Sunteți pe pagina 1din 12

Monografie pentru sector zootehnic Animale reproductie pe program SAPARD

Din punct de vedere contabil, animalele, in functie de destinatia acestora intr-o ferma zootehnica, pot fi incadrate intr-una din urmatoarele doua categorii:
1. categoria activelor imobilizate, respectiv ,,imobilizari corporale,, , simbolizate prin contul 2134 ,, Animale si plantatii,, . In aceasta categorie se cuprind animalele destinate reproductiei si pot fi: animale achizitionate de la terti; animalele nascute, crescute si selectate in cadrul fermei zootehnice; animale aduse ca aport la capitalul social;

2.categoria activelor circulante, respectiv stocuri, simbolizate prin contul 361 ,, Animale si pasari,, sau 356 ,,Animale aflate la terti,, . In aceasta categorie se cuprind animalele la ingrasat destinate valorificarii prin comercializarea ca atare sau prin utilizarea ca materie prima, dupa sacrificare, in cadrul productiei proprii de mezeluri si preparate din carne. Preturile cu care pot fi evaluate animalele sunt: pretul de achizitie: pentru cele cumparate de la diversi furnizori; costul de productie: pentru cele provenite din productie proprie, inclusive sporul de crestere in greutate; pretul standard: atat pentru cele cumparate de la diversi furnizori cat si pentru cele obtinute din productia proprie.

Pentru contabilitatea unei firme cu profil zootehnic trebuie sa organizati atat evidenta contabila financiara cat si evidenta contabila de gestiune. Va prezentam conturile utilizate si functiunea acestora: conturi utilizate in contabilitatea financiara: contul 2134 " Animale si plantatii" Cu ajutorul acestui cont de active se tine evidenta existentei si miscarii animalelor de reproductie si munca. Debit Credit valoarea animalelor achizitionate, realizate din valoarea animalelor cedate sau scoase din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la evidenta (281, 658); capitalul social (404, 231, 722, 131, 456); valoarea animalelor retrase din capitalul social valoarea cresterii rezultate din reevaluare (105); (456); valoarea descresterii rezultate din reevaluare (105). Soldul debitor reprezinta valoarea animalelor existente in patrimoniu. contul 2813 " Amortizarea animalelor si plantatiilor "

Debit Credit valoarea amortizarii imobilizarilor corporale cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor vandute sau scoase din evidenta (2134). corporale (681); Soldul creditor reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale. contul 3026 "Furaje" Cu ajutorul acestui cont de activ se tine evidenta existentei si miscarii stocurilor de furaje . Debit valoarea la pret de inregistrare a furajelor achizitionate (401, 408, 542) ; valoarea la pret de inregistrare a furajelor aduse de la terti (351, 401); valoarea la pret de inregistrare a furajelor reprezentand aport in natura, al actionarilor si asociatilor (456); valoarea la pret de inregistrare a furajelor constatate plus de inventar si a celor primite cu titlu gratuit (602, 758); valoarea la pret de inregistrare a furajelor consumate ca materiale in aceeasi unitate (341, 345); valoarea la pret de inregistrare a furajelor primite de la societatile din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482). Soldul active reprezinta valoarea la pret de inregistrare a furajelor existente in stoc. contul 361 " Animale si pasari" Cu ajutorul acestui cont de active se tine evidenta efectivelor de animale de natura stocurilor, respectiv: animalele nascute si cele tinere de orice fel , in vederea cresterii si folosirii lor pentru munca si reproductie; animalele la ingrasat pentru valorificare; Credit valoarea la pret de inregistrare a animalelor vandute, incluse pe cheltuieli, constatate minus de inventar si cele trimise la terti (356, 371, 606, Credit

valoarea la pret de inregistrare a furajelor, incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar si pierderile din deprecieri (602);
valoarea la pret de inregistrare a furajelor vandute ca atare (371); valoarea la pret de inregistrare a furajelor livrate societatilor din grup, alte societati legate prin participatii, unitate sau subunitati (451, 452, 481, 482); valoarea la pret de inregistrare a furajelor donate si pierderilor din calamitati (658, 671);

