P. 1
Contul de Executie Bugetara Specific Institutiilor Publice

Contul de Executie Bugetara Specific Institutiilor Publice

|Views: 71|Likes:
Published by maria77ro

More info:

Published by: maria77ro on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

Contul de executie bugetara specific Institutiilor Publice

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste ceea ce s-a realizat, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul. Structura contului de executie este urmatoarea:
a) pentru venituri:

- prevederi bugetare initiale/definitive; - drepturi constatate; - incasari realizate; - drepturi constatate de realizat. b) pentru cheltuieli: - credite bugetare initiale/definitive; - angajamente bugetare; - angajamente legale; - plati efectuate; - angajamente legale de platit; - cheltuieli efective. c) informatii privind rezultatul executiei bugetare (incasari realizate minus plati efectuate): daca, spre exemplu, institutia este o unitate administrativ-teritoriala, veniturile incasate se regasesc in contul 5211 �Disponibil al bugetului local la trezoreria statului� � rulaj debitor, iar cheltuielile platite se preiau din rulajul creditor al contului 770 �Finantare de la bugetul local�. Precizari privind intocmirea formularelor Conturilor de executie ale institutiilor publice Conturile de executie bugetara se intocmesc pe baza datelor preluate din rulajele debitoare si creditoare ale conturilor de finantare bugetara si de disponibil, care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau la banci, dupa caz.

Pentru alte surse de finantare ca de exemplu: fonduri externe nerambursabile.. . inregistrate la subcapitolele de venituri din anexa nr. in conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care sumele au fost incasate.02. 464. respectarea cerintelor privind angajamentele bugetare � legale. cod � subventii de la bugetul de stat (cod 42.stingerea debitelor pe alte cai dec�t incasarea. coloana de drepturi constatate (total si an curent) se completeaza cu sume la nivelul incasarilor realizate. reale si pertinente vom parcurge in cele ce urmeaza demersul incheierii executiei bugetelor locale si a operatiunilor specifice institutiilor mai sus mentionate pornind de la destinatia sumelor neutilizate la finele anului 2009.) dupa caz. fara evidentierea anticipata a drepturilor constatate (fara debit).La institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii. credite interne.. 463.01 la 42. alocatii bugetare cu destinatie speciala. . platile efectuate. contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din contul 561 �Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii�. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 21 �Veniturile bugetelor locale�.drepturile constatate de incasat se determina ca diferenta intre totalul drepturilor incasate si drepturile stinse si trebuie sa corespunda cu soldurile conturilor de creante de la sf�rsitul perioadei de raportare.41) si platile de casa efectuate in limita acestora. Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului entitatilor administrativ-teritoriale.pentru veniturile incasate. conversia in actiuni etc. ..preluarea datelor din soldurile anilor precedenti si rulajele curente ale conturilor de creante purtatoare de venituri ale bugetului general consolidat (ct. contul de executie se intocmeste pe baza datelor preluate din conturile de disponibil. . ca urmare a nedeclararii si neinregistrarii in contabilitate a creantelor potrivit legii. platile se preiau din soldul creditor al contului 7702 �Finantarea de la bugetele locale� � reprezent�nd plati nete de casa. 461 etc. credite externe.Cu privire la raportarea informatiilor privind drepturile constatate se vor avea in vedere urmatoarele: . care trebuie sa corespunda cu cele din conturile deschise in trezorerie sau banci comerciale. La institutiile publice finantate din bugetul local. Informatiile trebuie sa corespunda cu cele din contul de trezorerie 24 �Cheltuielile bugetelor locale�. are in vedere anularea sau prescriptia.La unitatile administrativ-teritoriale veniturile incasate se preiau din contul 5211 �Disponibil al bugetului local�. Sumele restituite vor fi determinate ca diferenta intre subventiile primite. . 12. pe structura bugetului aprobat. sumele ramase neutilizate. respectiv intocmirea de situatii financiare corecte. 411.02. angajamente legale de platit. dupa cum urmeaza: . pe structura bugetului aprobat.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit in cursul anului 2009 subventii de la bugetul de stat/bugetul asigurarilor pentru somaj sau alte bugete vor restitui. fonduri cu destinatie speciala etc. p�na la data de 30 decembrie 2009. pe structura bugetului aprobat. .. .

