Sunteți pe pagina 1din 32

PRODUSE BANCARE DE ECONOMISIRE

Procesul de economisire a veniturilor este important deoarce are rol in mobilizarea resurselor bancare. In baza lui o parte din venit este retinuta de la consumul imediat in detrimentul consumului viitor. Economisirea poate fi : Economisire bancara clasica; Economisire financiara; Economisire prin produse de asigurare; Economisire pentru pensii Bancile prin intermediul produselor si al serviciilor oferite participa atat la economisirea bancara clasica cat si la cea financiara. Economisirea bancara clasica permite mobilizarea disponibilitatilor pentru constituirea resurselor bancii.La baza ei sta contul curent deoarece toate operatiunile efectuate de banca in numele clientului se desfasoara sunt inregistrate in contul curent. Principalele produse de economisire bancara clasica sunt reprezentate de: Contul de economii Depozitul la vedere Depozitul la termen Certificatul de depozit Conturile de economii sunt produse de economisire care permit in orice moment depunderea de sume suplimentare sau retragerea de bani, fiind constituite pe o perioada nedeterminata. Dobanzile oferite de catre banci la acest tip de cont sunt mai avanta oase decat in cazul contului curent, insa mai mici decat la depozitele la termen. !ceste dobanzi e"ista in doua variante in oferta bancilor : la banii e"istenti, se aplica un singur procent de dobanda si, in cel de#al doilea caz, dobanda difera in flunctie de sumele depuse si poate creste cu cat se depun mai multi bani in cont. Pentru retragerea de bani din cont, in orice moment si fara penalizari, bancile ofera o dobanda mai mica. In cazul in care clientul nu alege o astfel de optiune, sumele din cont vor fi remunerate in conditii mai avanta oase. Contul de economii nu permite efectuarea de tranzactii, ca in cazul unui cont curent ; pentru a efectua acest lucru, banii trebuie transferati din contul de economisire intr$un cont curent si abia apoi se va face plata. Comisioanele percepute de banci sunt cele de desc%idere a contului, de administrare sau de retragere si transfer al banilor catre alte conturi. &tatul roman percepe impozit pe dobanda, dedus din dobanda pe care banca o plateste catre cel care detine contul de economii la sfarsitul lunii. 'aloarea acestui impozit este de ()* si este practicat doar daca rata dobanzii practicate de catre banca este mai mare decat rata dobanzii de referinta de pe piata la depozite. +actorii de care ar trebui sa se tina cont atunci cand se alege moneda de economisire sunt : rata dobanzii in lei si in valutele respective, rata inflatiei, cursul de sc%imb valutar la momentul constituirii contului si tendinta de apreciere, depreciere a leului in raport cu valuta aleasa. Depozitele la vedere reprezinta sume in conturi ce pot fi utilizate in orice moment de catre titular pentru plati sau retrageri. !ceasta trasatura ofera depozitului o fle"ibilitate ridicata in utilizare. In sc%imb, depozitele la vedere sufera in privinta remunerarii, ele beneficiind de cea mai redusa dobanda si c%iar putand fi remunerate. Depozitele la vedere sunt caracterizate de lipsa unei scadente ferme ceea ce ar implica o anumita retinere in utilizarea sumelor in operatiuni active ale bancii. -otusi, in

cazul unei activitati bancare normale se constata la nivelul soldului general al acestor depozite. E"ista o anumita compensare intre iesiri din cont sub forma platilor sau retragerilor si intrari sub forma depunerilor si incasarilor. !cest fapt permite bancii utilizarea sumelor in operatiuni cu scadente superioare, fara sa implice un risc de lic%iditate ma or. In cadrul depozitelor la vedere se dateaza ca importanta si functionare contul curent al clientului. !cesta preia toate caracteristicile contului la vedere si adauga posibilitatea utilizarii sale in operatiuni de casa. Depozitul la termen reprezinta sume economisite de titulari si imobilizate in conturi la banca pentru termene si in conditii stabilite la constituirea depozitului. &cadentele utilizate pentru astfel de depozite se intind pe termene ce pleaca de la o saptamana si a ung pana la cativa ani. Practica bancara consacra insa scadente de ( luna, ., ), / si (0 luni. Depozitele la termen beneficiaza de o remunerare superioara in conditiile in care sunt respectate clauzele convenite, in special cele legate de scadenta. Banca are avanta ul de a putea despune de suma din control clientului pentru o perioada cunoscuta. Certificatul de depozit reprezinta un inscris, un titlu de credit pe termen, emis de banca, care atesta depunerea unei sume de bani. Pe baza acestei %artii, la scadenta, se poate incasa atat suma depusa, cat si dobanda aferenta. !ceste instrumente sunt foarte lic%ide si cu risc minim, putand fi utilizate de catre detinator in diverse scopuri sau operatiuni : scontare, ga , garantie bancara1 colateral2 etc. Certificate de depozit sunt purtatoare de dobanda, avand o valoare nominala si un pret de emisiune care poate fi diferit. Produs de economisire traditional, certificatul de depozit ofera posibilitatea de a deplasa bani pe perioade determinate, rata dobanzii fiind mai mare, cu cat perioada de viata a certificatului este mai lunga. In prezent e"ista si certificate de depozit cu o perioada mai mare de un an. Certificatele de depozit pot fi cu dobanda sau cu discount. Diferenta este ca, la certificatul cu discount, dobanda se incaseaza in avans, la cumparare clientul dand mai putini bani decat valoarea acestuia. La scadenta el va primi valoarea integrala a certificatului. Certificatele de depozit pot fi nominative, caz in care sunt rascumparate de aceeasi persoana care le$a ac%izitionat sau nenominative, lucru ce permite instrainarea certificatului prin vanzare sau cedare. +ata de depozitele la termne, certificatul de depozit are avanta ul ca poate fi rascumparat inainte de scadenta, banca nepercepand penalizari. Dobanda bonificata se va calcula in acest caz de la data cumpararii si pana la momentul vanzarii certificatului. -otodata, dobanda acordata de banca la un certificat de depozit ramane fi"a pe toata durata depozitului, nu sunt percepute comisioane la cumparare si la rascumpararea la termen a certificatelor. Institutia bancara ofera confidentialitatea si siguranta depunerilor si, la cerere, poate asigura pastrarea in casete de valori sau grupuri sigilate a certificatelor pana la scadenta. Certificatele de depozit pot fi utilizate ca obiect al garantiei atat pentru diverse credite, cat si pentru scrisorile de garantie sau instrumente derivate. !cest efect de garantare poate fi utilizat lin cazul tranzactiilor imobiliare, certificatele de depozit putand avea rolul e"tins de asigurare a derularii tranzactiei imobilizare. Cele care ofera aceasta pozibilitate sunt in general certificatele de depozit escro3, persoanele care detin astfel de titluri putand solicita efectuarea tranzactiei imobilizare prin intermediul bancii. !stfel, clientul bunului imobiliar solicita desc%iderea unui cont de depozit Escro3. &uma depusa in cont reprezinta contravaloarea tranzactiei, fiind blocata de banca pana in momentul indeplinirii conditiilor din contractul de

