Sunteți pe pagina 1din 45

Diferente dintre politicile contabile

conforme cu OMFP 3055/2009 si cele


prevazute de IFRS
Prezentarea situaiilor financiare si cerinte
de informare

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 1 solicit o list de elemente care Bilanul i contul de profit i pierdere
trebuie s apar obligatoriu n bilan sau sunt standardizate.
situaia rezultatului global.
Formularul prestabilit de bilan solicit
n situaia poziiei financiare (titulatura prezentarea unor posturi (provizioane,
sub care apare bilanul n IAS 1), cheltuieli n avans) care sunt prezumate
activele i datoriile curente sunt a fi implicit pe termen lung, respectiv pe
prezentate separat de cele pe termen termen scurt.
lung.
Principiul pragului de semnificaie -
permite prezentarea separat a
elementelor semnificative doar n notele
explicative
Prezentarea situaiilor financiare si cerinte
de informare

IFRS OMFP 3055/2009


Posturi noi: O serie de posturi, obligatorii potrivit
activele imobilizate deinute n vederea IAS 1, nu apar n formularul de bilan
vnzrii (IFRS 5), din OMFP 3055/2009.

activele
sau datoriile incluse n grupurile
de active deinute n vederea vnzrii
(IFRS 5),

investiiile imobiliare (IAS 40),

activele biologice (IAS 41),

creanele/datoriile de impozit amnat


(IAS 12).
Prezentarea situaiilor financiare si cerinte
de informare
IFRS OMFP 3055/2009
Exista cerinte de informare suplimentare:

- IFRS 8 - cerinte mult mai extinse


referitor la raportarea pe segmente de
activitate si segmente geografice.
- IAS 33 Rezultatul pe actiune, IFRS 7
Instrumente financiare: informaii de
furnizat etc

Situaia poziiei financiare poate conine


trei rnduri de sume n cazul aplicrii
tratamentului retrospectiv pentru
schimbrile de politici i coreciile de
erori.
Prezentarea situaiilor financiare si cerinte de
informare

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 1 solicit: Contul de profit i pierdere - cu
cheltuielile clasificate dup natur,
situaia
nsoit de o detaliere a cheltuielilor dup
rezultatului global sau
funcii n notele explicative,
contul de profit i pierdere (cu
cheltuielile clasificate dup natur sau
dup funcii n funcie de opiunea
entitii) i situaia rezultatului global*.

Prezentarea distinct a elementelor


extraordinare este interzis de IAS 8.

IAS 1 solicit prezentarea separat a - doar daca tranzactiile sunt


elementelor care decurg din tranzaciile semnificative si nu au fost incheiate n
cu proprietarii. condiii de pia normale.
* Alte elemente ale rezultatului global:

Modificari la rezervele din reevaluarea activelor (incidenta IAS 16 si


IAS 38)

Castiguri si pierderi din masurarea activelor financiare evaluate la


valoarea justa (incidenta IAS 39)

Castiguri si pierderi din instrumente de acoperire a riscului de cash


flow (incidenta IAS 39)

Castiguri si pierderi din conversia situatiilor financiare ale unei


operatiuni in strainatate (incidenta IAS 21)

Castiguri si pierderi actuariale aferente beneficiilor planurilor de pensii


(incidenta normei IAS 19)
Situaia fluxurilor de numerar are coninut similar cu cel descris de IAS 7.

Structura situaiei variaiei capitalurilor proprii este asementoare.

Prevederile IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare au fost


preluate integral n Ordin 3055/2009.
IAS 29 Raportarea financiar n economii
hiperinflaioniste
Sunt necesare ajustri ale elementelor de active nemonetare.

Exemple:
imobilizri corporale i necorporale evaluate la cost,
active financiare nemonetare evaluate la cost,
cheltuieli/venituri in avans;
avansuri platite/acordate;
stocuri;
investitii in actiuni;
capital social subscris i vrsat nainte de 1 ianuarie 2004), avnd n
vedere c economia romneasc a fost o economie hiperinflaionist
pn la 31 decembrie 2003.

