Sunteți pe pagina 1din 19

20.12.

2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/865

REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI


din 17 decembrie 2013
de stabilire a anumitor dispoziii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului n ceea ce privete resursele i repartizarea
acestora pentru anul 2014 i de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului i a
Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 i (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului
European i ale Consiliului n ceea ce privete aplicarea acestora n anul 2014
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

(2)

Avnd n vedere modificarea substanial a metodei de


delimitare a zonelor care se confrunt cu constrngeri
naturale semnificative n noua perioad de programare,
obligaia impus fermierului s i continue activitatea
agricol n zon timp de cinci ani nu ar trebui s se
aplice pentru noi angajamente juridice asumate n 2014.

(3)

Pentru a se asigura securitatea juridic pe durata


tranziiei, anumite cheltuieli efectuate n temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1698/2005 ar trebui s fie eligibile
pentru o contribuie din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural (FEADR) n noua perioad de
programare n cazul n care mai sunt nc pli de
efectuat. Acestea ar trebui s includ, de asemenea,
anumite angajamente pe termen lung luate n temeiul
unor msuri similare prevzute de Regulamentul (CEE)
nr. 2078/92 al Consiliului (4), de Regulamentul (CEE)
nr. 2080/92 al Consiliului (5) i de Regulamentul (CE)
nr. 1257/1999 al Consiliului (6), n cazul n care
msurile respective au primit sprijin n temeiul Regula
mentului (CE) nr. 1698/2005 i exist nc pli care
urmeaz s fie efectuate n 2014. n interesul unei
bune gestiuni financiare i a punerii eficiente n aplicare
a programului, cheltuielile respective ar trebui s fie iden
tificate clar n programele de dezvoltare rural i n
ansamblul sistemelor de gestionare i control ale
statelor membre. Pentru a se evita o complexitate
inutil n gestiunea financiar a programelor de
dezvoltare rural n noua perioad de programare,
ratele de cofinanare din noua perioad de programare
ar trebui s se aplice cheltuielilor tranzitorii.

(4)

Avnd n vedere dificultile semnificative cu care nc se


confrunt o serie de state membre n ceea ce privete
stabilitatea lor financiar i, n timpul tranziiei de la
actuala la noua perioad de programare, pentru a limita
efectele negative ale dificultilor respective prin auto
rizarea utilizrii la maximum a fondurilor FEADR dispo
nibile, durata derogrii care majoreaz rata maxim a
contribuiei FEADR prevzute la articolul 70 alineatul

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


n special articolul 42 i articolul 43 alineatul (2),
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele
naionale,
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro
pean (1),
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
ntruct:
(1)

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului


European i al Consiliului (2), care urmeaz s se aplice
de la 1 ianuarie 2014, stabilete norme care regle
menteaz sprijinul Uniunii pentru dezvoltare rural i
abrog Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliu
lui (3), fr a aduce atingere continurii aplicrii regula
mentelor de punere n aplicare a regulamentului respectiv
pn la abrogarea lor. Pentru a se facilita tranziia de la
schemele de sprijin existente n temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 la noul cadru juridic care acoper
perioada de programare ce ncepe la 1 ianuarie 2014
(noua perioad de programare), ar trebui adoptate
norme tranzitorii n scopul de a se evita orice fel de
dificulti sau de ntrzieri n punerea n aplicare a spri
jinului pentru dezvoltare rural care ar putea interveni ca
urmare a datei adoptrii noilor programe de dezvoltare
rural. Din acest motiv, ar trebui s se permit statelor
membre s i asume n continuare angajamente juridice
n 2014 n temeiul programelor lor de dezvoltare rural
existente pentru anumite msuri, iar cheltuielile rezultate
ar trebui s fie eligibile pentru sprijin n noua perioad de
programare.

(1) JO C 341, 21.11.2013, p. 71.


(2) Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului (A se vedea pagina 487 din
prezentul Jurnal Oficial).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie
2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul
european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) (JO L 277,
21.10.2005, p. 1).

(4) Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului din 30 iunie 1992


privind metodele de producie agricol compatibile cu cerinele n
materie de protecie a mediului i de ntreinere a mediului rural (JO
L 215, 30.7.1992, p. 85).
(5) Regulamentul (CEE) nr. 2080/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 de
instituire a unui program comunitar de ajutor pentru msuri fore
stiere n agricultur
(JO L 215, 30.7.1992, p. 96).
(6) Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 din 17 mai 1999 privind sprijinul
pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European de Orientare i
Garantare Agricol (FEOGA) i de modificare i abrogare a unor
regulamente (JO L 160, 26.6.1999, p. 80).

L 347/866

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

convergen extern, este necesar s se modifice


plafoanele naionale fixate n anexa VIII la Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 pentru anul 2014. Modificarea
plafoanelor naionale va avea n mod inevitabil un
impact asupra sumelor pe care le pot primi fermierii
individuali sub form de pli directe n 2014. Prin
urmare, ar trebui stabilit modul n care aceast modificare
va influena valoarea drepturilor la plat i nivelul altor
pli directe. Pentru a se ine cont de situaia micilor
fermieri, mai ales avnd n vedere c, n 2014, nu se
aplic niciun mecanism de modulare sau de ajustare,
inclusiv n mod special scutirea de la un astfel de
mecanism pentru plile directe de pn la 5 000 EUR,
statelor membre care nu acord o plat redistributiv i
care nu opteaz pentru transferarea de fonduri ctre
sprijinul pentru dezvoltare rural prin intermediul meca
nismului de flexibilitate ar trebui s li se dea posibilitatea
de a nu reduce valoarea tuturor drepturilor la plat.

(4c) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 ar trebui s fie


prelungit pn la data final de eligibilitate a cheltuielilor
pentru perioada de programare 2007 - 2013, i anume
31 decembrie 2015.

(5)

(6)

(7)

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului


European i al Consiliului (1) care stabilete noi scheme
de sprijin urmeaz s se aplice de la 1 ianuarie 2015.
Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliu
lui (2) continu s constituie baza pentru acordarea de
sprijin pentru venit fermierilor n anul calendaristic
2014, dar ar trebui s se in seama n mod cores
punztor de Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al
Consiliului (3). Pentru a se asigura coerena n punerea
n aplicare a dispoziiilor referitoare la ecocondiionalitate
i respectarea standardelor impuse prin anumite msuri,
ar trebui s se prevad c dispoziiile relevante care se
aplic n perioada de programare 2007-2013 continu s
se aplice pn cnd noul cadru legislativ devine aplicabil.
Din aceleai motive, dispoziiile referitoare la plile
directe naionale complementare pentru Croaia, care se
aplic n 2013, ar trebuie s continue s se aplice.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013al Parlamentului


European i al Consiliului (4) d statelor membre posibi
litatea s plteasc avansuri pentru plile directe. n
temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, este necesar
ca exerciiul acestei posibiliti s fie autorizat de
Comisie. Experiena dobndit n punerea n aplicare a
schemelor de sprijin direct a artat c este oportun s se
permit fermierilor s primeasc pli n avans. n ceea ce
privete cererile depuse n 2014, avansurile respective ar
trebui limitate la 50 % din schemele de sprijin enumerate
n anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 i la 80 %
din plile pentru carnea de vit i mnzat.

(8)

Anumite dispoziii din Regulamentul (CE) nr. 73/2009,


n special n ceea ce privete elementele vizate de
cifrele indicate n anexa VIII la respectivul regulament i
legtura cu posibilitatea acordat statelor membre de a
utiliza fondurile necheltuite n cadrul schemei de plat
unic pentru finanarea sprijinului specific, ar trebui s
fie clarificate pe baza experienei acumulate n cadrul
punerii n aplicare a regulamentului n cauz.

(9)

n temeiul Regulamentului (CE) nr. 73/2009, statele


membre puteau decide s utilizeze un anumit procent
din propriul plafon naional pentru sprijinul specific
acordat fermierilor lor, precum i de a revizui o decizie
anterioar hotrnd s modifice sau s sisteze acordarea
sprijinului respectiv. Este oportun s se prevad o
revizuire suplimentar a respectivelor decizii care s
produc efecte ncepnd cu anul calendaristic 2014. n
acelai timp, pentru a se evita perturbarea nivelului spri
jinului, este necesar s se prelungeasc cu nc un an
condiiile speciale, stabilite la articolului 69 alineatul (5)
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, n care se pltete
sprijinul specific n unele state membre care urmeaz s
expire n 2013. Avnd n vedere introducerea sprijinului
cuplat facultativ care va fi disponibil ncepnd cu
1 ianuarie 2015 pentru anumite sectoare sau regiuni n
cazuri bine definite, este necesar ca statelor membre s li
se permit s mreasc nivelul anumitor tipuri de sprijin
specific n temeiul articolului 68 din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 la 6,5 % n 2014.