Debit valoarea la pret de inregistrare a animalelor achizitionate (401, 408, 542); valoarea la pret de inregistrare a animalelor

aduse de la terti (356, 401); valoarea la pret de inregistrare sau cost de productie a animalelor aduse ca aport in natura de catre actionari si asociati (456); valoarea la pret de inregistrare a animalelor obtinute din productie proprie, sporuri de greutate si plusurile de inventar (711); valoarea la pret de inregistrare a animalelor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);

711); valoarea la pret de inregistrare a animalelor livrate la unitate sau subunitati (481, 482); valoarea pierderilor din calamitati (671).

valoarea animalelor (758). Soldul activ reprezinta valoarea la pret de inregistrare a animalelor existente in stoc la sfarsitul perioadei. contul 368 " Diferente de pret la animale si pasari " Cu ajutorul acestui cont rectificativ al valorii de inregistrare a animalelor se tine evidenta diferentelor, in plus sau in minus, intre pretul de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de productie. Debit diferentele de pret in plus aferente animalelor achizitionate (401, 542); diferentele de pret in minus aferente animalelor incluse pe cheltuieli (606); Credit diferentele de pret in minus aferente animalelor achizitionate (361, 542); diferentele de pret in plus aferente animalelor incluse pe cheltuielile exercitiului (606);

diferentele de pret in plus aferente animalelor din diferentele de pret in minus aferente animalelor productie proprie (711); din productie proprie (711); diferentele de pret in minus repartizate asupra diferentele de pret in plus repartizate asupra valorii animalelor si pasarilor iesite din gestiune valorii animalelor din productie proprie iesite din (711). gestiune (711). Soldul debitor sau creditor reprezinta diferentele de pret aferente animalelor existente in stoc. contul 396 " Provizioane pentru deprecierea animalelor" Cu ajutorul acestui cont de pasiv se tine evidenta constituirii, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor de animale precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora. Debit sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs (781). Credit valoarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs, constituite sau suplimentate (681).

Soldul creditor reprezinta valoarea provizioanelor constituite la sfarsitul perioadei. contul 6026 "Cheltuieli cu furajele" Cu ajutorul acestui cont de active se tine evidenta cheltuielilor cu furajele. Debit Credit valoarea la pret de inregistrare a furajelelor la sfarsitul perioadei (luna), inchiderea prin contul incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar, 121; pierderile din deprecieri ireversibile, precum si diferentele de pret aferente (302, 308); Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii. contul 606 " Cheltuieli cu animalele si pasarile" Cu ajutorul acestui cont de activ se tine evidenta cheltuielilor cu animalele din unitate. Debit valoarea la cost de achizitie a animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, donate, precum si diferentele de pret aferente (361, 368). Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Credit la sfarsitul perioadei (luna), inchiderea prin contul 121;

contul 701 " Venituri din vanzarea produselor finite " Cu ajutorul acestui cont de pasiv se tine evidenta vanzarilor de animale . Debit Credit la sfarsitul perioadei (luna), inchiderea prin contul pretul de vanzare al produselor finite, vandute 121; clientilor (411); pretul de vanzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418). Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii. contul 711 " Variatia stocurilor" Cu ajutorul acestui cont de pasiv se tine evidenta costului de productie al productiei stocate, precum si variatia acesteia. Debit costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente Credit la sfarsitul perioadei (lunar) costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor din productie proprie si diferentele de pret aferente (361, 368).

( 361, 368); la sfarsitul perioadei (luna) soldul contului se inchide prin contul 121; Contul nu prezinta sold la sfarsitul lunii. Va prezentam un exemplu cu monografia specifica societatilor cu profil zootehnic. Exemplu: Firma Prodcarnic cu profil zootehnic obtine din productia proprie animale tinere nou nascute in valoare de 15.000 lei, evaluate de o comisie pe baza de proces verbal. Acestea sunt hranite pana la maturizare cu furaje in valoare de 4.000 lei, obtinandu-se un spor in greutate de 6.000 lei. La maturizare animalele sunt distribuite astfel: pentru productie : 3.000 lei; pentru reproductie : 5.200 lei; pentru ingrasat : 3.000 lei; pentru vanzare : 9.800 lei. Total : 21.000 lei Inregistrarile contabile care se efectueaza sunt: obtinerea de animale tinere nou nascute: 361.01 = 711 15.000 lei Analitic distinct ,,Animale tinere,, consumul de furaje speciale pentru hrana animalelor tinere: 6026 = 3026 4.000 lei spor in greutate si crestere in maturitate: 361.01 = 711 6.000 lei trecerea animalelor tinere la animale de productie (par pentru perii): 361.02 = 361.01 3.000 lei Analitic distinct ,,Animale pentru productie,,

