Sunteți pe pagina 1din 36

Sisteme informatice financiar-contabile comparate

Prezentare program CIEL Lungu (Mihoci) Elena Finante si Banci Anul 3

13.03.2013

Introducere Cuprins !" Functiile programului Ciel conta#ilitate !"!" $ocietati !"%" &tilizatori !"3" Pro'ile in Ciel conta#ilitate !"(" Con'igurare societate !")" *uplicare societate %" Meniul 'isiere in programul Ciel conta#ilitate %"!" Plan conta#il %"%" +urnale %"3" Bugete %"(" ,erti %")"Inregistrari 3" Meniul culegeri date 3"!" Culegeri uni-ersale 3"%" Facturi clienti 3"3" Facturi 'urnizori 3"(" E.trase #anca 3")" /egistru de casa (" Formulare ("!" Con'igurare 'ormulare #ilant ("%" $I0 ("3" Con'igurare $I0 )" ,1A )"!" Con'igurare decont )"%" Listare decont ,1A )"3" /aport -alutar 2" Meniul utilitare 2"!" /apoarte gra'ice 2"%" Cautare multicriteriala 2"3" Actualizare cumuli 2"(" Conturi 2")" $al-are restaurare 2"2" /estaurare #aze 2"3" /einitializare #aze 2"4" Consolidare #aze 2"5" /esurse in'ormatii 2"!6" +urnal tranzactii 2"!!" Import conta#ilitate 2"!%" Import gestiune 2"!3" Import A$CII Concluzii
2

Introducere: &n program de e-identa conta#ila de ultim7 generatie este CIEL Contabilitate8 atat prin 'le.i#ilitatea optiunilor sale cat si prin tehnologiile 'olosite in dez-oltarea sa" Este un program 'ia#il si puternic8 conceput sa 'oloseasca o #aza de date de tip lim#a9 structurat de interogare8 cu a9utorul unei inter'ete cu utilizatorul usor accesi#ila8 simplu de utilizat8 este un program care o'era toate instrumentele pentru a opera si urmari acti-itatile conta#ile ale unei societati" $e poate tine pe conturi conta#ile o e-identa analitica8 sau o e-identa pe planul de conturi speci'ic unitatilor #ugetare" $unt de asemenea si instrumente de control si analiza Balanta8 +urnale comerciale de ,1A8 Carte Mare8 registrul de casa" Acest program este un produs cu care putem lucra imediat si sigur" Asimilarea aplicatiei este rapida si e'icace8 programul are incorporat o societate E.emplu8 pentru 'amiliarizara cu aplicatia8 precum si cu :elp general inde.at8 ghid introducti- si manual de utilizare" $istemul include planul conta#il general si planul conta#il pe standarde internationale (IA$)8 precum si planul de conturi speci'ic unitatilor #ugetare" Ciel Conta#ilitate este un program care o'era toate instrumentele pentru a opera si urmari unele acti-itati conta#ile" E-identa analitica se poate tine pe conturi conta#ile8 sau o e-identa speci'ic unitatilor #ugetare pe planul de conturi" *atele se pot introduce atat cu a9utorul culegerilor de date specializate8 cum sunt ;Facturi clienti< si ;Facturi 'urnizori<8 cat si cu a9utorul culegerii de date uni-ersale" 1.Functiile programului Ciel contabilitate. Prin selectarea acestei optiuni din meniul principal al programului se pot -izualiza optiunile societati8 utilizatori8 pro'ile8 con'igurare societate8 duplicare societate8 reinitializare rapoarte8 actualizare societate8 schim#are utilizator8 schim#are ser-er8 iesire" 1.1.Societati

Aplicand aceasta optiune din meniul programului se -a deschide 'ereastra de alegere societati8 care o'era posi#ilitatea crearii unei societati"

In cadrul 'erestrei mentionate mai sus se pot realiza urmatoarele alegeri schim#area societatii de lucru8 crearea unei societati8 eliminarea unei societati" 1.2. tili!atori Accesarea acestei optiuni in program -a a'isa o lista continand toti utilizatorii creati in cadrul programului8 iar 'iecare pro'il are un utilizator si o parola"

Pentru crearea unui utilizator nou scriem pe linia marcata cu steluta numele si parola asociata iar in coloana 88pro'il implicit88 apasam #utonul in 'orma de lupa pentru selectarea pro'ilului implicit asociat" E'ectuand un du#lu clic= pe #utonul stang al mouse>ului in linia corespunzatoare unui utilizator putem -izualiza si modi'ica pro'ilele asociate utilizatorului respecti-8 pentru 'iecare din societatile e.istente"

Pro'ilul implicit este -ala#il pentru toate societatile8 in cazul in care nu se -or aloca pro'ile di'erite pentru 'iecare societate" 1.3."rofile in Ciel contabilitate Prin selectarea acestei optiuni din cadrul programului se a'iseaza lista tuturor pro'ilelor e.istente" Cu a9utorul intermediul unui pro'il pot 'i con'igurate drepturile de acces acordate utilizatorului pentru optiunile posi#ile in cadrul programului" Fiecarui utilizator ii poate 'i asociat un singur pro'il"

*aca -rem sa adaugam un pro'il se completeaza pe linia marcata cu steluta numele acestuia in coloana *enumire" 1.#.Configurare societate Accesand aceasta optiune putem sta#ili pentru societatea curenta8 o serie de parametri8 utili in lucrul cu aplicatia" A-em posi#ilitatea de a con'igura parametri legati de $ocietate? E.ercitiu? 1alori implicite? @ptiuni utilizare? ,1A" $.Societate

Prin intermediul acestei optiuni putem completa in'ormatii legate de societatea curenta8 denumirea8 codul unic de inregistrare8 'orma de proprietate8 grupa si denumirea CAEA8 numarul de la /egistrul comertului8 capitalul social8 precum si adresa sediului social"

%.E&ercitiu In cadrul 'erestrei aparute la apelarea acestei optiuni se sta#ilesc urmatoarele in'ormatii a"E.erciBiul A reprezinta e.ercitiul conta#il in curs8 asupra caruia se -or e'ectua toate prelucrarile? selectam datele de inceput si s'arsit ale e.ercitiului 'inanciar8 din calendarul aparut la accesarea #utonului cu sageata de la capetele campurilor" #"E.ercitiul AC! aceasta in'ormatie este necesara pentru a putea include inregistrari din e.ercitiul 'inanciar urmator (cand e.ercitiul A nu a 'ost inchis)8 programul permitand introducerea de inregistrari in doua e.ercitii conta#ile simultan" c"Perioada de culegere a datelor aceasta perioada se intinde pe parcursul celor doua e.ercitii 'inanciare? C.'alori implicite Aceasta optiune se re'era la 9urnale si la radacinile conturilor" In cazul anumitor optiuni ale aplicatiei8 cum ar 'i conturile si culegerea de date8 9urnalele con'igurate aici -or 'i propuse implicit de program (e.istand posi#ilitatea de a 'i modi'icate)" In situatia in care la crearea societatii s>a optat pentru societate cu planul conta#il general8 'ereastra e.pusa in aceasta optiune se re'era la 9urnale si la radacinile conturilor" In cazul anumitor optiuni ale aplicatiei8 care implica strangerea de date8 conturile si 9urnalele con'igurate aici -or 'i propuse implicit de program (e.istand posi#ilitatea de a 'i modi'icate)"
6