(10)

Sprijinul unitar pentru fermierii cu exploataii mai mici ar


trebui s fie suficient n vederea ndeplinirii n mod
eficient a obiectivului ajutorului pentru venit. Deoarece
n 2014 nu se aplic niciun mecanism de modulare sau
de ajustare, inclusiv n mod special scutirea de la un astfel
de mecanism pentru plile directe de pn la 5 000 EUR,
statelor membre ar trebui s li se dea nc din 2014
posibilitatea de a redistribui sprijinul direct ntre
fermieri, acordndu-le o plat suplimentar pentru
primele hectare.

Pentru a se respecta Regulamentul (UE) Nr. 1311/2013 i


n special egalizarea sumei disponibile pentru acordarea
de sprijin direct fermierilor, precum i mecanismul de

(1) Regulamentul (UE) Nr. 1307/2013 al Parlamentului European i al


Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind
plile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul
politicii agricole comune i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 73/2009
al Consiliului (A se vedea pagina 608 din prezentul Jurnal Oficial).
(2) Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009
de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct
pentru agricultori n cadrul politicii agricole comune i de instituire a
anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regu
lamentelor (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE)
nr. 378/2007 i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003
(JO L 30, 31.1.2009, p. 16).
(3) Regulamentul (UE) Nr 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie
2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada
2014 - 2020 (A se vedea pagina 884 din prezentul Jurnal Oficial)
(4) Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanarea, gestionarea i
monitorizarea politicii agricole comune i de abrogare a Regula
mentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE)
nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i (CE) nr. 485/2008 ale
Consiliului (A se vedea pagina 549 din prezentul Jurnal Oficial).

20.12.2013

20.12.2013

(11)

(12)

(13)

(14)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Schema de plat unic pe suprafa stabilit n Regula


mentul (CE) nr. 73/2009 are caracter tranzitoriu i ar fi
trebuit s se ncheie la 31 decembrie 2013. n contextul
reformei politicii agricole comune (PAC), s-a hotrt c
statelor membre care aplic aceast schem ar trebui s li
se dea posibilitatea s o aplice n scopul acordrii plii
de baz pentru o nou perioad de tranziie care s se
ncheie cel trziu la sfritul anului 2020. Prin urmare,
perioada de aplicare a schemei de plat unic pe
suprafa prevzute n Regulamentul (CE) nr. 73/2009
ar trebui prelungit cu un an. Mai mult, pentru a se
ine seama de procesul de restructurare a terenurilor
aflat n curs i din motive de simplificare, terenurile
agricole eligibile din statele membre respective ar trebui
s includ, de asemenea, acele suprafee eligibile care, la
30 iunie 2003, nu se aflau ntr-o stare agricol bun,
cum va fi cazul ncepnd cu 1 ianuarie 2015 n
temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013.
n conformitate cu articolul 133a din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009, noile state membre, altele dect Bulgaria i
Romnia, care aplic schema de plat unic pe suprafa
pot acorda ajutoare naionale tranzitorii ctre fermieri n
2013. Avnd n vedere prelungirea schemei de plat
unic pe suprafa pentru anul 2014, acele state
membre ar trebui s menin aceast posibilitate n
2014. Avnd n vedere nivelul plilor naionale directe
complementare n conformitate cu articolul 132 din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 n Bulgaria i Romnia
n 2014, respectivele state membre ar trebui s poat
opta pentru ajutoare naionale tranzitorii n 2014 n
locul acordrii de pli directe naionale complementare.
Ajutoarele naionale tranzitorii urmeaz s fie acordate n
aceleai condiii ca cele aplicate acestor ajutoare n 2013
sau, n cazul Bulgariei i Romniei, n aceleai condiii ca
cele aplicate plilor directe naionale complementare n
2013. Cu toate acestea, n vederea simplificrii gestionrii
ajutoarelor naionale tranzitorii n 2014, nu ar trebui s
se aplice reducerile menionate la articolul 132 alineatul
(2) coroborat cu articolele 7 i 10 din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009. n plus, n scopul asigurrii coerenei
ajutoarelor naionale tranzitorii cu mecanismul de
convergen, nivelul maxim al ajutoarelor la nivel de
sector ar trebui s fie limitat la un anumit procent.
Avnd n vedere situaia financiar dificil din Cipru,
pentru acest stat membru ar trebui prevzute anumite
adaptri.
Pentru a se permite statelor membre s rspund nevoilor
propriilor sectoare agricole sau s i consolideze politica
de dezvoltare rural ntr-o manier mai flexibil, ar trebui
s li se dea posibilitatea de a transfera fonduri din
plafoanele lor pentru pli directe ctre sprijinul alocat
dezvoltrii rurale i vice versa. n acelai timp, statelor
membre n care nivelul sprijinului direct rmne sub
90 % din nivelul mediu al Uniunii ar trebui s li se
acorde posibilitatea de a transfera fonduri suplimentare
din sprijinul lor alocat dezvoltrii rurale ctre plafoanele
lor pentru pli directe. Aceste decizii ar trebui fcute, n
anumite limite, pentru ntreaga perioad care cuprinde
exerciiile financiare 2015-2020, cu posibilitatea unei
revizuiri n 2017, cu condiia ca orice decizie ntemeiat
pe aceast revizuire s nu genereze nicio reducere a
sumelor destinate dezvoltrii rurale.

L 347/867

(15)

Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a


a
prevzut
abrogarea
Directivei
Consiliului (1)
80/68/CEE a Consiliului (2) cu ncepere de la
22 decembrie 2013. Pentru pstrarea acelorai norme
referitoare la protecia apelor subterane din cadrul
ecocondiionalitii, precum cele prevzute n Directiva
80/68/CEE n ultima zi de valabilitate a acesteia, este
oportun s se ajusteze domeniul de aplicare al
ecocondiionalitii i s se defineasc un standard de
bune condiii agricole i de mediu care s cuprind
cerinele prevzute la articolele 4 i 5 din respectiva
directiv.

(16)

Articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al


Parlamentului European i al Consiliului (3) prevede ca
trimiterea la articolul 3 din Directiva 91/414/CEE a
Consiliului (4) din anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 s fie neleas ca trimitere la articolul 55
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009. Cu toate acestea,
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, limiteaz aceast
trimitere astfel nct ea se refer acum numai la prima
i a doua tez de la articolul 55 din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009. n vederea asigurrii consecvenei ntre
cerina privind utilizarea produselor fitosanitare n anul
2014 i n anii urmtori, anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 ar trebui modificat n consecin.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului


European i al Consiliului (5) prevede integrarea spri
jinului acordat pentru sericicultur n regimul de sprijin
direct i, prin urmare, eliminarea sa din Regulamentul
(UE) nr. 1308/2013. Avnd n vedere aplicarea cu
ntrziere a noului regim de sprijin direct, ar trebui s
se acorde n continuare ajutoare n sectorul sericiculturii
timp de nc un an.

(18)

Finlanda a fost autorizat s plteasc sprijin naional


anumitor sectoare agricole din sudul Finlandei n confor
mitate cu articolul 141 din Actul de aderare din 1994.
Avnd n vedere calendarul reformei PAC i avnd n
vedere c situaia economic a agriculturii n sudul
Finlandei este dificil i, prin urmare, productorii nc
necesit un sprijin specific, este adecvat s se asigure
msuri de integrare prin care Finlanda, n conformitate
cu articolul 42 din Tratatul privind funcionarea Uniunii
Europene, poate s fie autorizat de Comisie s acorde
ajutoare naionale n sudul Finlandei n anumite condiii.

(1) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din


23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politic comunitar
n domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).
(2) Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind
protecia apelor subterane mpotriva polurii cauzate de anumite
substane periculoase (JO L 20, 26.1.1980, p. 43).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European i al
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe pia a
produselor fitosanitare i de abrogare a Directivelor 79/117/CEE i
91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).
(4) Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind intro
ducerea pe pia a produselor fitosanitare (JO L 230, 19.8.1991,
p. 1).
(5) Regulamentul (UE) Nr. 1308/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizri
comune a pieelor produselor agricole i de abrogare a Regula
mentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001
i (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (A se vedea pagina 671 din
prezentul Jurnal Oficial)

L 347/868

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Ajutorul pentru venit ar trebui s fie redus treptat pe


parcursul ntregii perioade, pn n 2020, i s nu
depeasc 30 % din cuantumurile acordate n 2013.
(19)

Dispoziiile privind sistemul de consiliere agricol,


sistemul integrat de administrare i control i
ecocondiionalitatea prevzute la titlul III, la titlul V
capitolul II i, respectiv, la titlul VI din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013 ar trebui s se aplice de la
1 ianuarie 2015.

(20)

Dup introducerea articolului 136a n Regulamentul (CE)


nr. 73/2009, este necesar s se modifice trimiterile din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 la articolul 14 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

(21)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 73/2009, (UE) nr.


1307/2013, (UE) nr. 1306/2013, (UE) nr. 1308/2013
i (UE) nr. 1305/2013 ar trebui s fie modificate n
consecin.