trecerea animalelor tinere la animale de reproductie : 711 = 361.01 5.200 lei si concomitent trecerea animalelor de reproductie in categoria mijloacelor fixe: 2134 = 722 ,,Animale pentru reproductie,, ,,Venituri din productia de imobilizari corporale,,

trecerea animalelor tinere la animale pentru ingrasat : 361.04 = 361.01 3.000 lei Analitic distinct ,,Animale pentru ingrasat,, trecerea animalelor tinere la animale pentru vanzare: 361.05 = 361.01 9.800 lei Analitic distinct ,,Animale pentru vanzare,, vanzarea animalelor tinere catre diversi beneficiar: 411 = % 16.600 lei 701 14.000 4427 2.660 incasarea prin cont bancar a clientilor: 5121 = 411 16.600 descarcarea gestiunii societatii cu animalele tinere vandute: 711 = 361 9.800 lei inchiderea contului 711 la sfarsitul lunii prin transferul soldului creditor asupra contului 121: 711 = 121 6.000 lei (21.000-5.200-9.800) In situatia in care firma dvs. beneficiaza de finantare prin programul Sapard atat pentru activitatea de investitii cat si pentru activitatea de exploatare, va propunem urmatoarea monografie contabila pe care trebuie sa o adaptati in functie de conditiile concrete la nivelul firmei.

Deoarece investitia este realizata atat din sume provenind din contributii nerambursabile cat si din surse proprii, repartizarea cheltuielilor si inregistrarea veniturilor se face direct proportional cu ponderea fiecareia in valoarea totala a investitiei si activitatii de exploatare conform proiectului de buget intocmit inainte de inceperea investitiei. In prezentarea monografiei contabile s-au avut in vedere urmatoarele date: 1. finantarea Sapard in suma totala de 30.000 euro se structureaza astfel: 28.000 euro fonduri pentru investitii in animale de reproductie ; 2.000 euro fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare privind serviciile de consultanta de care beneficiaza societatea pentru achizitia si exploatarea animalelor de reproductie . finantarea din surse proprii de 10.000 euro se structureaza astfel: 8.000 euro fonduri pentru investitii in animale de reproductie ; 2.000 euro fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare privind serviciile de consultanta de care beneficiaza societatea pentru achizitia si exploatarea animalelor de reproductie . Sintetic, ponderea fiecarei contributii este urmatoarea: Investitii finantare Sapard 77,78 % Cheltuieli de exploatare finantare Sapard surse proprii 50 % 50 %

surse proprii 22,22 %

Cursul valutar utilizat pentru monografia contabila este de 3,5632 lei/euro. Monografia contabila privind primirea si utilizarea fondurilor destinate investitiilor : incasarea sumei de 30.000 euro in contul de disponibil in valuta : = 131 99.769,60 lei ,,Subventii pentru investitii,, achizitia animalelor de reproductie (1.000) si incadrarea acestora la imobilizari corporale: 2134 = 404 128.275,20 (36.000 euro) 4426 = 4427 24.372,28 (pentru animale vii se aplica masurile de simplificare) 3. plata facturilor pentru mijloacele fixe achizitionate: 404 = 5124/5121 128.275,20 lei

