Sunteți pe pagina 1din 4

CONSTITUIREA DE DEPOZITE BANCARE

1.Definitii

In sensul prezentei norme,depozitul este suma de bani incredintata de client Bancii


Transilvania,in urmatorele conditii:

-sa fie rambursata in totalitate,cu sau fara dobanda sau orice alte facilitati,la cerere sau la
un termen convenit de catre deponent cu depozitarul;

-sa nu se refere la transmiterea proprietatii,la furnizarea de sevicii sau la acordarea de


garantii

2.Termeni utilizati

Deponent-clientul BT autorizat sa constituie un depozit

Depozitar-Banca

Scadenta-data la care clientul se obliga sa pastreze fondurile la dispozitia bancii pentru a


beneficia de bonificatia prevazuta in contractual de depozit

Durata de viata a depozitului/perioada-intervalul de timp intre data de constituire a unui


depozit si scadenta lui

Aniversare-ziua din luna in care se indplineste un numar intreg de luni/ani de la data


constituirii unui depozit

Rata dobanzii-pretul(exprimat in procente pe an)pe care banca il plateste clientilor pentru


transmiterea temporara a dreptului de folosinta a banilor

Bonificatia/dobanda-suma brut ape care banca se obliga sa o plateasca clientului ca pret


al transmiterii dreptului de folosinta temporara a banilor

In functie de momentul in care se face plata bonificatiei(frecventa de plata),depozitele BT


se clasifica in :

-plata anticipata(periodic,la aniversarelunar sau trimstrial)

-plata la scadenta –caz in care depozitele se clasifica in alte doua subtipuri-depozite de


capitalizare sau fara capiatalizare

Prelungire-operatiune prin care banca,la scadenta unui depozit,ii prelungeste durata e


viata pe o perioada egala cu cea precedenta,in conditiile in care clientul a optat inca de la
constituire pentru un depozit de acest tip.Astfel,incepand de la data prelungirii,depozitul va
beneficia de o noua scadenta si o noua rata a dobanzii,de regula la nivelul dobanzii practicate de
banca la data prelungirii.

In functie de modul in care se manifesta la scadenta,deepozitele pot fi:

-cu prelungire

-fara prelungire

Capitalizare-operatiune prin care banca adauga bonificata platita (diminuata cu valoarea


impozitului retinut) la suma depozitului.

Desfiintarea unui depozit-ansamblul operatiunilor pe care le executa banca la solicitarea


clientului de reziliere unilaterala a contului de depozit.

Impozit pe dobanda-suma colectata de catre banca conform prevederilor legale (legea


impozitului pe venit) si virata la bugetul de stat.Aceasta se colecteaza in momentul platii
bonificatiei si se evidentiaza in mod corespunzator pe extrasul de cont al clientului.

Accruals/dobanda acumulata-valoarea dobanzii calculate de la constituirea depozitului


sau ultimul calcul de dobanda, pana la zi.Din punct de vedere contabil, aceasta valoare calculata
se reflecta doar in conturile interne ale bancii.

Contract de depozit-document incheiat intre client si banca, care contine clauzele


juridice ale colaborarii intre parti si parametrii functionali ai depozitului.

Constituirea depozitelor

Fiecare depozit se constituie in baza unui contract, cu exceptia situatiilor care permit
constituirea de depozite multiple sub acelasi contract.

Fiecare depozit se evidentiaza intr-un cont distinct care poarta toate caracteristicile
functionale ale acestuia (rata dobanzii, scadenta, prelungirile etc).

Depozitele pot fi constituite exclusiv de catre clientii care detin un cont curent la Banca
Transilvania, sau de imputernicitii lor conform drepturilor conferite de catre titularul de cont prin
“Formularul specimen de semnaturi”.

Depozitele se constituie numai la solicitarea clientului, in cuantumul, moneda si pentru


perioada alese de catre acesta, cu respectarea urmatoarelor conditii:

-sa se respecte suma minima de constituire prevazuta in Deciziile de dobanzi , taxe si


comisioane ale BT

-suma specificata sa fie disponibila in contul curent al clientului


Prin exceptie, sunt situatii in care poate fi acceptata constituirea de depozite cu suma
zero, situatii reglementate de procedurile de lucru specific.

Dobanda

Dobanda la depozitele atrase de la clientela de catre Banca Transilvania se calculeaza


raportandu-se la anul calendaristic considerat de 360 de zile.Formula de calcul a dobanzii este:

Valoarea nominala × Nr . efectiv de zile din perioada× Rata dobanzii


D=
360 ×100

Rata dobanzii practicata de catre banca poate fi fixa ( caz in care Banca se obliga sa nu o
modifice pana la scadenta depozitului) sau variabila ( caz in care Banca are dreptul de a o
modifica in cursul perioadei de derulare a depozitului) . Aceasta caracteristica functionala a
depozitului e prevazuta pentru fiecare tip de depozit in parte, in fisa de produs din cadrul
procedurilor de lucru, precum si in contractul aferent.

In cazul depozitelor cu rata dobanzii variabila, acesta va fi modificata de Banca in functie


de costuri precum si in functie de evolutia ratelor de dobanda pe piata financiar-
bancara.Modificarea va fi notificata clientului prin mijloacele de care dispune Banca-afisier la
sediul bancii, prin extras de cont, scrisoare, sau alte forme.

Modul de inregistrare contabila, precum si momentul acordarii bonificatiei cuvenite


pentru fiecare depozit in parte sunt specificate distinct, pentru fiecare tip de depozit, in
procedurile de lucru aferente.

In functie de caracteristicile lor principale, depozitele se incadreaza in urmatoarele


categorii:

1.depozite la vedere

-sunt fondurile depuse de un client intr-un cont si care sunt sub disponibile in orice
moment.In cazul in care fondurile sunt solicitate in numerar, se aplica regulile prevazute in
“Procedura privind programarea platilor in numerar” , Masuri de control si verificari”.

2.depozite la termen

a.STANDARD

-sunt depozite constituite pentru o perioada fixa –multiplu de o luna sau numar standard
de zile

-caracteristicile, modul de lucru si fluxurile operationale sunt detaliate in Procedura de


lucru privind depozitele standard
b.NEGOCIATE

-sunt depozite constituite cu termen si/sau dobanda diferita de cele standard

-implica un process de negociere a caracteristicilor functionale (scadenta, rata dobanzii,


valoare) supervizata de catre Directia Trezorerie.

-caracteristicile, modul de lucru si fluxurile operationale sunt detaliate in Procedura de


lucru privind depozitele negociate

d.DEPOZITELE SPECIALE

-sunt depozite cu caracteristici si functionalitati personalizate, cu adresabilitate focusata


pe anumite tipuri de client, sau pe anumite conditii de piata, anumite rezulatate urmarite, in
concordant cu politicile interne ale BT.

-caracteristicile, modul de lucru si fluxurile operationale sunt detaliate in procedurile


dedicate, pentru fiecare tip de produs.

3.depozite colaterale

-sunt depozite care insotesc alte tipuri de produse, cu scopul de a face dovada existentei
unor garantii, in diferite cazuri credite, garantii de buna executie, operatiuni derivate, scrisori de
garantie bancara, etc..)

-carcteristicile, modul de lucru si fluxurile operationale sunt detaliate in Procedurile de


lucru dedicate.