(22)

Pentru a permite aplicarea prompt a dispoziiilor tran


zitorii preconizate, prezentul regulamentul ar trebui s
intre n vigoare la data publicrii i ar trebui s se
aplice de la 1 ianuarie 2014. Pentru a se evita orice
suprapunere a normelor privind flexibilitatea ntre
piloni stabilite n Regulamentul (CE) nr. 73/2009 i n
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 astfel cum este
modificat prin prezentul regulament, respectiva modi
ficare adus Regulamentului (CE) nr. 73/2009 ar trebui
s se aplice de la 31 decembrie 2013, iar modificrile
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, ar trebui s se
aplice de la data intrrii n vigoare a regulamentului
respectiv. n plus, modificrile aduse anexelor II i III la
Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care vizeaz asigurarea
continurii
normelor
actuale
referitoare
la
ecocondiionalitate, ar trebui s se aplice ncepnd cu
data abrogrii Directivei 80/68/CEE, care este
22 decembrie 2013.

(23)

innd cont de faptul c 2014 va fi un an de tranziie,


pe parcursul cruia statele membre vor trebui s preg
teasc punerea n aplicare integral a reformei PAC, este
important s se garanteze c sarcina administrativ
rezultat din msurile tranzitorii prevzute de prezentul
regulament este meninut la minimum absolut,

20.12.2013

2014, n legtur cu msurile menionate la articolul 20, cu


excepia literei (a) punctul (iii), a literei (c) punctul (i) i a
literei (d), i la articolul 36 din Regulamentul (CE)
nr. 1698/2005, n temeiul programelor de dezvoltare rural
adoptate pe baza respectivului regulament, chiar i dup
epuizarea resurselor financiare aferente perioadei de programare
2007 - 2013, cu condiia ca cererea pentru sprijin s fie depus
nainte de adoptarea programului de dezvoltare rural respectiv
pentru perioada de programare 2014 - 2020.
Fr a aduce atingere punctului E din anexa VI la Actul de
aderare din 2012 i dispoziiilor adoptate n temeiul acestuia,
Croaia poate continua s i asume noi angajamente juridice
fa de beneficiari n 2014, n legtur cu msurile menionate
la articolul 171 alineatul (2) literele (a) i (c) din Regulamentul
(CE) nr. 718/2007al Comisiei (1), n baza Instrumentului de
preaderare pentru dezvoltare rural (IPARD) adoptat pe baza
respectivului regulament, chiar i dup epuizarea resurselor
financiare aferente respectivului program, cu condiia ca
cererea pentru sprijin s fie depus nainte de adoptarea
programului su de dezvoltare rural pentru perioada de
programare 2014 - 2020.
Cheltuielile suportate pe baza angajamentelor respective sunt
eligibile n conformitate cu articolul 3 din prezentul regulament.
(2)
Condiia prevzut la articolul 14 alineatul (2) a doua
liniu din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu se aplic
noilor angajamente juridice asumate n 2014 de statele
membre n temeiul articolului 36 litera (a) punctele (i) i (ii)
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.
Articolul 2
Aplicarea n continuare a articolelor 50a i 51 din
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005
Fr a aduce atingere articolului 88 din Regulamentul (UE)
nr. 1305/2013, articolele 50a i 51 din Regulamentul (CE)
nr. 1698/2005 continu s se aplice pn la 31 decembrie
2014 pentru operaiunile selectate n cadrul programelor de
dezvoltare rural din perioada de programare 2014 - 2020, n
temeiul articolului 21 alineatul (1) literele (a) i (b) din Regula
mentul (UE) nr. 1305/2013 n ceea ce privete prima anual i
n temeiul articolelor 28 - 31, 33 i 34 din regulamentul
respectiv.
Articolul 3

ADOPT PREZENTUL REGULAMENT:

Eligibilitatea anumitor tipuri de cheltuieli

CAPITOLUL I
DISPOZIII

TRANZITORII PRIVIND SPRIJINUL


DEZVOLTARE RURAL

PENTRU

Articolul 1
Angajamente juridice n 2014 n temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005
(1)
Fr a aduce atingere articolului 88 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013, statele membre pot continua s i
asume noi angajamente juridice n privina beneficiarilor n

(1)
Fr a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) i arti
colului 88 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cheltuielile
legate de angajamentele juridice fa de beneficiari, asumate n
temeiul msurilor prevzute la articolele 20 i 36 din Regula
mentul (CE) nr. 1698/2005 i, fr a aduce atingere punctului E
din anexa VI la Actul de aderare din 2012 i dispoziiilor
adoptate n temeiul acestuia, n cazul Croaiei msurile
menionate
la
articolul
171
(1) Regulamentul (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de
punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1085/2006 al
Consiliului de instituire a unui instrument de asisten pentru prea
derare (IPA) (JO L 170, 29.6.2007, p. 1).

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

alineatul (2) literele (a) i (c) din Regulamentul (CE)


nr. 718/2007 sunt eligibile pentru o contribuie din FEADR n
perioada de programare 2014 - 2020 n urmtoarele cazuri:
(a) pentru plile care urmeaz s fie efectuate ntre 1 ianuarie
2014 i 31 decembrie 2015, iar n cazul Croaiei ntre
1 ianuarie 2014 i 31 decembrie 2016, n cazul n care
alocarea financiar pentru msura relevant din programul
respectiv, adoptat n temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 sau al Regulamentului (CE) nr. 718/2007, a
fost deja epuizat, i
(b) pentru plile care urmeaz a fi efectuate dup 31 decembrie
2015, iar n cazul Croaiei dup 31 decembrie 2016.
Prezentul alineat se aplic, de asemenea, angajamentelor juridice
fa de beneficiari asumate n temeiul msurilor corespunztoare
prevzute n Regulamentele (CE) nr. 1257/1999, (CEE)
nr. 2078/92 i (CEE) nr. 2080/92, care primesc sprijin n
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005.
(2)
Cheltuielile menionate la alineatul (1) sunt eligibile
pentru o contribuie din FEADR n perioada de programare
2014 - 2020 sub rezerva urmtoarelor condiii:
(a) programul de dezvoltare rural respectiv pentru perioada de
programare 2014 - 2020 prevede astfel de cheltuieli;
(b) se aplic rata contribuiei din FEADR pentru msura cores
punztoare n temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013,
astfel cum este stabilit n anexa I la prezentul regulament;
i
(c) statele membre se asigur c operaiunile tranzitorii
relevante sunt clar identificate prin intermediul sistemelor
lor de gestiune i control.
Articolul 4
Aplicarea anumitor dispoziii din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 n 2014
Prin derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, pentru
anul 2014:
(a) trimiterea de la articolele 28, 29, 30 i 33 din Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013 la titlul VI capitolul I din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013 se citete ca trimitere la articolele 5 i 6
din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 i la anexele II i III la
acesta.
(b) trimiterea de la articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013 la articolul 19 din Regulamentul (UE)
nr. 1307/2013 se citete ca trimitere la articolul 132 din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009;
(c) trimiterea de la articolul 40 alineatul (2) litera (a) din Regu
lamentul (UE) nr. 1305/2013 la articolul 17 din Regula
mentul (UE) nr. 1307/2013 se citete ca trimitere la
articolul 121 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.

L 347/869

CAPITOLUL II
MODIFICRI

Articolul 5
Modificri ale Regulamentului (CE) nr. 1698/2005
Articolul 70 alineatul (4c) din Regulamentul
nr. 1698/2005 se modific dup cum urmeaz:

(CE)

(a) n primul paragraf, teza introductiv se nlocuiete cu


urmtorul text:
(4c)
Prin derogare de la plafoanele stabilite la alineatele
(3), (4) i (5), rata contribuiei FEADR poate fi majorat
pn la maximum 95 % din cheltuielile publice eligibile n
regiunile eligibile n cadrul obiectivului de convergen i n
regiunile ultraperiferice i insulele mici din Marea Egee,
respectiv 85 % din cheltuielile publice eligibile n celelalte
regiuni. Aceste niveluri se aplic cheltuielilor eligibile nou
declarate n fiecare declaraie certificat de cheltuieli depus
pn la data final de eligibilitate a cheltuielilor pentru
perioada de programare 2007 - 2013, i anume
31 decembrie 2015, atunci cnd la 20 decembrie 2013
sau dup aceast dat, un stat membru ndeplinete una
din urmtoarele condiii:;
(b) al doilea paragraf se nlocuiete cu urmtorul text:
Un stat membru care dorete s se prevaleze de derogarea
prevzut la primul paragraf trebuie s solicite Comisiei
modificarea programului su de dezvoltare rural n
consecin. Derogarea se aplic ncepnd din momentul n
care Comisia aprob modificarea programului.
Articolul 6
Modificri la Regulamentul (CE) nr. 73/2009
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modific dup cum urmeaz:
1. La articolul 29 se adaug urmtorul alineat:
(5)
Prin derogare de la alineatul (2), ncepnd cu
16 octombrie 2014 statele membre pot plti fermierilor
avansuri de pn la 50 % din plile directe n cadrul
schemelor de sprijin enumerate n anexa I n ceea ce
privete cererile depuse n 2014. n cazul plilor pentru
carnea de vit i mnzat, prevzute n titlul IV capitolul 1
seciunea 11, statele membre pot majora procentul
respectiv pn la 80 %.
2. Articolul 40 se nlocuiete cu urmtorul text:
Articolul 40
Plafoanele naionale
(1)
Pentru fiecare stat membru i n fiecare an, valoarea
total a tuturor drepturilor la plat alocate, a rezervei
naionale menionate la articolul 41 i a plafoanelor fixate
n conformitate cu articolul 51 alineatul (2), articolul 69
alineatul (3) i articolul 72b sunt egale cu plafonul su
naional stabilit n anexa VIII.

L 347/870

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2)
Dac este cazul, statul membru efectueaz o reducere
sau o cretere liniar a valorii tuturor drepturilor la plat
sau a sumei rezervei naionale menionate la articolul 41
sau a ambelor, pentru a asigura respectarea plafonului su
naional stabilit n anexa VIII.
Statele membre care decid s nu pun n aplicare
dispoziiile titlului III capitolul 5a din prezentul regulament
i nici s utilizeze posibilitatea prevzut la articolul 136a
alineatul (1) pot decide, n vederea obinerii reducerii
necesare a valorii drepturilor la plat menionate la
primul paragraf, s nu reduc drepturile la plat activate
n 2013 de fermierii care n 2013 au solicitat mai puin
dect o valoare a plilor directe care urmeaz s fie
stabilit de statul membru n cauz; cuantumul respectiv
nu este mai mare de 5 000 EUR.
(3)
Fr a se aduce atingere articolului 26 din Regula
mentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului (*), sumele plilor directe care pot fi acordate
ntr-un stat membru pentru anul calendaristic 2014 n
temeiul articolelor 34, 52, 53, 68 i 72a din prezentul
regulament i ca ajutoare pentru sericicultori n temeiul
articolului 111 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu
depesc plafoanele stabilite n anexa VIII la prezentul regu
lament pentru anul respectiv, din care se deduc sumele care
rezult din aplicarea articolului 136b din prezentul regu
lament pentru anul calendaristic 2014 n conformitate cu
anexa VIIIa la prezentul regulament.
Dac este cazul i n scopul respectrii plafoanelor stabilite
n anexa VIII la prezentul regulament, din care se deduc
sumele care rezult din aplicarea articolului 136b din
prezentul regulament pentru anul calendaristic 2014 astfel
cum figureaz n anexa VIIIa la prezentul regulament,
statele membre efectueaz o reducere liniar a sumelor
aferente plilor directe pentru anul calendaristic 2014.
___________
(*) Regulamentul (UE) Nr. 1306/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind finanarea, gestionarea i monitorizarea
politicii agricole comune i de abrogare a Regula
mentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE)
nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 i
(CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347,
20.12.2013, p. 549).

3. La articolul 41 alineatul (1), litera (b) se nlocuiete cu


urmtorul text:
(b) valoarea total a tuturor drepturilor la plat alocate i
a plafoanelor stabilite n conformitate cu articolul 51
alineatul (2), articolul 69 alineatul (3) i articolul 72b
din prezentul regulament.
4. La articolul 51 alineatul (2) se adaug urmtorul paragraf:
Pentru 2014, plafoanele pentru plile directe menionate
la articolele 52 i 53 sunt identice cu plafoanele stabilite

20.12.2013

pentru 2013, nmulite cu un coeficient care trebuie


calculat pentru fiecare stat membru n cauz prin
mprirea plafonului naional pentru 2014, stabilit n
anexa VIII la plafonul naional pentru 2013. Aceast
nmulire se aplic numai statelor membre al cror plafon
naional stabilit n anexa VIII pentru 2014 este mai mic
dect plafonul naional pentru 2013.
5. La articolul 68 alineatul (8), teza introductiv se nlocuiete
cu urmtorul text:
(8)
Pn la 1 februarie 2014, statele membre care au
adoptat decizia menionat la articolul 69 alineatul (1) o
pot revizui i pot decide, ncepnd cu 2014:
6. Articolul 69 se modific dup cum urmeaz:
(a) alineatul (1) se nlocuiete cu urmtorul text:
(1)
Statele membre pot decide, pn la 1 august
2009, pn la 1 august 2010, pn la 1 august
2011, pn la 1 septembrie 2012, pn la data
aderrii sale n cazul Croaiei, sau pn la 1 februarie
2014, s utilizeze, din anul urmtor deciziei respective,
din primul an de punere n aplicare a schemei de plat
unic n cazul Croaiei, sau, n cazul unei decizii luate
pn la 1 februarie 2014, din anul 2014, pn la 10 %
din plafonul lor naional menionat la articolul 40 sau,
n cazul Maltei, suma de 2 000 000 EUR, pentru
ajutorul specific prevzut la articolul 68 alineatul (1).;
(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se nlocuiete cu
urmtorul text:
Exclusiv n scopul de a se asigura respectarea
plafoanelor naionale astfel cum se prevede la
articolul 40 alineatul (2) i de a se efectua calculul
menionat la articolul 41 alineatul (1), sumele utilizate
pentru a acorda ajutorul menionat la articolul 68
alineatul (1) litera (c) se deduc din plafonul naional
menionat la articolul 40 alineatul (1). Acestea se
contabilizeaz ca drepturi la plat alocate.
(c) la alineatul (4), procentul 3,5 % se nlocuiete cu
6,5 %;
(d) la alineatul (5) prima tez, anul 2013 se nlocuiete cu
2014;
(e) la alineatul (6), al doilea paragraf se nlocuiete cu
urmtorul text:
Exclusiv n scopul de a se asigura respectarea
plafoanelor naionale prevzut la articolul 40
alineatul (2) i de a se efectua calculul menionat la
articolul 41 alineatul (1), n situaia n care un stat
membru face uz de opiunea prevzut la primul
paragraf litera (a) din prezentul alineat, suma respectiv
nu este considerat ca fcnd parte din plafoanele
stabilite n temeiul alineatului (3) din prezentul articol.

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

7. La titlul III se adaug urmtorul capitol:


Capitolul 5a
PLAT REDISTRIBUTIV PENTRU 2014

Articolul 72a
Norme generale
(1)
Statele membre pot decide, pn la 1 martie 2014,
s acorde o plat, pentru anul 2014, fermierilor care au
dreptul la o plat n cadrul schemei de plat unic
menionate la capitolele 1, 2 i 3 (denumit n continuare
plat redistributiv).

L 347/871

mprind plafonul regional respectiv, stabilit n confor


mitate cu articolul 46 alineatul (3), la plafonul naional
determinat n conformitate cu articolul 40 pentru anul
2014.
(7)
Statele membre se asigur c nu se acord niciun
avantaj n temeiul prezentului capitol fermierilor n cazul
crora s-a stabilit c, dup 18 octombrie 2011, i-au
mprit exploataiile doar n scopul de a beneficia de
plata redistributiv. Aceast dispoziie se aplic i
fermierilor ale cror exploataii sunt rezultatul mpririi
respective.
Articolul 72b
Dispoziii financiare

Statele membre notific Comisiei decizia lor pn la


1 martie 2014.
(2)
Statele membre care au decis s aplice schema de
plat unic la nivel regional n conformitate cu articolul 46
pot aplica plata redistributiv la nivel regional.
(3)
Fr a aduce atingere aplicrii disciplinei financiare,
reducerilor liniare astfel cum sunt menionate la articolul 40
alineatul (3), i nici aplicrii articolelor 21 i 23, plata
redistributiv se acord n momentul activrii drepturilor
la plat de ctre fermier.
(4)
Statele membre calculeaz plata redistributiv
nmulind o cifr care urmeaz a fi stabilit de statul
membru i care nu depete 65 % din valoarea medie a
plii naionale sau regionale pe hectar cu numrul de
drepturi la plat activate de fermier n conformitate cu
articolul 34. Numrul respectivelor drepturi la plat nu
depete un maxim stabilit de statele membre care nu
depete 30 de hectare sau suprafaa medie a exploataiilor
agricole stabilite n anexa VIIIb, n cazul n care respectiva
suprafa medie depete 30 de hectare n statul membru
n cauz.
(5)
Cu condiia respectrii limitelor maxime prevzute la
alinatul (4), statele membre pot stabili, la nivel naional, o
gradaie n cadrul numrului de hectare stabilit n confor
mitate cu respectivul alineat, care se aplic n mod identic
tuturor fermierilor.
(6)
Plata medie pe hectar acordat la nivel naional
menionat la alinatul (4)se stabilete de ctre statele
membre pe baza plafonului naional prevzut n anexa
VIIIc i a numrului de hectare eligibile declarate n confor
mitate cu articolul 34 alineatul (2) n 2014.
Plata medie pe hectar acordat la nivel regional menionat
la alinatul (4)se stabilete de ctre statele membre pe baza
unei cote din plafonul naional prevzut n anexa VIIIc i a
numrului de hectare eligibile declarate pentru regiunea
respectiv n conformitate cu articolul 34 alineatul (2) n
2014. Pentru fiecare regiune, aceast cot se calculeaz

(1)
n vederea finanrii plii redistributive, statele
membre pot decide, pn la 1 martie 2014, s utilizeze
pn la 30 % din plafonul naional anual stabilit n confor
mitate cu articolul 40 pentru anul de cerere 2014. Acestea
notific Comisiei orice astfel de decizie pn la data
respectiv.
(2)
Pe baza procentului din plafonul naional care
urmeaz s fie utilizat de statele membre n temeiul
alineatului (1) de la prezentul articol, Comisia adopt acte
de punere n aplicare prin care fixeaz plafonul cores
punztor pentru plata redistributiv. Actele de punere n
aplicare respective se adopt n conformitate cu procedura
de examinare menionat la articolul 141b alineatul (2).
8. La articolul 90, alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul
text:
(3)
Cuantumul ajutorului per hectar eligibil se stabilete
prin nmulirea valorilor productivitii stabilite la alineatul
(2) cu urmtoarele valori de referin:
Bulgaria:

520,20 EUR

Grecia:

234,18 EUR

Spania:

362,15 EUR

Portugalia: 228,00 EUR.


