Sunteți pe pagina 1din 5

Expert contabil

Activitatile principale desfasurate de expertul contabil sunt: tinerea sau supravegherea


contabilitatii, intocmirea sau verificarea situatiilor financiare, acordarea de asistenta privind
organizarea si tinerea contabilitatii, efectuarea de analize economico-financiare, evaluari
patrimoniale, expertize contabile judiciare sau extrajudiciare, alte lucrari cu caracter financiar-
contabil, de organizare administrativa si informatica, indeplinirea potrivit dispozitiilor legale a
atributiilor prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale etc.

Cod COR

241102 expert contabil-verificator

Studii i/sau calificri

Este obligatorie apartenenta la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati CECCAR.


Uneori se solicita afilierea la corpuri profesionale internationale (Association of Chartered
Certified Accountants ACCA).

Conditiile pentru a se putea prezenta la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil
(membru CECCAR) sunt:

- capacitatea de exercitiu deplina

- studii economice superioare cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si


Tineretului

- nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei interzice dreptul de gestiune si de


administrare a societatilor comerciale

Dupa promovarea examenului de acces la profesie urmeaza programul de stagiu cu durata de trei
ani, iar la final se sustine examenul de aptitudini.

Atribuii
Expertul contabil poate executa, potrivit legii (O.G. nr. 65/1994 si O.G. nr. 17/2007), pentru
persoanele fizice si juridice urmatoarele categorii de lucrari:

a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare

- organizeaza circuitul documentelor in cadrul companiei;

- raspunde de inregistrarea corecta si la timp in documentele justificative corespunzatoare a


operatiunilor companiei;

- raspunde de inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor justificative in evidenta


contabila;

- asigura tinerea registrelor contabile;

- asigura intocmirea lunara a balantei de verificare;

- asigura realizarea situatiilor financiare anuale ale companiei (bilantul contabil, contul de profit si
pierdere, anexele);

b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii

Expertul contabil este consultant pentru activitatile mentionate la puctul 1.

c) efectueaza analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale

- efectueaza previziuni privind necesarul de lichiditati

- intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli;

- colaboreaza la elaborarea planurilor de investitii;

- efectueaza analiza activitatii economico-financiare;

- analizeaza si propune masuri de imbunatatire a performantelor economice ale companiei;

- efectueaza sudii de fezabilitate;

d) efectueaza expertize contabile

- intocmeste expertize contabile judiciare (solicitate pe parcursul unui proces justitiar);

- intocmeste expertize contabile extrajudiciare (solicitate in afara unui proces justitiar).


Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre experti contabili inscrisi in partea activa a
Tabloului expertilor contabili si care au viza la zi.

Expertizele contabile pot fi solicitate in rezolvarea litigiilor civile, comerciale, pentru rezolvarea
unor aspecte civile in cadrul cauzelor penale etc.

e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si


informatica

f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la


societatile comerciale

g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor


comerciale

h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de
contabilitate

Raporturi de munc

Activitatea expertilor contabili se poate desfasura astfel:

- individual, in cabinete proprii;

- ca salariati intr-un cabinet sau la o societate comerciala recunoscuta de Corpului Expetilor


Contabili si Contabililor Autorizati din Romania CECCAR;

- pot constitui societati comerciale, potrivit legii.

Condiii de munc

Activitatea se desfasoara de obicei dupa un orar fix, cabinetul individual sau la sediul firmei unde
este angajat. Utilizeaza PC-ul si echipamentele uzuale de birou (fax, copiator etc.).

Angajatori

Experti contabili pot fi angajati in cadrul cabinetelor individuale sau societatilor comerciale de
profil membre ale C.E.C.C.A.R.. De asemenea, pentru diverse posturi in cadrul compartimentelor
financiare sau contabile pot si solicitati economisti care au calitatea de experti contabili. De multe
ori, pentru posturile de contabil sef sau director economic se poate solicita si calitatea de expert
contabil.

Relaii ierarhice i funcionale

Expertul contabil salariat se subordoneaza sefului ierarhic direct, care poate fi contabilul sef,
directorul economic etc. Expertul contabil are relatii functionale interne cu toate serviciile si
birourile companiei si externe cu toate persoanale care au legatura cu domeniul sau de activitate
(Administratia Financiara, banci, instante judecatoresti etc.). Subordonatii sai sunt salariatii din
compartimentul contabil. In cazul in care expertul contabil activeaza individual, in cabinet propriu,
activitatea se deruleaza in baza de contract de prestari servicii prin care sunt stabilite drepturile si
obligatiile partilor (clientul si prestatorul).

Carier

Treptele in ierarhia profesionala a expertilor contabili au la baza cresterea nivelului profesional.


Acumularea de cunostinte si experienta permit expertilor contabili acceptarea de misiuni complexe
cu onorarii corespunzatoare.

Cariera expertilor contabili angajati ca economisti in cadrul compartimentelor financiare si


contabile poate insemna ascensiunea catre postul de contabil sef sau director economic.

Necesiti de instruire continu

Schimbarile din domeniul fiscalitatii impun studiul permanent al legislatiei specifice. De asemenea
este necesara aprofundarea reglementarilor contabile, cunostinte de drept comercial sau finante.
Exista numeroase surse de informare in domeniu (ex.: Monitorul Oficial, softuri cu legislatia la zi,
carti de contabilitate, culegeri de jurisprudenta etc.).

Contabilii autorizati si expertii contabili membrii ai CECCAR sunt obligai s efectueze anual
minim 40 de ore sau uniti echivalente de pregtire, din care minimum 20 ore verificabile/an.

Reglementri ale profesiei


Profesiile de contabil autorizat si expert contabil sunt reglementate prin Ordonanta nr. 65/ 1994
republicata, privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai