Sunteți pe pagina 1din 9

28.3.

2014 Auditulfluxurilordetrezorerie

Tehnologie Afaceri Referate Didactica Legislatie Familie

Proiecte
vezi toate proiectele

PROIEC
T DETEHNOLOGIE IDACTICA
D Mat
ematica-
Geometrie CLASA: a VIII-a - Proiectii de puncte, de
segmente de dreapta si de drepte pe un plan

PROIECT DIDACTIC Grupa: mijlocie Expresie grafica s i


plastica Rochita

TEHNOLOGIA PRESARII LA RECE - Proiectarea stantei


pentru reperu

Proiect Implementarea SQM in cadrul societatii Ericsson


Telecommunication Romania - Managementul Afacerilor prin
Proiecte
Acasa » afaceri » economie
Auditul fluxurilor de trezorerie Lucrari de diploma
Auditul fluxurilor de trezorerie vezi toate lucrarile de diploma

LUCRARE DEDIPLOMA BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI


RECUPERARE - TRATAMENTUL STARII DE RAU ASTMATIC
ACADEMIA DE STUDII ECO NOMICE BUCURESTI
LA COPIL

Relatiile diplomatice dintre Romania si Austro- Ungaria din a


MASTER DE APROFUNDARE: CO NTABILITATE, AUDIT SI
doua jumatate a secolului al XIX-lea

Proiect de diploma ecologie - calitatea aerului ambiental in


INFORMATICA DE GESTIUNE
regiunea 5 vest

ANUL I LUCRARE DE DI
PLOMA MANAGEMENT

Lucrari licenta
AUDITUL FLUXURILOR DE TREZORERIE
vezi toate lucrar ile de licenta

Auditul fluxurilor de trezorerie LUCRARE DE LICENTA MANAGEMENT CRESTERE A


VA NZARILOR PR
IN METODA IMBUNATATIRII SERVICIILOR
Deciziile economice luate de utilizatoriile situatiilor financiarenecesita evaluareacapacitatii intreprinderii de a genera numerar sau echivalente de numerar CATRE
si CLIENTI

de a asigura permanentizarea generarii lor.In ultima instanta de aceasta depinde capacitatea intreprinderii de a-si plati angajatii si furnizorii,de exempluCONTABILITATEA
de a FINANCIARA TESTE GRI LA LICENTA
achita dobanzile,de a rambursa creditele si de a-si remunera proprietarii repartizand dende.
divi Lucrare de licenta educatie fizica s i sport - sistemul de
selectie in jocul de handbal pentru copii de 10-11 ani in
Situatia fluxurilorde trezorerie este cel de-altreilea document dinsuita situatiilor fi
nanciare ale exercitiului ;areca principal obiectiv pe acela de a furniza
concordanta cu cerintele handbalul
tilizatorului informatii financiare privind incasarile si platile de mijloace banestiechivalente
si de numerar alesocietatii comerciale,pe durata exercitiului,
Lucrare de licenta - cercetare si analiza financiara asupra
informatii privind activitatile de exploatare,investitii si finantare,precum si informat
ii referitoare la capacitatea de a elibera lichiditati banesti. In vederea
deseurilor de ambalaje la sc.ambalaje sa
elaborarii acestui raport financiar mijloacele banesti sunt definite in alcatuirea lor forma
sub de numerar,de disponibilitati efective,cu lichiditate totala si sub

orma de echivalente monetare,respectiv plasamente pe termen scurt,cu un grad inalt de lichiditate,cuprinzand conturile curente ale pietei monetare,bilete de Lucrari doctorat
rezorerie si alte titluri exigibile la vedere.
vezi toate lucrarile de doctorat

Doctorat - Modele dinamice de simulare ale accidentelor


ACTIVE CURENTE (AC) CASA-BANCI PASIVECURENTE(PC) DEBITE LA VEDERE rutiere produse intre autovehicul si pieton
(circulante) (circulante)
Diagnosticul ecografic in unele afectiuni gastroduodenale si
CREDITE <12 luni hepatobiliare la animalele de companie - TEZA DE
DOCTORAT

LUCRARE DE DOCTORAT ZOOTEHNIE - AMELIORA RE -


CREDITEpetermenscurt DEBITESCADENTE
Estimarea valorii economice a c aracterelor din obiectivul
ameliorarii intr-o linie materna de porcine
<12 luni
TITLURI
Proiecte de atestat
vezi toate proiectele de atestat
ACTIVE IMOBILIZATE CREDITE<12luni PASIVEpeTERMENmediu/lung

(ACTIVE FIXE) >12 luni LUCRARE DE ATESTAT - TABLOURI BIDIMENSIONALE


NECORPORALE ATESTAT LA INFORMATICA - Gestionarea unui magazine
de confectii

CORPORALE PATRIMONIUNET(PN) LUCRARE DE ATESTA T ELECTRONI


ST - TEHNICA DE
CALCUL - Placa de baza

PROIECT ATESTAT STRUNGAR - Strung frontal


AC - PC = CCN (capital circulant net)