vanzare, cumparare. Daca tranzactia imobiliara nu se realizeaza in perioada de valabilitate a contractului de Escro3, banca ofera dobanda de (*, an pentru banii depusi. E"ista certificate de depozit pentru minori care dau dreptul minorului sa depuna sume, fara acrodul parintilor 1 in limita plafonului +ondului de 4arantare al Dapozitelor Bancare2 si cu acordul acestora daca depaseste plafonul. 5etragerea si incasarea dobanzilor si lic%idarea depozitului sau eliberari din cont se fac doar cu acordul parintilor. !cest acord poate fi dat prin declaratie tip in fata salariatilor bancii sau decalaratie in forma autentica in fata notarului public. !ctele necesare pentru obtinerea certificatelor de depozit sunt urmatoarele: actul de identitate al solicitantului, documentul de specimen sau semnatura, contractul de certificat de depozit 1unde este cazul2 si alte solicitari suplimentare, in functie de anumite specificitati legate de certificatele de depozit. . Exemple de produ e de economi ire de la ! "anci i comparatii BCR 1. Depozit la termen in lei si valuta Caracteristici: Beneficiari# persoane fizice Moneda# 567, E85, 8&D $ermene# ( luna, ., ), /, (0, (9, 0: si .) luni, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda variabila, respectiv pentru depozitele la termen in valuta cu dobanda fi"a ( luna, 0 si ., ), / si (0 luni, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda fi"a 0 luni, pentru depozitele la termen in E85 cu dobanda fi"a Suma minima de con tituire# (;; lei, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda variabila (.;;; lei, pentru depozitele la termen in lei cu dobanda fi"a <;; E85,8&D, pentru depozitele la termen in valuta cu dobanda fi"a Optiune de acumulare# se pot depune oricand bani =n suma minima de (;; de lei sau (;; E85,8&D in contul de depozit pana la maturitatea acestuia Do"anda# variabila,fi"a pe perioada cuprinsa =ntre momentul ac%izitionarii si data scadentei; se poate opta pentru: plata dobanzii lunar %depozitele in lei la termen de &' !' (' )' &* i &+ luni cu do"anda varia"ila' re pectiv depozitele in valuta la termen de &* luni,

plata dobanzii semestrial %depozitele in lei i valuta la termen de *- i !( luni, plata dobanzii la scadenta %depozitele in lei i in valuta la termen de &' *' !' (' )' &* i &+ luni, capitalizarea automata, =mputernicind banca sa constituie un nou depozit, pe aceeasi perioada de timp, dar la care se adauga la suma initiala si dobanda cuvenita 1depozitele in lei si in valuta la termen de (, 0, ., ), /, (0 si (9 luni cu plata dobanzii la scadenta2 .ic/idare depozit# la scadenta,la cerere; =n cazul =n care =si retrage suma =naintea e"pirarii termenului, clientul =ncaseaza dobanda la vedere Imputerniciti# titularul de cont poate desemna unul sau mai multi imputerniciti care pot efectua operatiuni in cont pe baza actului de identitate prezentat in original, in limita sumelor aferente depozitului la termen Minori# pentru minorii pana la (: ani operatiunile se desfasoara doar prin reprezentantii legali ai minorului, iar intre (: si (9 ani cu acordul reprezentantilor legali; e"ceptie: minorul peste (: ani, are dreptul de a constitui depozite la termen fara acordul reprezentantilor legali, daca aceste sume cumulate nu depasesc nivelul sumei garantate de catre +ondul de 4arantare a Depozitelor =n &istem Bancar. Dobanda pentru depozitele la termen se compune din dobanda aferenta sumei de constituire a depozitului si dobanzile corespunzatoare fiecarei alimentari ulterioare. Dobanda aferenta unei alimentari ulterioare se determina utilizand tipul de dobanda al depozitului principal, astfel: nivelul de dobanda practicat va fi cel corespunzator nivelului transei =n care se =ncadreaza suma cu care se efectueaza alimentarea si corespunzator termenului egal scadentei reziduale a depozitului principal sau imediat inferior acestuia in cazul in care scadenta reziduala a depozitului principal este mai mica de o luna pentru valuta LEI, E85, 8&D: nivelul de dobanda se stabileste scazand 0 pp in cazul valutei LEI, respectiv ;,< pp in cazul valutelor E85,8&D din dobanda practicata pentru transa ce corespunde sumei cu care se efectueaza alimentarea, aferenta maturitatii de o luna Costuri: retra0ere de numerar 1n lei ;,:*, min . 567 comision ; pentru retragerile de numerar din depozitele la termen constituite pe termene de (0, (9 si 0: luni la prima scadenta sau dupa prima scadenta ;,0* min. ;,0; lei =n cazul retragerii de la !-> a dobanzii virate =n contul de card 1pentru salariatii institutiilor bugetare, pensionari, studenti nu se percepe comision la retragerea de numerar de la !->$urile din reteaua BC52 retra0ere de numerar 1n valuta#

;,<*, min. 0 E85 aplicabil la sume mai mici de (;;.;;; E85 (* pentru sume mai mari de (;;.;;; E85 comision ; pentru retragerile de numerar din depozitele la termen constituite pe termene de (0, (9 si 0: luni la prima scadenta sau dupa prima scadenta Avantaje: 2ructificarea economiilor pentru depozitele la termen de . luni in LEI sau E85, nou constituite in perioada ( !prilie ? .( >ai 0;;9, beneficiati de o dobanda promotionala cresterea sumelor economisite prin dobanda atractiva platita de banca, atat pentru depozitul constituit cat si pentru sumele cu care acesta a fost alimentat ulterior dobanda atractiva apropiata de cea a depozitelor constituite pe termene lungi 1depozite la termen =n lei cu dobanda fi"a2 nu se percepe comision la alimentarea contului comision zero la lic%idarea depozitelor =n lei si =n valuta constituite pe termene de (0, (9 si 0: luni la prima scadenta sau dupa prima scadenta posibilitatea reinvestirii dobanzii in alte produse bancare 1e": !C-I' BC52, =n cazul =n care sumele plasate de client =n depozit sunt de valori mari Si0uranta i confort gestionarea economiilor este mai usoara prin evidentierea =n acelasi cont de depozit a alimentarilor ulterioare, banca eliberand raportul privind situatia depozitului la termen si sumele acumulate eliminarea riscului pe care il presupune pastrarea economiilor la domiciliu garantarea disponibilitatilor din contul de card prin +ondul de 4arantare a Depozitelor, =n limita nivelului stabilit periodic de catre acesta Independenta i li"ertate de mi care se pot constitui si prin serviciul e$BC5 posibilitatea virarii =n contul de card de debit =n lei, emis de BC5, a dobanzii cuvenite, asigurandu$i clientului libertatea de a retrage dobanda de la orice !-> 1valabil pentru depozitele la termen =n lei cu dobanda variabila2 posibilitatea ridicarii sumelor si de la alta unitate decat cea la care clientul =si are desc%is contul pot fi utilizate ca obiect al garantiei pentru creditele, scrisorile de garantie bancara solicitate la BC5 ofera posibilitatea instruirii copilului =n sensul dezvoltarii capacitatii de a dispune si a gestiona sume de bani Documente: BI,CI@

=n cazul persoanelor fizice minore: declaratie tip data =n fata salariatilor bancii , declaratie =n forma autentica data =n fata notarului public 7ivelul dobanzilor si comisioanelor se modifica =n functie de politica bancii Depozite la termen in lei cu dobanda fixa:

$ermen depozit

$ran e Intre (.;;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567,e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (.;;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (.;;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (.;;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (.;;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;;

Do"anda nominala %34an, Plata Plata do"anzii Plata do"anzii do"anzii la lunar eme trial cadenta $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ),<< ),A; ),9; ),A; ),9; ),/< +'66 +'76 )'66 A,<; A,A< 9,;; A,A< 9,;; $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

& luna

* luni

! luni5

( luni

) luni

&* luni

567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (.;;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv

$ $ $ $

9,0< 9,;; 9,0< 9,<;

$ $ $ $

5 do"anda vala"ila pentru depozitele la ! luni' nou con tituite de per oane fizice in perioada 6& Aprilie 8 !& Mai *66+ Depozite la termen in lei cu dobanda variabila: Do"anda nominala %34an, $ermen $ran e Plata do"anzii Plata do"anzii la Plata do"anzii depozit lunar cadenta eme trial Intre (;; 567 si $ ),;; $ <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si & luna $ ),0< $ (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; $ ),<; $ 567, inclusiv Intre (;; 567 si <,A; ),(; $ <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si ! luni <,/; ),.; $ (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; ),(< ),<< $ 567, inclusiv Intre (;; 567 si ),;; ),<; $ <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si ( luni ),(< ),)< $ (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; ),0< ),A< $ 567, inclusiv ) luni Intre (;; 567 si ),.< ),A< $ <.;;; 567 Intre <.;;; 567, ),<; ),/; $ inclusiv si

&* luni

&+ luni

*- luni

!( luni

(;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv Intre (;; 567 si <.;;; 567 Intre <.;;; 567, inclusiv si (;.;;; 567, e"clusiv Peste (;.;;; 567, inclusiv

),); ),:< ),); ),A; ),A; ),9< ),/< $ $ $ $ $ $

A,;; ),/< A,(; A,0; A,0; A,.< A,:< $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ A,:< A,); A,A; A,A; A,9< A,/<

Depozite la termen in valuta cu dobanda fixa $ermen Cu plata Do"anda nominala %34an, depozit do"anzii $ran e USD $ran e & luna la scadenta intre <;; 8&D intre <;; E85 0,A< si (;.;;; 8&D si (;.;;; E85 Intre (;.;;; 0,9< Intre (;.;;; 8&D, inclusiv E85, si 0<.;;; inclusiv si 8&D, e"clusiv 0<.;;; E85,

EUR .,(; .,:;

Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv la scadenta si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv la scadenta si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv la scadenta si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv la scadentala si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv &* luni lunar,la intre <;; 8&D

0,/< $

* luni

$ 0,A;

! luni

0,9;

0,/; 0,)<

( luni

0,A;

0,9< 0,);

) luni

0,A;

0,9; 0,:<,0,<<

e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85 si (;.;;; E85 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85 si (;.;;; E855 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv5 Peste 0<.;;; E85, inclusiv5 intre <;; E85 si (;.;;; E85 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85 si (;.;;; E85 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85

.,A; .,0;

.,<;

.,9; -'&6

-'*6

-'!6 .,A;

:,;;

:,.; .,9;

:,(;

:,:; .,0<,.,/;

si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv la scadenta si 0<.;;; 8&D,e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv intre <;; 8&D si (;.;;; 8&D Intre (;.;;; 8&D, inclusiv si 0<.;;; 8&D, e"clusiv Peste 0<.;;; 8&D, inclusiv 0,<<,0,)<

scadenta

0,)<,0,A< 0,);

&+ luni

0,A;

0,9; 0,);

*- luni

semestrial

0,A;

0,9; 0,)<

!( luni

semestrial

0,A<

0,9<

si (;.;;; E85 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85 si (;.;;; E85 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85 si (;.;;; E85 e"clusiv Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv intre <;; E85 si (;.;;; E85 Intre (;.;;; E85, inclusiv si 0<.;;; E85, e"clusiv Peste 0<.;;; E85, inclusiv

.,:<,:,0;

.,)<,:,<; :,;;

:,(;

:,0; :,0<

:,.<

:,:< :,0<

:,.<

:,:<

5 do"anda vala"ila pentru depozitele la ! luni' nou con tituite de per oane fizice in perioada 6& Aprilie 8 !& Mai *66+

2. Cont de economii n lei si valuta Caracteri tici Beneficiari# persoane fizice rezidente sau nerezidente, cu varsta de pana la (9 ani sau peste (9 ani, care detin suma minima de constituire a contului de economii Moneda# 567, 8&D, E85 Suma minima4 old minim# $ 567: <;; $ 8&D: 0<; $ E85: 0<; Depuneri4alimentari# oricand, =n sume minime de <; lei sau <; 8&D,E85, prin: $ depunerea de numerar la sediul oricarei unitati bancare teritoriale $ virament intra si interbancar $ transfer de fonduri din contul curent ce este atasat cardului de debit =n lei 1de la !->$urile BC52 $ alimentarea de la e"tern Bn situatiile =n care sumele reprezentand alimentarea contului de economii sunt inferioare valorilor minime stabilite, se va proceda la refuzul acestora; e"ceptie fac alimentarile contului prin intermediul cardului de debit Retra0eri# oricand, orice suma. 5etragerile se pot face prin: $ numerar $ virament =n contul curent cu sau fara card de debit atasat si,sau =n contul de card de credit al titularului $ constituirea de depozite la termen Bn situatia =n care soldul zilnic al contului de economii scade sub nivelul soldului minim, se va proceda la virarea acestuia =n contul curent si lic%idarea contului de economii 9mputerniciti# titularul de cont poate desemna unul sau mai multi =mputerniciti care pot efectua operatiuni =n cont pe baza actului de identitate prezentat =n original, =n limita sumelor aferente contului de economii Do"anzi Moneda RON Sold cont de economii =ntre <;; $ (;.;;; lei, e"clusiv =ntre (;.;;; $ <;.;;; lei , e"clusiv =ntre <;.;;; $ (;;.;;; lei e"clusiv Do"anda %34an, A,;; A,;< A,(;

EUR

USD

=ntre (;;.;;; $ (.;;;.;;; lei e"clusiv (.;;;.;;; lei si peste =ntre 0<; ? (;.;;; E85, e"clusiv =ntre (;.;;; $ 0<.;;; E85, e"clusiv 0<.;;; E85 si peste =ntre 0<; ? (;.;;; 8&D, e"clusiv =ntre (;.;;; $ 0<.;;; 8&D, e"clusiv 0<.;;; 8&D si peste

A,0; A,0< .,<; .,<< .,); 0,:; 0,:< 0,<;

Dobanda este variabila si este diferentiata pe transe valorice !ceste niveluri de dobanda vor fi bonificate cu conditia mentinerii soldului minim obligatoriu cel putin o luna de la data desc%iderii conturilor de economii =n lei, respectiv . luni pentru conturile de economii =n valuta Bn situatia =n care soldul contului de economii scade sub nivelul minim stabilit pe parcursul primei luni calendaristice, pentru conturile =n lei, respectiv primelor . luni pentru conturile =n valuta, nivelul dobanzii practicate va fi cel la vedere, pentru perioada scursa de la data desc%iderii si pana la data diminuarii soldului Dobanda la conturile de economii se bonifica lunar, =n contul de economii =n lei, respectiv, trimestrial, =n contul de economii =n valuta Co turi comision de desc%idere a contului de economii: ; comision de administrare: (,A< lei, in ec%ivalent,cont,luna 1=n limita soldului disponibil2 retrageri de numerar: : RON# $ ;,:*, min . lei : USD4EUR# $ ;,<*, min. 0 E85 aplicabil la sume mai mici de (;;.;;; E85 $ (* pentru sume mai mari de (;;.;;; E85 alimentare cont: franco Avanta;e

