Sunteți pe pagina 1din 2

5.

Reguli de procedura fiscala si exercitarea inspectiei fiscale


Controlul fiscal este un ansablu de activaitati ce au ca scop verificarea realitatii, legalitatii si sinceritatii
declaratiilor, verificare corectitudinii si exactitatii indeplinirii conform legii a obligatiilor fiscal de catre
contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatarea a evaziunii fiscale.
Organele fiscale au urmatoarele drepturi si obligatii, in exercitarea controlului fiscal:
- Au dreptul sa examineze orice inscrisuri, documente, register sau evidente contabile ale contribuabililor care pot fi
relevante in stabilirea corecta a impozitelor datorate;
- Au dreptul sa solicite toate informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la documentele supuse controlului;
- Au dreptul sa solicite prezenta contribuabilului sau reprezentantilor legali ai acestuia la sediul unitatii fiscale;
- Au dreptul sa faca constatari cu privirea la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru
identificarea surselor sau obiectelor impozabile;
- Au dreptul sa ridice extrase sau sa faca copii de pe care oricare inscris, document sau inregistrare contabila;
- Au dreptul sa retina in scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii orice document sau orice element
material care poate constitui o proba in determinarea impozitelor datorate de contribuabil.
- Organele fiscale au obligatia sa exercite controlul fiscal in asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea
activitatii curente a contribuabilului.
- Acestia au obligatia sa actioneze cu professionalism, sa dovedeasca corectitudine si obiectivitate in relatiile cu
contribuabili controlati.
In baza constatarilor efectuare ca urmare a actiunilor de control, organele fiscale au dreptul:
1. s stabileasc n sarcina contribuabililor diferene de impozite i s calculeze majorri de ntrziere pentru neplata
la termenul legal a impozitelor datorate;
2. s constate fapte ce constituie contravenii i s aplice amenzile prevzute de legile fiscale;
3. s dispun msurile necesare ndeplinirii corecte de ctre contribuabili a obligaiilor fiscale ce le revin.
Drepturile contribuabilului sunt:
a) s fie informat asupra desfurrii controlului i asupra eventualelor situaii neclare;
b) s fie primul solicitat dac este disponibil pentru a furniza explicaii i justificri asupra deficienelor;
c) pe perioada controlului fiscal, contribuabilul are dreptul s beneficieze de asisten de specialitate dac este
cazul (prin experi contabili, fiscali, avocai);
d) s fie protejat de ctre organele fiscale pe linia secretului fiscal.
Ca obligaii, contribuabilul trebuie s pun la dispoziia organelor fiscale toate documentele tehnico-operative i
contabile, evidenele de orice fel care stau la baza calculrii corecte i virrii n termenul legal a impozitelor
datorate.
Obligaiile fiscale ale contribuabililor cuprind:
a) obligaia de declarare a bunurilor, a veniturilor impozabile sau a impozitelor datorate;
b) obligaia de calculare, de nregistrare n evidene contabile i de plat la termenele legale a impozitelor;
c) obligaia de calculare, de nregistrare n evidene contabile i de plat la termenele legale a impozitelor care
se realizeaz prin stopaj la surs;
d) orice alte obligaii ce revin contribuabililor n aplicarea i executarea legilor fiscale (raportri periodice n
situaiile financiare a impozitelor i taxelor, respectarea conturilor de virament indicate n metodologii, solicitarea la
termenele stabilite de lege a eventualelor rambursri de impozite i taxe etc.).
Creanele fiscale reprezint drepturi patrimoniale care rezult din raporturile de drept material fiscal. Din
raporturile de drept fiscal rezult att coninutul,ct i cuantumul creanelor fiscale, reprezentnd drepturi
determinate ce constau n: a) dreptul la perceperea impozitelor i taxelor, dreptul la rambursarea
impozitelor i taxelor, dreptul la restituirea impozitelor i taxelor, denumite creane fiscale principale;
b) dreptul la perceperea dobnzilor i penalitilor de ntrziere,denumite creane fiscale accesorii. n msura n care
plata sumeicu titlu de impozit,taxa sau alt obligatie principal sau accesorie se constat c a fost far temei legal,cel
care a fcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.
Obligatiile fiscale reprez:
a)obligatia de a calcula si de a inregistra sau dupa caz impozitele si taxele datorate;
b)obligatia de a calcula si de a inregistra in evidentele contabile si fiscale impozitele si taxele;
c) obligatia de a plati, la termenele legale, impozitul si taxa datorata;
d)obligatia de a plati dobanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor si taxelor, denumite obligatii de plata
accesorii;
e)obligatia de a calcula, de a retine si de a inregistra in evidentele contabile si de plata, la termenele legale,
impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa;
f)orice alte obligatii care revin contribuabililor, pers fizice sau juridice, in aplicarea legilor fiscale.
Actul administrativ fiscal reprezint actul emis de organul fiscal competent n aplicarea legislaiei privind
stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor i obligaiilor fiscale. Actul administrativ fiscal se emite numai n
forma scris. Actul administrativ fiscal cuprinde n mod obligatoriu urmtoarele elemente:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) data la care a fost emis i data de la care i produce efectele;
c) obiectul actului administrativ fiscal;
d) motivele de fapt;
e) temeiul de drept;
f) numele i semntura persoane mputernicite, potrivit legii;
g) tampila organului fiscal emitent;
h) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaiei i organul de soluionare competent;
i) meniuni privind audierea contribuabilului.
n cazul emiterii pe cale electronic, nu este cazul de semntur i tampil, dat fiind semntura electronic.
Regulile de procedura fiscala sunt cuprinse in Codul de procedura fiscala aprobat prin lege si care reglemeteaza
drepturile si obligatiile partilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor si taxelor datorate
bugetului de stat si bugetelor locale.
Prin administrarea impozitelor si taxelor se intelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale in
legatura cu:
a)inregistrarea fiscala; b)declararea,stabilirea,verificarea si colectarea impozitelor si taxelor;
c)solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale.
Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale,
corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si
contabile, stabilirea diferentelor privind obligatiile de plata, precum si a accesoriilor aferente acestora.
Inspectia fiscala presupune urmatoarele operatiuni:
a)constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus
inspectiei sau a altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea
indeplinirii obligatiilor fiscale;
b)analiza si evaluarea obligatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau di
alte surse;
c)sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor
de la prevederile legislatiei fiscale;
Inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii, teritorialitatii si
descentralizarii autoritatii fiscale. Aceasta se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale
si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
Procedura inspectiei fiscale:
A etape/faze
1.Pregatirea echipei de control:
- alegerea temei
- formarea echipei
- instructaj
2.Pregatirea activitatii de control:
- prezentarea la contribuabil
3.Controlul propriu-zis:
-dialogul introductiv
-informare
-documentare
-inspectie
B. concretizarea rezultatelor
1.Note de constatare
2.Note explicative
3.Raport de inspectie fiscala- constatarea si calculul de diferente privind impozite si taxe
-constatarea de fapte ce constituie contraventii si infractiuni.

Evaluare