Fig.1 Situatia lichiditatii dedusa din informatia din bilant


Dobanda si renta
Situatia fluxurilor denumerar sau fluxurilor de lichiditati sau situatia de cash-flow cum mai est e denumita,a devenit docume nt obligatoriu in prezent,ca Analiza costului pe unitatea de
rmare a Programului de organizare contabila si aplicarii Cadrului general de intocmire si prezentare a raportarilor financiare.
produs in functie de gradul de
Este o situatie financiara prevazuta in lista standardelor internationale de contabilitate cu denumirea de “T ablou de finantare” inIAS 7 ,unul dincele mai utilizare a capacitatii de productie
echi standarde IAS 1 poarta data de aplicabilitate 1 ianuarie 1975, primele sale randuri precizand: “Informatiile referitoare la fluxurile de trezorerie ale uneiSituatiile financiare privind
intreprinderi sunt utile intrucat ele dau utilizatorilor situatiilor financiare o baza de evaluare a capacitatii intreprinderii de a genera lichiditati si echivalente de salariile si asimilate
lichiditati,precum si a nevoilor de lichiditati ale acesteia.
MODELE DE GENERARE A CERERII
Pentru a lua decizii economice,utilizatorii trebuie sa evaluezecapacitatea intreprinderii de agenera lichiditati,scadentele prevazute si caracterul sigur al
GLOBALE
aterializarii acestor intrari de fonduri. TESTE DE VERIFICARE
MACROECONOMIE
Fluxul de trezorerie exprima intrarile si iesirile de lichiditati,iar situatia centralizata a acestor fluxuri prezinta intrarile/iesirile din surse clasificate pe trei
INSTITUTIONALIZAREA RELATIILOR
directii:exploatare,investitii,finantare.Aceasta clasificare da posibilitatea utilizatorilor sa inteleaga incidenta fiecarei activitati asupra situatiei financiare a
ECONOMICE INTERNATIONALE
intreprinderii ,a volumului lichiditatilor si echivalentelor de lichiditati.
Calc ulul debitelor de agent termic
Dupa cum se mentioneaza inst andardul mentionat,este posibil ca o operatiune sa poata cuprinde simultan douaactivitati:rambursarea unuiimprumut,de RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR
exemplu care implica atat capitalul cat si dobanda aferenta activitatilor investitionale cat si a celor de finantare.

M otivatia elaborariiin ansamblul raportarilor financiare asituatiei fluxurilorde trezorerie consta in faptul ca de cele mai multe ori profitul nu coincidela
sfarsitul exercitiului cu soldul disponibilitatilor banesti;de asemenea ,nu este cunoscta capacitatea de a genera sau necesitatea de a dispune de lichiditati pentru
Termeni si conditii
cerintele de exploatare si investitii financiare,ca activitati proprii ale intreprinderii.Interesul privind evolutia pozitiei financiare de la inceputul si sfarsitul Contact
exercitiului, precum si “ipotezele” pe care “le creeaza” contabilitatea de angajament privind performantele intreprinderii au fost factorii care au contribuit
initial la asezarea situatiei fluxurilor de numerar in suita documentelor obligatorii de de raportare,mai intai pentru investitorii prezenti pe piata de capital,iar Creeaza si tu
apoi si pentru ceilalti utilizatori interesati in aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta interes atat in interiorul intreprinderii pentru manag
ement cat si in exteriorul acesteia pentru
investitori,creditori,furnizori,etc.

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 1/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie

Informatiile privind modificaril


e situatiei financiarea intreprinderii sunt utile auditorului pentru a evalua
activitatile de exploatare,finantare si investit
ii in
erioada de raportare. Aceste informatii sunt de asemenea importante pentru utilizator ,caruia ii ofera o baza pentru evaluarea capacitatii intreprinderii
intreprinderii de a utiliza aceste fluxuri de trezorerie. La intocmirea unei situatii s modificarilor situatiei financiare fondurile pot fi definite in diverse
oduri,cum ar fi:resurse financiare,fond de rulment,lichiditati sau numerar.

Componentele situatiilor financiare interelationeaza ,deoareceacestea reflecta diferite aspecte aleacelorasi tranzactii sau eve
nimente.Desi fiecaresituatie
ofera informatii diferite,este probabil ca nici una sa nu serveasca unui singur scop sau sa ofere toate informatiile impuse de necesitatile specifice utilizatorului.

Informatiile financiarecuprinse in situatia fluxurilor detrezorerie auo bogata semnificatie,intre care mentionam:

- Permit evaluarea structurii financiare a intreprinderii in diferite perioade ale exercitiului si in mod deosebit modificarile care se produc in nivelul
lichiditatii si solvabilitatii;

- Permit cunoasterea si analiza variatiilor activului net al intreprinderii;

- Asigura posibilitatea introducerii de corective in dimensionarea si momentul aparitiei fluxurilor pozitive/negative de numerar;

- Permit evaluari cu caracter istoric ale fluxurilor de numerar la modificarile conjuncturale ale pietei si de prognoza pe termen scurt cu privire la
lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii.

Situatia fluxurilor de trezorerie sunt clasificate activitatile care produc intrari si iesiri de numerar in trei categorii:

Activitati curente de exploatare ,care cuprind pe de o parte incasarile de laclient in contul bunurilorsi serviciilor furnizate,dobanzile si dividendele
primite la imprumuturile acordate si investitiilor efectuate.De cealalta parte sunt inscrise platile pentru salarii ,bunuri si servicii,dobanzi si impozite
efectuate in numele angajatorilor,furnizorilor,altor persoane fizice/juridice, organelor de stat.

Fluxurile de numerar care provin din tranzactionarea titlurilor de plasament,la societatile de servicii financiare,sunt asimilate stocurilor de marfuri,ceea ce

face ca acestea sa fie clasificate la activitatile de exploatare.Acelasi tratament comporta avansurile si imprumuturile efectuate de institutii
financiare,criteriul de clasificare fiind reprezentat de activitatea principala generatoare de venituri;

Activitati de investitii,
care cuprind achizitia si vanzarea activelor imobilizate si a titlurilor de valoare usor negociabile ,acordarea si recuperarea
imprumuturilor.Intrarile de resurse cuprind sumele primite pentru cesiunile de active si din recuperarea creditelor acordate.Iesirile de lichiditati
cuprind sumele echivalente preturilor activelor achizitionate si creditelor acordate;

Activitati de finantare care cuprind:

- Primirea/restituirea de la sau catre proprietari a resurselor necesare functionarii entitatii si asigurarea platilor compensatorii corespunzatoare
investitiilor acestora;

- Obtinerea de resurse din partea creditorilor si restituirea sumelor imprumutate sau folosirea altor forme de onorare a obligatiilor asumate.