4. inregistrarea lunara a amortizarii aferente imobilizarilor corporale la o rata lunara totala de 2.138 lei (5 ani) structurata pe conturi analitice direct proportional cu sursa de finantare : finantare din surse proprii: 22,22 % ( 475,06 lei) finantare din fonduri Sapard: 77,78 % (1.662,94 lei) 6811 = 2811 475,06 lei 6812 = 2812 1.662,94 lei 5. reluarea la venituri a sumei amortizate direct proportional cu ponderea contributiei primite in totalul investitiei supuse amortizarii: 131 = 741 1.662,94 lei ,,Venituri din subventii de exploatare,, Inregistrarile contabile de efectuat nu influenteaza negativ rezultatul financiar al societatii, influenta fiind zero daca se respecta principiul repartizarii corecte (procentual) asupra veniturilor si cheltuielilor. Mentionam faptul ca in monografia prezentata ratele lunare de amortizare au fost stabilite doar pentru exemplificare, urmand ca dvs. sa stabiliti ratele corecte in conformitate cu duratele normale de functionare in conformitate cu prevederile H.G. nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe si sa respectati prevederile legale privind amortizarea fiscala reglementata prin L. Nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Monografia contabila privind primirea si utilizarea fondurilor Sapard destinate acoperirii cheltuielilor de exploatare : Sumele reprezentand contributia financiara nerambursabila de 2.000 euro pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare privind serviciile de consultanta se evidentiaza in contul 445 "Subventii" pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de finantator. Contul 445 "Subventii" este un cont de activ cu urmatoarea semnificatie: debit: incasarea finantarii Sapardpentru cheltuieli de exploatare timp de 1 an calendaristic (2.000 euro): 5121 = 445 7.126,40 lei 2. in cazul in care contributiile incasate depasesc nivelul cheltuielilor de exploatare aferente unei luni, diferenta se inregistreaza in contul 472 "Venituri in avans": 445 = 472 6.532,54 lei 3. ca regula generala, subventia se inregistreaza pe venituri la nivelul planificat al cheltuielilor lunare: 472 = 741 593,86 lei

Deci sumele incasate din contributii se reiau la venituri pe masura efectuarii cheltuielilor de exploatare. Astfel, in luna iulie 2005 se primeste factura de consultanta in valoare totala de 1.187,72 lei exclusiv T.V.A., din care: platita din surse proprii 50 %: 6281 = 401 593,86 lei platita din fonduri Sapard: 6282 = 401 si concomitent se inregistreaza reluarea la venituri: 472 = 741 593,86 lei Dupa cum se poate constata, contributiile se transfera in contul de profit si pierdere ca venit, pe masura ce sunt inregistrate si cheltuielile aferente. conturi utilizate in contabilitatea de gestiune: GRUPA 90 Decontari interne CONTURI 901 Decontari interne privind cheltuielile incepe prin a se credita 9011 materii prime si materiale 9012 servicii terti 9013 salarii si contributii salarii 9014 chelt. Repartizate din alte activitati 902 Decontari interne privind productia obtinuta 903 Decontari interne privind diferentele de pret 921 Cheltuielile activitatii de baza cont de colectare 921 = 9011 921 = 9012 922 Cheltuielile activitatilor auxiliare salarii ateliere de prod. si contrib. salarii 923 Cheltuielile indirecte de productie amortizarea

92 Conturi de calculatie

salarii TESA productie si contrib. Salarii energie electrica 924 Cheltuielile generale de administratie salarii TESA administrativ, financiar contabilitate, conducere si contrib. salarii 925 Cheltuielile de desfacere salarii TESA desfacere si contrib. salarii 931 Costul productiei obtinute predarile de produse finite 345=711 concomitent cu 931 = 902 933 Costul productiei in curs de executie inventarierea productiei neterminate 331 = 711concomitent cu 933= 902 Pentru organizarea contabilitatii de gestiune trebuie avute in vedere prevederile O.M.F.P. nr. 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune. Organizarea contabilitatii de gestiune este flexibila, in sensul ca procedeele si tehnicile utilizate de fiecare firma se stabilesc in functie de particularitatile activitatii desfasurate. Din contabilitatea de gestiune se preiau in contabilitatea financiara costurilor unitare ale produselor obtinute, ale lucrarilor si serviciilor efectuate. Prin contabilitatea de gestiune se asigura: inregistrarea operatiilor privind colectarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii, pe activitati si faze de fabricatie; calculul costului de achizitie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate/obtinute, lucrarilor executate, serviciilor prestate si a productiei in curs de executie; Pentru determinarea corecta a structurii costurilor , in contabilitatea de gestiune trebuie aplicate urmatoarele 5 principii ale calculatiei costurilor: 1. principiul separarii cheltuielilor care privesc obtinerea bunurilor, lucrarilor, serviciilor de cheltuielile care nu sunt legate de achizitia, productia sau prelucrarea acestora si nu se includ in costul acestora, respectiv: cheltuielile de administratie; cheltuielile de desfacere; regia fixa nealocata costului; cheltuielile financiare;

93 Costul productiei

cheltuielile extraordinare. etc., nu se includ in costul acestora.