do"anda deo e"it de atractiva =n perioada 67 mai 8 !& iulie *66+5, daca se desc%ide simultan un cont de economii >!CIC67- BC5 si un Pac%et Cont Curent BC5: $ /*,an, pentru conturile de economii =n lei 1pentru sume de pana la ( mil lei2 $ :*,an, pentru conturile de economii =n E85 dobanda aferenta acestui cont nu se impoziteaza fle"ibilitate prin: $ acces rapid la sumele economisite, cu conditia mentinerii soldului minim $ transfer de sume =ntre contul de economii si contul curent prin e$bcr $ alimentarea contului de economii prin intermediul cardurilor de debit =n lei 1de la !->$urile BC52 un plus de valoare pentru cei ce economisesc mai mult, dobanda fiind diferentiata pe transe valorice siguranta oferita de garantarea de catre +ondul de 4arantare a Depozitelor a sumelor economisite @Bncepand cu ;( august 0;;9, nivelul dobanzii va reveni la nivelul standard practicat de banca la acea data. Documente BI,CI Conventie de cont de economii =n lei,valuta pentru persoane fizice sau Conventie de cont de economii =n lei,valuta pentru persoane fizice minore Conventie de cont curent pentru persoane fizice, dupa caz 7ivelul dobanzilor si comisioanelor sunt afisate la sediile BC5 si pe site$ul bancii !< AC$I= BCR>Certificatul de depozit Este un instrument de economisire ce ofera posibilitatea de a beneficia, pe o anumita perioada de timp de avantajele unor dobanzi atractive si fixe. Se poate opta pentru cumpararea de certificate de depozit cu discount emise de catre banca in RON, USD si EUR. Avanta;e# $ Banca nu percepe ta"e si nici comisioane la vanzarea,rascumpararea certificatelor $ Clientul beneficiaza de siguranta si confidentialitatea depunerilor

$ Poate fi cumparat,rascumparat oricand si de la orice unitate BC5, la valoarea cotatiei din ziua respectiva, banca bonificand o dobanda fi"a corespunzatoare perioadei de la cumparare si pana la data scadentei $ Certificatul de depozit cu discount este acceptat drept garantie pentru creditele sau scrisorile de garantie bancara solicitate la banca, precum si pentru instrumentele derivate 1for3ard pe cursul de sc%imb2 $ Posibilitatea cumpararii si rascumpararii prin serviciul e$BC5 $ !ctiv BC5 intra in categoria produselor garantate de +ondul de 4arantare a Depozitelor. Caracteri tici# $ &e adreseaza persoanelor fizice $ >oneda: 567, 8&D, E85 $ 'alorile nominale: (.;;; lei,(.;;; 8&D, (.;;; E85, pretul de ac%izitie fiind valoarea nominala minus discount$ul. !cesta din urma reprezinta dobanda bonificata in avans, dar platita la scadenta $ &cadenta ma"ima: 0: luni; se pot cumpara certificate de depozit cu discount emise de banca in orice zi din perioada de la emitere si pana la scadenta $ Clientul poate vinde certificatul inainte de scadenta la pretul de rascumparare cotat de banca in ziua respectiva; suma trebuie mentinuta minim o treime din perioada pentru care a fost ac%izitionat pentru a obtine castig $ &e bonifica o dobanda egala cu dobanda aferenta disponibilitatilor la vedere dupa data scadentei certificatului Co turi# $ 7u se percepe comision la ac%izitionarea certificatelor de depozit cu discount prin cont curent $ La rascumparare in numerar nu se plateste comision Documente# $ BI,CI $ Conventie de certificat de depozit cu discount

@7ivelul dobanzilor si al comisioanelor se poate modifica in functie de politica bancii, iar modificarile vor fi afisate la sediile BC5

Cotatii zilnice Certificate de Depozit cu Di count Per oane 2izice 'anzare &cadenta Dobanda 5ascumparare de 'aloare catre 'aluta 1zi,luna,an2 *,an catre BC5 nominala clienti ;.,;<,0;(; 9A),<A A,;< 567 9;;,0. (.;;;,;; ;.,;<,0;(; /<<,() 0,.< 8&D /;:,09 (.;;;,;; ;.,;<,0;(; /0.,:< :,(< E85 9/),// (.;;;,;; ;(,;:,0;(; 99(,:( A,;< 567 9;A,:( (.;;;,;; ;(,;:,0;(; /<A,;A 0,.< 8&D /;9,(< (.;;;,;; ;(,;:,0;(; /0),)( :,(< E85 /;(,(0 (.;;;,;; ;(,;.,0;(; 99<,:: A,(; 567 9(:,:9 (.;;;,;; ;(,;.,0;(; /<9,/. 0,.< 8&D /((,/. (.;;;,;; ;(,;.,0;(; /.;,:9 :,(; E85 /;<,() (.;;;,;; ;(,;0,0;(; 99/,A/ A,(; 567 90;,// (.;;;,;; ;(,;0,0;(; /)(,:0 0,.; 8&D /(<,.A (.;;;,;; ;(,;0,0;(; /..,0< :,(; E85 /;9,9: (.;;;,;; ;:,;(,0;(; 9/.,<0 A,(< 567 90A,</ (.;;;,;; ;:,;(,0;(; /).,;9 0,.; 8&D /(9,9: (.;;;,;; ;:,;(,0;(; /.),A) :,;< E85 /(0,<< (.;;;,;; ;0,(0,0;;/ 9/9,A9 A,(< 567 9.<,<( (.;;;,;; ;0,(0,0;;/ /)<,;: 0,.; 8&D /00,/) (.;;;,;; ;0,(0,0;;/ /:;,A. :,;; E85 /(),/) (.;;;,;; ;0,((,0;;/ /;.,)0 A,(< 567 9:0,9< (.;;;,;; ;0,((,0;;/ /)),90 0,.; 8&D /0),A. (.;;;,;; ;0,((,0;;/ /::,.< .,/< E85 /0(,;( (.;;;,;; ;(,(;,0;;/ /;9,9: A,(< 567 9<;,90 (.;;;,;; ;(,(;,0;;/ /)9,A: 0,.; 8&D /.;,9; (.;;;,;; ;(,(;,0;;/ /:A,:/ .,/< E85 /0A,(A (.;;;,;; ;(,;/,0;;/ /(.,0: A,0; 567 9<9,:. (.;;;,;; ;(,;/,0;;/ /A(,() 0,0< 8&D /.:,): (.;;;,;; ;(,;/,0;;/ /<(,;) .,/; E85 /.(,0; (.;;;,;; ;.,;9,0;;/ /(9,(; A,0; 567 9)<,/( (.;;;,;; ;.,;9,0;;/ /A0,99 0,0< 8&D /.9,/. (.;;;,;; ;.,;9,0;;/ /<.,/( .,/; E85 /.<,(0 (.;;;,;; ;(,;A,0;;/ /0.,0( A,0< 567 9A:,</ (.;;;,;; ;(,;A,0;;/ /A:,9. 0,0< 8&D /:.,(/ (.;;;,;; ;(,;A,0;;/ /<A,A; .,9< E85 /./,). (.;;;,;; ;(,;),0;;/ /09,./ A,0< 567 990,). (.;;;,;; ;(,;),0;;/ /A),)0 0,0< 8&D /:A,(; (.;;;,;;