Intrarile in trezorerie cuprind:incasarile din emisiunea de actiuni/obligatiuni sau din alte forme de indatorare pe termen lung,mijlociu si scurt.

Iesirile din trezorerie cuprind:rambursarea creditelor platite catre actionari,inclusiv repartizarile de dividende(achitarea obligatiilor de plata catre furnizori sau
clasificate ca iesiri de trezorerie in cadrul activitatilor de exploatare).

Standardul International de Contabilitat


e IAS 7 nu precizeaza un anumit model deprezentare a situatiei fluxurilor detrezorerie,lasand aleg
erea la latitudinea
iecarei intreprinderi.

Ca urmare, formatul deprezentare s-a dezvoltat in timp coresp


unzator folosirii adoua metode de calcul respectiv:

1.Metoda directa , prin care sunt prezentate clase majorede plati si incasari brute in numerar.Este o metoda agreata de investitori deoarece valoarea
intreprinderii se poate stabili pe baza de cash-flow,precum si de catre contabilii intreprinderii,datorita simplitatii calculelor.De asemenea,este o metoda
ecomandata de institutiile de standardizare intrucat este mai accesibila si permite furnizarea de informatii utile pentru estimarea fluxurilor viitoare de
rezorerie iar prin m etoda indirecta aceste informatii nu sunt dis ponibile. In practica insa, intreprinderile pref era metoda indirecta intrucat ar e
o logica de calcul mai apropiata de formatul raportar ilor contabile.

Incasari provenite din vanzarile de marfuri,produse finite,semifabricate

+ Incasari generate de executarea de lucrari si prestarea de servicii

+Incasari din redevente,onorarii,comisioane

- Plati privind datoriile catre furnizori

- Plati privind datoriile catre salariati si organismele de asigurari sociale

- Plati privind impozitele,inclusiv impozitul p e profit

- Plati privind dobanzile si dividendele

+ Incasari de dobanzi si dividende

- Plati privind revedentele,in cazul operatiei de leasing operational

± Plati/incasari privind operatiile extraordinare

= ± Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare

Folosirea metodei directe pentru raportarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare implica ajustarea claselor majore de incasari si plati cu :

Modificarile perioadei produse in capitalul circulant;


Alte elemente decat numerarul;
Alte elemente pentru care efectele numerarului sunt fluxurile de numerar din investitii sau finantare.

Situatia fluxurilor detrezorerie prin metoda directa se elaborea za folosind clasicele T-uri pentru inregistrarea variatiei fiecaruilement.
e In prima parte se
inscriu conturile din balanta de inchidere a exercitiului precedent,ulterior inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli,precum si conturile din balanta de la
sfarsitul exercitiului curent,inainte de inchiderea conturilor de venituri si a conturilor de cheltuieli.Variatia soldului fiecarui cont intre cele doua balante de
erificare se stabileste cu ajutorul unor inregistrari de tip debit/credit,in partea a doua a situatiei,respectiv situatia intermediara de trezorerie.

2. Metoda indirecta, prin care profitul net sau p ierderea neta sunt ajustate cu efectele tranzactiilor ce nu au natura de numerar,amanarile sau angajamentele de
lati sau incasari de numerar din exploatare,trecute sau viitoare si elemente de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investitii sau finantari.

Este o metoda care opereaza ,in principiu,cu informatii degajate de contabilitatea de angajament,in care fluxul de numerar din activitatile de exploatare se
determina prin ajustarea profitului net si a pierderii nete cu urmatoarele efecte:

Elemente non-numerar, de exemplu,amortizarea,provizioanele,impozitele amanate,pierderile si castigurile in valuta nerealizate,pierderile sau castigurile


din vanzarea mijloacelor fixe sau investitii financiare imobilizate;
Modificarile perioadei in capitalul circulant
Toate celelalte elemente pentru care efectele in numerar sunt fluxuri de numerar din investitii si finantare.

M etoda indirecta de raportare a fluxurilor


de numerar prezinta dezavantajul ca informatiile financiare
provenite din diferitelecategorii deincasari si plati nu

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 2/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie
sunt grupate ca la metoda directa,ci sunt furnizate in mod direct de situatiile financiare. Datele prezentate in flux se obtin direct, pe baza inregistrarilor
contabile,sau prin ajustari.

De exemplu, suma vanzarilor realizate in cursul exercitiului nu coincide, in general, cu incasarile din vanzarile perioadei.Informatiile privind incasarile de la
clienti trebuie preluate din conturile de creante clienti,fiind necesare atat date din bilant cat si din contul de profit si pierdere. De asemenea, suma achizitiilor
efectuate in cursul perioadei nu coincide cu platile privind cumpararile pe durata exercitiului.

Rezultatul exercitiului inaintea imobilizarii si elementelor extraordinare

+ Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

- Venituri din provizioane

(Eliminarea veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare ,care apartin activitatilor de investitii si finantare)

± Rezultatul net degajat de cesiunea imobilizarilor

± Rezultatul net degajat de cesiunea plasamentelor pe termen lung

+ Cheltuieli privind dobanzile

- Venituri din plasamente

- Venituri din reluarea subventiei pentru investitii

= ± Rezultatul din exploatare inaintea variatiei necesarului de


fond de rulment (Ajustari prin luarea in ca
lcul a efectelor variatilor NFR)

± Variatia soldurilor conturilor de clienti si a altor creante din exploatare

± Variatia stocurilor

± Variatia cheltuielilor constatate in avans

± Variatia datoriilor fata de furnizori si a altor datorii din exploatare

± Variatia veniturilor constatate in avans

(Incasari si plaati atasate fluxurilor de exploatare care nu s-au regasit mai sus)

- Plati privind dobanzile si dividendele

- Plati privind impozitul pe profit

± Plati/incasari generate de elemente extraordinare

= ± Fluxul net de trezorerie relativ la activitatile de exploatare

Auditul trezorerie icuprinde lichiditatile in conturi bancares i casa,titlurile de plasaments i creditele bancare pe termen scurt.