Sumele neutilizate la finele anului 2009 se vor reflecta in excedentul bugetului local. in baza caruia are loc operatiunea de regularizare.06 �Sume de mandat si in depozit ale institutiilor publice de subordonare locala�. intocmite distinct. vor restitui cu ordin de plata sumele ramase disponibile. 11. nemaiput�nd fi utilizate de unitatile administrativ-teritoriale in anul 2009. . respectiv 42.Donatiile si sponsorizarile primite de unitatile administrativ-teritoriale ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2009 pot fi utilizate in anul 2010 pe destinatiile stabilite.02. 9 � cod 37. 23).01 �Donatii si sponsorizari� (subventii incasate la subcapitolul de venituritransferuri voluntare din anexa nr. pentru sumele ramase disponibile la finele anului in contul 50.Beneficiaza de regim special subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale in vederea sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe post-aderare � cod 42. 23 trebuie sa coincida cu suma transferata p�na la data de 30 decembrie 2009 in contul 50.42.Entitatile publice care au incasat in anul 2009 sume din bugetul propriu al judetului/municipiului Bucuresti. pe fiecare tip de subventie primita in vederea efectuarii operatiei de regularizare. In anul 2010 sumele transferate la finele anului 2009. si respectiv in fondul de rulment. Soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei � pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificati ei bugetare � din anexa nr. ordine de plata. Cuantumul sumelor neutilizate se determina ca diferenta intre sumele incasate in contul 21. 23 � soldul donatiilor/sponsorizarilor ramase neutilizate la finele perioadei. Respectivele sume vor fi virate in contul de venituri bugetare corespunzator cu majorarea implicita a creditelor bugetare.07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului�.26 Disponibil din bugetul Consiliului Judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.37.02. in primele 10 zile ale anului 2010. se anexeaza Contul de executie a donatiilor/sponsorizarilor primite si utilizate (anexa nr. unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise.01) si platile efectuate in limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzatoare. Ordinului de plata pentru trezorerie.07 �Disponibil din donatii si sponsorizari ramase neutilizate la finele anului� .10. . Donatiile/sponsorizarile primite in luna decembrie 2009. se vor utiliza si evidentia pe subdiviziunile de cheltuieli bugetare inscrise la r�ndul 3 al anexei nr. ramase neutilizate la finele exercitiului 2009 si care pot fi utilizate in anul 2010 cu aceeasi destinatie p�na la finalizarea respectivelor proiecte.20. .02. p�na la data de 30 decembrie in contul 50. ca subventii/sponsorizari neutilizate. . in conturile din care au fost primite. Ordinelor de plata astfel intocmite li se anexeaza contul de executie al cheltuielilor efectuate din subventiile primite in anul 2009 � anexa nr. dupa cum urmeaza: donatiile si sponsorizarile ramase neutilizate la finele anului 2009 se transfera pe baza de ordin de plata. prin care se face transferul sumelor neutilizate la finele anului 2009. vor fi incasate de catre acestea in contul 50. Sumele se vor restitui din conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local in conturile din care subventiile au fost primite.Pentru restituirea sumelor.