&cadenta initiala 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:> 0:>

;(,;),0;;/ ;:,;<,0;;/ ;:,;<,0;;/ ;:,;<,0;;/ ;(,;:,0;;/ ;(,;:,0;;/ ;0,;.,0;;/ ;0,;.,0;;/ ;0,;.,0;;/ ;0,;0,0;;/ ;0,;0,0;;/ ;0,;0,0;;/ ;<,;(,0;;/ ;<,;(,0;;/ ;<,;(,0;;/ ;0,(0,0;;9 ;0,(0,0;;9 ;0,(0,0;;9 ;.,((,0;;9 ;.,((,0;;9 ;.,((,0;;9 ;(,(;,0;;9 ;(,(;,0;;9 ;(,(;,0;;9 ;(,;/,0;;9 ;(,;/,0;;9 ;(,;/,0;;9 ;(,;9,0;;9 ;(,;9,0;;9 ;(,;9,0;;9 ;(,;A,0;;9 ;(,;A,0;;9 ;(,;A,0;;9 ;0,;),0;;9 ;0,;),0;;9 ;0,;),0;;9 Raiffei en

/);,)< /..,0A /A9,0/ /).,:0 /./,9/ /A/,9: /:<,<: /9(,)9 /A;,:9 /<;,9: /9.,:( /A.,<9 /<),:0 /9:,90 /A),). /)0,/9 /9),A( /9;,(/ /)9,<9 /99,.) /9.,00 /A:,A/ //;,.A /9),<A /9;,.A //0,0) /9/,<) /9),;: //:,.0 //0,:9 //(,); //),:A //<,9( //),A) //9,A; //9,<A

.,9< A,0< 0,0< .,9< A,(< 0,.; A,(; 0,.; .,A< A,;< 0,.; .,A; ),/< 0,.< .,)< ),9< 0,:; .,); ),A< 0,:< .,<< ),)< 0,<; .,<; ),<< 0,<< .,:< ),:< 0,); .,:< ),.< 0,)< .,(< ),(< 0,:< 0,A;

E85 567 8&D E85 567 8&D 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85 567 8&D E85

/:.,AA 9/9,(< /<;,A9 /:9,<) /;),A: /<<,(< /(:,)/ /</,() /<A,.; /00,0. /)0,/. /)(,0. /0/,/; /)),A. /)<,9( /./,./ /A0,A( /A(,(0 /:A,): /A),<: /A<,() /<A,0; /9(,.; /A/,9( /)),;) /9<,0< /9:,.) /A<,./ /9/,<9 /99,A0 /9:,/; //.,): //.,(0 //.,/A //A,:A //A,0)

(.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;; (.;;;,;;

0:> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0> (0>

(. Contul Eveniment: cea mai buna solutie de a economisi pentru un eveniment specific D 'aluta: LEI. D Perioada: poti alege c%iar tu data scadentei. !ceasta poate fi orice data intre /( si .)< de zile.

D &uma minima de desc%idere a depozitului: <; lei noi. D 5ata dobanzii: variabila, in functie de evolutia pietei. D Dobanda: se capitalizeaza lunar in contul Eveniment. D 5einnoire: fara reinnoire. La data scadentei depozitul trebuie lic%idat. D Depuneri ulterioare: ai posibilitatea de a face noi depuneri in cont in in valoare minima de (; lei noi, depunere cu pana la .; de zile inainte de ziua scadentei. E"ista posibilitatea de a se opta pentru tansferuri automate, la date fi"e, din alte contul curent in lei desc%is la 5aiffeisen BanE catre contul Eveniment. D 5etrageri: pentru retrageri efectuate inainte de data scadentei se primesc sumele depuse, fara dobanda. 0. Contul Bonu : pentru ma"imum de profit Avanta;e: F iti ofera un plus de dobanda 10*2 pentru fiecare a treia luna de e"istenta a depozitului F rata dobanzii este cu atat mai mare cu cat sumele depuse sunt mai mari 1pentru depozitele mai mari de :;.;;;.;;; lei, :.;;; lei noi, rata dobanzii este mai mare cu un punct procentual2 F dobanda se poate plati direct in contul curent sau de card al titularului sau al unei alte persoane Do"anzi i comi ioane: F rata dobanzii este fi"a pe perioada depozitului 1o luna2 F in cazul retragerii sumelor inainte de scadenta, se va plati dobanda la vedere F comisioane: comision de retragere ;,<;*, minim <.;;; lei, ;,< lei noi; comision de intretinere cont curent in lei $ ;.< 5on Caracteri tici: F depozit in lei pentru persoane fizice F termen de constituire a depozitului: ( luna. Depozitul se reinnoieste automat la scadenta F suma minima pentru desc%iderea contului: (.;;;.;;; lei, (;; lei noi .. Depozite la termen cla ice: alege depozitul preferat Poti alege depozitul care ti se potriveste, in lei sau in valuta, cu sau fara capitalizarea dobanzii, pe termenul dorit. 'aluta: lei, E85 sau 8&D. Perioada: (, . ,), / sau (0 luni. 5ata dobanzii: rate fi"e pentru depozitele in valuta. Pentru deopozitele in lei ai posibilitatea de a opta intre rate fi"e si rate variabile. Dobanda: se poate opta intre depozite cu capitalizarea dobanzii 1in E85 sau 8&D2 si depozite cu incasarea dobanzii in contul curent 1in lei, E85 sau 8&D2.

5einnoire: automata, la sfarsitul perioadei. Depunerile ulterioare: nu sunt permise. 5etrageri: pentru retrageri efectuate inainte de data scadentei se primesc sumele depuse, fara dobanda. :. Contul de economii Acce Plu : fle"ibilitate si profit

Imbina fle"ibilitatea unui cont curent cu avanta ele unui depozit. 'aluta: 567. Perioada: nelimitata. 6fera, pe de o parte, posibilitatea obtinerii unor niveluri superioare ale de dobanziida comparativ cu cele oferite pentru contul curent si, in acelasi timp, accesul rapid, fara restrictii la sumele depuse. &uma minima de desc%idere a contului: :;; lei noi. 5ata dobanzii: fluctuanta, diferentiata in functie de sold. Daca soldul depozitului trece in alta transa valorica, rata dobanzii se aplica pentru intregul sold. Dobanda: se capitalizeaza lunar in contul !cces Plus. Depuneri ulterioare: ai posibilitatea de a face noi depuneri in cont in in valoare minima de (; lei noi, depunere. E"ista posibilitatea de a efectua transferuri automate din alte conturi curente pe care le ai la 5aiffeisen BanE in contul !cces Plus. 5etrageri: sunt permise oricand 1daca soldul contului este mai mic de <; lei noi, orice retragere de numerar se va putea efectua prin retragerea intregului sold e"istent si lic%idarea contului2.

BANCA $RANSI.=ANIA Depozitele Bancii $ran ilvania iti aduc o multime de beneficii:

comisioane ; de constituire si desfiintare gestiune gratuita a conturilor fle"ibilitate bonificare substantiala acces rapid, procedura simpla de contractare

ECONOMII .A =EDERE IN .EI %do"anda anuala,# DOBANDA 4 AN SUMA MINIMA %RON,

/,;; *

(.;;;

/,<; *

(;.;;;

Suma minima pentru con tituirea unui cont de economii# (.;;; 567 1P+2 DEPO?I$E IN .EI %do"anda anuala,#

$IPU. DEPO?I$U.UI .A $ERMEN C.ASIC & luna -7 zile ! luni &&& zile ( luni *&6 zile ) luni &* luni &+ luni *- luni .A =EDERE 9,<; * (;,<; * /,;; * 9,A< * G dobanda la vedere /,;; * /,;; * 9,A< * G dobanda la vedere /,<; * /,;; * 9,A< * G dobanda la vedere /,;; * 9,A< * G dobanda la vedere 9,<; * 9,A< * ;,0< * RE=O.=IN@

Suma minima pentru con tituirea unui depozit# (;; 567 1P+2 si 0.<;; 567 1PH2 DEPO?I$E IN =A.U$A %do"anda anuala,#