Structura titlurilor de plasament cuprinde:

- actiuni cotate sau necotate;


- obligatiuni cotate sau necotate;

- bonuri de tezaurs i bonuri de casa pe termen scurt;

- actiuni s i obligatiuni emise s i rascumparate de societate;

- titluri de creante negociabile.

Potrivit Standardelor Interna tionale de Contab ilitate tiile asupra lichiditatilor bancare
, creditele pe termen scurt nu sunt elemente de trezorerie. Restric
a la situatiile financiare.
rebuie prezentate in nota aferent

Notele atas ate situatiilor financiare cuprind urmatoarele informatii privind titlurile de plasament:

pentru determinarea valorii contabile, schimbarea valorii de piata pentru evidenta lor la valoarea realizabil
- tratamentele conta bile util izate a, rezervele din
eevaluari, cesiunea lor;

a dobanzilor, dividendelors i a altor venituri obtinute din titluri de plasament, profitul sau pierderea rezultatelor ca
- cuprinderea in contul de rezultate
rmare a cesiunii titlurilor;

- daca exista restrictii impuse asupra tranzactiilor unor titluri ;

- valoarea de piata a titlurilor de plasament p e piata financiara evaluate la costul de achizi


tie;

- analiza detaliata a portofoliului de investi


tii: categoria, denumirea, valoarea lor, num
arul.

Pe baza acestor note auditorul poate facerecomandari asupra urmatoarelor elemente:

- obtinerea unor venituri financiare cat mai mari;

- cum se pot minimiza cheltuielile financiare;

- maximizarea fluxului de trezorerie;

- cum se pot minimiza riscurile aferente efectelor nefavorabile rezultate

din variatiile cursului valutar

Po s t u rideve ri f i ca t O bi e ct i vu la u di t u l u i

s i ale
- Toate soldurile conturilor curente Exhaustivitatea

lichiditatilor, platile s i incasarile au fost

inregistrate in situatiile financiare

Registrul de banca corespunde cu extrasele

de cont, inclusiv soldurile conturilor de lichiditate

511 2+5121+5124+5125+5311 +5314+5321+

+5322+5323+5328+5411 +5412+542

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 3/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie
Soldurile conturilor de lichiditate au fost Existenta

corect calculates i inregistrate, iar sumele

prezentate in situatiile financiare cuprind

instrumentari tehnice contabile

Provizioanele au fost corect evaluate pentru Evaluarea

a
toate soldurile de banc

Toate incasarile s i pl atile au fost inregistrate Independenta exercitiilor

in perioada contabila corespunzatoare s i nu

au fost incasari sau plati fictive

Toate depozitele p e termen scurt, conturile Drepturi s i obligatii

de lichiditati la vedere respecta principiul

entit atii patrimoniale. Imprumuturile pe

termen scurt reprezint a obligatii ale unitatii

fata de creditori la data intocmirii bilan


tului

Soldurile conturilor curente la abnci au fost Evidentiere corecta

corect p rezentate s i evidentiate in bilant

Auditorul trebuie sa evalueze riscurilelegate de trezorerie;avand in vedere obiectivele de audit, urm


ares te:

a s i casa decat in realitate sau conturile prezentate in s ituatiile financiare nu sunt reale
- Clientul poate avea mai multe solduri de banc

- In functie de interesul unitatii auditate, profitul poate fi majorat sau mic s orat. Firma poate avea incas
ari anticipate sau plati restante, astfel incat soldurile
ancii la sfars it de an pot arata o situatie mai favorabila decat in realitate.

Verificarile auditorului pot descoperi unele angajamente


s i evenimente neprevazute din operatiunile bancare, din tranzac
tii privind gestionarea lichiditatilor.

Atentia auditorului trebuie indreptat a s i asupra riscurilor de fraud a: furturi,conturi bancare fictive, furturi din cas
a, transferuri in contul personal.
Observarea directa s i controlul asupra accesului la datele din calculator, precum
s i sumele intrates i transferate.

Pentru auditul trezoreriei este necesar un set de documente:

- Extrasele de cont bancare

- Registrul de casa

- Cecurile platite/asimilate

- Procese-verbale ales edintelor Consiliului de Administra


tie

aturi
- Lista specimenelor de semn

- Contractele de credit cu a
bncile sau alte institutii financiare

- Confirmari primite de la banci

- Balanta de verificare

Controalele interne efectuate pan a la bilant: testul de detaliu, alte teste cu privire la modul deastrare
p si
a carnetelor de cecuri, modul de emitere a lor
semnaturile autorizate. Controlul cecurilor returnate (trebuie verificate daca au doua semnaturi autorizate prin compararea lor cu o copie a semn
aturilor
ancare).

Daca toate operatiunile sunt computerizate, auditorul selecteaz a o luna cu conturile de lichiditati, calculeaza toate incasarile s i pl atile s i le compara cu
otalurile realizate pe calculator. De asemenea, toate creditele pe termen scurt careas esc limita prestabilita de conducere necesita aprobarea Consiliului de
dep
Administratie s i se verifica daca exista asemenea semnaturi.

Imprumuturile trebuie urm arite s i analizate. Cheltuielile cu dobanzile rezultate din aceste imprumuturi trebuiearev
zute de directorul economic, inclusiv
umerarul curent.

Evaluareasoldurilor bancare, inventariereamonetarului, prezentarea exacta a soldurilor conturilor de trezorerie in bilan


t, analiza detaliata a cecurilor emises i
rimite reprezint a pentru auditor teste de auditce-l conduc la aprecierea in modrezonabil ca toate posturile din bilant aferente trezoreriei redau o imagine

idela, clara s i completa a fluxurilor de lichidit


ati sau ca are indoieli cu privire laposturile bilantiere de trezorerie.
Auditorul se asigura ca intreprinderea intocmes te p eriodic o situatie comparativa a soldurilor fiecarui cont de trezorerie din contabilitate cu extrasele de cont
ancare.