Prin accesarea #utonului ;Con'igurare #ugete< se -a deschide 'ereastra de mai 9os in care se con'igureaza pentru societatile #ugetare conturile care lucreaza in partida simpla si anume de o#ligatii #ugetare8 anga9amente legale si de incarcarea #ugetului

(.)ptiuni utili!are In interiorul acestei 'erestre putem -izualiza parametrii sta#iliti la crearea societatii8 legati de planul de conturi8 numarul de zecimale si utilizarea de conturi analitice pentru e-identa tertilor8 si putem con'igura urmatoarele elemente a"@ptiuni A*$ in cazul #i'arii casetei a'isare A*$ in momentul sal-arii unei inregistrari programul -a a'isa intr>o 'ereastra numarul (A*$>ul) asociat inregistrarii respecti-e" #"/adacini conturi terti in cadrul acestei sectiuni se con'igureaza conturile sintetice pentru clienti8 respecti- 'urnizori" Aceasta con'igurare este 'oarte importanta8 deoarece permite programului sa recunoasca natura conturilor pe care le introducem in timpul culegerii de date" c"/adacini listare in cadrul acestei sectiuni se con'igureaza conturile sintetice pentru care dorim sa nu a-eem detaliata situatia8 la listare8 pe 'iecare analitic in parte" /adacinile introduse aici au e'ect la listarea Balantei sintetice8 a celei analitice si in cazul listarii Cartii mari" Pentru radacinile de conturi sta#ilite in cadrul acestei optiuni nu -or 'i a'isate detaliile inregistrarilor"
7

E.*'$ Prin aplicarea acestei optiuni este posi#ila sta#ilirea conturile implicite si optiunile de utilizare pentru 'iecare tip de ,1A" In cadrul sectiunii 1alori implicite pentru ,1A a-em posi#ilitatea de a alege conturile sintetice pentru 'iecare tip de ,1A in parte" Pentru modi'icarea unei con'igurari utilizam #utonul alaturat" In cadrul sectiunii @ptiuni ,1A Conturi sta#ilim conturile analitice pe care dorim sa le utilizam in cazul inregistrarilor conta#ile pentru cumparari sau -anzari scutite de ,1A"

1.+.(uplicare societate Acesta optiune o'era posi#ilitatea de a crea o societate identica cu societatea curenta (de lucru)" Pentru noua societate8 creata prin duplicare8 -a tre#ui sa completam a"codul tre#uie sa 'ie di'erit de cele de9a e.istente in #aza de date? #"denumirea noii societati"
8

$etarile pentru noua societate (plan conta#il8 numar de zecimale8 utilizare analitice terti) -or 'i aceleasi cu cele sta#ilite la crearea societatii care este duplicata" @ ast'el de operatiune este utila atunci cand8 de e.emplu8 o societate isi deschide o 'iliala si se doreste 'olosirea acelorasi conturi analitice si con'igurari ale programului si in cadrul 'ilialei respecti-e" ,otodata a-em posi#ilitatea de a opta pentru o duplicare a societatii curente cu preluarea inregistrarilor pe o anumita perioada de timp #i'and ;Perioada inregistrarii< si completand data de inceput si de s'arsit de preulare" In societatea nou creata -om regasi planul de conturi8 lista de terti8 9urnalele8 #ugetele8 de-izele din societatea duplicata si inregistrarile din perioada selectata" 2.,eniul fisiere din programul Ciel contabilitate Aplicand aceasta optiune din meniul principal al programului se pot -izualiza urmatoarele optiuni a" Plan conta#il ? #"+urnale ? c"Bugete ? d"*e-ize ? e",erti ? '"Inregistr7ri " 2.1."lan contabil Prin intermediul #utonului alaturat a-em posi#ilitatea de a lista pe ecranDla imprimanta o selectie de conturi" In 'ereastra care apare dupa selectarea acestei optiuni selectam inter-alul de conturi pentru care dorim listarea8 prin intermediul #utoanelor in 'orma de lupa sau a tastei EF(F" Bi'area casetei pentru contuile utilizate are ca e'ect a'isarea din inter-alul de conturi doar a celor care au 'ost utilizate"

Pentru crearea unui nou cont apasam #utonul alaturat si completam in'ormatiile necesare8 in urmatoarea ordine

a"Cont completam sim#olul asociat contului? aceasta in'ormatie nu mai poate 'i modi'icata ulterior" Campul poate a-ea o lungime de ma.im !2 caractere al'anumerice8 'ara spatii intercalate" Analiticele pot 'i create prin utilizarea de siruri de caractere" E.emplu (6!PM@C etc" #",itlu denumirea contului? campul poate a-ea ma.im 3) de caractere al'anumerice" c"*ata creare data de creare a contului? in acest camp este completata automat data sistemului si nu poate 'i modi'icata" d"In cadrul sectiunii @ptiuni completam urmatoarele in'ormatii 88&tiliza#il88 daca aceasta caseta nu este #i'ata8 contul nu -a putea 'i utilizat in grilele de culegere a datelor" @ptiunea se de#i'eaza doar in cazul in care nu se mai doreste utilizarea unui cont in care anterior au 'ost 'acute inregistrari" Aceasta optiune este utila atunci cand8 de e.emplu8 se descopera ca8 din greseala8 pentru acelasi tert au 'ost create si utilizate doua conturi analitice di'erite" In acest caz8 se soldeaza unul din conturi8 printr>o inregistrare conta#ila? cel de>al doilea cont deoarece nu mai poate 'i sters8 'iind de9a utilizat8 se declara cont inutiliza#il8 prin de#i'area casetei &tiliza#il" 88Marca#il88 in cazul in care #i'am aceasta optiune8 atunci contul de-ine marca#il" In general conturile marca#ile sunt conturile de terti > clienti sau 'urnizori"
10

*aca un cont este declarat marca#il8 este posi#ila 'olosirea procedurii de marcare" La culegerea datelor8 in grila uni-ersala sau in grilele specializate8 tre#uie introdus8 in coloana Marca8 la conturile declarate marca#ile8 un numar8 care este recomandat a 'i acelasi cu numarul 'acturii" 88@ptiune ,1A88 in cazul alegerii acestei casete a-em posi#ilitatea de a utiliza8 in cadrul grilelor de culegere date8 coloana @ptiune ,1A" 88$cadenta88 alegerea acestei optiuni -a 'ace posi#ila introducerea unei scadente a'erente documentului in lucru" 88Cantitate88 #i'area acestei optiuni -a 'ace posi#ila introducerea unei -alori numerice pentru 'iecare document introdus" 88Buget88 in cazul in care dorim sa asociem contul cu un #uget8 #i'am aceasta caseta si apelam lista de #ugete prin intermediul #utonului in 'orma de lupa sau a tastei EF(F" Alegem codul #ugetului8 apoi apasam #utonul alaturat pentru inserarea in 'isa contului" *enumirea #ugetului -a 'i completata automat" 88,ert88 acest camp este disponi#il doar in cazul crearii unui cont de client sau 'urnizor" Pentru a asocia contul cu 'isa tertului selectam #utonul alaturat" Accesand acest #uton se -a deschide 'ereastra de creare a 'isei tertului"