$IPU. DEPO?I$U.UI .A =EDERE

USD ;,0< *

EURO ;,<; *

&uma minima pentru care se bonifica dobanda la vedere $ ec%ivalentul a .;; 8&D,.;; E856 .A $ERMEN & luna ! luni ( luni ) luni &* luni C.ASIC .,;; * .,<; * .,A< * :,;; * :,;; * .,A< * .,A< * RE=O.=IN@ C.ASIC :.;; * :.0< * <.<< * <.;; * <.;; * :.A< * :.A< * RE=O.=IN@

Suma minima pentru con tituirea unui depozit # 0<; 8&D,E85 1P+2 si ec%ivalentul a (.;;; 8&D 1PH2

AID CON$ %do"anda anuala,#

RON Depunere initiala minima Depuneri lunare minime Do"anda .;; <; /,;; *

USD (;; (< :,;; *

EUR (;; (< <.;; *

Do"anda corectiva Bonificatia uplimentara5

(,;; * ;,0< *

;,<; * ;,(< *

;,A< * ;,(< *

@1incepand cu a treia aniversare a depozitului2 &< Depozitul in EURO pe ( luni cu do"anda fixa de 7<77 34 an !cum poti sa economisesti prin Banca $ran ilania cu a utorul DEPO?I$U.UI IN EURO. Depozitul este oferit persoanelor fizice si uridice, in vederea fructificarii economiilor banesti pe termen de ) luni. Caracteri tici#

pentru constituirea , desc%iderea Depozitul in EURO pe ( luni cu dobanda fi"a de <.;;*, an nu se percepe nici un comision suplimentar depozitele se pot prelungi automat optional, dobanda se poate capitaliza suma minima de constituire a depozitului este de 0<; E856 depozitele constituite la BANCA $RANSI.=ANIA sunt garantate de +ondul de 4arantare a Depozitelor in &istemul Bancar "anca se obliga sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau =n cazurile strict prevazute de lege pentru depozitele constituite de catre clientii sai, banca retine si vireaza la Bugetul de &tat impozitul pe dobanda

Avanta;e# D do"anda este ferma pe toata perioada contractului de depozit D nu se comisioneaza depunerile de numerar in contul propriu D do"anda: fi"a 1nivel prevazut =n Deciziile de dobanzi, ta"e si comisioane B-2 D nu e"ista niciun comision suplimentar pentru constituirea depozitului Do"anda -oate dobanzile practicate de BANCA $RANSI.=ANIA pentru constituirea de depozite sunt ferme pe toata perioada contractului de depozit. Documentatia nece ara# D contract de depozit bancar 0. Depozit in lei pe ! B ! luni

La Banca -ransilvania au sarit dobanzile $ acum poti sa economisesti mai mult prin depozitul pe . G . luni, cu dobanda fi"a de minim /,;; *. +a$ti un Depozit in LEI, pe . luni la Banca -ransilvania si beneficiezi de dobanda promotionala de /,;; *,an fi"a pe toata perioada depozitului. >ai mult, daca optezi de la inceput sa$ti prelungesti depozitul pentru inca un trimestru, beneficiezi de o dobanda promotionala de /,<;*,an pentru urmatoarele . luni. Avanta;e# D pentru constituirea depozitului pe .G. luni nu se percepe nici un comision suplimentar D depozitul va putea fi prelungit automat D in cazul lic%idarii depozitului inainte de termen, banca acorda dobanda la vedere pe perioada mentinerii banilor D nu se percepe ta"a de penalizare pentru desfiintarea depozitului inainte de scadenta D pentru depozitele constituite de catre clientii sai, banca retine si vireaza la Bugetul de &tat impozitul pe dobanda .. Depozitul AID CON$ Banca -ransilvania lucreaza in folosul copiilor tai. Daca te gandesti serios la viitorul lor trebuie sa strangi bani pentru ei, din clipa in care s$au nascut si pana la ma orat. Iid Cont este cea mai buna miscare in cariera ta de parinte. Iid Cont este un depozit cu acumulare si cu capitalizarea anuala a dobanzii, constituit in numele minorilor cu varsta cuprinsa intre o zi si (A ani fara o zi, pe o perioada de minim ( an si ma"im (A ani, in functie de varsta minorului. 2acilitati i ervicii aferente produ ului

este un depozit cu acumulare, se pot face alimentari in orice perioada a termenului de depozitare, in orice cuantum; depozitul poate fi alimentat si de alte persoane in afara deponentului 1cel care constituie depozitul, in calitate de imputernicit pe cont2; aceste persoane nu au, insa, dreptul de a efectua alte operatiuni pe Iid Cont se ofera bonificatii suplimentare, incepand cu implinirea celui de$al treilea an de depozitare; bonificatia suplimentara rezulta la sfarsitul celui de$al treilea an, ca e"emplu, prin aplicarea unui procent stabilit din nivelul ratei dobanzii depozitului in vigoare la data calculului, asupra sumei 1soldului2 depozitului Iid Cont de la aniversarea a doi ani de la constituire, inclusiv asupra bonificatiei aferente acordate la sfarsitul celor doi ani la implinirea varstei de (< ani, minorul poate primi in conditiile normelor specifice, un card financiar 1e". EuroJ0)2

Alte caracteri tici#

depozitul este constituit de parinte , tutore , reprezentant legal 1Deponent2

dobanda Iid Cont este variabila, bonificata si acumulata anual in depozit dobanda corectiva este variabila, se acorda la desfiintarea depozitului inainte de termen sau, daca nu sunt indeplinite conditiile de depunere, la pro"ima aniversare a depozitului deponentul si ceilalti imputerniciti desemnati 1nu si cei care fac doar alimentari cu acordul deponentului2 trebuie sa semneze Conditiile Generale de Afaceri ale BANCII TRANSILVANIA valoarea depunerii initiale minime obligatorii este fi"a si alimentata doar la constituirea depozitului valoarea medie minima obligatorie a depunerilor lunare este fi"a doar pe cate o perioada de (0 luni, ea fiind modificabila anual, in functie de nivelul in vigoare, la pro"ima aniversare a depozitului

Documentatia nece ara#


contract de depozit bancar KIid ContL originalul si o copie a actului de identitate a deponentului originalul si o copie a certificatului de nastere,actului de identitate pentru minor originalul si o copie a deciziei de numire a tutorelui,curatorului emisa de autoritatea tutelara, daca este cazul

:. Contul de economii la vedere Banca -ransilvania pune la dispozitia dumneavoastra un produs de economisire special care preia beneficiile unui cont curent si avanta ele unui cont de depozit. =rei a economi e ti "aniC !lege Economii la 'edere, cel mai nou produs de economisire de la Banca -ransilvania. Caracteri tici functionale#

Destinat: persoanelor fizice >oneda: RON &uma minima de constituire: 1.000 RON !limentari si retrageri de numerar permise peste suma minima de constituire Dobanda este variabila Perioada de constituire ? 7 ani Bonificarea dobanzii se efectueaza pe transe de sume 1peste (.;;; 567 si peste (;.;;; 5672 Coborarea soldului contului sub suma minima de constituire se considera desfiintare $ Pentru desfiintarea inainte de un an de la data constituirii, se percepe un comision de penalizare de ;.<* aplicat sumei minime de constituire

$ Pentru desfiintarea dupa un an de la constituire nu se percepe comision

&e vor putea face : $ !limentari: in numerar, din cont curent, cu 6P,6PE intrabancar si interbancar $ 5etrageri: in numerar, transfer in cont curent