9. La articolul 122, alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul
text:
(3)
Schema de plat unic pe suprafa este disponibil
pn la 31 decembrie 2014.
10. La articolul 124, alineatele (1) i (2) se nlocuiesc cu
urmtorul text:
(1)
Suprafaa agricol a unui nou stat membru inclus
n schema de plat unic pe suprafa reprezint partea din
suprafaa agricol utilizat de acesta care este meninut n
bune condiii agricole, indiferent dac se afl sau nu n
exploatare, ajustat n conformitate cu criteriile obiective
i nediscriminatorii care urmeaz s fie stabilite de noul
stat membru n cauz dup aprobarea Comisiei.

L 347/872

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

n sensul prezentului titlu, suprafa agricol utilizat


nseamn suprafaa total a terenurilor arabile, a punilor
permanente, a culturilor permanente i a grdinilor fami
liale, conform definiiei stabilite de Comisie n scopuri
statistice.
(2)
n scopul acordrii de pli n cadrul schemei de
plat unic pe suprafa, toate parcelele agricole care
corespund criteriilor prevzute la alineatul (1), precum i
parcelele agricole plantate cu specii forestiere cu ciclu scurt
de producie (cod NC ex 0602 90 41) sunt eligibile.
Exceptnd cazurile de for major sau circumstanele
excepionale, parcelele menionate la primul paragraf se
pun la dispoziia agricultorului la data stabilit de statul
membru, dat care nu poate fi ulterioar datei stabilite n
statul membru respectiv pentru modificarea cererii de
ajutor.
Suprafaa minim eligibil pe exploataie pentru care pot fi
solicitate pli este de 0,3 ha. Cu toate acestea, oricare
dintre noile state membre poate decide, pe baza unor
criterii obiective i dup aprobarea Comisiei, s stabileasc
suprafaa minim eligibil pe exploataie la un nivel mai
ridicat, cu condiia ca aceasta s nu depeasc 1 ha.
11. La titlul V se introduce urmtorul capitol:
Capitolul 2a
PLATA REDISTRIBUTIV PENTRU 2014

Articolul 125a
Norme generale
(1)
Noile state membre care aplic schema de plat unic
pe suprafa pot decide, pn la 1 martie 2014, s acorde o
plat, pentru anul 2014, fermierilor care au dreptul la o
plat n cadrul schemei de plat unice menionat la
capitolul 2 (denumit n continuare plata redistributiv
pentru noile state membre).
Noile state membre n cauz notific Comisiei decizia lor
pn la 1 martie 2014.
(2)
Fr a aduce atingere aplicrii disciplinei financiare i
aplicrii articolelor 21 i 23, plata redistributiv pentru
noile state membre ia forma unei majorri a cuantumurilor
pe hectar acordate n cadrul schemei de plat unic pe
suprafa.
(3)
Statele membre calculeaz plata redistributiv pentru
noile state membre nmulind o cifr care urmeaz a fi
stabilit de statul membru i care nu depete 65 % din
valoarea medie a plii naionale pe hectar cu numrul de
hectare eligibile pentru care fermierului i se acord pli n
cadrul schemei de plat unic pe suprafa. Numrul
respectivelor hectare nu depete un maxim stabilit de
statele membre care nu depete 30 de hectare sau
suprafaa medie a exploataiilor agricole stabilite n anexa
VIIIb, n cazul n care respectiva suprafa medie depete
30 de hectare n noul stat membru vizat.

20.12.2013

(4)
Cu condiia respectrii limitelor maxime prevzute la
alineatul (3), statele membre pot stabili, la nivel naional, o
gradaie n cadrul numrului de hectare stabilit n confor
mitate cu respectivul paragraf, care se aplic n mod identic
tuturor fermierilor.
(5)
Plata medie pe hectar acordat la nivel naional
menionat la alineatul (3) se stabilete de ctre statele
membre pe baza plafonului naional prevzut n anexa
VIIIc i a numrului de hectare eligibile declarate n
cadrul schemei de plat unic pe suprafa n 2014.
(6)
Noile state membre se asigur c nu se acord niciun
avantaj n temeiul prezentului capitol fermierilor n cazul
crora s-a stabilit c, dup 18 octombrie 2011, i-au
mprit exploataiile doar n scopul de a beneficia de
plata redistributiv pentru noile state membre. Aceast
dispoziie se aplic i fermierilor ale cror exploataii sunt
rezultatul mpririi respective.
Articolul 125b
Dispoziii financiare
(1)
n vederea finanrii plii redistributive pentru noile
state membre, noile state membre pot decide, pn la
1 martie 2014, s utilizeze pn la 30 % din plafonul
naional anual menionat la articolul 40 pentru anul de
cerere 2014, sau, n cazul Bulgariei i Romniei, din cuan
tumurile stabilite n anexa VIIId. Acestea notific Comisiei
orice astfel de decizie pn la data respectiv.
Pachetul financiar anual prevzut la articolul 123 se reduce
cu valoarea menionat la primul paragraf.
(2)
Pe baza procentului din plafonul naional care
urmeaz s fie utilizat de noile state membre vizate n
temeiul alineatului (1) de la prezentul articol, Comisia
adopt acte de punere n aplicare prin care fixeaz
plafonul corespunztor pentru plata redistributiv pentru
noile state membre i reducerea corespunztoare a
pachetului financiar anual menionat la articolul 123.
Actele de punere n aplicare respective se adopt n confor
mitate cu procedura de examinare menionat la
articolul 141b alineatul (2).
12. La articolul 131, alineatul (1) se nlocuiete cu urmtorul
text:
(1)
Noile state membre care aplic schema de plat
unic pe suprafa pot decide, pn la 1 august 2009,
pn la 1 august 2010, pn la 1 august 2011, pn la
1 septembrie 2012 sau pn la 1 februarie 2014, s
utilizeze, din anul urmtor deciziei respective sau, n
cazul unei decizii luate pn la 1 februarie 2014, din
anul 2014, pn la 10 % din plafoanele lor naionale
menionate la articolul 40 pentru a acorda ajutor
fermierilor astfel cum se stabilete la articolul 68 alineatul
(1) i n conformitate cu titlul III capitolul 5, astfel cum le
sunt aplicabile.

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

13. Titlul articolului 133a se nlocuiete cu urmtorul text:


Ajutoarele naionale tranzitorii n 2013
14. La titlul V capitolul 4 se introduce urmtorul articol:
Articolul 133b
Ajutoarele naionale tranzitorii n 2014
(1)
Noile state membre care aplic schema de plat unic
pe suprafa n conformitate cu articolul 122 pot decide s
acorde ajutoare naionale tranzitorii n 2014.
(2)
Bulgaria i Romnia pot acorda ajutoare n temeiul
prezentului articol doar n cazul n care decid pn la
1 februarie 2014 s nu acorde n 2014 nicio plat
direct naional complementar n temeiul articolului 132.
(3)
Ajutoarele n temeiul prezentului articol pot fi
acordate fermierilor din sectoarele pentru care au fost
acordate n 2013 ajutoare naionale tranzitorii n temeiul
articolului 133a sau, n cazul Bulgariei i Romniei, pli
directe naionale complementare n temeiul articolului 132.
(4)
Condiiile de acordare a ajutoarelor n temeiul
prezentului articol sunt identice cu cele autorizate pentru
acordarea plilor aferente anului 2013 n temeiul arti
colului 132 sau articolului 133a, cu excepia reducerilor
realizate ca urmare a aplicrii articolului 132 alineatul (2)
coroborat cu articolele 7 i 10.
(5)
Cuantumul total al ajutoarelor care pot fi acordate
fermierilor din oricare dintre sectoarele prevzute la
alineatul (3) este limitat la 80 % din pachetele financiare
sectoriale specifice aferente anului 2013, astfel cum este
autorizat de ctre Comisie n conformitate cu articolul 133a
alineatul (5) sau, n cazul Bulgariei i Romniei, n confor
mitate cu articolul 132 alineatul (7).
Pentru Cipru, valorile pachetelor financiare sectoriale
specifice sunt prevzute n anexa XVIIa.
(6)

Alineatele (3) i (4) nu se aplic pentru Cipru.