! Nu trebuie retratate la inflatie elementele care sunt evaluate la valoarea


justa.
Exemple

1. Retratarea capitalului social la inflatie (in functie de indicele general al


preturilor de la 31.12.2003 si de momentul constituirii si al majorarilor de
capital)

118 = 1028 plus de valoare

118 Rezultatul reportat provent din adoptarea pentru prima data a IAS 29
1028 Ajustari ale capitalului social

2. Retratarea unei imobilizari corporale partial amortizate


Valoare bruta ajustata = 15.000 * 169/100 =25.350 lei
Amortizare cumulata ajustata = 9.000 * 169/100 = 15.210 lei
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 16 Imobilizri corporale nu se Sfera imobilizrilor corporale este mai
aplica pentru: extins
imobilizrile corporale clasificate n => exista active pentru care se aplic
conformitate cu IFRS 5 Active imobilizate tratamente contabile specifice
deinute n vederea vnzrii i activiti imobilizrilor corporale n reglementarea
ntrerupte; naional, dar care intr n sfera de
activele biologice aferente activitii aplicare a altor standarde (IFRS 5 sau
agricole (IAS 41 Agricultura); IAS 40).
recunoaterea i evaluarea activelor de
explorare i evaluare (IFRS 6 Explorarea
i evaluarea resurselor minerale); sau
concesiunile miniere i rezervele
minerale cum ar fi petrolul, gazul natural
i resurse neregenerabile.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Evaluarea initiala Nu exista cerinta de actualizare in cazul
In cazul platii amanate peste termenele amanarii platii.
normale de creditare, diferenta dintre
pretul in numerar echivalent si plata Reducerile financiare nu sunt deduse din
totala este considerata dobanda (ct. costul de achiziie, ci sunt recunoscute
6681 Cheltuieli cu amanarea platii peste ca venituri financiare (767 Venituri din
termenele normale de creditare). sconturi primite). Reducerile comerciale
Exceptie: cazul recunoasterii dobanzii in primite n facturi ulterioare ajusteaz
costul bunului conform IAS 23. cheltuielile din exploatare (prin utilizarea
contului de ajustare 609 Reduceri
Nu se face distincie ntre diferitele tipuri comerciale primite).
de reduceri de pre, toate diminund
costul de achiziie.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


deducerea valorii reziduale (dac se amortizeaz ntreg costul
poate fi estimat fiabil); imobilizrilor;

ntreruperea amortizrii atunci cnd permite utilizarea unor politici contabile


aceasta depete valoarea net diferite de tratamentele fiscale, (desi
contabil; are utilizare redusa datorita costurilor
unei raportri duble sau a nevoii de
posibilitatea
reevaluare).
de revizuire periodic a
duratei de via util, a valorii reziduale
i a metodei de amortizare n cazul n
care aceste estimri nu mai corespund
condiiilor actuale de utilizare a
imobilizrii.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Evaluarea imobilizarii primite se Se inregistreaza ca doua operatii
realizeaza la valoarea justa, exceptia distincte.
situatiilor in care tranzactia de schimb nu
are substanta comerciala sau nici
valoarea justa a activului primit si nici
cea a activului cedat nu pot fi
determinate in mod fiabil.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 40 Investiii imobiliare Nu exist aceast categorie de active.

Se face distincie ntre bunurile Se aplica politicile specifice imobilizarilor


imobiliare (terenuri i cldiri) utilizate de corporale.
proprietar (IAS 16), i cele deinute n
scopul nchirierii sau valorificrii
capitalului (IAS 40).

O investiie imobiliar este deinut


pentru a obine venituri din chirii sau
pentru creterea valorii capitalului sau
ambele.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Exemple:

terenurile deinute pentru o utilizare


viitoare nc nedeterminat;

terenurile deinute, mai degrab, n


scopul creterii pe termen lung a valorii
capitalului, dect n scopul vnzrii pe
termen scurt, n cursul activitii uzuale.

o cldire nchiriat sau deinut pentru


a fi nchiriat tertilor (leasing operational)
etc.
Imobilizari corporale
IFRS OMFP 3055/2009
Nu se aplica pentru proprietile imobiliare:

dobndite cu scopul exclusiv de a fi


cedate ulterior, n viitorul apropiat, sau cu
scopul de a fi amenajate i revndute
(IAS 2 Stocuri);
n curs de construire sau amenajare n
numele unor tere pri (IAS 11 Contracte
de construcie);
utilizate de posesor (IAS 16);
n curs de construire sau amenajare n
scopul utilizrii viitoare ca investiii
Imobiliare pana la receptie (IAS16);
care sunt nchiriate unei alte entiti n
temeiul unui contract de leasing financiar.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Evaluarea se poate face la cost i Evaluarea la valoarea justa se
amortizate sau la valoarea justa cu inregistreaza la sfarsitul exercitiului
recunoaterea variaiilor de valoare n pe baza reevaluarii.
contul de profit i pierdere 2152/2151
Investitii imobiliare evaluate la cost
/justa.