Avanta;ele tale#

Dobanzi semnificativ mai mari decat la conturile curente Beneficiezi de posibilitatea retragerii de numerar fara a desfiinta contul de economii, cu conditia pastrarii sumei minime de constituire !i accesibilitate permanenta la banii economisiti Dobanda este bonificata lunar, in ziua aferenta datei de constituire si se capitalizeaza in contul de economii Dobanda este progresiva si se calculeaza in functie de sumele economisite

Pentru a beneficia de aceste avanta e, tot ce trebuie facut, dupa constituirea lui, este mentinerea sumei minime de constituire de (.;;; 567. <. Depozitul Anotimpuri 'rei sa economisesti baniM !lege depozitul !notimpuri de la Banca -ransilvania Produsul este oferit persoanelor fizice si uridice, in vederea fructificarii economiilor banesti, pe termen de :< de zile. 2acilitati i ervicii aferente produ ului

perioada de constituire diferita de cele clasice, pentru a satisface nevoile clientilor pentru constituirea , desc%iderea unui depozit K!notimpuriL nu se percepe niciun comision suplimentar depozitul se constituie pe o perioada de :< de zile, cu prelungire si capitalizare automata in cazul lic%idarii depozitului inainte de termen, banca acorda dobanda la vedere pe perioada mentinerii banilor depozitele constituite la B!7C! -5!7&IL'!7I! sunt garantate de +ondul de 4arantare a Depozitelor in &istemul Bancar banca se obliga sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau in cazurile strict prevazute de lege nu se percepe ta"a de penalizare pentru desfiintarea depozitului inainte de scadenta pentru depozitele constituite de catre clientii sai, banca retine si vireaza la Bugetul de &tat impozitul pe dobanda

Alte caracteri tici

suma minima a depozitului: (;; 567 moneda: lei perioada pentru care se constituie: :< de zile calendaristice

Do"anda -oate dobanzile practicate de B!7C! -5!7&IL'!7I! pentru constituirea de depozite sunt ferme pe toata perioada contractului de depozit. Documentatia nece ara

contract de depozit bancar

). Depozitul &&& Depozitul este oferit persoanelor fizice si uridice, in vederea fructificarii economiilor banesti pe termen de ((( de zile. Principala caracteristica a produsului deriva din perioada de constituire diferita fata de depozitele clasice si adaptata nevoilor tale. 2acilitati i ervicii aferente produ ului

pentru constituirea , desc%iderea Depozitului ((( nu se percepe niciun comision suplimentar depozitul va putea fi prelungit automat, cu sau fara capitalizarea dobanzii, in mod asemanator cu depozitele clasice e"istente de a in oferta Bin cazul lic%idarii depozitului inainte de termen, banca acorda dobanda la vedere pe perioada mentinerii banilor depozitele constituite la B!7C! -5!7&IL'!7I! sunt garantate de +ondul de 4arantare a Depozitelor in &istemul Bancar banca se obliga sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau =n cazurile strict prevazute de lege nu se percepe ta"a de penalizare pentru desfiintrea depozitului inainte de scadenta pentru depozitele constituite de catre clientii sai, banca retine si vireaza la Bugetul de &tat impozitul pe dobanda

Alte caracteri tici#


perioada pentru care se constituie: ((( de zile calendaristice moneda constituirii: lei dobanda: fi"a 1nivel prevazut =n Deciziile de dobanzi, taxe si comisioane BT2 suma minima a depozitului este (;; 567

Do"anda

-oate dobanzile practicate de B!7C! -5!7&IL'!7I! pentru constituirea de depozite sunt ferme pe toata perioada contractului de depozit. Documentatia nece ara#

contract de depozit bancar

A. Depozitul *&6' Start pentru o inve titie de Succe Produsul este destinat atat persoanelor fizice, cat si persoanelor uridice, in vederea fructificarii economiilor banesti pe termen de 0(; de zile. Principala caracteristica a produsului deriva din perioada de constituire diferita fata de depozitele clasice si adaptata nevoilor tale. 2acilitati i ervicii aferente produ ului

pentru constituirea , desc%iderea Depozitului 0(; nu se percepe niciun comision suplimentar depozitul va putea fi prelungit automat, cu sau fara capitalizarea dobanzii, in mod asemanator cu depozitele clasice e"istente de a in oferta Bin cazul lic%idarii depozitului inainte de termen, banca acorda dobanda la vedere pe perioada mentinerii banilor depozitele constituite la B!7C! -5!7&IL'!7I! sunt garantate de +ondul de 4arantare a Depozitelor in &istemul Bancar banca se obliga sa pastreze secretul asupra depozitului constituit si sa nu furnizeze relatii asupra acestuia decat cu acordul deponentului sau in cazurile strict prevazute de lege nu se percepe ta"a de penalizare pentru desfiintarea depozitului inainte de scadenta pentru depozitele constituite de catre clientii sai, banca retine si vireaza la Bugetul de &tat impozitul pe dobanda

Alte caracteri tici


perioada pentru care se constituie: 0(; de zile calendaristice moneda constituirii: lei

Do"anda -oate dobanzile practicate de B!7C! -5!7&IL'!7I! pentru constituirea de Depozite 0(; sunt ferme pe toata perioada contractului de depozit. Do"anda actuala e te de )'76 34 an<

+ondul de 4arantare a Depozitelor in sistemul bancar

&c%ema de garantare a depozitelor constituie un instrument de spri in indirect al supraveg%erii bancare, contribuind la asigurarea stabilitNOii sistemului financiar$bancar din 5omPnia Qi la creQterea =ncrederii publicului =n acesta.+ondul de garantare a depozitelor =n sistemul bancar 1+ondul2 a fost =nfiinOat =n anul (//) prin 6rdonanOa 4uvernului nr. ./,(//), fiind constituit ca persoanN uridicN de drept public. &copul +ondului este: a. garantarea rambursNrii depozitelor constituite la instituOiile de credit de cNtre persoane fizice, persoane uridice ori entitNOi fNrN personalitate uridicN, potrivit condiOiilor Qi limitelor stabilite prin legea de funcOionare a +ondului; b. desfNQurarea activitNOii ca administrator special, administrator interimar ori ca lic%idator al instituOiilor de credit, =n cazul desemnNrii sale =n una din aceste calitNOi. InstituOii de credit participante la sc%ema de garantare a depozitelor -oate instituOiile de credit autorizate de cNtre Banca 7aOionalN a 5omPniei sN primeascN depozite de la public au obligaOia de a participa la sc%ema de garantare a depozitelor. E"cepOie fac instituOiile de credit pentru care e"istN garanOia statului pentru depozitele atrase 1de e"emplu, Casa de Economii Qi ConsemnaOiuni C.E.C. $ &.!. pentru depozitele persoanelor fizice2 Qi, =ncepPnd cu data aderNrii 5omPniei la 8niunea EuropeanN, sucursalele din 5omPnia ale instituOiilor de credit avPnd sediul =n state membre ale 8niunii Europene.La sfPrQitul lunii aprilie 0;;), =n sc%ema de garantare a depozitelor din 5omPnia erau incluse .. de instituOii de credit persoane uridice romPne, o reOea cooperatistN de credit C5EDI-C66P 1casa centralN Qi cooperativele de credit afiliate2 Qi ) sucursale ale bNncilor strNine, autorizate sN funcOioneze =n 5omPnia. 4arantarea depozitelor +ondul garanteazN depozitele deOinute de rezidenOi Qi nerezidenOi, =n lei sau =n valutN convertibilN, inclusiv dobPnda datoratN. Bn cazul =n care pentru o instituOie de credit s$a desc%is procedura falimentului, +ondul plNteQte compensaOii deponenOilor garantaOi ai acelei instituOii =n limita plafonului de garantare, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numNrul depozitelor.Plata compensaOiilor se face =n termen de . luni de la data desc%iderii procedurii falimentului instituOiei de credit. +ondul poate plNti compensaOii Qi dupN acest termen, dar nu mai tPrziu de . ani de la data =nceperii efectuNrii plNOilor.PPnN =n prezent, +ondul a efectuat plNOi de compensaOii =nsumPnd <(0.0;/,)< mii 567 pentru despNgubirea deponenOilor persoane fizice, la un numNr de Qase bNnci care au intrat =n faliment =n perioada (///$0;;., primele compensaOii fiind plNtite =n anul (/// pentru deponenOii persoane fizice ai BNncii R!lbinaR. Bn 0;;), plafonul de garantare pe deponent garantat este egal cu ec%ivalentul =n lei al (<.;;; euro, plafon ce va fi ma orat la 0;.;;; euro =ncepPnd cu ( ianuarie 0;;A. !ctivitatea de lic%idare