Aceste situatii comparative trebuie verificate cel pu


tin o data pe semestru.

si asimilate: auditorul verifica incorporarea sau neincorporarea in aceste conturi a conturilor de cheltuieli
Conturi de regularizare s i venituri care

se refera strict la continutul acestora.


Conturile de provizioane : auditorul verifica constituirea acestora pe baza documentelor justificative necesare
s i inregistrarea in bilant sau note. El se
asigura ca aceste provizioane sunt bine contabilizate, tinand cont de riscuriles i pierderile intervenite intre data inchiderii exercitiului s i intocmirea
bilantului sau intre data intocmirii bilantului s i data verificarii acestuia de catre auditor.

In textul Ordinului se precizeaza faptul Situatia fluxurilor de trezorerie se intocmeste potrivit unuia dintre modelele prevazute in IAS 7 CASH FLOW
STATEMENTS-“TABLOURILE FLUXURILOR DE TREZORERIE” si exemplificate astfel:

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie

-mii lei-

a) Metoda directa

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 4/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie

- incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii;

- incasarile in numerar provenite din redevente ,onorarii,comisioane si alte venituri;

- platile in numerar catre si in numele angajatilor;

- platile in numerar sau restituiri de impozit p e profit,doar daca nu pot fi identificate in mod specific cu activitatile de investitii si de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe ,active necorporale si alte active pe termen lung;

- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri,instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung;

- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente sw capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni,credite,ipoteci si alte imprumuturi;

- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar – total

- Numerar la inceputul perioadei

- Numerar la finele perioadei

Rezultanta fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, de investitii si de finantare reprezinta trezoreria neta.

b) Metoda indirecta

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:

- rezultatul net;

- modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant;


- ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse la activitatile de investitii sau de finantare.

Fluxuri de numerar din activitati de investitii:

- platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe,active necorporale si alte active pe termen lung;

- incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri,instalatii si echipamente,active necorporale si alte active pe termen lung;

- platile in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

- incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi;

- avansurile in numerar si imprumuturile efectuate catre alte parti;

- incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti.

Fluxuri de numerar din activitati de finantare:

- veniturile in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital propriu;

- platile in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii;

- veniturile in numerar din emisiunea de obligatiuni ,credite, ipoteci si alte imprumuturi;

- rambursarile in numerar ale unor sume imprumutate;

- platile in numerar ale locatarului pentru reducerea obligatiilor legate de o operatiune de leasing financiar.

Fluxuri de numerar – total

- Numerar la inceputul perioadei

- Numerar la finele perioadei

Rezultatul obtinut prin aplicarea metodei indirecte este acelasi ca si cel obtinut prin metoda directa, difera insa structura fluxurilor de
numerar referitoare la activitatile de exploatare. Fluxurile de numerar din activitatile de investitii si cele din activitatile de finantare sunt
determinate prin metoda directa.

Prin metoda indirecta, pornind de la valoarea contabila a rez ultatului ex ercitiului financiar, sunt efec tuate ajustari pentru det erminarea
fluxului de numerar. Se are in vedere ca prin practicarea unei contabilitati de angajament sunt inregistrate veniturile si cheltuielile in
momentul facturarii lor si nu in m omentul incasarii s au platii, iar in calculul profitului sunt luate in considerare unele elemente de venituri si
cheltuieli nemonetare, care nu presupun intrari sau iesiri de numerar din trezorerie, ceea ce face sa creasca diferenta dintre marimea
rezultatului realizat si marim ea num erarului din trezorer ie .

In concordanta cu preverile IAS 7 paragraful 9 “Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare vor fi clasificate ca provenind din activitatile
de exploatare,investitie si finantare si prezentate adecvat si separat.”

Auditorii trebuie sa iain considerarefaptul ca prin aceasta precizare sunt solicit


ate de catre IAS raportari suplimentare celor prevazute de IAS 8”Profitul net
sau pierderea neta a perioadei,erori fundamentale si modificari ale politicilor contabile”,privind natura si valoarea elementelor extraordinare.

De asemenea,fluxurile de numerar dindobanzi si dividende platite/incasat e se raporteaza separat.Fiecare element trebuie clasificat in m
od consecvent de lao
erioada la alta ca fiind una din cele trei activitati:exploatare,investitie,finantare.

In mod obisnuit se clasifica:

- dobanda platita,ca flux de numerar din exploatare;

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 5/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie
- dobanda primita,care se clasifica drept activitate de investitie;

- dividendele primite,care se clasifica la fel ca dobanda primita,respectiv activitate de investitie spre deosebire de

- dividendele platite,care se clasifica drept fluxuri de numerar din activitatea de finantare,intrucat hotararea de plata a dividendelor are ca efect
micsorarea capitalurilor p roprii p rin repartizarea rezultatelor;

Este important de subliniat caaceeasi operatiune ,a platii dividendelor, poate fi cla


sificata si ca fluxde numerar din activitati de ex
ploatare,rationamentul
rofesional urmarind,in acest caz, sa interpreteze favorabil capacitatea intreprinderii de a plati dividende, avand ca sursa a fluxurilor de numerar activitatea de
exploatare.

Fluxurilede numerardin impozite pe venit – se precizeaza in IAS 7 paragraful 35 – vor fiprezentate separat si vor fi clasificate drept fluxuri de nume
rar din
activitati de exploatare,cu exceptia cazului in care ele pot fi identificate in mod specific ca activitati de finantare si investitie.

Sunt excluse din strategia fluxului de numerar tranzactiile de investitii si finantare care nu necesita intrebuintarea numerarului sauechivalentelor
a de
umerar.Acest fel de tranzactii trebuie prezentat in cadrul situatiilor financiare intr-un loc in care sunt furnizate toate informatiile relevante la activitatile de
investitie si finantare.

