Sunteți pe pagina 1din 27

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE PLOIEŞTI

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: S.B.D.A. MASTERAT
CURSUL: CONTABILIATE INFORMATIZATA

REFERAT

MASTERAND: PREDA IOANA GEORGETA


GRUPA: 3
SEM: II

2010
Program contabilitate pentru firma SC Ony’s SRL

1. Deschiderea aplicaţiei

2. Constituirea societăţii SC Ony’s SRL

Fig 1 Constituirea socieăţtii

Apăsăm pe funcţia Creare. (Fig 1)


2
Fig 2 Creare societate

Intoducem un cod (îl stabilim noi) şi denumirea firmei.


Planul de conturi il alegem General, zecimalele le lăsăm sub forma iniţială, clienţi/furnizori
îi alegem pe conturi analitice – Validare. (Fig 2)

Fig 3 Selectare societate

În acest moment avem firmaă şi o selectam din lista prin butonul Selecţie. (Fig 3)
Intrăm în Dosare – Configurare societate.(Fig 4)

3
Fig 4 Configurare societate

În această mască putem introduce:

1.Date despre firmă:


-Tip: SRL
-Nr Reg Comert: J29/23/2007
-C.I.F: RO18723645
-Capital social: 70.000
-Grupa CAEN: 4711 - Comeţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

2.Adresa sediului social:


-Strada: T. Vladimirescu
-Nr 2; Bl 20; Ap 40
-Oraş: Ploieşti; Judet: Prahova
-Cod postal: 02000
-Telefon: 0244-402119
-Fax: 0244-597695
-E-mail: www.ony’s.ro
Salvăm cu butonul Valideaza.

4
Fig 5 Configurare societate

Intrăm în Dosare - Configurare societate – Exerciţiu. Aici putem stabili:


-Exercitiul N (an curent) – 01/01/2010 la 31/12/2010
-Exercitiul N+1 (an viitor) - 01/01/2011 la 31/12/2011
-Perioada de culegere de – 01/01/2010 la 31/12/2010
Salvăm cu Validează. (Fig 5)

Fig 6 Configurare societate

În aceasta masca se configurează TVA-ul şi se salvează cu Validează. (Fig 6)

5
Constituirea şi depunerea capitalului social

 Se intră în Culegeri date – Universală.

-Data : data curentă


-Jurnal: alegem OD-Operaţiuni diverse
-Nr doc: 1
-Explicaţie: Subscriere capital social
Se folosesc conturile:
[456=1011] 70.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

 Se intră în Culegeri date – Universală.

-Data : data curentă


-Jurnal: alegem OD-Operaţiuni diverse
-Nr doc: 2
6
-Explicaţie: Subscriere capital social
Se folosesc conturile:
[ % =456 70.000]
5121 20.000
2131 30.000
303 20.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

 Se intră in Culegeri date – Universală.

-Data : data curentă


-Jurnal: alegem OD-Operatiuni diverse
-Nr doc: 3
-Explicaţie: Regularizare capital social (transformarea capitalului subscris nevărsat în vărsat).
Se folosesc conturile:
[1011=1012] 70.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

 Se intră in Culegeri date – Universală.

7
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem OD-Operaţiuni diverse
-Nr doc: 4
-Explicaţie: Cheltuieli de constituire (se înregistrează toate cheluielile de constituire a soc).
Se folosesc conturile:
[201=462] 3.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Dupa ce se înregistrează aceste 4 operaţiuni se intră în Prelucrari – Validare documente


secundare se apasă Validare Grupată - Validează, pentru a se valida toate operaţiunile salvate
temporar.

Intrăm în Listări – Balanţă , alegem o balanţă Analitică , la dată se completează anul curent si
se da OK.

8
Aici ne sunt prezentate rulajele, total sume şi soldurile finale. Pentru a ne afişa un raport se
apasă pe Afişare raport.

Pentru a ne afişa un registru jurnal se intră în Listări – Registru Jurnal – Afişare raport.

9
Operaţiuni contabile

a) Se aprovizionează cu marfă în valoare de 15.000 fara TVA conform facturii 12.


Se intră în Culegere date – Universală şi se introduc următoarele:
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JCR - Jurnal Cumpărări România
-Nr doc: 10
-Explicatie: Cumpărare marfă
Se folosesc conturile:
[ % = 401] 11900
371 10000
4426 1900
Pentru a calcula automat TVA-ul se selectează coloana de Opţiunea TVA.
Se validează temporar prin butonul Temporar.

10
Se plăteşte la furnizor marfa în valoare de 10.000 fara TVA.
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JB - Operaţiuni Bancă
-Nr doc: 11
-Explicaţie: Plată furnizori
Se folosesc conturile:
[ 401 = 5121] 11900
Se validează temporar prin butonul Temporar.

c) Se stabileşte conform planului de amortizare ca amortizarea utilajului se


face în 4 ani după metoda amortizării liniare.
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem OD - Operaţiuni Diverse
-Nr doc: 12
-Explicaţie: Amortizare utilaj
Se folosesc conturile:
2131= 30.000 30.000/4 = 7.500/12 = 625 [ 6811 = 2813 ] 625
Se validează temporar prin butonul Temporar.

11
d) Amortizarea cheltuielilor de constituire se realizează într-o perioadă de 1 an după metoda
amortizării liniare.
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem OD - Operaţiuni Diverse
-Nr doc: 13
-Explicaţie: Amortizare cheltuieli constituire
Se folosesc conturile: 201 = 3.000 3.000/1 = 3.000/12 = 250 [ 6811 = 2801 ] 250
Se validează temporar prin butonul Temporar.

e) Se dă în consum marfă în valoare de 5.000 .