Bn anul 0;;0, +ondul a dobPndit calitatea de lic%idator udiciar la douN bNnci =n faliment, respectiv la Banca 5omPnN de &cont =ncepPnd cu data de () aprilie 0;;0 Qi la Banca -urco$5omPnN =ncepPnd cu data de . iulie 0;;0.!ctivitatea +ondului =n calitate de lic%idator s$a circumscris =ndeplinirii atribuOiilor prevNzute de legislaOia falimentului instituOiilor de credit, printre care se numNrN inventarierea bunurilor, =ntocmirea rapoartelor asupra cauzelor Qi =mpre urNrilor care au dus la starea de insolvenON, cu menOionarea persoanelor cNrora le$ar fi imputabilN, =ntocmirea rapoartelor lunare asupra evoluOiei procedurii falimentului, respectiv asupra stadiului =ndeplinirii atribuOiilor ca lic%idator, =ntocmirea listelor cu deponenOii care au beneficiat de garantarea +ondului, e"aminarea creanOelor asupra bNncilor =n faliment, aplicarea procedurilor prevNzute de lege =n vederea recuperNrii creanOelor de la debitori, vPnzarea de bunuri Qi alte active ale bNncilor, distribuiri de sume cNtre creditorii bNncilor =n faliment, inclusiv cNtre +ond, iniOierea Qi derularea de acOiuni =n instanON pentru recuperarea creanOelor de la debitorii bNncilor, inclusiv de acOiuni penale pentru recuperarea pre udiciilor determinate din operaOiuni bancare cu caracter fraudulos, =n principal prin deturnarea fondurilor din conturile desc%ise =n lei Qi =n valutN, reprezentarea Qi apNrarea intereselor legitime =n instanON =n cauzele civile Qi penale. 5esursele +ondului 5esursele financiare ale +ondului sunt reprezentate de: a. contribuOiile iniOiale, anuale, inclusiv contribuOiile ma orate Qi speciale ale instituOiilor de credit; b. =ncasNrile din recuperarea creanOelor +ondului; c. =mprumuturi: o de la instituOii de credit, de la societNOi financiare Qi de la alte instituOii, cu e"cepOia BNncii 7aOionale a 5omPniei; o =mprumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale +ondului; d. alte resurse $ donaOii, sponsorizNri, asistenON financiarN; e. venituri din investirea resurselor financiare disponibile; f. alte venituri, stabilite conform legii. Prin 6rdonanOa de urgenON a 4uvernului nr. 0. din 00 martie 0;;), s$a prevNzut reducerea cotelor contribuOiilor anuale ale instituOiilor de credit participante la +ond, concomitent cu suplimentarea resurselor financiare ale acestuia prin acordarea de cNtre instituOiile de credit de linii de credit stand$bS anuale astfel =ncPt resursele proprii plus creditele respective sN asigure un nivel adecvat al gradului$OintN de acoperire a e"punerii sale, calculat ca raport =ntre volumul resurselor financiare necesare ale +ondului Qi suma totalN a depozitelor garantate.Pentru anul 0;;), avPnd =n vedere resursele financiare ale +ondului Qi necesitatea atingerii unui grad$OintN de acoperire a e"punerii stabilit la 0,.*, ordonanOa de urgenON prevede reducerea cotei contribuOiei anuale a instituOiilor de credit la +ond de la ;,:* la ;,0* Qi completarea finanONrii acestuia prin linii de credit stand$bS =n sumN totalN de (<; milioane euro, =n ec%ivalent lei.Bn anul 0;;A, cota contribuOiei anuale a instituOiilor de credit va fi redusN la ;,(*, iar =ncepPnd cu anul 0;;9 va fi stabilitN de cNtre +ond pentru fiecare an de platN, cu aprobarea BNncii 7aOionale a 5omPniei, =n limita

ma"imN de ;,<*.5esursele financiare ale +ondului pot fi investite =n titluri de stat, titluri garantate de stat, precum Qi =n depozite la termen, certificate de depozit Qi alte instrumente financiare ale instituOiilor de credit =n condiOiile respectNrii strategiei de plasamente aprobate de Consiliul de administraOie al BNncii 7aOionale a 5omPniei, strategie care are ca obiective principale minimizarea riscurilor Qi lic%iditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora. BncepPnd cu data aderNrii 5omPniei la 8niunea EuropeanN, +ondul poate face plasamente Qi =n titluri de stat emise de statele membre ale 8niunii Europene, titluri emise de bNncile centrale ale acestora, precum Qi =n titluri emise de -rezoreria &tatelor 8nite ale !mericii. !dministrarea Qi conducerea +ondului +ondul este administrat de un consiliu de administraOie format din A membri, numiOi pentru un mandat de . ani, care poate fi re=nnoit. Din Consiliul de administraOie fac parte: a. . membri numiOi de Banca 7aOionalN a 5omPniei, printre care se numNrN Qi preQedintele Consiliului de administraOie al +ondului; b. 0 membri numiOi de !sociaOia 5omPnN a BNncilor; c. un membru numit de >inisterul +inanOelor Publice; d. un membru numit de >inisterul HustiOiei. Conducerea operativN a +ondului este asiguratN de directorul numit de Consiliul de administraOie. InformaOii pentru deponenOi InstituOiile de credit sunt obligate sN comunice deponenOilor informaOii referitoare la sc%ema de garantare, =n special =n legNturN cu tipurile de depozite garantate Qi cele e"cluse de la plata compensaOiilor 1depozite negarantate2, nivelul plafonului de garantare, modul de calcul al compensaOiei, documentele, condiOiile Qi formalitNOile ce trebuie =ndeplinite pentru a beneficia de compensaOiile plNtite de cNtre +ond, intervalul de timp =n care pot fi plNtite compensaOiile pentru depozitele garantate. 5elaOii internaOionale +ondul este membru al celor douN mari organizaOii internaOionale din domeniu, respectiv din 0;;. al +orumului European al !sigurNtorilor de Depozite 1European +orum of Deposit Insurers $ E+DI2 Qi din 0;;< al !sociaOiei InternaOionale a !sigurNtorilor de Depozite 1International !ssociation of Deposit Insurers $ I!DI2.

BIB.IO@RA2IE

333.bnro.ro 333.bcr.ro 333.raiffeisen.ro 333.bancatransilvania.ro 333.financiar.rol.ro