Campurile Cod si Client8 respecti- Furnizor -or 'i de9a completate cu in'ormatiile din 'isa contului si nu mai pot 'i modi'icate"

11

Completam *enumirea8 Codul 'iscal8 Adresa8 Banca tertului si8 e-entual8 ,ermenul de scadenta" Campul @#ser-atii poate 'i utilizat pentru completarea di'eritelor in'ormatii despre tert" Pentru sal-area noului cont apasam #utonul alaturat" In'ormatiile din cadrul sectiunilor Cumuli si $olduri -or 'i completate de program ulterior8 pe masura utilizarii acestui cont" In sectiunea Cumuli sunt a'isate rula9ele si soldurile de#itoare sau creditoare pentru trei e.ercitii 'inanciare A (curent)8 A>! si AC!" In cadrul sectiunii $olduri se regasesc soldurile contului pentru 'iecare luna a anului curent in parte8 atat pe total8 cat si grupate pe inregistrari -alidate sau temporare" 2.2.-urnale La accesarea acestei optiuni sau a #utonului alaturat -a 'i a'isata lista de 9urnale conta#ile con'igurate in cadrul societatii curente"

+urnalul reprezinta un criteriu de ordonare a in'ormatiilor conta#ile" Cu e.ceptia conta#ilitatilor 'oarte simple8 pentru care se 'oloseste un singur 9urnal8 'iecare inregistrare conta#ila -a a-ea asociat un 9urnal corespunzator tipului de operatie conta#ila" Programul are de9a con'igurate cate-a 9urnale8 si anume a"+urnal Cumparare (cod +C)? #"+urnal 1anzare (cod +1)? c"$old Initial (cod $I)? d"@peratiuni Banca (cod +B)? e"@peratiuni *i-erse (cod @*)? '"@peratiuni Casa (cod /C)? g"+urnal Inchidere (cod +IA)" A-em posi#ilitatea de a crea atatea 9urnale cate ne sunt necesare sau de a le sterge pe cele -ide (care nu contin inregistrari)"
12

Este recomandat sa dispunem de un 9urnal pentru 'iecare #anca si chiar de un 9urnal pentru 'iecare cont #ancar" A-em posi#ilitatea8 de e.emplu8 de a multiplica 9urnalele de cumparari (+urnal Cumparari Mar'uri8 +urnal Cumparari *i-erse etc") in scopul de a sta#ili un Gansam#luG conta#il care sa 'ie cat mai precis posi#il8 mai ales daca este -or#a de prelucrarea unui mare numar de operatii" 2.3.%ugete $electand aceasta optiune a programului a-em acces la lista de #ugete create in cadrul societatii curente"

Programul ne o'era posi#ilitatea e-identei unei conta#ilitati de gestiune8 ce permite urmarirea acti-iatii de'alcata a unui #uget pre-izional pe capitole8 pe di'erite tipuri de acti-itati8 departamente ale 'irmei etc" $e pot crea coduri #ugetare a caror semni'icatie este la latitudinea utilizatorului" &lterior8 la culegerea inregistrarilor8 se pot asocia coduri #ugetare8 de'alcandu>se ast'el acti-itatea conta#ila" Folosindu>se apoi optiunea Buget din meniul Listari se pot o#tine 88Balanta analitica8 Cartea Mare pe codurile de'inite (partial sau glo#al) si se poate urmari e.ecutia acestor #ugete" Pentru crearea unui nou #uget scriem direct8 pe linia marcata cu steluta8 codul si denumirea asociate si #i'am caseta &tiliza#il pentru a putea utiliza acest #uget in grilele de culegere a datelor" *e asemenea a-em posi#ilitatea de a utiliza 'unctia de repartizare pe coduri de #uget8 pentru a crea un cod de repartitie" 2.#.*erti
13

Apeland la aceasta optiune a-em posi#ilitatea de a -izualiza lista de clientiD'urnizori e.istenta in cadrul societatii sau de a modi'ica anumite in'ormatii din 'isele tertilor"

*in cadrul acestei 'erestre nu a-em posi#ilitatea de a crea noi terti" Crearea unei 'ise de tert se 'ace prin intermediul optiunii Plan cona#il8 din 'ereastra de creare cont (in cazul crearii unui cont de tert)" 2.+.Inregistrari $electand aceasta optiune a programului sau utilizand #utonul alaturat a-em acces la lista de inregistrari conta#ile introduse in cadrul aplicatiei"

Lista cuprinde documentele temporare (*$,)8 pe cele a'late in lucru si pe cele -alidate" *ocumentele sunt colorate di'erit in cadrul listei8 ast'el cele -alidate sunt scrise cu caractere de culoare rosie8 cele temporare cu caractere negre8 iar cele a'late in lucru > cu caractere de culoare -erde" *aca documentul nu a 'ost -alidat sau nu se a'la in lucru si dorim sa il modi'icam8 e'ectuam un du#lu clic= pe linia corespunzatoare lui? documentul -a 'i automat trans'erat in grila de culegere uni-ersala8 de unde il putem modi'ica" $electand Linii inregistrari8 putem -izualiza inregistrarile in mod detaliat" 3.,eniul culegeri date
14

Accesand aceasta optiune din meniul principal al programului se pot -izualiza urmatoarele 'erestre a"Culegere uni-ersala? #"Facturi clienti? c"Facturi 'urnizori? d"E.trase #anca? e"/egistru de Casa" 3.1.Culegere uni.ersala Prin intermediul acestei optiuni a-em acces la grila de culegere uni-ersala" @ptiunea culegerea uni-ersala este metoda cea mai utilizata de culegere a datelor8 putand 'i 'olosita pentru introducerea oricarui tip de iregistrare conta#ila" 880enerare model88 prin intermediul acestei optiuni este deschisa 'ereastra in care se introduce codul si denumirea noului model"