Politica aleasa se aplica pentru toate


investitiile imobiliare.

Reflectarea variatiilor de valoare:


7561/6561 Castiguri/Pierderi din
evaluarea la valoarea justa a investitiilor
imobiliare
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Prezentarea separata a efectului
amanarii platii pentru o investitie
imobiliara 6681 Cheltuielile cu
amanarea platii peste termenele
normale de creditare

Cesiunea investitiilor imobiliare ct.


7652/6562 Venituri/Cheltuieli din/cu
cedarea investitiilor imobiliare pentru
valoarea contabila
Imobilizari corporale
IFRS OMFP 3055/2009
Transferul unui activ la investitii Transferul stocuri imobilizari corporale
imobiliare evaluate la valoarea justa - se realizeaza la valoarea contabila.
diferenta dintre valoarea justa si
valoarea contabila se inregistreaza:
in CPP daca activul a fost stoc,;
ca o reevaluare conform IAS 16, daca
activul a fost imobilizare corporala.

Daca transferul nu implica schimbarea


bazei de evaluare se realizeaza la
valoarea contabila.
Exemplu: Transferul de la stocuri, cu
depreciere inregistrata, la investitii
% = 371
2152
397
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


IFRS 5 Active imobilizate detinute in Activele raman in categoria
vederea vanzarii si activitatati imobilizarilor corporale sau
intrerupte necorporale pana in momentul
vanzarii.
-activele a caror valoare contabil va fi
recuperat prin vnzare i nu prin
utilizarea sa continu (ct 311)
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Nu se aplica pentru: Se nregistreaz transferul activului
creane privind impozitul amnat (IAS din categoria imobilizri corporale n
12); cea de stocuri Atunci cnd exist o
active rezultate din beneficiile angajailor
modificare a utilizrii unei imobilizri
(IAS 19); corporale, n sensul c aceasta
urmeaz a fi mbuntit n
active financiare care intr sub incidena
perspectiva vnzrii, la momentul
IAS 39; lurii deciziei privind modificarea
active imobilizate contabilizate conform destinaiei.
modelului bazat pe valoarea just din
IAS 40;
active imobilizate evaluate la valoarea
just minus costurile estimate la punctul
de vnzare conform IAS 41 Agricultura;
drepturi contractuale decurgnd din
contracte de asigurare, conform IFRS 4
Contracte de asigurare.
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Criterii de clasificare:
- activul este disponibil pentru Transferul se nregistreaz la valoarea
vnzare imediat aa cum se neamortizat a imobilizrii. Dac
prezint la momentul respectiv; imobilizarea corporal a fost reevaluat,
- vnzarea trebuie s aib o concomitent cu reclasificarea activului se
probabilitate ridicat: procedeaz la nchiderea contului de
Exista: un plan de vnzare a
rezerve din reevaluare aferente acestuia.
activului (sau grupului destinat
cedrii)
Este lansat un program activ de
gsire a unui cumprtor i de
finalizare a planului;
Se preconizeaza c vnzarea va
ndeplini criteriile de recunoatere
drept vnzare finalizat n termen de
un an de la data clasificrii,
Imobilizari corporale

IFRS OMFP 3055/2009


Recunoasterea pierderii din
depreciere pentru reducerea valoarii
initale/ulterioare pana la valoarea justa
minus costurile generate de vanzare
(6531 Pierderi din revaluarea
activelor detinute in vederea vanzarii)

Recunoasterea unui castig (7531


Castiguri din revaluarea activelor
detinute in vederea vanzarii)

Cesiunea activelor 7532 / 6532


Venituri/Cheltuieli din/cu cedarea
activelor detinute in vederea vanzarii
Imobilizari necorporale

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 38 Imobilizari necorporale
permite capitalizarea cheltuielilor de
cheltuielilede constituire nu pot fi constituire i amortizarea lor pe o
capitalizate (afecteaz contul de profit perioad de pn la 5 ani.
i pierdere atunci cnd sunt angajate).
Cadrulnormativ naional nu conine
introduce categoria imobilizrilor aceast opiune.
necorporale cu durat de via
nedeterminat care nu se amortizeaz,
ci sunt supuse unui test anual de
depreciere.

