Sunteți pe pagina 1din 17

Documente de

evidenta
Legea contabilitatii prevede ca orice
operatiune economica se consemneaza in
momentul efectuarii ei intr-un document care
sta la baza inregistrarilor in contabilitate ,
dobandind astfel calitatea de document
justificativ.
Este interzisa efectuarea de operatii
economice, fara sa fie inregistrate in
contabilitate.
In functie de forma , continutul si rolul lor ,
documentele se inpart in :
a) documente justificative
b) registre contabile
c) documente de sinteza si raportare
 a) DOCUMENTE JUSTIFICATIVE
Sunt acte scrise , intocmite in momentul si la locul
efectuarii operatiei.
Ele pot fi : - Tipizate
- Netipizate
IMOPRTANTA:
-> documentele fac dovada infaptuirii operatiilor
economice si le justifica cu acte scrise
->furnizeaza informatiile necesare utilizatorilor interni si
externi
-> constituie proba in justitie si in relatie cu tertii prin
legalitatea operatiilor pe care le descriu.
 b) REGISTRE CONTABILE
Sunt formulare specifice folosite pentru
inregistrarile in contabilitate si pot fi:
->registrul jurnal
-> registrul cartea mare
-> registrul inventar
c) DOCUMENRE DE SINTEZA SI RAPORTARE

 Balanta de verificare
 Complexul bilantier
Sunt documente complexe obtinute prin
centralizarea si generalizarea inregistrarilor
in contabilitate si determinarea unor indicatori
economici.
Structura documentelor
Continutul documentelor cuprinde doua categorii de
elemente:

a) Elemente comune
b) Elemente specifice
a) Elementele comune sunt informatii referitoare la:
- Denumirea documentului
- Numarul si data
- Denumirea unitatii emitente si adresa sau compartimentul care a intocmit
documentul
- Date fiscale de identificare a unitatii emitente
- Partile sau agentii economici care au participat la efectuarea operatiei
- Continutul operatiei inregistrate in document
- Date comitative si valorice
- Semnaturile persoanelor care au intocmit , aprobat sau verificat documentul
- Alte elementede identificare si completare
b) Elemente specifice
- Caracteristici specifice
- Detalierea unor informatii
CLASIFICAREA DOCUMENTELOR
1. Dupa natura sau continutul operatiilor

a. Documente care privesc operatii banesti


# CHITANTA , REGISTRU DE CASA
b. Documente privind
operatiuni cu active fixe

# FISA MIJLOCULUI
FIX ,PROCES VERBAL DE
RECEPTIE
c. Documente privind
operatiuni cu stocuri

# FACTURA FISCALA ,
NOTA DE RECEPTIE
d. Documente # STAT DE SALARII
privind salariile LISTA DE AVANS CHENZINAL
2. Dupa momentul
intocmirii

 A. Documente primare
BON FISCAL
CHITANTA
FACTURA
B. Documente secundare

# JURNAL PENTRU
CUMPARARI / VANZARI
3. Dupa locul
intocmirii

-- Documente interne
# stat de salarii
, bonul de consum

-- Documente externe
# Factura fiscala
Aviz de insotire a marfii
4. Dupa forma 5. Dupa regimul de folosire
de prezentare - Documente cu regim special
# Factura fiscala , chitanta
 Tipizate - Documente fara regim special
 Netipizate # Registru de casa , ordin de deplasare
INTOCMIRE

PRELUCRARE
*sortare
*exprimare valorica
CIRCUITUL *centralizarea datelor
DOCUMENTELOR * verificare

ANALIZA CONTABILA

INREGISTRARE IN
CONTABILITATE
*cronologic
*sistematic

CLASARE

ARHIVARE
*arhiva curenta
*arhiva generala