valoarea veniturilor doar
Solicit deducerea tuturor reducerilor de reducerile comerciale, scontul
Ctigul rezultat (pretul de vanzare este pre din venit. reprezentnd o cheltuial financiar
peste valoarea justa) este recunoscut pentru vnztor.
integral n contul de profit i pierdere,
treptat pe perioada utilizarii bunului.
Venituri Venituri

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Veniturile din dobanzi sunt recunoscute Nu prevede utilizarea metodei dobnzii IFRIC 13 Programe de fidelizare a
dupa metoda dobanzii efective. efective pentru recunoaterea clien
clienilor
ilor
veniturilor din dobnzi i deducerea
dobnzilor acumulate nainte de -stimulente de loializare acordate ca
achiziionarea unei investiii din costul parte a tranzactiei de vanzare clientilor,
de achiziie. chiar daca acestea pot fi utilizate pentru
achizitia de bunuri/servicii (exemple:
Separarea componentei de dobanda in Nu conine cerina de actualizare supermarketuri, operatori de telefonie,
cazul vanzarilor in care valoarea justa a pentru evaluarea venitului din vnzare companii aeriene, hoteluri, carduri de
contraprestatiei este mai mica decat i separarea componentei financiare n credit etc)
valoarea nominala 7681 Venituri din cazul n care vnztorul acord
amanarea incasarii peste termenele cumprtorului credit gratuit sau cu o
normale de creditare NU vouchere, tichete distribuite
dobnd sub cea practcat pe pia. publicului general

Venituri
Tipuri de programe (IFRIC 13)
 Premii/puncte ce dau dreptul la reduceri la bunuri/servicii la acelasi comerciant; IFRS OMFP 1802/2014
Recunoasterea veniturilor din activitati
 Premii/puncte ce pot fi utilizate in magazine din acelasi lant, pentru bunuri/servicii curente in cazul acordarii de stimulente
reduse; de loialitate clientilor:

 Mai multe aranjamente complexe, care includ puncte care dau dreptul detinatorului
la bunuri /servicii oferite de alta entitate reduse (de exemplu achizitii dintr-un  cand insasi entitatea furnizeaza
magazin ofera mile de zbor etc) premiile:
- valoarea creantei trebuie alocata
 Aranjamente in care o terta parte ofera un serviciiu de rascumparare a premiilor in intre creditele-premiu si alte bunuri
schimbul unor bunuri/servicii. si servicii;
- partea din veniturile din activitati
curente aferente premiilor poate fi
recunoscuta doar la venituri din
activitati curente, atunci cand
premiile sunt rascumparate (venit
amanat).
Venituri Venituri

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


cand o terta parte furnizeaza premiile: nu impune o metod pentru a nregistrare ca venituri n avans a
Trebuie evaluata masura in care determina valoarea just, dar solicit ca valorii punctelor cadou, daca
contraprestatia este primita sau nu aceasta s se bazeze pe valoarea just programul de fidelizare practicat de
in numele unei terte parti: agent / pentru deintor, nu pe baza costurilor entitate permite cunoaterea, n orice
principal; pentru emitent. moment, a urmtoarelor informaii:
Contraprestatia bruta/neta trebuie
recunoscuta atunci cand entitatea isi Consecinta - valoarea punctelor cadou acordate,
indeplineste obligatia aferenta => amanarea recunoasterii unei parti - termenele la care expir valabilitatea
premiilor semnificative a veniturilor din activitati acestora,
curente pana la rascumpararea premiilor - valoarea punctelor cadou onorate i
clientilor. - valoarea punctelor cadou existente,
ce urmeaz a fi onorate n perioada
urmtoare.

Venituri Venituri

IFRS OMFP 1802/2014


IFRS OMFP 1802/2014 IFRIC 18 Transferuri de active de la
inregistrareca venituri curente (cls 7) clien
clieni
 recunoaterea unui venit n avans pentru suma total i, concomitent, un
pentru obligaia de a furniza produse provizion aferent costurilor estimate a fi O imobilizare corporal, primit de la un Tratament similar
sau servicii gratuite sau cu pre redus suportate pentru onorarea obligaiilor client pe care entitatea o va utiliza
care este reluat la venituri pe msur asumate daca: pentru a-l conecta la o reea sau a-i
ce vnztorul se achit de obligaie. furniza accesul continuu la un bun sau
- entitatea nu dispune de un sistem de serviciu (cum ar fi furnizarea de energie
eviden a punctelor cadou, care s electric, gaz sau ap), este
permit cunoaterea informaiilor recunoscut ca activ dac ndeplinete
menionate mai sus sau criteriile de recunoatere n
21/5x = 478
- entitatea practic alte sisteme de coresponden cu un venit.
fidelizare a clienilor, cum ar fi cupoane
Venitul amnat - venit curent n CPP pe
valorice, tichete.
msura nregistrrii cheltuielilor cu
amortizarea imobilizrilor respective.
Impozitul pe profit
Politici contabile, estimri contabile si erori
IFRS OMFP 1802/2014
IFRS OMFP 1802/2014
IAS 12 Impozitul pe profit
IAS 8 Politici contabile, modificari ale Definiia unei politici contabile i
estimarilor contabile si erori delimitarea politic - estimare au fost
Conine criterii detaliate de Nu permite recunoaterea creanelor
preluate.
recunoatere, evaluare i prezentare de impozit amnat (consecin a
pentru activele i datoriile de impozit aplicrii principiului prudenei).
amnat. Metoda de amortizare este considerata Metoda de amortizare este considerata
estimare contabila. politica contabila.
Datoriile de impozit amnat ar putea fi
recunoscute sub forma unui provizion
ce se contabilizeaz pe seama unei
cheltuieli.

Politici contabile, estimri contabile si erori Politici contabile, estimri contabile si erori

IFRS OMFP 1802/2014 IFRS OMFP 1802/2014


Nu conine o ierarhie a prevederilor care ar Efectele aferente exerciiilor financiare
trebui urmate atunci cnd nu exist o precedente - 1173 "Rezultatul
"Rezultatul reportat
cerin explicit n reglementarea provenit din modific
modificrile politicilor contabile"),
contabile"),
naional. dac
dac pot fi cuantificate.
cuantificate.

Pentru schimbrile voluntare de .


Efectele aferente exerci
exerciiului financiar curent
politici contabile se aplic un n cazul schimbrii unei politici contabile,
noua politic este aplicat ncepnd cu - pe seama conturilor de cheltuieli i venituri
tratament retrospectiv.
anul urmtor anului n care a fost luat ale perioadei.
decizia de schimbare.
In cazul schimbrilor impuse de Sunt permise schimbri de politici contabile
Dac efectul este imposibil de stabilit pentru
modificarea referenialului contabil n timpul anului.
perioadele trecute, modificarea se efectueaz
se aplic prevederile tranzitorii ale
pentru perioadele viitoare, ncepnd cu
standardului modificat.
exerciiul financiar curent i exerciiile
financiare urmtoare celui n care s-a luat
decizia modificrii politicii contabile.
Fuziuni i achiziii

IFRS OMFP 1802/2014


Exista diferente:

Listele de clieni sunt recunoscute ca Nu mai exista exceptare.


o imobilizare necorporal.

Fondul comercial negativ este Fondul comercial negativ este recunoscut


recunoscut integral la venituri. integral ca i element de pasiv, cu anumite
excepii.

Fondul comercial pozitiv este testat Fondul comercial pozitiv este supus
periodic pentru depreciere. amortizrii.