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem OD - Operaţiuni Diverse
-Nr doc: 14
-Explicaţie: Consum marfă
12
Se folosesc conturile: [ 607 = 371 ] 5.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se primeşte factura pentru energie electrică în valoare de 600 lei făra TVA.
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JCR – Jurnal Cumpărare Intern
-Nr doc: 15
-Explicaţie: Factura energie
Se folosesc conturile: [ % = 401 ] 714
605 600
4426 114
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se primeşte factura de telefon în valoare de 300 lei făra TVA.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JCR – Jurnal Cumpărare Intern
-Nr doc: 16
-Explicaţie: Cheltuieli telecomunicatii
13
Se folosesc conturile: [ % = 401 ] 357
626 300
4426 57
Se validează temporar prin butonul Temporar.

îndeplineşte o factură pentru cheltuielile cu transportul mărfii de 250 lei fără TVA.
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JCR – Jurnal Cumpărare Intern
-Nr doc: 17
-Explicaţie: Cheltuieli transport
Se folosesc conturile: [ % = 401 ] 297.5
624 250
4426 47.5
Se validează temporar prin butonul Temporar.

primeşte o

factură privind cheltuielile de întreţinere a utilajului de 200 lei fără TVA.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JCR – Jurnal Cumpărare Intern
-Nr doc: 18
-Explicaţie: Cheltuieli întreţinere
Se folosesc conturile: [ % = 401 ] 238
14
611 200
4426 38
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se dă în vânzare produse finite 1500 buc x 10 lei.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem OD – Operaţiuni Diverse
-Nr doc: 19
-Explicaţie: Dat în vânzare produse finite
Se folosesc conturile: [ 345 = 711 ] 15.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

ând 1.000

buc produse finite a câte 15 lei/buc.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JVR – Jurnal Vânzări Intern
-Nr doc: 20
-Explicaţie: Vâzare produse finite
Se folosesc conturile: [ % = 4111 ] 17.850
701 15.000
4427 2.850
15
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se descarcă gestiunea de produse finite vândute.


-Jurnal: alegem OD – Operaţiuni Diverse
-Nr doc: 21
-Explicaţie: Descărcare gestiune
Se folosesc conturile: [ 5121 = 4111 ] 15.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se înregistrează ştatul de plată a salariilor pentru personal de 4.000 lei.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem OD – Operaţiuni Diverse
-Nr doc: 22
-Explicaţie: Cheltuieli cu salariile
Se folosesc conturile: [ 641 = 421 ] 4.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.
16
Se ridică de la bancă suma de 2.000 lei.
-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JB – Operaţiuni Bancă
-Nr doc: 23
-Explicaţie: Ridicare numerar
Se folosesc conturile: [ 581 = 5121 ] 2.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se înregistrează numerarul în casă.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem RC – Operaţiuni Casă
-Nr doc: 24
-Explicaţie: Ridicare numerar
17
Se folosesc conturile: [ 5311 = 581 ] 2.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se acordă un avans trezorerie unui salariat în valoare de 1.000 lei.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem RC – Operaţiuni Casă
-Nr doc: 25
-Explicaţie: Acordare avans trezorerie
Se folosesc conturile: [ 542 = 5311 ] 1.000
Se validează temporar prin butonul Temporar.

La întoarcerea din delegaţie, salariatul justifică avansul primit astfel:


 bilet autocar dus – întors : 200 lei;
 3 nopţi cazare hotel : 300 lei;
 diurnă primită pe 4 zile : 4x50=200 lei
Diferenţa o restituie.

18
625 4426 Total
Bilet autocar 200 38 238
Hotel 300 57 357
Diurnă 200 0 200
Total 700 95 795
Diferenţă 205

-Data : data curentă


-Jurnal: alegem RC – Operaţiuni Casă
-Nr doc: 26
-Explicaţie: Acordare avans trezorerie
Se folosesc conturile: [ % = 542 ] 1.000
625 700
4426 95
5311 205
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Se înregistrează plata facturii privind mărfurile cumpărate.


-Data : data curentă
-Jurnal: alegem JB – Operaţiuni Bancă
-Nr doc: 27
-Explicaţie: Plată furnizor factura nr 10
Se folosesc conturile: [ 401 = 5121 ] 11.900

19
Se validează temporar prin butonul Temporar.

Dupa ce se înregistrează toate operaţiunile se intră în Prelucrări – Validare documente


secundare se apasă Validare Grupată - Validează, pentru a se valida toate operaţiunile salvate
temporar.

20
Intrăm în Listări – Balanţă , alegem o balanţă Sintetică , la data se completează anul
curent şi se dă OK.

Aici ne sunt prezentate rulajele, total sume şi soldurile finale. Pentru a ne afişa un raport
se apasă pe Afişare raport.
21
22
După ce afişăm Balanţa intrăm în Prelucrări – Închidere TVA , unde alegem perioada
corespunzătoare şi dăm Închidere TVA.

23
Intrăm în Prelucrări - Închidere/Redeschidere – Închidere lună , se bifează ca în imagine
si se dă Închidere.

24
Se dă Validare şi apare următorul mesaj unde se dă OK.

După ce se închide luna se intră în Listări – Situaţii Financiare – Bilanţ.

25
Se dă un Calcul si apare mesajul de jos.

După ce se termină calculul se apasă pe butonul Listare unde o sa ne afişeze un Bilanţ


Prescurtat.

26
27