88Elimin7 linia88 aceasta optiune indeplineste aceeasi 'unctie ca #utonul $terge8 a-and ca e'ect imediat stergerea liniei curente (aici este pozitionat cursorul)" Inaintea e'ectuarii mane-rei de stergere programul solicita con'irmarea comenzii" 88$terge document88 aceasta optiune indeplineste aceeasi 'unctie ca #utonul $terge tot8 a-and ca e'ect stergerea tuturor liniilor documentului curent" Inaintea e'ectuarii operatiunii de stergere programul solicita con'irmarea comenzii" 88Fisa cont88 accesarea acestei optiuni are ca e'ect deschiderea 'erestrei de con'igurare a parametrilor de listare a 'isei pentru contul curent (cel de pe linia pe care este pozitionat cursorul)" 3.2.Facturi clienti 0rilele de culegere pentru 'acturi clienti si 'acturi 'urnizori reprezinta grilele de culegere specializate"

15

*atorita structurii acestor 'erestre de culegere se e.ecuta o introducere a datelor mai 'acila si mai mult rapida8 acest gen de culegere 'iind pre'erat in cazul in care se doreste introducerea unui numar 'oarte mare de inregistrari de acelasi tip" Fereastra de culegere 'acturi clienti poate 'i delimitata in mai multe zone8 dintre care amintim 88Antetul88 contine in'ormatii comune si necesare tuturor inregistrarilor din culegerea respecti-a de date si care la randul lui contine urmatoarele campuri Hona din partea in'erioara a 'erestrei8 aici sunt prezente aceleasi #utoane8 cu aceleasi 'unctii8 ca si in cazul 'erestrei de culegere uni-ersala" $ingurele di'erente nota#ile constau in a#senta #utoanelor $old si Contrapartida" 3.3.Facturi furni!ori Fereastra de culegere a 'acturilor 'urnizori este 'oarte asemanatoare cu cea de culegere 'acturi clienti8 singurele di'erente 'iind prezente in zona antetului" La 'el si cazul acestui tip de grila pot 'i delimitate mai multe (parti) zone 88+urnal88 codul 9urnalului in care -or 'i inscrise inregistrarile? programul completeaza automat in acest camp +C (+urnal Cumparari)" 88Cont88 contul conta#il corespunzator 'urnizorului sau clientului din documentul conta#il respecti-" Contul are o#ligatoriu aceeasi radacina cu cea sta#ilita la Con'igurare societateD1alori implicite8 in campul Furnizori" $e poate introduce contul de la tastatura sau il putem selecta din lista de conturi e.istente (FisiereDPlan cona#il)" Pentru accesarea listei in care se gasesc conturi -om utilizam tasta EF(F" Aumele contului -a 'i completat automat" 88Cod 'urnizor88 este codul asociat tertului din documentul conta#il a'erent" Pentru selectia codului din lista e.istenta utilizam #utonul in 'orma de lupa sau tasta EF(F" Hona din partea in'erioara a 'erestrei8 unde sunt prezente aceleasi #utoane8 cu aceleasi 'unctii8 ca si in cazul 'erestrei de culegere uni-ersala" $ingurele di'erente constau in a#senta #utoanelor $old si Contrapartida"
16

$i in cadrul 'erestrelor de culegere 'acturi 'urnizori8 prin e'ectuarea unui clic= pe #utonul stang al mouse>ului in zona de culegere a datelor a-em acces la un meniu conte.tual" @ptiunile disponi#ile in cadrul acestui meniu sunt comune cu cele din 'ereastra de culegere uni-ersala8 singura di'erenta constand in a#senta optiunii Modele" 3.#.E&trase banca Aceasta optiune se utilizeaza daca se doreste introducerea inregistrarilor conta#ile utilizand e.trasele #ancare" Fereastra prezinta aceleasi zone ca si 'ereastra pentru culegere uni-ersala8 si anume

88Antetul88 cuprinde in'ormatii comune tuturor inregistrarilor8 continand urmatoarele campuri 88*ata88 data documentului primar pe care il inregistram" Implicit8 programul propune data sistemului8 insa aceasta data poate 'i modi'icata in caz ca dorim acest lucru " Programul -eri'ica data in raport cu perioada de culegere a datelor sta#ilita la con'igurarea societatii" Au se accepta date in a'ara perioadei de culegere" 88*e-iza88 selectam moneda dorita din cadrul listei aparute la apasare #utonului in 'orma de lupa sau a tastei EF(F" *enumirea de-izei -a 'i completata automat" 88Curs88 cursul de-izei selectate? implicit in cadrul acestui camp -a 'i completat cursul de la data cea mai in-ecinata de data documentului primar" A-em insa posi#ilitatea de a modi'ica acest curs8 de la tastatura sau prin apasarea #utonului in 'orma de lupa sau a tastei EF(F si selectarea cursului corespunzator din lista" Observaie: In cazul introducerii cursului -alutar de la tastatura a-em posi#ilitatea

de a selecta8 din cadrul unei 'erestre de dialog8 urmatoarele optiuni


17

I$al-area cursului introdus8 pentru data la care se 'ace culegerea? IMutarea la urmatorul camp al 'erestrei de culegere8 'ara sal-area cursului" 88+urnal88 codul 9urnalului in care -or 'i inscrise inregistrarile" Acest camp este completat implicit de program cu +B codul corespunzator +urnalului de #anca" *enumirea 9urnalului este completata automat8 de sistem" 88Cont #anca88 acest camp este completat de program cu contul )!%!8 daca moneda selectata este /@L8 sau cu )!%( ai cazul selectarii unei de-ize? in'ormatiile din cadrul campului pot 'i modi'icate" 88A*P88 numarul documentului primar? identi'ica documentul primar ce sta la #aza inregistrarii" Campul poate a-ea o lungime de ma.im !% caractere al'anumerice" In zona din partea in'erioara a 'erestrei sunt prezente o serie de #utoane cu di'erite 'uncii de uilizare" Aceste #utoane sunt comune si indeplinesc aceleasi 'unctii cu cele descrise in su#capitolul Culegerea uni-ersala8 singura di'erenta constand in a#senta #utonului Contrapartid7" 3.+./egistru de casa Fereastra /egistru de Casa este asemanatoare cu 'ereastra de culegere uni-ersala8 prezentand aceleasi zone8 si anume 88Antetul88 cuprinde in'ormatii comune tuturor inregistrarilor8 continand urmatoarele campuri 88*ata88 data documentului primar pe care il inregistram" Implicit8 programul -a propune data sistemului8 insa aceasta data poate 'i modi'icata in caz de ne-oie" Programul -eri'ica data in raport cu perioada de culegere a datelor sta#ilita la con'igurarea societatii" Au se accepta date in a'ara perioadei de culegere" 88*e-iza88 selectam moneda dorita din cadrul listei aparute la apasarea #utonului in 'orma de lupa sau a tastei EF(F" *enumirea de-izei -a 'i completata automat"
18