. . c�nd se vor utiliza pe destinatiile stabilite de reglementarile legale in vigoare.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in conturile 50.Pentru disponibilitatile ramase la finele anului 2009 in soldul urmatoarelor conturi: .50.50. .75. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor incasate in bugetele locale. cu exceptia situatiilor prevazute la punctul 4. .80 �Disponibil din imprumuturi externe ale unitatilor administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�. efectuate se vor restitui p�na la data de 31 decembrie 2009 bugetului de stat in contul 20.01. dupa caz.42 �Disponibil din sume reprezent�nd amortizarea mijloacelor fixe detinute de serviciile publice de interes local�. in anul 2009.01.50.75.77 �Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unitatile administrativteritoriale si institutiile sau serviciile publice din subordinea acestora�.02 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala� si. Unitatile administrativ-teritoriale vor reporta sumele corespunzatoare. Respectivele sume se aloca bugetelor locale beneficiare in conformitate cu hotar�rile Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti. pot fi reportate pentru anul 2010 daca provin din incasari in plus ce nu au fost repartizate prin hotar�re a Consiliului Judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.Sumele ramase neutilizate la finele anului 2009 in contul 50. . respectiv in contul 50.02. peste valoarea platilor nete de casa. dar si in functie de limitele sumelor aprobate in bugetele locale pe 2010.50.50.50..50. .11.Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata.40 �Disponibil din taxe speciale�. .9.10 �Disponibil provenit din fondul de rulment al institutiilor si serviciilor publice de subordonare locala. .71 �Disponibil din depozite speciale constituite pentru constructii de locuinte�.39 �Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitatii administrativ-teritoriale�. . pentru efectuarea de investitii� se vor restitui in contul 50.03 �Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru sustinerea programelor cu finantare externa. .81 �Disponibil din imprumuturi interne contractate de unitatile administrativ-teritoriale si serviciile publice din subordinea acestora�. din prezentele norme. in anul 2010.58 �Disponibil al fondului de risc�. �Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor�. care necesita cofinantare locala�.

Daca veniturile bugetului local depasesc cheltuielile are loc reintregirea fondului de rulment in vederea acoperirii golurilor temporare de casa. utiliz�ndu-se cu prioritate excedentul exercitiului curent pentru rambursarea eventualelor imprumuturi restante. cu informatii privind cheltuielile realizate. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Se intocmeste distinct pe fiecare capitol si subcapitol de cheltuieli. Anexa nr. alte costuri aferente acestora. . autoritatile administratiei publice locale vor proceda la stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale la finele anului bugetar. pe articole si alineate. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). de subordonare locala. articole si alineate in Anexa 7. 10 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) � Cheltuieli� Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. subcapitole. Anexa nr. Anexa nr.Daca cheltuielile bugetului local devanseaza veniturile. 9 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) � Venituri� Se intocmeste de catre institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local.Venituri� Se intocmeste de institutiile publice si activitatile finantate integral din venituri proprii. 7 � Contul de executie a bugetului institutiei publice � Cheltuieli� Se intocmeste de institutiile publice indiferent de subordonare si sursa de finantare a cheltuielilor pe structura bugetului aprobat cu detaliere pe clasificatia economica. 11 �Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (de subordonare locala) . dupa inchiderea conturilor se va proceda la acoperirea deficitului bugetar curent. cu informatii privind veniturile realizate si subventiile primite de la bugetul local. comisioanelor. cu informatii privind veniturile realizate. de subordonare locala. Anexa nr. 21) . plata dob�nzilor.Cheltuieli� . dupa cum urmeaza: . Dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetul de stat si celelalte bugete.Ordinelor de plata prin care se realizeaza operatiunea de regularizare li se anexeaza � C ontul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� (anexa nr. 8 � Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (de subordonare locala) . se inchid conturile de venituri si cheltuieli. In acord cu normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice unitatile administrativteritoriale intocmesc urmatoarele conturi de executie si situatii: Anexa nr. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala).

judete). 13 � Contul de executie a bugetului local � Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. de subordonare locala. cu informatii privind cheltuielile realizate. orase. 14b � Disponibil din mijloace cu destinatie speciala� Se completeaza de catre institutiile publice de subordonare locala. cu informatii privind veniturile. subcapitole. Anexa nr. 17 � Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile. Anexa nr. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). . pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). municipii. subcapitole. Anexa nr. subcapitole. orase. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. articole in Anexa 7. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). 15 � Contul de executie a bugetului creditelor externe . Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. 12 � Contul de executie a bugetului local � Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). articole si alineate in Anexa 7. Detalierea cheltuielilor pe clasificatia economica se realizeaza pe capitole. 18 �Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile �Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate care efectueaza cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). articole si alineate. in Anexa 7. judete). Anexa nr. articole si alineate in Anexa 7. si institutiile subordonate finantate din bugetul local cu informatii privind cheltuielile. Anexa nr. Anexa nr. subcapitole. pe structura bugetelor aprobate (clasificatia functionala). articole si alineate in Anexa 7. Anexa nr. creditori bugetari ai bugetelor locale.Se intocmeste de catre institutii publice si activitati finantate integral din venituri proprii. subcapitole. municipii. 16 � Contul de executie a bugetului creditelor interne .

