Sunteți pe pagina 1din 3

Contabilitatea exportului de marfuri in comision

Prin activitatea de import-export se realizeaza schimbul de bunuri si servicii pe piata


internationala si se asigura participarea statelor la cooperarea internationala, comertul
international fiind unul din principalii factori de dezvoltare economica.

Legislatia comunitara privind regimul exporturilor stabileste cadrul general aplicabil


exporturilor din statele Membre ale Comunitatii Europene, pe baza principiului libertatii
de a exporta. Modalitatea de inregistrare in contabilitate a exporturilor, precum si taxele
aferente se realizeaza pe baza legislatiei nationale in domeniu.

Partile participante in cadrul exportului in comision

In cazul exportului in comision, sunt 3 parti participante:

• vanzatorul,
• cumparatorul si
• intermediarul (societatea de export).

Pe cale de consecinta, in cazul exportului in comision sunt incheiate 2 contracte:

• un contract de vanzare-cumparare intre vanzator si cumparatorul marfurilor si


• un contract de comision incheiat intre exportator si intermediar.

Din punct de vedere juridic, contractele de comision imputernicesc societatile


intermediare sa indeplineasca actele de comert in nume propriu, dar in contul clientului,
in schimbul unui comision pentru serviciile prestate. Prin urmare, in cadrul unui contract
de comision nu se transfera proprietatea bunurilor, ci doar se intermediaza contractele
de vanzare-cumparare internationale.

Din punct de vedere contabil, problema se pune la nivelul societatii de intermediere, in


speta cu privire la modalitatea de evidentiere in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor.

Exportul de marfuri in comision genereaza aproximativ aceleasi tipuri de venituri si


cheltuieli ca si exportul pe cont propriu, astfel ca in cadrul societatilor de intermediere se
inregistreaza venitul din prestarea de servicii si se colecteaza, in scopul intermedierii
exportului, numai cheltuieli de natura cheltuielilor administrative. Celelalte incasari si
plati se fac in contul tertilor (exportator si entitati prestatoare de servicii), reflectarea lor
in contabilitate efectuandu-se cu ajutorul conturilor de terti in contrapartida cu cele de
trezorerie.

EXEMPLU

Se considera o societate comerciala A, care exporta marfuri in comision in urmatoarele


conditii:

• valoarea marfurilor la unitatea producatoare 10.000 euro, la cursul de 4,23


lei/euro;
• costul asigurarii marfurilor 100 euro, la un curs de 4,23 lei/euro;
• costul transportului extern 250 euro, la un curs de schimb 4,23 lei/euro;
• valoarea negociata la portul de descarcare marfa (CIF) 10.350 euro;
• comisionul societatii de export (intermediar) 10% calculata la valoarea marfurilor
la portul de incarcare, mai putin transportul si asigurarea (FOB);
• cheltuieli de administratie 3.000 lei;
• incasarea contravalorii marfurilor de la clientul extern se face la un curs de 4,5
lei/euro;
• plata furnizorilor se face la un curs de 4 lei/euro.

Cursul de schimb valutar de la data facturarii este de 4,23 lei/euro.

Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor aferente exportului

1. Facturarea marfurilor catre clientul extern

411 = % 43.870,5
„Clienti” – analitic distinct 401 42.300
clienti externi „Furnizori” – analitic
distinct producator
401 423
„Furnizori” – analitic
distinct asigurari
401 1.057,5
„Furnizori ” – analitic
distinct transportator

2. Inregistrarea comisionului negociat

411 = 704 4.230


„Clienti” – analitic „Venituri din lucrari
distinct producator executate si servicii prestate”

3. Retinerea comisionului de la unitatea producatoare


401 = 4 11 4.230
„Furnizori” – analitic „Clienti” – analitic
distinct producator distinct producator

4. Incasarea contravalorii facturii emise de la clientul extern


5124 = % 46.575
„Conturi la banci in valuta” 411 43.870,5
„Clienti” – analitic
distinct clienti externi
765 2.704,5
„Venituri din diferente
de curs valutar”

5. Achitarea contravalorii valorii produselor catre unitatea producatoare


401 = % 38.070
„Furnizori” – analitic 5124 36.000
distinct producator „Conturi la banci in valuta”
756 2.070
„Venituri din diferente de curs valutar”

6. Achitare contravaloare asigurare


401 = % 423
„Furnizori” – analitic 5124 400
distinct asigurari „Conturi la banci in valuta”
765 23
„Venituri din diferente de curs valutar”

7. Achitare contravaloare transport


401 = % 1.480,5
„Furnizori” – analitic 5124 1.400
distinct transportator „Conturi la banci in valuta”
765 80,5
„Venituri din diferente de curs valutar”

8. Inregistrare cheltuieli de administratie


641 = 421 3.000
„Cheltuieli cu „Personal remuneratii
salariile personalului” datorate”
ATENTIE!
Este important de mentionat ca pentru marfurile exportate in Uniunea Europeana taxele
de export sunt zero. Pentru exportul marfurilor in celelalte tari, comisionul vamal este
0,5%.