88Curs88 cursul de-izei selectate? implicit in cadrul acestui camp -a 'i completat cursul de la data cea mai apropiata de data documentului primar" A-em insa posi#ilitatea de a modi'ica acest curs direct de la tastatura sau prin apasarea #utonului in 'orma de lupa sau a tastei EF(F si selectarea cursului corespunzator din lista" 88+urnal88 codul 9urnalului in care -or 'i inscrise inregistrarile" Acest camp este completat implicit de program cu /C codul corespunzator 9urnalului @peratiuni Casa" *enumirea 9urnalului se -a completata automat in program" 88Cont88 reprezinta contul conta#il corespunzator inregistrarii conta#ile care urmeaza a 'i introdusa" Putem introduce contul de la tastatura sau il putem selecta din lista de conturi e.istente (FisiereDPlan conta#il)" 88@ptiune ,1A88 acest camp il -om 'olosit in introducerea unei optiuni de ,1A in cazul unei inregiastrari care nu are #aza de calcul pentru sta#ilirea ,1A>ului" Campurile a'isate in acesata lista pot 'i con'igurate in @ptiune ,1A" 88Cod #uget88 reprezinta codul #ugetului analitic" In cazul in care in 'isa contului de tert este completat #ugetul8 aplicatia -a completa automat acest camp (spatiu) cu in'ormatia din 'isa contului" In caz contrar8 putem selecta codul de #uget utilizJnd tasta EF(F sau #utonul in 'orma de lupa" Hona din partea in'erioara a 'erestrei sunt prezente o serie de #utoane cu di'erite 'unctii de uilizare" Aceste #utoane sunt comune si indeplinesc aceleasi 'unctii cu cele descrise in su#capitolul Culegerea uni-ersala8 singura di'erenta constand in a#senta #utonului Contrapaida" #.Formulare #.Formulare %ilant #.1.Conf igurare e bila #.1.Confi are form formular ulare bilant Formularele de raportare pe care le putem con'igura si lista sunt urmatoarele Bilant? Contul de pro'it si pierdere? /ezultate 'inanciare? $ituatia patrimoniului" Fereastra GCon'igurare Formulare< contine cinci zone distincte >Lista 'ormulare contine lista cu
19

'ormularele

de

raportat

e.istente

(/ezultate 'inanciare8 Bilant8 $ituatia Patrimoniului8 etc")8 dar putem crea in 'unctie de

necesitati noi 'ormulare? >Lista grup cuprinde gruparea pentru calculul su#totalurilor pe randuri si tip total sau detaliu? >Identi'icare rand reprezinta descrierea randului pe care l>am speci'icat in zona Kidenti'icare rand<? >*escriere rand a'iseaza pentru 'iecare rand selectat8 conturile a'erente8 tipul randului8 'elul operatiei? >*enumire rand se completeaza e.plicatia liniei (prima coloana)" In primul camp se trece titlul liniei iar in al doilea camp se trece componenta liniei"

In campul KAntet<8 pozitionam pe sageata situata in capatul campului aceasta -a deschide 'ereastra KModele de antete si su#soluri pentru 'ormulare<" Programul este con'igurat cu cate-a modele de9a create8 dar putem adauga altele8 dupa necesitati" In partea dreapta a 'erestrei de con'igurare8 in zona KIdenti'icare rand<8 putem con'igura numarul curent al randului si tipul acestuia K,otal< sau K*etaliu<"

Ae deplasam apoi in 'ereastra K*escriere rand< si introducem conturile utilizate8 tipul operatiei (Plus sau Minus)8 in 'unctie de modul de calcul al randului si selectam modul de pro-enienta al sumei din contul respecti- *e#itDCreditD,oate" In campul K,ip<8 introducem litera K$< (sold) pentru randurile de tip K*etaliu<" In cazul introducerii unei alte litere8 programul ne a-ertizeaza printr>un mesa9 de eroare" Pentru randurile de tip K,otal< nu tre#uie decat sa speci'icam tipul operatiei
20

(Plus sau Minus)8 in 'unctie de modul de calcul al randului" Pentru a con'igura datele re'eritoare la societate8 in campul KParametrii societate<8 pozitionam pe sageata situata in capatul campului si selectam din lista derulata8 elementele care dorim sa apara in descrierea modelului unitatea8 tip de proprietate8 cod 'iscal8 acti-itatea preponderenta8 adresa8 etc"? -om o#ser-a trans'erul acestora in zona K*escriere model<" $e poate sal-a modelul creat selectand #utonul K$al-are model< sau il putem elimina alegand #utonul K$terge tot<" ,rans'eram apoi modelul creat8 in 'ereastra de con'igurare a 'ormularului alegand #utonul K,rans'er<" In acelasi mod procedam si pentru a con'igura su#solul 'ormularului" Pentru a con'igura randurile 'ormularului8 in 'ereastra din partea din stanga (KIdenti'icare rand<) introducem numarul randului si sta#ilim daca acesta este de tip K*etaliu< sau K,otal<" Ae deplasam apoi in 'ereastra K*escriere rand< si introducem conturile utilizate8 tipul operatiei (Plus sau Minus)8 in 'unctie de modul de calcul al randului si selectam modul de pro-enienta al sumei din contul respecti*e#itDCreditD,oate" In campul K,ip<8 introducem litera K$< (sold) pentru randurile de tip K*etaliu<" In cazul introducerii unei alte litere8 programul -a a-ertizeaza printr>un mesa9 de eroare" Pentru randurile de tip K,otal< nu este necesar sa introducem nici o litera" 88Identi'icare rand88 > in acest ta#el8 in 'unctie de liniaDrandul selectat in ta#elul Lista 0rupuri se sta#ileste -aloarea de calcul" *etaliuL-aloarea din linia curenta8 ,otalLtotalizarea -alorilor din liniile precedente" 88*escriere rand88 > in acest ta#el se introduc conturile care se iau in calcul8 in capitlolul selectat in Identi'icare /ind si anume -alorile din de#itDcreditDsold8 in 'unctie de liniaDrandul selectat in ta#elul Lista 0rupuri" Cu acest #uton se adauga o linie noua in ta#elul selectat" Cu acest#uton se sterge linia curenta in ta#elul selectat" Cu acest #uton se sterg toate liniile in ta#elul selectat" Prin apasarea acestui #uton se re-ine la 'orma initiala" Cu acest #uton se actualizeaza 'ormatul raportului"
21

Listarea acestor 'ormulare se 'ace selectand optiunea GFormulare #ilantDFormulareG din meniul GListariG" #.2.Listari #.2.Listari formulare bilant Pentru listarea rapoartelor create in meniul Formulare #ilant selectam

88@ptiuni88> Indicam8 dupa pre'erinta8 daca dorim ca listarea sa cuprinda si inregistrari in *$," *emarcarea acestei optiuni are ca e'ect GeliminareaG din calcul a inregistrarilor a'late in GstareaG respecti-a" 88*ata88> Introducem data de inceput si cea de s'arsit8 corespunzatoare perioadei care dorim sa 'ie listata" Putem -izualiza antetul si su#solul 'ormularului8 asa cum a 'ost con'igurat in 'ereastra KCon'igurare 'ormulare<" *upa ce setam optiunile de listare dorite8 apasam #utonul GCalculG" In acest moment8 programul -a incepe calculul -alorilor din 'ormular8 in 'unctie de con'igurarea 'acuta" *upa terminarea calculului8 alegem #utonul GListareG8 pentru o -izualizare a 'ormularului pe ecan8 dupa care putem indica tiparirea 'ormularului la imprimanta" *aca dorim modi'icarea -alorilor rezultate in urma calculului8 alegem #utonul GModi'icareG" Pentru modi'icarea unei -alori8 selectam randul corespunzator8 apoi modi'icam soldurile de inceputul si s'arsitul perioadei" Au putem modi'ica randurile de tip G,otalG sau care sunt calculate pe #aza -alorilor altor randuri"