3 la Normele metodologice privind modul de incasare si utilizare a fondurilor banesti primite sub forma donatiilor si sponsorizarilor de catre institutiile publice. 1. 26 � Fisa programului� .Anexa nr. 881 din data de 11 decembrie 2003. cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale � Se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale cu indicatori de sinteza privind veniturile proprii si celelalte surse in completare. amortizare active fixe. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). 23 � Situatia privind sumele primite si utilizate ca donatii/sponsorizari � Se intocmeste pe structura modelului prevazut in anexa nr. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. Anexa nr. rezultatele . 24 � Situatia privind executia veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe unitati administrativ-teritoriale� Nu se completeaza de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. 19 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local �Venituri� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind veniturile realizate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale. pe fiecare program. precum si alte autoritati publice care au aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. fondul de rulment) pe structura bugetului aprobat (clasificatia functionala). Anexa nr. Anexa nr. nr.Cheltuieli� Se intocmeste de catre unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate cu informatii privind cheltuielile efectuate din operatiuni in afara bugetelor locale (taxe speciale. amortizare active fixe. 21 �Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. 20 � Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local .Sunt intocmite de catre ministerele. obiectivele. Partea I. 22 �Venituri. Se obtine ca rezultat al prelucrarii automate a datelor la Directiile generale ale finantelor publice judetene. publicat in Monitorul Oficial al Rom�niei. �bugete pe programe� si care au obligatia sa intocmeasca si sa anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte de performanta in care se prezinta. Anexa nr. celelalte organe de specialitate ale Administratiei Publice Centrale. cheltuielile si excedentul bugetului local respectiv. 18/2009.661 bis/2003. 25 � Sinteza finantarii programelor� si Anexa nr. Anexa nr. Anexa nr.

preconizate si cele obtinute. fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. bugetul asigurarilor pentru somaj. Anexa nr. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale. 32 � Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat� Se intocmeste de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice. 33 �Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap� Se intocmeste de unitatile administrativ-teritoriale. Se va completa un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia. in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita. credite externe. Anexa nr. societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale� Se intocmeste de catre institutiile publice care detin in numele statului rom�n actiuni la societati comerciale. bugetului asigurarilor sociale de stat. Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale. bugetele locale. credite interne. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Raportarea executiei bugetului pe programe se face in structura prevazuta in bugetul aprobat. indicatorii si costurile asociate. Anexa nr. 30 �Plati restante� Se completeaza de catre toate institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor cu sumele reprezent�nd plati restante din: bugetul de stat. bugetul asigurarilor sociale de stat. potrivit legii. /Alineat nou: Anexele privind executia bugetului institutiilor publice trebuie sa fie insotite de lista cu institutiile care au fost incluse in aceste anexe. bugetului asigurarilor pentru somaj. Anexa nr. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective. La raportarile trimestriale actiunile se inscriu la valoarea contabila (nominala) iar la finele exercitiului se vor raporta la valoarea de piata. la societati comerciale. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care. a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc. gestioneaza veniturile bugetului de stat. judete si institutii publice de subordonare locala. Se va raporta separat valoarea actiunilor cotate si a celor necotate. 31 �Situatia actiunilor detinute de institutiile publice in numele statului rom�n. Anexa nr. municipii. valoare care se va determina pe baza unor reglementari special elaborate de catre Ministerul Finantelor Publice. bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. . 40/b �Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala� Se completeaza de catre comune. orase.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->