P. 1
Contul de Executie Bugetara Specific Institutiilor Publice

Contul de Executie Bugetara Specific Institutiilor Publice

|Views: 71|Likes:
Published by maria77ro

More info:

Published by: maria77ro on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

Contul de executie bugetara specific Institutiilor Publice

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul. Structura contului de executie este urmatoarea:
a) pentru venituri:

- prevederi bugetare initiale/definitive; - drepturi constatate; - incasari realizate; - drepturi constatate de realizat. b) pentru cheltuieli: - credite bugetare initiale/definitive; - angajamente bugetare; - angajamente legale; - plati efectuate; - angajamente legale de platit; - cheltuieli efective. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate): daca, spre exemplu, institutia este o unitate administrativ-teritoriala, veniturile incasate se regasesc in contul 5211 �Disponibil al bugetului local la trezoreria statului� � rulaj debitor, iar cheltuielile platite se preiau din rulajul creditor al contului 770 �Finantare de la bugetul local�. Precizari privind intocmirea formularelor Conturilor de executie ale institutiilor publice Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci, dupa caz.

pe structura bugetului aprobat. .Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele: .stingerea debitelor pe alte cai dec�t incasarea. . sumele ramase neutilizate.02. alocatii bugetare cu destinatie speciala.. cod � subventii de la bugetul de stat (cod 42. pe structura bugetului aprobat. . 12. conversia in actiuni etc.drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre totalul drepturilor incasate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sf�rsitul perioadei de raportare. credite interne. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 24 �Cheltuielile bugetelor locale�. . contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 561 �Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii�. 464. pe structura bugetului aprobat. 463. are in vedere anularea sau prescriptia.) dupa caz. coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate..02. 411.. reale si pertinente vom parcurge in cele ce urmeaza demersul incheierii executiei bugetelor locale si a operatiunilor specifice institutiilor mai sus mentionate pornind de la destinatia sumelor neutilizate la finele anului 2009. . 461 etc. . contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din conturile de disponibil. credite externe. in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care sumele au fost incasate.01 la 42.41) si platile de casa efectuate in limita acestora. p�na la data de 30 decembrie 2009. care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau banci comerciale. fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit). respectarea cerintelor privind angajamentele bugetare � legale.Pentru alte surse de finantare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile. platile se preiau din soldul creditor al contului 7702 �Finantarea de la bugetele locale� � reprezent�nd plati nete de casa. fonduri cu destinatie speciala etc. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 �Veniturile bugetelor locale�. ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii. inregistrate la subcapitolele de venituri din anexa nr. Sumele restituite vor fi determinate ca diferenta intre subventiile primite.. dupa cum urmeaza: . angajamente legale de platit. Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului entitatilor administrativ-teritoriale.La institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii.La unitatile administrativ-teritoriale veniturile incasate se preiau din contul 5211 �Disponibil al bugetului local�. platile efectuate. . La institutiile publice finantate din bugetul local.preluarea datelor din soldurile anilor precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct.pentru veniturile incasate.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit in cursul anului 2009 subventii de la bugetul de stat/bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete vor restitui. respectiv intocmirea de situatii financiare corecte.