(7)
Noile state membre notific Comisiei deciziile
menionate la alineatele (1) i (2) pn cel trziu la data
de 31 martie 2014. Notificarea deciziei menionate la
alineatul (1) include urmtoarele informaii:
(a) pachetul financiar pentru fiecare sector;
(b) rata maxim a ajutoarelor naionale tranzitorii, dup
caz.
(8)
Noul stat membru poate decide, pe baza unor criterii
obiective i n limitele autorizate de Comisie n temeiul
alineatului (5), asupra cuantumurilor ajutoarelor naionale
tranzitorii care urmeaz s fie acordate.

L 347/873

15. La titlul VI, se adaug urmtorul articol:

Articolul 136a
Flexibilitatea ntre piloni
(1)
Pn la 31 decembrie 2013 statele membre pot
decide s pun la dispoziie ca sprijin suplimentar pentru
msurile din cadrul programrii pentru dezvoltare rural
finanate din FEADR, dup cum se precizeaz n Regula
mentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului (*), pn la 15 % din plafoanele lor naionale
anuale pentru anul calendaristic 2014, astfel cum sunt
stabilite n anexa VIII la prezentul regulament, i din
plafoanele lor naionale anuale pentru anii calendaristici
2015 - 2019, astfel cum sunt stabilite n anexa II la Regu
lamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European i
al Consiliului (**). Ca urmare, cuantumul corespunztor nu
mai este disponibil pentru acordarea de pli directe.

Decizia la care se face referire la primul paragraf este noti


ficat Comisiei pn la 31 decembrie 2013. Decizia
respectiv stabilete procentul menionat la paragraful
respectiv, care poate varia de la un an calendaristic la altul.

Statele membre care nu iau decizia menionat la primul


paragraf n ceea ce privete anul calendaristic 2014 pot lua
decizia respectiv pn la 1 august 2014, n ceea ce
privete anii calendaristici 2015-2019. Acestea notific
Comisiei cu privire la orice astfel de decizie pn la data
menionat.

Statele membre pot decide s revizuiasc decizia


menionat la prezentul alineat cu ncepere din anul calen
daristic 2018. Orice decizie bazat pe o astfel de revizuire
nu duce la scderea procentului notificat Comisiei, n
conformitate cu primul, al doilea i al treilea paragraf.
Statele membre notific Comisiei orice decizie bazat pe
o astfel de revizuire pn la 1 august 2017.

(2)
Pn la 31 decembrie 2013, statele membre care nu
iau decizia menionat la alineatul (1) pot decide s pun la
dispoziie, sub form de pli directe pn la 15 % sau, n
cazul Bulgariei, Estoniei, Spaniei, Letoniei, Lituaniei,
Poloniei, Portugaliei, Romniei, Slovaciei, Finlandei,
Suediei i Regatului Unit, pn la 25 % din cuantumul
alocat pentru sprijinirea msurilor din cadrul programelor
de dezvoltare rural finanate din FEADR n perioada 2015
- 2020, n conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
1305/2013. Ca urmare, cuantumul corespunztor nu mai
este disponibil pentru msuri de sprijin n cadrul
programrii pentru dezvoltare rural.

Decizia menionat la primul paragraf este notificat


Comisiei pn la 31 decembrie 2013. Decizia respectiv
stabilete procentul, astfel cum este menionat la paragraful
respectiv, care poate varia de la un an calendaristic la altul.

L 347/874

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Statele membre care nu iau decizia menionat la primul


paragraf n ceea ce privete anul financiar 2015 pot, pn
la 1 august 2014, lua decizia respectiv, n ceea ce privete
perioada 2016 - 2020. Acestea notific Comisiei cu privire
la orice astfel de decizie pn la data menionat.
Statele membre pot decide s revizuiasc decizia
menionat la prezentul alineat ncepnd cu exerciiile
financiare 2019 i 2020. Orice decizie bazat pe o astfel
de revizuire nu duce la scderea procentului notificat
Comisiei, n conformitate cu primul, al doilea i al treilea
paragraf. Statele membre notific Comisiei orice decizie
bazat pe o astfel de revizuire pn la 1 august 2017.
(3)
Pentru a se ine seama de deciziile notificate de
statele membre n conformitate cu alineatele (1) i (2),
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n
conformitate cu articolul 141a prin care s fie revizuite
plafoanele stabilite n anexa VIII.
___________
(*) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 decembrie 2013
privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rural
(FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013,
p. 487)
(**) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului
European i al Consiliului din 17 decembrie 2013 de
stabilire a unor norme privind plile directe acordate
fermierilor prin scheme de sprijin n cadrul politicii
agricole comune i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului i a Regulamentului
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013,
p. 608)

16. La Titlul VI, se adaug urmtorul articol:

20.12.2013

(2), precum i de orice alt modificare a plafoanelor


naionale stabilite la anexa VIII, Comisia este mputernicit
s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 141a
prin care s adapteze plafoanele stabilite n anexa VIIIc.
Pentru a garanta aplicarea optim a reducerii lineare
prevzute la articolul 40 alineatul (3) n 2014, Comisia
este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate
cu articolul 141a prin care stabilesc normele privind baza
de calcul a reducerilor pe care statele membre urmeaz s
le aplice fermierilor n conformitate cu articolul 40
alineatul (3).
18. Articolul 141a se nlocuiete cu urmtorul text:
Articolul 141a
Exercitarea delegrii de competene
(1)
competena de a adopta acte delegate este conferit
Comisiei n condiiile prevzute n prezentul articol.
(2)
Competena de a adopta acte delegate menionat la
articolul 11a, articolul 136a alineatul (3) i articolul 140a
se confer Comisiei pn la 31 decembrie 2014.
(3)
Delegarea de competene menionat la articolul 11a,
la articolul 136a alineatul (3) i la articolul 140a poate fi
revocat oricnd de Parlamentul European sau de Consiliu.
O decizie de revocare pune capt delegrii de competene
specificate n decizia respectiv. Decizia produce efecte din
ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau la o dat ulterioar specificat n decizie.
Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja
n vigoare.
(4)
De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l
notific simultan Parlamentului European i Consiliului.

Articolul 136b
Transfer ctre FEADR
Statele membre care au decis, n conformitate cu
articolul 136, s pun la dispoziie o sum ncepnd cu
exerciiul financiar 2011, ca sprijin din partea Uniunii n
cadrul programrii i finanrii n domeniul dezvoltrii
rurale, n cadrul FEADR, continu s pun la dispoziie
sumele prevzute la anexa VIIIa pentru programarea i
finanarea n domeniul dezvoltrii rurale, n cadrul
FEADR pentru exerciiul financiar 2015.
17. Se introduce urmtorul articol:
Articolul 140a

(5)
Un act delegat adoptat n temeiul articolului 11a, al
articolului 136a alineatul (3) i al articolului 140a intr n
vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul European i
nici Consiliul nu au formulat obiecii n termen de dou
luni de la notificarea acestuia ctre Parlamentul European i
Consiliu sau n cazul n care, naintea expirrii termenului
respectiv, Parlamentul European i Consiliul au informat
Comisia c nu vor formula obiecii. Termenul respectiv se
prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului
European sau a Consiliului.
19. Anexele I, VIII i XVIIa se modific, iar noile anexe VIIIa,
VIIIb, VIIIc i VIIId se adaug n conformitate cu punctele
(1), (4), (5) i (6) din anexa II la prezentul regulament.

Delegarea de competene
Pentru a se ine seama de deciziile notificate de statele
membre n conformitate cu articolul 136a alineatele (1) i

20. Anexele II i III se modific n conformitate cu punctele (2)


i (3) din anexa II la prezentul regulament.

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Articolul 7
Modificri aduse Regulamentului (UE) nr. 1307/2013
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se modific dup cum
urmeaz:
1. La articolul 6, alineatul (3) se nlocuiete cu urmtorul text:
(3)
Pentru a se ine seama de evoluiile legate de cuan
tumurile maxime totale ale plilor directe care pot fi
acordate, inclusiv de cele care rezult din deciziile luate de
statele membre n conformitate cu articolul 136a din Regu
lamentul (CE) nr. 73/2009 i cu articolul 14 din prezentul
regulament, precum i de cele care rezult din aplicarea
articolului 20 alineatul (2) din prezentul regulament,
Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n confor
mitate cu articolul 70 din prezentul regulament prin care
adapteaz plafoanele naionale stabilite n anexa II la
prezentul regulament.
2. La articolul 26 alineatul (6), se adaug urmtorul paragraf:
n scopul metodelor de calcul menionate la primul i la al
doilea paragraf de la prezentul articol, cu condiia s nu se
aplice plata redistributiv n temeiul articolului 41, statele
membre iau n considerare pe deplin sprijinul acordat
pentru anul calendaristic 2014 n temeiul articolelor 72a i
125a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
3. La articolul 36 alineatul (3), se introduce urmtorul paragraf
dup ultimul paragraf:
Pentru a diferenia schema de plat unic pe suprafa, i cu
condiia s nu se aplice plata redistributiv n temeiul arti
colului 41, statele membre iau n considerare pe deplin
sprijinul acordat pentru anul calendaristic 2014 n temeiul
articolului 125a din Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
4. La articolul 72 alineatul (2), se introduce urmtorul paragraf
dup primul paragraf:
Acesta continu ns s se aplice n cazul cererilor de ajutor
referitoare la anii de cerere care ncep nainte de 1 ianuarie
2015.
Articolul 8
Modificri aduse Regulamentului (UE) nr. 1306/2013
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 se modific dup cum
urmeaz:
(1) La articolul 119 alineatul (1), al doilea paragraf se nlo
cuiete cu urmtorul text:
Cu toate acestea, articolul 31 din Regulamentul (CE)
nr. 1290/2005 i normele relevante de punere n aplicare
continu s se aplice pn la 31 decembrie 2014, iar arti
colele 30 i 44a din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 i
normele relevante de punere n aplicare continu s se
aplice n cazul cheltuielilor i plilor efectuate pentru
exerciiul financiar agricol 2013.