Imobilizrilenecorporale pentru care


exist o pia activ pot fi reevaluate
modelul reevaluarii.
Imobilizari necorporale

IFRS OMFP 3055/2009


Fondul comercial este supus unui test Fondul comercial - amortizabil ntr-o
de depreciere anual conform IAS 36, iar perioad de 5 ani
deprecierea constatat nu mai poate fi
reluat ulterior.
deprecierea este determinat la nivel
Evaluarea deprecierii imobilizrilor de activ, prin compararea valorii
corporale i necorporale este mult mai contabile cu valoarea de inventar, ns
complex dac se aplic IAS 36 metodologia de determinare a valorii de
Deprecierea activelor. inventar nu este prezentat n detaliu.

Pierderile din depreciere pot fi


determinate la nivel de activ sau la
nivelul unei uniti generatoare de
numerar prin compararea valorii nete
contabile cu valoarea recuperabil.
Deprecierea activelor
IFRS OMFP 3055/2009
IAS 36 Deprecierea activelor Nu sunt definite UGN si valoarea
recuperabila.
-imobilizari corporale si necorporale;
-Investitii imobiliare evaluate la cost; Deprecierea se determina la nivel
-Investitii in filiale, societati asociate si
individual.
asocieri in participatie;

Comparatie: valoarea contabila


neta/valoarea recuperabila (individual sau la
nivel de unitate generatoare de nr UGN)

Repartizare pierdere de valoare UGN:


I. asupra fondului comercial afectat ( daca
este cazul)
II. asupra celorlalte active ale unitatii in
functie de prorata valorii contabile
Costurile indatorarii

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 23 Costurile indatorarii

Costurile ndatorrii atribuite direct Capitalizarea costurilor ndatorrii exist


achiziiei, construciei sau produciei unui ca opiune.
activ care necesit o perioad
substanial de timp pentru a fi utilizat sau
vndut trebuie capitalizate.
Stocuri
IFRS OMFP 3055/2009
IAS 2 Stocuri

Nu se aplica pentru activele Tratamentul contabil al reducerilor de pre


biologice (IAS 41) sau produsele in difera n funcie de natura acestora
curs de executie (IAS 11) (comerciale, financiare) i de nscrierea lor
n factura iniial sau ntr-o factur
Nu face distincie ntre diferitele tipuri ulterioar:
de reduceri de pre, toate diminund -Reducerile financiare nu sunt deduse din
costul de achiziie. costul de achiziie, ci sunt recunoscute ca
Reducerile comerciale primite venituri financiare (767);
ulterior livrrii bunurilor afecteaz -Reducerile comerciale primite n facturi
costul bunurilor achiziionate i aflate ulterioare ajusteaz cheltuielile din
n stoc la data bilanului. exploatare (609).

Metoda LIFO - interzis Metoda LIFO - permis


Active biologice si produse agricole

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 41 Agricultura
Nu sunt recunoscute distinct activele
241 Active biologice biologice i produsele agricole sunt
considerate imobilizri corporale sau
trebuie evaluate la valoarea just
minus costurile estimate cu stocuri.
vnzarea, att la momentul
recunoaterii iniiale, ct i la
fiecare dat a raportrii, cu
excepia cazului n care aceast
valoare nu poate fi determinat

347 Produse agricole


se evalueaz la valoarea just
minus costurile estimate cu
vnzarea la punctul de recoltare.
Fiind bunuri tranzacionabile, nu
exist excepie de la aceast
regul.
Active biologice si produse agricole
IFRS OMFP 3055/2009
241 Active biologice Nu sunt recunoscute distinct activele
trebuie evaluate la valoarea just biologice i produsele agricole sunt
minus costurile estimate cu considerate imobilizri corporale sau
vnzarea, att la momentul stocuri.
recunoaterii iniiale, ct i la
fiecare dat a raportrii, cu
excepia cazului n care aceast
valoare nu poate fi determinat

347 Produse agricole


se evalueaz la valoarea just
minus costurile estimate cu
vnzarea la punctul de recoltare.
Fiind bunuri tranzacionabile, nu
exist excepie de la aceast
regul.
IFRS OMFP 3055/2009

Evidena castigurilor /pierderilor


rezultate din evaluarea la valoarea
just a activelor biologice i a
produselor agricole, precum i a
veniturilor/cheltuielilor cu cedarea
activelor biologice se tine cu ajutorul
conturilor:

757 Venituri din active biologice i


produsele agricole

657 Cheltuieli privind activele


biologice i produsele agricole
Contracte de constructii
IFRS OMFP 3055/2009
IAS 11 Contracte de constructii