22

*upa terminarea modi'icarilor Au mai apasam #utonul KCalcul<8 deoarece acesta -a reporni operatia de calcul care determina -alorile pe #aza celor a'late in #aza de date8 care nu are nici o legatura cu e-entualele modi'icari 'acute la aceasta optiune" *eci toate -alorile modi'icate -or 'i rescrise cu -alorile nou calculate" $electam apoi #utonul K@=< pentru a -alida modi'icarile" In acest moment8 'ormularul de raportare -a putea 'i -izualizat pe ecran" #.2. SI0 Cu a9utorul acestei optiuni putem edita si lista situatii tip G$olduri intermediare de gestiuneG8 care sunt utile pentru o#tinerea di-erselor analize economice" Aceasta 'unctie permite crearea de rapoarte in a caror compunere apar ru#rici 'ormate dintr>o grupare de conturi" In'ormatiile utilizate sunt cele e.istente in #alanta societatii de#itorDcreditor" #.3. Confi Configurare are SI0 Con'igurarea permite sa de'initi ru#ricile listarii8 precum si radacinile de cont care tre#uie luate in considerare la calculul 'iecareia dintre aceste ru#rici" Pentru aceasta8 selectam din zona KLista 'ormulare<8 tipul de raport pe care dorim sa>l o#tinem" cont8 sold

In partea dreapta a 'erestrei de con'igurare8 in zona KIdenti'icare rand<8 putem con'igura numarul curent al randului si tipul acestuia K,otal< sau K*etaliu<" Ae deplasam apoi in 'ereastra K*escriere rand< si introducem conturile utilizate8
23

tipul operatiei (Plus sau Minus)8 in 'unctie de modul de calcul al randului si selectam modul de pro-enienta al sumei din contul respecti- *e#itDCreditD,oate" In campul K,ip<8 introducem litera K$< (sold) pentru randurile de tip K*etaliu<" In cazul introducerii unei alte litere8 programul -a a-ertizeaza printr>un mesa9 de eroare" Pentru randurile de tip K,otal< nu tre#uie decat sa speci'icam tipul operatiei (Plus sau Minus)8 in 'unctie de modul de calcul al randului" In zona K*enumirea randului <8 introducem e.plicatia liniei (care apare pe prima coloana a raportului") In cazul liniei de tip G,otalG te.tul -a apare in mod automat ingrosat" Cu acest #uton se adauga o linie noua in ta#elul selectat" Cu acest #uton se sterge linia curenta in ta#elul selectat" Cu acest #uton se sterg toate liniile in ta#elul selectat" Prin apasarea acestui #uton se re-ine la 'orma initiala" Cu acest #uton se actualizeaza 'ormatul raportului" #.3. Lista Listare SI0

GPerioadaG introducem data de inceput si cea de s'arsit8 corespunzatoare perioadei care dorim sa 'ie listata" KCod #ugetar< selectam cu a9utorul sagetii situate in capatul campului8 un cod #ugetar pentru care dorim sa o#tineti listarea" K/ezultat in mii lei< #i'am aceasta optiune daca dorim o#tinerea rezultatelor in mii lei" *upa ce am setat optiunile de listare dorite8 apasam #utonul GCalculG" In acest moment8 programul -a incepe calculul -alorilor din 'ormular8 in 'unctie de con'igurarea 'acuta" Prin listare se o#tine o situatie pentru 'iecare ru#rica in care apare suma pentru e.ercitiul A si A>!8 precum si -ariatia intre A si A>!8 atat in -aloare a#soluta cat si in -aloare procentuala" Cu a9utorul $"I"0" putem determina mar9a comerciala? productia e.ercitiului?
24

-aloarea adaugata? e.cedentul #rut de e.ploatare? rezultatul din e.ploatare? rezultatul e.ercitiului" $e mai pot o#tine situatii ce sunt necesare pentru a 'ace raportari catre partenerii straini" Functie de necesitati si de modul in care a 'ost organizata conta#ilitatea8 putem o#tine mai multe rapoarte de tip solduri intermediare de gestiune" +. *'$ Cu a9utorul acestei optiuni pute edita8 modi'ica si lista decontul de ,1A" Aceasta 'unctie permite crearea de rapoarte in a caror compunere apar ru#rici 'ormate dintr>o grupare de conturi" In'ormatiile utilizate sunt cele e.istente in #alanta societatii cont8 sold de#itorDcreditor" M +.1. Configurare decont Prin selectarea acestei optiuni putem con'igura decontul de ,1A" Fereastra GCon'igurare *econt ,1A< contine cinci zone distincte

25

>lista 'ormulare contine lista cu 'ormularele de raportat e.istente (*econtul de ,1A)? >identi'icare rand cuprinde numarul curent al randului si tipul acestuia total sau detaliu? >descriere rand a'iseaza pentru 'iecare rand selectat8 conturile a'erente8 tipul randului8 'elul operatiei? >lista grupuri? >denumirea randului reprezinta descrierea randului pe care l>am speci'icat in zona Kidenti'icare rand<" In campul KAntet<8 pozitionam pe sageata situata in capatul campului aceasta -a deschide 'ereastra KModele de antete si su#soluri pentru 'ormulare<" Programul este con'igurat cu cate-a modele de9a create8 dar putem adauga altele8 in 'unctie de necesitate"

Pentru con'igurarea datelor re'eritoare la societate8 in campul KParametrii societate<8 pozitionam pe sageata situata in capatul campului si selectam din lista derulanta8 elementele care dorim sa apara in descrierea modelului unitatea8 tip de proprietate8 cod 'iscal8 adresa8 etc" se o#ser-a trans'erul acestora in zona K*escriere model<"

Putem sal-a modelul creat selectand #utonul K$al-are model< sau il putem elimina alegand #utonul K$terge tot<" ,rans'eram apoi modelul creat8 in 'ereastra de con'igurare a 'ormularului alegand #utonul K,rans'er<" Pentru a con'igura randurile 'ormularului8 in 'ereastra din partea stanga introducem numarul randului si sta#ilim daca acesta este de tip K*etaliu< sau K,otal<" A e d eplasam apoi in 'ereastra K*escriere rand< si introducem conturile utilizate8 tipul operatiei (Plus sau Minus)8 in 'unctie de modul de calcul al randului si selectam modul de pro-enienta al sumei din contul respecti- *e#itDCreditD,oate" In campul K,ip<8 introducem litera K$< (sold) pentru randurile de tip K*etaliu<" Listarea decontului de ,1A se 'ace selectand optiunea G,1ADListare decontG din meniul G/apoarteG " +..2 ..2. Listare decont *'$ Cu aceasta optiune se listeaza decontul de ,1A"