L 347/875

(2) Se introduce un urmtorul articol:


Articolul 119a
Derogare de la Regulamentul (UE) nr. 966/2012
Prin derogare de la articolul 59 alineatul (5) din Regula
mentul (UE) nr. 966/2012 i de la articolul 9 alineatul (1)
din prezentul regulament, pentru exerciiul financiar agricol
2014 nu este necesar ca avizul organismului de certificare
s stabileasc dac cheltuielile prezentate Comisiei spre
rambursare sunt legale i conforme.
(3) La articolul 121, alineatul (2) se nlocuiete cu urmtorul
text:
(2)

Cu toate acestea, se aplic urmtoarele dispoziii:

(a) articolele 7, 8, 16, 25, 26 i 43, de la 16 octombrie


2013;
(b) Articolul 52, titlul III, titlul V capitolul II i titlul VI, de
la 1 ianuarie 2015.
(3)

n pofida alineatelor (2) i (3):

(a) articolele 9, 18, 40 i 51, se aplic cheltuielilor efectuate


ncepnd cu 16 octombrie 2013;
(b) Titlul VII capitolul IV se aplic plilor efectuate
ncepnd cu exerciiul financiar agricol 2014 n
continuare.
Articolul 9
Modificri aduse Regulamentului (UE) nr. 1308/2013
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 se modific dup cum
urmeaz:
(1) Se introduce urmtorul articol:
Articolul 214a
Pli naionale pentru anumite sectoare din Finlanda
Sub rezerva autorizrii de ctre Comisie, pentru perioada
2014-2020, Finlanda poate continua s acorde ajutoarele
naionale pe care le-a acordat productorilor n 2013 n
temeiul articolului 141 din Actul de aderare din 1994 cu
condiia ca:
(a) cuantumul ajutorului pentru venit este degresiv pe
parcursul ntregii perioade, iar n 2020 nu depete
30 % din cuantumul acordat n 2013, i
(b) nainte de a da curs acestei posibiliti, s se fi utilizat pe
deplin schemele de sprijin din cadrul PAC pentru
sectoarele n cauz.
Comisia adopt autorizarea fr a aplica procedura
menionat la articolul 229 alineatele (2) sau (3) din
prezentul regulament.

L 347/876

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

(2) La articolul 230 alineatul (1), se introduc urmtoarele litere:


(ba) Articolul 111, pn la 31 martie 2015;
(ca) Articolul 125a alineatul (1) litera (e) i alineatul (2) i,
n ceea ce privete sectorul fructelor i legumelor, anexa
XVIa, pn la data aplicrii normelor corespunztoare
care urmeaz s fie stabilite n temeiul actelor delegate
prevzute la articolul 173 alineatul (1) literele (b) i (i),
(da) Articolele 136, 138 i 140, precum i anexa XVIII n
scopul aplicrii respectivelor articole, pn la data
aplicrii normelor care urmeaz s fie stabilite n
temeiul actelor de punere n aplicare prevzute la
articolul 180 i la articolul 183 litera (a) sau pn la
30 iunie 2014, aplicndu-se data cea mai recent.
Articolul 10

20.12.2013

lamentul (CE) nr. 73/2009 pentru anii calendaristici 2013 i


2014 sunt, de asemenea, incluse n defalcarea anual
menionat la alineatul (4) din prezentul articol.
(3) La articolul 59 alineatul (4), litera (f) se nlocuiete cu
urmtorul text:
(f) 100 % pentru o sum de 100 de milioane EUR
(raportat la preurile din 2011) alocat Irlandei,
pentru o sum de 500 de milioane EUR (raportat la
preurile din 2011) alocat Portugaliei i pentru o sum
de 7 milioane EUR (raportat la preurile din 2011)
alocat Ciprului, cu condiia ca respectivele state
membre s primeasc asisten financiar n confor
mitate cu articolele 136 i 143 din TFUE la
1 ianuarie 2014 sau la o dat ulterioar, pn n
2016, cnd aplicarea prezentei dispoziii va fi
reevaluat.

Modificri aduse Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

CAPITOLUL III

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 se modific dup cum


urmeaz:
(1) La articolul 31 se adaug urmtorul alineat:
(6)
n temeiul prezentei msuri, Croaia poate acorda
pli beneficiarilor din zonele care au fost desemnate n
temeiul articolului 32 alineatul (3), chiar i atunci cnd
exerciiul de reglare menionat la cel de al treilea paragraf
din respectivul alineat nu a fost finalizat. Exerciiul de
reglare se finalizeaz cel trziu la 31 decembrie 2014. Bene
ficiarilor din zonele care nu mai sunt eligibile ca urmare a
finalizrii exerciiului de reglare nu li se mai acord pli n
temeiul prezentei msuri.
(2) La articolul58, alineatul (6) se nlocuiete cu urmtorul text:
(6)
Fondurile transferate n FEADR n aplicarea arti
colului 136a alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 73/2009 i a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul
(UE) nr. 1307/2013, precum i fondurile transferate n
FEADR n aplicarea articolelor 10b, 136 i 136b din Regu

DISPOZIII FINALE

Articolul 11
Intrare n vigoare i aplicare
Prezentul regulament intr n vigoare la data publicrii n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplic de la 1 ianuarie 2014.
Cu toate acestea:
articolul 6 punctele (15), (17) i (18) se aplic de la data
intrrii n vigoare a prezentului regulament;
articolul 6 punctul (20) se aplic de la 22 decembrie 2013;
i
Articolul 8 punctul (3) se aplic de la datele de aplicare
menionate.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2013.

Pentru Parlamentul European


Preedintele

Pentru Consiliu
Preedintele

M. SCHULZ

V. JUKNA

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

ANEXA I
Corespondena dintre articolele privind msurile din perioadele de programare 2007 - 2013 i 2014 - -2020
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Articolul 20 litera (a) punctul (i): Formare profesional i


informare

Articolul 14

Articolul 20 litera (a) punctul (ii): Instalarea tinerilor


fermieri

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i)

Articolul 20 litera (a) punctul (iii): Pensionarea anticipat

Articolul 20 litera (a) punctul (iv): Utilizarea serviciilor de


consultan

Articolul 15 alineatul (1) litera (a)

Articolul 20 litera (a) punctul (v): Crearea de servicii de


management, de nlocuire n exploataie i de consultan

Articolul 15 alineatul (1) litera (b)

Articolul 20 litera (b) punctul (i): Modernizarea exploa


taiilor agricole

Articolul 17 alineatul (1) litera (a)

Articolul 20 litera (b) punctul (ii): Creterea valorii


economice a pdurilor

Articolul 21 alineatul (1) litera (d)

Articolul 20 litera (b) punctul (iii): Creterea valorii


adugate a produselor agricole i forestiere

Articolul 17 alineatul (1) litera (b)


Articolul 21 alineatul (1) litera (e)

Articolul 20 litera (b) punctul (iv): Cooperare n vederea


punerii la punct a noilor produse, procedee i tehnologii

Articolul 35

Articolul 20 litera (b) punctul (v): Infrastructuri ale


sectoarelor agricol i forestier

Articolul 17 alineatul (1) litera (c)

Articolul 20 litera (b) punctul (vi): Msuri de reconstituire


i de prevenire

Articolul 18

Articolul 20 litera (c) punctul (i): ndeplinirea standardelor

Articolul 20 litera (c) punctul (ii): Sisteme de calitate


alimentar

Articolul 16

Articolul 20 litera (c) punctul (iii): Informare i promovare

Articolul 16

Articolul 20 litera (d) punctul (i): Agricultura de semisub


zisten

Articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii)

Articolul 20 litera (d) punctul (ii): Grupuri de productori

Articolul 27

Articolul 36 litera (a) punctul (i): Pli destinate


compensrii handicapurilor naturale n zone montane []