Recunoasterea veniturilor si Recunoasterea veniturilor si


cheltuielilor: cheltuielilor:
Prin referinta la gradul de avanasare Recunoaterea veniturilor se face pe baza
al activitatii cand rezultatul poate fi actului de recepie semnat de beneficiar,
estimat in mod fiabile; prin care se certific faptul c executantul
i-a ndeplinit obligaiile n conformitate cu
prevederile contractului i ale
In limita costurilor angajate probabil a
fi recuperate - cand rezultatul nu documentaiei de execuie.
poate fi estimat in mod fiabile. Contravaloarea lucrrilor nerecepionate de
Costurile sunt recunoscute drept beneficiar pn la sfritul perioadei se
cheltuieli atunci cand sunt suportate. evideniaz la cost, (332 "Servicii n curs de
execuie), pe seama contului 712 "Venituri
aferente costurilor serviciilor n curs de
execuie".
Subventii

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 20 Contabilitatea subventiilor
guvernamentale si prezentarea
informatiilor legate de asistenta
guvernamentala

Metode de contabilizare:
prin nregistrarea subveniei ca venit
Deducerea subveniilor din costul
activelor pentru a cror finanare au fost
amnat; primite nu este permis.
Veniturile din subvenii sunt
prin deducerea subveniei pentru recunoscute n perioada contabil n
obinerea valorii contabile a activului care sunt angajate cheltuielile pe care
aceste subvenii urmeaz s le
compenseze.
Subveniile aferente activelor sunt
prezentate ca venit n avans.
Leasing
IFRS OMFP 3055/2009
IAS 17 Contracte de leasing

Leasing financiar - operaiunea care


transfer n mare msur toate riscurile
i beneficiile aferente dreptului de
proprietate asupra unui activ.
OMFP 3055/2009 nu conine o cerin
Leasing operaional - operaiunea care de a compara preul de vnzare cu
nu intr n categoria leasingului valoarea just.
financiar.

Valoarea total a ratelor de leasing, mai


Recunoasterea activelor i datoriilor puin cheltuielile accesorii, este mai
aferente leasingului financiar - la mare sau egal cu valoarea de intrare a
minimul dintre valoarea just si la bunului, reprezentat de valoarea la
valoarea actualizat a plilor minime de care a fost achiziionat bunul de ctre
leasing. finanator, respectiv costul de achiziie
(conditie diferita)
Leasing
IFRS OMFP 3055/2009
Pot fi contracte de leasing si Tratamentele contabile specifice
angajamentele care nu mbrac forma contractelor de leasing sunt aplicabile
juridic (IFRIC 4). contractelor care mbrac aceast form
juridic.
Leaseback
IFRS OMFP 3055/2009
Tranzacie de vnzare urmata de Locatarul nu recunoate n contabilitate
preluarea n leasing financiar: activul operaiunea de vnzare a activului (nu
rmne n bilanul vnztorului-locatar sunt ndeplinite condiiile de
care recunoate o datorie pentru preul recunoatere a veniturilor).
de vnzare.
Orice castig realizat de vanzator-locatar Activul rmne nregistrat n continuare
este amanat si amortizat pe perioada la valoarea existent anterior operaiunii
contractului. de leasing, cu regimul de amortizare
aferent.
461 = % 8.000 512 = 167 8.000
7583 6.000
472 2.000 Dpdv al TVA - dou operaiuni distincte:
% = 2133 10.000 livrarea bunului, efectuat de locatar, i

2813 4.000 operaiunea de leasing, efectuat de

6583 6.000 locator.


2133 = 167 8.000
Leaseback
IFRS OMFP 3055/2009
Tranzacie de vnzare urmata de Tranzacie de vnzare urmata de
preluarea n leasing operaional: preluarea n leasing operaional: sunt
nregistrate dou tranzacii - vnzarea
Daca tranzactia a fost realizata la valoarea activului i contractul de leasing.
justa, trebuie sa se recunosca imediat
orice profit sau pierdere.

Pierderea inregistrata (pretul de vanzare


este sub valoarea justa) trebuie
recunoscuta imediat, cu exceptia cazului in
care pierderea este compensata prin platle
viitoare de leasing sub pretul pietei.

Ctigul rezultat (pretul de vanzare este


peste valoarea justa) este recunoscut
integral n contul de profit i pierdere,
treptat pe perioada utilizarii bunului.
Venituri

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 18 Venituri

Se aplica pentru contabilizarea veniturilor


din:
vanzarea bunurilor;
prestarea serviciilor;
utilizarea de catre terti a activelor entitatii
care genereaza dobanzi, redevente si
dividende.