Subliniemin atentia auditorilor cateva ex


emple de tranzactii fara numerar:

- convertirea datoriilor prin actiuni;

- achizitionarea unei intreprinderi prin intermediul unei emisiuni de titluri (actiuni);

- achizitia de active prin asumarea directa a obligatiilor asociate sau prin leasing financiar.

Obiective si proceduri nelimitative de audit financiar


1.Obiective de audit

certitudinea existentei disponibilitatilor banesti si libera folosire a acestora;


certitudinea perioadei de generare si exigibilitate a operatiunilor din care deriva soldurile pozitive/negative,creditele/debitele datorate sau provenite de
la furnizori ,clienti, creditori, banci;
certitudinea prezentarii corecte in situatiile financiare;
certitudinea evaluarii corecte a debitelor/creditelor exprimate in valuta.

2.Orga nizarea si funct ionarea contr olului intern al ge stiunii fluxurilor de trezor erie

separarea atributiilor si responsabilitatilor gestionare de conducere,executie si control;


folosirea si controlul prealabil al documentelor de gestiune;
analiza periodica a rulajelor debitoare, creditoare si soldurile operatiunilor de incasari si plati, credit si debit;
verificarea derularii pe durata exercitiului a operatiunilor din care au rezultat incasari si plati, credit si debit;
clasificarea si prezentarea corecta in situatiile financiare.

3.Proceduri de audit a activitatii de trezorerie

3.1. Inspectia fizica simultana a tuturor operatiunilor de incasari/plati (in cazul in care aceste activitati nu au fost efectuate de catre controlul intern)

exactitatea prin inspectie fizica a soldurilor de casa;

solicitarea
analiza de confirmariintre
concordantelor bancare decontabile
datele la furnizori si clienti; inspectiei fizice;
si rezultatele
folosirea corecta a instrumentelor de plati;
certificarea transferurilor bancare efectuate in perioade apropiate inainte si dupa data bilantului; controlul exactitatii debitarilor si creditarilor si
perioadele in care acestea s-au produs,pe baza extraselor de cont ca documente probatorii;
existenta unor eventuale compensari intre creditele si debitele din contul bancar sau intre conturile din banci diferite ale acelorasi entitati;
existenta unor eventuale restrictii privind accesul la creditele bancare;
existenta de garantii acordate bancilor in vederea unor linii de creditare sau pentru debite.

In cazul in careauditorul nu primeste raspunsuri adecvate din partea persoanelor juridice de la


care a solicitat confirmari trebuie sa inscrie ace
asta limitare in
aportul de audit.

3.2. Definirea dreptului de semnatura a documentelor de incasari si plati si confirmarea executarii acestuia prin control documentar.

3.3. Verificarea sistematica a achizitiilor, a conditiilor de aprovizionare, a listei platilor efectuate si examinarea balantelor de verificare lunara pot reprezenta
instrumente de evaluare a activitatii de trezorerie si totodata de organizare si functionare a controlului intern.

3.4. Identificarea debitelor in valuta si eventuala micsorare a ratelor de schimb, clasificarea contabila a debitelor pe termen scurt si termen lung,tinerea separata
a evidentelor contabile/sau de trezorerie la societatile din cadrul grupului.

Tipologia debitelor inscrise in bil ant sau/si in situatia fluxurilorde trezorerie,fata de furnizori, ati creditori, bonusuri si sconturi acordate trebuie sa fie
erificate la valorile lor absolute si in legatura cu soldurile de provenienta din exercitiul precedent.

In cazul in care confirmaril


e externe referitoare la creditori se efectueaz
a la o data anterioara celeide inchidere aexercitiului,va trebui efectuat un test de
acoperire pentru operatiunile intervenite intre data de referinta a confirmarilor si aceea a bilantului.In mod deosebit, achizitiile speciale, de valori mari trebuie

erificate la toate detaliile semnificative.

se bazeaza pe observarea miscarilor


4.Examinarea situatiei fluxurilor de trezorerie

pozitive/negative din activitatile de exploatare pentru a stabili existenta unor eventuale diferente dintre venitul net si fluxurile nete din exploatare.

5. O valoare informationala semnificativa o are compararea fluxurilor de terezorerie din activitatile curente de exploatare cu platile de dividende din
sectiunea activitatilor de finantare, pentru a stabili daca aceste iesiri au fost/sunt acoperite sau exprima un efort deosebit pentru entitate.Analiza activitatii
de investitii permite aprecieri cu privire la intentiile societatii de a-si extinde activitatea; in caz afirmativ, se pot observa directiile investitiilor,iar
egativ,activitatile care se restrang. Sectiunea de finantare prezinta informatii in legatura cu modul in care societatea isi finanteaza expansiunea, sau modul in
care isi reduce datoriile legate de finantare.

In sfarsit, se caracterizeaza impactul operatiunilor de investitii si de finantare nemonetare,la incheierea situatiei fluxurilor de trezorerie.

6. Un segment semnificativ al activitatii de trezorerie il reprezinta


investitiile si sursele de li chidita ti pe termen scurt
,care cuprind:

titlurile de credit cu dobanda fixa-obligatiuni, obligatiuni convertibile, titluri ale datoriei publice;
participatii la alte societati de capital sau de persoane, actiuni majoritare sau minoritare cotate sau nu la bursa de valori.

Principalele obiective de audit sunt:

existenta t itlurilor de p roprietate;


verificarea modului de evaluare a titlurilor si a inregistrarii contabile a acestora;
verificarea operatiunilor de bursa relative la cumparari,vanzari, castiguri, pierderi;
respectarea uniformitatii principiilor contabile.