23 trebuie sa coincida cu suma transferata p�na la data de 30 decembrie 2009 in contul 50. 11. ca subventii/sponsorizari neutilizate. . vor restitui cu ordin de plata sumele ramase disponibile. 23 � soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei.02.06 �Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala�. . si respectiv in fondul de rulment. Soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei � pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificati ei bugetare � din anexa nr.01) si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare. ramase neutilizate la finele exercitiului 2009 si care pot fi utilizate in anul 2010 cu aceeasi destinatie p�na la finalizarea respectivelor proiecte. in primele 10 zile ale anului 2010. Ordinului de plata pentru trezorerie. . . pentru sumele ramase disponibile la finele anului in contul 50. se vor utiliza si evidentia pe subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la r�ndul 3 al anexei nr. In anul 2010 sumele transferate la finele anului 2009. Sumele se vor restitui din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile au fost primite. respectiv 42. se anexeaza Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate (anexa nr. 9 � cod 37. p�na la data de 30 decembrie in contul 50. in conturile din care au fost primite. unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise.20.07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului�. in baza caruia are loc operatiunea de regularizare. vor fi incasate de catre acestea in contul 50.37. Cuantumul sumelor neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate in contul 21.01 �Donatii si sponsorizari� (subventii incasate la subcapitolul de venituritransferuri voluntare din anexa nr.Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2009 pot fi utilizate in anul 2010 pe destinatiile stabilite.26 Disponibil din bugetul Consiliului Judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti. prin care se face transferul sumelor neutilizate la finele anului 2009.Entitatile publice care au incasat in anul 2009 sume din bugetul propriu al judetului/municipiului Bucuresti.42. Donatiile/sponsorizarile primite in luna decembrie 2009. Respectivele sume vor fi virate in contul de venituri bugetare corespunzator cu majorarea implicita a creditelor bugetare. ordine de plata. nemaiput�nd fi utilizate de unitatile administrativ-teritoriale in anul 2009.10. Ordinelor de plata astfel intocmite li se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2009 � anexa nr.Pentru restituirea sumelor. 23).Beneficiaza de regim special subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale in vederea sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe post-aderare � cod 42. intocmite distinct.02. dupa cum urmeaza: donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului 2009 se transfera pe baza de ordin de plata.07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului� . Sumele neutilizate la finele anului 2009 se vor reflecta in excedentul bugetului local.02. pe fiecare tip de subventie primita in vederea efectuarii operatiei de regularizare.

peste valoarea platilor nete de casa.01. cu exceptia situatiilor prevazute la punctul 4.80 �Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�. .02. pentru efectuarea de investitii� se vor restitui in contul 50.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in contul 50.50. in anul 2009. efectuate se vor restitui p�na la data de 31 decembrie 2009 bugetului de stat in contul 20. .39 �Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale�.02 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala� si..9.01. in anul 2010.50.50. respectiv in contul 50. .50.Pentru disponibilitatile ramase la finele anului 2009 in soldul urmatoarelor conturi: . �Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor�.75. dar si in functie de limitele sumelor aprobate in bugetele locale pe 2010. . . .75. .10 �Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor incasate in bugetele locale.Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata. .50. .40 �Disponibil din taxe speciale�.81 �Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�. care necesita cofinantare locala�.71 �Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte�. Respectivele sume se aloca bugetelor locale beneficiare in conformitate cu hotar�rile Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.50.42 �Disponibil din sume reprezent�nd amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local�. Unitatile administrativ-teritoriale vor reporta sumele corespunzatoare.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in conturile 50. dupa caz.77 �Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativteritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora�.03 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa. .11. c�nd se vor utiliza pe destinatiile stabilite de reglementarile legale in vigoare. din prezentele norme.58 �Disponibil al fondului de risc�.50. pot fi reportate pentru anul 2010 daca provin din incasari in plus ce nu au fost repartizate prin hotar�re a Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Daca cheltuielile bugetului local devanseaza veniturile. Anexa nr. cu informatii privind cheltuielile realizate.Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa. dupa cum urmeaza: . utiliz�ndu-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante. subcapitole.Ordinelor de plata prin care se realizeaza operatiunea de regularizare li se anexeaza � C ontul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� (anexa nr. 10 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) � Cheltuieli� Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. de subordonare locala. 8 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) . Anexa nr. autoritatile administratiei publice locale vor proceda la stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale la finele anului bugetar. Se intocmeste distinct pe fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli. Anexa nr. alte costuri aferente acestora. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). dupa inchiderea conturilor se va proceda la acoperirea deficitului bugetar curent. pe articole si alineate. de subordonare locala. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 11 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) . Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local. 7 � Contul de executie a bugetului institutiei publice � Cheltuieli� Se intocmeste de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat cu detaliere pe clasificatia economica. cu informatii privind veniturile realizate. Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete.Cheltuieli� . In acord cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice unitatile administrativteritoriale intocmesc urmatoarele conturi de executie si situatii: Anexa nr. 9 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) � Venituri� Se intocmeste de catre institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Anexa nr. . se inchid conturile de venituri si cheltuieli. plata dob�nzilor. comisioanelor. articole si alineate in Anexa 7.Venituri� Se intocmeste de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii. 21) .