Se deduc din valoarea veniturilor doar


Solicit deducerea tuturor reducerilor de reducerile comerciale, scontul
pre din venit. reprezentnd o cheltuial financiar
pentru vnztor.
Venituri

IFRS OMFP 3055/2009


Veniturile din dobanzi sunt recunoscute Nu prevede utilizarea metodei dobnzii
dupa metoda dobanzii efective. efective pentru recunoaterea veniturilor
din dobnzi i deducerea dobnzilor
Separarea componentei de dobanda in acumulate nainte de achiziionarea
cazul vanzarilor in care valoarea justa a unei investiii din costul de achiziie.
contraprestatiei este mai mica decat
valoarea nominala 7681 Venituri din Nu conine cerina de actualizare pentru
amanarea incasarii peste termenele evaluarea venitului din vnzare i
normale de creditare separarea componentei financiare n
cazul n care vnztorul acord
cumprtorului credit gratuit sau cu o
dobnd sub cea practcat pe pia.
Venituri

IFRS OMFP 3055/2009


IFRIC 13 Programe de fidelizare a
clienilor
Prevede recunoaterea unui venit n n cazul programelor de fidelizare a
avans pentru obligaia de a furniza clienilor, vnztorii recunosc venitul
produse sau servicii gratuite sau cu pre pentru valoarea integrala i un provizion
redus care este reluat la venituri pe pentru obligaia de a furniza produse
msur ce vnztorul se achit de sau servicii gratuite sau cu pre redus
obligaie. (punctele cadou acordate).
Venituri

IFRS OMFP 3055/2009


IFRIC 18 Transferuri de active de la
clieni

O imobilizare corporal, primit de la un Imobilizrile primite cu titlu gratuit sunt


client pe care entitatea o va utiliza recunoscute n coresponden cu un
pentru a-l conecta la o reea sau a-i venit n avans reluat la venituri pe
furniza accesul continuu la un bun sau msura amortizrii acestora.
serviciu (cum ar fi furnizarea de energie
electric, gaz sau ap), este
recunoscut ca activ dac ndeplinete
criteriile de recunoatere n
coresponden cu un venit.
Impozitul pe profit

IFRS OMFP 3055/2009


IAS 12 Impozitul pe profit

Conine criterii detaliate de Nu permite recunoaterea creanelor de


recunoatere, evaluare i prezentare impozit amnat (consecin a aplicrii
pentru activele i datoriile de impozit principiului prudenei).
amnat.
Datoriile de impozit amnat ar putea fi
recunoscute sub forma unui provizion
ce se contabilizeaz pe seama unei
cheltuieli.
Politici contabile, estimri contabile si erori
IFRS OMFP 3055/2009
IAS 8 Politici contabile, modificari ale Definiia unei politici contabile i
estimarilor contabile si erori delimitarea politic - estimare au fost
preluate.

Metoda de amortizare este considerata Metoda de amortizare este considerata


estimare contabila. politica contabila.
Politici contabile, estimri contabile si erori

IFRS OMFP 3055/2009


Nu conine o ierarhie a prevederilor care ar
trebui urmate atunci cnd nu exist o
cerin explicit n reglementarea naional.

Pentru schimbrile voluntare de n cazul schimbrii unei politici contabile,


politici contabile se aplic un noua politic este aplicat ncepnd cu anul
tratament retrospectiv. urmtor anului n care a fost luat decizia
de schimbare.
Nu sunt permise schimbri de politici
In cazul schimbrilor impuse de contabile n timpul anului.
modificarea referenialului contabil se
aplic prevederile tranzitorii ale Informaiile comparative din bilan i din
contul de profit i pierdere nu sunt retratate
standardului modificat.
ca urmare a schimbrii de politica.
Dac valorile prezentate nu sunt
comparabile, trebuie explicat n note.
Fuziuni i achiziii

IFRS OMFP 3055/2009


Exista diferente:

Listele de clieni sunt recunoscute ca Listele de clieni nu sunt recunoscute ca o


o imobilizare necorporal. imobilizare necorporal.

Fondul comercial negativ este Fondul comercial negativ este recunoscut


recunoscut integral la venituri. integral ca i element de pasiv, cu anumite
excepii.
Fondul comercial pozitiv este testat
periodic pentru depreciere. Fondul comercial pozitiv este supus
amortizrii.