@ptiuni Indicam data pana la care dorim listarea raportului8 de-iza8 daca dorim 9urnalul in -aluta si marcam daca dorim includerea sau nu a inregistrarilor in *$," Apasam #utonul alaturat pentru calculul decontului de ,1A con'orm optiunilor selectate" Apasam #utonul alaturat pentru tiparire" +.3. /aport r /aport .aluta lutar Cu aceasta optiune se pot lista in -aluta8 inregistrarile introduse in lei sau orice alta -aluta pe #aza cursului istoric #ine sta#ilit" Este necesar ca pentru orice perioada de listare selectata sa e.iste un curs de schim#

introdus8 in istoricul -alutei selectate8 cel putin la inceputul perioadei de listare"

In aceasat 'ereastra precizam contul (conturile) pentru care dorim raportul in alta -aluta? data > perioada pentru care dorim raportul" Este o#ligatoriu ca cel putin la inceputul perioadei sa e.iste un curs de schim#? de-iza > pentru care dorim raportul" Este o#ligatoriu ca cel putin la inceputul perioadei sa e.iste un curs de schim#? *$, > includerea sau nu a inregistrarilor in *$," 1. ,eniul utilitare $electand aceasta optiune din meniul principal al programului se pot -izualiza urmatoarele opBiuni /apoarte gra'ice? Cautare multicriteriala? Actualizare cumuli8 conturi8 #uget? $al-are > /estaurare? /einitializare #aze ? Import conta#ilitate ? Import 0estiune ? Import A$CII? E.port? Con'igurare culori? +urnal de tranzactii" 1.1. /apoa poarte gra grafic fice Cu aceasta optiune putem o#tine gra'ice #i>tridimensionale?

>Introducem contul sau selectam din palnul conta#il apasand pe lupa din capatul campului sau tasta F(? >Introducem perioada pentru care dorim gra'icul? >Introducem modul de a'isare %* > 3*" /epartitie clasa? >Introducem contul sau selectam din palnul conta#il apasand pe lupa din capatul campului sau tasta F(? >Introducem perioada pentru care dorim gra'icul? 1enituriDcheltuieli

>Introducem perioada pentru care dorim gra'icul? >Introducem modul de a'isare %* > 3*" $cadentar >Introducem contul sau selectatm din palnul conta#il apasand pe lupa din capatul campului sau tasta EF(F? >Introducem data pana la care dorim gra'icul? >Introducem modul de a'isare %* > 3*" 1.2. Cauta utare mult ulticriter riteriala Aceasta optiune poate 'i de mare utilitate pentru cautarea unor in'ormatii di-erse >cautarea inregistrarii (inregistrarilor) ce contin anumite sume speci'icate? >lista inregistrarilor trecute in creditul 9urnalului de cumparari ('acturi 'urnizor) pe al doilea trimestru8 cu sume ce depasesc o anumita -aloare? >lista tuturor conturilor declarate Gneutiliza#ile<8 etc? Cautarea multicriteriala se poate e'ectua asupra 'isierului de inregistrari sau asupra Planului Conta#il" Pentru aceasta8 selectam din meniul K*i-erse<8 optiunea KCautare multicriteriala Inregistrari sau Conturi<8 dupa dorinta" Inregi nregistra strari $electarea acestei optiuni8 se -a a'isa lista inregistrarilor din perioada de culegere8 su# 'orma de ta#el cu urmatoarele coloane > A*$? > Ar" linie? > ,ip document? > +urnal? > *ata inreg"? > Cont? > E.plicatie? > *e#it? > Credit? > A*P? > Marca? > Litera marca? > *ata scadenta? > Cod #uget? > Cod -eri'icare #ancara? > Cod de-iza? > Curs? > *e#it de-ize? > Credit de-ize? > Cantitate? > Cod tert"

*aca selectam #utonul situat in coloana G@ptiuneG din partea de sus a 'erestrei8 putem e'ectua cautarea dupa anumite conditii (criterii)8 aplicand di'erite 'iltre de cautare" Pentru aceasta8 urmam pasii de mai 9os > Alegem din coloana GCAMPG campul cunoscut? > In coloana G@P,I&AEG selectam un operator din lista?

> In zona G1AL@A/E !G introducem o -aloarea de cautare continuta in inregistrare? Conditiile necesare sunt egal cu8 mai mic decat8 mai mare ca8 mai mic sau egal cu8 mai mare sau egal cu8 di'erit de8 contine8 incepe cu" Anumiti operatori (Gcuprins intreG8 G de la """" G) permit introducerea a doua -alori si in acest caz8 introducem a doua conditie in campul K1AL@A/E %<" *e asemenea8 este posi#ila cautarea pe mai multe campuri8 programul o'erind posi#ilitatea selectari unui operator de Kconcatenare conditii campuri< ($ID$A&)" > $electam #utonul K@=< pentru a -izualiza pe ecran inregistrarile cautate" Aota Programul -a Kmemora< ultimul 'iltru de cautare introdus si in acest caz8 la o noua utilizare a 'unctiei de cautare multicriteriala8 pe ecran se -or a'isa inregistrarile corespunzatoare modelului de cautare precedent" 1.#. 1.#. Contu onturi Cu a9utorul acestei optiuni8 se -a a'isa lista tuturor conturilor create8 lista -a contine urmatoarele coloane > Cont? > ,itlu cont? > *ata creare? > &tiliza#il? > Marca#il? > *e#it e.ercitiu? > Credit e.ercitiu? > Cod #uget? > *e#it e.erc" precedent? > Credit e.erc" precedent? > *e#it e.erc" urmator? > Credit e.erc" urmator? > &tilizat? > Culegere marca? > Culegere scadenta? > Culegere #uget? > Culegere cautare"

$electand #utonul situat in coloana G@ptiuneG din partea de sus a 'erestrei8 putem e'ectua cautarea dupa anumite conditii8 aplicand di'erite 'iltre de cautare" Pentru aceasta este necesar sa urmam pasii de mai 9os !" Alegem din coloana GCAMPG campul cunoscut? %" In coloana G@P,I&AEG selectam un operator din lista? 3" In zona G1AL@A/E !G introducem o -aloare de cautare a contului? Conditiile o#ligatorii sunt egal cu? mai mic decat? mai mare ca? mai mic sau egal cu? mai mare sau egal cu? di'erit de? contine? incepe cu" Anumiti operatori (Gcuprins intreG8 G de la """" G) permit introducerea a doua -alori si in acest caz8 introduceti a doua conditie in campul K1AL@A/E %<"