2. principiul delimitarii cheltuielilor in timp care impune includerea cheltuielilor in costuri in perioada de gestiune careia ii apartin cheltuielile in cauza. 3. principiul delimitarii cheltuielilor in spatiu care impune delimitarea cheltuielilor efectuate intr-o anumita perioada de gestiune pe principalele procese (in cadrul sectorului productie pe sectii, ateliere, linii de fabricatie) sau locuri care le-a generat (aprovizionare, productie, administratie, desfacere) 4. principiul delimitarii cheltuielilor productive creatoare de valoare, de cele cu caracter neproductiv ; 5. delimitarea cheltuielilor privind productia finita de cheltuielile aferente productiei in curs de executie . Lista conturilor de gestiune este adaptata in functie de scopurile urmarite, respectiv: - calculatia costurilor bunurilor/lucrarilor/serviciilor (organizata in functie de tipul si modul de organizare a productiei, tehnologiei de fabricatie); - evidentierea fluxului costurilor; - determinarea costurilor aferente stocurilor; - determinarea veniturilor si a rezultatelor economice. Costurile sunt structurate in functie de natura activitatii desfasurate, astfel: 1. pentru activitatea de productie (exploatare materie prima, obtinere de agregate si balast) costurile sunt reprezentate de cheltuielile directe aferente productiei: materiale directe; energie consumata in scopuri tehnologice; manopera directa si cheltuielile cu protectia sociala aferente acesteia; cota cheltuielilor indirecte de productie repartizata.

2. pentru activitatea prestari servicii (lucrari de constructii, reparatii utilaje la terti) costurile sunt reprezentate de cheltuielile directe aferente: manopera directa si cheltuielile de protectie sociala aferente atat muncitorilor cat si sefilor de echipa ai acestora; cota cheltuielilor indirecte .

Costul complet al materiei prime sau al produsului finit obtinut cuprinde costul de productie la care se adauga cheltuielile generale de administratie si cheltuielile de desfacere repartizate asupra acestora pe criterii determinate de fiecare firma in parte. Costurile aferente obtinerii productiei sau efectuarii de prestari servicii reflectate in contabilitatea de gestiune au la baza urmatoarele cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara : a) cheltuieli directe: acele cheltuieli care se identifica pe un anumit obiect de calculatie (produs, serviciu, lucrare, comanda, faza, activitate ) inca din momentul efectuarii lor si cuprind:

costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate; energia electrica consumata in scopuri tehnologice; manopera directa (salarii, asigurari si protectia sociala etc.); alte cheltuieli directe

b) cheltuieli indirecte: acele cheltuieli care nu se pot identifica si atribui direct pe un anumit obiect de calculatie, ci privesc intreaga productie a unei sectii sau a persoanei juridice in ansamblul ei si cuprind: regia fixa de productie = cheltuieli indirecte de productie care raman relativ constante indiferent de volumul productiei ( amortizarea utilajelor si echipamentelor, intretinerea sectiilor si utilajelor, cheltuielile cu conducerea si administrarea sectiilor); regia variabila de productie = cheltuieli indirecte de productie, care variaza in raport cu volumul productiei (cheltuielile indirecte cu consumul de materiale si forta de munca).

c) cheltuieli de desfacere: d) cheltuieli generale de administratie: In costul produselor obtinute nu se includ urmatoarele cheltuieli: pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de productie inregistrate peste limitele normal admise; cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care astfel de costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricatie; regiile generale de administratie care nu participa la procesul de productie; costurile de desfacere; regia fixa nealocata costului.