Articolul 31

Articolul 36 litera (a) punctul (ii): Pli destinate


compensrii handicapurilor naturale din alte zone dect
cele montane

Articolul 31

Articolul 36 litera (a) punctul (iii): Natura 2000 i pli


aferente Directivei 2000/60/CE

Articolul 30

Articolul 36 litera (a) punctul (iv): Pli pentru agromediu

Articolul 28
Articolul 29

Articolul 36 litera (a) punctul (v): Pli n favoarea


bunstrii animalelor

Articolul 33

Articolul 36 litera (b) punctul (i): Prima mpdurire a


terenului agricol

Articolul 21 alineatul (1) litera (a)

Articolul 36 litera (b) punctul (ii): Prima instalare de


sisteme agroforestiere

Articolul 21 alineatul (1) litera (b)

L 347/877

L 347/878

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Articolul 36 litera (b) punctul (iii): Prima mpdurire a


terenurilor neagricole

Articolul 21 alineatul (1) litera (a)

Articolul 36 litera (b) punctul (iv): Pli Natura 2000

Articolul 30

Articolul 36 litera (b) punctul (v): Pli pentru silvomediu

Articolul 34

Articolul 36 litera (b) punctul (vi): Restabilirea potenialului


forestier i introducerea unor msuri preventive

Articolul 21 alineatul (1) litera (c)

Articolul 36 litera (b) punctul (vi): Investiii neproductive

Articolul 21 alineatul (1) litera (d)

Msuri prevzute de Regulamentul (CE) nr. 718/2007

Msuri prevzute de Regulamentul (UE) nr. 1305/2013

Articolul 171 alineatul (2) litera (a): Investiii n exploa


taiile agricole, n vederea restructurrii acestora i a
alinierii lor la standardele comunitare

Articolul 17 alineatul (1) litera (a)

Articolul 171 alineatul (2) litera (c): Investiii n domeniul


prelucrrii i al comercializrii produselor agricole i
piscicole n vederea restructurrii acestor activiti i a
alinierii lor la standardele comunitare

Articolul 17 alineatul (1) litera (b)

20.12.2013

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/879

ANEXA II
Anexele la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 se modific dup cum urmeaz:
1. La anexa I, se introduce urmtorul rnd dup cel referitor la ajutorul specific:

Plata redistributiv

Titlul III capitolul 5a i titlul V capitolul 2a

Plata decuplat

2. Anexa II se modific dup cum urmeaz:


(a) litera A Mediu se nlocuiete cu urmtorul text:

1.

Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind


conservarea psrilor slbatice(JO L 103, 25.4.1979, p. 1)

Articolul 3 alineatul (1), articolul 3


alineatul (2) litera (b), articolul 4
alineatele (1), (2) i (4) i articolul
(5) literele (a), (b) i (d)

2.

3.

Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind


protecia mediului, n special a solului, atunci cnd se utilizeaz
nmoluri de epurare n agricultur (JO L 181, 4.7.1986, p. 6)

Articolul 3

4.

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991


privind protecia apelor mpotriva polurii cu nitrai provenii
din surse agricole(JO L 375, 31.12.1991, p. 1)

Articolele 4 i 5

5.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind


conservarea habitatelor naturale i a speciilor de faun i flor
slbatic (JO L 206, 22.7.1992, p. 7)

Articolul 6 i articolul 13 alineatul


(1) litera (a)

(b) Punctul 9 litera B Sntate public, sntatea animalelor i sntatea plantelor se nlocuiete cu urmtorul text:

9.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European i al


Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe pia
a produselor fitosanitare i de abrogare a Directivelor 79/117/CEE
i 91/414/CEE ale Consiliului(JO L 309, 24.11.2009, p. 1)

Articolul 55 primele dou teze

3. La anexa III,rubrica Protejarea i gestionarea apelor se nlocuiete cu urmtorul text:

Protejarea i gestionarea apelor:

Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor de ap (1)

Protejarea apelor mpotriva polurii i


a formrii de iroaie i gestionarea
utilizrii apei

n cazul n care utilizarea apei n irigaii este supus autorizrii,


respectarea procedurilor de obinere a autorizaiilor

Protecia apelor subterane mpotriva polurii: interdicia deversrii directe n


apele subterane i msurile de prevenire a polurii indirecte a apelor
subterane prin descrcarea pe pmnt i scurgerea prin sol a substanelor
periculoase enumerate n anexa la Directiva 80/68/CEE n versiunea acesteia
aflat n vigoare n ultima zi a valabilitii sale, n msura n care se refer la
activitatea agricol
(1) Not: Zonele tampon prevzute de GAEC trebuie s respecte, att n interiorul, ct i n afara zonelor vulnerabile desemnate n
temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puin cerinele legate de condiiile privind utilizarea ngrmintelor
pe terenuri aflate n apropierea cursurilor de ap, menionate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmeaz s
fie aplicate n conformitate cu programele de aciune ale statelor membre stabilite n temeiul articolului 5 alineatul (4) din Directiva
91/676/CEE.

RO

L 347/880

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

20.12.2013

4. La anexa VIII, coloana pentru anul 2014 se nlocuiete cu urmtorul text:


Tabelul 1
(mii EUR)
Stat membru

2014

Belgia

544 047

Danemarca

926 075

Germania

5 178 178

Grecia

2 047 187

Spania

4 833 647

Frana

7 586 341

Irlanda

1 216 547

Italia

3 953 394

Luxemburg

33 662

rile de Jos

793 319

Austria

693 716

Portugalia

557 667

Finlanda

523 247

Suedia

696 487

Regatul Unit

3 548 576

Tabelul 2 (*)
(mii EUR)

Bulgaria

642 103

Republica Ceh

875 305

Estonia

110 018
51 344

Cipru
Letonia

168 886

Lituania

393 226

Ungaria

1 272 786
5 240

Malta
Polonia

2 970 020

Romnia

1 428 531

Slovenia

138 980

Slovacia

377 419

Croaia

113 908

(*) Plafoane calculate lund n considerare calendarul pentru creteri prevzut la articolul 121.

RO

20.12.2013

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/881

5. Se introduc urmtoarele anexe dup anexa VIII:


Anexa VIIIa
Sume rezultate dup aplicarea articolului 136b n 2014
Germania: 42 600 000 EUR
Suedia:

9 000 000 EUR

Anexa VIIIb
Suprafaa medie a exploataiei agricole care urmeaz s fie aplicat n temeiul articolului 72a alineatul (4) i al
articolului 125a alineatul (3)

Stat membru

Suprafaa medie a exploataiei agricole


(n hectare)

Belgia

29

Bulgaria

Republica Ceh

89

Danemarca

60

Germania

46

Estonia

39

Irlanda

32

Grecia

Spania

24

Frana

52

Croaia

5,9

Italia

Cipru

Letonia

16

Lituania

12

Luxemburg

57

Ungaria

Malta

rile de Jos

25

Austria

19

Polonia

Portugalia

13

Romnia

Slovenia

Slovacia

28

Finlanda

34

Suedia

43

Regatul Unit

54

RO

L 347/882

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

20.12.2013

Anexa VIIIc
Plafoanele naionale menionate la articolul 72a alineatul (3) i la articolul 125a alineatul (3)
(mii EUR)

Belgia

505 266

Bulgaria

796 292

Republica Ceh

872 809

Danemarca

880 384

Germania

5 018 395

Estonia

169 366

Irlanda

1 211 066

Grecia

1 931 177

Spania

4 893 433

Frana

7 437 200

Croaia

265 785

Italia

3 704 337

Cipru

48 643

Letonia

302 754

Lituania

517 028

Luxemburg
Ungaria
Malta

33 432
1 269 158
4 690

rile de Jos

732 370

Austria

691 738

Polonia

3 061 518

Portugalia

599 355

Romnia

1 903 195

Slovenia

134 278

Slovacia

394 385

Finlanda

524 631

Suedia

699 768

Regatul Unit

3 591 683

20.12.2013

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/883

Anexa VIIId
Cuantumurile pentru Bulgaria i Romnia menionate la articolul 125b alineatul (1)
Bulgaria

789 365 000 EUR

Romnia

1 753 000 000 EUR

6. Anexa XVIIa se nlocuiete cu urmtorul text:


Anexa XVIIa
Ajutoare naionale tranzitorii n Cipru
(EUR)
Sectorul

2013

2014

Cereale (cu excepia grului dur)

141 439

113 151

Gru dur

905 191

724 153

Lapte i lactate

3 419 585

2 735 668

Carne de vit

4 608 945

3 687 156

10 572 527

8 458 022

Sectorul crnii de porc

170 788

136 630

Psri de curte i ou

71 399

57 119

269 250

215 400

3 949 554

3 159 643

66 181

52 945

129 404

103 523

7 341

5 873

Banane

4 285 696

3 428 556

Tutun

1 027 775

822 220

173 390

138 712

Ovine i caprine

Vinul
Ulei de msline
Struguri de mas
Struguri uscai
Tomate prelucrate

Fructele pomilor cu frunze cztoare, inclusiv fructe smbu


roase
Total

29 798 462

23 838 770