Anexa nr. subcapitole. subcapitole. in Anexa 7. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 12 � Contul de executie a bugetului local � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). articole si alineate in Anexa 7. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. cu informatii privind cheltuielile realizate. articole in Anexa 7. municipii. subcapitole. articole si alineate in Anexa 7. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). creditori bugetari ai bugetelor locale. 16 � Contul de executie a bugetului creditelor interne . articole si alineate. Anexa nr. articole si alineate in Anexa 7. 18 �Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile �Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare. judete). Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. Anexa nr. subcapitole. Anexa nr. orase. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). Anexa nr.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). subcapitole. judete). de subordonare locala. Anexa nr. si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 15 � Contul de executie a bugetului creditelor externe . Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. cu informatii privind veniturile. . 13 � Contul de executie a bugetului local � Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune. orase. 17 � Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. 14b � Disponibil din mijloace cu destinatie speciala� Se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala.Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. Anexa nr. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. municipii.

23 � Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari � Se intocmeste pe structura modelului prevazut in anexa nr. amortizare active fixe. amortizare active fixe. precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. pe fiecare program. 26 � Fisa programului� . 19 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local �Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale.661 bis/2003. Anexa nr. Anexa nr. 24 � Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe unitati administrativ-teritoriale� Nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Anexa nr. Anexa nr. rezultatele . fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Anexa nr. 18/2009. 22 �Venituri. cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv. 881 din data de 11 decembrie 2003.Sunt intocmite de catre ministerele. Partea I. celelalte organe de specialitate ale Administratiei Publice Centrale. �bugete pe programe� si care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta. cu modificarile si completarile ulterioare. nr.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale. cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale � Se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare. Anexa nr. 20 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local . 25 � Sinteza finantarii programelor� si Anexa nr.Anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice. obiectivele. 21 �Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. publicat in Monitorul Oficial al Rom�niei. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la Directiile generale ale finantelor publice judetene. 1.

31 �Situatia actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului rom�n. bugetului asigurarilor sociale de stat. Anexa nr. /Alineat nou: Anexele privind executia bugetului institutiilor publice trebuie sa fie insotite de lista cu institutiile care au fost incluse in aceste anexe. credite externe. bugetului asigurarilor pentru somaj. municipii. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.preconizate si cele obtinute. 32 � Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat� Se intocmeste de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice. in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita. a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale. la societati comerciale. Anexa nr. fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. gestioneaza veniturile bugetului de stat. valoare care se va determina pe baza unor reglementari special elaborate de catre Ministerul Finantelor Publice. indicatorii si costurile asociate. credite interne. orase. . Se va raporta separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate. Anexa nr. 33 �Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. 30 �Plati restante� Se completeaza de catre toate institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor cu sumele reprezent�nd plati restante din: bugetul de stat. 40/b �Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala� Se completeaza de catre comune. Anexa nr. judete si institutii publice de subordonare locala. potrivit legii. bugetul asigurarilor sociale de stat. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. La raportarile trimestriale actiunile se inscriu la valoarea contabila (nominala) iar la finele exercitiului se vor raporta la valoarea de piata. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective. Anexa nr. bugetele locale. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale� Se intocmeste de catre institutiile publice care detin in numele statului rom�n actiuni la societati comerciale. bugetul asigurarilor pentru somaj. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->