(" $electam #utonul K@N< pentru a -izualiza pe ecran inregistrarile cautate" Aota Programul -a Kmemora< ultimul 'iltru de cautare introdus si in acest caz8 la o noua utilizare a 'unctiei de cautare multicriteriala8 pe ecran se -or a'isa inregistrarile corespunzatoare modelului de cautare precedent" La apasarea #utonului G@NG se -a a'isa ta#elul de mai 9os continand toate conturile care indeplinesc conditiile introduse in 'ereastra initiala"

1.+. Sal. al.are Prin intermediul acestei optiuni a-em posi#ilitatea de a sal-a #aza de date si rapoartele societatii curente" $al-area are drept scop e'ectuarea unei copii (si nu un trans'er) de date de pe hard dis= intr>o destinatie sta#ilita de noi" $ e recomanda e'ectuarea periodic de sal-ari ale #azelor de date8 pentru o mai mare siguranta" Prin selectarea optiunii apare o 'ereastra cu a9utorul careia se alege destinatia 'isierului" Implicit sal-area se -a realiza in directorul Ciel Conta#ilitate8 insa putem indica o alt7 destinatie8 selectand>o din cadrul campului $a-e in8 sau scriind>o direct i n campul File name"

Fisierul -a a-ea implicit denumirea de tipul <Ciel< C cod societate si e.tensia #a=8 dar poate 'i sal-at si su# alta denumire" @peratiunea de sal-are este 'oarte importanta8 deoarece anumite 'unctii ale programului (1alidare8 Inchidere D /edeschidere etc") au caracter ire-ersi#il" *e asemenea8 orice eroare inter-enita in #aza de date nu mai poate 'i corectata

decat prin restaurarea #azei de date sal-ate" 1.1. /esta staura urare @ptiunea aceasta o'era posi#ilitatea restaurarii #azei de date si a rapoartelor in societatea curenta8 in cazul in care anterior se e'ectuase o sal-are" La selectarea optiunii -a aparea o 'ereastra cu a9utorul careia se alege sursa in care se a'la localizate datele sal-ate anterior"

Atentie

*atele societatii curente -or 'i sterse si inlocuite cu cele care se

restaureaza" *e asemenea8 rapoartele -or 'i la randul lor inlocuite si initializate" 1.2. /ei i!a are ba!e /einitial nitiali! Prin intermediul acestei optiuni se realizeaza initializarea tuturor #azelor de date a'erente societatii curente? sunt sterse ire-ersi#il toate inregistrarile introduse in #aza de date si -alorile cumulate din 'isierul de conturi" AtentieO Este recomandat ca doar utilizatorul Autorizat sa ai#a acces la aceasta optiune"

Pentru ca aceasta operatiune este ire-ersi#ila8 se recomanda sa e'ectuam mai intai o sal-are a datelor8 utilizand optiunea &tilitareDsal-are" 1.3. Consoli nsolidare ba!e Aceasta optiune are rolul de a aduce intr>o singura societate8 inregistrarile introduse separat8 cu aplicatiile CIEL 0estiune Comerciala si CIEL Conta#ilitate"

In zona ;$ocietate de conta#ilitate< selectam o societate in care in preala#il am preluat datele dintr>un program CIEL Conta#ilitate -arianta de *@$ sau CIEL Conta#ilitate" In zona ;$ocietate de gestiune< selectam o societate in care am lucrat cu aplicatia CIEL 0estiune comerciala si care contine datele a'erente aplicatiei CIEL 0estiune comerciala8 actualizata" 1.4. /esur tii surse - Informa ormatii Aceasta optiune -a 'ace -eri'icarea in'ormatiilor atat din punct de -edere conta#il cat si din punct de -edere al coerentei in'ormatiei" $electand aceasta optiune putem opta pentru o -eri'icare totala a #azei de date8 selectand toate optiunile disponi#ile8 sau partiala8 caz in care durata operatiunii -a scadea"

1.10. 10. -urna -urnal tran!actii !actii Aceasta optiune a'iseaza operatiile e'ectuate de catre utilizatori in cadrul aplicatiei"
33

$electam utilizatorul pentru care dorim a'isarea listei cu operatiunile e'ectuate in cadrul aplicatiei sau #i'am G,@,I &,ILIHA,@/IIG" Introducem perioada pentru care dorim a'isarea listeti cu operatiunile e'ectuate" 1.11. bilita ate 11. Import Import conta ontabilit

$electam -ersiunea de program din care dorim sa realizam importul datelor *@$ sau PindoQs" Introducem apoi calea catre catalogul societatii cu #azele de date pe care dorim sa le importam (e.emplu C RPC@A,A(RESEMPL& )" Inainte de lansarea procedurii -om e'ectua o -eri'icare a structurii de date din calea de import" 1.12. 12. Import Import gest gestiune

Aceasta optiune e'ectueaza importul datelor din CIEL 0estiune" In calea precizata8 introducem calea in care e.ista 'isierul KQgc"t.t< (.import"t.t)" 1.13 . Import 1.13. Import $SCI SCII Aceasta optiune e'ectueaza importul de date din alte aplicatii 'olosind un 'isier de tip te.t"

34

$electam tipul 'isierului sau il localizam apasand pe #utonul GCautareG"Apasam pe #utonul GIMP@/,G" Acest tip de import nu sterge datele e.istente ci GadaugaG la lista de inregistrari pe cele preluate din 'isierul te.t" Conclu!ii: Aecontand care este domeniul de acti-itate al entitatii utilizatorului8 Ciel o'era solutia gestionarii acti-itatii tuturor departamentelor societatii 'inanciar>conta#ilitate8 salarii8 gestiune comerciala ('acturare8 comenzi8 in-entariere8 statistici si multe altele)8 mi9loace 'i.eD imo#ilizari8 registru de casa" A-anta9ele pentru utilizatori sunt numeroase a"gratie ergonomiei prietenoase si intuiti-e ale programelor CIEL oricare aplicatie este usor de utilizat? #"aplicatiile CIEL o'era posi#ilitatea de a crea un numar nelimitat de 'irme? c"-ariantele de retea ale programelor 'unctioneaza pe un numar nelimitat de statii de lucru? d"prote9area datelor se 'ace 'olosind 'unctiile de sal-are si restaurare ale aplicatiilor precum si prin de'inirea pro'ilelor de utilizatori? e"pentru 'iecare dintre aplicatiile CIEL se pot de'ini un numar nelimitat de utilizatori indi'erent daca este -arianta de retea sau monopost? '" se pot de'ini drepturi de utilizare pentru 'iecare utilizator in 'unctie de necesitati"

35

%ibliografie: !" http DDQQQ"ciel"roD %" http DDQQQ"clu#a'aceri"roD 3" http DDQQQ"conta#ilizat"roD (" http DDQQQ"contzilla"ro )" http DDQQQ"ecosTs"roD 2" http DDQQQ"inco"roD 3" http DDQQQ"secured"roD 4" http DDQQQ"trendi."roD 5" http DDQQQ"scritu#e"comD !6" http DDro"scri#d"comD !!" http DDro"Qi=ipedia"org

36