Caracteristicile sistemului de control intern si examinarea calitatii acestui control reprezinta premisa necasara a elaborarii planului de audit

6.1. Existenta si dovedirea ro rietatii

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 6/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie

Gestionarea titlurilor cuprinde componentele:

1. achizitia

2. custodia

3. vanzarea

4. incasarea dividendelor/dobanzilor

5. fluxurile pozitive/negative ale trezoreriei

6. contabilizarea

6.2. Tratamentele contabile adecvate se refera la numarul de actiuni cotate/necotate in evidenta, valoarea nominala a obligatiunilor, data achizitiei, costul si
ariatiile succesive intervenite, informatii referitoare la randamentul titlurilor din portofoliu.

Protectia fizica a titlurilor,accesul obl


igatoriu la doua persoane,controlul estiunii
g portofoliului, confirmarea prop rietatii sau, dupa caz, a pos esiunii,
erificarea fizica a unui esantion, controlul pachetelor de actiuni suplimentare sunt operatiuni prealabile de natura atributiilor controlului intern.

Delimitarea executiilor cu precizarea alocarii veniturilor in perioada curenta si verificare


a eventualelor operatiuni de “window – dres
sing”.

6.3. Sistemul contabil trebuie sa furnizeze cu regularitate informatii cu privire la situatia portofoliului de titluri pentru a se asigura evalurea corecta a acestora
in baza cursului pietei bursiere.

In cazul in care au loc diminuari ale valorii de piata a titlurilor se ia in considerare constituirea provizioanelor pentru riscuri.

Achizitiile si instrainarile titlurilor reprez


inta subiect de aprobare la nivelul consiliului de administratie.La societatile de grup, soldurile conturilor de
ranzactii intre parti sau intre acestea si societatea – mama trebuie confruntate si confirmate.

Eventualele diferente se cer a fi punctate si investigate.

6.4. Auditorul trebuie sa ia in considerare exigentele IAS 28 “Investitii in entitatile asociate” privind constituirea veniturilor din invetitii, reflectarea corecta a

acestora in contabilitate,prezentarea in Contul de p rofit si pierdere si ,dupa caz, in bilant.

Procedurile de control solicita:

operatiunile de vanzare/cumparare si inregistrare corecta a fiecarei operatiuni in exercitiul corespunzator;


verificarea incasarilor din dividende si dobanzi, confruntarea acestora cu profitul repartizat la titlurile emise in alte localitati;
clasificarea contabila sa respecte cerintele IAS 28 si sa fie masura
in sa asigure prezentarea corecta inbilant;
asigurarea ca venitul din investitii este inregistrat in contabilitate pe o baza adecvata si in mod consecvent;
verificarea ca veniturile sunt in concordanta cu cele estimate si sunt reflectate corect in conturi.

Investitiile la societatile necotate vor avea ca baza de confruntare situatiile financiare auditate, elaborate ni conformitate cu prevederileIAS 27 ”Situatii
inanciare consolidate si individuale”

7. Angajamente de trezorerie

Obiectiv de audit:

7.1. Examinarea angajamentelor financiare ale entitatii fata de banci si terte persoane.

Motivatia obiectivului
:

erori/abateri de la procedurile interne in relatia cu bancile;


amanari in solutionarea problemelor cu tertii;
angajamente partial autorizate fata de terti.

Proceduri de audit:

cercetarea documentelor prin care au fost reglementate raporturile entitatii cu societatile bancare;
idem in raporturile cu tertele persoane;
verificarea legalitatii documentelor prin care s-au constituit obligatii ale entitatilor fata de terti;
reflectarea in contabilitate a angajamentelor asumate si a celor in favoarea entitatii;
reflectarea angajamentelor asumate si a celor in afara bilantului.

Obiectiv de audit:

7.2. Modul in care sistemul de control intern a fost organizat si a actionat in activitatea de trezorerie,in angajamentele asumate si a celor primite.

Motivatia obiectivului de audit:

pierderi de venituri financiare;


cresterea riscului financiar din cauza erorilor continute in situatiile fluxurilor financiare;
erori in tratamentele contabile ale unor operatiuni de trezorerie;
cresterea riscului de eroare/frauda in operatiunile cu numerar.

Proceduri de audit:

cercetarea respectarii principiului separarii atributiilor, competentelor, raspunderilor, respectarea dreptului de semnatura; teste de conformitate;
protectia documentelor si registrelor de incasari/plati;
protectia tratamentelor informatice ale operatiunilor de incasare/plati;
verificarea inopinanta a casieriei(lunara);
confruntarea documentelor de intrari/iesiri din casierie cu evidenta contabila a conturilor de trezorerie;
controlul documentelor bancare si reflectarea in contabilitate a operatiunilor de trezorerie; controlul si confruntarea operatiunilot cu extrasele de cont
lunare;
analiza fluxurilor financiare de trezorerie;
controlul respectarii dreptului de semnatura valabila pentru autorizarea operatiunilor efectuate de entitate;
controlul legalitatii documentelor de asumare a angajamentelor de plata si a angajamentelor asumate de terti in finantarea entitatii.

:
Obiectiv de audit

7.3. Reflectarea in evidentele operative si contabile ale entitatii a operatiunilor de incasari si plati prin casa/banca; teste de conformitate privind activitatea de
ansamblu a trezoreriei.

Proceduri de audit, teste de conformitate:

S-a verificat pe baza de documente justificative un esantion de inregistrari in registrul de casa?


S-au efectuat confruntari bancare?

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 7/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie
Diferentele constatate la confruntari au fost inregistrate la cheltuieli fara investigatii prealabile?
Se conduce evidenta reconcilierilor bancare?
Exista intr-adevar soldurile inscrise de la banci?
Este prezentata in mod corect si integral marimea creditelor?
Este certa absenta compensarii soldurilor creditorilor cu cele ale debitorilor?
Au fost verificate pe baza unui esantion reprezentativ rulajele si soldul la zi al pasivelor curente si al pasivelor pe termen lung?
Care este perioada de achitare a datoriilor comerciale?

Calculati durata in zile a perioadei prin relatia Creditori


: comerciali/Achizitii * 365

· Care este rata generala a indatorarii?

Calculati aceasta rata prin relatia: Datorii totale/Capitaluri proprii * 100

· Care este solvabilitatea patrimoniala?

Calculati rata solvabilitatii prin relatia: Capitaluri proprii/Capitaluri proprii + Credite bancare * 100

· Care este solvabilitatea generala a entitatii?

Calculati solvabilitatea generala prin relatia: Active circulante/ Datorii curente * 100

Obiectiv de audit:

7.4.Situatia fluxurilor de trezorerie

Proceduri de audit:

· Au fost prezentate separat atat fluxurile de numerar, cat si echivalentele de numerar ? Fluxurile au fost clasificate pe activitati de exploatare,
investitii, finantare ?

· In gestiunea numerarului se cuprind si echivalentele de numerar?

· Raportarea fluxurilor de numerardin activitatile de exploatare urmeaza metoda directa/indirecta?

· Cum s-au raportat fluxurile de numerar din activitati de investitii si finantare?

· Fluxurile de numerar asociate cu elementele extraordinare au fost prezentate global sau clasificate ca provenind din exploatare, investitii si
finantare?

· Au fost incluse in situatia fluxurilor de trezorerie tranzactiile de investitie si finantare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a
echivalentului de numerar?

· Dobanzile si dividendeleincasate sau platile au fost prez


entate globalsau separat? Au fost clasificate ca activitati de exploatare, investit
ie sau
finantare ?

Foaie de lucru:

I.
SO CI ET AT E A UDIT AT A DO S ARUL E X ERCI T I UL UI

SC MASTER SRL
SECTIUNE: D Terti

Capitol: Datorii Data:

Intocmit de: G . F. 18. 03. 09

Exercitiu incheiat la 31.12.2008 Revizuit de: I. F. 16. 04. 09

Obiectiv
: Certificarea evaluarii corect e a contului de creante, datorii si disponibil in valuta la data bilantului

II. Metode : Obsevarea, ev aluarea s i investigarea documentelor justificative corespunzatoare ex ercitiului incheiat la 31.12.2008 si a unor documente
sim ilare din exercitii financiare anterioare.

III. Documente
: fisa de cont, balanta de verificare, registru jurnal.
IV. Calcule si analiza
:

S CM AS TERSRL Audit or Dif e r e nt e Re z ult a t Er oa r e

N
- imprumut bancar pe termen a) 666 4167 lei N E1=4167/20833=20%
N
lung 666 = 1682 20833 lei 1682 4167 lei E2=4167/20833=20%
N
a) inregistrarea dobanzii b) 1682 25000lei E3 =100%
S
666 = 1682 25000 lei - plata se inregistreaza 5121 25000lei E4 =100%
S
b) plata dobanzii in mai 2009 0 E5 = 0
S
1682 = 5121 25000 lei a) 0 E6 = 0
N
- datorii fiscale : impozit pe profit 691 = 441 500000 lei 0 E7 =0
N
a) impozitul pe profit datorat b) 401 53000 lei E8=53000/1060000=5%
N
691 = 441 500000 lei 441 = 5121 500000 lei 5124 E 17400lei E9=17400/348000=5%

b) plata impozitului pe profit c) 665 : 17400 lei E10=100%

441 = 5121 500000 lei 121 = 691 500000 lei

c) inchiderea conturilor de -val.bilant

cheltuieli 401: 265000 E x4,0 lei

121 = 691 500000 lei = 1060000lei

- val. bilant 5124 Euro 87000 E

401 : 265000 E = 348000lei

= 1113000 lei - curs valutar

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 8/9
28.3.2014 Auditulfluxurilordetrezorerie
5124 Euro : 87000 Euro 1 Euro = 4,0 lei

= 365400 lei

- curs valutar

1 Euro = 4,2 lei

V. Calculul erorii medii

E = 20+20+100+100+0+0+0+5+5+100/ 10 = 35 %

35 > 30 = contrar

VI. Exprimarea opiniei: Noi auditorii acordam o opinie contrara asupra evaluarii corecte a contului de creante, dator ii s i dis ponibil in valuta la data
bilantului pentru ca:

- Nu s-au respectat prevederile OMPF 3055


- Nu s-au respectat prev ederile codului fiscal
Acest lucru se funda men teaza pe faptul ca eroarea medi e a fost de 35%.

Bibliografie

Audit financiar contabil, Ana Stoian, Eugen Turlea, Editura Economica, Bucuresti, 2001
Auditul financiar Abordare procesuala, Traian Nicolae, Ex Ponto,Constanta, 2002
Auditul financiar la societatile comerciale, Alexandru Rusovici, Florea Cojoc, Gheorghe Rusu, Regia Autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 2003
Auditul financiar la entitatile comerciale, Alexandru Rusovici, Florea Cojoc, Gheorghe Rusu, Emil Iota Ghizari, Regia Autonoma Monitorul Oficial,
Bucuresti, 2006
Ordinul Ministerului Finantelor Publice Nr. 94 din 29 ianuarie 2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu
Directiva a IV-a a Com unitatilor Economice Europene s i cu Standardele Int ernationale de Contabilitate
Standardele Inter nationale de Contabilitat e 2000, Bucuresti, Editura Economica, 2000.
http://www.scritube.com/economie/finante/Analiza-fluxurilor-de-trezorer122617418.php
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=75
Analiza economico-financiara, Aurel Istefanescu, Vasile Robu, Ana Maria Hristea,
Camelia Vasilescu

Copyright © 2014 - Toate drepturile rezervate.


.com Toate documentele au caracter inform ativ c u scop educational.

http://www.creeaza.com/afaceri/economie/AUDITUL-FLUXURILOR-DE-TREZORER964.php 9/9